Ski-gebieden zijn er van (A)merika tot (Z)witserland Kies eens een andere bestemming Reisverzekering geen overbodige luxe Ruim 1.3 miljoen Nederlanders gaan met wintersportvakantie Winterzon alternatief voor een skivakantie De auto als wintersporter SKI-TRIM IN VLISSINGEN Ski-klassen voor kinderen Oostenrijk favoriet Verenigde Staten Italië Oostenrijk Zwitserland Frankrijk WINTERSPORTER GAAT MEESTAL NAAR DEZELFDE STREEK ANWB VERWACHT VOOR HET KOMENDE WINTERSPORTSEIZOEN: Nederlandse wintersporters die op zoek zijn naar nieuwe vakantiebestemmingen kunnen kiezen uit een meer dan ruim aanbod. Elke reisbureau kan de adspirant-wintersporters vele aanbiedingen voorleg gen uit alle belangrijke Europese wintersportlanden en uit de Verenigde Staten. Het aanbod bestaat uit meer dan 250 skigebieden: van A tot Z. Het legioen wintersporters groeit nog steeds. Voor de meeste vakantiegangers is het geen vraag of het Oostenrijk, Zwitserland of Frankrijk wordt. Zij kiezen niet voor Bulgarije, Griekenland of Amerika. Het wordt voor de meesten de komende winter net als vorig jaar dezelfde stek. Koopgidsen Kaarten Woensdag 23 oktober 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 19 Op vakantie gaan is op zich een leuke bezigheid dus geldt dat ook als je op wintersport gaat. Er is echter één wezenlijk verschil tussen een 'lui-op-het-strand-liggen- vakantie in de zomer en een sportieve doe-vakantie in een wintersportgebied. In het laatste geval wordt er een tamelijke grote aanslag op je lichaam en je lichaamscon ditie gepleegd en er wordt niet genoeg voor gewaar schuwd om niet geheel onvoorbereid aan zo'n avontuur te beginnen. Niet zelden is een wintersportvakantie 'in het water gevallen' door een slechte lichamelijke condi tie en het ontbreken van een goede voorbereiding. Als voorbereiding op de wintersport wordt vanaf zon dag 27 oktober wekelijks onder deskundige leiding een Ski-Trim-Uur gehouden in Vlissingen. De deelnemers worden dan aan de hand van allerlei oefenvormen voor bereid op een plezierig en sportief goed verlopende win tersportvakantie. Ook niet-wintersporters zijn daar overigens van harte welkom. De activiteit start op 27 oktober om 10.30 uur vanaf de grote parkeerplaats Nol- lebos in Vlissingen. Bij minder geschikt weer wordt uit geweken naar een overdekte accommodatie. In veel populaire wintersport gebieden kunnen kinderen let terlijk 'spelenderwijs' leren skiën. Daartoe wordt in spe ciale ski-klassen aan kinderen vanaf de leeftijd van drie jaar les gegeven. Niet alleen raken in zo'n ski klas de kinderen op een ver antwoorde manier en onder deskundige begeleiding ver trouwd met de smalle latten, het geeft de ouders alle vrij heid om zich zorgeloos aan de 'volwassen' skisport te wij den. Niemand hoopt natuurlijk dat het gebeurt en nu is de kans om tot die enkele tientallen pechvogels te behoren gelukkig uiterst klein. Maar het is toch wel een veilig gevoel om voor het geval dat er tijdens een sneeuw- of zonvakan tie eens iets gebeurt ook niet nog eens voor de vaak vele extra kosten van hulpverlening en transport op te moeten draaien. In dat geval is het immers dubbel pech. En datzelfde geldt natuur lijk voor andere geneeskundige kosten voor dokters- of zieken huis hulp. Of, nog erger, bij een ongeval met als gevolg overlijden of blijvende invaliditeit. Een reis verzekering is in al deze gevallen, maar ook wanneer het om verlo ren, gestolen of beschadigde ba gage gaat, geen overbodige luxa Het loont zeker de moeite daar voor de vakantie over na te den ken. Het maakt daarbij geen ver schil of er per auto, trein of vliegtuig wordt gereisd. De reis verzekering is overigens geen vervanging van de eigen ziektekosten- of autoverzekering, maar altijd een goede aanvulling daarop. Er zijn zelfs speciale reis- cascoverzekeringen voor het ge val er per auto wordt gereisd en deze niet volledig casco is verze kerd. Verzekeren is altijd een per soonlijke zaak. Wat wel en wat niet? En vooral: verzeker ook niets dubbel. Elke ANVR-reisadviseur kan er als getrainde verzekeringsspecia list alles over vertellen. Ook over de speciale wintersport- en lang lauf verzekeringen en niet te ver geten de annuleringsverzekering, die bij een onverhoopt wegens ziekte of ongeval afgebroken va kantie het niet genoten gedeelte van de vakantie terugbetaalt. De ANWB verwacht voor het komende wintersportseizoen, mits de sneeuwcondities goed zijn, dat zo'n 1,35 miljoen Nederlanders met wintersportvakantie gaan. Dat is inclusief 150.000 korte vakanties. Dit betekent een stijging van 5 tot 7% in vergelijking met vorig jaar. Van dit aantal gaan ongeveer 950.000 mensen alpineskiën, 225.000 gaan langlaufen en 125.000 Nederlanders genieten dan van andere wintersportgenoegens zoals wandelen. De verwachting is dat ongeveer de helft van alle wintersportva kanties tussen half februari en half maart wordt gehouden. Te vens blijkt het aantal winterspor ters, ook in de piekperiode, nog steeds te stijgen. Om redenen van natuur-, landschap- en mi lieubescherming is er in de popu laire wintersportlanden nauwelijks sprake van ontwikke ling van nieuwe skigebieden. Dat betekent dat er, vooral in de kro kusvakantie, weer een geweldige druk op de toegangswegen en de populaire wintersportbestemmin gen zal plaatsvinden. Volgens de ANWB kunnen de wintersporters zelf de piek ver mijden door te kiezen voor een andere periode voor de win tersportvakantie. Een andere mo gelijkheid biedt de zogenaamde geografische spreiding. In plaats van de drukbezochte win tersportplaatsen kan men de ski vakantie ook doorbrengen in nu nog minder bekende gebieden in Duitsland en Oostenrijk. Hoewel de voorzieningen in Oosteurope- se landen veel eenvoudiger zijn, kan dit voor menig wintersporter een goed alternatief zijn. Oostenrijk blijft met 60% van de wintersporters het favoriete win- tersportland. Zwitserland en Duitsland ontvangen elk 15% van de wintersporters. Frankrijk tenslotte wordt door 5% be zocht. De kerstvakantie blijft voor ca. 10% van de wintersporters de meest geliefde periode. Voor 20% geldt dat voor januari. Als gevolg van de krokusvakantie trekt de periode half februari tot half maart met 50% de meeste wintersporters. Natuurlijk wil iedereen weten hoe sneeuwzeker het uitgekozen ski oord is en wanneer de beste tijd is om te gaan. De ANWB heeft de laatste zes jaar in 130 plaat sen in de Alpen de gemiddelde sneeuwhoogte bijgehouden. Met de zo ontstane grafieken kan men in meer in mindere mate be palen hoe sneeuwzeker een ski dorp is of in welke periode daar de meeste sneeuw ligt. De gra fieken zijn alleen te bestellen met een bestelbon uit Ski '92, het ski magazine van de ANWB. 23 februari 1992 het toneel zijn van de Olympische Winterspelen, die op de skistations rond Albert- ville worden gehouden. Een aan tal Franse wintersportgebieden speelt daar adequaat op in, even als een aantal op Frankrijk gespe cialiseerde touroperators. In de Verenigde Staten zijn meer dan 180 grote skigebieden. De wintersportmogelijkheden in 'de States' zijn gevarieerd: skiën, cross country, monoskiën, snow- boarding en snowmobilen, om maar een paar voorbeelden te noemen. De meeste Amerikaan se skigebieden bieden absolute sneeuwzekerheid, soms zelfs tot begin mei. De belangstelling in Europa voor Amerikaanse sneeuwvakanties groeit sterk. Het vorig seizoen boekten de Amerikaanse wintersportgebie den meer dan 100.000 bezoekers van overzee. Italië geniet in Nederland meer bekendheid als zomervakantie- land dan als bestemming voor winterse sneeuwvakanties. Maar toch heeft dat land een aantal skigebieden die voor de Neder landse wintervakantiegangers het ontdekken meer dan waard zijn. Prominente Italiaanse win tersportgebieden zijn het Aosta- dal ('tegenover de Mont Blanc'), het gewest Lombardia (een nog vrij onbekend wintersportge bied), Zuid-Tirol (met het populai re Alto Agige), Trentino (1.100 km aan pistes en 464 liftinstallaties), Veneto (met Cortina d'Ampezzo als centrum) en Friula-Venezia Giulia (vrij onbekend en in het noordoosten grenzend aan Oostenrijk en Joegoslavië). Oostenrijk is en blijft voor de Ne derlandse wintersporter de popu lairste vakantiebestemming. Maar liefst 60% van de Neder landse wintersporters brengt in dat gastvrije en sneeuwrijke land hun wintervakantie door. Zeker voor een geslaagde win tersportvakantie geldt dat een goede voorbereiding het halve werk is. U gaat een sportieve prestatie leveren waarop u zich hopelijk goed heeft voorbereid. Bedenk echter dat u van uw auto op heen- en terugreis ook een sportieve prestatie vraagt. Een zware bepakking, langere reistijden, koude, sneeuw en re gen, en vaak hoge snelheden zijn zaken die de gemiddelde Neder landse auto niet vaak overkomen. U moet daarom ook uw auto goed voorbereiden op zijn win tersportprestatie. Ga daarom vooraf even naar de garage om te vragen of uw auto in een derma te conditie verkeert dat hij u veilig heen en terug brengt. Bent u eenmaal op weg, las dan voor uzelf regelmatig rustpauzes in en houdt het olie- en waterpeil van uw auto in de gaten. En net als een echte topsporter heeft u na tuurlijk ook, via een reisverzeke ring en Internationale Reis- en Kredietbrief, gezorgd voor profes sionele begeleiding bij het leveren van prestaties. Midden in de winter valt het vaak moeilijk voor te stellen dat aan de randen van Europa de zon ge woon schijnt. Voor velen vormt een vakantie naar de winterzon dan ook een welkom alternatief voor een skivakantie. Niet zelden mag je de ervaringen beluisteren van het één of twee weken wegzijn van donkere luch ten en huiselijke beslommerin gen: Even lekker nieuwe energie opdoen, lekker zonnen, wande len, sporten, een terrasje pakken in de late namiddag, uit eten gaan, 's avonds dansen. Het is een ervaring om er achter te ko men hoe leuk het is om Kerstmis te vieren op een tropisch strand of in de jungle. Met name de Oosterse klimaten zijn in onze wintertijd op hun best: niet te heet en met weinig regen. Zwitserland is één van de win tersportlanden bij uitstek en het land bestaat dit jaar 700 jaar, een reden voor veel Zwitserse onder nemers om dat gegeven tijdens de wintersportperiode aan te grij pen voor extra activiteiten. Het populairste wintersportgebied voor Nederlandse Zwitserland- gangers is Wallis (met plaatsjes als Saas Grund, Saas Almagell, Saas Fee en Grachen); Graubun- den is een goede tweede. De Franse Alpen zullen van 8 t/m En dat is jammer want juist een doevakantie als wintersport zou je eigenlijk ieder jaar in een ande re omgeving moeten beleven. Maar dat vergt natuurlijk wel de nodige voorbereiding. Deze tijd van het jaar is daar bij uitstek ge schikt voor. De nieuwe reisgidsen zijn net uit, de sfeer van verse sneeuw, mooie bergluchten en pijlsnelle afdalingen hangt weer heel dunnetjes in de lucht. Oriëntatie vergt materiaal dat ruimschoots voorhanden is bij de reisbureaus en bij de informatie winkel van de ANWB. Met fol ders, brochures, informatie- kaarten wordt de wintersporter al een eind op weg geholpen. 'Uit en thuis in de wintersport' is zo'n brochure van de ANWB; er wordt antwoord in gegeven op meer dan vijftig vragen over alle vor men van wintersport, de landen, de reis, het materiaal, de kosten en de regels op de piste. Ook wordt er ingegaan op juridische problemen die kunnen ontstaan als de vakantieganger bijvoor beeld tijdens het skiën met iemand in botsing komt. De bro chure maakt de beginners weg wijs in de wereld van de wintersport en is voor de 'vaste klanten' een geheugensteuntje. Voor wintersporters die besluiten om zelf materiaal aan te schaf fen, is de kans om te verdwalen in het oerwoud van materialen heel groot. Als houvast verschij nen er ieder jaar opnieuw twee lijvige brochures (de koopgidsen alpine-ski- en langlaufmateriaal) voor de alpine-skiëer en de lang laufer met ondermeer kooptips, technische details en alle prijzen van skimateriaal. De helpende hand wordt ook geboden door de brochure 'Onderhoud Skimateri- aal'. In dit boekje wordt ingegaan op de noodzaak van het onder houd van skimateriaal en bevat tevens een checklist met tips. De wintersport-informatiekaarten van de ANWB wijzen de vakan tiegangers de weg naar en in het besneeuwde middel- en hoogge bergte van Oostenrijk, Zwitser land, Duitsland, Frankrijk en Italië. Op de kaarten staat infor matie over de verschillende ge bieden en plaatsen, toegangsroutes, verkeersinfor matie (knelpunten in het hoogsei zoen) en tabellen met praktische gegevens voor alpine-skiërs en langlaufers. Voor wie optimaal wil worden geïnformeerd ligt sinds half okto ber 'Ski '92' in de kiosk. Dit jaar telt het magazine maar liefst 240 pagina's met testen van ski materiaal en onderwerpen als: skiën met de kinderen, mode en nieuws over snowboarden. Ook Oosteuropese landen, zoals Roemenië en Bulgarije, dingen nu mee naar de gunsten van de Ne derlandse sneeuwconsument. Het verscheurde Joegoslavië echter, dat vorig jaar nog een niet onbelangrijke plaats innam, is noodgedwongen uit de be langstellingssfeer verdwenen. Nationale verkeersbureaus, reis bureaus en touroperators dragen legio ideeën aan voor nieuwe va kantiebestemmingen, tot in Rus land toe.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 19