1999.- 799.- E Blue Jeans Big Band treedt op in Grote Kerk van Veere Russisch Festival Ensemble The Dubliners treden op in Heinkenszand NU Cotton Club-avond in Cosmo Metro Paradise toont verrassende wending met nieuwe demo 5 SEPTEMBER T/M 11 SEPTEMBER IN MIDDEN ZEELAND Ouderen SUPER VHS RECORDER HRS 5000 NIEUWn 36 CM BREEDS VHS RECORDER PERFECT SLOW MOTION POPMUZIEK BESPROKEN Orgelconcert St. Jacobskerk Vlissingen Podium 't Beest weer van start Tentoonstelling van foto's van Amerikaanse fotografen Stichting Popmuziek houdt aantal cursussen Demo van de maand Woensdag 4 september 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 7 iïï ig? lïï IÏÏ is* las VRIJDAG 6 SEPTEMBER Markt-orgelconcert door Jan Wisse, St. Jacobskerke, Vlissin- gen, 12 uur. Jamsessie, Jonge rencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissin- gen, 14.00 en 20.00 uur. ZATERDAG 7 SEPTEMBER Russisch Festival Ensemble met de Russische bariton, volkslied- en operazanger Evgeny Polikanin, Abdij of Nieuwe Kerk, Middelburg, 20.15 uur. Bach-concert door Henk G. van Putten, Hervormde Kerk, Kapelle, 20 uur. De Blue Jeans Big Band met solist jazztrombonist Phil Abra ham, concert. Grote Kerk, Veere, 20 uur. Karolingenmarkt met Heer Jan Heer van Souburg en Jocomina van Abeele, Razor back five en Splendid, Nikkelen Nelis, volks dansgroep de Mac-Lee's, accor deonvereniging Accordeola, Vlijt en Volharding, ringlijders, boog schutters, Ka- naalstraat/Paspoortstraat/Vlissin- gese- straat en de Rehobothstraat, Oost-Souburg, gehele dag. DINSDAG 10 SEPTEMBER •Jamsessie, Frapo's, Bellamy- park, Vlissingen, 11 uur. WOENSDAG 11 SEPTEMBER Session met huisband Happy Smiles Session band, Tappe- rij/Happerij de Happy Buccaneer, Aagje Dekenstraat 5, Vlissingen, 22 uur. Poppentheater Parabel, voor stelling 'de wolf en de kip', Zeeuwse Bibliotheek, Kousteen- sedijk 7, Middelburg, 15 uur. W.l te .nelden' Poslbul 5017. 4330 KA Middelbu.g Geheugencursus - In Vlissin gen start binnenkort een geheu gencursus van tien wekelijkse bijeenkomsten op initiatief van de Stichting Welzijn voor Ouderen in Vlissingen. Op dinsdag 17 sep tember wordt in Bachten Poorte in Oost-Souburg een informatie bijeenkomst gehouden om 9.30 uur. Inlichtingen 01184-16957. Ouderensoos - In de Vlissingse wijk Paauwenburg biedt de Stichting Welzijn voor Ouderen iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur aan ouderen vanaf 50 jaar de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, te biljarten of te sjoelen, om verschillende gezelschapsspelen te doen, te handwerken, etc. Deze ouderen soos wordt vanaf 4 september gehouden in het wijkcentrum Open Hof aan de A. Gogelweg 59 in Vlissingen. Inlichtingen 01184-61906. De Stichting voor Basiseducatie en Vormings- en Ontwikkelings werk wil de komende maanden een cursus 'Themagroep 50+' houden voor ouderen vanaf 50 jaar waarbij verschillende onder werpen, die in de maatschappij spelen, aan de orde komen. Maandag 9 september wordt om 13.30 uur in het gebouw van de stichting aan de Latijnse Schoolstraat 12 in Middelburg een informatiebijeenkomst ge houden. Inlichtingen 01180-16278. Seniorendag - Onder het thema 'Medezeggenschap door Oude ren' houdt de VARA/FNV op woensdag 25 september een Se niorendag in Goes. De plaats van handeling is Prins van Oranje en de bijeenkomst begint om 13.30 uur. Inlichtingen bij FNV Zeeland, 01180-25655. TOPCLASS DEALER I ZEELAND VRIJDAG 6 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Back- draft' 19 en 21.30 uur. Alham bra II Vlissingen, 'Point Break' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlis singen, 'Naked gun 2.5' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Oscar' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Robin Hood: Prince of Thieves' 19 en 21.45 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'La Discrete' 20 uur, 'Silence of the lambs' 22.30 uur. ZATERDAG 7 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Back- draft' 19 en 21.30 uur. Alham bra II Vlissingen, 'Point Break' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlis singen, 'Naked gun 2.5' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlis singen, 'Oscar' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Robin Hood: Prince of Thieves' 19 en 21.45 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schut tershoftheater Middelburg, 'La Discrete' 20 uur, 'Silence of the Lambs' 22.30 uur. ZONDAG 8 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Back- draft' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Point Break' 19 en 21.30 uur. Alham bra III Vlissingen, 'Naked gun 2.5' 14, 19 en 21.30 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'Oscar' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Robin Hood: Prince of Thieves' 19 en 21.45 uur. Electro Mid delburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'La Discrete' 20.30 uur. VLISSINGEN - SINT JACOBSPASSAGE MAANDAG 9 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Back- draft' 20 uur. Alhambra II Vlis singen, 'Point Break' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Naked gun 2.5' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Oscar' 20 uur. Grand theater Goes, 'Robin Hood: Prince of Thieves' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schut tershoftheater Middelburg, 'La Discrete' 20.30 uur. DINSDAG 10 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Back- draft' 20 uur. Alhambra II Vlis singen, 'Point Break' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Naked gun 2.5' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, Oscar' 20 uur. Grand theater Goes, 'Robin Hood: Prince of Thieves' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schut tershoftheater Middelburg, 'La Discrete' 20.30 uur. WOENSDAG 11 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Back- draft' 20 uur. Alhambra II Vlis singen, 'Point Break' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Naked gun 2.5' 14 en 20 uur. Alham bra IV Vlissingen, 'Oscar' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Robin Hood: Prince of Thieves' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schut tershoftheater Middelburg, 'La Discrete' 20.30 uur. DONDERDAG 5 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Back- draft' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Point Break' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Naked gun 2.5' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Oscar' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Robin Hood: Prince of Thieves' 20 uur. Derde Filmfestival Zeeland. Openingsfilm: Tot, Ie Heros, Stadsschouwburg. Wi ZATERDAG 7 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur. Alhambra II 'Ninja Turtles' 14 uur. ZONDAG 8 SEPTEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur. Alhambra II, 'Ninja Turtles' 14 uur. Grand Theater Goes, 'As sepoester' 16 uur. WOENSDAG 11 SEPTEMBER Alhambra Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur. Alhambra II, 'Ninja Turtles' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Asse poester' 16 uur. Met hun nieuwe demo hebben de drie muzikanten van Metro Paradise duidelijk gemaakt dan hun ambitie verder gaat dan spelen in achteraf zaaltjes. Was hun muziek aanvankelijk jazzy-rock, vergelijkbaar met de jaren zestig band Soft Ma chine, nu tonen ze nadrukkelijk een heel eigenzinnige stijl te ontwikkelen. Metro Paradise werkt vanuit het idealistische standpunt dat muziek boven poen gaat. „We preferen kwaliteit boven het grote geld", legt zanger/gitarist Herbert Dettingmeier uit. Het staat vast dat de muziek van Metro Paradise het gemiddelde publiek boven de pet gaat. Dat kan een pré zijn en wellicht - als alles eenmaal is uitgekrista- liseerd - een wissel op de toe komst leggen. De groep is bereid om zich te ontwikkelen in haar eigen richting, die - zo lijkt het - steeds verrassende wendingen kan aannemen. Het is een kwestie van tijd en expe rimenteren. Metro Paradise neemt daar alvast een voor schot op met de demo. En als dat allemaal een beetje aan slaat, melden de groepsleden, zal er op niet al te lange termijn een cd woren uitgebracht. Overigens probeert de groep Het wekelijkse marktconcert op het orgel van de St. Jacobskerk in Vlissingen wordt vrijdag 6 sep tember gegeven door Jan Wisse uit Aagtekerke. Van 12 tot 12.30 uur speelt de in Aagtekerke geboren en aan de Gereformeerde Gemeente van Aagtekerke verbonden organist de volgende werken: Fantasie en Fuga in g kl. t. van Joh. Seb. Bach, Thema met 9 variaties uit Sonata V van C.Ph.E. Bach en Variaties op het Oudnederlandse lied 'Ik wil mij gaan vertroosten' van J. Bijster. Er staan verschillende bekende en onbekende nummers van de genoemde bandleiders op het programma. Tevens zullen ver schillende leden uit het orkest als solist naar voren treden. Het pro gramma wordt op een vlotte ma nier aaneengepraat door band-secretaris en saxofonist Rien Mondeel. Het optreden be gint om 20 uur; kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar tijdens de openingsuren van de exposi ties in de kerk, van 10 tot 17 uur. Het Oeral Kozakken Koor uit Den Haag. GOES Galerie Nona Schmit. Expositie schil derijen en andere werken. Gehele jaar: Za. 14.00-17.00 uur. Gemeentearchief. Geen kunst aan, expositie aquarellen, olieverven en krijttekeningen door G. Lankwarden, G.Wezepoel, C. Henneman en M. Verkaik. R.E.C. (Zusterstraat 11). Fototen toonstelling van Ine Bloemen. Tijdens openingstijden. Motel van der Valk. (Anthony Fok kerstraat 100). Poppenbeurs, op 7 september van 10.30 tot 16.30 uur. KAMPERLAND Restaurant Papillon. Aquarellen en portretten van Lydia Klop-Steendijk. ma t/m za. v.a. 10 uur, za v.a. 17 uur. Een deel van de bezetting van In het kader van de Zeeland Cul- tuurmaand treedt de Blue Jeans Big Band zaterdag 7 september op in de Grote Kerk van Veere onder leiding van Jack van Uijen. Rob de Nijs treedt op in Cösmo. Vrijdag 13 september wordt in het danstheater Cosmo een Cot ton Club-avond gehouden vanaf 21 uur. De immer populaire Rob de Nijs treedt deze avond op terwijl de muziek wordt verzorgd door het dansorkest Escape. Voor deze avond in Cosmo is voor de be zoekers een minimumleeftijd gesteld van 25 jaar. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij Cosmo en De Foyer aan de Volta- weg 3-5. Podium 't Beest in Goes start za terdag 7 september het nieuwe consertseizoen met een optreden van de Amerikaanse band Urge Overkill. De band brengt aan de normen van deze tijd aangepaste hard rock, gebaseerd op de muziek van Cream, Jimi Hendrix Exper- rience en Mountain. De driemans bezetting heeft zich overgegeven aan duidelijke songstructuren en toegankelijke melodieën. In het voorprogramma speelt Vicious Velvet uit Amsterdam. MIDDELBURG The Dubliners. In het Roosevelt Study Center in Middelburg wordt donderdag 12 september de tentoonstelling 'Harlem's Golden Age: Black Cul ture in the 1920's and '30's' ge opend. Het Study Center heeft deze fo totentoonstelling met onder meer foto's van James Van Der Zee en Carl Van Vechten georganiseerd ism het Eleanor Roosevelt Institu te in Hyde Park, New York, en het Schomburg Center for Research in Black Culture in New York City. De tentoonstelling is geopend van 12 september tot 25 oktober op maandag t/m vrijdag van 9.30-12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De Stichting Popmuziek Zee land houdt de komende maan den een aantal cursussen over zang, arrangeren en belichting voor Zeeuwse (pop)musici. De cursus 'Meer plezier in zin gen' richt zich voornamelijk op zangers en zangeressen van Zeeuwse popgroepen en bestaat uit vijf lessen van an derhalf uur op de zaterdagoch tend; de cursus start tweemaal en wel op 5 oktober en op 9 november. Als docenten zijn aangetrokken Fiona Bryant en John Caljouw. Een tweede cursus behandelt het arrangeren in de popmu ziek en wordt gehouden vanaf zaterdag 21 september in de Muziekschool in Goes. De cur sus bestaat uit vijf lessen van anderhalf uur en wordt gege ven door Aaike Jordans, do cent aan de Muziekschool en popmusicus met een jarenlan ge ervaring in bands variërend van folk tot rock roll. In het Middelburgs Minitheater wordt tenslotte een cursus van acht avonden van 2,5 uur ge geven over belichtingstech niek. In samenwerking met de firma Relight in Roosendaal wordt geleerd hoe shows, op tredens of voorstellingen van beter licht kunnen worden voorzien. De cursus is speciaal bedoeld voor drie groepen 'lichtgebruikers': leden/technici van popgroepen, medewerkers van jongerencentra of sozen en medewerkers van toneel groepen. Meer inlichtingen over het cur susaanbod wordt verstrekt door de Stichting Popmuziek Zeeland, 01180-82500. Dirigent Marcel Verhoeff. Aan het optreden wordt mede werking verleend door het Oeral Kozakken Koor uit Den Haag. Di rigent van het Russisch- de Blue Jeans Big Band. NEELTJE JANS Delta Expo. Zeespiegelrijzing, een be dreiging, wisseltentoonstelling. Peter Logan. Windsculpturen. Jaap Kloet. Gravures van de Ooster- scheldekering. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur! OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. Een Zee van schelpen. Tentoonstelling over schelpen. Di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 13.30-17.00 uur, za 10.00-17.00 uur. OOST-SOUBURG Watertoren. Vlissingseweg A58. Paul de Nooijer, hedendaagse kunst. Openbare Bibliotheek. (Kanaalstraat). Aruba en de Nederlandse Antillen, fo- to's. Tijdens openingstijden. VEERE Grote Kerk. 34e World Press Photo. De Geschiedenis van de joden op Walcheren, tentoonstelling. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Za ma. en da van 14 tot 17.30 uur, di. wo. vr. en za. van 10 tot 12.30 en 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissin- gen/Breskens. Op dubbeldeksveer boot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promo tie, met als thema het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iedereen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetarium. Restaurant de Gevan gentoren. (Boul. de Ruyter la) Tijdsbeeld, Wies de Bles, tentoonstel ling. Dagelijks van 11.00 - 21.00 uur. Stedelijk Museum. (Bellamypark 21). Kapers op de kust, tentoonstelling over kaapvaart en piraterij in Neder land 1500-1800. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. en zo. van 13 tot 17 uur. WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373, Dage lijks geopend. Naar aanleiding van een succes vol optreden dat de folkgroep The Dubliners vorig jaar in De Stenge in Heinkenszand gaven heeft de groep dit najaar Zeeland opnieuw in haar jaarlijkse tradi tionele bezoek aan Nederland op genomen. Tijdens haar toernee door Neder land geeft deze oudste en be roemdste folkgroep uit Ierland niet minder dan veertien concer ten waarbij alle delen van Neder land worden aangedaan. Het vijftal bestaat uit de karakteristie- De Belgische jazztrombonist Phil Abraham geeft als solist acte de presence. De Blue Jeans Big Band geeft elk jaar met succes een concert in de Grote Kerk in Veere De band heeft met 18 musici dezelfde be zetting als de grondleggers van dit type jazzmuziek Duke Elling ton en Count Basie: vijf trompet ten, vier trombones. vijf saxofoons, slagwerk, bas, gitaar en piano. Het Russisch Festival Ensemble uit Moskou, één van de beste volksmuziek-groepen van de Sovjet-Unie bezoekt tijdens een tournee door Nederland op zater dag 7 september Middelburg. In de Abdij of de Nieuwe Kerk wordt om 20.15 uur een concert gegeven. Het Russisch Festival Ensemble. Nederlandse samenwerkingspro ject is de Nederlandse dirigent Marcel Verhoeff, die rond de laat ste jaarwisseling een buitenge woon succesvolle tournee leidde met het Russische Staatskoor Alexander Yourlov. Het Russisch Festival Ensemble bestaat uit musici - bespelers van traditione le Russische snaar- en tokkel- instrumenten - die qua virtuosi teit en muzikaliteit tot de aller- besten behoren die de Russische conservatoria hebben afgeleverd. Bijzondere gast tijdens het optre den is de Russische bariton, volkslied- en operazanger Evgeny Polikanin. Die combinatie van licht en ernstig in het repertoire van een zanger is in het westen langzamerhand een zeldzaam heid geworden. Richard Tauber en Rudolph Schock waren wat dat betreft 'laatsten der Mohika nen. In de Sovjet-Unie geldt dit samengaan absoluut als gewoon. Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en da van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Ramschip De Schorpioen. (Loskade ta station). Expositie "magnetische detector tot frequentie synthesizer. Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dinge- mans, Rob de Haan, olieverfschilderij en, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunsthandel De Witte Swaen-t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente exposi tie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dau- villier. (L. Noordstraat 56). schilderij en. tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Groot mede 66). Staal/touw plastieken, op tel. afspraak geopend. tel 01180-16323. Galerie B.Witte. (Vlasmarkt 11). Louis Derijks, expositie van tekeningen en schilderijen. Francois Rijckhalshuis. (Dam 71). Sil via Kooman, foto's, tekeningen, ob- jekten. Do. t/m za. van 13 tot 17 uur ,en op afspraak. Middelburgs Koffiehuis. (Langeviele 61). De Zeeuwse Kunst, Akki Remkes, schilderijen. Dagelijks geopend. Roskam BV. (Dampoortweg 29). Ria Ruedisueli, kollektie van haar meest recente werk. Op werkdagen van 10 tot 16 uur. Zeeuwse Documentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). 2e verdieping: "Wandelen in Middelburg", fototen toonstelling. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Rabobank. (Lange Geere 3). Trees Verwilligen, expositie Tijdens openingstijden bank. Zeeuws Museum. (Abdij 3). 3 x foto grafie, expositie van Dirk Braeckman, Jean Godecharie, Wim Riemens. Paul de Nooijer, dubbel-installatie Balans zaal: Fotografie: Zeeland Oost en West-Vlaanderen. Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur, di. t/m vr. van 10 tot 17 uur. Kunstuitleen. (Kuiperspoort 22). Thea Tolsma, sieraden. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur. Multi-Colour. (Torenweg 4a). Julia Bi- nicewicz, pastels en tekeningen. Cock Hazelager, keramiek. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur. xe zanytji/yiidiisi nonme urew, banjospeler Barney McKenna, John Sheahan (viool/whistles/gi- taar) en sedert 1982 manager j van de groep, Sean Cannon (zang/gitaar) en gitarist en vrolijke spring-in-het-veld Eamonn Camp bell. Het optreden vindt plaats op zaterdag 5 oktober in De Stenge in Heinkenszand om 20.15 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop onder andere verkrijgbaar bij Ya- zoo, L. Vortstraat 55 in Goes, bij De Stenge, Stengeplein 1 in i Heinkenszand en bij Music Hou- i se, Lange Geere 5 in Middelburg, j Leo van de Ketterij en Cindy Tamo. met de demo niet alleen festi valorganisaties en zaaleigena ren te bereiken, ook het publiek kan deze demo kopen op een aantal adressen. Leo van de Ketterij en Cindy Tamo hebben in het toonaan gevende vakblad voor muzi kanten Music Maker de titel demo van de maand gekregen. Op die demo staan vier eigen compisities. Volgens de jury van Music Maker bevat de cas sette fraaie songs die doen denken aan Whitney Houston en Maria Carey. „Een aardig compliment", oordeelt het Middelburgse echtpaar Leo en Cindy. Metro Paradise.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7