i Youp van 't Hek Festival voor kleine koren en ensembles Feestelijke afsluiting van Zeeland Cultuurmaand in Veere Voorrondes pop concours De Belofte Sabor Tropical in De Piek NCRV-avond in Kamperland Concert Gemengd Koor PTT Breda in Veere 26 SEPTEMBER T/M 2 OKTOBER IN MIDDEN ZEELAND Foto-expositie Natuur in Focus in Grote Kerk van Veere Slotconcert ACHTER HET PODIUM Jan A. de la Mar Woensdag 25 september 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 17 te las is* lïï im 11$ is» las Bijna elke dag wat Wie het programma van Uit in Zeeland voor de maand oktober aandachtig onder de loep neemt kan niet anders dan conclu deren dat er 'lekker veel te doen is'. En dat bijna dagelijks. Van af deze week zullen we in deze krant op de laatste woensdag van de maand een overzicht geven van vooral voorstellingen waar zeker nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Het zijn vaak uit voeringen van (nog) vrij ombekende theaterpersoonlijkheden. - De spelers van 'Vijf hoog het raam uit' van Theater van de iLach. Kijken we naar het programma voorstelling Hamlet (woensdag 2 dan komen we via de toneel- oktober), de finalisten van het Amsterdamse Kleinkunstfestival (donderdag 3 oktober) en The Ramblers (vrijdag 4 oktober) bij John Lantings Theater van de Lach. Twee keer speelt dit popu laire gezelschap de klucht 'Vijf hoog het raam uit' van Ray Coo- ney. Zaterdag 5 oktober is de voorstelling zo goed als uitver kocht, maar voor zondag zijn nog plaatsen beschikbaar. In dit stuk worden allerlei dolkomische ver wikkelingen aan elkaar gespeeld en tot een goed einde gebracht door tien acteurs. Dat wordt weer lachen dus. Aan te bevelen is ook de uitvoe- Genio de Groot en Herman Verbeek in Comedia Futura. Zaterdag 28 september wordt voor de vierde keer het Muziek festival voor kleine koren en en sembles gehouden. In dat kader wordt er op een drietal locaties in Goes geconcerteerd door koren en ensembles uit Nederland en België. De opening vindt plaats in de trouwzaal van het stadhuis om 9.45 uur en is er een centrale afsluiting in de Grote Kerk om 17 uur. Het festival wordt gehouden in de Grote of Maria Magdalenakerk in het hart van de stad, in de Zeeuwse Muziekschool en in het Museum voor Zuid- en Noord- Beveland. De optredens vinden plaats tussen 10.30 en 12.30 uur en tussen 13 en 16.30 uur; van 12.30 tot 13 uur geeft stadsbei- aardier Sjoerd Tamminga een ca- Zaterdag 27 september wordt in jongerencentrum De Piek in Vlis- singen een Antilliaanse avond ge houden. Het evenement, dat zich ken merkt door Caraïbische muziek afgewisseld met reggea, wordt verzorgd door Sabor Tropical. De band heeft een Vlissingse/Antilli- aanse samenstelling en trad al eerder voor het voetlicht in het centrum. Woensdag 2 oktober organiseert de Provinciale Commissie Zee land van de NCRV een koor- en samenzangavond in de Gerefor meerde Kerk aan de Veerweg 100 in Kamperland. De bijeen komst begint om 19.30 uur. Aan de avond wordt medewer king verleend door het Noord- Bevelands Mannenkoor olv F. Smit, de Brassband Wilhelmina uit Colijnsplaat olv C. Cevaal, het gemengd koor Zingend Getuigen uit Kamperland olv B. van Belzen, het jeugdkoor Happiness uit Goes olv Kees Gorsse en door or ganist P. Mol. Mr. A. Herstel, voorzitter van de NCRV, houdt een toespraak. De kerk is open vanaf 19 uur. rillonconcert. Het festival is gratis toegankelijk en programma's van de uit te voeren werken zijn per locatie verkrijgbaar. In de Grote Kerk in Veere wordt t/m 27 oktober een collectie na tuurfoto's van het Natuurfotogra- fengilde NFG gehouden. Het NFG is een landelijke vereni ging voor natuurfotografen en werd opgericht in 1977. De doelstelling is het bevorderen van een wijze van natuurfotografie die in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde normen van natuurbescherming. De expositie omvat een 70-tal kleurenfoto's. De openingstijden zijn: maandag t/m zaterdag van 10-17 uur en op zondag van 14-17 uur. Voor het popconcours De Belof te, die is georganiseerd door de Stichting Popmuziek Zeeland, zijn 22 aanmeldingen binnenge komen. Er zijn vijftien groepen geselecteerd die in drie plaatsen deelnemen aan de voorrondes. Het concours kent uiteindelijk één winnaar en die groep komt in aanmerking voor de prijs van 1.500 gulden. De geselecteerde groepen spelen op 18 oktober in Goes, op 25 oktober in Zierikzee en op 1 november in Sluiskil. In Goes zullen optreden Trouble Every Day, A nr. 1, Shut up and Sing, Matipa en King for a Day. In Zierikzee staat op de planken Li- geia, Dreamescape, Morbit Zone, Sticky Wichet en Mark Vander- Feen Band. In Sluiskil wordt de strijd gevoerd door Brainless, Down Lovers Lane, Mordancy, Thyrns en No Choise. Van elke groep gaat de uiteindelij ke winnaar over naar de finale, die op zondag 17 november wordt gehouden in Middelburg. Henk van Ulsen, Bert S/egers en Sara de Roo in 'Toch zonde van die hoer'. Scene uit de uitvoering 'Blok' van Theater Sirkel ring van Eva-Maria Hagen over wie we elders in deze krant - bij de puzzel - meer uitleggen. Wie van kunst met een hoofdletter houdt mag het programma 'Blok' van Theater Sirkel op vrijdag 11 oktober in het Vestzaktheater niet missen. Blok is een fascine rende visuele theatervoorstelling met drama, beeldende kunst en muziek, gespeeld door Frans Malschaert. Een dag erna kan de liefhebber naar de Stadsschouw burg voor een uitvoering van de Comedia Future die een komedie over het komische speelt onder de titel 'Banaan'. Genio de Groot en Herman Verbeek zijn de spe lers. De uitvoering zou omschre ven kunnen worden als 'humor als fundamenteel recht van de mens'. 'Toch zonde van die hoer' is de ti tel van een voorstelling die Het Zuidelijk Toneel op dinsdag 15 oktober verzorgt in de Stads schouwburg. Liefde, jaloezie, sexualiteit en religie staan cen traal in dit stuk van John Ford, een tijdgenoot van Marlowe en Shakespeare. En het is aan dit gezelschap wel toevertrouwd om er een artistiek en eigentijds hoogstandje van te maken. Na deze datum heeft Uit in Zeeland een aantal voorstellingen die gro tendeels uitverkocht zijn. Vol doende plaats biedt de Stadsschouwburg in Middelburg nog op woensdag 30 oktober als het Noordnederlands Toneel er Roberto Zucco van Bernard- Marie Koltes speelt. Spelers als Hans Dagelet, Guus Dam, Rose- marie Karstens en regisseur Karst Woudstra staan garant voor een onvervalst avondje theater. De Belg Dirk Tanghe speelt in Hamlet. VUURWERK OM 23 UUR VANAF PONTON IN HET VEERSE MEER In het weekeinde van 28 en 29 september wordt in Veere de Zeeland Cultuurmaand afgesloten. Daartoe is een uitgebreid programma sa mengesteld dat varieert van museum-bezichtigingen en rondleidingen tot een afwisselend muziek-programma in een tent op het Oranjeplein in Veere en van excursies naar de Haringvreter tot klassieke muziek en vuurwerk. De afsluiting begint om 14 uur met een kindermiddag in de Gro te Kerk. Het Groningse Theater Grimaldi speelt daar de familie voorstelling 'De Babysitter, met in de hoofdrollen een telefoon, een baby en iemand die er niet is. VOF De Kunst brengt een pro gramma met kinderliedjes van Annie M.G. Schmidt, die bekend zijn van de TV-uitzendingen van Sesamstraat. Eveneens op zatermiddag geeft de Amsterdamse saxofonist en bandleider Herman de Wit een saxofoon-workshop. De uiteinde lijke resultaten van de workshop worden om 17.30 uur gepresen teerd in de feesttent op het Oran jeplein. Zaterdagavond is er eenconcert in de Grote Kerk dat wordt gegeven door het PTT-koor en de PTT Harmonie uit Breda (zie elders in deze krant). En als letterlijke klap op de vuurpijl is er zaterdagavond een knallend vuurwerk vanaf 23 uur. Het vuur werk wordt ontstoken vanaf een ponton in het Veerse Meer en is het best te bekijken vanaf de To- renwal aan het Oranjeplein. Het vuurwerk wordt voorzien van muzikale begeleiding. Zondag 29 september vindt het laatste officiële evenement plaats van de Zeeland Cultuurmaand 1991 en dat is' een slotconcert van het Nieuw Vlaams Symfo nieorkest met onder andere het Requiem van Andrew Lloyd Web ber. Dit concert is een co productie met het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen en werd eerder deze maand met groot succes in Koewacht uitgevoerd. Even voorstellen: Jan de la Mar, sinds 1977 direkteur van Uit in Zeeland en sinds kort ook van de Stadsschouwburg en de Concertzaal Middelburg. De heer A.H. te M., redakteur van deze gratis krant, vroeg mij maandelijks een stukje voor deze rubriek te schrijven. Deze branchevervaging zal eenzijdig zijn, want de podia zal hij niet betreden, ook al schrijft hij vaak "pour la galerie". Een ka- baretier, die niet alleen voor de gaanderij zijn scherpe tong ge bruikt, maar ook voor de loges van onze schouwburg ("puisten" noemt hij ze, een juiste karakteristiek voor deze vreemde uitstulpingen) is Jo seph Jacob Maria van 't Hek, zeg maar Youp. In de jaren zeventig trok hij, ook in Zeeland, met zijn caba retgroep Nar langs buurthuizen en jongerencentra, meestal voor een handjevol publiek. In 1982 brak hij door met zijn so loprogramma "Man vermist" en werd het traditionele kaba- ret verruild voor de verhalende lijn. Wim lbo schreef in zijn ka- baretbijbel, toen het gerucht ging dat hij zich ging wagen aan een soloprogramma, dat hij die sprong nogal voorbarig vond. Het jonge talent van de laatste jaren begint zelfs met solo-optredens. Maar ook daar van weten wij dat de nestor lbo dat voorbarig vindt. Ook van de Zeeuwse podia is Youp van 't Hek niet meer weg te denken. Aan publiek geen gebrek. Maar een gekkenhuis werd het pas echt toen hij nóg YOUP VAN 'T HEK eens doorbrak met zijn oude jaarsconference in 1989. Na een half sabbatsjaar trad hij vo rig seizoen een keer op in Mid delburg en het komende seizoen drie keer op herhaling. Op 9 van de 10 aanvragen voor een theaterabonnement komt Youp voor. Op de 3300 bon nen, die inmiddels bij Uit in Zeeland zijn binnengekomen, betekent dat 3000 aanvragen met minimaal 2 personen die zijn show willen zien. Helaas kunnen wij met 3 avonden maar 1500 mensen tevreden stellen. Het impresariaat van Youp van 't Hek verdeelt zijn voorstellingen mondjesmaat over de Nederlandse schouw burgen. Met drie optredens mogen wij ons dus eigenlijk al gelukkig prijzen. Maar die dui zenden die wij hebben moeten teleurstellen, voelt zich door ons systeem van toewijzing benadeeld. Met honderddui zenden trekken de mensen naar Carré in Amsterdam om de musical "les Miserables" te bewonderen. Alleen al om technische redenen kan deze produktie niet reizen. In het spel van het marktmecha nisme zou Youp ook voor het dubbele van deze toe gangsprijs in Carré avond aan avond een veelvoud van een doorsnee theaterpubliek kun nen ontvangen. Zoals Toon Hermans deed. Youp van 't Hek is nog betaalbaar en haal baar, ook al is het dan voor een beperkt aantal Zeeuwen. Er zijn mensen die hun totale abonnement annuleren, omdat ze niet naar Youp van 't Hek kunnen. Een beetje zielig. Ik weet wel, ieder kunstwerk is uniek en iedere podiumkunste naar is onvervangbaar, maar dat geldt zeker niet alleen voor ons Nationaal Fenomeen. Het ruime podiumaanbod zal het komende seizoen ook zonder hem niet verschralen. w, GOES Galerie llona Schmit. Hona Schmit, schilderijen en andere werken, Za. 14-17 uur, hele jaar. Gemeentearchief. 'Geen kunst aan', expositie aquarellen, olieverven en krijttekeningen door G. Lankwarden, G.Wezepoel, C. Henneman en M. Verkaik. R.E.C. (Zusterstraat 11). Ine Bloemen, foto's. Tijdens openingstijden, (tot 1 oktober). KAMPERLAND Restaurant PapilionLydia Klop- Steendijk, acquarellen en portretten. Ma t/m za. v.a. 10 uur, zo. vanaf 17 MIDDELBURG NEELTJE JANS Delta Expo. Zeespiegelrijzing, een be dreiging. Peter Logan. -North Sea Dan ces. Koffieshop: Jaap Kloet. glasgravures. Filmgebouw: Natuurbe leidsplan. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. OOSTKAPELLE OOST-SOUBURG Watertoren. (Vlissingseweg A58). Paul de Nooijer, hedendaagse kunst, installatie, fotografie. VEERE Grote Kerk. De Geschiedenis van de joden op Walcheren, tentoonstelling. Natuur in focus, foto's, (vanaf 28 sep tember). Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur, zo. van 14 tot 17 uur. Museum De Schotse Huizen. (Kaai 25-27). Henck van Dijck, alle tijd en ruimte, beelden. Ma. van 13 tot 17 uur, di. t/m za. van 10 tot 17 uur. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo. ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, di. wo. vr. en za. van 10 tot 12.30 en 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissin- gen/Breskens. Op dubbeldeksveer boot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promo tie, met als thema het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iedereen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetarium. Restaurant de Gevan gentoren. (Boul. de Ruyter 1a) Tijds beeld: Bob Pingen, 'il fait si doux pres de toi' Ma. t/m vr. van 12 tot 14 en van 17 tot 21 uur. (vanaf 29 sep tember). Openbare Bibliotheek. (Lange Zelke 91). Expositieruimte Zelke Negen-Een: Amateur Beeldend Kunstenaars Zee land. Ma. van 13.30 tot 20 uur, di., wo. en vr. van 10 tot 20 uur, za. van 10 tot 12.30 uur. DONDERDAG 26 SEPTEMBER VRIJDAG 27 SEPTEMBER Tobias Delius Kwartet, Klove niersdoelen, Achter de Houttui nen 30, Middelburg, 21.30 uur. Circus van Moskou met Oleg Popov, Parking Albert Heyn-Miro, Vlissingen, 16.30 en 20 uur. VRIJDAG 27 SEPTEMBER Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dinge- mans, Rob de Haan, olieverfschilderij en, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunsthandel De Witte Swaen;t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente exposi tie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dau- villier. (L. Noordstraat 56). schilderij en. tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Groot mede 66). Staal/touw plastieken, op tel. afspraak geopend. tel 01180-16323. Schorpioen, (tegenover het Station). Magnetische detector tot frequentie synthesizer. Dagelijks van 10 tot 17 uur. Galerie B.Witte. (Vlasmarkt 11). Louis Derijks, tekeningen en schilderijen. Di. - za. van 10.30 tot 12.30 en 13.30 tot 18 uur. (t/m 30 september). Roskam BV. (Dampoortweg 29). Ria Ruedisueii, kollektie van haar meest recente werk. Op werkdagen van 10 tot 16 uur. (tot eind september). Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteense- dijk 7). kindertekeningen "de beleving van oorlog" tentoonstelling. Tijdens opningstijden bibliotheek. Rabobank. (Lange Geere 3). Trees Verwilligen, expositie Tijdens ope ningstijden bank. (tot 30 september). Zeeuws Museum. (Abdij 3). 3 x foto grafie, expositie van Dirk Braeckman, Jean Godecharie Wim Riemens. Paul de Nooijer, dubbel-installatie. Balans zaal: Fotografie: Zeeland Oost en West-Vlaanderen. Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur, di. t/m vr. van 10 tot 17 uur. Kunstuitleen. (Kuiperspoort 22). Thea Tolsma, sieraden. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur. (t/m 1 oktober). Multi-Colour. (Torenweg 4a). Cock Hazelager, keramiek. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur. Balans 17. (Balans 17). Fedde van der Velde, installatie Wo. t/m vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. De Vleeshal. (Markt). To become Dharma, installatie van japanse kunstenaar Noritoshi Hirakawa. (van af 27 september). Galerie Montparnasse. (Reigerstraat 1). Francis de Lassus, Saint-Genies, li tho's, aquarellen, olieverven en teke ningen. Di. t/m za. van 14 tot 18 uur. (vanaf 28 september). Zeeuws Biologisch Museum. (Duin- i vlietweg 6). Een Zee van schelpen, tentoonstelling over schelpen. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. van 13.30 tot 17 uur, zo. van 10 tot 17 uur. Amsterdam Drama, Kloveniers doelen, Achter de Houttuinen 30, Middelburg, 20.30 uur. Ben v.d. Dungen/Jarmo Hoo- gendijk kwintet, Kloveniersdoe len, Achter de Houttuinen 30, Middelburg, 22.30 uur. Circus van Moskou met Oleg Popov, Parking Albert Heyn-Miro, Vlissingen, 16.30 en 20 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. Toon en de Tontjes, neder- landstalige rock. Jongerencen trum Midgard, Kuiperspoort, Middelburg, 23 uur. ZATERDAG 28 SEPTEMBER Delftse groep Paradogs, rock 'n roll, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22 uur. Belgisch-Franse groep Orion, melancholische melodieën, reels, jigs en hornpipes, Razzmatazz, Middelburgsestraat 113, Oost- Souburg, 21 uur. Sabor Tropical, Vlissings- Antilliaanse band met caraibi- sche muziek en reggae, Jonge rencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissin gen, 22 uur. Middelburgse Marktfeesten, straatmuzikantendag, optredens van: Juliana Blaasorkest 11.05 uur. Duo Top 100 12 uur, Harmo nie Apollo 13 uur. Kindermiddag met De Vrolijke vriendjes err het kindertheater Sjon 14 uur. Cham paign Charlie 17 uur, Seasound Singers 19.30 uur, Zeeuws Jazz Kollektief en Peter Dieleman 20.45 uur. Passé Partout 22.30 uur. Markt Middelburg Orgelconcert door Arie J. Keij- zer, Ned. Hervormde Kerk, Kapel- Ie, 20 uur. Kro's Country Time Toernee, workshop met o.a. Hacienda Band, Limited Band, Stetson Band en Alabama Rain Band, Evenementenhal De Kruitmolen, Kruitmolenlaan 127, Middelburg, vanaf 13.30 uur. Speciaal vanuit Canada Colleen Peterson CTSB, (opnamen voor radio uitzending) 19.30 uur. Aki Ta- kase (piano) en Paul van Keme- nade (saxofoon). Kloveniersdoelen, Achter de Houttuinen 30, Middelburg, 20.30 uur. Gemengd PTT Koor en Harmo nie, optreden. Grote Kerk, Veere, 20 uur. Gitariste Lydia Gitana, concert Musica de Espana, Concert- en Gehoorzaal, Middelburg, 20 uur. Circus van Moskou met Oleg Popov, Parking Albert Heyn-Miro, Vlissingen, 16.30 en 20 uur. ZONDAG 29 SEPTEMBER Leen de Broekert (piano). Lu therse Kerk, Zuidsingel 70, Mid delburg, 16 uur. Circus van Moskou met Oleg Popov, Parking Albert Heyn-Miro, Vlissingen, 13 en 16.30 uur. Het Nieuw Vlaams Symfonie Orkest, Grote Kerk, Veere, 20 uur. Grandpa Nick Sessionband, Café Dangeroe, Vlasmarkt. Mid delburg, 17 uur. DINSDAG 1 OKTOBER Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 11 uur. WOENSDAG 2 OKTOBER Sim Bolus speelt 'Ei, ei, dit ben jij', Minitheater, Ambachtscen trum, Goes, 14.30 uur. WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373, Dage lijks geopend. Het Gemengd Koor PTT Breda olv Mare Cantrijn en de Bredase PTT Harmonie olv Frans van Gils geven zaterdag 28 september om 20 uur een concert in de Gro te Kerk van Veere. Muzikale me dewerking wordt verleend door pianist Frank Antens. Het programma bestaat uit een aantal optredens van de harmo nie en van het koor, gevolgd door een optreden van het koor onder begeleiding van de pianist. Enke le solisten van de harmonie tre den vervolgens samen met piano en koor voor het voetlicht, ge volgd door een optreden van koor en harmonie Het concert wordt besloten met en optreden van de harmonie. Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 19 en 21.45 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 19, 20 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Point Break' 19 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dying young' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Prince of thieves' 19 en 21.45 uur. Elec tro Middelburg, 'De Provincie' 19 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Boyz'n the Hood' 20 en 22.30 uur. ZATERDAG 28 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14, 19, 20 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Point break' 19 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dying young' 21.30 uur. Grand thea ter Goes, 'Prince of thieves' 19 en 21.45 uur. Electro Middelburg, 'De Provin cie' 19 en 21.45 uur. Schut tershoftheater Middelburg, 'Boyz'n the Hood' 20 en 22.30 uur. ZONDAG 29 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14, 19, 20 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Point break' 19 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dying young' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Prince of thieves' 19 en 21.45 uur. Electro Middelburg, geen film. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Boyz'n the Hood' 20.30 uur. MAANDAG 30 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Point break' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dying young' 20 uur. Grand theater Goes, 'Prince of thieves' 20 uur. Electro Middel burg, 'De Provincie' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Boyz'n the Hood' 20.30 DINSDAG 1 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Point break' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dying young' 20 uur. Grand theater Goes, 'Prin ce of thieves' 20 uur. Electro Middelburg, 'De Provincie' 20.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Boyz'n the Hood' 20.30 uur. WOENSDAG 2 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14 en 20 uur. Al hambra III Vlissingen, 'Point break' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dying young' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Prince of thieves' 20 uur. Electro Middel burg, 'De Provincie' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Boyz'n the Hood' 20.30 uur. DONDERDAG 3 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Point break' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dying young' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Prince of thieves' 20 uur. Electro Middelburg, 'De Provin cie' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Boyz'n the Hood' 20.30 ZATERDAG 28 SEPTEMBER Alhambra Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur, 'Ninja Turtles 2' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Ducktales, het geheim van de wonderlamp' 14 uur. ZONDAG 29 SEPTEMBER Alhambra Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur, 'Ninja Turtles 2' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Ninja Turtles 2' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Ducktales, het geheim van de wonderlamp' 14 uur. WOENSDAG 2 OKTOBER Alhambra Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur, 'Ninja Turtles 2' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Ninja Turtles 2' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 17