Graag naar school, maar het liefst in de piste 3TR 'n PZC abonnement is óók 'n evenement. VERSE OLIJVEN VERSE OLIJVEN DE JAGER IJZERHANDEL Vier weken voor: 5 BOTERKOEKEN 5 BOTERKOEKEN Eloctro vindt z'n draai bij iedere verandering 250 GRAM BELGISCHE BONBONS 250 GRAM BELGISCHE BONBONS De meereizende kinderen van de artiesten en andere medewerkers van het Staatscircus van Moskou, dat enkele weken geleden gedurende een paar dagen zijn tenten opsloeg in Vlissingen, gaan dagelijks naar de rijdende school 'De Trapeze' van juf Maria Rutjes. En hoewel ze steeds weer met plezier het trapje van 'De Trapeze' beklimmen, als hun juf de schoolbel luidt, zijn zij in hun vrije tijd het liefst in en rond de piste van de grote circustent aan het oefenen voor een eigen act. Want wie circusbloed in de aderen heeft wil optreden voor het publiek, zelfs al ben je pas vier jaar oud. Sinds het Staatscircus op rondreis is door Nederland, mogen de kinderen in het voor programma laten zien wat ze kunnen presteren met de ballen, de ringen en de hoelahoep. Rijdende school Jongleur Enclave In samenwerking met diverse organisatoren zorgt de PZC voor uitstekende evenementen. De organisatoren van evenementen stellen de lezers van de PZC een aantrekkelijk voordeel in het vooruitzicht. Dat is mooi meegenomen, nietwaar? En daarmee zal duidelijk zijn dat u die PZC eigenlijk niet kunt missen. U hebt 'm zo in huis. U hoeft alleen maar de bon in te vullen. Dan krijgt u al het nieuws dagelijks in de bus. Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Plaats: Ik wil de PZC vier weken lang voor f 12,50 Handtekening: In envelop zonder postzegel opsturen naar: PZC, Afdeling abonnementen Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen Bellen gaat sneller: 01184-84216 Tegen inlevering van deze bon: Suikervrije bonbons 10% korting GROENTEN EN FRUIT NIJSEN Kerkstraat 4-6, Vlissingen, 01184-17303 SPECIAAL VOOR RAUWKOST Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag a.s per stuk 85 ct. Nieuwendijk 53 - Vlissingen - 01184-12478 ST. JACOBSPASSAGE 23, VLISSINGEN per stuk 85 ct. Nieuwendijk 53 - Vlissingen - 01184-12478 GROENTEN EN FRUIT NIJSEN Kerkstraat 4-6, Vlissingen, 01184-17303 SPECIAAL VOOR RAUWKOST Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag a.s Tegen inlevering van deze bon: Suikervrije bonbons 10% korting ST. JACOBSPASSAGE 23, VLISSINGEN 10 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 16 oktober 1991 KINDEREN STAATSCIRCUS VAN MOSKOU KRIJGEN ONDERWIJS IN RIJDENDE SCHOOL Haar vader is de leider van de grondacrobaten en haar liefste wens is om eens net zo'n elastie ken lichaam te krijgen als de zil veren Irini uit de voorstelling. Voorlopig moet de elfjarige Ange la Narkevitsj uit Moskou het nog doen met de vier hoepels die ze met een verbazende souplesse van haar kleine lichaam tegelijk kan laten draaien rond haar mid del, haar armen en haar nek. „Ik reis al jaren mee met het circus en vroeger in Rusland moest ik steeds weer naar een andere school als we op tournee waren. Daarna gingen we vijf maanden naar het buitenland waar we in hotels leefden. Daar kon ik niet naar school. Deze rijdende school vind ik heel leuk, maar als we straks na een toernee door België verder trekken naar Frankrijk ga ik met mijn moeder weer naar Moskou terug", vertelt de don- kerogige Angela via tolk Myriam Teulings, die als onderwijsas sistente speciaal voor de Russi sche kinderen werd aangetrok ken. werken als chauffeur en in de kantine Maar mijn broer wil ook jongleur worden", vertelt de jon gen na afloop van de les in de schoolcaravan. Nederland is het enige land in Europa dat voor kinderen van kermisexploitanten en circusme dewerkers een rijdende school in het leven heeft geroepen, die het basisonderwijs verzorgt op de plek waar op dat moment wordt opgetreden. Onderwijzeres Maria Rutjes uit Geldermalsen, al ruim twintig jaar in het vak, begon twee jaar geleden met onderwijs dig hij al met vier ballen en vijf ringen om kan gaan. „Mijn ouders zijn geen artiest maar Als je de kleindochter bent van de beroemdste clown ter wereld, Oleg Popov, lijk je bijna in de piste te zijn geboren. De vierjarige Vera stort zich dan ook zonder enige schroom met haar hoelahoep tussen het publiek. Later denkt ze de kozakkenpaarden te kun nen berijden of misschien acro bate te worden, dat weet ze nog niet precies. Voor de twaalfjarige Portugese Rogerio ligt de toe komst wel al duidelijk vast: hij wordt jongleur. Nu worstelt hij overdag met zijn Engelse les, maar Nederlands leerde hij al spreken van zijn vriendjes op het circusterrein. In het voorprogram ma laat Rogerio zien hoe behen- Juf Maria luidt de schoolbel. aan kermiskinderen, deed daarna mee aan een experiment met de rijdende school voor circus Holi day en volgt nu sinds half juni de circuskaravaan van het Staatscir cus van Moskou op zijn tournee door Nederland. „In principe is de rijdende school afgestemd op Nederlands onder wijs, maar wij hebben op deze reis te maken mët een heel inter nationale groep: Russische, Ne derlandse, Franse en Portugese kinderen in de leeftijd van vier tot veertien jaar. Speciaal voor de jonge groep Russische kindertjes is er ook een tolk aangetrokken, die mij behulpzaam is met verta len en ook als onderwijsassisten te fungeert in de groep. De kinderen krijgen weliswaar on derwijs in de eigen taal, maar in de klas spreek ik Engels, wat door de ouders ook erg gewaar deerd wordt. Circuskinderen le ren al snel veel talen spreken door hun internationale contac ten. Helaas werkt de rijdende school alleen in Nederland en zul len er met het oog op 1992 nu eindelijk eens ook Europese af spraken op dit gebied gemaakt moeten worden. Als de groep naar Frankrijk doorreist zullen daar weer naar nieuwe mogelijk heden voor onderwijs moeten worden gezocht". Wie woont op het circusterrein, bevindt zich in een enclave, een besloten gemeenschap waarin iedereen elkaar kent en het socia le leven altijd een groepsleven is. „Wat me steeds weer opvalt is de enorme onderlinge saamhorig heid", vertelt tolk Myriam Teu lings, die Slavische talen studeerde en nu behulpzaam is bij het onderwijs aan de Russi sche kinderen op de school. „Hier kent men geen oppaspro- bleem. ledereen let op eikaars kinderen en als je ouders niet thuis zijn ga je naar een volgende caravan waar iemand je wel op vangt. Daar tegenover staat dat de kinderen nauwelijks weten hoe de buitenwereld eruit ziet. Ze komen er heel zelden en willen zelf ook later alleen maar de piste in. Van de landen waar ze door heen reizen zien ze nauwelijks iets en hun ouders hebben geen tijd voor uitstapjes, want vrij zijn ze bijna nooit. De school ervaren de kinderen als iets fantastisch, een plekje voor hunzelf waar ze aandacht krijgen en waar naar hen geluisterd wordt. De show waar alles om draait is voor de volwassenen en daar horen ze niet thuis. Al kunnen ze dan even op in het voorprogramma, de voorstelling zelf mogen ze niet bijwonen. De school is er echter helemaal voor hun alleen en daarom alleen al zou de rijdende school door alle landen van Euro pa mee moeten kunnen trekken met de circusgroep. Want je kunt het een kind nieft aandoen het steeds weer opnieuw in een an dere school te plaatsen in het buitenland". r Tolk Myriam Teulings geeft uitleg over de betekenis van de Russische letters aan onderwijzeres Maria Rutjes. De 12-jarige Rogerio in de klas en in de piste.... Personeelswisselingen, herindelingen van een gebouw, reorganisaties, uitbreidingen Wat er ook verandert, het nieuwe LIPS Eloctro slotsysteem verandert pro bleemloos mee. Zonder dat er sleutels over zijn of slo ten vervangen moeten worden. Want de sleutels van het Eloctro systeem kunnen op elk gewenst moment in r.pc! elk gewenst Eloctro slot worden in- of uit- sLoTen geprogrammeerd Een verbluffend een- Onvoorstelbaar voudig systeem, met een onvoorstelbaar flexibel aan passingsvermogen Geen montageproblemen, geen le vertijden en eindelijk absolute veiligheid in huis. Vraag meer informatie over dit duur- zame. high-tech hoogstandje bij uw UPS - Eloctro dealer. ACHTER DE HOUTTUINEN 12 MIDDELBURG - TEL. (01180) 3 3011 ijzerwaren bouwbeslag - gereedschappen - bouwelementen a wat ben je mooi, zei de klant in de boekwinkel tegen het boek 'de zee woont in ons huis' van tina keiler gewoon een kwestie van drukken bij den boer drukkers zei het boek middelburg 01180-81000 J 'f"" f'"'"ff"■■f."' '""f Tegen inlevering van deze bon geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag a.s. a Walstraat 40-42 IW Vlissingen IV 01184-13181 Bij inlevering van deze bon. TER KENNISMAKING: Tegen inlevering van deze bon Geldig op do., vrij. en zat. a.s. of zolang de voorraad strekt (aanbiedingen ook geldig op de markt) Geldig t/m 23-10-91 'f"" ""T'"-f"" "'-ff"■■f."' '""f Tegen inlevering van deze bon Geldig op do., vrij. en zat. a.s. of zolang de voorraad strekt Tegen inlevering van deze bon geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag a.s. a Walstraat 40-42 IW Vlissingen IV 01184-13181 Bij inlevering van deze bon. TER KENNISMAKING: (aanbiedingen ook geldig op de markt) Geldig t/m 23-10-91 TCx X x KNIPPAGINA X X x KNIPPAGINA X X X KNIPPAGINA X X X ftx x KNIPPAGINA X X X KNIPPAGINA X X X KNIPPAGINA X X x\ X X X KNIPPAGINA X X X KNIPPAGINA XXX KNIPPAGINA X X x KNIPPAGINA KNIPPAGINA XXX KNIPPAGINA k x KNIPPAGINA X X x KNIPPAGINA X X X KNIPPAGINA X X< KNIPPAGINA XXX KNIPP

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 10