Oud Zeeuws Filmarchief houdt presentatieweek in september Klasse van de Zeeuwse klei in Happy Buccaneer Midzomernachtmarkt op boulevard in Vlissingen GEVARIEERD FILMAANBOD OVER ZEELAND VAN VROEGER Marlboro Music Tour in Vlissingen Orgelconcert Nieuwe Kerk Middelburg 1 AUGUSTUS T/M 7 AUGUSTUS IN MIDDEN ZEELAND Openingsmanifestatie Muziek uit slang en hagedis Bevelanden Politie! Brandweer Ambulance Bel snel 06-11. Miles Browning Band in concert Woensdag 31 juli 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 11 m is? m M w® M IK Onder het motto: 'Oude Zeeuwse Filmdagen' presenteert het Film festival Zeeland, in samenwerking met het Zeeuws Filmarchief van de Zeeuwse Bibliotheek, een aantal filmprogramma's over het vroegere leven op Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland. Een en ander zal plaatsvinden tijdens de activiteiten rond Zeeland Cultuur- maand in september. Tijdens een openingsmanifestatie in de Stadsschouwburg aan het Molenwater in Middelburg op 14 september en een vijftal voorstel lingen in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteense- dijk van 18 t/m 21 september zal met behulp van veel oud beeld materiaal een overzicht worden gegeven van het leven en werken in Zeeland voor de oorlog en voor de watersnoodramp. De aanleiding voor het organise ren van deze manifestatie moet volgens Liebeke Peters, mede werkster van het Zeeuws Filmar chief van de Zeeuwse Bibliotheek, worden gezocht in het succes van de in september vorig jaar gehouden Dag van de Zeeuwse Film. Toen werd de ma nifestatie gehouden in nauwe sa menwerking met de Stichting Filmtheaters Middelburg. Liebe ke: „Er was toen sprake van een overweldigend succes want de voorstellingen waren heel snel uitverkocht. We zijn naar aanlei ding daarvan met die stichting en met de gemeente Middelburg om tafel gaan zitten en dat overleg heeft geresulteerd in de oprich ting van het Zeeuws Filmar chief." Het afgelopen jaar is hard ge werkt aan een inventarisatie van het beschikbare beeldmateriaal en het overzetten van de vaak broze en kwetsbare oude films op video. Het beschikbare beeld materiaal is voor een deel afkom stig uit bestaande archieven, maar „ook krijgen we vaak aan biedingen van mensen die bij de erfenis tussen de boedel een aantal oude filmpjes aantreffen in roestige doosjes en daar eigenlijk niet goed raad mee weten. We maken dan dankbaar gebruik van het aanbod en copiëren die films op video waarna we aan de eige naar van de oude films een copie op VHS ter beschikking kunnen stellen", licht Liebeke toe. In de Stadsschouwburg in Mid delburg vindt op 14 september vanaf 14 uur een openingsmani festatie van de Oude Zeeuwse Filmdagen plaats. Er is dan een gevarieerd filmaanbod met onder meer beelden van Arnemuiden, Westkapelle, Goes, Middelburg en Vlissingen. Ook zal er worden opgetreden door het Westkap- pels dameskoor en het ZWN- koor. De manifestatie wordt die dag om 19 uur afgesloten met een speelfilm. Op 18 en 20 september staat in de aula van de Zeeuwse Biblio theek het Walcheren van voor de Ook aan de landbouw op de Bevelanden in de jaren dertig wordt tijdens de Oude Zeeuwse Filmdagen veel aandacht besteed. In het kader van het Straatfesti val Vlissingen zullen tot en met zondag 4 augustus in de Happy Buccaneer een aantal Zeeuwse formaties blijk geven van hun muzikale mogelijkheden. Eén van de voorbeelden daarvan is het nachtconcert, vanaf 23.30 uur, van de Jan Blok Blues Band. Jan Blok is al vele jaren actief in de Zeeuwse blues-wereld en staat derhalve garant voor een heerlijk nachtje uit. Vrijdag 2 au gustus kunnen de liefhebbers van een gitaar en een goed ge schoolde stem hun hart ophalen tijdens een optreden van Rick Russel Dean uit Middelburg. Hij brengt vanaf 22 uur easy liste- ningmuziek uit de jaren zestig. Zaterdag 3 augustus om 15 uur is er sprake van de Flamenco en De Jan Blok Blues Band is al jaren actief in de Zeeuwse mu ziekwereld. Spaans vuur bij het optreden van Musica Espanola. Naast het solo De Vlissingse formatie Miles Browning Band. gitaarspel van de mannelijke helft van het duo vraagt de vrouwelij ke helft alle aandacht voor de Se- villanes, Zapateado en traditionele dansen uit het brede scala aan flamencostijlen dat Spanje rijk is. Zaterdag 3 augus tus is er sprake van een tropisch avontuur in een Zeeuwse ambi ance met Sabor Tropical. Deze 9-mansformatie uit Curacao brengt vanaf 22 uur Zuidameri- kaanse invloeden, samenge bracht tot een uiterst dansbare mix van reggea, marenge. kan- dans en salsa-achtige muziek. De laatste dag is weggelegd voor de Vlissingse formatie Miles Brow ning Band. Vanaf 22 uur bunde len Miles, Alex, Paul, Frank en Harry hun krachten in een brui sende funckrock met een vleugje blues. In de Kapel van St. Maarten in Hogelande wordt vrijdag 2 augustus om 20 uur een kijk- en-luisterconcert gegeven door de Engelse groep The Waytes van de Isles of Scilly. Het concert wordt gegeven ten bate van de Vogelopvang De Mikke; de concertgevers bespelen verschillende bijzon dere blaasinstrumenten zoals de kromhoorn, de hagedis, de racket en de slang. De boulevard van Vlissingen zal donderdagavond 8 augustus van 21 tot 01 uur plaats bieden aan tal van marktkraampjes ter gele genheid van de negende editie van de Midzomernachtmarkt. De markt wordt ook dit jaar georga niseerd door de afdeling Midden- en Noord-Zeeland van de Centra le Vereniging vor de Ambulante Handel. De markt wijkt in één opzicht af van de vorigen omdat er dit jaar geen standwerkerconcours aan is verbonden. Er zullen wel stand werkers aanwezig zijn om met veel overtuigingskracht en volu me hun koopwaar aan de man of vrouw te brengen maar het wedstrijdelement ontbreekt. De reden daarvoor is het feit dat het in de afgelopen jaren door de in vloeden van weer en wind bijna onmogelijk bleek om op een eer lijke manier een winnaar aan te wijzen. Op de Midzomernachtmarkt zal in meer dan honderd kramen al lerlei koopwaar worden aangebo den. Het aanbod varieert van bedrukte T-shirts tot Chinese eetstokjes en van zilveren siera den tot de nieuwste raspmachi- ne. Enkele kraampjes zullen bemand worden door de Vlis singse wethouders T.R.K. Meijers en L.C. Poppe-de Looff, brand weercommandant W.P. van Leer- sum, de voorzitster van de standwerkers-jury mevrouw Van Nassau en marktmeester Mari- nissen, die als echte standwer kers met de verkoop van fruit de Stichting Ponyrijden voor Gehan dicapten in Zeeland willen spon soren. Speciaal ter gelegenheid van de markt zal de veerboot van de Olau Line omstreeks 22.30 uur vlak langs de boulevard varen waarbij het schip halverwege de boulevard met een aantal saluut schoten zal worden begroet. Ter versterking van de inwendige mens zal op het parkeerterrein voor het Strandhotel een terras worden ingericht en zorgt de New Orleans Jazzband uit Mid delburg voor de muzikale om lijsting van het geheel. GOES oorlog centraal. Er zullen beelden te zien zijn van Arnemuidense vrouwen die in de oude ha venstad Vlissingen hun vis verko pen en op de Markt in Middelburg zal te zien zijn hoe Walcherse boeren goede zaken doen. Ook het Walcherse platte land met zijn struwelen en krom me paadjes komt aan de orde, evenals de oorlog en de wa tersnoodramp, die Walcheren hebben geteisterd. Het program ma, dat beide dagen om 20 uur begint, biedt tevens een optreden van het duo Piet en Piet van Rooyen. De historie van de Bevelanden komt aan de orde op 19 septem ber vanaf 20 uur en op 21 sep tember vanaf 10 uur. Er wordt veel aandacht besteed aan de landbouw op de Bevelanden in de jaren dertig en aan het Goes van voor de oorlog. Van de wa tersnoodramp op de Bevelanden zijn unieke beelden te aanschou wen. Engel Reinhoudt zorgt dan voor de muzikale omlijsting. Schouwen-Duiveland komt op 21 september vanaf 14 uur aan de orde met opnamen van het slot Haamstede, Zierikzee in de jaren dertig en Zijpe en Bruinisse in de jaren vijftig. Het eilandelijke muzi kale tintje wordt dan verzorgd door Elvira Simons. En voor het feit dat Tholen en Zeeuwsch- Vlaanderen niet aan de orde ko men heeft Liebeke Peters een simpele verklaring: „We hebben eenvoudig niet de beschikking over voldoende beeldmateriaal van die delen van Zeeland waar door we er ook geen programma over hebben kunnen samenstel len." De kaartverkoop en de mogelijk heid tot reservering voor de voor stellingen in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek wordt opengesteld vanaf 3 september tijdens de openingsuren van de bibliotheek. De kaarten voor de openingsmanifestatie in de Stadsschouwburg op 14 septem ber zijn uitsluitend verkrijgbaar bij het Filmfestival Zeeland. Vrijdag 2 augustus wordt in het Bellamypark in Vlissingen tijdens de Midzomernachtmarkt de Marlboro Music Tour '91 gehou den. De aanvang staat gepland op 21.30 uur en het muziekspek takel duurt 2,5 uur. Aan het muziekfestijn, dat wordt gepresenteerd door Martijn Krab bé, werken een aantal bekende artiesten mee: BB Queen, Daisy Dee, Roxy D„ Full Effect Sta- cey Paton, The Obsession en In- foboat. Ook staat er een indrukwekkende lasershow op het programma. Voorafgaand aan de show registreert een camera man verrassende videoclips waarin het publiek een belangrij ke rol speelt en die tijdens het concert worden vertoond. Galerie llona Schmit. Expositie schil derijen en andere werken. Gehele jaar: Za. 14.00-17.00 uur. Molenplein Goes. Trechter 5, kon- frontatie tussen vijf beeldende visies van Johan Adriaanse, Wim Bakker, Dave Meijer, Ronald van Dokkum en Ineke Otte. BURGH-HAAMSTEDE De Bewaerschole (Weststraat 18, Haamstede). Klederdrachten en Mut sen. ma. t/m za. 13.30-16.30 uur. Op toeristendagen bovendien 10-12 uur. V.a. 27 juli. KAMPERLAND Restaurant Papillon. Aquarellen en portretten van Lydia Klop-Steendijk. ma t/m za. v.a. 10 uur, zo. v.a. 17 uur. MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Ramschip De Schorpioen. (Loskade t.o. station). Expositie "magnetische detector tot frequentie synthesizer. Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Balans 17, Jon van de Riet. schilderij en. woe-vr 12-17 uur, za. 11-16 uur. Galerie B. Witte. (Vlasmarkt 11). Sas- ja Fijen, Schilderijen en acryl op lin nen. Di. t/m za. 10.30-12.30 en 13.30-18.00 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dinge- mans. Rob de Haan, olieverfschilderij en, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunsthandel De Witte Swaen:t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente exposi tie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dau- villier. (L. Noordstraat 56). schilderij en. tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Groot mede 66). Staal/touw plastieken, op tel. afspraak geopend. tel 0118016323. Middelburgs Koffiehuis. (Langeviele 61). Schilderijen en Akki Remkes. Da gelijks geopend. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteense- dijk 7). Welsaamgevoegd en welge bouwd. tentoonstelling van architect Arend Rothuizen (1906 1990). (aula). "Tekeningen Kinderen van Tsjerno- byl" (Expositieruimte). Acryl op pap/er.tentoonstelling van Philip Veurink(expositieruimte). "Wandelen in Middelburg", fototen toonstelling. (2e verd.). Tijdens ope ningstijden bibliotheek. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Balanszalen: Lig fietsen. Koninklijke vertrekken: Ronald Mullie. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. Amrobank (Markt 7), Joh. den Her der, schilderijen over Walcheren. N.V. Delta Nutsbedrijven. (Poelenda lesingel 10, galerie). Cor van der Padt, schilderijen. Tijdens openingstijden. Multi-Colour. (Torenweg 4a). Exposi tie van luchtfoto's Jaqueline Midavai- ne en miniatuur auto's van Piet Oversloot. Cafe Dangeroe (Vlasmarkt 39). Ex positie Schilderijen Hans Bommelje. MELISKERKE Gemeentehuis Mariekerke. (Dorpsstraat 3). Mevrouw C. van der Meulen-Polderman, aquarellen. Ma. t/m vr. van 9 tot 16 uur. NEELTJE JANS Delta Expo. Zeespiegelrijzing, een be dreiging, wisseltentoonstelling. Kof fieshop van Delta Expo: Peter Logan. Windsculpturen. Waterfietsen, expositie van een 3-tal waterfietsen. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. Een Zee van schelpen. Tentoonstelling over schelpen. "Tussen zee en land", fototentoonstelling van opnamen langs de Zeeuwse kust. Di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 13.30-17.00 uur, zo. 10.00-17.00 uur. OOST-SOUBURG Watertoren Vlissingen/Oost- Souburg. (Vlissingseweg A58) Mi chel Cardena, tekeningen. Wo. t/m zo. 12.00-17.00 uur. VEERE Grote Kerk. Geschiedenis van de jo den op Walcheren. Tentoonstelling. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo. ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, di. wo. vr. en za. van 10 tot 12.30 en 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissin- gen/Breskens. Op dubbeldeksveer boot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promo tie, met als thema het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iedereen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetarium. Restaurant de Gevan gentoren. (Boul. de Ruyter 1a) Tijdsbeeld, Eddy Quite, tentoonstel ling. Dagelijks van 11.00 21.00 uur. Stedelijk Museum. (Bellamypark 21). Kapers op de kust, tentoonstelling over kaapvaart en piraterij in Neder land 1500-1800. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. en zo. van 13 tot 17 uur. Openbare Bibliotheek Vlissin gen. (Lange Zelke 91). Abstrakt Wer ken en Tekenen/Schilderen, een beeldend proces, werken van kur- sisten van deze kursus van Kunstzin nige Vorming Vlissingen. (tot 27 juli). Tijdens openingstijden. WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373. lijks geopend. DONDERDAG 1 AUGUSTUS Zomeravond-concert in de Herv. Catharinakerk te Zoutelan- de, 20.00 uur. H.G. van Putten, Zomeravond- beiaardconcert, Abdijplein, 19.30-20.30 uur. Straatfestival met vele optre dens op het Bellamypark, St. Ja- cobskerk. Arsenaalterrein en Zeilmarkt. Jan Blok Blues Band, Tappe- rij/Happerij Happy Buccaneer. Aagje Dekenstraat 5, Vlissingen, 23.30 uur. Zeeuwse Koorschool, optreden in de Koorkerk, 11.00 uur. VRIJDAG 2 AUGUSTUS Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14.00 en 20.00 uur. Straatfestival met vele optre dens op het Bellamypark, St. Ja- cobskerk. Arsenaalterrein en Zeilmarkt. The Waytes, muziek van vroe ger, Kapel van St. Maarten te Hoogelande, 20.00 uur. Rick Dean, country Western, Tapperij/Happerij Happy Bucca neer, Aagje Dekenstraat 5, Vlis singen, 22.00 uur. Kees Rosenhart, orgelconcert. Lutherse Kerk te Middelburg, 20.30 uur. Henk van Putten, orgelconcert: St. Jacobskerk te Vlissingen, 12.00 uur. Bram Beekman: 20.00 uur. Marlboro On The Road Music Tour met vele artiesten. Strand paviljoen De Nolle, Nollestrand Vlissingen, 21.30 uur. ZATERDAG 3 AUGUSTUS Lucas Lindeboom, orgelcon cert, Herv. Kerk te Kapelle, 20.00 uur. Straatfestival met vele optre dens op het Bellamypark, St. Jacobsker, Arsenaalterrein en Zeilmarkt. Musica Espanola, Flamengo en Spaans vuur, Tapperij/Happerij Happy Buccaneer, Aagje De kenstraat 5, Vlissingen, 15.00 uur; Sabor Tropical, Z. Amerikaanse muziek, 22.00 uur. ZONDAG 4 AUGUSTUS Maharishi Muziekfestival. Indi ase muziek in de Muziekzaak van Rekr. Centrum Dorimare te Dom burg (Schelpweg). Miles Browning Band, fun- krock, Tapperij/Happerij Happy Buccaneer, Aagje Dekenstraat 5 Vlissingen, 22.00 uur. DINSDAG 6 AUGUSTUS Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 11 uur. Klaas Mulder, orgelconcert. Nieuwe Kerk te Middelburg, 20.00 uur. Zeeuwse Koorschool, zomer- concert, R.K.Kerk, Singelstraat te Goes. WOENSDAG 7 AUGUSTUS Zomerconcert, fluit/gitaar. Dorpskerk te Oostkapelle, 20.00 In de serie zomeravondconcerten van de Stichting Orgelcentrum wordt dinsdag 6 augustus door de Kampense organist Klaas J. Mulder op het orgel van de Nieu we Kerk in Middelburg een con cert gegeven. Op het programma van het con cert, dat om 20 uur begint, staan werken van J.S. Bach, F. Men delssohn, L. Boëllmann en Max Reger. Het concert wordt beslo ten met de Fantasie over de Avondzang van Feike Asma. De Vlissingse formatie Miles Browning Band geeft deze week twee concerten. Donderdag 1 augustus is er van af 22 uur een optreden in café Domburg en een dag later staan ze om dezelfde tijd op het toneel bij het strandpaviljoen Oasis in Zoutelande. VRIJDAG 2 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Naked Gun 2,5' 19 en 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Hudson Hawk' 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'King Ralph' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissin gen, 'Rocketeer' 19 uur, 'Marked for death' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Return to the blue lagoon' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, "In bed with Madonna", 19.00 uur, "The Doors", 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Nuovo Cinema Paradiso', 20 uur, 'La Petite Voleuse', 22.30 uur. ZATERDAG 3 AUGUSTUST Alhambra I Vlissingen, 'Naked Gun 2,5' 14, 19, 21.30 enn 23.45 uur. Alhambra II Vlissingen, Hudson Hawk' 21.30 en 23.45 uur. Alhambra III Vlissingen, King Ralph' 14, 19. 21.30 en 23.45 uur. Alhambra IV Vlissin gen, 'Rocketeer' 19.00 uur, 'Mar ked for death' 21.30 en 23.45 uur. Grand theater Goes, Return to the blue lagoon, 19.00 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'In bed with Madonna', 19.00 uur, "The Doors", 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The Sheltering Sky', 20 uur, 'Dick Tracy', 22.30 uur. ZONDAG 4 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Naked Gun 2.5' 14. 19 en 21.30 uur Alhambra II Vlissingen, 'Hudson Hawk' 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'King Ralph' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissin gen, 'Rocketeer' 19.00 uur. Mar ked for death' 21.30 Grand theater Goes, "Return to the blue lagoon', 19.00-21.30 uur, Electro Middelburg, "In bed with Madonna", 20.30 uur, Schut tershoftheater Middelburg, 'Mau- rice', 20.30 uur. MAANDAG 5 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Naked Gun 2,5' 19 en 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Hudson Hawk' 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'King Ralph' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissin gen, "Rocketeer' 19 uur, 'Marked for death' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Return to the blue lagoon' 20 uur. Electro Middelburg,"In bed with Madonna", 20.30 uur, Schut tershoftheater Middelburg, 'Nuo- vo Cineme Paradiso', 20.30 uur. DINSDAG 6 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, Naked Gun 2,5' 19 en 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Hudson Hawk' 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'King Ralph' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissin gen, 'Rocketeer' 19 uur, 'Marked for death' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Return to the blue lagoon' 20 uur. Electro Middel burg, "In bed with Madonna", 20.30 uur, Schuttershoftheater Middelburg, 'Otello', 20.30 uur. WOENSDAG 7 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Naked Gun 2,5' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Hudson Hawk' 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'King Ralph' 14. 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissin gen, 'Rocketeer, 19.00 uur. Mar ked for death' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Return to the blue lagoon', 20.00 uur. Electro Middelburg, "In bed with Madonna", 20.30 uur, Schut tershoftheater Middelburg, 'Dick Tracy', 20.30 uur. DONDERDAG 8 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Naked Gun 2,5' 19 en 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Hudson Hawk' 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen. 'King Ralph' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissin gen, 'Rocketeer', 19.00 uur, 'Mar ked for death' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Return to the blue lagoon' 20 uur. Electro Middelburg, "In bed with Madonna", 20.30 uur, Schut tershoftheater Middelburg, 'The belly of an Architect', 20.30 uur. VRIJDAG 2 AUGUSTUS Alhambra II Vlissingen. 'Ninja Turtles' 19 uur. ZATERDAG 3 AUGUSTUS Alhambra II Vlissingen, 'Ninja Turtles' 14 en 19 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Assepoester' 14 u. ZONDAG 4 AUGUSTUS Alhambra II Vlissingen, 'Ninja Turtles' 14 en 19 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Assepoester' 14 u. Grand Theater Goes, 'Asse- poester', 16.00 uur. MAANDAG 5 AUGUSTUS Alhambra II Vlissingen, 'Ninja Turtles' 19. uur. DINSDAG 6 AUGUSTUS Alhambra II Turtles' 19 uur. Vlissingen, 'Ninja WOENSDAG 7 AUGUSTUS Alhambra II Vlissingen, 'Ninja Turtles', 14 en 19 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Assepoester' 14 u. Grand Theater Goesm 'Asse- poester', 16.00 uur. DONDERDAG 8 AUGUSTUS Alhambra II Vlissingen, 'Ninja Turtles' 19 en 21.30 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13