I_ n 5,95 WIJ LATEN U SMULLEN! GESLOTEN r B. TULLENAAR itelvam TOPSLAGERIJ VERBOOM EN ZOON ZEELAND COMBINATIE WEEKBLADEN EEN IJZERSTERK TEAM VOOR MEER INFORMATIE BELT U: 01184-84000 V ROOMBOTER AMANDELSTAAF 4.75 1.95 2.75 2.25 2.25 KANAALSTRAAT 69 OOST-SOUBURG GROTE VERKOOP PROEFSTOLLETJES 5.25 DE T0PSLAGER VERSIERT UW MAALTIJD LUITWIELER PZC-steunpunt Vlissingen-Centrum DE FAAM DE VLISSINGER .«UU A.s. vrijdag zaterdag van 6,95 voor Brood- en Banketbakkerij v. d. 3*Cettery Scheldestraat 58 VLISSINGEN Lekker broodbeleg: TONGEWORST O 9C 150 gram UmUÜ Spetter van de week: GEGRILLDE ACHTERHAM O 150 gram Ob Toetje mmmm! VRUCHTENGRIES 0 nn 250 gram £.aUU Dubbel crème: ROOMKAAS 1 kilo 12.95 500 gram 6.75 TUTTI FRUTTI 500 gram KNABBEL- HAVER 250 gram JAPANSE MIX 150 gram Dat smaakt: VLEESSALADE 200 gram Voor de fijnproever: TARTAAR WORST 100 gram HERFST AANBIEDINGEN 'NET IETS BETER NIET DUURDER' Wegens verbouwing MAANDAG 11 NOVEMBER VLISSINGEN OPENBARE BIBLIOTHEEK Goede waar koopt u bij: Brood- en Banketbakkerij Paul Krugerstraat 65 Vlissingen - tel. 12859 "decoratie" VOOR UW NIEUWE VASTE TAPIJTEN EVENEMENTENKALENDER VOOR VLISSINGEN ▼TTVTYTVtttt T EXTRA MAGERE LENDELAPPEN 500 gr.. 10.90 KIP CORDON BLEU 100 gr.... 1.98 150 gr.... 2.10 BIEFSTUKREEPJES KATENHAASJES v ROSBIEF \CARREES 5 halen 4 BETALEN MAGERE HAMLAPJES 500 gr.... 7.45 BABI KETJAP BABI PANGANG 500 gr.... 9.50 VOLOP SCHELDESTRAAT 71 - VLISSINGEN - TEL. 12282 .aaaaaAa Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. De Zeeland Combinatie wordt gevormd door De Faam en De Vlissinger voor Walcheren; De Bevelander die gelezen wordt op Noord- en Zuid-Beveland; het Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen; het nieuwsblad De Eendrachtbode voor Tholen en St.-Philipsland en de Nieuwsbode Extra, die verspreid wordt op Schouwen-Duiveland en Goeree- Overflakkee. Met een totale oplage van 166.085 exemplaren dekken de Zeeland Combinatie weekbladen de gehele provin cie Zeeland en het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee. Voor de adverteerder die elke brievenbus in de Zeeuwse regio wil bereiken, is de Zeeland Combinatie het advertentiemedium bij uitstek. Wie beter dan de Zeeuwen zelf, kent de problemen van een optimale verspreiding en de leesbehoefte van de gezinnen die per regio zo sterk verschillen. De Zeeuwse lezer kan zich uitstekend vinden in het brede aanbod van deze bladen, die advertentioneel en redaktioneel ,,op hun huid" zijn geschreven. En dat kwaliteit beslist niet duur behoeft te zijn, blijkt uit de mm.-prijs. Enéén opdracht volstaat voor al deze kranten. Woensdag 6 november 1991 DE VLISSINGER Nieuwendijk 35-39, Vlissingen (bij nieuwe jachthaven) Tel. 01184-12209. Ook op maandagmiddag geopend. 01184 62259 drogisterij parfumerie schoonheidssalon Lange Zelke 50 - tel. 12431 - Vlissingen Op 8 en 9 november a.s. organiseert de bibliotheek een van afgeschreven boeken Lange Zelke 91, Vlissingen U zult er wel weer naar snakken, dus hebben wij van die heerlijke proefstolletjes gebakken. Lekker mals en goed gevuld, wij hopen dat u er lekker van smult! Dit weekeinde van 6.75 voor tapijtcentrale woninginrichting Hobeinstraat 69 telefoon 01 184-17919 donderdag 7 tot en met woensdag 13 november 1991 Do. 7 nov. Happy Buccaneer, A. Dekenstr. 5, 1991, OPEN TAC-TIC DARTTOERNOOI. 20.00 u. Deelname f 5,Org.: Happy Buc caneer. Vr. 8 nov. Wijkc. Open Hof, A. Gogelweg 59, GE- 1991, ZELLIGE DANSAVOND VOOR JONG 20.00 u. EN OUD MET DUO CO DE VOS. Toe gangskaarten zijn verkrijgbaar bij de beheerder van Open Hof. Org.: Aktivi- teitenkommissie Open Hof. Vr. 8 nov. Vestzaktheater, EDMOND EN JULES 1991, DE GONCOURT DOOR THEATER Q 2030 u. I.S.M. HET VERMOGEN. Kaarten a f 14,(passen f 11,50) zijn vanaf 31/10 verkr.b. bij de VVV Vlissingen en, indien voorradig, a.d. zaal. Org.: Uit in Vlissingen. Vr. 8 nov. Cosmo, Voltaweg, COTTON CLUB 1991, MET BLUESETTE EN DUO BOUR- 21.00 u. BON. Min. leeftijd 25 jr. Toegang gra tis. Org.: Cosmo. la. 9 nov. Clubhuis Korfbal, Zuidwateringstr., Rit- 1991, them, RAMMEKENSLOOP 4 EN 9 14.00 u. KM. Inschrijven vanaf 13 uur. Org.: At- letica i.s.m. G.V. Astrow. la. 9 nov. De Zwaan, STEC SPEELT HET 1991, BLIJSPEL "WIE NIET WEG IS, IS GE- 20.00 u. ZIEN". Zie 2 november. la. 9 nov. Jongerencentrum De Piek, Hellebar- 1991, dierstr. 11-13, HOUSE PARTY. Toegang 22.00 u. f 5,—. Org.: De Piek. Onder voor behoud. la. 9 nov. Speeltuin "De Oude Stad", Paar- 1991, denstraat 68, BOERENBAL m.m.v. 20.00 u. Duo Sound. Zaal open 19.30 uur. Toe gang f 7,50/leden f 5,—. Org.: Carna valsvereniging Molenwuppers. lo. 10 nov. Vestzaktheater, DE ZEEUWSE KOME- 1991, DIE SPEELT "HET LIED VAN DE 15.00 u. MOORDENAAR" VAN HUGO CLAUS. Kaarten a f 10,— tel. res. bij Mevr. Bikker (tel. 65624, 12-14 uur) of 's av. aan de zaal. Org.: De Zeeuwse Komedie. Wo. 13 nov. De Lammerenburcht, Zuidbeekseweg, 1991, PRIJSKLAVERJASSEN. Deelname 1930 u. f 2,50. Org.: VCB Lammerenburg. Een ieder kan activiteiten en evenementen voor pu blicatie in dit blad opgeven tot uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de verschijningsdatum bij de Stichting Vlissingen Promotie, Nieuwendijk 15, 4381 BV Vlissingen, tel. 01184-16874. AVAAAA/ WAMi A A A A A A A A i Fijne vleeswaren uit eigen keuken, naar keuze: jachtworst, kookworst, boterham worst, palingworst SPECIALITEIT VAN DE WEEKt Alleen warm maken ▲AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi ^ULAA AAA AAA A AAA AAA AAAAAAAjiriA JTAAA U kunt hier terecht voor opgave advertenties PZC en de huis-aan-huisbladen Vlissinger/Faam; abonnementen PZC; berichten en interne post voor doorzenden aan alle afdelingen hoofdkantoor PZC, Oostsouburgseweg. Telefonische inlichtingen: 01184-84000 LlViSB' OOST ZEEUWSCH-VIAANDEREN wat ben je mooi. zei de klant in de boekwinkel tegen het boek 'de zee woont in ons huis' van tina keiler gewoon een kwestie van drukken bij den boer drukkers zei het boek middelburg 01180-81000 HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 24.005 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissin gen, Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koude- kerke, Biggekerke, Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 48.035, verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV. Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: redactie vrijdag 16.00 uur. advertenties vrijdag 17.00 uur. Boekhandel Bikker, 16.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 166.085

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 3