mmn y VINYL VELE EXTRA KORTINGEN IN: M P r Bah in het Duits Nieuwe locatie in Walstraat voor Silhouette aantrekkelijker Boeken, hoeden en geschenken bij Adrie en Gea de Ridder Nieuwe coffeeshop Hema Middelburg ZWN had in 1990 goed jaar Duathlon in Vlissingen _s-: jr .a- WAAR KWALITEIT EN SERVICE NIET VERGETEN WORDT! DIVERSE COUPONS Kruiswoordraadsel Toeristische snuffelmarkt in Vlissingen Concours standwerkers in Middelburg Chicago 100% Polyamide velours 400 br. jute rug 155,- p/mtr. NU f 129,- gelegd Leeds 100% Synthetisch 400 br. jute rug 125,- p/mtr. Nu f 89,- gelegd BerberOÜ 100% Polyamide grove nop 400 br. jute rug 185,- p/mtr. Nu f 139,- gelegd Parade 80% wol eenmalig, f 299,- gelegd nog 1 kleur 400 br. jute rug p/mtr. Nu Rainbow 100% synthetisch velours 400 br. foam rug 95,- p/mtr. Nu f 75,- gelegd Andros 100% synthetisch 400 br. foam rug 99,- p/mtr. Nu f 79,- gelegd Andros 100% synthetisch 500 br. foam rug 119,- p/mtr. Nu f 99,- gelegd 100% wol 4 sterren 400 br. jute rug 265,- p/mtr. Nu f 198,- gelegd 100% wol 4 sterren 400 br. jute rug 368,- p/mtr Nu f 289,- gelegd 100% wol 5 sterren 400 br. jute rug 395,- p/mtr. Nu f 329,- gelegd 100% wol 5 sterren 500 br. jute rug 485,- p/mtr. Nu f 415,- gelegd en nog veel meer! MATRASSEN EXTRA VOORDELIG 200 breed: 22,50 30,- 39,- 1 44,- 1 49,- 59,- 1 etc. 400 breed: 49,- 59,- 1 69,- 1 79,- 1 89,- 1 99,- 1 etc. 4 65 I HARTGRONDIG M Ad Hanneman Woensdag 31 juli 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 3 UIT HET ZAKENHABT Adrie sfeervol en Gea de Ridder hebben nu de beschikking over een ingerichte winkel. Silhouette, speciaalzaak in bad-, ballet- en fitnesskleding heeft sinds enige tijd een nieuw onder komen aan de Walstraat in Vlis- singen. Van nummer 76 verhuisde de winkel naar num mer 99, een volgens de eigena resse aantrekkelijker locatie: schuin tegenover één van de in gangen van het in aanbouw zijn de ABC-complex aan het Scheldeplein. „In deze winkel had mijn dochter een exlusief kledingzaakje, dat niet zo goed liep", vertelt Yvonne van Noppen, al vijf jaar werk zaam in het vak. „Wij besloten toen die winkel op te heffen en mijn zaak over te brengen naar dit pand. Het is weliswaar iets kleiner, maar op een gunstiger plek aan de Walstraat gelegen. .Tegelijk heb ik mijn assortiment badkleding uitgebreid met een zeer aantrekkelijk Braziliaans merk: Porta do Sol. Naast Beach- line vormt dat de topper van de zaak. Het combineert een geraffi neerde lijn met prachtige kleuren. Ook in ballet- en fitnesskleding, leggings en wielrennersbroeken is de keus zeer uitgebreid". Silhouette is dagelijks, behalve maandags, geopend van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Za terdags gaat de winkel om 17 uur dicht. Vorige week vrijdag werd in Ar- nemuiden met enig feestelijk ver toon de kadoboetiek, christelijke boekhandel en hoedenzaak van Adrie en Gea de Ridder heropend na een forse verbouwing. In september 1984 opende het ondernemende echtpaar in een pandje aan de Langstraat 73 in Arnemuiden hun christelijke boekhandel. De vestiging bleek een succes want al na twee jaar werd de boekhandel uitgebreid met een afdeling dameshoeden. En nu, nog eens vijf jaar later, bleek uitbreiding opnieuw nood zakelijk. De zaak werd fors aan gepakt en resulteerde in een verlenging van de verkoopruimte met ruim negen meter. Daardoor is een ruime en overzichtelijke winkel ontstaan met een combi natie van een drietal soorten arti kelen: de kadoboetiek, de boekhandel en de afdeling hoe- denmode. Het aanbod cadeau-artikelen is zeer gevarieerd en biedt voor elk wat wils in verschillende prijs klassen. De afdeling boekhandel biedt een ruime sortering boeken waarvan de inhoud is geschoeid op christelijke grondslag; het aanbod bestaat hier tevens uit een sortering muziekcassettes en CD's. De afdeling hoèdenmode tenslotte biedt een ruime sorte ring van de laatste mode op het gebied van de dameshoeden. „We hebben daarvoor zelfs klan ten in Zeeuwsch-Vlaanderen en de Bevelanden omdat kennelijk lang niet overal zaken zijn die leu ke dameshoeden in de verkoop hebben", zegt Gea de Ridder be scheiden. Speciaal met het oog op de toeristen is er een beschei den afdeling souveniers en ande re snuisterijen aan het Een doorkijkje in de nieuwe Hema coffeeshop. De Hema in Middelburg biedt sinds 17 juli aan haar klanten een extra service. Vanaf die datum is er namelijk een sfeervolle cof feeshop met 58 zitplaatsen geopend. De coffeeshop is volgens de nieuwe h|ema horeca-formule in gericht. De nieuwe kleuren, de sfeervolle verlichting en de pre sentatie vormen qua stijl één ge heel met de winkei. Ook is er veel aandacht besteed aan een snelle Zaterdag 3 augustus wordt in Vlissingen voor de tweede en laatste keer een toeristische snuffelmarkt gehouden. Deze keer is de plaats van handeling het Stadhuisplein van 13 tot 20 uur. Tijdens de ze groots opgezette openlucht-rommelmarkt zul len vanuit 150 kramen parti culieren trachten hun overtollige huisraad aan de man te brengen. Aan de Lange Delft in Middelburg wordt op donderdag 8 augustus tussen 10 en 17 uur het traditio nele standwerkers- concours gehouden. Omstreeks 17 uur zal nabij de vestiging van Vroom en Drees- man de prijsuitreiking plaatsvin den door het gemeenteraadslid AP. van Mourik nadat een des kundige jury heeft uitgemaakt wie voor de ereprijzen in aanmer king komen. bediening van de klant. Het vernieuwde assortiment ken merkt zich onder meer door veel verse producten. Het bestaat uit glbak, snacks, diverse broodjes, soepen en ijs. Voorts worden er frisdranken, verse jus d'oranges en diverse soorten koffie zoals cappucino en espresso geser veerd. leder kopje koffie wordt vers gezet. Uit het jaarverslag over 1990 toont aan dat de nv Streekver- voerbedrijf Zuid-West-Nederland met tevredenheid kan terugzien op de bedrijfsresultaten in dat jaar. Het aantal reizigers steeg met 4,3%, terwijl het streekver voer landelijk minder dan 2% groei kende. Financieel werd het boekjaar afgesloten met een winst van 317.000 gulden. De winst van enkele tonnen is evenwel niet voldoende om de noodzakelijke investeringen te fi- nacieren: een steeds groter deel van het noodzakelijke vermogen moet worden geleend. Het gezond houden van het bedrijf zal in de komende jaren dan ook moeten worden bereikt door het beper ken van de investeringen in nieu we bussen en in gebouwen. In 1990 werden door de ZWN voor het eerst meer dan 20 mil joen reizigers per jaar vervoerd. Op Schouwen-Duiveland en Goeree Overflakkee was de groei 4,9%. Walcheren en de Bevelan den toonden de sterkste stijging met 7,1%. Het aantal vervoerde reizigers in Zeeuwsch-Vlaanderen bleef gelijk. verkooppakket toegevoegd. „Maar die komen hier maar op kleine schaal en dan vaak alleen maar voor de klederdracht en voor de klok, want de haven van Arnemuiden telt eigenlijk niet meer mee." Voor de eerste keer wordt in Vlis singen een duathlon georgani seerd. Onder auspiciën van de NTB en de TVZ strijden een groot aantal atleten op donder dag 1 augustus om de vele sponsor-prijzen, waaronder de Grote Prijs van de Verenigde Spaarbank. De te houden duathlon komt in de plaats van de al twee keer ge houden triathlon en gaat om 18.30 uur van start. De deelne mende atleten dienen 1 km in zee te zwemmen tussen de Coosje Buskenstraat en hotel Bri tannia waarna er 15 km moet worden gelopen op de boulevard cn de zeeglooiing. Ook is er een wedstrijd voor recreanten die echter bij beide onderdelen slechts de halve afstand moeten afleggen. Omdat de onderdelen worden afgewerkt op een betrek kelijk klein parcours, is de wed strijd door het publiek gemakkelijk te volgen. Yvonne van Noppen met één van de modellen uit de Porta do Sol collectie. OPRUIMING! lv: TAPIJT 400 en 500 breed Polyether 80/190 80/200 90/190 901200 1201190 130/190 140/190 1401200 160/200 SG 30 145,- 160- 170- 215.- 245,- 265,- 290,- SG 35 165.- 190.- 198,- 260.- 285- 305.- 320,- SG 40 wol 195.- 205,- 215,- 230,- 295,- 320,- 345.- 375- 435.- SG 44 wol 225.- 245,- 255,- 270.- 340,- 370- 405,- 430,- 525,- Binnenvering wol (L3. 240.- 255,- 270,- 280,- 360.- 390.- 425,- 455.- Latei O.A. 530.- 570,- 615,- 655.- 825,- 895.— 980- 1040,- 1195- ALLE JALOUZIEËN WORDEN GRATIS OPGEMETEN PRECIES OP MAAT VOOR U GEMAAKT \q KORTE LEVERTIJD Marconiweg 12 tel. 01184 - 65923 Vlissingen bij PZEM-centrale achter MTS en Cosmo Geopend: van dinsdag t/m vrijdag van 830 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.00 uur, zaterdag van 10.00 - 16.00 en maandag van 13.30 - 17.00 uur. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 xx 17 18 x':: 19 20 21 22 23 :'x 24 /.V 2b .•.v.' .V.'. V.V 26 >X 27 28 ;.v 29 30 31 32 33 34 35 TT 3b 37 38 3S P X;X 40 41 42 *.V 43 44 vX 45 8: 4b 47 ;X; 48 49 V.V 50 -S 51 X;X V.V 52 j" 54 56 57 58 59 :.'v 60 61 8: 62 63 64 8:«: 66 67 68 12 Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? 49-7 - 25 - 18 - 41 - 54 - 50-33 - 8- 11 HORIZONTAAL: 1 kleur; 4 zoogdier: 8 emmer; 12 boom; 13 speel goed; 14 Eng. bier; 15 meisjesnaam; 17 heerlijk; 19 getal; 20 gelooide huid; 22 stekken, 24 omroeporgaan; 25 lichaamsdeel; 27 zangstuk; 29 zoéven; 32 ijdele gedachte; 34 woestijnwind; 36 vr. munt; 38 ablatief; 39 plezier; 40 voorzetsel; 41 gezang; 43 vragend vnw.; 45 klei; 46 graveren; 48 hel; 50 vogeleigenschap; 51 kippenloop; 53 pl. in Drente; 55 zoogdier; 58 limonade; 60 delfstof; 62 gelijk; 64 lidwoord; 65 tijdsduur; 66 meisjesnaam; 67 watering; 68 eerste melk; 69 rijstbrandewijn. VERTIKAAL: 1 sluiting; 2 grondsoort; 3 tijdpassering; 5 onbeweeg lijk; 6 gevuld; 7 vette stof; 9 vat; 10 Bijb. naam; 11 strook; 16 Bijb. naam; 17 myth, figuur; 18 berggeest; 19 plaat v.e. handpers; 21 schat; 23 vat; 26 jongensnaam; 27 ringetje; 28 verlangen; 29 zoiets; 30 naam; 31 stoere; 33 jongensnaam; 35 graafdier; 37 zoogdier; 42 zijvlak v.e. baksteen; 43 kloek, statig; 44 juwelenkistje; 45 deel v.h. lichaam; 47 goedzak; 49 kip; 52 automerk; 53 slot; 54 opbergdoos; 55 schor; 56 zwijn; 57 reus; 59 zoogdier; 61 hulde; 63 meisjesnaam. Oplossing van puzzelkrant 10/7 HORIZONTAAL: 2 poisnorioge: 12 PM, 14 haam; 15 kern, 16 me, 17 mat; 19 ss; 21 ka; 22 aar; 23 agaat. 25 pop; 27 nijdas; 29 kind. 30 hamer; 32 lint. 33 erg; 34 kanarie: 36 Ede; 37 Ru; 38 bon; 39 eik; 41 al. 42 soepel; 43 omvang. 44 dl; 45 dek; 47 pot; 48 mi; 50 ram; 52 kasteel; 55 kom. 56 Adam; 58 Maarn; 59 harp; 60 Adige; 62 kaf; 63 Wolga; 64 iel; 65 v.v.; 67 KO: 68 mes; 69 er; 70 beer, 72 lord; 74 NS. 75 barrevoeter. VERTIKAAL 1 opmaker; 3 oh; 4 last; 5 sas; 6 hm; 7 RK; 8 lek. 9 Oran. 10 GN. 11 herstel; 13magirusladder; 16maan- dagmorgen; 18 tang; 20 roman; 22 adie; 24 ad; 25 pan; 26 per; 28 ijl; 30 hanekam; 31 riempen; 34 kopek; 35 eivol; 38 bed; 40 kat; 44 draaier; 46 staal; 49 impasse; 51 mail; 53 sak; 54 erf; 55 kalm; 57 mg; 59 ho; 61 ever; 63 wort; 66 ver 67 koe; 70 Ba; 71 re; 72 LO; 73 de. Winwoord: VRIJPOSTIGHEID Er zijn mensen en potloden. Nu weet ik het zeker. En die potlo den zijn voor mij vooral die runderen die anoniem een briefje schrijven naar de krant en daar tegen een journalist melden wat ze op de lever hebben. Waarom ik het nu zeker weet, ik bedoel van die runderpotlo den? Ik zal het uitleggen. Op de eerste plaats is een journalist een doorgeefluik van meningen, hij (zij) schrijft de geschiede nis van dat moment voor de mensen nu en hij hoopt dat het nageslacht er ook wat aan heeft. Op de tweede plaats is iemand die niet het lef heeft om openlijk voor zijn mening uit te komen rijp voor opname in landen als China, Cuba of een andere politiestaat. Kletsen (of schrijven) tegen een journalist, met je mening te koop lopen dus, heeft alleen maar zin als je openlijk durft te zeggen wat je denkt. Gewoon je naam er bij dus. Hoe kom ik op dit onderwerp terecht? Ook dat zal ik uitleggen. Behalve deze huis-aan-huis-bladen maken we op de redactie ook nog een zomerkrant voor toeristen, de Zeeland Rekreatie- krant. In de editie Midden-Zeeland staat wekelijks een rubriek voor vakantievierderende Duitsers onder ae kop 'Für unsere deutschen Gaste'. In die rubriek probeert de Streek VVV Wal cheren Promotie wekelijks de Duitsers met interessante verha len duidelijk te maken dat Zeeland meer is dan een homp klei met - vooral - water er omheen. En zo werd in een week aangekondigd dat in Vlissingen kermis (Jahrmarkt) zou zijn met een sprankelend vuurwerk (Feuer- werk) als afsluiting. Dat - zo vinden we nog steeds - is goed om te weten, want de Vlissingse kermis mag er zijn en het vuurwerk nog veel meer. Dat heeft niveau. Nu was er zo'n on verlaat die dat stukje kennelijk had gelezen, het ruw uit de krant had gescheurd en het vervolgens via de post op m'n bu reau liet komen, voorzien van een voddig briefje waarop met liederlijk onhandig handschrift ongenoegen werd gespuid. In derdaad u raadt het al. Vuurwerk hadden we vijftig jaar gele den al genoeg gehad en 46 jaar geleden waren we blij dat ze opgedonderd waren, stond er. En dat het onze 'Gëste' zijn, nu, daar had deze persoon alleen het woord 'bah' voor over. Met collega's sprak ik er 's avonds na werktijd op een terrasje over. De jongste collega had tijdens onze verbazing over het voddig briefje weinig meegedaan aan het gesprek. Toen het er op leek dat we uitgepraat waren zei ze: 'Wie is er eigenlijk een fascist, die briefschrijver of de Duitsers nu?' Ik wist het antwoord hoewel ik eventjes zin had om wat ge nuanceerder te oordelen. Ik kon echter geen argumenten vin den en nam nog een pilsje. Kijkend naar voorbijgangers probeerde ik het allemaal maar te vergeten. Het blijven potlo den of runderen. Je hebt er niks aan, bedacht ik. Hoewel... zou die schrijver of schrijfster misschien nare herin neringen hebben?

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 3