WW§ft SPRINT PHOTO llllllllll VRINS MONOFLEX® De betere lat- elatie.. RENAISSANCE COMBI BACK C. Harinck GEBRUIKTE KANTOORMEUBELEN TEGEN STUNTPRIJZEN MONOFLEX •ssss- 59 77\N V" LUXE POCKET FOTOALBUM p. t.w.v. ƒ4,00* in vele dessins j bij ontwikkelen en afdrukken van uw kleurenfilmpje &icej Stichting voor Basiseducatie en Vormings- en Ontwikkelingswerk Middelburg en de Plattelandsgemeenten op Walcheren Aanmelden en informeren kan in het gebouw van de Stichting: Serviceflat "De Middelburcht" OPROEPKRACHT m/v AFWASHULP Tel. 01180-26066 PROBEO Meubelen Woningtextiel Slaapkamers VLISSINGEN BELLAMYPARK 46-48 TEL. 01184-12988 Tlatrassen Vloerbedekking Zonwerin FOTOVIDEOAUDIO HOBBYHUIS BAARS Vlissingsestraa 2558g Advies, kwaliteit en voordeel: INSPRAAK BELEIDSPLAN VOORDELTA van Tuin-Meubelcentrum MERKSTOEL MOUNTAINBIKES CITY BIKES 798,- 898,- OP OP 2 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 21 augustus 1991 Milium (*of de helft van de waarde in contanten) Uttt Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft Ib Goes, Lange Vorststraat 36 KANTOOR b BEDRIJFSMEUBELEN heeft een ruime sortering voor u waaronder: Bureaus, stoelen, 2-deurskasten, tafels, 4 ladenkast en ga zo maar door... Tevens verkoop van nieuwe kantoormeubelen. Dus kom eens langs bij Vrins Kantoor en bedrijfsmeubelen. Geldeloozepad 6-8 Goes Tel.: 01100 - 50015 Fax: 50025 Elsstraat 15 Breda Tel.: 076 - 210690 Fax: 143691 Ook op maandag geopend MR Afdeling: Basiseducatie Basiseducatie is dé kans voor mensen waarbij de lagere schoolkennis is weggezakt of die enkele jaren voortgezet onderwijs hebben gehad, maar daar weinig voordeel van hebben (gehad). Basiseducatie is ook dé mogelijkheid voor anderstaligen om, bijna gratis, kwalitatief goed onderwijs te volgen in de Nederlandse taal. Voor het schooljaar 1991/1992 kan men zich aanmelden voor o.a. de volgende cursussen: Opstap-/opfriscursussen - waaraan men op 2 niveaus kan deelnemen aan Nederlands, Engels, rekenen en eenvoudige wiskunde, sociale kennis en sociale vaardigheden, waarna doorstroming naar bijv. vakopleiding en MAVO mogelijk is. - 3 klokuren per week - lesplaatsen: Middelburg (dag/avond) Koudekerke (dag) Nederlands voor anderstaligen - intensieve taalcursus Nederlands voor anderstaligen, op 4 niveaus (maatwerk dus). - 9 klokuren per week - lesplaats: Middelburg (dag/avond) Alfabetiseringscursus voor anderstaligen - anderstaligen die ook in hun eigen taal onvoldoende kunnen lezen en schrijven. - 9 klokuren per week - lesplaats: Middelburg Lezen, schrijven en rekenen - voor Nederlandstaligen die onvoldoende kunnen lezen, schrijven of rekenen. - 3 klokuren per week - lesplaats: Middelburg (dag/avond) Basiseducatie is niet duur!! Grijp die kans!! De contributie bedraagt f 2,50 per week. Alle ingeschreven cursisten kunnen, zolang er plaats is, bovendien geheel gratis deelnemen aan de oriëntatiekursus informatiekunde (2 klokuren per week; 16 weken). Ook is deelname in principe mogelijk aan cursussen en projecten welke wij uitvoeren in samenwerking met andere scholen en/of instanties, zoals o.a. Nederlands op de werkvloer Project Additionele Scholing 'Aan de Slag" Opleiding handelskennis "Ambulante Handel" De Vaktaalschool Jeugdbanenplannen Latijnse Schoolstraat 10-12, Middelburg. Telefonische informatie en aanmelding: 01180-16278 (tijdens kantooruren). Kom naar de Open Inschrijf Week van 26 t/m 30 augustus. vraagt voor de keuken en voor de weekends en feestdagen een Werktijden van 10.45-14.45 Hordeuren in vele kwaliteiten en soorten extra zware kwaliteit aluminium geanodiseerd Alles op het gebied van rolgordijnen tot breedte 3.50 MONOFLEXrs een assortiment lactenbodems. door Probed met grote zorg ontwikkeld en geproduceerd. Elke MONOFLEX-bodem telt 15 gegolfde veerlatten, opgehangen in flexibele rubber gewrichten Het gegolfde profiel van de lat zorgt voor de goede ventilatie. Terwi|l door het aantal latten en de gekozen ophangiechniek comfortabele steun onder het gehele ligvlak wordt geboden B'J de verstelbare MONOFLEX-bodem zorgt een stevige handgreep voor de verstelling van hoofd en voeteneinde. 3 Rolhordeur Ideaal voor elke deuropening, neemt weinig ruimte in max. afmeting 105x205 cm St. Jacobsstraat 27 Vlissingen 01184-12300 Korte Geere 17 Middelburg 01180-37772 Lange Kerkstraat 31 Goes 01100-27324 MiddelbsUMaanda9s9^ote daar doe je wat mee Door het Bestuurlijk Overleg Voordelta wordt voor inspraak vrijgegeven het ONTWERP-BELEIDSPLAN VOORDELTA Het Ontwerp-Beleidsplan Voordelta biedt een samenhangende en strategi sche uitwerking van het beleid dat rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en natuur- en recreatieschappen voor de planperiode 1991 -2000 gaan voeren ten aanzien van de Voordelta. Het plan is gericht op het veiligstellen van de natuurlijke ontwikkeling, in relatie tot de kustverdediging, waarbij, door middel van een zorgvuldige belangen afweging, wordt aangegeven hoe andere activiteiten, zoals visserij en recrea tie, hierin inpasbaar zijn. De opstelling van het plan vormt een onderdeel van de uitwerking van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. Het Bestuurlijk Overleg Voordelta stelt een ieder in de gelegenheid zijn/haar visie op het Ontwerp-Beleidsplan Voordelta aan haar kenbaar te maken. Hier toe zijn exemplaren van het plan ter inzage gelegd bij de provinciehuizen van de provincie Zuid-Holland en Zeeland en de gemeentehuizen (en eventuele bibliotheken) van de gemeenten Rotterdam, Westvoorne, Hellevoetsluis, Goe dereede, Middenschouwen, Westerschouwen, Veere, Wissenkerke, Dom burg, Westkapelle en Vlissingen. Tevens worden twee voorlichtingsavonden georganiseerd: op woensdag 11 september in sporthal "Dorpstienden" te Ouddorp, en op vrijdag 27 september in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. De aanvang van beide avonden is 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Degenen, die hun mening met betrekking tot het Ontwerp-Beleidsplan Voor delta kenbaar willen maken, dienen dit schriftelijk te doen en hun brief uiterlijk vóór 15 oktober te richten aan het secretariaat van.het Bestuurlijk Overleg Voordelta, p.a. Rijkswaterstaat, directie Noordzee, Postbus 5807, 2280 HV Rijswijk. Tevens kan op dit adres schriftelijk een exemplaar van het plan wor den aangevraagd. 'Bij 'Murinck.zit u net iets beter! Middelburg: Korte Geere 8 Tel: 01180 - 28087 Openingstijden: Ma 13 00 lot 18 00 uur Oi t/m Vr 9 00 tot 18 00 uur Za 9 .00 tot 17 00 uur DONDERDAG KOOPAVOND Goes: J A. v.d Goeskade 49 - Tel: 01100 - 23060 Openingetijden: Ma.13.00 tot 18.00 uur. Di t/m Vr 9 00 tol 18 00 uur. Za 9.00 tot 17.00 uur. DONDERDAG KOOPAVOND Terneuzen: Zeldenrustlaan 16 en 18 bij het ziekenhuis) Tel: 01150 - 19337 Openingetijden: Ma 13.00 lol 18 00 uur Dl t/m Vr. 9 00 lol 18 00 uur Za 9 00 lol 17.00 uur VRIJDAG KOOPAVOND p. stuk 349,- Nieuwe partij van hoge kwaliteit: 21 Shimano versnellingen biopace 5 jr. frame garantie 7-voudige laklaag duimversnellingen Winkelwaarde f 1100,- tot f 1500,- Nu extreem laag door opkoop:

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 2