PERSONEEL EN OPLEIDINGEN AJcbb VOOR WIE ER WERK VAN MAKEN WIL! Lj*j ZEG 'NS JAAA.... EEN KLEURRIJK VAK VEEL GEVRAAGD: INSTALLATEURS M/V MIDDENSTANDSAVONDSCHOOL MIDDELBURG f* SHOTOKAN KARATECLUB B OPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN SEIZOEN 1991/1992 Arbeids Bureau OPSTAPKURSUS TECHNISCHE OPLEIDINGEN Tel.: 01640-59226 IN SEPTEMBER STARTEN WIJ WEER MET EEN COMPUTERCURSUS VOOR BEGINNERS. HET NIEUWE ZVU PROGRAMMA IS UIT"! V instituut voor handelsopleidingen Wim van de Leur Aanmelding van nieuwe leden september 1991 Goes, Terneuzen, LEERLINGEN STRAATMAKER LEERLINGEN GROND - WATER - WEGENBOUW LEERLINGEN MACHINISTEN De cursus omvat twintig lessen van anderhalf uur. Tijdens deze lessen worden U de grondbeginselen van de informatica bijgebracht. Het cursusgeld bedraagt f 207,50 START MIDDELBURG Woensdag 18 september van 8.45 - 10.15 uur. START VLISSINGEN Donderdag 19 september van 20.30 - 22.00 uur. ZEELAND A. MAVO, HAVO, ATHENEUM, MEAO (DEEL) DIPLOMA'S óók mogelijk in één of twee jaar! talen, exacte vakken, economische vakken, creatieve vakken enz. NIEUW: ASSURANTIËN (incl. praktijkdiploma B). B. NEDERLANDS VOOR BUITENLANDERS intensieve cursus Nederlands (afsluiting met examen) C. AUTOMATISERINGSCURSUSSEN WordPerfect (2 niveaus) Q A; Planperfect; MSDOS; Desk Top Publishing, DBASE IV; LOTUS; Informatiekunde. OEFENMOGELIJKHEDEN IN SCHOOL D. B0EKH0UDCURSUSSEN Praktijkdiploma boekhouden (PDB); Moderne Bedrijfsadministratie (MBA); Basiskennis boekhouden; computerboekhouden. E. 00K VOOR... NOTULEREN; LITERATUURCURSUSSEN F- VOOR BEDRIJVEN: CURSUSSEN OP MAAT DAG- EN AVONDSCHOOL VOOR VOLWASSENEN OPEN INSCHRIJFDAG OP DONDERDAG 29 AUGUS TUS 1991 IN ALLE VESTIGINGEN (van 09.00 uur- 12.00 uur en van 19.00 uur - 21.00 uur.) Vlissingen: Verl. Bonedijkstr. 277-279. Middelburg: Latijnse Schoolstraat 10. Goes: Leliestraat 106 (parkeren: Van Dusseldorpstraat). Zierikzee: Jannewekken 19 STICHTING ZEEUWSE VOLKSUNIVERSITEIT Wil je werken in de verzor- gende sector? Maar je weet nog niet in welk beroep? de oriëntatiecursus verzorgende beroepen. INFOMIDDAG: woensdag 4 september 14.00 uur op het CBB, Papisland 1 te Middelburg. Ina Vermet, tel. 01184-12590 of R. du Long, tel. 01180-83581. ANTWOORDSTROOKJE: 'Je vindt als vrouw je draai (bank) in een metaalopleiding... Belangstelling? Stuur snel de bon op of bel! BON WIE JAAA.... ZEGT, STAAT STERK Wie als volwassene een schilders opleiding wil volgen, begint niet met een kwast. W fllit Belangstelling? Stuur snel de bon op of bel! BON SCHILDER JE TOEKOMST Een gunstige opleiding voor werkzoekenden voor een mooi en afwisselend beroep. Belangstelling? Stuur snel de bon op of bel! BON MET GOEDE VOORUITZICHTEN Een ideale opstap ais je voelt voor een technische opleiding, maar eerst de mogelijkheden wilt onderzoeken. Opleidings mogelijkheden: BON EEN STAP IN DE GOEDE RICHTING Woensdag 28 augustus 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 13 In september starten we in het Delta College weer met de volgende opleidingen: middenstandsopleiding vanaf 1992 is het mogelijk om het middenstandsdiploma in gedeelten te behalen. De opleiding is vernieuwd en modulair opgebouwd. voor wie: voor ieder die op weg wil naar zelfstandig ondernemerschap duur: afhankelijk van het studietempo 1 of 2 jaar kosten: 1 495,- cursusgeld en f 295,- boekengeld start: dinsdag 3 september ondernemersopleiding voedings- en genotmiddelen (C.O.L.) de ondernemersopleiding bestaat uit de volgende onderdelen: - branche- artikelkennis - commerciële vaardigheden - economisch en adm. vaardigheden - management voor wie: voor allen die werkzaam zijn in de voedings- en genotmiddelendetailhandel en het ondernemersdiploma nodig hebben. duur: afhankelijk van studietempo en vooropleiding. Voor bezitters van het middenstandsdiploma is een speciaal traject ontwikkeld waardoor de opleidingsduur slechts 10 maanden bedraagd. start: begin september computerboekhouden voor midden- en kleinbedrijf voor wie: ondernemers en financieel medewerkers in het midden- en kleinbedrijf en voor allen in een administratief beroep die te maken krijgen met de computer, duur: 15 avonden van 19.15-21.45 uur. kosten: f 575,- cursusgeld en f 80,- boekengeld start: dinsdag 10 september de PC in het midden- en kleinbedrijf een praktische cursus gericht op het M.K.B. waarin de volgende onderdelen worden behandeld: - tekstverwerking - bestandenbeheer - spreadsheets - MS-DOS besturingssysteem voor wie: ondernemers en hun medewerkers in het M.K.B. duur: 18 avonden van 19.15-21.45 uur kosten: 1 895,- (inclusief lesmateriaal) start: donderdag 19 september ■k praktijkdiploma boekhouden voor wie: voor allen die van de administratie hun beroep willen maken duur: 15 maanden een avond per week kosten: f 950,- cursusgeld en f 290,- boekengeld start: maandagavond 9 september Voor verdere informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot de directeur de heer PW. Wisse tel. 01188-3129. Wim van Hp I our Middelburg en Vlissingen Inlichtingen: Wim van de Leur (6e dan) m.i.v.: voor: De Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw SBW heeft via haar leerlingwezen opleidingen leer arbeidsplaatsen voor: Leeftijd: 16 tot ca. 25 jaar. VIER DAGEN WERKEN EEN DAG SCHOOL VIJF DA GEN BETAALD Ook wie al in de wegenbouw werkt kan zich aanmel den voor een opleiding. Informatie: Kor Hamming, consulent leerlingwezen SBW. Tel.: 01641-5336 ZEELAND DAG- EN AVONDSCHOOL VOOR VOLWASSENEN Vestigingen: Vlissingen Middelburg - Goes - Zierikzee. Opleidingen: Mavo - Havo - Atheneum - Meao Cursussen: Diverse mogelijkheden op aanvraag. Voor verdere informatie Das Zeeland afd. Middelburg Latijnse Schoolstr. 10, tel. 01180-35198 Das Zeeland afd. Vlissingen Verlengde Bonedijkestr. 277-279 tel. 01184 - 66186 DAG EN Verlengde Bonedijkestraat 277-279 4383 BC Vlissingen. Tel. 01184-66186. Vestigingen: Vlissingen - Middelburg - Goes - Zierikzee. Opleidingen: Mavo - Havo - Atheneum - Meao Cursussen: Diverse mogelijkheden op aanvraag. Het programma bevat méér dan honderd cursussen, verspreid over Zeeland. Naast de "oude" cursussen, treft u wederom een aantal nieuwe cursussen aan. Zo is het talen pakket uitgebreid met een cursus Arabisch, latijn en Commercieel Engels, terwijl aan de algemene en creatieve cursussen eveneens ëen aantal nieuwe cursussen zijn toe gevoegd. IN HET PROGRAMMABOEKJE VINDT U GEGEVENS OVER ALLE CURSUSSEN! ZVU-leden krijgen het programmaboekje - direct bij het verschijnen - gratis toegezon den. Wanneer u geen lid bent. kunt u het boekje aanvragen of afhalen bij het ZVU- bureau: Dam 22 - 4331 GJ Middelburg Telefoon - 01180-3 4 8 0 0 Kantooruren - maandag t/m donderdag van 8.30-15.30 uur - vrijdag van 8.30-12.30 uur In een aantal plaatsen in Zeeland, te weten Middelburg, Goes en Zierikzee wordt een INFORMATIEDAG gehouden. Voor Middelburg en Goes is de Informatiedag op zaterdag 7 september; in Zierikzee vindt de informatiedag plaats op zaterdag 28 september. Tijdens de Informatiedag kunt u kennis maken met docenten en medewerksters. U kunt vragen stellen over de cursussen. Boeken en werkstukken liggen ter inzage. U kunt op de Informatiedag ook inschrijven voor een cursus! WACHT NIET TE LANG MET AANMELDEN! Een groot aantal cursussen start reeds in september. Bovendien zijn er cursussen, waaraan slechts een beperkt aantal cursisten kan deelnemen. Volg dan Programma: Verpleegkundige A Verpleegkundige B Zwakzinnigenzorg Ziekenverzorging Bejaarden/ gezinsverzorging Overige Duur cursus: 10 september - 11 oktober '91 Cursusdagen: dinsdag- en donderdagochtend Cursusduur: 5 weken De opleiding is gratis Bijdrage in de kosten van kinderopvang is mogelijk. Eventuele nadere informatie kunt u inwinnen bij: C Ja, ik wil informatie over de oriëntatiecursus verzorging, dus ik kom naar de infomiddag op het CBB. Naam: Adres: Woonplaats: Telefoonnr.: Opsturen naar: Gemeente Middelburg CBBZ t.a.v. mevr. Olipits Antwoordnummer 73 4330 WB Middelburg Itmiimmt lm UHOlini Carry Tefsen bij haar bezoek aan het R.E.C.: Vrouwen die betaald werk willen en de nodige papieren missen, moeten de kans op een goede opleiding niet laten liggen. Het is nu de tijd. Er is meer mogelijk dan je denkt. Ook vakrichtingen waar je niet als eerste aan denkt, zoals technische, zijn gewoon te leren. Kijk het zit zo. Er is schreeuwend gebrek aan personeel in de metaal. Vroeger een "echt" mannenberoep, maar door de komst van machines en computers is het een vak geworden dat iedereen kan leren. LEREN, want je kunt het niet zo maar. Het vraagt kennis en precisie. Zonder diploma gaat het niet. Iedere vrouw die het basisdiploma "machinale verspaning" heeft, staat sterk op de arbeidsmarkt en krijgt bij in diensttreding een premie van maar liefst f 1.000,-. Gratis boeken, vergoeding voor kinderopvang en reiskosten Eventuele uitkering loopt geen gevaar Kleine eigen bijdrage (f 60,- voor het hele jaar) September 1991 tot juli 1992 De opleiding Machinale Verspaning is in Middelburg 25 Lesuren per week verdeeld over 4 dagen Schoolvakanties vrij Verder leren - naast je baan - mogelijk REC/PBVE Antwoordnummer 705 (geen postzegel) 4460 WB GOES Telefoon: 01100-31170 Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: O 'k wil graag meer weten over de opleiding O verspaning O constructiewerk/lassen - v/'y\ w- Je neemt gewoon een pen en vult de bon in. Dan krijg je alle informatie over deze opleiding die gericht is op mooi en veel werk. Schilder is een prachtig vak. Je schuurt en je schildert. Je conserveert en versiert. Je ziet wat je doet. Binnen, buiten, altijd wat anders. Een goede opleiding heb je nodig. Kwas ten kan iedereen, schilderen vereist vakmanschap. Opleiding in Middelburg Reiskosten, boeken, kinderopvang worden vergoed Uitkering loopt geen risico 4 Dagen per week Eigen bijdrage f 60,- per jaar Start binnenkort Naam: Adres: REC/PBVE Antwoordnummer 705 (geen postzegel) 4460 WB GOES Telefoon: 01100-31170 Postcode: Plaats: Telefoon: O Ik wil graag meer weten over de vakopleiding voor schilder Je wordt niet als technicus geboren. Je kunt het gewoon leren. In ongeveer twee jaar heb je het basisdiploma te pakken. Daarna kun je naast je werk nog verder leren. Opleiding in Goes/Middelburg Reiskosten, boeken, kinderopvang worden vergoed Uitkering loopt geen risico 4 Dagen per week Eigen bijdrage van f 60,- per jaar Start binnenkort Van het leertje in de kraan tot het vernieuwen van de CV-ketel of de aanleg van sanitaire voorzieningen, 't Is allemaal het terrein van de installateur. Goed geschoold, ten dienste van iedereen. Werk genoeg. REC/PBVE Antwoordnummer 705 (geen postzegel) 4460 WB GOES Telefoon: 01100-31170 Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: O Ik wil graag meer weten over de vakopleiding voor installateur Metselen Timmeren Schilderen Installatietechniek Metaal In een opstapkursus overwin je je twijfels. Je weet straks wat je wilt en je zult met succes een vakopleiding kunnen volgen. Nederlands en rekenen ophalen Studievaardigheid Intensief kennismaken met de technische opleidingen Gratis deelname Gratis boeken, vergoeding voor reiskosten en kinderopvang 27 Uur per week In Middelburg September tot Kerst Belangstelling? Stuur snel de bon op of bel! St. Basiseducatie Antwoordnummer 600 4330 WB MIDDELBURG Telefoon: 01180-16278 Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: O Ik heb belangstelling om mee te doen aan de opstapcurus Technische Opleidingen

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15