E BESTE KLEURENFOTO'S Hanneke van Staden uit Nieuwland naar WK Reddingssport in Zweden Molukse wijk Middelburg houdt Midzomertentfeest Middelburgse Marktfeesten vervangen Stadhoudersfeesten intratuin UUR KWAl DEZE WEEI AUTOKRANT EXTRA BOORDEVOL AUTONIEUWS ft#;®**1 Speelstad getroffen door mooi weer MUILWIJK Intra-tip... FOTO ïz&C J.P.A. Rossël tandprotheticus SCHARREL SERVICE Europese topploegen basketballen in Vlissingen VLISSINGEN DE BADHUISSTRAAT 60 VRIJWILLIGE STRANDWACHTER VAN VAN DIXHOORNBRIGADE Ontspannen Goede middenmoter PZC WEEKBLADEN NIEUWE KUNSTGEBITTEN DE SCHARRELSLAGER Opgevulde terracotta-pot KODAK EXPRESS KWALITEITS KLEURENFOTO'S FOTO B^^^OORE A>A. 21e JAARGANG NUMMER 32 7 AUGUSTUS 1991 vV Hanneke van Staden: vlak voor de WK reddingszwemmen nog ontspannen in de tuin van haar ouders in Nieuw- en St Joosiand. Hanneke van Staden is 27 jaar oud en lid van de Van Dixhoornbrigade waarbij ze als vrijwillige strandwachter bij Dishoek en Zoutelande op treedt. Ze is afgestudeerd als diëtiste en werkzoekend. Ze woont aan de Nieuwlandseweg in Nieuw- en St Joosiand en zal, samen met ne gen collega's, Nederland vertegenwoordigen tijdens de wereldkampi oenschappen reddingssport die op 16 en 17 augustus in het Zweedse Jönköping worden gehouden. dames en vijf heren. Onder lei ding van bondstrainer Bert Schli- cher uit Roermond hoopt men in Het Nederlandse team is één van de zestien ploegen die aan het WK deelnemen en bestaat uit vijf Zweden te eindigen bij de eerste zes in het klassement. Op het programma staan een reddings zeskamp van individuele num mers en een drietal estafettes. De zeskamp bepaalt wie er indivi dueel wereldkampioen wordt bij de dames en bij de heren. Voor het landenklassement tellen de zeskamp en de estafettes. Hanneke is in 1987 lid geworden van de Van Dixhoornbrigade op Walcheren waar ze regelmatig optreedt als strandwachter op vrijwillige basis: „Dat betekent dat ik er alleen ben als ik tijd heb en liefst alleen met mooi weer." Ze is bovendien lid van de zwem vereniging Luctor et Emergo waar ze deel heeft genomen aan zwemwedstrijden op internatio naal niveau. Om haar conditie en vaardigheden op peil te houden traint ze bij de reddingsbrigade drie keer per week en bij de zwemvereniging vijf keer; daar naast zwemt ze op eigen initiatief elke ochtend drie kwartier in het zwembad Poelendaele. „Ik houd van het water en van zwemmen; het is voor mij dus alleen maar een aangename manier van tijd verdrijf. Én ik heb er alle tijd voor want na mijn afgeronde studie voor diëtiste heb ik helaas nog geen werk kunnen vinden. Op deze manier kan ik mijn energie dus ruimschoots kwijt." Tijdens het gesprek in haar ouderlijke woning wekt Hanneke een zver ontspannen indruk waarbij geen plaats is voor nervo siteit: „Ik ben alleen maar heel erg nieuwsgierig naar datgene wat er in Zweden allemaal staat te gebeuren. Ik heb nog nooit een WK meegemaakt dus zenuwach tig ben ik niet, misschien komt dat nog." Ondanks het feit dat ze kort geleden nog een lichte en kelblessure opliep tijdens het sur fen, heeft ze toch volop getraind. Niet alleen individueel maar ook met het het nationale team. De ploeg heeft zich met speciale trainingsweekeinden in een Eind- hovens zwembad en bij de Kar- perdonkse plas in Eindhoven voorbereid op de WK. Daarnaast werd deelgenomen aan vriend schappelijke internationale wedstrijden in het Zuidfranse Castres waar nagenoeg de hele top van de reddingssport aanwe zig was en de krachten op voor hand konden worden gemeten. Het laatste trainingsweekeinde viel op 3 en 4 augustus. De onderdelen van het WK zijn een reddingszeskamp en drie estafettes. De reddingszeskamp bestaat uit zes onderdelen: 200m hinderniszwemmen, 100m popduiken, balwerpen, 100m reddingswisselslag (vrije slag/on der water zwemmen/popvervoe- ren), 50m popduiken en 150m bootredding. Bij de estafettes kent men drie onderdelen: 4 x 25m popduiken, 4 x 50m red dingsestafette en 4 x 50m torpedo-estafette. De topplaat- sen in het klassement zullen waarschijnlijk in een onderonsje worden verdeeld tussen Italië, Duitsland en de Sovjet Unie met Zweden als outsider. Een positie vlak onder deze top is wellicht weggelegd voor Spanje, Polen, Frankrijk, België of Nederland. Het favoriete onderdeel van Han neke is het 50m popduiken. „Bij de overige onderdelen ben ik een goede middenmoter, maar ik zal mijn uiterste best doen om zo goed mogelijk te presteren", stelt zij laconiek vast. Ais Lawa-Lata. Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180 81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184 84215. Druk: Vink Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC. Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker vrijdag 17.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis aart-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. De Molukse welzijnsstichting Chris Soumoki! 'Ese Palaloi' uit Middelburg houdt op vrijdag 8 en zaterdag 9 augustus een Midzo mertentfeest. Op het grasveld in de Molukse wijk aan de Rijnstraat in de Middelburgse Stromenwijk wordt een feesttent opgesteld waar twee dagen lang een groot aantal activiteiten zul len plaatsvinden. Vrijdag 8 augustus worden over dag kinderspelen gehouden op het grasveld en wordt olv Jozef Tahitu uit Oost-Souburg een muziek-workshop voor kinderen gehouden. Er wordt een veld- volleybaltoernooi gehouden met straten-, familie- en gelegen heidsteams, er is een optreden van de Molukse zanger Ais Lawa- Lata, een dansuitvoering door de Molukse dansgroep Oetc uit Mid delburg en een avondafsluiting met de groep Pohon Kelapa met veel Molukse traditionals en Lagu-Lagu. Benno Titiheru Jongky Manuhuwa houden beide dagen jamsessies. Zaterdag 10 augustus is er over dag een Pasar Maluku, een vrij markt waar voornamelijk Molukse hapjes en gerechten zul len worden verkocht; de kinderen houden zich bezig met een eigen Daniel Sahu/eka. mini-markt waar zij allerhande za ken aan de man proberen te brengen. Er is een doorlopende foto-tentoonstelling over het wijkgebeuren in het stichtingsge bouw en in de tent wordt een kindershow gebracht door Joke Clown Miko. Rocky Tuhuteru presenteert in de feesttent play back, soundmix en acts en geeft de dansgroep Masohi uit Dor drecht een uitvoering met veel muziek. De festiviteiten worden afgeslo ten met een sessie onder de naam Group '91. Aan het pro gramma werken mee Neppy Noya (percussie), Daniel Sahule- ka (gitaar/zang), Jimmy BellMar- tin (zang), Ake Danielson (keyboards), Ton Dijkman (drums), Joop Teterissa (bas) en Rudy de Queljoe (gitaar). Ingewijden vertelden ons dat Speelstad Vlissingen enigszins is getroffen door het mooie weer. Traditioneel was het bunkerterrein aan de Bos- senburghweg in Vlissingen één week in de zomervakantie het domein van de jeugd om er een eigen dorp te bouwen en er zich een week lang uit te leven. Mede door het warme weer viel de opkomst vorige week tijdens de eerste twee dagen enigszins tegen maar de wel aanwezige jeugd ver maakte zich opperbest. Er werd ae hele week fanatiek gewerkt aan de bouw van ve le hutten en als dat niet met je handen of de hamer lukte dan deed je dat gewoon met je tanden linksbovenEen at tractie, die het elk jaar weer goed doet, is de waterhelling. Twee sterke mannen stonden uren lang klaar om de talloze 'glijers' op te vangen (rechts boven). Een andere steeds weerkerende activiteit is het zelf bakken van stokbrood aan een stok; a/s het bakken niet snel genoeg ging probeerde je gewoon door op je stok te bla zen het bakproces te versnel len (middenlinks). En was je eindelijk een beetje moe ge worden dan was er altijd nog de Rode Kruis-zuster om even lekker tegenaan te leunen (middenrechts). Speelstad kende ook een hoogwaardig- heidsbekleedster in de per soon van Hare Doorluchtige Hoogheid Sultane Prinses Sheherazade (linksonder). De kleuters hadden hun eigen af deling met allerlei spannende zaken waar je na een paar da gen eigenlijk best een beetje moe van wordt. Dan rust je gewoon even lui uit in je skel ter (rechtsonder). Het kon niet, vond de Middelbur ger Bert van Leerdam, dat de Stadhoudersfeesten zomaar ver dwenen. En het bleef niet bij woorden. De Middelburgse, Marktfeesten komen er onder an dere dankzij hem voor in de plaats. Zaterdag 28 september wordt een voorproefje gegeven voor wat volgende jaren feesten met karakter, overgoten met een Zeeuws artiestensausje moeten worden. „Dit jaar is het maar één dag omdat de voorbereidingstijd te kort was". Toen Van Leerdam hoorde dat de Stadhoudersfeesten door geldge brek niet konden doorgaan, zocht en vond hij een alternatief. „Het hoeft allemaal niet zo duur te zijn", oordeelt hij. „Met Zeeuwse artiesten kun je veel kwaliteit bie den". Hij doelt daarmee op het uitgangspunt van de organisatie van de Stadhoudersfeesten die stelden dat minstens één topper per dag voorwaarde moest zijn om het culinaire festijn te laten slagen. Van Leerdam ging niet op eigen houtje te werk. Hij klopte aan bij de Ceremoniemeesteers. Daar vond hij een gewillig oor, want deze evenementencommis sie van de Middelburgse VVV be raadslaagde ook al een tijdje over de vraag of er nu wel of niet een alternatief voor de Stadhouders feesten moest worden gezocht. „De Ceremoniemeesters deden meteen mee", stelt de initiatief nemer vast. En zo werd de Commissie Mid delburgse Marktfeesten geboren waarin de Ceremoniemeesters nadrukkelijk aanwezig zijn. Opval lend is trouwens dat de splinter nieuwe commissie nauwelijks bij de gemeente hoefde aan te drin gen voor eer) zakcentje. Het ge meentebestuur maakt met f 12.000,- subsidie een gul ge baar naar de commissie en on derstreept daarmee feitelijk dat een septemberfeest wel degelijk waarde heeft voor de stad. „We zijn er van overtuigd dat we met dat geld een stuk vooruit kunnen en de top van de Zeeuwse ar tiesten hier kunnen krijgen". Het programma staat nog niet vast. Daarom houdt Van Leerdam voorlopig even het programma boekje gesloten voor bui tenstaanders. Vast staat wel dat de Middelburgse Marktfeesten op de Markt worden gehouden in een tent met paviljoens er om heen. Waren de Stadhouders feesten vooral een culinair festijn waar de restaurateurs hun keu kenkunsten toonden, de Middel burgse Marktfeesten spitsen zich meer toe op zomaar een gezellig evenement waar de bezoeker kan kijken en luisteren naar muziek en een eenvoudig natje en droog je kan bestellen. Guus Marquinie van de Middelburgse Ceremonie meesters voegt er aan toe dat er ook aandacht zal zijn voor de jeugd. „Die krijgt 's middags alle aandacht". Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN zo gezond zo puur zo natuur Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN Keuze uit verschillende J I AC potten met diverse planten. U A Compleet, voor lljVV HET GROENE WARENHUIS koudekerke Galgeweg 5, tel. 01185-1623 Wie van topsport houdt doet er goed aan dinsdag 3 sep tember vrij te houden. Dan namelijk basketballen twee wereldploegen tegen elkaar in Sporthal Baskensburg in Vlis singen. Dat gebeurt op initia tief van de Basketball Combinatie Vlissingen, die deze ploegen kon strikken voor een promotiewedstrijd in de Scheldestad. De ploegen die spelen zijn Lju bljana uit Slovenië en Tallin uit Rusland. Volgens Sjaak Josi- asse van BC Vlissingen heb ben deze ploegen een niveau dat in het voetbal vergelijk baar is met AC Milaan en Real Madrid in het voetbal. Omdat er daarom veel toeschouwers worden verwacht zal de tribu ne in Baskensburg worden uitgebreid. Wie kaarten voor deze wedstrijd wil kan ze kopen bij de VVV Vlis singen, Mc Donalds in Middel burg, Boekhandel de Ruiter in Vlissingen en Reisbureau Carlier in Middelburg. Beter: niet duurder! Grote Markt 7 Goes, Lange Geere 28 (naast ANWB) Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1