Avondje Theater Vrolijke Segeersstraat-dag op zaterdag 19 oktober kruiswoordraadsel Scouts helpen Unicef Hema ontwerp wedstrijd klok Chrompack breidt uit WWV Pizzeria Isola Sarda heeft nieuwe eigenaars Jackies Jeansshop actief voor de spijkerbroek Atletica opent seizoen met 2e PZC-IMollecross Hondensalon Seislaagte geopend in Meliskerke Driedaagse workshop marketing Breiboetiek Marijke in Vlissingen verhuisd Spoorweg modelbouw in bibliotheken Vlissingen en Souburg Cursusweek over filosofie van Open Universiteit Jubileumviering en afscheid van directeur bij PZZ Woensdag 16 oktober 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 11 UIT HET ZAKENHART Indien u de puzzel goed hebt opgelost vindt u in de hokjes met de volgende cijfers de naam van een plaats. Dit is de oplossing. 18-28 -56 -34-26-24 -44 -4 -1 -41 HORIZONT AAL: 1 harssoort; 6 zetlijn voor de palingvangst; 12 Euro peaan; 14 teken, signaal; 15 meervoud; 17 gereedschap; 20 uiting van kou; 21 bloeiwijze; 23 deel van de week; 24 lidwoord; 25 eetlust; 27 zeegras; 28 technisch hulpmiddel; 29 raadgeving; 31 gedwongen oponthoud met een auto; 32 overblijfsel; 33 spoorwagen; 35 ten bedrage van; 36 in dienst; 37 richtmiddel op een vuurwapen; 39 voorzetsel; 40 slingerplant; 42 titel; 44 op elkaar; 46 oude, waardeloze lap; 47 vrouwelijk dier; 49 scherprechter; 52 klierachtig orgaan; 53 alvorens; 54 eerste vrouw; 58 tennisterm; 59 den lezer heil; 60 gezonde drank; 62 chemisch symbool; 63 tijding; 64 verpakkings middel; 66 stuk gereedschap; 67 feestverlichting. VERTIKAAL: 1 deel van Indonesië; 2 niet parkeren; 3 strowis; 4 kleur; 5 dubbelzout; 7 tap waarmee een as in het asleger rust; 8 geen inhoud hebbend; 9 schuw; 10 voegwoord; 11 afbeelding; 13 telwoord; 16 omroepvereniging; 18 bijvboeglijk naamwoord; 19 hetzelfde; 20 lichaamsdeel; 22 mannelijk beroep; 24 belemmering; 26 vesting; 27 vrouw van de herbergier; 29 meubelstuk; 30 kaartspel; 33 weefsel v.e. spin; 34 ongerooide stomp v.e. gevelde boom; 38 wandtapijt; 41 licht ontvlambare stof; 43 telwoord; 45 deel v.e. spier; 48 Europeaan; 50 sporendragende plant; 51 plaats in Noord-Brabant; 54 Turkse munt; 55 de onbekende; 56 voorzetsel; 57 op alle plaatsen; 60 huisdier; 61 deel v.e. tabakspijp; 63 Militaire Politie; 65 muzieknoot. Oplossing van puzzelkrant 9/10 HORIZONTAAL: 1 honingdas; 8 maf; 9 oor; 10 som; 12 fel; 13 engen; 15 kor. 17 cis; 18 el; 19 O.R., 21 tam; 23 O.T.; 24 stil; 26 stam; 28 dij; 29 Sinaï; 30 tanig; 32 rat; 34 ter; 36 ole; 38 Eros; 39 rotan; 40 veen; 41 cel; 43 uit; 45 lev; 46 poule; 49 uitje; 52 om; 54 sier; 55smal, 56 NL; 57 rap; 59 d.i.; 61 kl 62 mud; 63 lob. 65 stola. 68 rok, 69 lol; 71 ree; 72 pos; 73 alpinisme. VERTIKAAL: 1 hal; 2 of; 3 ion; 4 noga; 5 gré; 6 as; 7 sok; 8 mes; 11 mot; 12 fit; 13 elia; 14 nota; 16 rad; 17corrector; 18 Etna. 20 rang; 22 mijnenveld; 24 si; 25 Litouer; 26 stratus; 27 mi 29 stolp; 31 goeie; 33 are; 35 E.T.I.; 37 lee; 42 luid; 44 stal; 47 os; 48 leis; 50 imka; 51 jl 53 mal; 56 nuk, 58 pol, 60 noen, 62 mos; 64 boa; 66 tri; 67 lei; 68 roe; 70 I.I.; 72 p.m.. Winwoord: LANTARENOPSTEKER De winnaar van de vorige puzzel, waarmee twee vrijkaartjes te ver dienen waren voor de voorstel ling van Donovan op 19 oktober in de Stadsschouwburg, is me vrouw D. Joziasse-Verheij uit Vlissingen. Onder de goede oplossingen van bovenstaande puzzel worden twee vrijkaartjes verloot voor de voorstelling van Orkater: 'Een goed hoofd' op vrijdag 1 novem ber in de Stadsschouwburg in Middelburg. Orkater is een eigen zinnig Amsterdams gezelschap dat zich heeft gespecialiseerd op het samengaan van op tekst ge baseerd theater, live uitgevoerde muziek en beeldende vorm geving. 'Een goed hoofd' is een komi sche tragedie voor een heer en twee dames, speciaal voor Orka ter geschreven door Judith Her- zberg. Het muziektheaterstuk bestaat uit vijf delen en gaat over liefde en absolute overgave. Het is damesleed met gelegenheid tot lachen met in de hoofdrollen Olga Zuiderhoek, Loes Luca en En scene uit Een goed hoofd van Judith Herzberg en gespeeld door Orkater. Peter Blok. De uitvoering is op vrijdag 1 november om 20.30 uur. De oplossingen dienen vóór 23 oktober in het bezit te zijn van De Faam/De Vlissinger, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Het sterk uitgebreide bedrijfspand van Chrompack op het in dustriegebied Arnestein in Middelburg. Op zaterdag 19 oktober laten de winkeliers van de Segeersstraat in Middelburg zien hoe gezellig winkelen het is in de Segeers straat. Op die dag presenteren zij hun herfst- en wintercollecties en speelt de beroemde clown Joli Jolig uit Vlissingen het prijzenrij- ke letterspel met het publiek. Dit jaar kiezen de winkeliers er voor om geen kraampjes buiten te zetten. Het zal er niet minder gezelliger om zijn want de clown Joli Jolig vermaakt de hele dag het publiek en vooral de kinderen met een letterspel en een kinder theater. Van 's ochtends tien tot 's middags vier uur speelt hij het letterspel met het publiek. De deelnemers aan het letterspel krijgen de kans om binnen vijf mi nuten zoveel mogelijk woorden op te schrijven, die verborgen zijn in het woordenbord. Gelukkig is De nieuwe eigenaren van Pizzeria Iso/a Sarda. Voor de vaste klant van de pizze ria op de Vlasmarkt in Middel burg lijkt er in eerste instantie weinig veranderd. Weliswaar heet de pizzeria nu Isola Sarda en liggen er frisse nieuwe kleedjes op de tafels. Het menu en de in richting zijn ongewijzigd. En toch is het niet meer dezelfde pizzeria als voorheen. Sinds 1 oktober zijn Loes Orru, haar man Giorgio en Riet en Piero Marrocu de nieuwe eigenaren van de pizzeria. Al jaren werkten zij in de Pizzeria en toen zij de kans kregen om de pizzeria over te nemen lieten zij dit niet onbe nut. Loes Orru vertelt dat zij voor al de service naar de klant willen verbeteren. "De laatste tijd was de bediening nogal achteruit ge gaan, de klant kreeg weinig per soonlijke aandacht en dat voelden de klanten. Wij willen dat extra stukje Italiaanse gezellig heid terugbrengen in het restau rant". Haar man Giorgio en collega Piero nemen de bediening weer op zich. Loes Orru hoopt dat door die serviceverbetering de klanten zich weer gaan thuis voelen in dit Italiaanse restaurant. Het menu van Isola Sarda is op een paar dingen niet veranderd. "Voorlopig serveren we nog de zelfde lekkere pizza's en pasta's. Maar in de toekomst zal het eten Italiaanser worden. Zoals de Itali anen thuis eten", verzekert Loes Orru. Wel prijkt de beroemde Cal- zone, de dubbelgeklapte pizza weer op de menukaart. Al 10 jaar is de pizzeria op de Vlasmarkt het enige Italiaanse restaurant dat Middelburg rijk is. Met de nieuwe eigenaars is de pizzeria nieuw le ven ingeblazen. het een spel waarbij de deelne mers direct na afloop weten of ze gewonnen hebben of niet. En met een knipoog vertelt Joli Jolig, alias Joop Lichtenberg, dat het spel echt niet zo moeilijk is. Alle winkeliers van de Segeersstraat hebben prijzen ter beschikking gesteld, dus er valt heel wat te winnen. Speciaal voor de kinde ren is er 's middags tussen twee en drie uur het Joli's kinderthea ter, kinderen tot en met twaalf jaar kunnen op het podium zin gen, dansen, playbacken of iets anders leuks doen. De Segeers straat is hiermee een win kelstraat die je niet overslaat, ze ker niet op 19 oktober. In het kader van de landelijke modelspoorbaan-dagen zal de modelspoorvereniging Zeeland op 18, 19 en 21 oktober in de openbare bibliotheken van Vlis singen en Oost-Souburg haar modeltreinen laten rijden. De uitgezette baan zal bestaan uit gedeelten, die door de leden afzonderlijk zijn gebouwd en spe ciaal voor die gelegenheid aan el kaar worden gekoppeld zodat een gevarieerd spoorbanenplan ontstaat. De modelbanen zijn in Vlissingen te bezichtigen op 18 oktober van 10 tot 20 uur, op 19 oktober van 10 tot 16 uur en op 21 oktober van 13.30 tot 20 uur; in Oost- Souburg zijn de openingstijden op 18 oktober van 13.30 tot 20 uur, op 19 oktober van 9 tot 16 uur en op 21 oktober van 13.30 tot 17.30 uur. Els van der Hiele in Jackies Jeansshop. Leden van de scoutinggroep Ka zan de Wolf uit Middelburg zet ten zich in de week van 20 t/m 26 oktober in voor de Unicef- actie 'Kinderen slachtoffers van (oorlogs)geweld' door in Middelburg-Zuid machtigings kaarten voor giften op te halen. In het weekeinde van 19 en 20 Zaterdag 19 oktober opent de at letiekvereniging Atletica het sei zoen met de eerste wedstrijd van de Zeeuwse cross-competitie: de PZC-Nollecross. Aan de cross is tevens een prestatieloop verbon den, die om 14 uur van start gaat. Het parcours van de loop is uitge zet over het Nollestrand, over de Nolledijk en deels door het Nolle- bos. De eerste groep start om 12 uur waarna vervolgens om de tien minuten een nieuwe serie van start gaat. Start en finish zijn op het Nollestrand ter hoogte van het strandpaviljoen waar ook het wedstrijdsecretariaat is gehuis vest. Aan het evenement zullen naar verwachting meer dan 500 lopers deelnemen. Voor eventue le inlichtingen kan men zich wen den tot de wedstrijdsecretaresse Nel v.d. Broek, tel.: 01184-63898. oktober.gaat de inzameling lan delijk van start op de JOTA, een internationale scouting-activiteit waarbij scouts over de hele we reld middels zendapparatuur con tact met elkaar leggen. Op Walcheren zijn drie scoutinggroe pen vanuit hun clubgebouwen actief: de Willibrordusgroep aan de Van Doornlaan in West- Souburg, de Berdenis van Berle- komgroep in het Scoutcentrum Zeeland in Veere en de Kazan de Wolf-groep op het Meyveld in Middelburg. Onlangs werd in de sporthal aan de Kruitmolenlaan in Middelburg het radioprogramma Country Ti me Festival van de KRO opgeno men. Tussen de countrymuziek liefhebbers en de verschillende countrybands onder andere uit Canada was Jaap van der Hiele van Jackies Jeansshop nadruk kelijk aanwezig. Logisch, want waar Countrymu ziek wordt gemaakt lopen men sen in spijkerbroeken rond. En Jaap van der Hiele ziet graag dat iedereen weer de oude vertrouw de Wrangier spijkerbroek gaat dragen. Vandaar dat hij met een promotiestandje aanwezig was op het Country Time Festival. De Zeeuwse country dansgroep De Open Universiteit houdt eind oktober in de aula van de Zeeuw se Bibliotheek in Middelburg een cursusweek over de stroming 'hermeneutiek' binnen de filoso fie van de cultuurwetenschap pen. Een onderdeel van deze cursus wordt gevormd door een vijftal lezingen. Maandag 21 oktober spreekt prof.dr. H. Kimmerle over Friodrich Schleiermacher en dins dag 22 oktober is Wilhelm Dilth- ley het onderwerp van een lezing door prof.dr. M. van Nierop; woensdag 23 oktober behandelt prof.dr. W.J. van der Dussen de filosoof R.G. Collingwood, ge volgd door drs. J. de Mul over Hans Georg Gadamer op donder dag 24 oktober en drs. V. Vaster- ling op vrijdag 25 oktober over Jacques Derrida. Alle lezingen beginnen om 20 uur. Lien Dijkshoorn in haar hondensalon Seislaagte in Meliskerke. Dinsdag 1 oktober werd in Goes het tienjarig bestaan van het Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland gevierd. Gelijktijdig werden of ficieel de nieuwbouw van de afdeling opname, de afdeling geronto-psychiatrie en de deeltijd-behandeling Midden- en Noord Zeeland in gebruik genomen en werd het startsein gege ven voor de bouw van het centrum voor Kinder- en jeugd psychiatrie Ithaka. Tevens werd afscheid genomen van directeur psychiater A.P. Amir en bestond er gelegenheid tot kennisma king met zijn opvolger de heer J.J.L. Broeken. Geneeskundig hoofdinspecteur voor de Geestelijke Volksgezondheid M.D. Lamping-Goos introduceerde de gewijzigde naam van het PZZ en de nieuwe huisstijl (foto). Op het pleintje van Meliskerke is sinds 5 oktober een hondentrim salon* gevestigd. Lien Dijkshoorn pakte de zaken grondig aan toen zij in Meliskerke kwam wonen. Van de oude schuur naast haar huis maakte zij de hondensalon met alle voorzieningen die daarbij horen. Voordat zij naar Meliskerke ver huisde werkte zij zes jaar bij een hondentrimsalon in Kapelle aan de IJssel. "Mensen kopen graag een hond, maar weten vaak niet welke verzorging zo'n hond nodig heeft. Ze komen na een tijdje bij ons en moeten wij al die klitten uit de vacht van de hond halen. Sommige honden, zoals de Bob tail en de Bouvier moeten echt el ke dag geborsteld worden. Gebeurt dit niet dan kun je na een tijdje de haren uit de vacht van de hond trekken", aldus Lien Dijkshoorn. Net zoals bij een kap salon voor mensen overheerst de mode van de dag bij het trimmen van honden. "Als je een foto ziet van een hond van 25 jaar gele: den, dan heeft die hond een ouderwets kapsel. In Amerika gaan ze nu zo ver dat ze de vacht van poedels gaan verven, net zo als bij mensen", vertelt Lien Dijkshoorn. Dat gebeurt hier nog niet. Veel mensen zien wel het belang van een goede verzorging van hun hond. Als Lien Dijks hoorn een hond onder behande ling neemt, kijkt zij ook naar de lichamelijke oenditie van de hond. Nagels knippen, ongedier te verwijderen en de hond in bad stoppen, dat doet Lien Dijks hoorn met veel vakkennis en plezier. Lien Dijkshoorn verwacht in haar hondensalon niet zoveel poedels, want die zie je niet zoveel in Zee land. Maar de kleine Yorkshire terriër met zo'n strikje is tegen woordig erg populair, vooral on der oudere dames. En ook deze kleine rakker heeft professionele verzorging nodig. Scaldis bracht echte Amerikaan se countrydansen op het toneel en volgens Jaap van der Hiele heerste er een prima sfeertje. In Jackies Jeansshop in de Sint Jansstraat in Middelburg is het ook Amerikaans wat de klok slaat. Aan de muur is de bumper bevestigd van wat ooit eens een grote Amerikaanse auto is ge weest. Stoere jongens en prach tige meisjes dragen spijkerbroeken op posters met op de achtergrond dat onmiskenba re "highwaylandschap" van Amerika. Jaap van der Hiele, zelf ook een trouw spijkerbroekdra ger, verkoopt spijkerbroeken in al le maten en modellen. Volgens hem is er tegenwoordig niet meer één model favoriet bij de klant. "De jeugd pakt nu de spijker broeken met de wijde pijpen, en andere menzen kiezen weer voor het non-fit model, een broek met een knoopsluiting", aldus Jaap van der Hiele. Maar iedereen is het erover eens dat de spijker broek een prettige broek is om dat de broek "gewoon lekker zit", zo verzekert een vrolijke Jaap van der Hiele. Op initiatief van de Kamer van Koophandel in Middelburg wordt op 22, 29 oktober en 5 novem ber in het gebouw van de Kamer van Koophandel een drie dagen durende korte theoretische uit eenzetting gegeven over het ma ken van een marketingplan voor een ondernemer. De bedoeling is om de onderne mer in de gelegenheid te stellen een marketingplan voor zijn of haar bedrijf te maken en daar door marktgericht te kunnen on dernemen. Er staan tijdens de workshop drie onderwerpen cen traal: opzet van een marketing plan, de bedrijfsanalyse en de uitvoering en controle. Aanmel ding is mogelijk bij de Kamer van Koophandel, tel.: 01180-73500. De Hema houdt in het studiejaar 1991-92 een ontwerpwedstrijd rond het onderwerp 'tafel- of wandklok' voor studenten (in dustriële) vormgeving aan kunstacademies en technische universiteiten. Deelnemers kunnen zich tot 1 november via hun vakdocent in schrijven waarna de briefing en bepalingen worden toegezonden. De ontwerpen moeten uiterlijk 21 februari ingezonden zijn en wor den vóór 20 maart beoordeeld door een deskundige jury. Er zijn aan de wedstrijd drie prijzen ver bonden: 3.000, 2.000 en 1.000 gulden. Marijke Leijdekkers in haar nieuwe breiboetiek. Tot voor kort had Marijke Leydek- kers haar breiboetiek in de Sint Jacobspassage op nummer 20 in Vlissingen. Afgelopen weekend is zij verhuisd naar nummer 14. Op zich een verhuizing van maar enkele meters en toch is er een geheel nieuwe breiboetiek ontstaan. Volgens Marijke Leydekkers is de nieuwe boetiek niet te vergelijken met de oude. De oude boetiek was veel groter en onoverzichte lijker. In het nieuwe pand is het breigaren in witte schappen uit gestald waardoor de kleuren veel beter tot hun recht komen. Door de grote ramen aan de voorkant van de winkel kan de boetiek ook profiteren van de natuurlijke licht val in het pand. Marijke Leydek kers zag er wel tegenop om te verhuizen, maar door de sponta ne hulp van andere winkeliers uit de Sint Jacobspassage op zater dagavond was de enorme voor raad breigaren in een korte tijd overgebracht. De verbouwing van de nieuwe winkel zelf nam wel de nodige tijd in beslag. Voorheen was er in het pand een leerwinkel gevestigd en alles was donkerbruin geverfd. Dat past misschien wel bij een leerwinkel, maar zeker niet in een breiboe tiek. "Wij hebben alles wit ge houden, behalve de oude balken in het pandje, die hebben we donkerrood geschilderd, dat hoort bij zo'n oud pandje", vol gens Marijke Leydekkers. Boven dien zat er een trap midden in het pand en die moest er ook uit. Marijke Leydekkers is blij dat zij in de Sint Jacobspassage is geble ven. "Het is typisch zo'n straatje voor kleine winkels, een leuk straatje waar de winkeliers elkaar goed kennen en elkaar helpen", aldus Marijke Leydekkers. Chrompack International bv in Middelburg heeft onlangs een aanzienlijke uitbreiding van haar bedrijfsruimte gerealiseerd. Chrompack is een van de meest vooraanstaande fabrikanten van apparatuur voor de chromatogra- fie (een fysisch proces waarbij heel kleine hoeveelheden van chemische stoffen worden ge analyseerd). Gezien de niet te stuiten groei van het bedrijf - een multinational met vestigingen in twaalf landen - was uitbreiding onvermijdelijk. Het hoofdkantoor van Chrom pack is gevestigd op het in dustrieterrein Arnestein in Middelburg. Met de nieuwbouw was een be drag gemoeid van 1.760.000 gul den; voor de renovatie van de bestaande gebouwen werd daar naast nog eens 800.000 gulden geïnvesteerd. Het totale bedrijfs- oppervlak is met de uitbreiding toegenomen tot 5.410 m2, een uitbreiding van maar liefst 47%. De hierdoor sterk verbeterde werkomstandigheden zullen re sulteren in een verhoogde pro ductiviteit van alle afdelingen en verzekeren de klant van een nog betere service.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 11