soorten onze blammburgh tot uw Zn. SÜJ Jtek£tee's 1 •»,A Nog nooit zo goedkoop rr— ■Bit et zijn ;no/. vri\339°- sss?s3a^s=sï - a/Ü sunpriont, trz °o/we M KAROLINGENONDERNEMER VAN DE MAAND DICK SCHINKEL ASSURANTIËN SPECIALIST OP HET GEBIED VAN HYPOTHEKEN 5ë als :,S.r!'asl;",nlr 1 LUXE DOOS kebons N0& J9S en ka«o >s vindf te ,M ■"«war'»* 5 Palen rca*9ram— ^aals'™ bruin plus suoces wadd^b^ZRomc fi95-oP - ,5«% 89*?50% N-r^ïïvir: FPr scount -«wws., stü«°oo«SB£dbijfA lokke/? sSStSfe*!--"-».» Karoli lngeti Bij Dick Schinkel Assurantiën staan sinds jaar en dag deskundigheid, onaf hankelijkheid en de belangen van de klant centraal. Wat geldt voor verzeke ringen, geldt ook voor advisering van hypotheken. Ten aanzien van de vakbekwaamheid werd dit onlangs nog eens extra onderstreept, doordat na de heer D. Schinkel ook mevrouw M.M. de Weerd-Vreeke met goed gevolg één van de zwaarste examens op het gebied van hypotheken heeft afgelegd. De door de branche-organisatie NBvA georganiseerde opleiding, waarvan de landelijk erkende NIBE-opleiding 'Woningfinanciering 2' deel uitmaakt, bestaat uit een zes maanden durende zelfstudie aangevuld met prak- tijkdagen. Dick Schinkel Assurantiën kan zich dan ook met recht specialist op het gebied van hypotheek-advisering noe men. De heer Schinkel en mevrouw De Weerd daarover: "De aanschaf van een eigen huis is de meest ingrij pende aankoop die iemand in zijn leven doet. Immers, er is een groot financieel belang mee gemoeid, waarvoor men zich voor vele jaren vastlegt. Bij ons staat het belang van de klant dan ook voorop. Uitgaande van zijn of haar specifieke situatie, wordt eerst voorgerekend wat financieel mogelijk is. Waarna vervolgens wordt bekeken welke hypotheekvorm gezien de specifieke omstandigheden daarvoor het meest geschikt is. Door onze kennis van de markt en onze onafhankelijke werkwijze kunnen wij uit de talrijke mogelijkheden van de diverse banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen die hypotheekvorm adviseren die het beste past bij de specifieke situatie van de klant. Een advies op maat derhalve". Pagina °»9raw„„. eOOe/Vj LïhfGg mËÊÈSsë^B Aüt spoe,pla; ats. e»onen. orn- 9en satie c-q. xr'll>Hjund °"tpi«vr irfi !p llCs'<'llen sP*'rhypc»hcck Haalden Qe 'nh0Ud 200 sram 2,95 BCOTISQ" 1 TINTJE ;ïïiCHIJv 100 gram «Stoker. Het juiste adres voor al ubloemen u in °ost-Souburg MKKHlJKt Mm 4 wo'lZ» "hakt 095 ttURSlAcw - ruin lri 7 01184-61214 °0st-Souburg Hatuurlijk bij: Waalstraat 95 °1l84-6t4S?'~S0uburg W mmSÊÊBW: Nu halve Prijzen Gehele „eek.- °"8<-6l29l p 2 q/vi 2.35 Waals Molpnherda9 no9' 2 SAUCIJZEN... 2 volkoren brood »>t of ddenbrood JË A an bier/in volkoren ^ebmod te Fa Heyman (G9rl"00k te'dig bi/ ("ogeZ'gZsT"9™) e" -z"'v/lsSinn&n 11 Sp v°ornemen 7a ™e' f^nommVrdJ0' h°Uden- Wamd^V'" benl om dat 4 -uw' «G cm breert "«l Mult' meubeTS; ue m -- «SM tont - PU l695-.°p==op xqc,. cen 'ÖO cm breed Open/no Meeneem pn,s d/n 'n 9 s f '7 de H uur a/les 'n°n'esh°"'°om. 31 Hc' Middelburg. Da9elijks geonenn \8°'15688/M267

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 22