'Zo n club is oneindig leuker dan een contact-advertentie!' mi 7,50a VOOR 10,- VUURWERK Rondom Kerstmis intratuin HONDERDEN KERST KADOTIPS! EIKEN STROKEN WAARDEBON PI ET ER J. VAN DUIJNE VAN DE SAZ: MET DE VLISSINGER NAAR VAKANTIEBEURS P.de Klerk parkeMoeren 90.- WILKENS binnen 7 min. Riet Boone. die stijf verraadt Kerstdagen PZC WEEKBLADEN Bijna twintig jaar geleden richtte Pieter J. van Duijne uit Middelburg samen met enkele anderen de Socië teit voor en van Alleenstaande Zeeuwen (SAZ) op. De SAZ kende een periode van grote bloei, maar de laatste tien jaar leed de Sociëteit een kwijnend bestaan. Er is echter nog niet zo lang geleden een nieuw bestuur aangetreden die de Sociëteit weer nieuw leven wil inblazen om een aantal Zeeuwse al leenstaanden een helpende hand te bieden bij het verdrijven van het gevoel van eenzaamheid. Komen en gaan Aan onze LEZERS ADVERTEERDERS In verband met de KERSTDAGEN en NIEUWJAARSDAG zijn de SLUITINGSTIJDEN voor de redactie en advertenties van DE FAAM en de VLISSINGER VERVROEGD. EDITIE 25 DECEMBER VERSCHIJNEN DE FAAM EN DE VLISSINGER NIET! De editie van 1 januari is verschoven naar 30 DECEMBER Redactie: Maandag 23 december 17.00 u. Advertenties: Dinsdag 24 december 11.00 u. Zie onze adv. elders in dit blad Streekziekenhuis Walcheren vrijdag 27 december 1991 seisplein 5 middelburg 01180-26721 L VAN 17,50 Zelf kerststukjes maken, plezier voor groot en klein GRATIS De schoonheid van een goed ontwerp "Keuze uit meer dan 90 modellen bij de cassettespecialist" SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 ^£pELBU?>- Blm Sm Vergrotingen >UTy, I^AR? BADHUISSTRAAT 60 21e JAARGANG NUMMER 51 18 DECEMBER 1991 Zo ijl zo ongelofelijk broos ontstaat de morgen tussen wit bevroren takken. Wat was er eerst, het daglicht of het zwijgende kristal? Plotseling trekt een rode gloed langs overal alsof het mij wil troosten. Ze hebben het gevoeld denk ik de wijzen uit het oosten. Wij wensen u Prettig* en een stijlvol 1992 ^GESCHENKEN Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 WMss&mg©*? Oplage: 24.005. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 48.035. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18. 4380 KA Vlissingen, tel. 01184-84000 (Boekhandel Bikker vrijdag 16.00 uurl. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 166.085. Een (bijna) pagina grote puzzel in kerstsfeer met cadeautjes voor tien goede inzenders, ons beschikbaar gesteld door adverteerders van deze krant. Wekelijks trekt notaris mr. A.J. Sauer de prijzen voor de sterk in populariteit toegenomen Eindejaarsaktie in Vlissingen. Meer daar over en een mening van de Evenementen commissie elders in deze krant. De enige SPD-opleiding in Zeeland viert een jubileum en is trots op haar status. Zeeuwse popgroepen stellen zich vrijdag 20 december voor. Dat gebeurt in de Middelburgse Stadsschouwburg op ini tiatief van Midgard. Veel kerstactiviteiten op het podium en op andere plaatsen zijn verzameld op onze Uitpagina en in de rubriek Korte Informatie. niet weet of die beslissing uitein delijk wel de juiste is geweest: je wereld stortte ineen en je moest bekennen dat wat je samen vol goede moed en met een flinke dosis humor begonnen bent, na een aantal jaren geen enkele toe komst meer blijkt te hebben. Dan ben je je evenwicht kwijt en je voelt je onzeker. Van Duijne: „In alle gevallen is er sprake van een zaamheid en het gegeven dat je je vrienden en kennissen geruis loos ziet verdwijnen. Zij blijven weg en jij blijft alleen over. En dan kan een goede vereniging De vrijgezel wordt vaak afge schilderd als iemand die onbe lemmerd kan genieten van de totale vrijheid. Hij of zij kan gaan of staan waar men wil, kan gaan eten en drinken met iemand of met niemand, kan in alle opzich ten zijn eigen keuzes maken. In principe kan hij of zij ook zelf be palen waar en met wie er gesla pen wordt; althans zo luidt de gangbare publieke opinie. Van Duijne: „Toch blijkt uit onderzoe kingen dat deze wijze van het ge nieten van de 'volkomen vrijheid' meestal slechts gezien wordt als een tijdelijke toestand. Op de een of andere manier hoopt iedere al leenstaande steeds weer iemand te vinden, te ontmoeten om er uiteindelijk samen mee door het leven te gaan". De weduwe en de weduwnaar weten wat het betekent om jezelf eenzaam te voelen. Net als het kleine kind dat met regelmaat thuis wordt achtergelaten met een 'vreemde' oppas; of een kind dat uit school komt en weet dat er niemand thuis is. Ook mensen die gescheiden zijn kennen dat gevoel, gekoppeld aan een grote onzekerheid over het feit dat je voor alleenstaanden een hele zin volle aanvulling zijn op je bestaan". Er zijn mensen die het heerlijk vinden om eens alleen te zijn en dat te doen waar zij in gezel schap van anderen niet aan toe komen. Er zijn er ook die zich juist in een grote menigte een zaam voelen en beleven daar de gevoelens van de totale een zaamheid als een zeer pijnlijke er varing. Alleen gaan en staan: er zijn maar weinig mensen geluk kig mee. De meeste proberen op de een of andere manier een partner te vinden of een vrien denkring om zich heen te creë ren. Vele vormen zijn mogelijk, vormen waaraan men vroeger niet had durven denken. Ze varië ren van een enge, allesomsluiten- de en uitsluitende twee-relatie tot drie- of meerhoeksrelaties of een LAT-relatie, van de vrijblijvende vriendenkring tot de intieme woon- en leefgemeenschap. En alles met het doel om te komen tot het verdrijven van de een zaamheid en het vinden van enig gevoel van geborgenheid in vriendschap en gezelligheid. Na de oprichting van de SAZ, op 9 december 1972 in gebouw De Delta aan de Coosje Bus- kensstraat 6 in Vlissingen, zijn el ders in Zeeland tal van andere initiatieven genomen om te ko men tot allerlei activiteiten voor en door alleenstaanden. Er is op dit moment in Zeeland sprake van een veelzijdigheid van moge lijkheden, waarbij de alleenstaan de al naar gelang zijn interesse een keus kan maken. Maar er zijn ook in die twintig jaar tal van clubs opgericht en weer even snel in het niet verdwenen. Van Duijne: „De oorzaak daarvoor ligt vaak in het feit dat zo'n club vaak bestaat bij de gratie en de inzet van de oprichter(s). Wanneer een oprichter een vaste relatie krijgt dan betekent dat niet zelden het einde van een club". Wie lid wil worden van een club voor alleenstaanden, hoeft dat voor het geld vaak niet te laten. In veel gevallen is men per jaar aan contributie slechts enkele tientjes kwijt. Wel geldt' in een aantal gevallen dat een adspirant- lid op een ballotagelijst wordt ge plaatst. Van Duijne: „De nieuwe leden worden niet selecteerd naar positie of inkomen. In princi pe is iedere alleenstaande van harte welkom maar door middel van een ballotage-regeling willen we voorkomen dat een onge wenst individu het plezier voor veel anderen vergalt. En voor het geld hoeven mensen het abso luut niet te laten om lid te wor den. Een sociëteit is stukken ZIE VERDER PAG. ABDIJ LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG Lezers van De Vlissinger kunnen donderdag 9 januari op één dag 52 landen bezoeken. Niet heus, uiteraard, maar ze kunnen wel de sfeer proeven van die landen, namelijk op de Vakantiebeurs 1992 die dan in Utrecht wordt ge houden. Op die vakantiebeurs worden allerlei noviteiten en bekende items voor vakantievierders tentoongesteld. De organisatie van deze reis is een samenwerkingsver band tussen Carlier Tours bv in Middelburg en Goes en De Vlissinger. Elders in deze krant vindt u alle gewenste informatie. zullen op beide lokaties van het Streekziekenhuis Walcheren de poliklinieken, administratieve afdelingen, laboratorium en röntgenafdeling gesloten zijn. Lokatie Vlissingen: Koudekerkseweg 88 Lokatie Middelburg: Noordpoortplein 2 Korrespondentieadres: Postbus 640, 4330 AP Middelburg. NU (23 mm vol massief) inclusief lak, lijm en andere benodigde mateialen Geldig t/m p/m2 31 december OP OP vergroting 28 x 35 in 5 minuten klaar u bepaalt zélf de uitsnede geldigheidsdatum: van 1 t/m 31 december 1991 FOTO H VERSCHOORE badhuisstraat 60 vlissingen - lange geere 28 middelburg - grote markt 7 goes ^imm; Dat kan bij Intratuin, op Crt zaterdag 21 december J ■^1 tot 12.00 uur, voor maar bjWwf HÉT"GROENE WARËNHÜÏS koudekerke Galgeweg 5 tel. 01185-1623 30-31 december verkoop zonder bestellijst U hoeft niet vooruit te betalen! Uitzoeken uit grote vitrines en direct kopen. Voor de deur parkeren. Geen wachttijden. Altijd voorraad! Bij ons bovendien draagtas en aansteeklont Alle kinderen gratis sterrenregen!! Vuurwerk verkopen vinden wij een feest! KOMT ALLEN! KOUDEKERKSEWEG 17, BIGGEKERKE

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1