Is onbekend 3 1 Koren-concert in kader van jubileum Scheldeloodsenkoor onbemind? Concert Souburgs Man nenkoor Kerkkoor viert jubileum Rhythm of the World Melo-hardrock en bluesrock in Bar American Middelburg 31 OKTOBERER T/M 6 NOVEMBER IN MIDDEN ZEELAND UIT IN NOVEMBER November is de maand dat de avonden merkbaar winters worden. Thuisblijvers doen de gordijnen dicht en draaien de thermostaat een graadje hoger. Toch valt buitenshuis ook veel te beleven. Bijvoor beeld in de theaters waar Uit in Zeeland bijna dage lijks gezelschappen heeft staan, veelal van grote klasse. Toch valt niet elke klasse op en mikt de be zoeker op het zekere en koopt kaartjes voor artiesten van wie hij veel heeft gehoord of die hij eerder heeft gezien. En dat is jammer voor de minder bekenden, die vaak minstens net zo goed zijn; onbekend maakt onbemind? Stichting Middelburgs Theater brengt comedie van Frenkel Frank Twee extra voorstellingen Zeeuws Filmarchief Spiegel j f ÜJJ# de Faam de Vlissinger UW WEEKBLAD Woensdag 30 oktober 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 11 is* we is* I® Bekijken we de agenda voor no vember dan staan daar onder an deren Brigitte Kaandorp, operettes, een stuk van Heijer- mans met Frits Lambrechts en het cabaret van Paul Haenen als klapstukken. Een schouwburgdi recteur hoeft voor zulke voorstel lingen amper uit zijn luie stoel te komen, de kassa tikt bijna auto matisch. Maar er zijn ook produkties waar van diezelfde directeur zegt dat ze bijzonder zijn, maar dat het grote publiek ze nog moet leren kennen. Studio Peer bijvoorbeeld. Die brengt vrijdag 29 november Mozart, een poppentheater voor volwassenen. En wat te denken van (28 november) Othello van William Shakespeare of het fami liematinee op zondag 17 novem ber met de vallende clowns Roberto Basta. Voor de fijn proevers komt Alexandra van Marken op donderdag 21 novem ber naar het Vlissingse Vestzak theater en Astrid Nijgh zingt in de Orkater brengt vrijdag 1 no vember 'Een goed hoofd', mzuiek met tekst van Judith herzberg. Studio Peer speelt Mozart met poppen. Scene uit De sonate van Vinteuil In het kader van het 20-jarig bestaan van het Scheldeloodsenkoor wordt vrijdag 8 november in de Concert en Gehoorzaal in Middelburg een zogenaamd 3+1 Koren concert gegeven. Aan het concert wordt medewer king verleend door het Schelde loodsenkoor, het Middelburgs Mannenkoor, het Zeeuws Vrouwenkoor en het Duitse Shanty Chor Herten. De eerste drie koren hebben Han Beekman als vaste dirigent en het Duitse koor staat onder lei ding van Karl Hildebrandt. Het concert biedt door de deel name van de verschillende koren een enorme verscheidenheid aan repertoire, van spirituals naar bar bershop en zeemansliederen. Het Shanty Chor Herten bestaat uit 35 leden en zingt evenals het Scheldeloodsenkoor zee mansliedjes: seasongs en shan ties. Het Zeeuws Vrouwenkoor telt 140 leden, afkomstig uit heel Zeeland; het repertoire omvat film- en musicalmuziek, geestelij ke liederen, Volksliederen en bar bershop. Het Middelburgs Mannenkoor telt 53 leden en brengt onder andere een aantal werken van F. Schubert uit de 'Deutsche Messe' ten gehore. Het concert begint om 20 uur en kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de kantoren van de PZC en in Middelburg tevens bij de VVV. De Stichting Middelburgs theater brengt in het Minitheater aan de Verwerijstraat 53 in Middelburg zeven keer de comedie 'Polyester Polka' van Dimitri Frenkel Frank op de planken onder regie van Johan Bodrij. De première is za terdag 2 november en begint om 20.30 uur. Frenkel Frank (1928-1989) schreef deze comedie al in 1965 maar toch heeft het stuk nog niets aan kracht en actualiteit in geboet. De comedie laat een paar uur uit het leven van Alexan der Varenheid, een jonge, arme componist, zien die in een veel heid van gebeurtenissen vast dreigt te komen zitten. Hij is net getrouwd, net verhuisd, krijgt een spoedeisende opdracht, komt terecht in situaties van on trouw, overspel en overmacht, staat op het punt vader te wor den en is onherstelbaar, voortdu rend totaal verbijsterd. Een mens kan in dat soort situaties drie din gen doen: vluchten, vecnien ot vallen. Of ziet Alexander nog een andere mogelijkheid? naard, Kathe Postema, Carla Schroot, Roelie van de Velde, Kees Baijens, Marijn Dieleman, Ronald Mondeel en Rinaldo Rid- dersma. Het decor is van de hand van Gerard van der Bliek en Jan Schouten. De opvoeringen zijn op 2, 8, 9, 15, 17, 23 en 30 no vember om 20.30 uur; de opvoe ring van zondag 17 november betreft een matinee, die om 14.30 uur begint. Het Scheldeloodsenkoor aan boord van het ramschip Schorpi oen, gekleed in oude loodsenuniformen van begin deze eeuw. Het Souburgs Mannenkoor geeft zaterdag 2 november een con cert in Vlissingen onder leiding van dirigent G. Wortman. Aan het concert wordt medewer king verleent door de mandoline vereniging Excelsior uit Kruiningen onder leiding van Bas Leijs. Het concert begint om 20 uur in de De Ruyterzaal van hotel Britannia. Het Zeeuws Filmarchief geeft twee extra voorstellingen van de uit oude Zeeuwse films sa mengestelde voorstelling 'Walcheren'. Door de overwel digende belangstelling voor de presentaties op 18 en 20 september j.l. waren de kaar ten destijds snel uitverkocht. De twee extra voorstellingen worden gegeven op 5 en 6 november om 20 uur in de Aula van de Zeeuwse Biblio theek. Kaarten zijn verkrijg baar vanaf 31 oktober bij de inlichtingenbalie van de biblio theek, tel. 01180-30250. De rockmuziek staat het komen de weekeinde centraal in Bar American aan het Plein 1940 in Middelburg. Zowel op vrijdaga vond 1 november als zondag 3 november staat het live optreden van een band op het programma. Vrijdagavond staat de Middel burgse melo-hardrockband A nr One vanaf 21.30 uur op de plan ken. De groep bestaat uit Boban Bogdanovic (zang), Marijn Slager (gitaar), Jeroen Polderman (drums) en Michiel Slager (basgi taar). A nr One heeft sinds haar oprichting in 1989 al verschillen de succesvolle optredens achter de rug zoals tijdens Klomppop, Vrijbuitersfestival en Anywave. Zondagmiddag is het vanaf 15.30 uur de beurt aan Great Balls of Fire in het kader van de serie Blues op Zondag. De forma tie bestaat uit een roek-gitarist, een drummer en een bassist en staat garant voor een stevig stuk je bluesrock. Het stuk is een comedie maar heeft ook iets van een klucht en van de regelrechte kolder in zich. Bovendien heeft het trekken van een parodie. Veel mensen kunnen zich misschien herkennen in de spiegel die ze ongezouten voor gehouden krijgen. De comedie wordt gespeeld door acht acteurs: Marianne Min- BURGH-HAAMSTEDE De Bewaerschole. Aquarellistenk- ring Waterkrinkel, Jannie Stege- man, Selma Verhoeven-Magré, Jaap Vermeulen, Hans Vuurens en Herman van Zeggeren. Ma. t/m za. van 13.30 tot 16.30 uur. (vanaf 2 november). GOES Galerie llona Schmit. Ilona Schmit, schilderijen en andere werken. Za. 14-17 uur, hele jaar. Lunchcafé. (Grote Markt). Dhr. Geeldhoed, schilderijen. Di. t/m za. van 9 tot 18 uur. Galerie Van den Berge. (Wijn gaardstraat 3-D. Eveline van Duyl, ruimtelijk werk. Wo. t/m za. van 13 tot 17 uur. Gemeente Archief. Rino Visser, aquarellen uit het Zeeuws platen boek. Rabobank. (Grote Markt). Rie Baauw, Zicht op Zeeland, oliever ven. Tijdens openingstijden. Museum voor Zuid- en Noord- Beveland. (Singelstraat 13). Rien Poortvliet, schilderijen. Di. t/m za. van 11 tot 17 uur, Za. van 11 tot 16 uur. KAMPERLAND Restaurant Papillon. Lydia Klop- Steendijk, acquarellen en portret ten. Ma t/m za. v.a. 10 uur, zo. van af 17 uur. MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin De lano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van JW. van Trirum, Dinge- mans, Rob de Haan, olieverfschil derijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunst handel De Witte Swaen-t Zee paardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expositie oude- en mo derne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Grootmede 66). Staal/touw plastieken, op tel. afspraak ge opend. tel 01180-16323. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteen- sedijk 7). Expositieruimte: Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen, het sterke geslacht: leven en werk en 3 platte landsvrouwen. Hal begane grond: Het sterke geslacht. Jeugdafdeling: Kinderboekillustraties van The Tjong Khing. Souterrain: Trees Ver- willigen, portretten. Eerste verdie ping: zeeuwse biografische woordenboeken. Openingstijden bibliotheek. Zeeuws Documenta tiecentrum. (Kousteensedijk 7). Tweede verdieping: De Zeeuwsche Confectie Fabriek. Openingstijden bibliotheek. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Ko ninklijke vertrekken: Paul de Nooi- jer, dubbel-installatie. (t/m 3 november). Balanszalen: Een hol- landse tentoonstelling. Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur, di. t/m vr. van 10 tot 17 uur. Stichting Beeldende Kunst Zee land. (Kuiperspoort 22). Jan Haas, aquarellen en plastieken, (t/m 2 no vember). Nel Linssen, vijf jaren pa pieren sieraden 1986-1991. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur. Het Middelburgs Koffiehuis. (Lan- geviele 61). S. Baaijens, foto's "Pa rijs '91". Elke dag van de week. Balans 17. (Balans 17). Bob Pin gen, Onechte paradijzen. Wo. t/m vr. van 11 tot 16 uur. Deltan-galerie. (Poelendaelesingel 10). Mieke Radema-Geraedts, stil leven in aquarel. Tijdens kantooru ren. Roggeveen. (Noordsingel 106). Schilderijen en tekeningen van de tekenclub. Dagelijks geopend van 9 tot 17 uur. hEELTJE JANS Delta Expo. Zeespiegelrijzing, een bedreiging. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. (Duinvlietweg 6). Een Zee van schelpen, tentoonstelling over schelpen. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. van 13.30 tot 17 uur, zo. van 10 tot 17 uur. (t/m 3 no vember). VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo. ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, di. wo. vr. en za. van 10 tot 12.30 en 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlis- singen/Breskens. Op dubbeldeks veerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema het geven van een beeld van Zeeland als va kantieland voor iedereen. Strand- hotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetari um. Bellamy 19. (Bellamypark 19). Teun Hoeks, recente fotowerken. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m zo. van 13 tot 17 uur. Ivanaf 1 november). WEMELDINGE DONDERDAG 31 OKTOBER Rockformatie Trouble Every Day, Tapperij/Happerij De Happy Buccaneer, Aagje Dekenstraat 5, Vlissingen, 21.30 uur. Cabaretgroep De Kuil, 'Wees je eigen vriendje', 't Beest, Beesten markt 3, Goes, 20.30 uur. VRIJDAG 1 NOVEMBER De Georgiërs, russisch ensem ble met dans, muziek en zang. Prins van Oranje, Goes, 20 uur. Orkater, muziektheaterproduk- tie 'Een goed hoofd'. Stads schouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20.30 uur. Nix Trix, band. Jongerencen trum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 22 uur. Roek-groep Mark Vanderfeen Friends, Kasteel van Batavia, Zuidstraat 143, Westkapelle, 21 uur. A nr One, Melo hardrock. Bar American, Plein 1940, Mid delburg, 21.30 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. ZATERDAG 2 NOVEMBER Radical Dance Faction, pop concert, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22 uur. Platogo, komische thriller 'Gie ren op 't veilig nest'. Prins van Oranje, Goes, 20 uur. Theatergroep Bonheur, thea- terproduktie 'De Sonate van Vin teuil', Vestzaktheater, Bellamypark, Vlissingen, 20.30 uur. One love concert, met optre dens van Nayabingi, Dasjan e.a.. Jongerencentrum De Piek, Helle bardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. Muziekavond Jeugdkoor Jubi late en het Combo Second Chan ce, Gereformeerde Kerk, Kanaalstraat, Oost-Souburg, 19.30 uur. Middelburgs theater, komedie 'Polyester Polka', Middelburgs Minitheater, Verwerijstraat 53. Middelburg, 20.30 uur. Prot. Chr. Vereniging Bartimeus geeft Grote koor- en samenzan- gavond met: Chr. Zangvereniging Sursum Corda, Chr. Gemengd koor met Hart en Stem, Chr. Ge mengde Zangvereniging Amici- tia. Mannenkoor Onderling Genoegen, Brassband Crescen do, Zionskerk, Oostkapelle, 20 uur. Vlissings gemengd koor 'De Ruyterstadsingers', concert. Concert- en Gehoorzaal, Middel burg, 20 uur. Contraband, (Nieuwe Muziek), Kloveniersdoelen, Achter de Houttuinen 30, Middelburg, 20.30 uur. ZONDAG 3 NOVEMBER 'Face to face', showspektakel van Up with People, 120 jonge ren uit 50 verschilldende landen. Prins van Oranje, Goes, 15.30 uur. Brassband Excelsior, concert, Geerteskerk, Kloetinge, 16 uur. Great balls of Fire, blues-rock- mix, Bar American, Plein 1940, Middelburg, 15.30 uur. DINSDAG 5 NOVEMBER Carillonbespeling door Sjoerd Tamminga, Toren Grote Kerk, Goes, 13.30 uur. Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. WOENSDAG 6 NOVEMBER Poppentheater Sim Bolus, voorstelling 'Ei, ei, dit ben jij', Ambachtscentrum, Goes, 14.30 uur. Blijspel 'En ik dan', met o.a. Henny Orri, Carol van Herwijnen, Ingeborg Elsevier, Prins van Oranje, Goes, 20 uur. Poppentheater Parabel, voor stelling i.v.m. kinderboekenweek, Zeeuwse Bibliotheek, Kousteen sedijk 7, Middelburg, 15 uur. Trestle Theatre Compagny, speelt 'The Edge', tragi-komisch maskertheater. Stadsschouw burg, Molenwater 99, Middel burg, 20.30 uur. De internationale culturele orga nisatie Up With People maakt een toernee door Nederland en geeft in dat kader een optreden in de Stadsschouwburg in Mid delburg op donderdag 31 okto ber en in de Prins van Oranje in Goes op zondag 3 november. VRIJDAG 1 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 19 en 21.45 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 19 en 21.45 uur. Al hambra III Vlissingen, 'Another you' 19 uur, 'Spymaker' 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Telma en Louise' 19 en 21.45 uur. Grand theater Goes, 'Termina tor 2' 19 en 21.45 uur. Electro Middelburg, 'Mermaids' 19 uur, 'Comfort of Strangers' 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Green Card' 20 uur, 'Ariël' 22.30 uur. ZATERDAG 2 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Another you' 19 uur, 'Spymaker' 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Thelma en Louise' 14, 19 en 21.45 uur. Grand theater Goes, 'Terminator 2' 19 en 21.45 uur. Electro Middelburg, 'Mermaids' 19 uur, 'Comfort of Strangers' 21.45 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Green Card' 20 uur, 'Ariël' 22.30 uur. ZONDAG 3 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Another you' 19 uur, 'Spymaker' 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Thelma en Louise' 14, 19 en 21.45 uur. Grand theater Goes, 'Naked gun 2.5' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Mermaids' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Green Card' 20.30 uur. MAANDAG 4 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Spymaker' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Thelma en Louise' 20 uur. Grand theater Goes, 'Termina tor 2' 20 uur. Electro Middel burg, 'Mermaids' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Green Card' 20.30 uur. DINSDAG 5 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Spymaker' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Thelma en Louise' 20 uur. Grand theater Goes, 'Terminator 2' 20 uur. Electro Middelburg, 'Mermaids' 20.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg. 'Birth of a Nation' 20.30 uur. WOENSDAG 6 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 14 en 20 uur. Alham bra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14 en 20 uur. Alham bra III Vlissingen, 'Spymaker' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Thelma en Louise' 14 en 20 uur. Grand Theater Goes, 'Termina tor 14 en 20 uur. Electro Mid delburg, 'Mermaids' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Green Card' 20.30 uur. DONDERDAG 7 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Spymaker' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Thelma en Louise' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Terminator 2' 20 uur. Electro Middelburg, 'Mermaids' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Green Card' 20.30 uur. Ttfïi ZATERDAG 2 NOVEMBER Alhambra III Vlissingen, 'Beert je Sebastiaan' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Jungle book' 14 uur. ZONDAG 3 NOVEMBER Alhambra III Vlissingen, 'Beert je Sebastiaan' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Jungle book' 14 uur. WOENSDAG 6 NOVEMBER Alhambra III Vlissingen, 'Beert je Sebastiaan' 14 uur. Great Balls of Fire. A nr One. Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373, Dage lijks geopend. Een scene uit de show Rhythm of the World van Up With People. Scene uit Othello. Stadsschouwburg op donderdag 14 november. En daarmee is de koek voor fijn proevers nog niet op. Het podium van het Vestzaktheater wordt vrijdag 8 november vrijgemaakt voor Edmont Jules de Con- court, een toneelvoorstelling door Theater Q, in samenwerking met Het Vermogen. Twee dagen daar voor speelt de Tretle Theatre Company The Edge in de Stads schouwburg en op zaterdag 2 november speelt Theatergroep Bonheur De Sonate van Vinteuil. Een goed hoofd is de titel van een muziektheaterproduktie door Orkater op tekst van Judith Herz berg die vrijdag 1 november wordt gespeeld in de Stads schouwburg. Het Nederlands Hervormde Kerk koor Jubilate Deo uit Borssele bestaat dit jaar dertig jaar en viert dit feit met een jubileum-concert op vrijdag 1 november in de Ne derlands Hervormde Kerk in Borssele. Het koor bestaat uit 32 leden en zingt in hoofdzaak religieuze mu ziek; er wordt regelmatig opge treden in kerken en tehuizen in de regio. Aan het concert, dat onder leiding staat van dirigent Ad Broekhuizen, wordt medewer king verleend door het vocaal en semble St. Laurens olv H. v.d. Broeke en ladyspeaker M. den Braber. Na afloop van het concert wordt een receptie gegeven in het Dorpshuis Vijverzicht in Borssele. Ferry Kla jee en Bert Stege- man a/s Edmond en Jules de Goncourt.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 11