Straks met vakantie, denkt u aan uw reisapotheek CJP nü verkrijgbaar - geldig in 13 landen Kamerplanten zonder vakantieproblemen Spanningen, je kunt ze maar beter voorkomen 'Maaltijdpil' voor diabeten Koop geen kampeergastoestellen op prikvullingen Incontinentie wordt massaal verzwegen Pretbedervers Maatregelen AvantGarde introduceert losbladige schoolagenda's De rek er uit Muziek in het leven V B DE VLISSINGER Woensdag 31 juli 1991 Met zomervakantie gaan is vaak een hele on derneming, die flink wat voorbereidingen vraagt. In veel gezinnen worden uitgebreide lijstjes gemaakt met spulletjes die beslist niet mogen worden vergeten. Van A tot Z wordt alles keurig afgekruist en ingepakt. Reis- en waardepapieren, paspoorten, fototoestellen, zonnebrillen, niets mag aan de aandacht ont snappen. En toch, altijd zijn we wel weer iets vergeten. Tot grote ergernis ter plekke. Wat u in ieder geval niet mag vergeten is een goede, comple te reisapotheek. Want weet u nog, die vakantie, dat uw zoon tje in de brandnetels viel en u helemaal niets bij de hand had om de pijn te lenigen? En her innert u zich nog hoe u een keer de hele va kantie lang geplaagd werd door insectebeten en gek werd van de jeuk? Of die keer dat uw medepassagiers om de haverklap 'even' de auto uit moesten omdat ze last hadden van wagenziekte en u daar nou helemaal geen re kening mee had gehouden? Wie goed gemutst met zomervakantie gaat, wil vanzelfsprekend liever niet stilstaan bij al lerlei ongemakken en vervelende dingen, die tijdens de vakantie roet in het eten zouden kunnen gooien. Begrijpelijk. Maar als je dan eenmaal, ver weg van huis, te maken krijgt met onverhoopte problemen en probleempjes aan lijf en leden, kun je maar beter op alles voorbereid zijn. Ook op de ongewoon warme zon, met name in zuidelijke vakantielanden en in de bergen. In uw standaardpakket van noodzakelijke 'meenemers' - uw reisapotheek - horen dan ook zeker goede zonbescher- mingsmiddelen (bij voorkeur met een hoge beschermingsfaktor, minstens 9 a 10) en after sun produkten. Ook de veel voorkomende reizigersdiarree vraagt speciale aandacht. Dat rijstewater, thee met beschuit (maar hoe zeg je 'beschuit' in het Frans of Spaans?) en andere huismid deltjes tegen de lastige gevolgen zouden hel pen, wordt wetenschappelijk ernstig betwijfeld. Beter kunt u een modern ge neesmiddel in uw reisapotheek meenemen, dat de genezing ook werkelijk aanmerkelijk versnelt. Elke drogist weet precies welke pre paraten aan die eis voldoen. Er kunnen meer Reisapotheek, onmisbaar tijdens uh//ókahtie.,. vervelende zaken om de hoek komen kijken. Slapeloosheid. Hoofdpijn. Kiespijn. Koorts. Nervositeit. Niet teveel aan denken, hoor. maar u moet er natuurlijk niet op blindvaren dat dat en de uwen niet kan overkomen. Een goede reisapotheek moet evenwichtig Het CJP (Cultureel Jongeren Paspoort) voor korting op in eigen land, maar ook in de rest het seizoen 91/92 is sinds 1 juni 1991 ver- van Europa. In het buitenland krijg je zelfs krijgbaar en is geldig tot en met 31 augustus vaak korting in winkels of op het openbaar ,1992. Met het nieuwe CJP pik je dus ook de- vervoer. Vergeet je CJP dus niet mee te ne- zijn samengesteld; u kunt beter wat te veel meenemen dan te weinig, want in het buiten land is lang niet alles te krijgen. De Nederland se drogisten weten uit ervaring precies wat u nodig hebt en velen hebben een kant-en-klare checklist voor u beschikbaar. Daarop vindt u - behalve de al genoemde middelen - bijvoor beeld ook een probaat middel tegen verstop ping. Op de lijst staan ook pleisters, steriel verbandgaas, watten, de broodnodige ver- bandschaar en allerlei alledaagse zaken, zoals deodorant, tissues, een kammetje en ga zo maar door. Onmisbaar zijn uiteraard goede pijnstillers, die meestal ook koortswerende eigenschappen hebben. Het is evenmin een lolletje als u niets bij de hand zou hebben tegen brandwonden, jeuk, insectebeten en teken (denk aan bosrijke gebieden). Veel voorkomende 'aanslagen' op uw lichamen zijn ook schijnbaar onbeduiden de schaafwondjes en schrammen, die weer infecties met zich mee kunnen brengen. Daar om is het zeker de moeite waard een reinigen de en desinfecterende crème, -poeder of -spray mee te nemen. Spierpijn zou 'extra- sportieve' vakantiegangers kunnen opbreken en dan kunnen allerlei balsems, vaak ook ho meopathische, uitkomst bieden. En vergeet zoals gezegd deze keer niet de beruchte wa genziekte, want die kan uw reisplanning danig in de war sturen. Als u daar zélf geen last van heeft, dan misschien wèl uw medepassagiers. Ook daarop weet de drogist raad, want er bestaan diverse uitstekende preparaten om wagenziekte te voorkomen. Goede reis ge wenst en gezond weer terug! ze zomer nog mee! Het CJP is verkrijgbaar bij alle ABN-banken, VVV's en theaters. Het CJP is dè Europese kortingskaart voor jongeren tot 26 jaar. Het CJP geeft je recht op korting op theatervoorstellingen, musea en concerten. Maar ook kun je voordelig boeken en CD's kopen, of een abonnement op diverse tijdschriften nemen. En wat dacht je van kor ting op reizen? Het CJP levert je niet alleen men als je op vakantie gaat. Het CJP is geldig in Nederland, België, Luxem burg, Frankrijk, Spanje, Portugal, Griekenland, Ierland, Schotland, Finland, Noorwegen, An dorra en San Marino. Het CJP kost f 15,—. CJP-houders ontvangen een kortingengids met daarin alle korting gevers. Nog vragen, bel dan het landelijk bureau CJP: 020 6263345. Kampeerkooktoestellen, die werken op gas in wegwerpblikjes met een ventiel en in navulba- re tanks, zijn over het algemeen veilig. Weg werpblikjes, die bij het bevestigen doorgeprikt moeten worden, kunnen vooral bij het omwis selen brandgevaarlijke situaties veroorzaken. Dit is de belangrijkste conclusie, die de Stich ting VWO heeft getrokken na een onderzoek naar 12 één- en tweepitskookbranders op wegwerpvulling en 10 op navulbare tank. Bij ventielblikjes en navulbare tanks kan er nooit gas ontsnappen. Demonteerbaarheid van ventielblikjes en brander is trouwens ook handig voor trekkers. Bij het omwisselen van prikblikjes moet altijd gecontroleerd worden of er nog gas in het blikje aanwezig is, aange zien restanten gas bij het afschroeven van de Met vakantie gaan is een hele plezierige zaak, mits de kamerplanten goed verzorgd achter blijven. Een vriendelijke buur of familielid kan voorkomen dat de inspanning en verzorging van een heel jaar niet in enkele weken verlo ren gaat. Toch is niet iedereen voorzien van een vakantieoppas voor de planten. En dan zullen we naar een andere oplossing moeten uitzien. Elke plant heeft water nodig. Alleen de mate Waarin kan nogal per plant verschillen. Vet- planten en cactussen kunnen over het alge meen wel een tijdje zonder water. Vanuit de natuur zijn ze dat gewend. Tijdens een flinke regenperiode krijgen ze daar de beschikking over een flinke hoeveelheid water die ze in hun blad opslaan, waar ze een langere tijd mee vooruit kunnen. We moeten dan ook voordat we met vakantie gaan op eenzelfde manier water geven. Geef de planten voor het vertrek heel veel water, zodat de grond door en door nat is. Met die hoeveelheid kunnen de planten wel enkele weken door. Maar er komt een moment dat ze toch weer water nodig hebben en dat kan na twee weken, maar ook na vier weken zijn. Net als met de hydrocultuur kunnen we ka merplanten die regelmatig water nodig heb ben tijdens de vakantieperiode voorzien van een kunstmatig waterreservoir. Zet de planten bij elkaar in een grote teil of ondiepe schaal en zorg ervoor dat er op de bodem een laagje water staat. De planten kunnen op die manier met gemak een periode van een week tot tien dagen overbruggen. Planten die op hydrocultuur gekweekt zijn, hebben de beschikking over een waterreser voir. Normaalvgesproken wordt ongeveer een keer per week de watervoorraad weer op peil gebracht, maar over het algemeen blijkt zo'n waterreservoir toch voldoende te zijn om de plant gedurende twee tot drie weken van vocht te voorzien. Ideaal dus tijdens de vakan tie. want strikt genomen kunnen de planten makkelijk twee tot drie weken vooruit. Dat is. dan ook een van de grootste voordelen van hydroplanten. Ze hebben minder verzorging nodig. En dat komt zeker in de vakantie goed van pas. brander onmiddellijk weglekken. Bij één toestel is het zelfs mogelijk een vers blikje door de doorprikdoorn van de brander te tlu- wen zonder dat het blikje vast in het toestel zit. De Stichting VWO vraagt zich af waarom er nog toestellen op prikblikjes worden aange boden, aangezien er nu een goed alternatief in de vorm van het ventielblikje is. Overige geteste veiligheidsaspekten waren de mogelijkheid van het aanraken van hete delen bij gewoon gebruik, de stabiliteit en de gas- dichtheid. Ook is gekeken wat er gebeurt bij bewaren bij verhoogde temperatuur (70°C of meer), zoals bij zonnig weer in auto's of cara vans wel eens kan voorkomen. Bij 95°C ging het merendeel van de toestellen op wegwerp blikjes lekken of knalde zelfs uit elkaar. Andere aspekten, die in de test aan de orde kwamen, betroffen de kooktijd, het gasver bruik, de werking van de sudderstand, de windgevoeligheid, het gebruiksgemak, zoals montage, schoonmaken, bediening en zicht baarheid van de vlam - en de duurzaamheid. De volledige resultaten zijn in de vorm van een brochure verkrijgbaar door overmaking van f 4,50 op postgiro 1477321 ten name van Stichting VWO, Sweelinckplein 74, 2517 GS te Den Haag onder vermelding van "Kam peerkooktoestellen' De resultaten van dit onderzoek worden ook gepubliceerd in de bladen Consumentengids en Koopkracht. Scholieren kunnen vanaf het nieuwe school jaar de inhoud van hun kleurrijke schoolagen da's voor een belangrijk deel zelf gaan bepalen. AvantGarde International Stationery heeft naast de gebonden editie van de Girls- agenda - de grootste meisjesagenda met een oplage van tweehonderdduizend exemplaren - en voor het sportmerk Ocean Pacific nieuwe losbladige schoolagenda's ontwikkeld. De basisinhoud van de losbladige Girls- en Ocean Pacific-ringbandagenda kan worden aangevuld met keuze-supplementen voor be paalde interessegebieden. De schooljeugd kan de AvantGarde schoolagenda's daarmee een persoonlijk en onderscheidend karakter geven. Voor de losbladige agenda's zijn er supple menten verkrijgbaar voor mode, film, vakantie en een Quad Car Special. Er kan ook nog worden ingetekend op gratis aanvullingen die in de loop van het schooljaar verschijnen. AvantGarde International Stationery, zelfstan dig uitgever van schoolagenda's en "back-to school'-artikelen (multo's, schriften e.d.), wil met de introductie van de losbladige schoola genda haar positie als trendsettende marktlei der in geïllustreerde schoolagenda's verder uitbouwen. Het nieuwste middel tegen suikerziekte is een tablet dat de spijsvertering vertraagt en zo de aanmaak van glucose uit voedsel spreidt. Ruim 200.000 mensen in ons land hebben onderdomsdiabetes: door teveel suiker (gluco se) in het bloed zijn ze gebonden aan streng dieet en medicijnen. Die tabletten moeten de zwakke alvleesklier stimuleren tot aanmaak van extra insuline voor de verwerking van glu cose. Maar omdat de werkzame stof via het bloed wordt getransporteerd, kunnen bijwer kingen ontstaan in het hele lichaam. Het nieuwe middel, Glucobay (van Bayer), is uitsluitend werkzaam in het darmkanaal. Bo vendien wordt de alvleesklier niet uit geknepen. Met de eerste happen van de maaltijd ingeno men, remt Glucobay de spijsvertering in de darmen en zodoende de aanmaak van gluco se. Hierdoor treden na het eten geen sterke bloedsuikerschommelingen op. Dit draagt bij tot het voorkomen van complicaties (o.a. blindheid) die vaak bij suikerziekte optreden. ONDERZOEK BIJ HUISARTSEN: In elke huisartsen-praktijk komen tientallen patiënten voor die geen controle hebben over hun blaas. Een groot deel daarvan brengt de klachten niet ter sprake bij hun huisarts. Het taboe rond incontinentie vormt daarmee een schrijnende situatie. Dat bevestigen 200 huis artsen in een recent gehouden onderzoek. Een eenvoudige rekensom leert dat op die ma nier meer dan honderdduizend mensen uit schaamte zichzelf ernstig tekort doen. Het meest dramatische daarvan is dat zoveel mensen door hun kwaal aan huis worden ge kluisterd; zo raken ze in een sociaal isolement. Nieuwe medische behandelingsmethoden kunnen voor veel van deze patiënten een uit komst zijn. Zo kunnen bepaalde vormen van incontinentie heel goed worden behandeld met oefeningen of een kleine operatie. Boven dien zijn er de laatste jaren zeer doeltreffende geneesmiddelen ontwikkeld. Dridase en Urispas zijn daarvan de bekendste voorbeel den. Opvang-materiaal ('luiers') moeten eigenlijk alleen worden toegepast als alle an dere methoden niet hebben geholpen. De Landelijke Vereniging Incontinenten on derstreept de uitkomsten van het onderzoek. Zij adviseert alle patiënten met incontinentie die zich nog niet door de huisarts hebben la ten onderzoeken, dat alsnog te laten doen. Ook vrienden en andere mensen in de omge ving van iemand met incontinentie worden verzocht aan te dringen op een bezoek aan de huisarts. Bovendien kan iedereen voor goede voorlichting - ook anoniem - terecht bij de Landelijke Vereniging Incontinenten, postbus 3440, 5203 DK Den Bosch, telefonisch op maandag-, dinsdag- en donderdagochtenden (073-122822). Is er geen vriendelijke buur, zet dan de planten bij elkaar in een ondiepe schaal met een laagje water. Die heeft last van stress, ze is overspannen, hij moet zich heel kalm houden, die en die zit onder de valium. Allerlei uitdrukkingen die iets te maken hebben met mensen die op de een of andere manier niet meer zijn opgewassen tegen de spanningen van het dagelijks bestaan. Jaarlijks komen velen in de WAO of de AAW terecht of moeten een beroep doen op hun particuliere verzekeraar omdat ze ten gevolge van spanningen hun beroep niet langer kun nen uitoefenen. Hoewel de consequenties hiervan voor ieder mens anders kunnen zijn, blijft het toch voor iedereen die er mee wordt geconfronteerd op zijn minst een nare zaak. De kwaliteit van het leven wordt immers toch voor een belangrijk deel bepaald door de ge zondheid. Een gezond mens doet zijn werk met meer plezier en beleeft meer vreugde aan vrijetijdsbesteding. Hoe goed de financiële zaken nu en in de toe komst geregeld zijn, het leven wordt er door ziekte niet prettiger op. En hoewel er altijd fac toren zullen zijn die we zelf niet kunnen beïn vloeden, blijft er gelukkig voldoende over dat we wel kunnen doen om onze gezondheid te bevorderen. Bewust omgaan met risico's en weten wat je kunt doen om te voorkomen dat je ziek wordt is wat dat betreft al een basis. Spanningen (stress) hebben invloed op alle aspecten van de gezondheid en kunnen de oorzaak zijn van allerlei aandoeningen. Naast de gezondheidsklachten die ze kunnen veroor zaken, kan een ander gevolg zijn dat mensen psychisch het leven van alledag niet meer aankunnen. Belangrijke bronnen van spannin gen kunnen bijvoorbeeld het werk, het gezin en de woonomgeving zijn. Je kunt spanningen niet vermijden door ze te trachten te ontlopen. Integendeel, ieder mens heeft een zekere hoeveelheid spanning nodig om goed te kunnen functioneren. Bijna ieder een, van scholier tot manager, verklaart wei eens onder druk betere prestaties te kunnen leveren. Om aan de gevolgen te ontkomen hoeft men spanningen en drukte dus niet uit de weg te gaan. Maar het is natuurlijk ook niet goed om voortdurend op het puntje van de tenen te lopen. Er is een simpel gezegde waarmee men pre cies aangeeft wat er wordt bedoeld: "Als de boog steeds gespannen staat, gaat de rek'er uit". - Zo gaat het ook met mensen. Wie gezond be zig wil zijn, werkt doelbewust aan een regel maat in spanning en ontspanning. Dat lukt echter alleen wanneer signalen dat het fout dreigt te gaan ter harte genomen worden. Ver schijnselen als slapeloosheid, hoge bloeddruk, hoofdpijn, concentratieverlies en dergelijke kun je beter niet negeren. Wie ze niet ter harte neemt riskeert ernstige li chamelijke klachten, depressies of wordt overspannen. Om ongezonde spanningen te vermijden dient men er zich van bewust te zijn hoe men leeft, hoe men zijn leven indeelt en hoe men met zijn omgeving omgaat. Belangrijk daarbij zijn: Zorg voor voldoende en regelmatige nachtrust; - Hou zoveel mogelijk een vaste dagindeling aan, ook voor de maaltijden; - Zorg voor een goede conditie door regel matige lichaamsbeweging; Wees spaarzaam in het gebruik van koffie en alcohol en als u nog rookt probeer er dan vanaf te komen; Tracht oplossingen te vinden als u ondanks alle inspanningen achterop dreigt te raken met uw werkzaamheden; Probeer zoveel mogelijk positief (maar wel realistisch) te denken; - Toon echte interesse in uw sociale omge ving en neem er deel aan; - Ontspan u tijaig, zowel iicnamelijk als geestelijk. U kunt hierbij denken aan het luisteren naar muziek, lezen of het beoefe nen van een sport. Eigenlijk weet u zelf het beste wat voor u de meeste geestelijke of lichamelijke ontspanning geeft; - Let op signalen dat de spanningen u de baas dreigen te worden. Vraag tijdig om hulp, bijvoorbeeld bij uw huisarts. Het is echt niet iets waarvoor u zich hoeft te schamen. Uit het voorgaande blijkt hoe nauw onze ge zondheid en de wijze waarop we ons leven in delen, eten en drinken, bewegen en open staan voor onze omgeving met elkaar verbon den zijn. Bij ieder mens staat gezondheid op de eerste plaats als het gaat om de zaken die voor hem of haar belangrijk zijn. Wees er zuinig op.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 6