sssss Ford bijna klaar voor de toekomst Autobedrijf Van Fraassen modernere look DE OPEL-PEALER BETAALBAAR BETER e JANSSENS VLISSINGEN B.V. LOUISSE L MIDDELBURG MARITIEM Ski-ruilbeurs bij Van Fraassen Omega Limousine DE KARAAT OCCASIONS VAN UW DAIHATSU-DEALER AUTO-SERVICE BESUIJEN APK MILIEUKEURING Kleptiming Nieuwe Sierra Orbital Diesel en electro EREN Verloting bij introductie Peugeot 106 General Motor* Nederland Si00-»»» KARAAT AUTOMOBIELBEDRIJF KEURINGSSTATION Zonder afspraak Klaar terwijl u wacht Indien mogelijk gratis CO afstellen van motor en koplampen afstellen Geopend: 08.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur Paul Krugerstraat 69, Vlissingen (naast Shell-station) BINNENKORT 00K IN GOES 'S HEER HENDRIKSKINDERENDIJK 117 TUSSEN ZANDEE EN VAN DUKE KRING ZEELAND SKI-RUILBEURS Woensdag 30 oktober 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 17 Tijdens een technisch seminar onthulde Ford wat we met name op het vlak van motoren en versnellingsbakken de komende tijd kunnen verwachten. Vooral het motorenprogramma van de Escort/Orion zal worden uitgebreid, terwijl ook de tweetakt Orbital motor zijn test periode met succes doorloopt. Over enkele maanden zal de nieuwe 1.8 liter 16-klepper in de sportieve modellen van de Ford Escort en Fiesta worden gepresenteerd. De presentatie van de huidige Escort is op technisch vlak niet helemaal vlekkeloos verlo pen. Het Amerikaans/Duits/Engelse concern is echter hard bezig de achterstand op de con currentie te vervangen door een voorsprong. Om te komen tot een efficiënte, milieuvriende lijke verbrandingsmotor met vier kleppen per cylinder werden bij de ontwikkelafdeling ver schillende alternatieven uitgeprobeerd. Het project met de codenaam Zeta bleek het meest aan de verwachting te voldoen. Het Zeta-motorenprogramma zal bestaan uit verschillende varianten tussen de 1.6 en 2.0 li ter. De eerste motor die zal worden gepresen teerd, is een 1796 cc exemplaar met 16 kleppen, multipoint injectie en een verde- lerloze onsteking. De produktie "is inmiddels op gang gekomen. De klant zal straks kunnen kiezen uit een 105 pk die ten opzichte van zijn voorganger zuiniger is, maar ook over meer trekkracht beschikt. De krachtbron beschikt over variabele kleptiming, omschakelbare aan- zuigbuizen en een verfijnd inspuitsysteem. Daarnaast komt er een sportieve variant van 130 pk bedoeld voor de Fiesta XR2 en Escort XR3. De eerste meerkleppenmotoren van Ford zijn al te vinden in de Sierra Cosworth, Scorpio Cosworth en de Escort RS 2000. De nieuwe Zeta is een moderne krachtbron met veel toekomst. Het brandstofinspuit- systeem is zeer geavanceerd. Vlak voordat de inlaatkleppen open gaan, wordt de juiste hoe veelheid benzine achter op de kleppen gespo ten. Verder is de contactsleutel het enige bewegende deel in het ontstekingssysteem. De kleppen staan onder een hoek van veertig graden, terwijl de bougie centraal is gemon teerd. De brandstof koelt de injectoren en voorkomt zo vapor-lock. Het geavanceerde mctormanagementsysteem krijgt 36 verschil lende informaties per omwenteling. De com puter weet op ieder tijdstip exact in welke positie de cylinders zich bevinden en in welke richting ze zich bewegen. Alhoewel Ford driftig bezig is alternatieven uit te werken, staat vast dat de verbrandingsmo tor de komende tien jaar onovertroffen zal blij ven. Toch is het potentieel van dit type krachtbrpn nog niet volledig gebruikt. De ver branding kan verder worden geoptimaliseerd, de besturing van de injectie kan worden ver beterd, de constructie kan lichter, terwijl de uitlaattechniek ook voor optimalisering in aan merking komt. Alle nieuwe motoren die Ford de komende jaren gaat introduceren, zullen 4 kleppen per cylinder hebben. Voor deze nieu we motoren zal slechts een kleine prijsverho ging aan de klant worden gevraagd. De 1.8-liter turbodiesel. De nieuwe Zeta-reeks zal in al zijn inhoud- versies worden gekoppeld aan de MTX-75 versnellingsbak, die we al in de Escort vinden. Dezelfde combinatie wordt eind volgend jaar ook in de nieuwe Sierra gepresenteerd. De motor is onderhoudsvriendelijk. Iedere 15.000 km is een servicebeurt nodig en pas om de 45.000 km een grote beurt. We krijgen dus binnenkort een 2 liter 16-klepper Zeta motor naast de nog relatief nieuwe 2 liter DOHC. Deze laatste krachtbron echter heeft mogelijk heden om te groeien tot 2,2 of 2,3 liter en blijft dus gewoon in het programma. De nieuwe Zeta-motor is muziek voor de zeer nabije toekomst, maar Ford kijkt uiteraard ver der en is met meer projekten bezig. De tweetakt-motor die in samenwerking met de Australische firma Orbital is ontwikkeld, wordt in verschillende auto's beproefd en zal de tweede helft van de jaren negentig in pro duktie gaan. In de Fiesta heeft de 3 cylinder 1.2 liter zijn nut onder praktijkomstandigheden al bewezen. De motor levert 80 pk en komt wat prestaties betreft overeen met een 1,6 li ter viertakt. Het verbruik is lager vanwege een lagere wrijving, lager motorgewicht (60 kg) en De Ford Fiesta 1.6 Turbo. kleinere afmetingen. Deze compacte bouw laat bij een nieuwe auto een zeer aërodynami sche voorkant toe, wat het verbruik nog ver der ten gunste komt. Dit wordt overigens bij Ford bewezen in een rijdend exemplaar van de ZAG stadsauto. Ford kent verder een nauwe samenwerking met Yamaha voor een nieuwe 4-takt motoren reeks ter vervanging van de kleinere kracht bronnen. Verder wordt uiteraard de samenwerking met Cosworth voortgezet met volgend jaar de introductie van de Escort Cos worth. Een nieuwe 6-cylinder reeks, ook met meerkleppentechniek is in samenwerking met Ford Amerika in voorbereiding en zal ook als eerste in de nieuwe Sierra worden aangebo den. De 1.8 liter dieselreeks, met of zonder turbo, is inmiddels voorzien van een oxydatiekataly- sator en voldoet daarmee zelfs aan de strenge Amerikaanse normen. Binnen enkele jaren zul len alle bij Ford toegepaste dieselmotoren di recte inspuiting kennen. Een paar nieuwtjes op aandrijfgebied zijn de electronische bestu ring op de continu variabele CTX versnellings bak, een nieuwe electronisch gestuurde 4-traps automaat en vierwielaandrijving op de Escort en Orion. Deze Escort/Orion 4x4 is ook al in 1992 te verwachten. De laatste ontwikkeling is de Ecostar, een Escort bestel met electro-aandrijving. Ford ge bruikt hierbij een Natrium/Zwavel batterij die zorgt voor een topsnelheid van 140 km/u, ac tieradius van 160 km en acceleratie van 0 tot 60 in 14 seconden. De oplaadtijd is 6 uur. In 1992 zullen 100 testauto's van dit type wor den ingezet. Hieronder bevinden zich ook en kele hybride- auto's die zowel over een electromotor als verbrandingsmotor beschik ken. De produktie is pas voorzien na 1995. De showroom van de Vlissingse Volvo-dealer Van Fraassen heeft in de afgelopen periode een flinke opknapbeurt gekregen. Zowel de binnen- als de buitenzijde van het autobedrijf heoft een moderner aanzien gekregen. „Van een verbouwing is geen sprake, er zijn voornamelijk zaken aangepast", legt Jurgen Richter, bedrijfsleider bij Van Fraassen, uit. „De sombere kleuren van voorheen zijn ver vangen door veel wit, waardoor de ruimte in eens veel groter lijkt. Verder zijn er twee openslaande deuren in de glazen wand van de showroom gebouwd, waarmee we de drem pelvrees die veel klanten hebben hopen te overwinnen". De buitenzijde van het autobe drijf is aangepast aan de Eurodealer normen. De panelen zijn vervangen en langs de Presi dent Roosevelt is een grote zuil uit de grond gerezen met een uithangbord van Volvo. Met deze veranderingen heeft Van Fraassen zich aan de moderne lijn aangepast. Richter: Het bedrijf was verouderd, en het was niet voor zijn tijd dat het aan de hedendaagse normen werd aan gepast. Met de recente aanpassin gen heeft het geheel een 'frisser' aanzien ge kregen". De uitbreiding van de werkplaats moet tegen het eind van dit jaar een feit zijn. Een weekeind Parijs, een cd-speler en een fo to camera zijn de prijzen die bij de introductie van de Peugeot 106 zijn te winnen bij Auto Dijkwel in Vlissingen. De actie duurt nog tot en met zaterdag 2 november, de showroom is dagelijks tussen 10 en 18 uur geopend, op vrijdag is er koopavond. Adri Dijkwel en zijn medewerkers houden de ze verloting omdat ze „blij zijn met ons nieu we maatje". Onder het toeziend oog van notaris mr. P.A.M. Mathijssen wordt in novem ber de trekking verricht. Voor het tweede achtereenvolgende jaar houdt Autobedrijf Van Fraassen in Vlissingen een ski-ruilbeurs. Op zaterdag 2 november wordt de aangrenzende bus-garage van het gelijknamige touringcarbedrijf omgetoverd tot beurshal met ski-artikelen en staan in de showroom van de Volvo-dealer zo'n vijftig ge bruikte auto's te koop. Op de ski-beurs, die wordt georganiseerd in samenwerking met de Kring Zeeland van de Nederlandse Ski Vereniging (NVS), zijn tal van ski attributen te koop. Volgens Jurgen Richter, bedrijfsleider van Van Fraassen, was het eve nement vorig jaar een ongekend succes. „Meer dan duizend mensen bezochten toen de beurs". De NVS is samen met de wintersportspecia list Jan Jongepier uit Middelburg aanwezig om het aangeboden materiaal te controleren en een selectie te maken. Dit om te voorko men dat er gevaarlijke of te dure spullen wor den verkocht. Het reisbureau Holland International Van Fraassen (er is inderdaad een familierelatie tussen deze twee) is aanwe zig met verschillende aanbiedingen voor win tersportvakanties. Het publiek moet om bij de ski-beurs te komen door de showroom lopen. Daar staan voor deze gelegenheid een vijftig tal occasions uitgestald uit verschillende prijs klassen. Alleen op deze dag zijn de auto's voorzien van een speciale prijs en één jaar BOVAG-garantie. De beurs vangt aan zater dagochtend om 9.30 uur. Wie zijn Opel Omega nog niet groot genoeg vindt kan inmiddels via de officiële dealers een met 90 centimeter verlengd exemplaar kopen met zes deuren. Deze Omega Limousi ne biedt plaats aan acht personen en zal met name belangstelling krijgen van de taxi-wereld en grote hotels. De Limousine is door Opel- ingenieurs ontworpen en wordt ook in de ei gen fabriek gebouwd. Achteras, transmissie en onderstel worden dan ook meteen aange past. In plaats van de middenbank kan de auto ook met een office-unit worden geleverd, bestaande uit een buro, bar, computer, televi sie, video, fax en te'efoon. Op motorisch vlak kan gekozen worden voor een 2.4 liter 4 cylin der, 2.6 liter zespitter en de 2.3 liter turbodie sel. De prijslijst start bi] f 123.740,— inclusief BTW. AIRKAT Puur frisse lucht! De Airkat filter) wordt geplaatst in de luchtinlaat van uw aan jager. Geen roetdeeltjes, stof etc. meer in de auto. Bovendien blijven de ruiten langer schoon. Prijs: f49 r (Kadett E, v.a. '84). SCHOKDEMPERS De beste kwaliteit voor een niet-schok- kend bedrag. Bijvoorbeeld 2 achterschok dempers Opel Corsa: f 199;- inclusief montage. WWW VAN UW OPEL-DEALER sP«*iorv/o<,jltof GEEF DE WINTER DE RODE KAART! Tot en met 31 december krijgt u bij ons GRATIS het Opel- Winterplancertifikaat (t.w.v. f 27,50). Bij een volledige onderhouds beurt. Dit certifikaat geeft u schriftelijke garantie op het koelsysteem van uw auto t/m 31 maart 1992. Pres. Rooseveltlaan 772 Vlissingen, 01184-17100 V/H Kal verstraat 1, Middelburg, 01180-25851 DE OPEL DEALER ZEKERHEID VOOR ALLES. Als Daihatsu dealer kragen wij regelmatig jonge imuil' Aulo's die grondig worden gecondoleerd en u de zekerheid bieden van een garantie van 3 ol 12 maanden mei BOVAG-garantiebewi|s Ze worden pico belto afgeleverd en ook voor deskundig onder- houd kum u naiuurlgk bij ons terecht Inruil' Snelle financiering' Uiteraard En de prgs. die ral u beslist meevallen Kom langs en maak een testrit in de Karaaf Occasion van uw keure Occasions v.a. f 10.000,- minimaal f 1.500,- inruil 1 jaar garantie. Occasions tussen f 5.000,- en f 10.000 minimaal f 1.000,- inruil 3 maanden garantie. Enkele zeer goedkoop geprijsde occasions. DAIHATSU DEALER VOOR WALCHEREN C3AIHATSU Gildeweg 33, Vlissingen, 01184-18851 SiSSSSiï Tel. 01184-17082 ORGANISATOREN. 2 november 9.30 - 16.00 uur. ff SPOBTHUIS JAN JONGEPIER W 4\\ LANGE VIELE 33-37 - MIDDELBURG W il TEL. 01180-12514 van fraassen HOMND INTB&UTION41 Reis buro AUTOMOBIELBEDRIJF VAN FRAASSEN B.V PRES. ROOSEVELTLAAN 768. VLISSINGEN, TEL.: 01184-16679 Op zaterdag 2 november van 9.30 uur tot omstreeks 16.00 uur vindt er bij Van Fraassen in de bus-garage een ruilbeurs plaats van gebruikte ski's en aanverwante artikelen. Zoals ieder jaar organiseert de Nederlandse Ski Vereniging ook dit jaar weer een dergelijke verkoop. Het be treft alle artikelen die met wintersport verband houden, dus ski's, winterkleding, schoenen etc. De noodzaak van de kwaliteit van de ingebrachte artikelen met het oog op de veiligheid zal u duidelijk zijn. Daartoe komt Sportzaak Jongepier uit Middelburg i.o.m. de Nederlandse Ski Vereniging alle ingebrachte artikelen controleren. SPECTACULAIRE OCCASIONVERKOOP Naast de ski-ruilbeurs is er nog meer te beleven op deze zaterdag. De aangrenzende show room van Autobedrijf Van Fraassen zal geheel gevuld zijn met zo'n 50-tal, voor de gelegen heid zeer scherp geprijsde occasions. De prijzen variëren van f 2.500,- t/m f 40.000.- en daarbij heeft iedere auto boven de f 7.500,- maar liefst 12 mnd. BOVAG-garantie. Zoals ook met de gebruikte ski-artikelen: Ook bij een gebruikte auto blijft de kwaliteit bij Autobedrijf Van Fraassen dus voorop staan. VOOR ELK WAT WILS Naast dit alles is Holland International Reisbureau Van Fraassen aanwezig met een aantal stands om u te kunnen voorlichten omtrent o.a. "eigen autoreizen" en u prachtige aanbiedin gen te doen. Er komt een presentatie van wintersportmode en Touringcarbedrijf Van Fraassen zal u de comfortabele wijze tonen waarop u uw reis naar de wintersport kunt aanvangen door een aantal bussen te showen. Zaterdag 2 november a.s. van 9.30 t/m 15.30 uur. Verkoop van de gebruikte ski-arktikelen en occasionverkoop. Ingang via showroom van Autobedrijf Van Fraassen aan de President Rooseveltlaan 768 te Vlissingen. Zaterdag 2 november a.s. van 17.00 t/m 18.00 uur. Mogelijkheid tot ophalen van niet verkochte ski-artikelen. Ingang aan de kant van de Industrieweg. Tijdschema: Vrijdag 1 november a.s. van 18.00 t/m 21.00 uur. Inbreng gebruikte ski-artikelen aan de President Rooseveltlaan 768 te Vlissingen. Ingang aan de kant van de Industrieweg.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 17