Balles bij elkaar de beste ook voor versi DeVIyt de Faam - de Vlissinger UW WEEKBLAD hweü£ sjra^s!ende^ intratuin Nu kopen is voordelig voor straks IIN-&UJX Herfst. De tijd voor aktie in en om uw huis. Kom daarom nu 1001 ideeën opdoen op de "Wonen in 't groen" markt. Natuurlijk bij Intratuin, uw groene warenhuis. ^55* koudekerke JU HET INK WILT MAKEN JIJ MAAKT HET INK GRAFISCH VAK Royal Antique x MARATHON VRUCHTENBROOD MINO HALFVOLLE KWARK VERSE WORST MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT 90% Europ. ganzedonzendekbed Carré gestikt Tijk: 100% katoen Euro label Warmteklasse 2 (gelijk aan 2 dekens) Lits-jumeaux, 240 x 200 825,- voor 549,- 2-Persoons, 200 x 200 675,- voor 449,- 1-Persoons, 140 x 200 Opril Grote Markt 12 Goes 01100-3 37 96 Korte Delft 4 Middelburg 01 180-33830 St. Jacobspassage 13 Vlissingen 01184 - 144 63 1 T A -I i Sf Get GertieT ^*Oe/i SchittPr°Jeen etf- efk'eura, - Wkon 'erena. ePen 90lgp 7A HET GROENE WARENHUIS Galgenweg 5, tel. 01185-1623 Geldig t/m vr 25 oktober. Meer weten over een baan met opleiding in de grafische industrie? Óver een baan met werk dat altijd zichtbaar is? Wat je terugziet? Wat jou boeit? Wat anderen boeit? Waar jij 't helemaal in kunt maken? Dan nu naar 't arbeidsbureau voor de folder Of informeer bij een grafisch bedrijf in de buurt. E R I E U R 12 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 9 oktober 1991 600 gram. M«r Wttv Bosvruchten. 125 gram. MIDDELBURG POTTENBAKKERSSINGEL 2 AANBIEDINGEN GELDIG TOT EN MET ZATERDAG 12 OKTOBER 1991 Kilo. Raad het gewicht van het REUZE MARATHON VRUCHTEN BROOD en win die schitterende i trackingbike De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt, gelet op de artikelen 12 en 29 van de wet algemene bepalin gen milieuhygiëne bekend, dat op 7 augustus 1991 een aanvraag is ingekomen van de hoofdingenieur- directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Zee land om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het brengen van afvalstoffen afkomstig van het invetten van de schuifgeleidingen van de Oosterscheldekering. De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere ter zake zijnde stukken zullen van 9 oktober 1991 tot en met 7 november 1991 op de volgende plaatsen en tij den ter inzage worden gelegd: 1. Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Koestraat 30 te Middelburg op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur (kamer 125). 2. Gemeentesecretarie van Veere, Kerkstraat 7 te Vee- re op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur. 3. Gemeentesecretarie van Wissenkerke, Voorstraat 31 te Wissenkerke op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur. 4. Gemeentesecretarie Westerschouwen, Kloosterweg 60 te Burgh-Haamstede op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur. Na de in deze bekendmaking genoemde termijn kun nen de stukken op bovengenoemde plaatsen worden ingezien, elke werkdag tijdens kantooruren, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag. Tegen zowel de aanvraag als de ontwerp-beschikking kunnen t/m 7 november 1991 schriftelijk gemotiveer de bezwaren worden ingebracht. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, doch te worden gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg. Degene die schriftelijk bezwaar maakt kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te ma ken. Het verzoek daartoe dient - met vermelding van de persoonlijke gegevens - tegelijk met het bezwaar schrift te worden ingediend. Er zal geen openbare zitting worden gehouden. Dege nen die daarom telefonisch verzoeken (01180-86321) zullen tot en met 30 oktober 1991 in de gelegenheid worden gesteld mondeling bezwaren in te brengen. Er zal alsdan een gedachtenwisseling plaatshebben waar bij ook de aanvrager aanwezig kan zijn. Tenslotte wordt de aandacht erop gevestigd, dat dege nen die bezwaren hebben ingebracht op bovenom schreven wijze en zij die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, later beroep kunnen instellen bij de Kroon tegen de genomen be schikking. 's-Gravenhage, 9 oktober 1991 De minister voornoemd, Namens de minister, De directeur-generaal van de Rijkswaterstaat, l.-D.G., (ir. G. Verwolf) SUPER DONS SUPER PRIJS 450r voor 269,- - -A* 1 v s.„Y 'n V f wr - W x- PF J iÉA VS* -*v Tm V Engelse charme, authentiek model, ambachtelijk meubel, gloedvolle kleur, tijdloos bezit. Terecht: het antiek van 'morgen' uit onze merkcollectie. U vindt daarin ondermeer: Mulleman - Wébé - Hogenelst - Roskam - R.A.C. - Schuytema - Heidense - Perdijk Groeneveld Wij helpen u graag met het maken van een keuze in onze zaak of het geven van advies bij u thuis. Langstraat 2-4. 4341 EE Arnemuiden. Telefoon: 01182 - 1273 Geopend van maandag t/m zaterdag; vrijdag koopavond. VOOR EEN STIJLVOL ADVIES

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 12