De Verfbron in Vlissingen reikt prijzen uit Fiets overhandigd aan reizigers Zomerbus Kruiswoordraadsel Het groen en geel namens de voor stoplichten Cursussen Engels en Frans in Middelburg Kantoorboekhandel Sparrentak aan Lange Delft geheel vernieuwd Tenniskamp in voor jeugd Tennis 2000 Jaarlijks feestje Super Meermarkt Zuid Wereldwinkel Souburg bestaat vijf jaar JIJ MMKI HET IN K BRAHSCH VAK Avondopleiding management voor het midden- en kleinbedrijf de Faam de Vlissinger UW WEEKBLAD mmmssmssm I HARTGRONDIG Ad Hanneman Woensdag 21 augustus 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 9 UIT HET ZAKENHART Gerard Rodts, eigenaar van De Verfbron in de Walstraat 8-10 in Vlissingen, organiseerde dit voor jaar een wedstrijd voor zijn klan ten met een fiets en een draagbare radio als prijzen. Vori ge week werden die prijzen aan de gelukkige winnaars uitgereikt. Bij aankoop van behang mochten de klanten tot 31 juli meedoen aan een prijsvraag waarbij een re bus moest worden opgelost; de prijzen werden onder de goede inzendingen verloot. Winnaar van de fiets werd de familie L. Schilstra terwijl de radio in de wacht werd gesleept door de fa milie J. v.d. Zwan. Gerard Rodts is tevreden over de respons op zijn prijsvraag: „Er waren veel in zendingen maar er kunnen er uit eindelijk maar twee winnen. We kunnen concluderen dat de wed strijd een succes genoemd mag worden." Over de achtergrond van zijn ac tie wil Rodts best ook nog even wat opmerkingen kwijt: „We hebben op deze manier getracht een leuk stukje Vlissingen- promotie te bewerkstelligen. Op dit moment is de bereikbaarheid van het winkelcentrum in Vlissin gen bepaald niet optimaal maar dat is nog geen reden om alles maar op z'n beloop te laten. Als individuele winkelier kun je een heleboel doen om het je klanten naar de zin te maken zodat ze blijven komen. Eén van de dien- Gerard Rodts overhandigt de fiets aan de heer en mevrouw L. Schilstra. sten, die wij verlenen, is het thuisbezorgen van boeken met behang-stalen zodat de mensen thuis rustig een behang kunnen uitzoeken. De volgende dag ha len we de boeken weer op, ne men de bestelling op en bezorgen het gewenste daarna thuis. Dat is wel wat extra moeite, maar die hebben we graag voor onze klan ten over". Op 24 september gaat in het Delta-College aan de Merwe- destraat in Middelburg opnieuw een avondcursus Management voor het midden- en kleinbedrijf van start. De cursus bestaat uit 24 bijeen komsten en is bedoeld voor (toe komstige) leidinggevenden in het midden- en kleinbedrijf; tijdens de cursus worden de specifieke aspecten van het management behandeld. Uitgebreide informa tie is verkrijgbaar bij: Manage ment voor het KMB, tel.: 01106-3853. Evelyn van Hootsen en Wilma de Heus krijgen symbolisch een model van een fiets overhandigd door Gerben Baaij. De dochters van de familie J. v.d. Zwan zijn terecht blij met hun draagbare radio. Het instituut AVC houdt na de zomer voor de zestiende achter eenvolgende keer cursussen En gels en Frans in Middelburg. Elke cursus duurt 24 avonden en worden gegeven in de Getuige- niskerk aan de A. Lauwe reyszstraat 6 in Middelburg. Er worden cursussen gegeven voor beginners waarvoor geen enkele vooropleiding noodzakelijk is en een cursus voor mensen met eni ge voorkennis. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij I. Kuipers, tel.: 05910 32222. In eerste instantie denken ze dat het een grapje is en dat de oude roestige fiets die tegen een hek staat aan hen overhandigd wordt. Maar nee, Evelyn Hootsen (18) en Wilma de Heus (19) zijn wei degelijk de gelukkige eige naar geworden van een splinter nieuwe fiets. Deze wordt aan hen uitgereikt door Gerben Baaij van de Provinciale VW namens de initiatiefnemers van het pro ject Zomerbus Zeeland (ZWN/Cartier). Het enige wat de twee vakantie gangsters hiervoor moesten doen was meereizen met deze zomer bus. Nog enigzins beduust laten de twee meisjes, die hun vakan tie op de Pekelinge in Oostkapelle doorbrengen, hun plaatsbewijzen zien. Maar ze vinden het wel fan tastisch, zeggen ze. „In principe kan iedereen winnaar worden van een fiets, die over handigd wordt aan een willekeu rige reiziger", deelt Gerben Baaij van de Provinciale VVV mee Met deze actie proberen de initiatief nemers van de Zomerbus Zee land bekendheid te geven aan het project, dat tot doel heeft het ge bruik van de auto bij vakantie gangers te beperken. Voor een goedkoop tarief kunnen mensen op de zomerbus stappen en in de verschillende plaatsen langs de kust worden afgezet. Wat boven dien handig is, vinden de twee winnaressen, is dat er zoveel ruimte is voor de bagage. Als ze eerder hadden geweten dat de Zomerbus bestond hadden ze die zeker ook bij hun aankomst met de trein vanaf Middelburg geno men. Ook voor de andere reizigers is het nog mogelijk een fiets te win nen door het buskaartje op te sturen naar de Provinciale VVV. Of door, zoals de twee meisjes uit Drenthe en Overijsel verrast te worden bij het uitstappen. Tussen 28 mei en 9 augustus was de voorgevel van kantoor boekhandel Sparrentak aan de Lange Delft verborgen achter steigers. Na twee maanden hard werken en veel puin ruimen is het nu voor de voorbijganger haast onmogelijk om zich nog het oude pand te herinneren. Zo grondig hebben Marleen en Leo van Spar rentak van de kantoorboekhandel de verbouwing aangepakt. Leo van Sparrentak zag in het verleden het winkelend publiek aan zijn winkel voorbij lopen. De winkelpui had een oude smalle deur en kleine etalage raampjes. Het winkelend publiek keek wel iswaar naar binnen maar liep toch snel door. De winkel was meer bedoeld voor mensen die echt iets nodig hadden op het ge bied van kantoorartikelen. Maar toen de ene kantoorboekhandel na de ander verdween uit de bin nenstad van Middelburg, beslo ten Leo en Marleen van Sparrentak de zaak radicaal te verbouwen en het assortiment uit te breiden. De winkel is fors uitgebreid. Ach- Leo en Marleen van Sparrentak voor hun verbouwde winkel. terin is ruimte gemaakt voor kan toormeubilair en kantoormachines. Voor in de winkel kan het winkelend publiek zich wenskaarten, foto-albums en allerlei soorten papier aan schaffen. Leo van Sparrentak toont vol trots zijn vitrines met luxueuze pennen van de merken Schaeffer en Parker. Niet alleen het winkelend publiek loopt de winkel binnen. Marleen van Spar rentak moet ook heel wat men sen te woord staan, die geïnteresseerd zijn in de twee ap partementen die boven de winkel gebouwd worden. De gemeente Middelburg ziet graag dat in de binnenstad niet alleen gewinkeld wordt, maar ook gewoond. Van daar de twee appartementen bo ven de Sparrentak. Geen gek idee volgens Leo van Sparrentak, want het verlevendigt vooral 's avonds het straatbeeld van de winkelpromenades. Deze week tennissen zo'n vijftig Vlissingertjes in het Belgische Na men tijdens een grootst jeugdtoernooi. Trainer Serge carpentier be schouwt deze trip als een tenniskamp. Mede dankzij Bizon Tours (busonderneming) konden de getalenteerde tennissers van Tennis 2000 (jeugdplan) deelnemen. De wereldwinkel in Oost- Souburg: 't Guusuus, aan de Ka naalstraat 10 bestaat op 23 au gustus precies vijf jaar. Dat gegeven is aanleiding ge weest om tijdens een feestweek de activiteiten van de winkel eens extra onder de belangstel ling te brengen en wel van dins dag 20 t/m zaterdag 24 augus tus. Tijdens de openingsuren van de winkel, op donderdagavond en zaterdagochtend, zal er een tentoonstelling te zien zijn over het dagelijks leven van kinderen in de Derde Wereld en kan er een videofilm worden bekeken. De Super Meermarkt Zuid in het winkelcentrum in de Middelburg se Magistraatwijk viert vrijdag 30 augustus haar jaarlijks feestje. Het zal de laatste keer zijn dat het feest plaatsvindt in het cen trum omdat in het najaar de su permarkt flink zal worden uitgebreid waardoor het beschik bare plein aanzienlijk kleiner wordt. Tegelijkertijd zal ook het centrum zelf een facelift ondergaan: er worden automatische deuren aangebracht, de betrating wordt onder handen genomen en zal al les opnieuw in de verf worden gezet. Een en ander heeft tot ge volg dat (brom-)fietsen niet meer in het overdekte gedeelte van het centrum kunnen worden toegela ten. Voor de stalling daarvan zul len aan de buitenzijde aparte voorzieningen worden aange bracht. Het feestje van. de supermarkt omvat verschillende onderdelen. Allereerst is er de kleurwedstrijd waarvoor de kleurplaten voor 28 augustus moeten worden ingele verd. Om 10 uur kan worden deelgenomen aan een ballonnen wedstrijd. De hele dag zijn er spelletjes te doen waarvan de prijsuitreiking plaatsvindt om 14 uur. Meer weten over een baan met opleiding in de grafische industrie? Over een baan met werk dat altijd zichtbaar is? Wat je terugziet? Wat jou boeit? Wat anderen boeit? Waar jij 't helemaal in kunt maken? Dan nu naar 't arbeidsbureau voor de folder Of informeer bij een grafisch bedrijf in de buurt. hel bankiershuis KLEIN KLEIN wil zijn jaarverslagen altijd in kapitaai-leUers hebben m,WM DIJ den boer drukkers kan dat allemaal middelburg 01180-81000 Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? 6-26- 5-66- 13- 36-55-22-46- 12 HORIZONTAAL: 1 konijnenjager; 4 zonder veerheffingen; 7 sierlijk dier; 8 breibenodigdheid; 10 sportterm; 12 landmaat; 13 specerij; 15 bedrag; 17 dun bevroren plek; 18 titel; 20 overdekking; 22 pers. vnw.; 23 schaakterm; 24 gezichtseinder; 26 muzieknoot; 27 spade; 28 scheepsvloer; 29 slaghout; 31 roofvogel; 35 gering van kracht; 37 ontroering; 38 zoogdier; 39 gierigaard; 41 ondeskundige; 43 zoom- touw; 45 werkschuw; 46 plechtige verklaring; 47 voegwoord; 49 kloosterzuster; 51 tenen mand; 52 muzieknoot; 53 wijnsoort; 55 schrander; 58 duivenhok; 59 wig; 61 stengel; 62 metaal; 63 water doorlatend; 65 priem; 66 afsluiting; 67 boterton; 68 weefsel. VERTIKAAL: 1 sprookjesfig.; 2 muzieknoot; 3 telwoord; 4 vaartuig; 5 paardeslee; 6 uiting van genegenheid; 7 kledingstuk; 9 ontwerp, schets; 11 bovenhoek v.e. zeil; 12 recht stuk van een vaarwater; 13 hoofddeksel; 14 elasticiteit; 16 dwaas; 17 boom; 18 gedwee; 19 spant; 21 slaginstrument; 23 fijn leer; 25 kinderziekte; 27 uitspansel; 30 weefsel; 32 Europeaan; 33 nachtroofvogel; 34 boom; 36 vlakte maat; 39 onsmakelijk; 40 ondergrondse gang; 42 weekdier; 44 hoofd; 46 alvorens; 48 deel v.d. hals; 50 muuropening; 51 water blaasje; 52 Europeaan; 54 gevangenishok; 56 voedsel; 57 beproe ving; 58 raadgeving, 60 dwaas; 62 hoogste punt; 64 vogel; 66 deel v.h. been. Oplossing van puzzelkrant 7/8 HORIZONTAAL: 1 Staphorst: 8 sjees; 12 roeper; 13 stal; 14 hl; 16 piek; 17 loom; 18Sh.; 19ook;21 en,22holm;23 keu; 24 tenor; 26 dog; 27 poort; 29 tor; 30 zomer; 32 fret; 34 pauw; 36 o.a 38 fee; 39 ik; 41 niet; 42 smal; 44 nr.; 45 erg; 47 te; 49 arak; 51 rauw; 53 dozijn; 56 mat; 58 etter; 60 zes; 61 maart; 63 mes; 64 atol; 66 la; 67 per; 68 er; 69 Aden; 70 bint; 72 e.a.; 73 kram; 74 pa niek; 76 tijger; 77 achteloos. VERTIKAAL. 1 Schot; 2 ar. 3 pop. 4 heier; 5 open; 6 rek; 7 Sr.; 8 stomp; 9 jam; 10 el; 11 schutterij; 13 sol; 15 loet; 17 loge; 18 sereen; 20 knop; 22 homp; 23 korf; 25 Oran; 26 do: 28 of; 30 Zweed; 31 roman; 33 pierement; 35 uit; 37 aar; 40 krater; 43 lama: 46 guts; 48 ijzel; 50 kaap; 52 we; 54 ozon; 55 ijs; 57 tree; 59 radar: 61 manie; 62 trans; 65 t.e.m.; 66 lint; 69 are; 70 bah; 71 tel; 73 kg; 74 p.c.; 75 K.O.. Wlnwoord: IJSPERIODE Ik het het altijd normaal gevonden en meende oprecht dat de wetenschap met de mond vol tanden stond en toekeek. Ik heb er eigenlijk ook nog nooit over nagedacht, laat staan dat ik me er druk over maakte. Ribbels. Daar heb ik het over. Ribbels voor de stoplichten. Mijn vrouw wordt er gek van, zegt ze. Volgens haar is Middelburg nog één van de weinige plaatsen waar niks aan de ribbels wordt gedaan. Want - zegt ze - ze heeft eens in een landelijk ochtendblad gelezen dat die ribbels de schuld van de aannemer zijn. Die zou er verkeerde grondstoffen hebben gebruikt. De wegenbouwer in het bericht in de krant die mijn vrouw las heeft het daar volgens haar alle maal keurig recht en strak gestreken. Laat ik proberen uit te leggen waar mijn vrouw zo gek van wordt en ik nu ook zo langzamerhand, want elke dag hoor ik hetzelfde verhaal met steeds weer een nuance extra toege voegd. Bovendien erger ik me tegenwoordig ook al groen en geel als ik stapvoets een rood stoplicht nader, denk stil te staan en dan plotseling wel een halve meter achteruit tuimel, omdat het wegdek onregelmatig verhard is. (Ik gebruik deze ambtelijke taal om de mensen die van gemeentewegen hun brood verdienen aan te spreken). Ik dwaal af, dus laat ik nog eens proberen het uit te leggen. Voor stoplichten in Middelburg ligt het asfalt er geribbeld bij. Door die ribbels stuiteren auto's richting stoplicht en volgens mijn vrouw is dat niet alleen reuze vervelend maar ook reuze gevaarlijk. Als ze er met een sigaret in haar mond overheen rijdt, kan het gebeuren dat die uit haar mond valt waardoor haar hele mantelpakje geruineerd wordt. Kinderen die achterin zitten, zegt ze, kunnen er door op hun tongetje bijten omdat alles nogal plotseling gebeurt. En dat alles omdat de aannemer daar verkeerd materiaal heeft gebruikt. Volgens de krant die mijn vrouw wel en ik niet heb gelezen is het gebruikte materiaal niet bestand tegen de druk die auto's veroorzaken als ze remmen. (Uit de wiskunde lessen op de middelbare school herinner ik me nog zoiets als een krachtsre sultante. Ik denk dat dat er iets mee heeft te maken.) De auto's (en vrachtauto's uiteraard ook) duwen dan (krachtsre sultante) als het ware het asfalt een stukje vooruit. Op den duur - en vraag me nu aub niet hoelang - op den duur worden ribbels gevormd. Ik herinner me nu plotseling dat m'n jongste zoontje die ribbels wel leuk vond. Ik moest altijd een beetje gas geven zodat de auto er een stukje tegenop tornde. Daarna liet ik het gas los en trapte de koppeling in, waarna hij weer lekker terugkwam, zelfs harder dan dat we er tegenop waren gereden. Ik herhaalde dat tot het licht op groen sprong. Mijn zoontje had de grootste pret. We wipten samen een heel eind weg en hij vond het altijd jammer als we verder moesten om dat automobilisten achter ons ongeduldig werden. Ik heb dit gegeven niet onderzocht, maar beloof deze week in stanties te bellen die er verstand van hebben. Als het inder daad waar is dat er in Middelburg geen aandacht is voor de ribbelsdan laat ik het verhaal door m'n collega maken. Die ergert er zich ook groen en geel aan.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 9