Ot^sr;- 1 E RT DE RACE TEGEN AIDS HEEFT SPONSORS NODIG. B. TULLENAAR 200 GRAM F0T0PLEZIER ALSTUBLIEFT ycorica z DE OPEL-DEALER BETAALBAAR BETER z JANSSENS VLISSINGEN B.V. APPELCAKE f 00.000, AGFA GOEDE WAAR KOOPT U BIJ: COMBi BACK O v. d. ^Cetterij 2 FILMS f 18.95 AIDS FONDS: GIRO 8957 AUTOBEDRIJF "BRITANNIA" B.V. AGFA- COLOR XRG 100 24 3 OPNAMEN SEIKO SEIKO Juwelier \AN DERjMA DEN Brood- en banketbakkerij Paul Krugerstraat 65 Vlissingen tel. 12859 IDAVAINE Een normale douche-installatie heeft een gemiddeld waterverbruik van 12-18 liter per minuut, waarvan ongeveer 50% bestaat uit warm water. De Best Saver heeft een waterverbruik van slechts 5-8 liter per minuut. De massagehanddouche van "VIBRO-FIT" met 3 keuzemogelijkheden: A. schuimstraal fUtVj B. douchestraal C. massagestraal Voor iedere Opel hebben wij de beste bougies in voorraad. Zij zorgen voor een vlotte start en zijn noodzakelijk voor een schone verbranding. Zelfs van de prijs vliegen de vonken: v.a. f5,95 inclu sief B.T.W. ~l e Pres. Rooseveltlaan 772, Vlissingen, tel. 01184-17100 A.s. vrijdag en zaterdag van 3.75 p.st. voor 3.25 p.st. Brood- en Banketbakkerij Scheldestraat 58 VLISSINGEN De NSG heeft ook iets tegen t\K- taft. tak- tik- tak- hakken. gratis informatie. WILÏÏ©©IM(!@I£ EVENEMENTENKALENDER VOOR VLISSINGEN "decoratie" VOOR UW NIEUWE VASTE TAPIJTEN De Fiat Panda. Eén brok temperament. Woensdag 31 juli 1991 DE VLISSINGER V A ALLEEN bij DE aktievehpakking 1 1 IS KW UJ t- _l 1 T Nieuwendijk 35-39, Vlissingen. (bij nieuwe jachthaven) lel. 01184 12209. Oék op maandag middag geopend 018 f 595,- Een grote kollektie in hi-tech sportmodellen en chronografen Kleine Markt 1. Vlissingen (Walstraatpromenade) Telefoon 01184-12605 Vrijdag koopavond (Storten op bankrekeningnummer 70.70.70.228 kan ook.) KONICA BIG MINI Iets groter dan een pakje sigaretten. Dat is makkelijk meenemen. Dus altijd direkt bij de hand en startklaar voor gebruik om de leukste momenten vast te leggen. Scherpstellen, flitsen, film transporteren, al les doet ie zelf. Het is dan ook een van de allerkleinste volau tomatische kleinbeeldcamera's ter wereld. Het is zo gemakkelijk om een goede foto te maken. EENMAAL KONICA, ALTIJD KONICA. FOTO «VIDEO «AUDIO St. Jacobsstraat 27 Vlissingen 01184-12300 Lange Kerkstraat 31 Goes 01100-27324 CV-, GASVERWARMINGS- en LOODGIETERSBEDRIJF DOMBURGS SCHUITVLOT 21 MIODELBURG - TEL. 01180-12330 OOE-HCT ZEIVERS KUNNEN BIJ ONS TERECHT VOOR AL HUN MATERIALEN OP SANMAIR GAS C V EIEKTRO EN OAKBEDEKKINGSGEBIEO 's Maandags de hele dag geopend! ORIGINELE OPEL-UIT1ATEN Beter en voordeliger kan niet. Komplete uitlaatset, gemonteerd incl. BTW: Rekord E ('78 '86) 2.0 S f 290,- Kadett D ('80 '84) 1.2 S f 283,- TREKHAKEN Voor iedere Opel. Binnen 1 dag gemonteerd, inclusief elek trische voorzieningen voor verlichting en remlicht. Prijs: f545 inclusief montage (Kadett E Hatchback). BOUGIES DF.OPEI. DKAI.F.K ZEKERHEID VIX >R ALLES De Nederlandse Stichting Geluidhinder heeft iets tegen lawaai: NSG.Pnstbus381.2600AJ Delft.Tel.-015 562723 HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 24.005 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissin gen, Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koude- kerke, Biggekerke, Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 48.035, verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV. Druk: BV Rotadruk, Postbus 36. 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: redactie vrijdag 16.00 uur. advertenties vrijdag 17.00.uur. Boekhandel Bikker, 16.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 166.085 donderdag 1 tot en met woensdag 7 augustus 1991 T/m 3 aug. 11e STRAATFESTIVAL VLISSINGEN 1991 in en om de binnenstad. Zie voor het programma de speciale Festivalkrant, verkrijgbaar bij alle VVV-bureaus in Zeeland. Org.: Culturele Raad Vlissin gen. Inl. 01184-14928/16672. T/m 7 aug. (Uitgez. het weekend), Bunkerterrein, 1991, Langeleenweg, SPEELSTAD. Toegang dag. 09M- f 1,50 per kind per dag. Gezinsred. 1630 u. mog. Kinderen uit Souburg, Vlissin gen en Ritthem worden met gratis bus sen vervoerd. Org.: w.g. Speelstad. Do. 1 aug. Boulevard Vlissingen, VERENIGDE 1991, SPAARBANK DUATHLON: 15 KM LO- 1830 u. PEN, 1 KM ZWEMMEN. Inschrijven a f 12,50 (bondsleden) en f 15,— bij Ma ritiem Hotel Britannia, Boul. Evertsen. Er wordt tevens een duathlon voor re creanten gehouden: 7,5 km lopen en 500 mtr. zwemmen. org.: N.T.B./TV.Z./Frans Wassink. Inl. Frans Wassink, 01180-15183. Do. 1 aug. Happy Buccaneer, A. Dekenstr. 5, 1991, OPE 501 DARTTOERNOOI. Deelna- 20.00 u. me f 5,—. 22.00 uur: OPTREDEN JAN BLOK BLUES BAND. Toegang gratis. Org.: Happy Buccaneer. Do. 1 aug. COSMO, Voltaweg, THE BRIECIS 1991, SOUND TEAM. Org.: COSMO. 21M u. Vr. 2 aug. St. Jacobskerk, MIDDAGPAUZE- 1991, ORGELCONCERT ÖOOR HENK VAN 12.00 u. PUTTEN. Toegang gratis. Org.: Orgel commissie Vlissingen. Vr. 2 aug. St. Jacobskerk, ORGELCONCERT 1991, DOOR BRAM BEEKMAN, ORGANIST 20.00 u. VAN DE ST. JACOBSKERK. Toegang volw. f 6,t/m 12 jr./65+ f 4,50. Org.: Orgelcommissie Vlissingen. Vr. 2 aug. Boulevards Evertsen en Bankert, MID- 1991, ZOMERNACHTMARKT MET STAND- 21JJ0- WERKERSCONCOURS. M.m.v. 01.00 u. Stichting Vesting Vlissingen (opening met kanonschoten). Org.: Ver. voor Ambulante Handel in Noord- en Midden-Zeeland. Vr. 2 aug. Bellamypark, MARLBORO ROAD 1991, SHOW (DRIVE-IN, DISCOTHEEK); 22.45- MET LASERSHOW. Org.: Strandpavil- 01.00 u. joen De Nolle/Culturele Raad Vlis singen. Vr. 2 aug. Happy Buccaneer, A. Dekenstr. 5, OP- 1991, TREDEN RICK DEAN (COUNTRY- 22.00 u. WESTERN). Toegang gratis. Org.: Happy Buccaneer. Zo. 3 aug. De Kanovijver, Van Woelderenlaan, 1991, DUIN- EN STRANDTOCHT: 5-10-15-20 10.00- KM. Inschrijfgeld f 4,Org.: w.s.v. De 13.00 u. Vrolijke Tippelaars. Za. 3 aug. Happy Buccaneer, A. Dekenstr. 5, OP- 1991, TREDEN MUSICA ESPANOLA (FLA- 15.00 u. MENCO). 21.30 uur: OPTREDEN SABOR TROPICAL (SALSA). Toegang gratis. Org.: Happy Buccaneer. Zo. 4 aug. Happy Buccaneer, A. Dekenstr. 5, OP- 1991, TREDEN MILES BROWNING BAND 22.00 u. (FUNK/ROCK). Toegang gratis. Org.: Happy Buccaneer. Wo. 7 aug. Bachten Reede, Vredehoflaan 42, 1991, CONTACTAVOND ALLEENSTAAN- 1930 u. DEN 50+ "SAMEN UIT". Toegang f 1,Iedere woensdagavond. Inl. 01184-17452. Org.: Stichting Welzijn voor Ouderen. Een ieder kan activiteiten en evenementen voor pu blicatie in dit blad opgeven tot uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de verschijningsdatum bij de §t;7hÜnQ Vlissingen Promotie, Nieuwendijk 15, sio. tsV Vlissingen, telefoon 01184 - 16874. tapijtcentrale woninginrichting Hobeinstraat 69 telefoon 01184 17919 Dt Fiat Panda. Standaard met injectiemotor, vijfversnel lingsbak en driewegkatalysator. Toch is hij er al vanaf f 1.1.350,-. En u kunt 'm nu al rijden zonder meteen alles te betalen. Gedurende 12 maanden kunt u namelijk profite ren van een renteloos krediet van maximaal f 10.000,-. Het verschil wordt waarschijnlijk gedekt door de inruil- waarde van uw huidige auto en dan betaalt u nu dus helemaal niets. Dus kom even langs bij de Fiat dealer, want het aanbod i.s maar tijdelijk. anaa Huurkoopovereenkomst volgens Je gebruikelijke voorwaarden van hat Credit .Vederland H.V. Het minimum krediet bedraagt I 4.000,-. Vereiste aanbetaling minimaal 25 >.in Je cataloguskaarde. Dit aanbod geldt voor alle nieuwe Panda's m.u.v. Je l'anda Selecta die vóór 51 augustus a.s. rijn voor/ien >.m een kenteken. Pr ijs is inclusief Hl exclusief aflcseringskosten. \V ijrigingen voorbehouden. VLISSINGEN. INDUSTRIEWEG 19. TEL. 01184 1 77 36

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5