Dames versieren? Kruiswoordraadsel Fix Licht en Geluid wil naar groter pand Reistips voor het buitenland 'Bij deze sport ben gewoon even alles je kwijt' IQtipt op Eis Kanocentrum Europagaai naar rustiger vaarwater Jachtwerf Jansen: Watersportwinkel heeft voorrang boven jachtwerf ■HARTGRONDIG! Ad Hanneman Bij goede oplossing krijgt u op de opgegeven nummers de naam van een mythologisch figuur. 60-4-53-16-24-42-11-63-61 -5-18-9 Doedelzakband in Middelburg JONG ONDERNEMEND EERSTE SQUASHCOMPLEX /N MIDDELBURG Nieuw pand Conditie Bedrijfsleven Woensdag 3 juli 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 19 Heren, heren. We laten het er vaak, veel te vaak bij zitten. Kij ken de dames uitdagend onze kant uit, draaien we onze rug om. En in het meest gunstige geval kijken we terug en wach ten, wachten en wachten nog eens tot de dame het initiatief neemt. Richting wc verdwijnt en 'stomtoevallig' tegen ons aan loopt. Weinigen kennen de popgroep Bots, een club uit Eindhoven. 'Ik ben een man ik ben een jager', heette het - blijkt onterecht - in één van hun liedjes. Bij één van mijn laatste uitstapjes in een bar-dancing op Walcheren, waarheen ik reed met twee goed bevriende dames uit Limburg en bubbelwater dronk ter wijl beide blonde schoonheden zich te goed deden aan bier tjes, werd ik weer eens met de neus op de kennelijke lafheid van ons mannen gedrukt. „Ze kijken en doen niks", klonk het aanstekelijk zangerig in mijn oor. En dat was overal hetzelfde, klonk het pertinent. Hoewel ik altijd meer gefascineerd ben door de wijze waarop deze Limburgsen de woorden uitspreken dan door de inhoud van de zinnen, was ik aangenaam verrast. Eerst dacht ik dat er weer iemand 'ons Zeeuwen' omlaag wilde halen. En dat zij de Zeeuwse mannen maar labbekakken vond. Gelukkig lichtte ze op tijd haar oordeel toe, zodat ik tevreden kon vaststellen dat wij mannen internationaal gezien tot de slappelingen gere kend moeten worden. En dat de vrouwen eigenlijk het initiatief nemen. Ik moet zeggen dat ik een aantal dagen heb nagedacht over die Limburgse en haar uitspraak. Een aantal vrouwelijke colle ga's legde ik mijn probleem voor. Ze waren verbaasd. Want - zo hadden zij ervaren - er zijn wel degelijk mannen die initiatief nemen. Het is gewoon afhankelijk van de omstandigheden. Mannen die er boem klats op afgaan zijn gewoon niet in orde, vond een langbenige collega over wie ik voorheen anders dacht. Bovendien leidt 'er op afgaan' nooit verder dan samen een drankje drinken, soms een afspraak maken en vooral een ge- of ongezellig gesprek. Inderdaad moet het klikken, denk ik nu. Maar wanneer weet je dat? UIT HET ZAKEN] HORIZONTAAL: 1 raad; 13 pers. voornaamwoord; 14 zoogdier; 15 verdikking van de opperhuid; 16 dierengeluid; 17 lange lijn; 18 grootmoeder; 19 Amsterdams peil; 21 lidwoord; 23 ouderwets kledingstuk; 25 en dergelijke; 26 organisch zuur; 28 grappenma ker; 30 lichtsterkte; 32 gebeurtenis; 33 buigzaam; 35 voertuig; 35 bijwoord; 37 telwoord; 39 konijnenjager; 41 namelijk; 42 zonder inhoud; 43 praalziek; 44 lengtemaat; 46 draaikolk; 48 vlug; 49100 gram; 51 te eniger tijd; 53 vakantie; 55 wild zwijn; 57 bloedgever; 59 proper; 60 apenootje; 61 vogelprodukt; 62 gedwee; 64 kloos terzuster; 65 voegwoord; 66 deel v.e. huis; 68 vis; 69 voegwoord; 71 op die plaats; 72 bloedvat; 74 voorzetsel' 75 peulvrucht. VERTICAAL: 1 herkauwend dier; 2 eerstkomende; 3 landbouw werktuig; 4 gewricht; 5 vrucht; 6 korte tijdsduur; 7 vogel; 8 rivier in Duitsland; 9 stille zee bij onstuimig weer; 10 geheel de uwe; 11 bolgewas; 12 duistere zaak; 20 vrucht; 21 kleurling; 22 duinvallei; 24 herbergier; 25 eer bewijzen; 27 chemisch symbool; 28 ont kenning; 29 koraalbank; 31 onbep. hoofdtelwoord; 33 krijgs macht; 34 spottende lach; 38 flauwhartig; 40 plaats op de Ve- luwe; 44 etalagefiguur; 45 fraai; 47 snelle loop; 48 tennisterm; 49 grove vlasvezels; 50 steensoort; 52 voorzetsel; 54 klein vertrek; 56 internationale organisatie; 58 opsporingsmiddel; 60 aardap pel; 63 hemellichaam; 64 ongaarne; 67 omroepvereniging; 68 slaghout; 70 muzieknoot; 71 lidwoord; 73 muzieknoot; 74 te we ten. Oplossing van puzzelkrant 26/6 HORIZONTAAL: 1 verraad. 6 dochter; 12 pols, 14 pret; 15 ep, 17 e k.. 18 kat; 20 uk; 21 w g 22 raak; 24 reden; 26 slee, 28 taf; 29 fat; 30 tin, 32 oer 33 Ir 34 zege, 35 reus; 37 si; 38 wezel; 39 atlas; 41 noot, 42 boeg; 43 lever, 47 kapel; 50 op, 52 loge 53 Orel; 54 Bf3; 55 nis, 57 dek; 58 mat 59 koe 60 deel; 62 lelijk; 64 koel 65 er; 66 Em 68 lijn; 69 fa, 70 re; 71 mees; 73 peur; 75 dro gist, 76 steward. VERTIKAAL: 1 veertienhonderd. 2 RP; 3 roek; 4 alk, 5 as; 7 op 8cru, 9 heks; 10 TT; 11 regeringsbeleid; 13 pad; 16 paar; 18 ketel, 19 tetra, 21 wees, 23 af; 24 rage; 25 met; 27 L.O.; 29 fez. 31 nul; 34 zetel; 36 sabel, 38 wol; 40 sol. 44 vod; 45 egel; 46 rekel; 47 komijn, 48 arak; 49 pet; 51 pier 54 boer; 56 Se; 59 K.O.; 61 leeg; 63 lijf; 64 kauw; 67 mei; 69 fee; 71 M.O.; 72 S.S.; 73 Pt; 74 Ra Wlnwoord: MARCONIST De doedelzakband Inter Scaldis Pipes Drums olv Jan Kooman speelt zaterdag 6 juli tussen 14 en 16 uur authentieke Schotse muziek in het centrum van Mid delburg. De band werd opgericht in 1984 en telt 24 leden. De helft daarvan neemt deel aan optredens. De band speelt authentieke Schotse muziek. De Zeeuwen hebben sinds hun oprichting een aantal hoogtepunten meegemaakt waaronder optredens in Schot land en Frankrijk. Bart Hilbers en Paul Wijffels hebben sinds vorige week in Mid delburg hun eigen squashbanen. Aan de Grenadierweg op in dustrieterrein Arnestein openden beiden in de hal van een voormalig staalconstructiebedrijf een sportcomplex bestaande uit vijf professionele squashbanen, douche- en kleedruimtes met een kleine sauna en een bar om na de inspanningen de dorst en honger te lessen. Ze gaven het complex de flitsende naam Squashzzy. De jonge eigenaren hopen veel Middelbur gers figuurlijk maar ook letterlijk warm te kunnen maken voor deze sport. Daarbij zien zij ook mogelijkheden voor bedrijfslid- maatschappen, jeugdtrainingen en competitiewedstrijden. Want wie eenmaal met het kleine venijnige balletje aan de gang gaat, is volgens de twee ondernemers voortaan verslin gerd aan deze concentratiesport. In twaalf weken werd de hal van squash is dat je eenmaal op de een staalconstructiebedrijf om gebouwd tot het squashcomplex Squashzzy met vijf hypermoder ne banen allen voorzien van spe ciale houten verende vloeren, van de rest van de ruimte afgeschei den door glazen wanden. Er kwa men zitjes en een bar, waar de spelers kunnen bijkomen van het harde werken met racket en bal. Achterin werden de kleedruim tes, douches en een kleine sauna gesitueerd. „We liepen al twee jaar met het idee rond, maar de papierwinkel waar we doorheen moesten nam de meeste tijd in beslag", vertellen Bart Hilbers en Paul Wijffels, zelf enthousiaste beoefenaars van de squashsport, die met behulp van hun echtge notes de zaak runnen. Hilbers zette zijn zaak in cd-verhuur te Zierikzee ervoor aan de kant en zwager Wijffels zal zoveel moge lijk in de avonduren aanwezig zijn, daar hij ook nog een slagerij in Middelburg bemant. baan, alles even kwijt bent en je geheel concentreert op het snelle spel. Je conditie gaat er enorm op vooruit, maar natuurlijk moet je rustig aan beginnen. Het is een sport voor jong en oud, waar je Fix Licht-, Geluid- en Drive-in Show groeit na een klein jaar al uit z'n jasje. Het pand aan de Ne- derstraat in Middelburg waar het familiebedrijf van vader en de zoons Kauffmann is gevestigd, staat vol met geluidsapparatuur, lichtbakken, schijnwerpers en al le andere lichteffectapparaten, die men zich maar kan denken. In een schuur in Domburg ligt de rest. Daar staan ook twee bus sen met drive-in show- apparatuur continu 'stand by' om zo uit te rukken naar elke uithoek van Zeeland of daarbuiten. Ko pen of huren, het kan allemaal. Ondanks de tegenwerking die het bedrijf nog steeds volgens eigenaar Cornelis Kauffmann (niet meer zo heel piepjong, maar samen met zijn jongens Martin en Ronnie zeer ondernemend) bij al zijn plannen in onze provincie ondervindt, groeit de zaak enorm. Als alles meezit wordt binnenkort een groter pand in de straat betrokken, waar alle nieuwste snufjes op audio- en lichteffectgebied een plaatsje kunnen krijgen. Het begon met het verzorgen van drive-in-shows door de zoons. Waar de twee gebroeders Kauff mann ook kwamen: in jeugdso- ciëteiten, verenigingsgebouwen of op scholen in Zeeland, overal viel hun professionele geluidsap paratuur op. Vader Cornelis zag daar weldra brood in en zo on stond een klein jaar geleden het Het kanocentrum Europagaai, dat sinds vorig jaar aan het Veer- se Meer gevestigd is, is van loca tie veranderd. Het centrum dat op het dagrecreatiegebied De Piet ligt, pachtte een strook aan het open water van het Veerse Meer. Dit jaar zijn zij verhuisd naar een inham met een haven tje. In feite een verhuizing van nog geen tweehonderd meter, maar met grote consequenties. „Eén van de voordelen van de verplaatsing is dat we nu vanaf de weg beter zichtbaar zijn", legt de, ondanks het sombere weer, goedgehumeurde eigenaar Ron van der Wijk uit. „Maar dat is eigenlijk een bijkomstigheid. De belangrijkste reden is dat het ha ventje waar het centrum nu aan ligt goed beschut is, waardoor beginners ook bij winderig weer kunnen oefenen in de kano's. Bo vendien betekent het een voor uitgang voor de veiligheid, aangezien we nu beter toezicht kunnen houden". Het haventje is uitgerust met een slalombaan waar gevorderden hun slag kun nen verbeteren en met een kano- duiktoren waar de kano's van drie meter hoogte vanaf duiken. Euro pagaai beschikt nu ook over meer steigers. Vorig jaar had het centrum nog maar één steiger om alle kano's, waterfietsen en roeiboten aan vast te leggen, in middels zijn dat er drie geworden. Verder is het volgens Van der Wijk ideaal dat beginners die de slag te pakken hebben nu eerst de twee kilometer lange beschut te kreek af kunnen varen en niet direct een vuurdoop moeten on dergaan op Veerse Meer. Voor gevorderden daarentegen ligt het meer wel open om ontdekt te worden per kano, waterfiets of roeiboot. nieuwe familiebedrijf Fix, een zaak gespecialiseerd in professio nele geluids- en lichtapparatuur zowel voor de verkoop als voor de verhuur, Van licht flightcase- materiaal maakt de ondernemen de familie Kauffmann ook zelf op bestelling alle bijpassende koffers op maat en bekwaamde zich, via een cursus, in de geluidsisolatie techniek voor gebouwen en feestzalen. „Fix heeft nu een keuze uit ver schillende partyshows voor brui loften en partijen, voor buiten of voor binnen, met of zonder licht effecten, met of zonder wed strijdelement", legt Cornelis Kauffmann, die ook nog in de bouw werkzaam is, nader uit. „Ook in feesttenten en op podia kunnen wij alle licht en geluid verzorgen. In Zeeland bleek er nauwelijks iets goeds op dit ge bied te koop te zijn en wat er ge boden wordt, is veel te duur", zegt Cornelis Kauffmann in de kleine showroom aan de Ne- derstraat die volgestouwd staat met apparatuur. „Door aankoop elders in het land en in België kunnen wij bij de verkoop van ap paratuur een kwart van de prijs vragen van wat gebruikelijk is in deze omgeving. Toch is het hard vechten om erin te komen. We ondervinden veel tegenwerking. Bij de banken of de Kamer van Koophandel hier kent men ons soort werk niet en er is veel arg waan. Toch hoop ik met de jon gens de zaak verder uit te bouwen en er later een gezamen lijke vennootschap van te maken. Fix hoopt binnen niet te lange tijd over een nieuw groter pand in Middelburg te beschikken waar ook alle voorraad geluidsappara tuur, theaterspots en discotheek verlichting uit de schuur in Domburg een plaatsje kan vin den. Het assortiment mag dan nog meer gaan groeien vindt on dernemer Kauffmann: „Want dat er hier in Zeeland een grote markt braak ligt", daarvan ben ik over tuigd. Wij rijden trouwens zelf re- Na een bestaan van dertig jaar heeft Kees Jansen, eigenaar van jachtwerf Jansen in Middelburg, nu de meeste van zijn werkzaamheden in de scheeps bouw laten varen. Gebrek aan tijd dwong hem een keuze te maken tussen de watersportwinkel en de scheepswerf aan de Kinderdijk. Twee jaar geleden werd uiteindelijk begonnen met het ombouwen van een deel van de jachtwerf en het uitbreiden van de winkel. Een makkelijke keuze was het niet voor Kees Jan sen. Diep in zijn hart moet hij toch bekennen dat zijn ziel bij de scheepsbouw ligt. „Dertig jaar gele den zijn we in een ander ander pand aan deze straat begonnen met het bouwen, repareren en af bouwen van schepen. Later zijn we naar het huidi ge pand verhuisd en vijftien jaar geleden zijn we gestart met de watersport winkel". Nog langer doorgaan met beide bedrijven was niet mogelijk, maar niet alle activiteiten van de jacht werf zijn afgezworen. Een deel van de werkplaats is aangehouden voor kleine reparaties en het tui gen van schepen. De rest van de voormalige werk plaats is omgebouwd tot winkel. Een plafond moest ingebouwd worden in de hoge ruimte waar in voorheen de schepen moesten. Voor de vloer van het nieuwe gedeelte van de winkel werd de oude dansvloer van het Café Rotterdam, dat vroe ger in het pand zat, gebruikt. De uitbreiding van de winkel houdt onder andere in dat het assortiment aan zeilkleding en aan boeken en kaarten groter is geworden. Afgelopen vrijdag werd de winkel offi- De watersportwinkel Jansen biedt nu een cieel geopend met een receptie voor de vaste klan- nog ruimer assortiment ten, vrienden en leveranciers. wÊiwmmr* Het wordt deze zomer druk op de slagaders van Europa. Het aantal Nederlanders dat deze zomer naar het buitenland met vakantie gaat, bedraagt 6.6 miljoen. De auto zal het meest populaire vervoermiddel zijn. Frankrijk kan in totaal ca. 1,6 miljoen Nederlan ders verwachten en Duitsland ruim 1 miljoen. Een tip om files te vermijden: Reis niet op vrijdag of zaterdag. Deze week zullen wij u enkele reisadviezen geven voor de belangrijkste doorvoer-landen. Frankrijk: In alle weekenden van juli en augustus is zeer druk va kantieverkeer te verwachten, met name rondom het eerste week end van augustus. De maand au gustus is n.l. de vakantiemaand voor de Fransen. Reistip: Probeer uw autorit zoda nig te plannen dat u de Franse grensovergang pas in de namid dag passeert. Alternatieve rou tes, om de drukke wegen te vermijden, worden aangeduid met groene borden "Iteneraire Bis". Duitsland: De weekenden met het grootste verkeersaanbod zijn die van half juli tot half augustus, met als piekuren: in zuidelijke richting: Vrijdag 13.00-20.00 uur. Zaterdag 08.00-15.00 uur, in noordelijke richting: vrijdag 14.00-18.00 uur, zaterdag 11.00-18.00 uur, zondag 17.00-21.00 uur. Reistip: Om drukke trajecten en knelpunten op de Autobahnen te ontwijken adviseren wij u zoveel mogelijk via de zgn. Bundesstras- sen te rijden, ook al rijdt u hierbij om. Indien u gebruik maakt van alter natieve routes, dient u er wel voor te zorgen dat u goede we genkaarten bij de hand heeft voor het geval u een keer fout rijdt. Deze goed gedetailleerde kaarten zijn verkrijgbaar bij de ANWB voor ca. f 12,—. Als u kort voor vertrek na wilt gaan of er bijzon derheden te melden zijn over het reizen naar en door uw vakantie bestemming kunt u bellen met een speciale ANWB- informatielijn: tel.nr. 06-91091010 voor als u richting Spanje rijdt incl. Gr. Britannië 06-91091080 voor richting Italië en Griekenland. Heeft u het jaar lijkse verkeersinformatie magazine voor binnen- en buiten land al in huis??? Deze gratis uit gave voor ANWB-leden biedt veel handige reisinformatie en is verkrijgbaar bij het ANWB- kantoor. Het kanocentrum Europagaai heeft een nieuwe locatie aan het Veerse Meer. Squash is een zware sport, die met een klein racket en een klei ne verende bal wordt gespeeld door twee spelers op een baan die aan één kant wordt begrensd door een muur. Daarbij moet je om de beurt volgens bepaalde re gels de bal zo tegen de muur slaan dat de ander hem niet kan raken. Hilbers: „Omdat je zo moet rennen is het behoorlijk zwaar, maar het heerlijke bij gelmatig naar Zuid-Holland om shows te verzorgen. Daar heeft men ons ook al weten te vin den". De openingstijden van Fix aan de Nederstraat 4 in Middelburg zijn voorlopig: alleen donderdaga vond van 6 tot 9 uur en zaterdag middag van 13.30 tot 17.00 uur en na telefonische afspraak 01180-24210. den van de club hebben permanent de beschikking over twee banen en de rest reserveren wij voor de losse verhuur. Het is mogelijk per half uur een baan te huren en wij verzorgen een intro ductiecursus voor belangstellen den, waarbij men vier maal een half uur les krijgt en er daarnaast hetzelfde aantal keren vrij gespeeld mag worden", vult Paul Wijffels zijn compagnon aan. „Deze lessen worden verzorgd door de Zeeuwse squashkampi- oen van vorig jaar Jan Willem Rouwendal, die zich helemaal voor ons wil gaan inzetten. Ook de jongste jeugd willen wij zien aan te trekken door het organise ren van tournooien en andere evenementen". Squashzzy aan de Grenadierweg 1 in Middelburg (Arnestein), tele foon 01180-40138 is van maan dag tot en met vrijdag dagelijks geopend van 10 tot 23 uur. Op zaterdag van 9 tot 19 uur en op zondag kan men er van 10 tot 18 uur terecht. Cornelis Kauffmann en zijn zoon Martin: later een vennootschap. geen speciale kleding voor nodig hebt, alleen een paar tennis schoenen. Wel is een squashrac- ket onontbeerlijk en een speciaal balletje, dat steeds meer veert naarmate het warmer wordt tij dens het spel. Zowel racket als bal kunnen bij ons gehuurd wor den, maar er komt natuurlijk een ogenblik dat een speler zijn eigen materiaal wil. Dat is ook bij ons te koop. Wij brengen een geheel nieuw merk racket Saxon, dat in verschillende prijsklassen le verbaar is", vertelt de enthousi aste Hilbers. Het is niet verwonderlijk dat Squaszzy met zijn banencomplex temidden van de bedrijven op Ar nestein, ook mikt op het perso neel, dat privé of in bedrijfsverband zijn conditie wil verbeteren door een gezond spel letje squash in de lunchpauze of na het werk. „Wij denken ook aan bedrijfscompetities en spe ciale arrangementen. De vaste le- Paul Wijffels en Bart Hilbers voor hun nieuwe Squashzzy-complex.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 19