EEN PUZZELKLUIF VOOR DE FEESTDAGEN I'IÏTliIt CHRIST ianlaban Prijzengala Inzenden A A A A A A A A A A A A A FOTO VIDEO KEES DE GRAVE SOUBURG THE i T~ i~7l Deze puzzel wordt U aan geboden door de PZC week bladen de Faam/de Vlissinger en: uw CD Speciaalzaak Lange Delft 115 - Middelburg HENK DE BRUIJNE Onderstaande ondernemers, adverteerders in deze krant geven een prijs ter waarde van f 100,- aan de winnaars van deze puzzel. De oplossing voor deze mammoetpuzzel dient uiterlijk maandag 30 december in ons bezit te zijn. De oplossing bij voorkeur opsturen op een briefkaart en links boven vermelden 'mam moet'. Ons adres: De Faam/De Vlissinger, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. 12 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 18 december 1991 <s ;-<a ><s, .<3 .<3 .<3 ra ;<s rara ra ra ra ra ra ra ra r<a ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra rata ra ra ra ra ra ra ra ;<i ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra rarara ra r« ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra t 1 2 t 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 181 3 78 191 3 48 2 356 85 31 3 38 111 494 534 1 161 330 216 486 99 190 4 88 2 39 27 379 531 98 39 115 254 4 30 119 376 444 299 3 37 72 7 141 413 34?" 4 296 277 377 44 20 ~498~ 327 143 192 61 i 415 93 302 463 L 370 112 306 10 505 120 361 529 165 383 36 449 158 43 67 1 311 29 0 438 389 8 1 264 45 460 76 107 103 246 180 b 187 214 206 426 513 397 422 12 532 Langeviele 1 01180-37003 Middelburg KANAALSTRAAT 67 4388 BK - OOST SOUBURG Ttl 01184-61762 SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 PARFUMERIE DROGIST» SCHOONHEIDSSALON» Segeersstraat 10, Middelburg, tel. 01180-13401 Lange Geere 24, Middelburg, tel. 01180-34184 ijzerwaren gereedschap en hout Achter de Houttuinen 48 Middelburg, 01180-33633 Sporthuis JAN JONGEPIER Langeviele 33-37 Middelburg tel. 01180-12514 Nadat u het grote diagram hebt opge lost, kunt u de wens onder de puzzel vinden, door de gevraagde letters uit het grote diagram over te brengen naar het kleine diagram. HORIZONTAAL:. 1 teest spar; 6 ligplaats v schepen; 8 boom; 11 winterse creatie; 17 vlugschrift; 20 omroepvereniging: 21 gloed. 24 onbedekt; 27 boom; 28 kaarten- map; 32 speelgoed; 33 gebouw; 36 mees ter; 37 amfibie; 39 opdracht; 41 boom: 43 ik; 44 bouwland; 45 met het nodige voor behoud (Lat); 46 hetzelfde; 47 indien; 48 Bijb vrouw; 50 raar; 51 aansporing; 53 en andere; 54 bep hoeveelheid; 55 Eur vrouw; 56 Kon titel; 57 vogel; 58 beroep;60 achter; 61 baksel; 62 aankomend: 63 pe pervreter; 65 hoekpilaar; 67 opnieuw; 68 wintervoertuig; 70 beurtvaart; 72 coureur; 75 uitgave; 77 zuivelprodukt; 79 uier; 81 al tijd; 83 Ven. hoofd; 85 bar; 86 deel v.h. oog; 88 riv. in Italië: 89 zoogdier; 92 soort slee; 94 derhalve; 95 verfstof; 98 sprookjesfig.; 99 erg: 100 pl. in Zwitserland; 101 dames japon; 103 huid; 105 toespijs; 107 Europe aan; 109 de ereprijs toekennen; 112 Bijb. profeet; 114 kleurloos gas; 117 voor; 119; slaapplaats: 122 rund; 123 loot; 126 voed sel: 127 babydoek; 129 contant geld; 132 vogel; 133 puist; 134 oorvijg; 136 nachtvo gel; 137 kledingstuk; 138 vergissingen voorbehouden (Lat); 139 ad vocem; 141 evenzo; 142 vernis; 143 kleine ruimte; 145 dierenverblijfplaats; 148 watering; 150 ge tijde; 152 uurwerk; 154 levenslucht; 156 slede; 157 vroegere koningin; 159 hoef dier; 163 priem; 166 ivoor; 167 water in Utrecht; 168 soort onderwijs; 169 paarde- kracht. 170 elasticiteit; 172 noot; 173 dyne; 174 vlug. 175 gewichtsmaat; 176 hoender achtige; 178 sieraad; 180 Sp. uitroep; 181 god v.h. vuur; 182 vaarwel zeggen; 184 Bijb. fig 186 beoordeling; 190 lichtkroon; 195 spoedig; 197 individu; 199 paarderas: 200 voorz. 201 oosterlengte; 202 ik; 204 lof; 205 pl. o.d. Veluwe, 207; uitroep v. schrik: 208 deel v.h. hoofd; 210 noot; 212 koning-keizer; 213 nachtkleed; 214 boom; 215 niet even; 216 boom; 218 voorz.; 219 precies; 220 oplosmiddel; 221 deel v.d. mond; 222 bakboord; 223 behoudens de titels; 225 onder andere; 227 deel v.e. Frs. ontkenning; 228 buiten dienst; 229 bevel; 230 grafvaas; 232 Greenwichtijd; 233 deel v.e. wet; 235 munteenheid; 237 vlakte maat; 238 omroepvereniging; 240 lofdicht; 242 verhoogde noot: 244 vervoersonder neming: 247 vogelprodukt; 248 deel v.e. vaarwater; 250 paard; 251 prachtig; 253 afbeelden; 255 negenoog; 257 berg op Kreta; 258 ongegist vruchtesap; 260 spo replantje; 261 reeds; 262 voorz.; 263 eivor mig; 266 voorz.; 267 emmer; 269 ginds; 271 met name; 273 genotmiddel; 274 na schrift: 276 oliestaat; 278 aan boord. 280 soort; 282 uitroep v. afkeer; 283 belofte. 285 fam. lid; 286 fam. lid; 288 pl. in Overijs sel; 289 Anno; 290 smal bloembed; 291 Bijb. vertelling; 292 soort verlichting; 293 rij, 294 alinea; 295 sprookjesfig.; 298 soort onderwijs; 298 vlaktemaat; 299 niet parke ren; 300 Bijb. plaats; 301 Bijb. fig.; 303 scheik. element, 304 binnenvaartuig; 307 anno Christie. 309 godsdienst; 311 knaag dier; 314 gierigaard; 315 sportterm; 317 werkplaats (afk.); 319 godheid; 321 vis; 322 hemellichaam; 323 omroepvereniging; 325 lofdicht; 326 dandy; 327 in opdracht; 328 militair. 329 vogelverblijfplaats; 331 bijvoorbeeld; 332 rolsteen; 334 titel; 335 Rijksgrond; 337 droog; 338 voorz.; 340 Oude Verbond; 342 niet genoemde; 344 riv. in Rusland; 346 het merendeel; 348 dat beduidt (Lat.); 349 noot; 350 insekt; 352 eerste kamer; 354 per order; 357 selderij; 358 water in Friesl.; 359 Eng.titel; 360 Ou- dejaarsbaksel; 362 register; 364 vuur (Ma leis); 366 haar snijden; 368 luizeëi; 369 riv. in Portugal; 370 deel v.e. schip; 371 klok; 373 nog eens; 375 insekt; 377 huns in ziens. 379 vogeleigenschap; 381 scheep sterm, 383 muziekschijf; 385 steensoort; 387 waterdoorlatend; 389 Bijb. vrouw; 390 Ind.eiland; 391 trek; 392 verbrandingsrest: 393 praalziek; 395 Bijb. figuur; 397 noot; 398 deel v.h. jaar; 399 overal. 401 droog; 403 weigering. 404 deel v.e. etmaal; 406 niet even; 407 titel; 409 naam v.e. paus; 410 pl. in Flevol.; 411 Bijb. fig.; 414 houding; 415 stiel; 417 vruchtb. plaats i.d. woestijn; 420 larve; 424 groot vertrek; 426 boom: 428 stuf; 429 deel v.e. wet; 431 Noorse god heid. 432 enige; 434 deel v.e. etmaal; 435 adellijke titel; 436 vr. munt; 437 eten berei- der; 439 laagte; 441 teleurstellend; 443 gasv. element; 445 insekteneter; 448 kansbriefje: 451 Am. staat; 453 kijken; 456 kever; 457 drank: 458 deel v.e. boom; 460 knaagdier; 462 Turks bevelhebber; 464 landbouwer 468 bloem 470 zeer veel; 474 werpanker; 475 Duitse NV; 476 kooktoe- stelletje; 479 droogoven; 481 vruchtje; 484 deel v.e. schip; 486 proef; 488 weekdier; 491 pers.vnw.; 492 naaigerei; 493 hetzelf de; 495 trek; 496 vod; 497 bergplaats; 498 eetgerei; 499 boom; 502 dieregeluid; 503 water in Friesl.; 504 godin; 506 piraat; 508 kerkelijke straf; 509 aankomend; 510 chem. element; 511 nauw, 513 hert; 514 melkklier; 515 armoedige woning; 517 deel vii. jaar; 518 dansorkets; 519 knevel; 520 Nederlands; 521 hoenderachtige: 522 pl. in Duitsland, 525 ontwerp; 527 traag; 528 individu; 531 Noordelijk water; 532 Spaan se dans; 533 huisdier; 534 kunstwerk; 535 zuivelprodukt. VERTIKAAL:_1 genotmiddel; 2 geheel de uwe; 3 bröëdêr; 4 windrichting; 5 rund: 6 in- jsekt; 7 voorz.; 9 maanstand; 10 vochtig; 12 let wel; 13 rangtelwoord; 14 daar: 15 klein kind; 16 kwijtschelding; 17 contactstop; 18 vat; 19 ieder; 21 akker; 22 onderricht: 23 zot; 25 oude vochtmaat; 26 weg met bo men; 29 Europeaan; 30 Turks bevelheb ber; 31 muz. gehooroefening; 34 zang stuk; 35 richting; 36 vruchtje. 37 stel; 38 gevierde zangeres; 40 speelkaart; 41 uit bouw; 42 pastei; 46 riv. in Duitsland; 48 ho ningdrank; 49 bloeiwijze; 52 karakter; 57 inkepen; 59 voerbak; 62 slotwoord; 63 te koop; 64 vaatwerk; 66 voorz.; 67 pers voornw.: 69 pauselijke titel; 71 hevig; 73 deel v.d. hals: 74 eerwaarde heer: 76 bak- mengsel; 78 laatstgenoemde; 80 noot; 82 pers. vnw.; 84 voegw86 bergplaats; 87 lo ven; 90 ondernemingsraad; 91 teleurge steld: 92 Fr. kaassnnrt- 9.1 militair 9fi zwijn; 97 noot; 99 uitroep van afkeer; 100 mand; 102 enzovoort; 104 loco-burge meester; 105 gevuld; 106 watering; 108 hut; 110 manl. dier; 111 pl. op Ameland; 113 vr. munt; 115 deel v.e. huis; 116 boom; 118 projectiel: 120 pl. o.d. Veluwe; 121 roeipen; 124 telw.; 125 heesterachtige; 127 naam v.e. paus: 128 wiel; 130 knaagdier; 131 zwak; 135 briefaanhef; 138 ieder; 140 afge legen; 143 mh. maat; 144 keukengerei; 146 voorz.; 147 Eur. gebergte; 149 bijenhouder: 151 gereedschap; 152 knokploeg; 153 snack: 154 bloem; 155 Middeleeuwen: 156 groet; 158 akelig; 160 deel v.h. jaar; 161 voegw.; 162 samenwringen; 164 vr. mun ten; 165 knevel; 171 oude maat; 176 aan winst; 177 heiligenbeeld; 179 pers. vnw.; 181 loco-secretaris; 183 metaal; 184 groente; 185 pers. vnw.; 186 hoofd; 187 boom; 188 spijltje; 189 mager; 191 ber- gengte; 192 bouwwerktuig; 193 puntje; 193 zeezoogdier; 195 titel; 196 indien; 198 Zuidam. plaats; 201 fam. lid: 203 Ven. vaartuig; 206 aap, 2U9 riv. in Hus- land; 211 absolute atmosfeer; 215 pl. in Rusland; 216 damp; 217 Rijksuniversiteit; 223 heilige; 224 vervoermiddel; 226 we relddeel; 228 baksel: 229 Bijb. fig.: 231 Az. klimplant; 232 vereniging; 234 klap; 236 bevrachten; 237 behoeftig; 239 fout: 241 maanstand; 243 kwajongen; 244 schaal dier; 245 zuivelprodukt; 246 fam.lid; 249 wagen; 252 evenzo; 254 vogelprodukt; 256 knaagdier; 259 vleesprodukt; 264 fam. lid; 265 water in N-Brabant; 267 we relddeel; 268 houten loods; 270 deel v.e. zeilschip; 271 menigte; 272 bloedvat; 275 deel v.e. fiets; 276 niet even; 277 Bijb. land streek; 279 speelgoed; 281 sportartikel; 282 bruto-registerton; 283 Bijb. vrouw; 284 lof; 285 kerel; 287 streling; 288 Noorse godheid; 289 grote bijl; 296 laatstgenoem de; 302 Fr. lidw.; 304 kanjer; 305 pl. in Gel derland; 306 pijn; 308 boom; 309 boef; 310 ter attentie van; 312 ontroering; 313 Fr. kun stenaar; 314 graanafval; 315 huisraad; 316 open bosplek; 317 verbinding; 318 teer; 320 opstootje; 322 baardje; 324 deel v.h. hoofd; 330 verkeersplein; 333 boom; 334 dieregeluid; 336 gouverneur-generaal; 337 deksel; 339 schaaldiertje; 341 maatsch. kringen (Fr.); 343 snavel; 345 ge vangenis; 347 dans; 348 begroeide zand grond; 349 hooghartige; 351 landbouw werktuig; 353 stuk munitie; 355 dun; 356 bevestiging; 358 hemelgeest; 359 as; 361 elektrische traktie; 363 brandstof; 365 kerstboomversiering; 367 per maand; 371 uitroep v. afkeer; 372 onhandig; 373 deel v.h. lichaam; 374 kapot; 375 adellijke titel; 376 lekkernij; 377 pers.vnw.; 378 wereld taal; 379 laatstleden; 380 bevel, 381 Soc. Econ. Raad; 382 briefaanhef; 383 afstand; 384 keukenkruid: 385 leeg; 386 hetzelfde; 387 lichtstraal; 388 neergeslagen; 390 broeder; 394 een zekere; 396 ijzeren mondstuk; 400 vaartuig; 401 projectie plaatje; 402 walvisachtige; 405 Noorse godheid; 408 onderdompeling; 412 ik; 413 drinkgerei; 416 gier; 418 geluidsleer; 419 priem; 421 bouwsel; 422 daar; 423 riv. in Rusland; 424 lust; 425 de gez. edellieden; 427 bijenhouder; 430 tijdelijk; 433 ingang; 435 wijnglas; 437 inh. maat; 438 eiland i.d. Middell. Zee; 440 uitroep v. pijn; 442 om roepvereniging; 444 oude maat; 446 on dernemingsraad; 447 bevlieging; 449 be doeling; 450 voorz.; 452 oude vochtmaat; 454 vluchtige stof; 455 deel v.d. Bijbel; 458 dieregeluid; 459 godin; 461 geldberg- plaats; 462 slee; 463 spreuk; 465 eerwaar de vader; 466 vroeger heerser; 467 ver; 469 eerstkomende; 471 landbouwwerk tuig; 472 loot; 473 vervoermiddel; 474 titel; 477 prikkel; 478 verbond480 mannen van adel; 482 veerkracht; 483 deel v.e. boom; 484 bliek; 485 nakroost; 487 beroep; 489 geestdrift; 490 groot in aantal; 494 kleine plaats; 497 speer; 500 Europeaan; 501 rol steen; 505 noot; 507 hoofddeksel; 508 mop; 511 enzovoort; 512 weigering; 516 deel v.e. boom; 518 zangstem; 522 als bo ven; 523 vogel; 524 Nederduits; 526 ach ter; 527 militair; 528 met aftrek; 529 de on bekende; 530 scheik. element. Speciaalzaak Van de Woestijne, Lange Delft Middelburg Sportzaak Jan Jongepier, Langeviele 35 Middelburg Bloem- en Kadoshop Orchidee, Langeviele 14 Middelburg De Bruine-Wolff, Achter de Houttuinen 18 Middelburg Juwelier De Jong, St. Pieterstraat 11 Middelburg Peter Christ Mode, Langeviele 1 Middelburg Foto Video Kees de Grave, Kanaalstraat 67 Oost-Souburg, Bijou Lederwaren, Lange Delft 44 Middelburg Music Store, Lange Delft 115 Middelburg Jan Laban, Segeersstraat 10 Middelburg aa »i w "W as ai ai at a; ai a.; ai a.; ai a.; ai ai ai ar« a; ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai a.; ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai act ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai a.t ai ai ai ai ai a.ai ai ai ai at ai ai ai a:t ai a.t ai ai ai ai ai ai ai ai ai J

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 12