DE RACE TEGEN AIDS HEEFT SPONSORS NODIG. kteber MAAND MAAND MAAND 'Hoe doe ik mee met Hitbingo?' WIN-EEN-MILJOEN-BON DELTA III WAARSCHUWING!! AIDS FONDS: GIRO 8957 |Ï7 oktober 20,- 65,- 198,- 29,- 69,- 30,- 69,- WT oktober PZC-steunpunt Vlissingen-Centrum In september 62.000 winnaars Hèt 06 nummer dat u echt helpt. NV DELTA NUTSBEDRIJVEN Wed. (17), 2 kind., dak loos w. sloop, zkt. m. spoed opvang, liefst bosrijke omgeving. GIRO 30. ZEIST TAPIJT 400 br. PARADE 80% wol van 365,- (gelegd) nu 299,' PARADE PADIRAN 3 kleuren geen 209,- (gelegd) nu Iu99a OMEGA 15% wol/jute 229,- (gelegd) nu 189,' RIBTAPIJT 400 br. meeneemprijs VITESSE 400 br. nu div. kleuren jute gelegd AVANTI 2 kleuren, de laatste rollen, 100% wol, gelegd MATRASSEN in alle maten voorradig 'n prijsvoorbeeld: 90 x 200 SG 30 SG 35 SG 40 wol SG 44 wol binnenvering o.a. VINYL 200 br. div. kleuren 59,- nu 400 br. nieuwste dessin nu 200 br. grote serie nu 400 br. div. dessins nu 170,- 198,- 230,- 270,- 280,- Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Postcode Loterijantwoorden op veel gehoorde vragen Nu al heeft het telefoonteam van de Postcode Loterij verzoeken om informatie over Hitbingo gekregen. Hieronder publiceren w ij de meest gestelde vragen en antwoorden, zodat u er uw voordeel mee kunt doen. 'Kan ik de opnamen van het programma Hitbingo bijwonen?' BelU n°9 9eeri y «e NATIONALE Electroreparatie en -installatie 16 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 23 oktober 1991 Poelendaelesingel 10 4335 JA Middelburg Aan alle bewoners van de gemeente Middelburg De N.V. Delta Nutsbedrijven gaat op donderdag 24 oktober 1991 vanaf 21.00 uur tot vrijdagochtend 25 oktober 1991 08.00 uur werkzaamheden verrichten aan haar transportleiding. Tijdens de werkzaamheden en mogelijk enkele da gen daarna is de kans aanwezig dat bruin water uit de kranen komt dat vlekken op het wasgoed kan achterlaten. Wij adviseren daarom in die periode voorzichtig te zijn met het wassen van wasgoed en in geval van bruin water het water te laten doorstromen tot het weer helder is. De bewoners van het genoemde gebied wordt aan geraden voor alle zekerheid een kleine voorraad schoon water bij de hand te houden tijdens de werkzaamheden. Tevens is levering van water onder lagere druk dan gebruikelijk mogelijk. Voor informatie kunt u terecht op het districtskan toor van de N.V. Delta Nutsbedrijven te Vlissingen, telefoon 01184-13956. N.V. Delta Nutsbedrijven doet al het mogelijke om de bewoners geen last te bezorgen, maar kan inci denteel bruin water niet voorkomen zo lang de wer ken duren. Hiervoor onze oprechte verontschul digingen. N.V. Delta Nutsbedrijven heeft getracht bedrijven en instellingen ook individueel te waarschuwen. N.V. Delta Nutsbedrijven aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instel lingen of personen niet vooraf individueel zijn ge waarschuwd. N.V. Delta Nutsbedrijven ir. P. Stoter, directeur. (Storten op bankrekeningnummer 70.70.70.228 kan ook.) Over de hele wereld worden miljoenen dieren met de dood bedreigd. Oorzaak: de lichtzinnige manier waarop we met onze natuur omgaan. Wc mogen de dieren en onze kinderen niet het slachtoffer laten worden van onze "welvaartshongcr Doet u dus mee met die 340.000 andere Nederlanders? Doet u mee om onze aarde weer leefbaar te maken? Leefbaar voor onze dieren. - Leefbaar voor onze kinderen. WW F geef om de toekomst. magazijnverkoop NATIONALE NATIONALE Woon nationale Woon U kunt hier terecht voor opgave advertenties PZC en de huis-aan-huisbladen Vlissinger/Faam; abonnementen PZC; berichten en interne post voor doorzenden aan alle afdelingen hoofdkantoor PZCOostsouburgseweg. Telefonische inlichtingen: 01184-84000 I5 nummers van uw bingo- blok vol. dan heeft u bingo. Carlo Boszhard meldt wan neer de computer van de Post code Loteri j aangeeft dat er winnaars in het land zijn en dan stopt het thuisspel. Veel succes met uw bingo! Hoe doe ik nu mee met het nieuwe Hitbingo? U krijgt uw persoonlijke bin gokaart per post thuisge stuurd. Bent u lid van de Post code Loterij? Dan doet u auto matisch én gratis mee. En als ik nog geen deelne mer ben? Dat kan, maar alléén als u deelnemer van de Postcode Loterij bent. Irene Moors noemt elke dinsdag bij Hit- bingo de postcode van de deelnemers die mogen ko men. Deze week kunnen de deelnemers met de post codes 1445,3031 en 6021 r- (ongeacht de letters) zich aanmelden. Bel daarvoor op weekda- Stuur dan de Hitbingokaart op. Op uw giro- of bankafschrift ziet u dan vanzelf wanneer u meespeelt. Maar als ik nog geen bin gokaart ontvangen heb? Vul dan snel de WIN-EEN- M1LJOEN-BON hieronder in. U krijgt uw persoonlijke bingokaart met 13 bingoblok- ken. voor elke week één, zo snel mogelijk toegestuurd. Ik heb meer loten. Krijg ik dan ook meer bingokaarten Jazeker. Als u bijvoorbeeld met vijf lotnummers per maand meespeelt, ontvangt u vijf bingokaarten. U heeft dan ook vijf keer zoveel kans. Hoe weet ik nu wanneer ik 'Bingo' heb? Elk goed beantwoorde vraag bij het programma Hitbingo geeft een nummer. Zijn alle Kijk mei Irene Moors mee naar Hitbingo, elke week om 20.30 op RTL 4. Is uw kaart vol, bel dan de speciale Bingolijn (020-6795656) en win 25.000.' Bij de trekking van de Natio nale Postcode Loterij in sep tember vielen niet minder dan 62.000 deelnemers in de prij zen. van 10,- tot 100.000.-. Volgende week leest u in dit blad de uitslagen van de trek king van oktober en de win nende lotnummers bij Hitbingo. I Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven. J 1 lot 10,-) per maand Jloten (a 10,-) per maand gen met de studio in Aalsmeer tussen 10 en 12 of 2 en 4 (telefoon: 02977-42777). Moet ik dan mijn bingokaarten meene men? Nou en of! Ook als u in de zaal zit kunt u meespelen en de bingo van 25.000 winnen! Bovendien spelen we in de zaal na afloop nog even door, en kunt u daar nog extra mooie en grote prijzen win nen. A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters Naam: Adres: _l dhr. _l mevr. Postcode: Postbanknummer: Datum: Plaats: 175.91.10 Banknummer: Handtekening: I LOTERIJ Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag Een fijne was...? Een zijden bloesje, een paar panty's een onderjurkje, een bh'tje, een stuk vitrage: het ligt gereed om gewassen te worden. En dan doet de wasautomaat het ineens niet meer. Noem dat maar een "fijne was" E levert op zulke paniekmomenten een razendsnelle service. Probeer 't maar! Trouwens, voor alle andere electrische apparaten die u in de steek laten, hoeft u niet naar de handelaar terug. E redenen om direct óns te bellen: 1 Snelle storingsservice met eigen 06-nummer. 2 24 uur per dag bereikbaar. 3 Reparatie en onderhoud van alle merken. 4 Duidelijke afspraken over kosten en terugbezorging. 5 Directe service, geen wachttijd. E Zes maanden garantie op alle reparaties. Pasteurstraat 2, 4461 HG Goes 06-8212470

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 16