125 béïnkten TULLOOS B. TULLENAAR Nodig ook uw vrienden uit voor een proefrit bij 'Britannia1. anno 2.98 4.50 0.98 3 BETALEN PRESENTATIE WINTERKOLLEKTIE RUITJE STUK of ANDER GLAS DE VERFBRON KANAALSTRAAT 69 OOST-SOUBURG R0SAKI DRUIVEN ALKMENE BLEEKSELDERIJ GOEDKOPER NAAR DE KAPPER OF GRATIS PRODUKTEN MET DEZE DE HANDIGE CREDIT-CARD ALS SPAARKAART BIJ ONS IN DE SALON. IDAVAINE 'Mijn oude CV-ketel deed 't nog goed. Toch weggedaan en 'n Radson genomen!' Radson. Op ons kunt u rekenen. LEKKER! 150 gram SH0ARMAHAM 1 kilo JONG BELEGEN KAAS 10?5 5S5 SPETTERPRIJS 250 gram SLAGERSLEVERWORST 100 gram CAMBOZOLA 500 gram 250 gram KNABBELHAVER Voor elk wat wils 150 gram MOSTERD ROLLADE KIPKERRIE SALADE 150 gram 500 gram ABRIKOZEN De laatste zomerzon 250 gram HAWAIIMIX 'NET IETS BETER 01184 NIET DUURDER' 62259 AANBIEDINGEN VOLOP VOORDEEL BIJ UW GROENTEMAN Do. Vr. Zat. DE ECHTE per kilo FIJNE HANDAPPEL 2 kilo voor Volop COURGETTES en AUBERGINES! DEZE WEEK: Per struik Maandag: Mooie SLA 2 kroppen1.25 GESNEDEN PREI 500 gram0.98 Dinsdag: GESNEDEN SAV00IE KOOL 500 gram0.89 Mooie BLOEMKOOL per stuk. 1.98 GEWOON 'N GOED ADRES 4 HALEN Goede waar koopt u bij: Paul Krugerstraat 65 Vlissingen tel. 12859 WAL -STREET fashion ïefónV11880 aanvang-.j;.oo^bkab SAMENWERKING MET OOI HARDY/ BRILLEN LENZEN 1 Beautysalon Hardy TIJDENS DE PRESENTATIE ZAL U EEN KOPJE KOFFIE EN EEN DRANKJE WORDEN AANGEBODEN. TOT ZIENS OP DONDERDAG 26 SEPTEMBER WELL A Gold Card Zo gesnedensnel geplaatst BEL... EVENEMENTENKALENDER VOOR VLISSINGEN "decoratie" VOOR UW NIEUWE VASTE TAPIJTEN FlAT introduceert: de Tempra StationWagon. De eerste auto in zijn klasse die technisch vernuft combineert met een fraai uiterlijk. Een auto die niets te wensen overlaat. Maar eigenlijk zeggen we al te veel. Kom hem bij ons bewonderen. En neem gerust wat vrienden mee. Want behalve alle stijl, biedt hij ook alle ruimte. De Fiat Tempra StationWagon: vanaf f 30.450,-. De Fiat Tempra StationWagon. Eén brok temprament. AUTOBEDRIJF "BRITANNIA" B.V. Woensdag 25 september 1991 DE VLISSINGER 3 CV-, GASVERWARMINGS- en LOODGIETERSBEDRIJF DOMBURGS SCHUITVLOT 21 MIDDELBURG - TEL. 01180-12330 "Hij was bijna II) jaar oud m'n CV-ketel. Maar de techniek heeft in die tijd niet stil gestaan. Je rijdt tenslotte ook geen II) jaar in dezelfde auto... De Radson ER Electronic bespaart me al gauw ca. 500.- gas per jaar. Niet mis zou ik zo zeggen!" Radson verlegt de norm. Telkens weer Met de ER Electronic. Zonder waakvlam. Super-zuinig. Radson heeft nog meer geld- besparende mogelijkheden, met ketels, boilers en kombi's. OOE-MET ZEIVERS KUNNEN BIJ ONS TERECHT VOOR Al HUN MATERIA SANIt AIR GAS .CV EIEKTRO EN OAK BE DEKKINGSGEBIED s Maandags de hele dag geopend! meestal zetten we maai eén punt Op de behalve als bet met anders kan het drukwerk van den boer drukkers is altijd in de puntjes verzorgd middelburg 01180-81000 WEER DAGELIJKS VERS GESNEDEN BOERENKOOL! SS* Mijn vader kwam naar boven en hij zei: je zult het niet geloven hier heb ik nog een oud recept, ik hoop dat je er wat aan hebt. Dat was bij ons vroeger al een schot in de roos en wij noemden ze dan ook q7 VUssingen „r 9fi StPTtWBtR *'S' Vftssmgsesvaat 38 Juwelier P. VAN DER MADEN Kleine Markt 1, Vlissingen Tel. 01184-12605 Bellamypark 38, Vlissingen Tel. 01184-12010 Bellamypark 38, Vlissingen Tel. 01184-12010 HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 24.005 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissin gen, Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koude- kerke, Biggekerke, Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 48.035, verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV. Druk: BV Rotadruk, Postbus 36. 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: redactie vrijdag 16.00 uur. advertenties vrijdag 17.00 uur. Boekhandel Bikker, 16.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 166.085 HAIRSTYLING Badhuisstraat 18,4381 LS Vlissingen Telefoon 01184-13600 Openingstijden dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 uur zaterdag 8.00 - 14.00 uur. vrijdag koopavond tot 20.00 uur OAMESA HEREN KAPSALON Bij inlevering volgespaarde kaan word! t 40.- m mindering gebracht op uw eerstvolgende behandeling ot geetl recht op haarverzorgsarlikelen Ier waarde van I 30,- Walstraat 8-10, Vlissingen - 01184-12830 donderdag 26 september tot en met woensdag 2 oktober 1991 Do. 26 In Club- en buurthuis Scheldebuurt, V. sept. 1991 Quakkelaarstr. 95, start vandaag EEN CURSUS LITERATUUR, EEN CUR SUS CORRESPONDENTIE NEDER LANDS EN EEN CURSUS STIJLDANSEN. Inl. en opgave: Buurt huis Scheldebuurt, tel. 01184-11458. Do. 26 Happy Buccaneer, A. Dekenstr. 5, sept. 1991 OPEN TAC-TIC DARTTOERNOOI. 20.00 u. Deelname f 5,-. Org.: Happy Buc caneer. Vr. 27 sept. In Club- en buurthuis Scheldebuurt, V. 1991 Quakkelaarstr. 95, start vandaag EEN CURSUS ENGELS VOOR GEVOR DERDEN. Inl. en opgave: Buurthuis Scheldebuurt, tel. 01184-11458. Vr. 27 sept. Cosmo, Voltaweg, COTTON CLUB 1991 NIGHT MET AQUA BOQUE. Toegang 22.00 u. gratis. Org.: Cosmo. Za. 28 SAMENGESTELDE WEDSTRIJD "DE sept. 1991 PUT". Org." Ruytersportver. Schel- destad. Inl. 01185-1381. Zaj 28 Stadhuisplein, SNUFFELMARKT. sept. 1991 Org. Org. en Even buro ZW Ne- 10J00- derland. 17.00 u. Za. 28 Sportpark Irislaan, LANDELIJKE sept. 1991 SLOTDAG ZWALUWEN JEUGDACTIE 1030- MET G-WEDSTRIJD (GEHANDICAP- 17.00 u. TEN NED.-BELGIE). Toegang f 1,50. Org.: Zwaluwen Jeugdaktie. Za. 28 Café-brasserie Karolingen Burcht, sept. 1991 Oost-Souburg, 501 DARTTOURNOOI 20.00 u. HDM-C. Inschrijfgeld f 750 p.p. Org. Dartteam Moby Dick. Za. 28 Vestzaktheater, Bellamypark 3-5, DE sept. 1991 ZEEUWSE KOMEDIE SPEELT "HET 2030 u. LIED VAN DE MOORDENAAR" VAN HUGO CLAUS. Kaarten a f 10,- tel. res. bij Mevr. Bikker (12-14 u., tel. 65624) of 's av. aan de zaal. Org.: De Zeeuwse Komedie. Za. 28 De Lammerenburcht, Zuidbeekseweg, sept. 1991 DANSEN M.M.V. "MUSETTE". Toe- 2030 u. gang f 5,-. Org.: VCB Lammerenburg. Za. 28 Cosmo. Voltaweg, BAND GRAND sept. 1991 FUNK. Toegang f 5,-. Org.: Cosmo. 22.00 u. Zo. 29 Happy Buccaneer, A. Dekenstr. 5, sept. 1991 OPEN POOL BILJART. Deelname 14.00 u. f 2,50. Org.: Happy Buccaneer. Ma. 30 De Schuur, Middelburgsestr. 113, Oost- sept. 1991 Souburg, PRIJSKLAVERJASSEN. 1930 u. Deelname f 3,50. Org.: Buurtver. Van Duyvenvoorde. 2 - 12 okt. KINDERBOEKENWEEK. Inl. over acti- 1991 viteiten en tentoonstellingen. Openba re Bibliotheek Vlissingen, tel. 01184-12947. Wo. 2 okt. Bachten Reede, Vredehoflaan 4. 1991 CONTACTAVOND ALLEENSTAAN- 1930 u. DEN 50+ "SAMEN UIT". Toegang f 1,-. Iedere woensdagavond. Inl. 01184-17452. Org.: Stichting Welzijn voor Ouderen. Een ieder kan activiteiten en evenementen voor pu blicatie in dit blad opgeven tot uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de verschijningsdatum bij de Stichting Vlissingen Promotie, Nieuwendijk 15, 4381 BV Vlissingen, tel. 01184-16874. tapijtcentrale woninginrichting Hobeinstraat 69 telefoon 01 184-1 7919 VLISSINGEN, INDUSTRIEWEG 19. TEL. 01184 -1 77 36

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 3