Kunst in de Delta Dringen voor gratis kaartje Anton Geesink Band live in Dangeroe K Kerstexpositie van Zeeuwse Kunstkring in Vleeshal Kerstman bezoekt Middelburg De gezelligste winkel voor al uw linnengoed Eerste uitgave De Kleine Zaal Kunst voor een betaalbare prijs Woensdag 18 december 1991 DE FAAM DE VLISSINGER 15 Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180 81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 22 dec. 10 uur: dhr. M.J. Geuze, 19 uur: ds. I. de Boon, Di. 24 dec. 23 uur: ds. a.e. de Bruijn, m.m.v. koor Nut en Genoegen, Wo. 25 dec. 10 uur: ds. a.e. de Bruijn, Zo. 29 dec. 10 uur: ds. A. den Hollan der, 19 uur: ds. A. Spaans. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 22 dec. 9.30 uur: ds. M. Goudriaan, •15 uur: dhr. A. Heij, Wo. 25 dec. 9.30 en 15 uur: ds. M. Gou driaan, Do. 26 dec. 9.30 uur: ds. M. Goudriaan, Zo. 29 dec. 9.30 uur: ds. P. v.d. Kraan, 15 uur: ds. M. Goudriaan. Gereformeerde Kerk. Di. 24 dec. 22 uur: ds. J. Bakker m.m.v. Arnes Genoegen, zangkoor Sjaloom. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Kerk. Zo. 22 dec. 10 uur: dhr. Schoenmaker, knd., Di. 24 dec. 23 uur: ds. Köther- Middelhoek m.m.v. koor Sa- meach, Wo. 25 dec. 10 uur: dhr. Kleij m.m.v. kerkkoor, Zo. 29 dec. 10 uur: ds. Köther-Middelhoek. DOMBURG Hervormde Kerk. Zo. 22 dec. 10 uur: ds. H.F. Meijer in Geref kerk, knd., Di. 24 dec. 23 uur: ds. J.H. Meyer m.m.v. Domburgs kerk koor, Wo. 25 dec. 10 uur: ds. AP. Nauta m.m.v. Apollo, Zo. 29 dec. 10 uur: ds. H.W.J. Faasse. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Wo. 25 dec. 10 uur. GAPINGE GRIJPSKERKE B. Ridder, in Herv kerk. Wo. 25 dec. 9 en 10.30 uur: ds. C. de Boon, in Herv kerk. Zo. 29 dec. 10 en 14.30 uur: dr. J. Vlaardin- erbroek, in Herv. kerk. Hervorm de Gemeente. Zo. 22 dec. 10 uur: ds. C. de Boon, 14.30 uur: ds. Smit, in Geref kerk. Di. 24 dec. 20.30 uur: ds. Ridder. Wo. 25 dec. 9 en 10.30 uur: ds. C. de Boon, Zo. 29 dec. 10 uur: ds. A. Spaans, 14.30 uur: ds. V/aardin- gerbroek. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van St. Maarten: Zo. 22 dec. 10.30 uur: mensenwijdingsdienst, Do. 26 dec. 10.30 uur: dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 22 dec. 9.30 uur: ds. J. Lukasse, Wo. 25 dec. 9.30 uur: ds. A. Spaans- Moolenaar, Zo. 29 dec. 9.30 uur: dhr. A. Jorritsma. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 22 dec. 9.30 en 17 uur: ds. E.V.E. Wijnands, Wo. 25 dec. 9.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands, Zo. 29 dec. 9.30 uur: ds. R. v.d. Zwan. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 22 dec. 9 en 10.30 uur: ds. b. de Haan, Di. 24 dec. 22.30 uur: ds. b. de Haan, Wo. 25 dec. 10 uur: ds. b. de Haan, Zo. 29 dec. 10 uur: ds. J.W.J. Hofman. MELISKERKE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. onbekend. Hervormde Ge meente. Dorpsstraat 25, Zo. 22 dec. 10.30 uur: ds. St. Spanjer, Wo. 25 dec. 10 uur: ds. W.P. Jan sen, gez. dienst in Geref kerk, Zo. 29 dec. 14.30 uur: ds. St. Span jer. Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 22 dec. 10 uur: ds. P. Joosse, 14.30 uur: ds. W. Smit, Di. 24 dec. 20.30 uur: ds. Gereformeerde Gemeente. Val kenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 22 dec. 10 uur: ds. R.G. van der Zwan, 14.30 uur: ds. J. Bakker, Di. 24 dec. 23 uur: ds. R.G. van der Zwan m.m.v. jongerenkoor Middelburg in Herv kerk., Wo. 25 dec. 10 uur: ds. R.G. van der Zwan, Zo. 29 dec. 10 uur: ds. Q. v.d. Vrie, 14.30 uur: dhr. A. van Westen. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 22 dec. 10 uur: ds. Köther- Middelhoek m.m.v. kerkoor, Di. 24 dec. 23 uur: ds. van der Zwan m.m.v. jongerengroep Middel burg. Wo. 25 dec. 10 uur: ds. Köther-Middelhoek m.m.v. jeugd groep Luctor et Emergo, Zo. 29 dec. 10 uur: ds. Nauta. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie-avonden worden ge houden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Bap tisten Gemeente. Kapel Heren gracht 74. Zo. 10 uur: ds. M.G. Ezinga. Christelijke Gereformeer de Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 22 dec. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau, Zo. 29 dec. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Ge meente. Doopsgezinde Kerk, Lan ge Noordstraat 62. Zo. onbekend. Gereformeerde Ge meente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gere formeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 22 dec. 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 17 uur: ds. C. Brakema, Wo. 25 dec. 9.30 uur: Ds. L.J.G. IJkel, Zo. 29 dec. 9.30 uur: ds. PJ. Rebel, 17 uur: ds. W.A. v/d Berg. Hofplein- kerk, Hofplein, Zo. 22 dec. 9.30 uur: ds. C. Brakema, 14.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, Di. 24 dec. 22.30 uur: jongerendienst, Wo. 25 dec. 9.30 uur: ds. W.A. v/d Berg, Zo. 29 dec. 9.30 uur: ds. W.A. v/d Berg, 14.30 uur: ds. C. Brakema. De Hoeksteen Roozenburglaan 22, Zo. 22 dec. 9.30 uur: ds. P. Paulus, 17 uur: zie Thomaskapel, Wo. 25 dec. 9.30 uur: ds. PJ. Re bel en ds. B.J.W. Schelhaas SOW, Zo. 29 dec. 9.30 uur: ds. C. Bra kema, 17 uur: ds. P. Paulus. Gere formeerde Kerk Vrijgemaakt Klein Vlaanderen 75, Zo. 22 dec. 9.30 uur: ds. A. de Snoo, 16.30 uur: ds. H. Mostert, Wo. 25 dec. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo, Zo. 29 dec. 9.30 en 16.30 uur: leesdienst. Pinkstergemeen te Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Her vormde Gemeente. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 22 dec. 10 uur: ds. J. Dubbink, Di. 24 dec. 22.45 uur: ds. J. Dubbink, Wo. 25 dec. 10 uur: ds. J. Dubbink en ds. C. Brakema, Zo. 29 dec. 10 uur: ds. M. de Boer. Koorkerk, Koorkerk hof, Zo. 22 dec. 10 uur: mw.drs. PJ. de Rooy-Janse, Di. 24 dec. 22.45 uur: ds. K. Hendrikse, Wo. 25 dec. 10 uur: ds. A. van Santé, Zo. 29 dec. 10 uur: ds. K. Hen drikse. Ontmoetingskerk, Ooster- scheldestraat, Zo. 22 dec. 9.30 uur: ds. O. Elseman, Wo. 25 dec. 9.30 uur: ds. 0. Elseman, 15 uur: dienst voor en met verstandelijk gehandicapten, Zo. 29 dec. 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas. Engel se kerk, Simpelhuisstraat, Zo. 29 dec. 19 uur: ds. J. Dubbink. Tho maskapel, Zo. 22 dec. 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, 17 uur: dhr. J. Crans SOW, Di. 24 dec. 22 uur: ds. B.J.W. Schelhaas en ds. P.J. Rebel SOW, Zo. 29 dec. 9.30 uur: ds. O. Elseman. Oostkerk, Oostkerkhof, Zo. 22 dec. 10 uur: ds. M. de Boer, Di. 24 dec. 22 uur: ds. M. de Boer, Wo. 25 dec. 10 uur: ds. M. de Boer, Zo. 29 dec. 10 uur: ds. J. Dubbink. Wijk- gemeente Geref.Bond, Zo. 22 dec. 11 uur: ds. J.T. Cazander, 17 uur: Cand. P. Janse, Wo. 25 dec. 11 uur: ds. J. 't Lam, 16.45 uur: ds. W.J. Meeuws, Zo. 29 dec. 11 uur: ds. G.M. Abma, 17 uur: ds. T.W. van Bennekom. Kerkgenoot schap der Zevende-dags Adven tisten. Lange Noordstraat 62. Za. 21 dec. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. C.£ v.d. Ploeg. Za. 28 dec. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. R. Balk. Leger des Hei/s. Hoogstraat 20. Zo. 22 dec. 10 uur: kpt. de Heer, Di. 24 dec. 22.30 uur: kpt. B. de Heer, Wo. 25 dec. 17 uur: familiekerstfeest. Zo. 29 dec. kpt. de Heer. Luther se Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 22 dec. 10 uur: drs. van Klaveren. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. 22 dec. 9.30 en 17 uur: ds. A. Koers, Zo. 29 dec. 9.30 en 17 uur: ds. A.W. Vos. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. onbe kend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2, Di. 24 dec. 24 uur: dienst, Wo. 25 dec. 10 uur, Do. 26 dec. 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Di. 24 dec. 18.30 en 20.30 uur. Huize St. Willibrord, Di. 24 dec. 19 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wal- lonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 22 dec. 10.45 uur: past. A. Laureys, Do. 26 dec. 10.45 uur: past. A. Laureys. Evangeliege meente "de Wijngaard". LTS, Kla- renbeek. Zo. 22 dec. 9.30 uur: ds. C. van der Zanden, Wo. 25 dec. 9.30 uur, Zo. 29 dec. 9.30 uur: K. Goedhart. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 22 dec. 19 uur: ds. H. van Oostende m.m.v. Onda, Wo. 25 dec. 16.30 uur: ds. H. van Oostende m.m.v. Nieuwlands Dameskoor, Do. 26 dec. 19 uur, Zo. 29 dec. 9.30 uur: ds. H. van Oostende. oostkapelle Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 22 dec. 10 uur: ds. D.W. Don- dorp, knd. jongste en midden groep, 17 uur: ds. W.A. van den Berg, Wo. 25 dec. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, knd. jongste en oudste groep, Zo. 29 dec. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, knd. jongste en midden groep, 17 uur: ds. F.C. van Dijke. Hervormde Gemeente. Wa terstraat 4, Zo. 22 dec. 10 uur: ds. A.C. den Hollander, 17 uur: kinderkerstfeest, Di. 24 dec. 23 uur: ds. A.C. den Hollander, Wo. 25 dec. 10 uur: ds. A.C. den Hol lander, Zo. 29 dec. 10 uur: mevr. ds. C. de Boon. ritthem Hervormde Gemeente. Zo. 22 dec. 11 uur: ds. H. van Oostende, 19 uur: kerstzangdienst m.m.v. Onda, Wo. 25 dec. 11 uur: ds. H. van Oostende m.m.v. koperbla zers Onda, Do. 26 dec. 19 uur, Zo. 29 dec. 11 uur: ds. H. van Oostende. serooskerke Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: ds. B. Ridder, 17 uur: drs. P.J. Rebel, Di. 24 dec. 23 uur: ds. J. van Veen, Wo. 25 dec. 10 uurL ds. J. van Veen, Zo. 29 dec. 10 uur: ds. H. Hooimeyer, 17 uur: ds. h.W.J. Faassen. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 22 dec. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen, 19 uur: kerst viering zondagschool, Di. 24 dec. 23 uur: ds. J. van Veen, Wo. 25 dec. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen m.m.v. kerkkoor Con Amore, Zo. 29 dec. 10 uur: ds. J. de Boer, 17 uur: ds. A.E. de Bruijn. St.laurens Hervormde Gemeente. Hervorm de Kerk, Van Cittersstraat 69. Zo. 22 dec. 9 uur: ds. St. Spanjer, Di. 24 dec. 22.30 uur: ds. St. Span jer, Wo. 25 dec. 10 uur: ds. St. Spanjer, Zo. 29 dec. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 22 dec. 10 en 17 uur: ds. D. Westerneng, Wo. 25 dec. 9.45 uur: ds. D. Westerneng, Zo. 29 dec. 10 en 17 uur: ds. D. Westerneng. oost-souburg Evangelie Gemeente Sion. Rit- themsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzings- dienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Ka naalstraat, Zo. 22 dec. 9.30 uur: drs. C. Romkes, knd. groep 1-5, Di. 24 dec. 23 uur: ds. A.J. Bijl m.m.v. kerkkoor, Wo. 25 dec. 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, knd. groep 1-5, Zo. 29 dec. 9.30 uur: mevr. drs. A. Spaans-Molenaar, knd. alle groepen. Oranjeplein- kerk, Zo. 22 dec. 9.30 uur: mevr. C.A. Schoorel, 19 uur: mevr. J. v.d. Vlies-Takke, zangdienst, Wo. 25 dec. 9.30 uur: ds. R.E.R. v. Buiren, m.m.v. kerkkoor, Zo. 29 dec. 9.30 uur: ds. R.E.R. van Bui- ren, 19 uur: ds. P. Joosse. De Ark, Zo. 22 dec. Kinderkerk 4-12 jaar. Bejaardentehuis "De zoute Vie ver", Dongestraat 1, Zo. 22 dec. 19 uur: dhr. J.M. Schot, Zo. 29 dec. 19 uur: ds. Q. v.d. Vrie. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 8, Zo. 22 dec. 10 uur: ds. Boomer, Wo. 25 dec. 10 uur: mw. D. Jobse-Spierings en past. C. van Rosmalen, Zo. 10 uur: ds. J.D. de Boer. Rooms- Katholieke Kerk. Be;, tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, el ke 1e en 3e za. v.d. maand 9 uur, Ma. 23 dec. 15.30 uur: kerstvie ring. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur, Di. 24 dec. 19 uur: kinderviering, 23 uur: nachtmis, Wo. 25 dec. 10 uur. veere Gereformeerde kerk. Zo. onbe kend. Hervormde Kerk. Zo. 22 dec. 9.30 uur: ds. J. Lukasse, Di. 24 dec.. 22.30 uur: ds. J. Lukas se, Wo. 25 dec. 11 uur: ds. W.P. Jansen, gez. dienst in Geref kerk, Zo. 29 dec. 9.30 uur: ds. PC. Klijnsma. vlissTngen Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 22 dec. 10.30 uur: Morning Prayer, 19.30 uur: Holy Communion, Wo. 25 dec. 10.30 uur: Holy Commu nion, 19.30 uur: Holy Communi on, Zo. 29 dec. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrij- domweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzings- dienst. Christelijke Gereformeer de Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 22 dec. 9.30 en 16.30 uur: ds. N. Brandsma, Wo. 25 dec. 9.30 en 16.30 uur: ds. K.J. Velema, Do. 26 dec. 10 uur, Zo. 29 dec. 9.30 en 16.30 uur: student A. v.d. Maarl. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Di. 24 dec. 19.30 uur: mevr. Rezelman. Gerefor meerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2, Zo. 22 dec. 9.30 uur: ds. L. Moes, 16.30 uur: dr. W.F. Wisselink, Wo. 25 dec. 9.30 en 16.30 uur: ds. H. Mostert, Zo. 29 dec. 9.30 uur: ds. H. Mostert, 16.30 uur: dr. W.F. Wisselink. Hersteld Apostolische Zending gemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Ja- cobskerk, Oude Markt, Zo. 22 dec. 10 uur: ds. A.V. de Nooy, Di. 24 dec. 23 uur: ds. H. Makkinga, Wo. 25 dec. 10 uur: ds. J.D. de Boer. Petruskerk, PKrugerstraat 17, Zo. 22 dec. 10 uur: ds. H. Makkinga, Wo. 25 dec. 10 uur: ds. H. Makkinga. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, Zo. 22 dec. 9.30 uur: dhr. H.J. Schoenmaker, Wo. 25 dec. 10 uur: ds. J.W. Glashouwer. Open Hof, Alexan der Gogelweg 57, Zo. 22 dec. 9.30 uurL ds. U. Rodiger, 17 uur: ds. G. Kalksma, Di. 24 dec. 19.30 uur: ds. G. Kalksma, Wo. 25 dec. 9.30 uur: ds. C.A. Schoorel. De Schaapskooi, Pepegaaienburg, Zo. 22 dec. 9.30 uur: ds. J.D. de Boer, Di. 24 dec. 23 uur: ds. A.V. de Nooy, Wo. 25 dec. 9.30 uur: ds. A.V. de Nooy, 17 uur: kerstvie ring. Streekziekenhuis Walche ren, Zo. 22 dec. 10 uur: ds. N.H.J.E. Boomer, Wo. 25 dec. 10 uur: ds. D. Jobse-Spierings en past. C. van Rosmalen. Ter Ree- de, Zo. 22 dec. 19 uur: ds. A. Spaans-Moolenaar en past. W. v.d. Riet. "Ophir", Badhuisstraat 86, Zo. 22 dec. 10 uur: ds. J.B. van Bork, Wo. 25 dec. 10 uur: ds. J.B. van Bork. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laat ste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bo nedijkestraat 163, Za. 21 dec. 9.30 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg, 10.30 uur: Bijbelstudie, Za. 28 dec. 9.30 uur: ds. R. Balk, 10.30 uur: Bijbelstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 22 dec. 9.30 uur: leesdienst, 16 uur: ds.'C.G. Vreugdenhil, Wo. 25 dec. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil, Do. 26 dec. 9.30 uur: ds. W. Harinck, Zo. 29 dec. 9.30 uur: leesdienst, 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 22 dec. 10 uur: kpt. C.D. Bijl, Di. 24 dec. 23 uur: kpt. C.D. Bijl, Zo. 29 dec. 10 uur: kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwek- kingsdienst, voorganger P. Bu teyn. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekzie kenhuis Walcheren, Koudekerk seweg 88. Zo. 22 dec. 10 uur: ds. Boomer, Wo. 25 dec. 10 uur: ds. D. Jobse-Spierings en past. C. van Rosmalen, Zo. 29 dec. 10 uur: ds. J.D. de Boer. Rooms- Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur, Di. 24 dec. 21.30 uur: nachtmis, Wo. 25 dec. 11.15 uur. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur, Zo. 22 dec. 19 uur: oe- kumenische viering. Lieve Vrou wenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur, Di. 24 dec. 21 uur: nachtmis, 23 uur: nachtmis, Wo. 25 dec. 9.30 uur: gezinsviering. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur, Wo. 25 dec. 10 uur: oekume- nische viering. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Ma. 23 dec. 10.30 uur: kerstviering. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 22 dec. 10. uur: samenkomst, Di. 24 dec. 19.30 uur: kerstsa menkomst, Wo. 25 dec. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliege meente 'Filadelfia'. Vrou wenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 22 dec. 11 uur: cand C. Simons, Di. 24 dec. 22 uur: ds. J. de Boer, Wo. 25 dec. 9.30 uur: ds. J. Lu kasse, Zo. 29 dec. 11 uur: ds. PC. Klijnsma. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 22 dec. 9.30 uur: ds. Bijl, 19 uur: ds. Glashouwer, Di. 24 dec. 22.45 uur: ds. Spaans m.m.v. Looft den Heere en P. Roelse, Wo. 25 dec. 10 uur: ds. Spaans, m.m.v. Ontmoetingskerkkoor Mo- ria en Cora Roelse, Zo. 29 dec. 9.30 uur: ds. Boekesteijn, 19 uur: ds. Faassen. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervorm de Kerk, Willibrordusplein 2. Zo. 22 dec. 9.30 uur: ds. P. Boe kesteijn, 19 uur: kerstconcert Luctor et Emergo m.m.v. Exaudi, Di. 24 dec. 23 uur: kerstnacht dienst m.m.v. Vlissings Jongeren Koor, Wo. 25 dec. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn, Zo. 29 dec. 9.30 uur: ds. A.E. de Bruijn. Rooms- Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur, Zo. 10 uur. ?a> s« t*s «s ïs« tw t» tw £<k t*s «s t*s tv« «s «s «s ces r« r« «s r<s £<s !<s. t'<s r<s »'<s Huisartsen Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: A.P. Bruynzeel, Herengracht 68, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: J.K. Dominicus, Dam 30, tel. 39933. Wo. 25 dec.: J.L.F. Wor- telboer. Kromme Weele 7, tel 39933. Do. 26 dec.: PF. de Doel de r, Bellinkplein 1, tel. 39933. Za. 28 dec.: S.A. van den Haak, Rou- aansekaai 47, tel. 39933. Zo. 29 dec.: G.J.M. Meijer, De Krammer 14, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zon der afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: B. Bosch, Badhuisstraat 81, tel. 12233. Zondag tot 24.00 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. Wo. 25 dec.: F.G. Snijder, Burg. van Woelderenlaan 12, tel. 13933. Do. 26 dec.: R.M. Thiadens, Zuiderbaan 23, tel. 64633. Za. 28 dec.: F. v.d. Berg, Giessenburg 12, tel. 65253. Zo. 29 dec.: J.L.R.H. van Pelt, Ju/ia- na/aan 7, tel. 12225. Visites aan vragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemui- den, Middelburg-Zuid: Zaterdag: A.G. Bouwmeester, Stationsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Zondag: J.C. Ponten, Oude Rijks weg 4, Nieuw!and, tel. 01182-1340. Wo. 25 dec.: N. Kapteijn, Lekstraat 6, Oost- Souburg, tel. 01184-61630. Do. 26 dec.: C. Wattel, Amste/straat 55, Oost-Souburg, tel. 01184-61630. Za. 28 dec.: J.F.M. Bergen, Kanaalstraat 89, Oost- Souburg, tel. 01184-61500. Zo. 29 dec.: J. Visser, Wachttoren 19, Middelburg, tel. 01180-37431. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapel- le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag en zondag: R. Ubels, Vroonstraat 11, Serooskerke, tel. 01189-1212. Wo. 25 en do. 26 dec.: R. van Tol, p.a. Markt 12, Veere, tel. 01181-1271. Za. 28 en zo. 29 dec.: G.C.M. Rullens en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276. Aagtekerke, Biggekerke, Dom burg, Koudekerke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur en Ma. 23 dec. 18 uur tot wo. 25 dec. 24 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188-1271. Vr. 27 dec. 18 uur tot Zo. 29 dec. 24 uur: A. van der Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. Oost- en Midden-Walcheren: ge hele weekend: B. Bouwense, Val- kenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Weekend 28 en 29 dec.: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: H. Boot, Roozenburglaan 14, Middelburg, tel. 01180-15306. Ma. 23 dec.: J.A.L. Vaessen, Koepoortstraat 3, Mid delburg, tel. 01180-13403. Di. 24 dec.: A.E.B. Schotel, Damplein 26, Middelburg, tel. 01180-28207. Wo. 25, do. 26 en vr. 27 dec.: R.J. v.d. Moer, Pres. Rooseveltlaan 48, Vlissingen, tel. 01184-19086. Za. 28 en zo. 29 dec.: A.D. de Stigter, Van Borse- lelaan 38, Veere, tel. 01181-1830. Ma. 30 dec.: M. Smallegange, Gerbrandystraat 176, Vlissingen, tel. 01184-65326. Apotheken Middelburg: van vrijdagavond 20 dec. 17.30 uur tot vrijdagmorgen 27 dec.: Apotheek Hu mme/en, Markt 69, tel. 12134. van vrijdag 27 dec. tot vrijdag 3 januari: Apotheek Stromenwijk 't Zand, Maasstraat 58, tel. 35565. Vlissingen: van vrijdag 20 dec. 17.30 tot vrijdagmorgen 27 dec.: Apotheek Van de Sande, Badd- huisstraat 30-34, tel. 12066. van vrijdag 27 dec. tot vrijdag 3 ja nuari: Apotheek De Singel, Singel 9, tel. 12730. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: ge hele weekend: H. Klompe, tel. 71140. weekend za. 28 en zo. 29 dec.: A.M. Gaay, tel. 71768. Middelburg: zaterdag en zondag: J. Drijdijk, tel. 26045. weekend za. 28 en zo. 29 dec.: K. Boot, tel. 39865. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschaps dieren) zaterdag en zondag: E. v.d. Akker, Kanaalstraat 3, Oost- Souburg, tel. 01184-60860. Wo. 25 en do. 26 dec.: E. v.d. Akker, Kanaalstraat 3, Oost-Souburg, tel. 01184-60860. Za. 28 en za 29 dec.: A.J. Ruys, Stadsschuur 1, Middelburg, tel. 01180-13118. zonder afspraak: za. en zo. 11.00 - 12.00 uur en 17.00 - 18.00 uur. Dierenarts kleine huisdieren: R. Roskam, Kelderweg 1, Melisker ke, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Middelburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdieren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Be handeling kleine huisdieren op af spraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Oxhooft", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmel ding bereikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kinder mishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwilli ge thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag be reikbaar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwilli ge thuishulp te Vlissingen, Vre dehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulp dienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappe lijke Gezondheidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infec- tieziektenbestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tuberculose bestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het weekend en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weide- zicht 59. tel. 01100-21724. Lan delijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. ge opend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Mag nolia 26, kamer 1.13/1.14, Goes, Postbus 2054, 4460 MB Goes, tel. 01100-49389. Centraal adres voor vragen en klachten op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiënte norganisaties, ondersteuning pa tiëntenorganisaties, belangenbehartiging patiën ten/consumenten in de gezond heidszorg. Stichting "blijf van m'n lijf Zee land": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereik baar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informatie bij borstvoe ding. tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor geheel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01100-32924, wanneer u op de telefoonbeantwoorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u automa tisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Walcheren; Ge zinszorg Algemeen Maat schappelijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereikbaar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Se rooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Mid delburg e.o. ma en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zee land. Hulp en begeleiding voor slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulp dienst. voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht be reikbaar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kindermishandeling bin nen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Da gelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Borstvoeding Natuur lijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachtenbemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, So ciaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescher ming van het ongeboren kind), tel.nr. 01180-35736. W.A.O. Belangengroep. Spreek uur elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maat schappelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. De Gezondheidswijzer. Voor in formatie en documentatie over gezondheid en ziekte. Bezoeka dres ma. t/m vr. tijdens kantooru ren: Magnolia 2, Goes. Telefonisch iedere werkdag be reikbaar op tel. nr. 01100-49434 49435. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Arnemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlis singen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. snor St. Adriaanstraat 2, Goes, tel. 32941 De Anton Geesink Band. In het eetcafé Dangeroe in Mid delburg staat vrijdag 27 decem ber om 22.30 uur een live optreden op het programma van de Anton Geesink Band. De stijl van deze eigentijdse funjazz-groep uit Rotterdam is ooit omschreven als een flirt met de jazz, pak-mekaar-beet-muziek en onmiskenbare rock 'n roll. Het eerste exemplaar van 'de Kleine Zaal' is gedrukt. Deze uit gave, een initiatief van het theater 't Beest in Goes en de sec tie Uit in Vlissingen, moet vanaf nu drie keer per jaar verschijnen. De Kleine Zaal is een blad dat aandacht besteedt aan het thea teraanbod in de kleine zalen in Zeeland. Er staat een agenda in met het verwachtte programma voor het Vestzaktheater in Vlissingen en 't Beest in Goes. Daarnaast wordt achtergrond informatie gegeven aan de hand van interviews en recensies. De vereniging van Zeeuwse beel dende kunstenaars De Zeeuwse Kunstkring houdt van 21 decem ber t/m 5 januari een kerstexposi tie in de Vleeshal van het Middelburgse stadhuis. Het is de 34ste tentoonstelling in successie maar de inrichting er van zal dit jaar enigszins afwijken van die van voorgaande jaren. Naast 16 leden van de Kunst kring exposeert als gast Marjan Timman uit IJmuiden met een achttal werken in glas. De ten toonstelling is dagelijks geopend van 11 tot 17 uur. Op initiatief van de Middel burgse Winkeliersvereniging Lange Delft en omgeving zal de Kerstman drie dagen door het winkelgebied rijden en het publiek verrassen. In een aangeklede paard en wagen zal de Kerstman op za terdag 21, maandag 23 en dinsdag 24 december door het winkelcentrum rijden en lekkers uitdelen aan het win kelend publiek. Kunst in de Delta is de naam van de expositie die in het restaurant van het Delta College wordt ge houden. De tentoongestelde kunstwerken komen voor op de kalender van de school die als relatiegeschenk is vervaardigd. Tien kunstenaars exposeren in de Expogang van het Ooster- scheldeziekenhuis in Goes. Zij doen dat met betaalbare kunst werken. De kunstwerken variëren van olieverfschilderijen, aquarellen, foto's tot etsen en zijn te koop voor maximaal tweehonderd gul den per stuk. De tien van oor sprong Zeeuwse kunstenaars die aan de tentoonstelling meewer ken zijn: Binicewicz, Debets, Van Klaveren-Polfliet, De Koning, Van Maurik, Pronk, Rijk Smolders, Welzenes-Van Buren en Welze- nes. De kunstwerken zijn nog tot 10 januari te bezichtigen en te koop. In amper twee minuten tijd waren de honderd gratis kaartjes voor de premiere van Curly Sue bij Alhambra in Vlissingen weg. Een veelvoud gegadigden had zich echter ruimschoots voor de tijd dat de goedgeefse Alhambra-cassiere begon uit te delen op de stoep verzameld. Aanstaande vrijdag gaat deze typische kerst film voor het eerste draaien in het Vlissingse filmtheater. Lezers van de PZC-Weekbladen De Faam/De Vlis- singer konden een run op twee gratis kaartjes wagen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15