Stichting Popmuziek Zeeland daagt groepen uit voor deelname aan popconcours Leesplezier, ook als je lezen moeilijk vindt Expositie Leen van Duivendijk Optreden The Pilgrims in de Stadsdanszaal Mother Vandenberg and the Fabulous Four in de Happy Buccaneer Serenade voor Mozart in Hervormde Kerk Zoutelande Streetparade in Middelburg 22 AUGUSTUS T/M 28 AUGUSTUS IN MIDDEN ZEELAND Expositie in Schotse Huizen Der Boede in Koudekerke houdt tuinfeest Publieksjury KINDER BOEKEN Woensdag 21 augustus 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER is» in? ijs iPiïï DONDERDAG 22 AUGUSTUS Sander van Marion, orgelcon cert in de N.H.Kerk te Zoutelan- de, 20.00 uur. Mother Vandenberg and the Fabulous Four, Tapperij/Happerij Happy Buccaneer, Aagje De kenstraat 5, Vlissingen, 21.30 uur. D.S. Donker, orgelconcert op het Abdijcarillon te Middelburg, 19.30-20.30 uur. Fatnose, optreden tijdens Beach Pop Festival op het Nol- lenstrand te Vlissingen, 19.00 uur. VRIJDAG 23 AUGUSTUS Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14.00 en 20.00 uur. Helma Coppoolse, orgelcon cert, St. Jacobskerk te Vlissin gen, 12.00 uur. The Clarks, optreden in Danst heater Cosmo, Voltaweg te Vlis singen. ZATERDAG 24 AUGUSTUS Straatartiestendag, optreden van uitsluitend zeeuwse artiesten in het winkelcentrum van Vlissin gen, v.a. 11.00 uur. Streetpara de, optreden van Pohon Kelapa, Ind. muziek en Ole, boerenblaaskapel, Geere- passage te Middelburg, v.a. 14.00 uur. ZONDAG 25 AUGUSTUS Onda Middelburg en de Junior Band, concert in de Grote Kerk te Veere, 15.00 uur. DINSDAG 27 AUGUSTUS •Jamsessie, Frapo's, Bellamy- park, Vlissingen, 11 uur. Klaas Mulder, orgelconcert in de Nieuwe Kerk te Middelburg, 20.00 uur. WOENSDAG~28 AUGUSTUS Poppentheater Parabel, voor stelling in de Zeeuwse Biblio theek, Kousteensedijk te Middelburg, 15.00 uur. In De Schotse Huizen in Veere is t/m 31 augustus een expositie te zien van de uit Middelburg af komstige Francisca Bongaerts. De tentoonstelling omvat werken in diverse technieken, van acryl verf tot houtskool. De onderwer pen zijn ondermeer landschappen, naakten en stille vens. Een hoogtepunt van de ex positie vormt een van de twee levensgrote portretten van konin gin Beatrix, die zijn gemaakt in opdracht van de gemeente Cu- lemborg. In de expositieruimte van de Zeeuwse Bibliotheek zijn tot en met 7 september schilderijen te zien van de Middelburgse schil der Leen van Duivendijk. Leen van Duivendijk, geboren in 1954 in IJzendijke, is autodidact. Al tijdens zijn periode van de middelbare school hield hij zijn eerste tentoonstelling. Op latere leeftijd begon hij met het schilde ren op grote doeken dankzij het contact met de schilder Piet Die- leman; de laatste tijd beperkt hij zijn werk tot het schilderen met acryl op board. Op het terrein van verpleeghuis Der Boede in Koudekerke wordt zaterdag 24 augustus het jaarlijk se tuinfeest gehouden. In de och tenduren is er een besloten programma en vanaf 12 uur is het terrein open voor publiek van buitenaf. Er staan tal van attracties op het programma. De Koudekerkse ringrijdersvereniging houdt met veertig deelnemers een officiële wedstrijd en op een oude am bachtenmarkt zijn twintig ver schillende ambachten te bezich tigen. Ook zijn er demonstraties trampolinespringen door sv Vol harding uit Goes, jeu de boules- wedstrijden van de gehandicap tenvereniging Boules Plezant uit Koudekerke en een optreden door de rolstoeldansgroep van Der Boede. Voor de kinderen zijn er eveneens verschillende attrac ties. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het dansor- kest Weekend uit Oost-Souburg, en radio Der Boede. VRIJDAG 23 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Back- draft' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Naked Gun 2,5' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Re turn to the blue lagoon' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Ninja Turtles' 19 uur, 'Hudson Hawk' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Robin Hood: Prince of Thieves' 19 en 21.45 uur. Electro Middelburg, 'Silence of the lambs' 19 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'An Angel at my table' 20.30. ZATERDAG 24 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Back- draft' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Naked Gun 2,5' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Re turn to the blue lagoon' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissin gen, 'Ninja Turtles' 14 en 19 uur, 'Hudson Hawk' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Robin Hood: Prince of Thieves' 19 en 21.45 uur. Electro Middelburg, 'Silence of the lambs' 19 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'An Angel at my table' 20.30 uur. ZONDAG 25 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Back- draft' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Naked Gun 2.5' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Re turn to the blue lagoon' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Ninja Turtles' 14 en 19 uur, 'Hudson Hawk' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Robin Hood: Prince of Thieves' 19 en 21.45 uur. Electro Middelburg, 'Silence of the lambs' 20.30 uur. Schut tershoftheater Middelburg, 'An angel at my table' 20.30 uur. MAANDAG 26 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Back- draft' 19 en 21.30 uur. Alham bra II Vlissingen, 'Naked Gun 2,5' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, Re turn to the blue lagoon' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Ninja Turtles' 19 uur, 'Hudson Hawk' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Robin Hood: Prince of Thieves' 20 uur. Electro Middelburg, 'Silence of the lambs' 20.30 uur. Schut tershoftheater Middelburg, 'An angel at my table' 20.30 uur. DINSDAG 27 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Back- draft' 19 en 21.30 uur. Alham bra II Vlissingen, 'Naked Gun 2,5' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Re turn to the blue lagoon' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissin gen, 'Ninja Turtles' 19 uur, 'Hud son Hawk' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Robin Hood: Prin ce of Thieves' 20 uur. Electro Middelburg, 'Silence of the lambs' 20.30 uur. Schutters hoftheater Middelburg, 'An angel at my table' 20.30 uur. WOENSDAG 28 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Back- draft' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Naked Gun 2,5' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Re turn to the blue lagoon' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Ninja Turtles' 14 en 19 uur, 'Hudson Hawk' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Robin Hood: Prince of Thieves' 20 uur. Electro Middelburg, 'Silence of the lambs' 20.30 uur. Schut tershoftheater Middelburg, 'An angel at my table' 20.30 uur. DONDERDAG 29 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Back- draft' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Naked Gun 2,5' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Re turn of the blue lagoon' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Ninja Turtles' 19 uur, 'Hudson Hawk' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Robin Hood: Prince of Thieves' 20 uur. Electro Middelburg, 'Silence of the lambs' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'An angel at my table' 20.30 uur. ZATERDAG 24 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur. ZONDAG 25 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur. I Vlissingen, 'As sepoester' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Asse- poester' 16 uur. WOENSDAG 28 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Asse poester' 16 uur. De Stichting Popmuziek Zeeland roept alle 'jonge en veelbelovende' popgroepen op om in de maanden oktober en november mee te din gen naar de hoofdprijs van het eerste Zeeuws Popconcours: 'De Zeeuwse Belofte'. De hoofdprijs bestaat uit muziekinstrumenten en/of apparatuur ter waarde van 1.500 gulden. Elke Zeeuwse popgroep die op 1 augustus 1991 in de huidige bezetting niet langer dan twee jaar bestaat, kan zich inschrijven als deelnemer. Inschrijvingsformulieren liggen klaar bij de Muziekhandels Van Damme in Middelburg, Den Dek ker in Kapelle, Sonora in Terneu- zen en Delta Discs in Zierikzee. De inschrijving voor het concours is mogelijk tot 15 september. Er zullen na het verlopen van de in schrijvingstermijn vijftien bands worden uitgenodigd om deel te nemen aan drie voorrondes die gehouden zullen worden in Goes op 18 oktober, in Zierikzee op 25 oktober en in Sluiskil op 1 no vember. De finale van De Zeeuw se Belofte vindt plaats op zondag 17 november in de Stadsdanszaal in Middelburg. Onder leiding van een terzake deskundige jury en met de mede werking van het aanwezige pu bliek worden uit de voorrondes drie bands geselecteerd die in de finale om de prijs zullen strijden. De winnende band kan behalve de prijs, die beschikbaar wordt gesteld door Muziekhandel Van Damme in Middelburg, tevens een serie gegarandeerde optre dens tegemoet zien op toonaan gevende Zeeuwse popfestivals in 1992. Het publiek bepaalt mee wie de uiteindelijke winnaar wordt. Daartoe worden op de finaledag in de Stadsdanszaal stemformu- lieren uitgereikt en daarop kan iedere bezoeker zijn of haar voor keur uitspreken. Deze voorkeur telt voor 25% mee in de uiteinde lijke jury-uitslag. Het publiek vormt als het ware het vierde jurylid. De voorselectie gebeurt op basis van een cassettebandje met The Pilgrims. In de Stadsdanszaal aan de Bed- dewijkstrat 15 in Middelburg zal donderdag 29 augustus om 22 uur een optreden worden ver zorgd door The Pilgrims. The Pilgrims heeft dit voorjaar haar eerste CD uitgebracht onder de naam Once to Everything. De groep bestaat uit Leon Klaasse (drums), Persijn Joling (gitaar), Reniet Vrieze (zang), Jasper Teule (bas) en Martino Latupeirissa Marieke Lindeman en Sander van Marion. Tijdens een bijzonder zomer avondconcert in de Nederlands Hervormde Kerk van Zoutelande wordt donderdag 22 augustus om 20 uur een concert gegeven onder de benaming 'Serenade voor Mozart'. Concertgevenden zijn de organist (percussie). Alle leden van de for matie hebben hun sporen in de vaderlandse pop-scene al ruim schoots verdiénd en hun optre den zal dan ook garant staan voor een goed stukje entertain ment. Kaarten zijn in de voorver koop verkrijgbaar bij de Stadsdanszaal, Seventy-Seven, Bar American, Muziekhandel Van Damme en bij de VVV Mid delburg. odl iuci vuii ivioiiuii ci i dc iiuiüote Marieke Lindeman. Het program ma bestaat uit orgelwerken en werken voor orgel en fluit van Wolfgang Amadeus en Leopold Mozart. Tevens zal Sander van Marion een aantal eigen improvi saties ten gehore brengen op thema's van Mozart. daarop minimaal twee nummers van de band in de huidige bezet ting. Hier worden geen eisen gesteld in de zin van professione le demo's, maar het cassette bandje moet wel een goede indruk geven van de sound van de band. Volgens de organisatoren Hubert Leeman en Jan Koopman is dit Zeeuwse Popconcours met name gericht op de nog niet 'gevestig de' popgroepen uit de provincie: „Juist die categorie is het waard om extra te worden aangemoe digd. Ons motto luidt dan ook: 'Welke is de meest belovende band'. We willen met de organi satie van dit concours weer de draad oppakken van de 'Hit'm Or Op initiatief van de evenemen tencommissie van de VVV Mid delburg zal zaterdag 24 augustus in het winkelcentrum van Middel burg een streetparade worden gehouden. In de Geere-passage treedt vanaf 14 uur de groep Pohon Kelapa op met een programma van Indische muziek. Als looporkest treedt die middag in het hele winkelcen trum van Middelburg de Goese boerenblaaskapel Olé op van 14 t/m 16 uur. Lose'-wedstrijden uit het verle- subsidies van de provincie Zee den." land en van gemeenten, een gift Het Zeeuws Popconcours werd van het Anjerfonds en sponso- mede mogelijk gemaakt door ring vanuit het zakenleven. Donderdag 22 augustus is er in de Happy Buccaneer in Vlissin gen vanaf 21.30 uur een live optreden van Mother Vanden berg and the Fabulous Four. De formatie speelt een keur aan hits uit de afgelopen jaren en doen dat op een vaak verrassen- Mother Vandenberg en the Fabulous Four. Kinderen die moeite hebben met lezen dreigen maar al te vaak uit de boot te vallen. Boe ken, die ze kunnen lezen zijn meestal te kinderachtig, en boeken die aansluiten bij hun interesses zijn vaak te moeilijk. Gelukkig heeft een aantal uit gevers van kinderboeken dit probleem onderkend. Zij geven aparte series boeken uit, speci aal voor deze groep kinderen. Margreet Meulmeester De boeken voldoen aan een aantal criteria: - Korte zinnen zonder moeilijke woorden. - Een duidelijke letter en een overzichtelijke bladzijde. - Voldoende spanning, zodat de aandacht van de lezer blijft vastgehouden. - Veel en duidelijke illustraties die de tekst ondersteunen. Verder hebben deze series ge meen, dat ze worden geschre ven door ervaren kinderboekenauteurs. De uitge verijen gaan ervan uit, dat al leen zij kans zien met de gegeven beperkingen toch een goed en boeiend boek voor de ze groep kinderen te schrijven. De leeftijdsindicatie is steeds 10-12 jaar. Natuurlijk zijn deze boeken ook heel leuk voor kin deren die geen leesproblemen hebben. Enkele voorbeelden wil ik hier beschrijven. Uitgeverij Ploegsma brengt de ze boeken op de markt onder de naam Streepjesboeken. De boeken zijn aan de buitenkant herkenbaar aan de diagonale strepen op de band. Verder is elk streepjesboek voorzien van een leeswijzersysteem. Met behulp van een bijgeleverde kaart kan je gelijk zien voor welke leeftijdsgroep en catego rie het boek bestemd is, zodat teleurstellingen zoveel mogelijk voorkomen worden. Dit systeem wordt overigens ook in vele andere boeken van Ploegsma gebruikt. In de boe ken gebeurt heel veel en de hoofdpersonen die erin voor komen zijn bijna allemaal tus sen de 10 en 16 jaar. Als voor beeld van deze serie koos ik voor Alles moet weg door Koos Meinderts, geïllustreerd door Annette Fienieg. Ellen en Stijn moeten bij oma gaan lo geren, omdat hun ouders een paar dagen op vakantie gaan. Gulliver gaat op bezoek bij de keizer van LiHiput. Uit: "gulliver bij de dwergen". Maar oma woont in een heel saai dorp, en ze hebben er ab soluut geen zin in. Oma doet haar best om de kinderen op te beuren, maar dat lukt niet. Pas als zij vertelt over het komende feest en de rommelmarkt in het dorp, wordt het humeur van El len en Stijn anders. Zij zullen een heleboel oude spullen gaan verkopen. Maar dat valt tegen. De mensen kij ken nauwelijks naar hun spul len. Dan krijgt Ellen een idee. Die oude rolstoel, die bij oma in de schuur stondals ze daar nu eens in gaan zitten. Dat helpt, en de verkoop loopt pri ma, totdat er een meisje in een rolstoel langs kom. Ellen schaamt zich, maar gelukkig neemt het meisje het sportief op. En zo wordt het nog een prima verblijf bij oma. Uitgeverij Zwijsen brengt de serie "Het Zoeklicht" op de markt. In deze serie verschij nen elk jaar 9 titels rondom één thema. Inmiddels zijn er al ruim zeventig boeken verschenen. Thema's zijn o.a. "dieren", "sport", en "science fiction". Vorig jaar verscheen een serie met als onderwerp "piraten", dit jaar was het de beurt aan "detectives". Uit deze nieuwste serie koos ik Kind te Koop door Paul van Loon, il lustraties Juliëtte de Wit. Hoofdpersoon is Johan, die graag in de Videotheek een griezelfilm wil huren. Als dan een mevrouw "Vampier in de school" terugbrengt, pakt Jo han die film en wil vertrekken. Maar er is nog iemand erg geïnteresseerd in deze film. En als Johan de band bekijkt weet hij ook waarom. Op de band staat helemaal geen griezel film, maar iets heel anders... En nu begrijpt Johan waarom hij de film niet mocht hebben. Hoe lost hij dit op? Uitgeverij Jacob Dijkstra komt met de serie "De Wenteltrap". In deze serie zijn inmiddels ruim dertig boeken versche nen. De laatste jaren heeft de ze uitgeverij zich toegelegd op de echte "classics", van "De baron van Münchhausen" tot "Alleen op de wereld". De ver halen zijn eenvoudig naverteld door diverse schrijvers en voor zien van veel illustraties. Hier koos ik voor het boek Gulliver bij de dwergen van Jonathan Swift. Het boek is hier naver teld door Syte de Haan, de il lustraties zijn van Alice Hoogstad. Het verhaal begint op 18 april 1698. Gulliver loopt maar wat rond te dwalen, als hij geroepen wordt. Hij ont moet een oude vriend, die hem vraagt mee te gaan op zijn schip. Dat doet Gulliver, maar het schip vergaat en Gulliver spoelt aan op het eiland Lilli- put. Daar is alles hetzelfde als bij ons, alleen veel kleiner. En dus is Gulliver er een reus. Hij wordt vrienden met de Lilliput ters, maar dat verandert als hij geen oorlog wil voeren met de bewoners van Belfus aan de andere kant van het water. Hoe hij uiteindelijk ternauwernood ontsnapt aan de Lilliputters is te lezen in dit boek. Alles moet weg door Koos Meinderts, ill. Annette Fienieg. Ploegsma, Amsterdam, serie Streepjesboeken. f 11,95. Kind te koop door Paul van Loon, i/1 Juliëtte de Wit. Zwij sen, Tilburg, serie "Het Zoeklicht", f 16,00. Gulliver bij de dwergen door Jonathan Swift, naverteld door Syte de Haan, ill. Alice Hoogstad. Jacob Dijkstra, Gro ningen, serie "De Wenteltrap" f 18,95. de wijze. Zo wordt Madonna overgoten met een rocksausje en krijgen de Stones een hiphop behandeling. Voor de ruim ander half uur durende show The Hits of the Century tekenen Henry (drums), Cees (gitaar), Elwin (bas), Peter (toetsen) en Clau- dia/Miss Vandenberg (zang). GOES Galerie llona Schmit. Expositie schil derijen en andere werken. Gehele jaar: Za. 14.00-17.00 uur. Lunchcafe. Schilderijen van J. Mes. di t/m za 09.00-18.00 uur. Galerie Bekenes, Kattendijke. Exposi tie schilderijen van diverse exposan ten. za en zo 14-17 uur. (t/m 26 augustus). Rabobank, expositie zwart/wit foto's van Deense landschappen van Louis Slootmans. Tijdens openingsuren, (t/m 31 augustus). Oosterscheldeziekenhuis. Werken van Truike v. Maurik, Eline Tassopou- los en Jeanine Vugts. Dagelijks Gemeentearchief. Geen kunst aan, expositie aquarellen, olieverven en j krijttekeningen door G.Wezepoel, C. j Henneman en M. Verkaik. INI.M.B.Bank. Expositie van Servaas. tijdens openingstijden. Art Galerie Le Loup. Schilderijen van Rita v. Rijsoever. KAMPERLAND Restaurant Papillon. Aquarellen en portretten van Lydia Klop-Steendijk. ma t/m za. v.a. 10 uur, zo. v.a. 17 uur. MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Ramschip De Schorpioen. (Loskade to. station). Expositie "magnetische detector tot frequentie synthesizer. Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dinge- mans, Rob de Haan, olieverfschilderij en, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunsthandel De Witte Swaen:t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente exposi tie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dau- villier. (L. Noordstraat 56). schilderij en. tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel.' 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Groot mede 66). Staal/touw plastieken, op tel. afspraak geopend. tel 01180-16323. Galerie B.Witte. (Vlasmarkt 11). Louis Derijks, expositie van tekeningen en schilderijen. Francois Rijckhalshuis. (Dam 71. Fo to's, tekeningen, objekten van Silvia Kooman. Middelburgs Koffiehuis. (Langeviele 611. Schilderijen en Akki Remkes. Da gelijks geopend. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteense dijk 7). Welsaamgevoegd en welge bouwd. tentoonstelling van architect Arend Rothuizen (1906-1990). (aula). Acryl op pap/ë/:tentoonstelling van Philip Veurink (expositieruimte). "Wandelen in Middelburg", fototen toonstelling. (2e verd.). Tijdens ope ningstijden bibliotheek. Amrobank (Markt 7), Joh. den Herder, schilderij en over Walcheren. N.V. Delta Nutsbedrijven. (Poelenda- lesingel 10, galerie). Cor van der Padt, schilderijen. Tijdens openingstijden, (t/m 29 augustus) Multi-Colour. (Torenweg 4a). Exposi tie van luchtfoto's Jaqueline Midavai- ne en miniatuur auto's van Piet Oversloot. (t/m 31 augustus) Cafe Dangeroe (Vlasmarkt 39). Hans Bommetje. Expositie Schilderijen. Rabobank. (Lange Geere 3). Trees Verwilligen, expositie Tijdens ope ningstijden bank. MELISKERKE Gemeentehuis Mariekerke. (Dorpsstraat 3). Mevrouw C. van der Meulen-Polderman, aquarellen. Ma. t/m vr. van 9 tot 16 uur. (t/m 30 au gustus) NEELTJE JANS Delta Expo. Zeespiegelrijzing, een be dreiging, wisseltentoonstelling. Peter Logan. Windsculpturen. Waterfietsen, expositie van een 3-tal waterfietsen. Jaap Kloet. Gravures van de Oosterscheldekering. (t/m 31 augustus). Dagelijks geopend van 10 i tot 17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. Een Zee van schelpen. Tentoonstelling over schelpen. "Tussen zee en land", fototentoonstelling van opnamen langs de Zeeuwse kust. Di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 13.30-17.00 uur, zo. 10.00-17.00 uur. VEERE Grote Kerk. Geschiedenis van de jo den op Walcheren. Tentoonstelling. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo. ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, di. wo. vr. en za. van 10 tot 12.30 en 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissin- gen/Breskens. Op dubbeldeksveer- 1 boot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promo- j tie, met als thema het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iedereen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetarium. Restaurant de Gevan gentoren. (Boul. de Ruyter 1a) Tijdsbeeld, Wies de Bles, tentoonstel ling. Dagelijks van 11.00 - 21.00 uur. Stedelijk Museum. (Bellamypark 21). Kapers op de kust, tentoonstelling 1 over kaapvaart en piraterij in Neder land 1500-1800. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. en zo. van 13 tot 17 WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373, Dage- lijks geopend.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7