Herfst, wat heb je te koop? Soberheid als alternatief voor het decoratieve interieur Meer kleur en creativiteit in tapijt DE SHAKER-STUL BIJ ONS ALLE SOORTEN ZONWERING Warmte en gezelligheid Kleurige basis Kwaliteiten Beleid Afwisseling Weinig eentonig Aaibaarheidsfactor Zonder franje Dichter bij de natuur Woensdag 2 oktober 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 19 Kleur, sfeer, warmte en gezelligheid typeren de huidige woonmode; het leven verplaatst zich immers voor een aantal maanden weer naar binnen! (Foto: Samen Sterk). Oktober is dè maand om extra aandacht te besteden aan het interieur. De zomer is voorbij, het leven ver plaatst zich weer naar binnen. Misschien bekijkt u, te ruggekomen van vakantie, uw inrichting eens wat kritischer dan anders. En dat komt goed uit. Want we willen samen met onze adverteerders uw interieur in het zonnetje zetten! Uw woninginrichter kan u opti maal informeren over trends en nieuwe collecties. In septem ber zijn er twee belangrijke Ne derlandse vakbeurzen geweest, één voor meubelen en één voor woningtextiel. Daar presenteren fabrikanten zich en kunnen woninginrich ters zich van de nieuwste snuf jes op de hoogte stellen. En daar kunt u als consument van profiteren. Ga dus kijken. Want al zijn in oktober nog niet over al de nieuwe collecties binnen, het is zeker de moeite waard om een bezoekje te brengen aan één van de woonspeciaal- zaken bij u in de omgeving. Al is het alleen maar om de sfeer te proeven! Vragen Het lijkt overbodig om te zeg gen, maar oriënteert u zich uit voerig voor u tot een aankoop overgaat. Die bank, die gor dijnstof of het tapijt waar u in de winkel uw oog op heeft la ten vallen, kan er bij u thuis, bij ander licht, heel anders uitzien. Een woninginrichter zal u des gevraagd graag stalen meege ven, zodat u bijvoorbeeld kleur en motieven in uw eigen om geving kunt bekijken. In be paalde gevallen is het ook mogelijk meubelen op zicht te krijgen tegen een geringe ver goeding voor het vervoer. Ook is het voor u belangrijk te weten dat er veel meer te koop is dan u in de meubelshow room ziet. U kunt uw woninginrichter al tijd even vragen of van een be paald model ook andere uitvoeringen mogelijk zijn, bij voorbeeld in een andere kleur leer of met een andere stof. Ze ker in deze tijd, waarin zoveel variaties mogelijk zijn, kan hij onmogelijk alles op voorraad hebben, maar wel voor u bestellen. In de tapijtbranche is kortgele den een nieuw productinfor matiesysteem ingevoerd. Het bestaat uit "PIT-symbolen" (Produkt Informatie Tapijt) in combinatie met het PIT-label, aan de hand waarvan u kunt opmaken welke kwalitatieve eigenschappen een tapijt bezit. De symbolen zijn eenduidig en worden door alle, zichzelf respecterende tapijtfabrikanten en -leveranciers gehanteerd. PIT-symbolen geven u niet al leen duidelijkheid over de kwa liteit van tapijt, maar ook de zekerheid dat de informatie op de rug juist is. Mocht u er meer over willen weten: bij speciaalzaken voor tapijt en woningtextiel ligt een handige brochure van de Stich ting Kwaliteitsbevordering Ta pijt voor u klaar, waarin u alles kunt lezen over tapijt in het al gemeen en het PIT-infosysteem in het bijzonder. Shaker meubelen worden nu weer precies nagemaakt. (Foto: Merkelbach). hC Voor vakman en doe het zetver KROMME WEELE 19 MIDDELBURG TEL. 01180-12886 Informeer voor technische informatie Wij zijn geopend maandagmorgen t/m zaterdagmiddag. Do. koopavond. In de Nederlandse woonmode is de laatste jaren nogal wat ver anderd. Eén van de belangrijkste veranderingen is de opkomst van kleur. Daar wordt nu veel meer mee gedaan dan enkele ja ren geleden. Warme, sprekende kleurnuances genieten de voorkeur boven koele en "saaie" kleuren. Perfectie wordt na gestreefd door middel van een goede kleurafstemming. Lo gisch gevolg van deze ontwikkelingen is dat tapijt een kleurig, nieuw gezicht heeft gekregen. Er is nog meer aan de hand. In de jaren tachtig ging de voorkeur van velen uit naar een strak- moderne, zakelijke interieurstijl. Niet alleen met kleur werd zuinig omgesprongen, ook de stoffe ring, dessinering en interieurde coratie waren sober te noemen. Plavuizen, gecombineerd met een karpet, werden vaak gekozen als (modern) alternatief voor ta pijt. In de tapijtsector voerde bei ge/bruin bouclé tapijt toen nog de boventoon. Voor de tapijtfabri kanten was aan dit modebeeld weinig eer te behalen. Gelukkig zijn de tijden veranderd. Kleur, sfeer, warmte en gezellig heid typeren het interieur van de jaren negentig. Veel aandacht wordt besteed aan een fraaie stoffering. Mooie gordijn- en meubelstoffen worden rijkelijk toegepast en op allerlei verras sende manieren met elkaar ge combineerd. Prachtige kleuren en dessins geven het interieur een decoratief karakter. En kijk nu eens hoe mooi tapijt in dat plaat je past... Een goed gekozen tapijt onderstreept het kleurgebruik en stijl van het hele interieur. Tapijt draagt in belangrijke mate bij aan een warme sfeer. Qua kleur brengt het evenwicht en samen hang in het geheel. Tapijt gemaakt van natuurvezels als kokos, sisal, zeegras of aloë heeft een heel eigen gezicht, dat dankzij de warme kleuren en vriendelijke uitstraling van deze materialen, heel goed past in de huidige woonmode. Met name kokostapijt (waarbij u zich niet de structuur van de deurmat moet voorstellen, maar een levendige weefstructuur) wordt de laatste tijd toegepast in zowel romantisch/rustieke als in avant-gardistische interieurs. Ribbeltjestapijt, gemaakt van 80% geitehaar en 20% wol, wordt eveneens gewaardeerd om zijn modieuze en praktische eigenschappen. Het is te koop in tientallen kleuren en het leent zich heel goed voor speelse mozaïek-figuren op de vloer. Ook met tapijttegels kunnen dergelij ke effecten worden bereikt. Mits van een goede kwaliteit, laten ta pijttegels zich naadloos samen voegen tot ogenschijnlijk kamerbreed tapijt. Wist u dat er ook tapijttegels zijn, speciaal voor de keuken? Makke lijk op te nemen en te reinigen; practisch en comfortabel. Zelfs voor badkamers is er tegenwoor dig comfortabel tegeltapijt. Dit tapijt is goed bestand tegen wa ter; zowel het garen als de rug zijn vocht- en schimmel- bestendig. Er zijn oneindig veel mogelijkhe- De vloer neemt in het interieur een groot gedeelte van het ge zichtsveld in beslag. De juiste kleur van tapijt is daarom heel be langrijk. Alle bekende fabrikanten van merktapijt hebben de actuele modetinten in hun collecties ver werkt. Vaak in heel subtiele mê leringen, zodat altijd een perfecte combinatie te vinden is van tapijt, gordijnen, de kleuren van meube len en wandbekleding. Er zijn in tensieve tinten bij, speciaal bedoeld voor mensen die uitda ging zoeken in kleur. De nadruk ligt bij tapijt echter op de z.g. warme pasteltinten, wat rustiger en zachter van toonzetting dan de modieuze gordijn- en meu belstoffen. Zoals zachte roze-, zalm-, violet- en groentinten. Ook aardkleuren, variërend van kastanje tot terracotta, spelen een belangrijke rol. Zelfs basistin- ten als beige en grijs zijn, door de toevoeging van een onopvallend zweempje kleur, aanmerkelijk sprekender en warmer dan voorheen. Een fraai tapijtmozaïek geeft de ruimte een apart en kunstzinnig accent. (Foto: Tredford Tapijt). Misschien wel zo lang als de mensheid meubelen maakt, wordt leer verwerkt als meubelmateriaal. Je zou dus zeggen dat leer zo langzamerhand niets bijzonders meer is. Maar niets is minder waar. Dit klassieke meubelmateriaal blijft mensen boeien. Het oefent een bijna mysterieuze aantrekkingskracht uit. Leer is verleidelijk; het staat voor luxe en comfort. Leren meubelen zijn er in alle denkbare stijlen. Van puur klas siek tot gewaagd modern. En toch herbergen ze bijna altijd een zekere tijdloosheid in zich. Leer is duurzaam en sterk. Daarom gaan meubels van leer - mits ze met de juiste égards worden behandeld - lang mee. Daarbij komt dat leren meubelen vaak voor de gebrui kers een hoge gevoelswaarde krijgen. Ze zijn niet alleen waar devol vanwege dat hoogwaardi ge omhulsel, het gekke is dat je aan een leren meubel gehecht raakt. Misschien wel meer dan aan andere meubelen. Leer leeft. Wanneer het met enige zorg wordt omringd, wordt leer van een goede kwaliteit er in de loop der tijd alleen maar mooier op. Een huid is altijd getekend door het leven. Huidplooien, lidteken tjes, insektebeten enz. horen er nu eenmaal bij, net zoals de nerf in het hout. Bij z.g. gedekverfd leer zijn die sporen gecamou fleerd door een aantal lagen dek kende lak. Dit gedekverfde leer is de minst kostbare en minst kwetsbare soort meubelleer. Het is goed bestand tegen vocht, vuil en Zonlicht. Een nadeel is alleen dat het wat koeler en stugger aanvoelt en oogt dan andere soorten. Semi-aniline leer is een duurdere soort meubelleer. Deze is door en door geverfd en afgewerkt met een licht kleurend afwer kingslaagje. De natuurlijke structuur van het leer blijft daardoor goed zicht baar. Door het gebruik krijgt het een mooie glans. Een heel erg mooie leersoort is vol-aniline leer, dat uitsluitend door en door wordt geverfd. Geen extra lakla- gen dus. Dit type leer, waarvoor alleen puntgave huiden kunnen worden gebruikt, is wel bijzonder fraai, maar ook tamelijk gevoelig. Daarom vraagt het meer voor zichtigheid in het gebruik. Suède en nubuk tenslotte, zijn "ge schuurde" leersoorten. Beide hebben een mooi, fluwelig uiter lijk, met als mogelijk nadeel dat ze vocht- en vuilgevoelig zijn. Het aanbod van leren meubelen wordt steeds kleurrijker. De kleu ren worden krachtiger. Naast klassieke bruintinten, wit, zwart en grijs, zien we tegenwoordig ook donkerblauw, lila, paars, rood, fuchsia, allerlei groentinten en zelfs maïsgeel. Deze kleuren maken enkele stelregels, verbon den aan leren meubelen, eens zo belangrijk. Eén daarvan is dat le ren meubelen moeten worden beschermd tegen zonnestralen die de kleuren kunnen aantasten. Een andere betreft de vlekverwij- dering en manieren om kleine be schadigingen bij te werken: nooit op eigen houtje prutsen met huishoudschoonmaakmiddelen of schoenpoets, maar altijd het bijgeleverde onderhoudsboekje raadplegen of om raad vragen bij de meubelspeciaalzaak waar het meubel vandaan komt. Er zijn ve le goede middelen te koop voor het onderhoud, de reiniging en oppervlakte-reparatie van leren meubelen. Een verregaande differentiatie in stijlen en fantasievolle materiaal combinaties zijn belangrijke ken merken van de huidige intorieurmode. Evenals de vrijheid in het combineren van verschil lende stijlen. Zo worden klassieke en/of antiek aandoende leren meubelen smaakvol toegepast in een modern interieur. Omgekeerd geven leren meubelen in modieu ze (lichte) tinten en strakke vorm geving het klassieke interieur een eigentijds tintje. Afwisselend is trouwens ook de manier waarop verschillende meubelen met el kaar worden gecombineerd om te komen tot wat als een geheel kan worden aangemerkt. Een ro mantische bank met een ge bloemde cretonne wordt bijvoorbeeld rustig gecombineerd met een leren fauteuil in een war me cognackleur die weer mooi harmonieert met een fauteuil van pitriet. Dat het modebeeld op meubelge- bied levendiger is geworden geldt uiteraard ook voor leren meube len. We noemden daarnet al kleu ren die luttele jaren geleden nog ondenkbaar waren. De meubelontwerpen spelen minstens zo'n belangrijke rol. Ronde en vloeiende lijnen, hier en daar asymmetrische vormen en aparte materiaalcombinaties zor gen voor een gevarieerd beeld. Moderne leren meubelen spreken een duidelijke "vormtaal", mede door een tamelijk strakke bekle ding die steeds meer de voorkeur krijgt boven nonchalante, losse bekledingen. Bijzondere effekten worden o.m. bereikt door combinaties van stof en leer in een meubel. De romp van het meubel bekleed met zwart leer, de zit- en rugkussens uitgevoerd in een bonte weefstof. Om maar een voorbeeld te noe men. De kleuren van meubelleer zijn veelal speciaal afgestemd op modieuze meubelstoffen, zodat het bijvoorbeeld mogelijk is een meubel in een kleurige weefstof en een meubel in een bijpassen de tint leer te laten uitvoeren, zo dat ze een harmonieus geheel vormen. Veel mensen zijn niet op de hoogte van dergelijke moge lijkheden. U ook niet? Dan loont het beslist de moeite uw licht eens op te steken bij een goede meubelspeciaalzaak. Daar kunt u met eigen ogen zien hoe verras send de mogelijkheden met leer zijn. mt Tapijt draagt bij aan een warme sfeer. (Foto: Wyers). den om het interieur een harmo nieus en modieus gezicht te geven. Met tapijt als kleurige ba sis. Tapijt heeft nu eenmaal een aantal unieke eigenschappen als het gaat om sfeer en comfort in huis. Daar is geen speld tussen te krijgen. Overigens geeft de pro ductinformatie op de rug, in de vorm van z.g. "PIT"-symbolen (Product Informatie Tapijt) een goed overzicht van de kwalitatie ve eigenschappen van elk tapijt. PIT-symbolen zijn eenduidig, zo dat geen verwarring kan ont staan over vergelijkbare kwaliteiten van verschillende ta pijtfabrikanten. Niet alleen de kleur, ook de uit straling van het tapijt is belang rijk. Er is veel vraag naar tapijt met een luxueus uiterlijk; tapijt waar de kwaliteit van af straalt. Sterk in opkomst is tapijt met een gesneden pool (dus met opstaan de haartjes in plaats van lusjes) en een weelderige poolstructuur; tapijt met een hoge "aaibaar heidsfactor", dat er niet alleen super-comfortabel uitziet, maar ook zo aanvoelt. De kwaliteit en de uitstraling van tapijt worden uiteraard voor een belangrijk deel bepaald door de gebruikte grondstoffen. Dat kan zijn 100% scheerwol, een mengkwaliteit van 80% scheerwol/20% polya mide en er zijn ook heel veel op vallend goede kwaliteiten in 100% polyamide. Die doen trou wens in niets meer denken aan de oudere types. Gewoon omdat ze zowel in praktisch als in esthe tisch opzicht zoveel verbeterd De belangrijkste woontrends van dit moment zijn te vangen onder de noemers romantisch en decoratief. Min of meer het tegenovergestelde daarvan is de z.g. 'Shaker-stijl', synoniem voor soberheid en natuurlijke eenvoud. Bij de romantische interieurstij len, zoals de landhuis- of coun- trystyle, spelen decoratieve effecten een belangrijke rol. Het interieur wordt aangekleed en gezellig gemaakt met behulp van luxueuze stoffen in prachtige kleuren en dessins, in de vorm van bijvoorbeeld gordijndrape- Irieën, tafelkleden, granfoulards etc. Kleuren en dessins, maar ook meubelen, wandbekleding en ac cessoires hebben een decoratie ve functie. Heel veel -mensen halen hun hart op bij de ronduit riante mogelijkheden die er zijn om het interieur extra mooi en gezellig te maken. Toch hoeft het «voor sommigen niet, al die mo dieuze hoogstandjes I Zoals eigenlijk alle trends ont staan als een reactie op het be staande modebeeld, manifesteert 'zich nu een trend naar soberheid, als een reactie op de weelderig decoratieve woonmode. Deze 'nieuwe soberheid' betekent niet 'Zomaar het plotselinge einde van ,'de eerder beschreven, superge- zellige en romantische trends. De J5haker-stijl vormt er eenvoudig ."een alternatief voor. Letterlijk een •eenvoudig alternatief, want so berheid is het uitgangspunt van ;deze nieuwe richting. De inspira tiebron voor fabrikanten en ont- Iwprpers die erop inhaken, vormen de Shakers, een sekte die in de tweede helft van de achttiende eeuw in Amerika heeft bestaan. Ware eenvoud was fundamenteel voor de levensstijl van de mensen in deze commune. Overdaad en luxe waren bij hen uit den boze. Zij concentreerden zich alleen op dat wat zij echt nodig hadden om te leven. De houten meubelen die zij maakten waren dan ook puur functioneel en oerdegelijk, zon der franje. Maar de liefde en toe wijding waarmee ze werden gemaakt gaf deze meubelen, in al hun eenvoud, toch een verfijnd en elegant uiterlijk. Shaker meubelen worden nu weer heel precies nagemaakt, naar authen tieke tekeningen. Behalve de eenvoudige belijning, is de natuurlijke kleur van kerse hout, afgewisseld met zwart, wit en rood vlechtwerk van stoelzit tingen, het belangrijkste kenmerk van meubelen in de Shaker-stijl. Deze meubelen zijn een hele let terlijke interpretatie; ze voeren rechtstreeks terug naar de bron. Maar Shaker-invloeden mani festeren zich uiteraard op een veel breder vlak. De Shakers zijn symbolisch voor een sobere, nuchtere leef- en woonstijl die ook in onze tijd een voedingsbo dem heeft. Waar de Shaker-trend o.a. om draait, is de kunst van het wegla ten. Geen uitbundig gedessineer de stoffen, maar hooguit een heel eenvoudig weefdessin. Geen gladde, glanzende weefsels, maar (ogenschijnlijk) met de hand geweven stoffen. Geen kunststoffen en hoogglanslak, maar aandacht voor de charme en de waarde van natuurlijke ma terialen. Een leegte die opluch ting en rust geeft, te vergelijken met de sfeer van Japanse en Scandinavische interieurstijlen. Luxueuze accessoires passen ook niet in een onvervalst Shaker-interieur. Alhoewel onver valst De kunst van het wegla ten is maar weinig Nederlanders aangeboren. Een onvervalst Shaker-interieur zul je in Neder land met een kaarsje moeten zoeken. Deze trend is geen regel, maar simpelweg een nieuwe bron van ideeën, een andere be nadering die ongetwijfeld navol ging zal krijgen. Vooral indirect en tamelijk ongemerkt zal deze trend andere interieurstijlen beïnvloe den en richting geven. De Shaker-trend geeft gestalte aan de voorkeur van een groeiende groep mensen om 'terug naar af' te gaan en wat soberder te wonen. Moderne leren meubelen spreken een duidelijke 'vormtaal'. (Foto: Gealux).

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 19