Muzikale Kroegentocht voor vijfde maal in Middelburg VERHALEN EN KLEUREN 3 Way Metal Package in jongerencentrum De Piek Sturm und Drang in Midgard René Froger met Dezz in Cosmo Engels kerkkoor Marie-Cécile Moerdijk in Koudekerke The Scene in Stadsdanszaal Zangavond in Westkapel Ie 17 OKTOBER T/M 23 OKTOBER IN MIDDEN ZEELAND Goese Operette Vereniging brengt 'Das Land des Lachelns' KINDER BOEKEN Woensdag 16 oktober 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 9 iËÏ is» Uï Uï Hï De HAM (Horeca Activiteiten Middelburg) houdt vrijdag 18 ok tober voor de vijfde achtereen volgende keer de jaarlijkse Muzikale Kroegentocht in Mid delburg. Vanaf 21 uur is er in tien cafe's, die voor die gelegenheid tijdelijk veranderen in een podi um, een optreden van een band. Het muzikale aanbod verschilt per café: in het ene etablisse ment wordt rock'n roll-muziek gespeeld terwijl een uitbater ver derop de liefhebbers van blues» funk of jazz aan hun trekken laat komen. Na afloop van de live optredens in de verschillende ca- fé's, die overigens gratis te be zoeken zijn, kan men tot vier uur Good-time Revival is een 'oude-stijFjazzband en speelt tijdens de muzikale kroegentocht op 18 oktober in café Alassio. In discotheek de Stadsdanszaal in Middelburg treedt donderdag 17 oktober de roek-formatie The Scene op vanaf 22 uur. The Scene is in het Nederlandse popwereldje bepaalt geen onbe kende. Met name het vorig jaar uitgebrachte Nederlandse rock album 'Blauw' scoorde hoog in eigen land en in België: The Sce ne ontving er zelfs een Edison voor. Hoe populair de groep is be wijst wel de uitnodiging -om te spelen op de Torhout/Werchter Festivals naast acts als Sting, Ig- gy Pop, Paul Simon, etc. The Scene wordt gevormd door The Lau (gitaar/zang), Eus van Someren (gitaar), Emily Blom van Assendelft (bas/zang), Otto Cooymans keyboardsen Jeroen Booy (drums). In het jongerencentrum De Piek in Vlissingen treden zaterdag 19 oktober vanaf 20 uur drie metal- bands op: Brainless, Question- mark en Abacinate. De optredens zijn een onderdeel van de zogenaamde 3 Way Metal Package, een initiatief van de drie genoemde bands om meer optre dens te kunnen doen. Het muzi kale aanbod varieert van hard core tot trash metal. Abacinate is een jonge trash metal-band uit Zwolle; Question- mark is een Noordhollandse speed metal band met een be hoorlijke ervaring. De Vlissingse band Brainless sluit de avond af met een flinke portie agressieve hardcore. Brainless met vl.n.r. Merlijn de Jong (zang), Patrick Zanders (drums), Bert Doedel (gitaar) en Wim de Nooyer (bas). De Goese Operette Vereniging brengt in het 46e jaar van haar bestaan de operette 'Das Land des Lachelns' van L. Herzer en Fr. Lohner op de planken. Het is een romantische operette in drie be drijven, waarvan de geschiedenis zich afspeelt in Wenen en in Pe king in 1912. Zoals elk jaar is de keuze van het stuk zoveel mogelijk afgestemd op de kwaliteit van de eigen le den die zoveel mogelijk de be langrijke rollen zullen vervullen. Dankzij diverse sponsors is het mogelijk geworden om verschil lende semi-professionals aan te trekken: dirigent is weer Hans Swinnen en toneel dirigent is Pe ter Swinnen; de muzikale om lijsting is in handen van het Belgische begeleidingsorkest. Re- giseur is Jan Joris en de beroeps krachten Christiane Buyle en Luk v.d. Heijden zijn aangetrokken ter ondersteuning van de eigen le den. Het stuk wordt opgevoerd tegen de achtergrond van een fantastisch Chinees decor. 's ochtends naswingen in de Stadsdanszaal aan de Bedde- wijkstraat 15. De volgende cafés nemen deel aan de muzikale Kroegentocht (met vermelding van de optre dende formatie): Alassio, Zusterstraat 20 met Good Time Revival (jazz); Bar American, Plein 1940 met Boys Nite Out (stevige rock); Bloesbak Damplein 20 24 met Meerman (rock); Dangeroe, Vlasmarkt 39 met Funk Force (jazzy funk en rock); Entrée, Damplein 50 met L Band Onwijs 6 (swinging sixties); Café De Geere, Langeviele 51 met Jazz Proof (jazz oude stijl); De Harlekijn, St. Janstraat 34 met Sylvia Klein en Adrian Angel and Friends (jazz, blues en soul); De Herberg, Pottenmarkt 2 met Piet Engel en het trio Wim Kuy- pers (jazzy soul); De Lachende Vis, Vlasmarkt 20 met Sad Eyed Lady (rock'n roll); De Mug, Vlasmarkt 56 met Down Town Dixy Society (dixieland). Vrijdag 18 oktober treedt de Rotterdams/Haagse formatie Sturm und Drang op in jonge rencentrum Midgard aan de Kuiperspoort in Middelburg. Het optreden begint om 22.30 uur. Johan Bodry (links) speelt de rol van dienaar van Graaf Lich- tenfe/s en Anton Burgs (rechts) vervult de rol van eunuch. De kinderboekenweek is weer voorbij. Heel veel kinderen mochten een boek kiezen, en dat was vaak erg moeilijk. Er zijn zoveel leuke, spannende en mooie boeken. Vooral in deze tijd van het jaar verschijnen ze in groten getale op de markt. Ik heb het voor deze aflevering gezocht in "Kleur". Margreet Meulmeester Allereerst een boek, waarvan niet alleen het thema opvallend is, maar ook de uitvoering. De titel: "DE KONING DIE ALLEEN MAAR VAN PAARS HIELD", van ISMAIL KAYA, een Turks beeldend kunstenaar. Tijdens een stage in Nederland ontdek te hij, wat hij ook al eerder in Turkije was tegengekomen: Hoe vervelend er vaak gerea geerd wordt als je -hoe dan ook- "anders" bent. Hoe hij hierover denkt vertelt hij in dit boek: Er was eens - heel lang geleden - een koning, die alleen maar van paars hield. En om dat hij de baas van het land was, moest iedereen in dat land óók alleen maar van paars houden. Alle andere kleuren werden verboden en de bloei ende klaprozen werden door soldaten in paars uniform door het hele land weggehaald. Wie in zijn tuin andere dan paarse bloemen had was een verrader en werd in de gevangenis ge gooid. Gelukkig gebeurt er iets, waardoor alle kleur terugkomt. En de koning? Hij gaat er stil letjes vandoor. En de mensen leefden nog lang en gelukkig in een land met alle kleuren van de regenboog. In dit boek is de tekst zowel in het Nederlands als in het Turks en Arabisch ge schreven. Het is voorzien van prachtige, prenten. De kinderen aan wie ik het voorlas (zes en zeven jaar) wilden na het bekij ken van dit boek nog maar één ding: Zelf gaan verven. Is het toeval? Of was men er gewoon aan toe. Enkele weken geleden verscheen ook "DE BLAUWE KONING" geschre ven door DIET VERSCHOOR. Een heel andere boek dan het voorgaande, maar het gegeven is hetzelfde. De Koning van La Loena is bezeten van blauw. Zo erg, dat hij gewoon vergeet te regeren. Ook al omdat hij steeds op zoek is naar het al lerdiepst, allerzuiverste blauw. Pas als hij dat gevonden heeft zal iedereen gelukkig zijn. Op een dag besluit de koning dat alles in zijn rijk blauw gekrast moet worden., de torens, de stallen, de hekken, alles. Hij gaat zelfs zover, dat zijn eigen gezin wordt opgeofferd aan zijn "blauwgekte". Zijn doch ter, Nini-Blue weet er tenslotte iets aan te doen. Maar dan heeft zij wel een heleboel avon turen beleefd, samen met Evert Jan Oliedom. In tegenstelling tot het vorige boek leeft ieder een in dit boek lang en geluk kig in een blauw land. Ook de koning. "KROKODIL EN HET MEESTERWERK" heette het boekje, dat in 1988 door MAX VELTHUIJS geschreven werd als kinderboekenweekge schenk. Dit destijds zo populai re boek is in een nieuwe, uitgebreide vorm terug. Kroko dil is een groot kunstenaar, maar niemand wil iets van hem kopen. Totdat Olifant naast hem komt wonen. Die wil graag een mooi schilderij van een zonsondergang in de ber gen, een schip op zee of iets dergelijks. Krokodil maakt een schilderij, waarop alles staat, wat Olifant maar wil.... Een groot, wit vlak. Als je je ogen sluit wordt het prachtig. Het verandert in wat je wilt zien. Als Olifant tot de ontdekking komt, dat hij bedrogen is, mag hij het ruilen. Maar Olifant ont dekt, dat er op geen enkel schilderij zó veel te zien is, als op het witte meesterwerk. Iedere koper van dit boek krijgt er een set kleurpotloodjes bij cadeau, zodat hij zelf gelijk aan zijn eigen meesterwerk kan be ginnen. In een eerdere aflevering schreef ik over "De Wereld op Zak" een reeks informatieve boekjes van uitgeverij Zwijsen. Nu verscheen een nieuwe se rie: "DE WERELD OP ZAK- START", een speciale informa tieve serie voor kleuters. De eerste vier delen zijn inmiddels uitgekomen. Een ervan heeft als onderwerp: "Alle kleuren". Vanuit de primaire kleuren geel, rood en blauw wordt duidelijk gemaakt hoe je oranje, groen, paars en bruin tevoorschijn kunt toveren. Heel verrassend zijn hierbij de transparante pa gina's tussen de gewone blad zijden. Met behulp van deze transparanten ontdekken de kinderen hoe de nieuwe kleu ren ontstaan. Zo wordt bijvoor beeld een blauwe kikker met een geel transparant erover pr achtig groen. De hele serie kenmerkt zich overigens niet alleen door een mooie, maar ook door een degelijke uitvoe ring. Goed voor leerzaam kijk plezier. DE KONING DIE ALLEEN MAAR VAN PAARS HIELD, door Ismail Kaya is een gezamenlijke uitgave van Aldus Uitgevers, Novib Uitgeverijen NBLC. Prijs: f 19,50. DE BLAUWE KONING door Diet Verschoor, Holland, Haarlem, f 24,90. KROKODIL EN HET MEESTERWERK door Max Velthuijs, Uitgeverij Leo pold, Amsterdam f 22,50. DE WERELD OP ZAK-START, Uit geverij Zwijssen, Tilburg f 19,95 per deel. Naast het beschreven "ALLE KLEUREN" zijn verschenen: "Mooi weer?", "Appels" en "De auto". GOES DONDERDAG 17 OKTOBER VRIJDAG 18 OKTOBER Vrijdag 18 oktober is er in danstheater Cosmo in Vlissin gen een optreden van de band Dezz René Froger vanaf 21 uur. Kaarten zijn in de voorver koop verkrijgbaar bij Cosmo, de Foyer en Frapo's. Galerie llona Schmit. Hona Schmit, schilderijen en andere werken. Za. 14-17 uur, hele jaar. Ter Valcke. (Valc- keslotlaan 200). Mw. T. Kloosterman, acquarellen. Dagelijks. Rabobank. (Gro te Markt). Henk Miedema, zwart-wit foto's van bloemen op brasietpapier met de hand ingekleurd. Dagelijks. Gasterije Vrouwe Winowah. (Beesten markt 14). Margreet IJkel-Lutgendorff, olieverven. Di. t/m zo. vanaf 16.00 uur. Lunchcafé. (Grote Markt). Riet de Ko ning, grafische technieken. Di. t/m za. van 9.00 tot 18.00 uur. Oosterschelde- ziekenhuis. ('s-Gravenpolderseweg 114). Mw. van Klaveren-Polfliet, oliever ven en aquarellen. Dagelijks. Psychia trisch Ziekenhuis Zeeland. (Oostmolenweg 101). Marieke Bou- man, schilderijen. Dagelijks. Galerie Van den Berge. (Wijngaardstraat 3-D. Eveline van Duyl, ruimtelijk werk. Wo. t/m za. van 13 tot 17 uur. Museum voor Zuid- en Noord-Beveland. (Singelstraat 13). Rien Poortvliet, schilderijen. Di. t/m za. van 11 tot 17 uur, za. 11 tot 16 u. KAMPERLAND Restaurant Papillon. Lydia Klop- Steendijk, acquarellen en portretten. Ma t/m za. v.a. 10 uur, zo. vanaf 17 uur. MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Le ven en werk van drie Roosevelts: presi dent Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Ga- lery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dingemans, Rob de Haan, olieverfschilderijen, aquarel len. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op af spraak. Kunsthandel De Witte Swaen:t Zeepaardje. (Vlösmarkt 7-9). Perma nente expositie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dage lijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Ate lier Anneke Ruimschotel. (Grootmede 66). Staal/touw plastieken, op tel. af spraak geopend, tel 01180-16323. Schorpioen, (tegenover het Station). Magnetische detector tot frequentie synthesizer. Dagelijks van 10 tot 17 uur. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteen- sedijk 7). Expositieruimte: Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, het ster ke geslacht: leven en werk en 3 platte landsvrouwen. Hal begane grond: Het sterke geslacht. Jeugdafdeling: Kinder boekillustraties van The Tjong Khing. Tentoonstelling uitgevoerde opdrachten 'Bouw een huis', i.v.m. kinderboeken week thema Huizen in Boeken, (t/m 19 oktober). Souterrain: Trees Verwilligen, portretten. Eerste verdieping: zeeuwse biografische woordenboeken, (vanaf 19 oktober). Openingstijden bilbio- theek. Zeeuws Documentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). Tweede verdieping: De Zeeuwsche Confectie Fabriek. Ivan af 21 oktober). Openingstijden biblio theek. Rabobank. (Lange Geere 3). Jan A. de Koning, expositie. Tijdens ope ningstijden bank. Zeeuws Museum. (Abdij 3). 3 x fotografie, expositie van Dirk Braeckman, Jean Godecharie, Wim Riemens. (t/m 20 oktober). Paul de Nooijer, dubbel-installatie. Balans zaal: Fotografie: Zeeland Oost en West-Vlaanderen. (t/m 20 oktober). Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur, di. t/m vr. van 10 tot 17 uur. Multi-Colour. (Toren- weg 4a). Cock Hazelager, keramiek. Udbodhi, schilderijen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur. Galerie Montparnasse. (Reigerstraat 1). Francis de Lassus, Saint-Genies, litho's, aquarellen, olie verven en tekeningen. Di. t/m za. van 14 tot 18 uur. Stichting Beeldende Kunst Zeeland. (Kuiperspoort 22). Jan Haas, aquarellen en plastieken. Nel Linssen, vijf jaren papieren sieraden 1986-1991. Di. t/m za. van 13 tot 17 u. NEELTJE JANS Delta Expo. Zeespiegelrijzing, een be dreiging. Peter Logan. North Sea Dan ces. Koffieshop: Jaap Kloet. glasgravures. Filmgebouw: Natuurbe leidsplan. (t/m 18 oktober). Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. (Duin- vlietweg 6). Een Zee van schelpen, ten toonstelling over schelpen. Donderdag 17 oktober jeugdmuseumdag. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. van 13.30 tot 17 uur. zo. van 10 tot 17 uur. VEERE Grote Kerk. De Geschiedenis van de jo den op Walcheren, tentoonstelling. Na tuur in focus, foto's. Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur, zo. van 14 tot 17 uur. Mu seum De Schotse Huizen. (Kaai 25-27). Henck van Dijck, alle tijd en ruimte, beelden. Ma. van 13 tot 17 uur, di. t/m za. van 10 tot 17 uur. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende rep tielen, amfibieën en insekten. Zo. ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, di. wo. vr. en za. van 10 tot 12.30 en 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Julia na' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iedereen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetarium. Restaurant de Gevangen toren. (Boul. de Ruyter 1a) Tijdsbeeld: Bob Pingen, 'il fait si doux pres de toi' Ma. t/m vr. van 12 tot 14 en van 17 tot 21 uur. Openbare Bibliotheek. (Lange Zelke 91). Expositieruimte Zelke Negen-Een: Amateur Beeldend Kunste naars Zeeland, (t/m 23 oktober). Ma. van 13.30 tot 20 uur, di., wo. en vr. van 10 tot 20 uur, za. van 10 tot 12.30 uur. Bellamy 19. (Bellamypark 19). Rien Halters,beeldend kunstenaar. Ma. t/m vr. van 10-17 uur; za. t/m zo. van 13-17 uur. WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schil derijen. tel. 01192-1373, Dagelijks geopend. The Scene, Stadsdanszaal, Middelburg, 22 uur. Hardrockformatie Myrmidon, Tapperij/Happerij De Happy Buc caneer, A. Dekenstraat 5, Vlissin gen, 21.30 uur. Bart Stuhiens met kabaretpro- gramma Hotel Spoorzicht, Vest zaktheater, Vlissingen, 20.30 uur. Het Souburgs Mannenkoor, concert, Catharinakerk, Zoute- lande, 20 uur. VRIJDAG 18 OKTOBER Sturm und Drang, soul, blues, metal en garage. Jongerencen trum Midgard, Kuiperspoort 12, Middelburg, 22.30 uur. Dezz en Rene Froger, Cosmo, Voltaweg, Vlissingen, 21 uur. 3-way metal package met Brainless, Questionmark en DE- mentia. Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 21 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. Barokensemble 'The Rotter dam Consort', Ned. Hervormde Kerk, Burgh, 20.15 uur. ZATERDAG 19 OKTOBER First Things uit Munchen, en Eindhovense Loose, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22 uur. Terra Nera, Ned. volksmuziek groep, Vestzaktheater, Vlissin gen, 20.30 uur. Accordeonvereniging Accorde- ola, de Couburg, Koudekerke, 20 uur. Tomoko Mukaiyama, piano. Kloveniersdoelen, Achter de Houttuinen 30, Middelburg, 20.30 uur. DINSDAG 22 OKTOBER Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. WOENSDAG 23 OKTOBER Poppentheater Parabel, voor stelling speciaal voor de kinder boekenweek, Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, 15 uur. October Jazz Meeting 1991, Kloveniersdoelen, Achter de Houttuinen 30, Middelburg, 20.30 uur. Maandag 21 oktober zal het En gelse St. Peter's Church Choir uit Stockton-on-Tees om 15.15 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis door het gemeentebestuur van Middelburg worden ontvangen. In het kader van een internationa le korenuitwisseling is het Engel se koor van 20 tot 26 oktober te gast bij het Haags Matrozenkoor. Aangezien men de Engelse gasten kennis wil laten maken met enige belangrijke Nederland se historische steden wordt er ook een bezoek gebracht aan Middelburg. De ontvangst in het Stadhuis zal worden opgeluisterd met een kort optreden van het St Peter's Church Choir. Vrijdag 25 oktober wordt in de Nederlands Hervormde kerk 'Mo- ria' om 19.30 uur een (sa- menlzangavond gehouden ten bate van het vluchtelingenwerk in Zuid-Oost Azië. Aan de bijeenkomst wordt mede werking verleend door het West- kappels Dameskoor olv Anneke Huibregtse, het Ontmoetings kerkkoor Moria olv Corrie Buyze, de Christelijk Gemengde Zang vereniging Looft den Heere en het kinderkoor De Zangvogeltjes ism De Vrolijke Zangertjes uit Se- rooskerke. De drie laatste koren staan olv Leny Stokman-de Graaf. Organist is Leen v.d. Burgh en Loes Roelse verzorgt een trombone-solo met orgelbegelei ding door Leny Stokman-de Graaf. Op initiatief van de Dorpsvereni ging Koudekerke treedt zaterdag 26 oktober om 20 uur Marie- Cécile Moerdijk op in het vereni gingsgebouw de Couburg in Koudekerke. Marie-Cécile Moerdijk brengt een programma met liedjes, voor dracht en conférence, ook in Zeeuws dialect. Zij begeleidt zichzelf daarbij aan de vleugel. Nadere inlichtingen zijn verkrijg baar bij A. Ardonne-Roose, tel. 01185-2746. Alhambra I Vlissingen, 'Termina tor 2' 14, 19 en 21.45 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14, 19 en 21.45 uur. Al hambra III Vlissingen, 'Another you' 19 en 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'In bed with Madon na' 19 uur, 'Dying young' 21.45 uur. Grand theater Goes, 'Naked gun 2.5' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'To sleep with anger' 20 uur, 'How to survive a broken heart' 22.30 uur. ZATERDAG 19 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Termina tor 2' 14, 19 en 21.45 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14, 19 en 21.45 uur. Al hambra III Vlissingen, 'Another you' 19 en 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'In bed with Madon na' 14 en 19 uur, 'Dying young' 21.45 uur. Grand theater Goes, 'Naked gun 2.5' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schutters hoftheater Middelburg, 'To sleep with Anger' 20 uur, 'How to survi ve a broken heart' 22.30 uur. ZONDAG 20 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Termina tor 2' 14, 19 en 21.45 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14, 19 en 21.45 uur. Al hambra III Vlissingen, 'Another you' 19 en 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'In bed with Madon na' 14 en 19 uur, 'Dying young' 21.45 uur. Grand theater Goes, 'Naked gun 2.5' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schutters hoftheater Middelburg, 'To sleep with anger' 20.30 uur. MAANDAG 21 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Termina tor 2' 20 uur. Alhambra II Vlis singen, 'Prince of thieves' en 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Another you' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dying young' 20 uur. Grand theater Goes, 'Naked gun 2.5' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'To sleep with anger' 20.30 DINSDAG 22 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Termina tor 2' 20 uur. Alhambra II Vlis singen, 'Prince of thieves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Ano ther you' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dying young' 20 uur. Grand theater Goes, 'Naked gun 2.5' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Lyrisch nitraat' 21.00 uur. WOENSDAG 23 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Termina tor 2' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14 en 20 uur. Alhambra III Vlissin gen, 'Another you' 20 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'In bed with Madonna' 14 uur, 'Dying young' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Naked gun 2.5' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'To sleep with anger' 20.30 uur. DONDERDAG 24 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Termina tor 2' 20 uur. Alhambra II Vlis singen, 'Prince of thieves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Ano ther you' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dying young' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Naked gun 2.5' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'To sleep with anger' 20.30 uur. VRIJDAG 18 OKTOBER Alhambra III Vlissingen, 'Beertje Sebastiaan' 14 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Gouden zwaard' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Ninja Turt les II' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'De dans van de ijsberen' 14 uur. ZATERDAG 19 OKTOBER Alhambra III Vlissingen, 'Beertje Sebastiaan' 14 uur. Grand theater Goes, 'Ninja Turt les II' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The summer of Avija' 14 uur. ZONDAG 20 OKTOBER Alhambra III Vlissingen, 'Beertje Sebastiaan' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Ninja Trut- les II' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Het gouden zwaard' 14 uur. WOENSDAG 23 OKTOBER Alhambra III Vlissingen, 'Beertje Sebastiaan' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Ninja Turt les II' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 9