In de Lijst Studio wil galerie voor exposities Tuinterras 't Karrewiel officieel open verklaard Zomerbus gaat zaterdag rijden 'Mannen beseffen niet wat een schoonheidsspecialiste voor ze kan betekenen' DE AUTOREIS IS OOK VAKANTIE! Muziek verhevigt ipt op ARTOPRENT VERKOOP EXPOSITIE van olieverfschilderijen Kruiswoordraadsel Nieuwe opleidingen aan Groene School WIELEMAKER WIL OOK OVERDAG OPEN Spaanse dansgroep in Middelburg organiseert: ARTOPRENT Zondag 30 juni 10.00-17.00 uur Omroep Zeeland tevreden over luisterdichtheid MONIQUE VAN HERE, SCHOONHEIDSSPECIALISTE ANWB JONG ONDERNEMEND Kleurwedstrijd Flik-Flak I HARTGRONDIG Ad Hanneman Woensdag 26 juni 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 23 UIT HET ZAKENHART De kleine wanddecoratie-winkel van Uri Vinakur aan de Sint Janstraat in Middelburg is alweer een beetje groter geworden. Door het pandje ernaast ook te huren kon de eigenaar van deze zaak in posters, reprodukties, spiegels, andere wanddecoraties en kleine cadeauartikelen als ho logrammen en kaarten, de ver koopruimte van zijn winkel met de helft vergroten. Bovendien wil Vinakur op de bovenverdieping, waar nu zijn werkplaats en ma gazijn gevestigd is, binnen niet te lange tijd een expositieruimte in richten voor kunstenaars. 'In de Lijst' bestaat nu anderhalf jaar. Naast de grote sortering posters en reprodukties die de zaak in voorraad heeft, gooit Uri Vinakur ook hoge ogen met zijn posterboeken en catalogi waaruit de klant elke gewenste reproduk- tie kan kiezen en binnen veertien dagen zelfs aan de wand kan hebben hangen. Vinakur: „Vooral ook voor zaken en bedrijven is Zestienjarigen die de land bouw in willen kunnen in spe- tember terecht op de Groene School in Kapelle. Er starten daar twee nieuwe opleidin gen: een tweejarig middelbaar agrarisch onderwijs en een schakelprogramma in deeltijd voor de vakopleiding van het leerlingwezen. Beide opleidin gen zijn bedoeld voor jonge ren die een onvolledige voor opleiding hebben genoten. Als enige in Nederland begint de Groene School in Kapelle in september ook een oplei ding akkerbouw in het kader van het leerlingstelsel. Uri Vinakur van 'in de Lijst' in zijn winkel in Middelburg. het handig om op het gemak passende wanddecoraties bij el kaar te zoeken. Ik koop ook heel veel in in Engeland waar men een enorme keuze heeft. Nu de zaak is uitgebreid wil ik boven een klei ne galerie inrichten voor kunste naars uit deze omgeving. Ik sta nu nog regelmatig op toeristen- markten en braderieën, maar voor mijn eigenlijke verdiensten moet ik het toch van de Zeeuwen zelf hebben", stelt Uri Vinakur nadrukkelijk. Zaterdag 29 juni treedt op een podium voor de Ver. Spaarbank aan de Lange Delft in Middelburg tussen 14 en 16 uur het Spaanse danspaar Los de Malaga. Het duo biedt samen met een aantal medewerkers een geva rieerd programma met een im pressie van alle facetten van de Spaanse muziektraditie, zoals de klassieke muziek en de Flamengo. Maandag 1 juli om 14 uur wordt een officiële aanvang gemaakt met het Project Recreatie Toe risme en Mobiliteit. Dat gebeurt in Hotel De Dikke van Dale in Sluis. Twee dagen daarvoor - za terdag 29 juni - beginnen de bus sen al te rijden onder de titel Zomerbus Zeeland. Met dit project beoogt de provin cie om vakantiegangers met openbaar vervoer naar het strand te lokken. Behalve bussen naar het strand rijden op marktdagen speciale bussen naar de markten in Middelburg en Zierikzee en is er een sneltreinverbinding van Midden-Brabant naar Middelburg en Vlissingen onder de naam Strandexpress. Het project kost ongeveer 1,1 mil joen gulden. De provincie en be langhebbende bedrijven hebben daarvoor de beurs open getrok ken. Volgens de provincie is deze vorm van openbaar vervoer een acceptabel alternatief voor de auto. Vooral omdat er speciale bagagerekken zijn gemonteerd op de bussen zodat het strandspeeltuig meegenomen Walcheren is niet vol. Er kunnen best nog meer toeristen bij. Maar dan moeten ondernemers goed en creatief nadenken. Die mening ventileerde burgemeester W.J. Plomp van Valkenisse vorige week donderdag bij de officiële opening van het tuinterras van 't Karrewiel nabij Koudekerke. Plomp noemde uitbater Ad Wie lemaker van 't Karrewiel een voorbeeld van een creatief onder nemer. Mooie woorden zoals ze horen bij een feestelijke opening. Daarte genover staat echter dat Wiele- maker heeft moeten vechten voor zijn tuinterras, waarmee hij een zuidelijke ambiance wil creë ren. „Nederland heeft nu een maal zijn wetjes en regeltjes", lichtte hij tijdens de opening toe. En ook daar moet je creatief mee kunnen omgaan. Overigens had hij louter goede woorden over voor de samenwerking met de gemeente, waar wel eens hard onderhandeld moest worden, maar waar uiteindelijk toch ieder een resultaat wilde boeken. De bar dancing - die overigens vanaf deze week dagelijks is ge opend in verband met het nade rende toeristenseizoen - heeft er nu een tuinterras bij. „Daar kun nen mensen in een romatische sfeer een drankje nemen of wat eten", licht Wielemaker de uit breiding toe. Als de buitentempe ratuur te koud is gaat een dak van zeil er overheen en met zo'n zestien gasbranders wordt het zitten comfortabel gemaakt. „Een niet geringe investering", peinst de baas van 't Karrewiel. „Maar ik ben er mee begonnen uit een soort idealisme. Ik denk niet dat ik die investering er uit haal. Maar dat hoeft ook niet. Ik vind het leuk om er bij te heb ben". Wielemaker doet nog zijn best om het terras van het Karrewiel ook overdag te openen voor pas santen. Hij botst nog tegen de wet (zijn uitspanning heeft een nachtvergunning) maar hij hoopt van de gemeente ontheffing te krijgen zodat het terras ook over dag geëxploiteerd kan worden. Een collectie prachtige en kleurrijke doeken, met veel variatie en tal van stijlen; klassiek landschappen-zeegezichten, enz. modern abstract-impressionisme, etc. alles incl. lijst naar keuze éri thuisbezorgd!! omdat kunst ook redelijke prijzen kent' STRANDHOTEL - BOULEVARD EVERTSEN 4 - VLISSINGEN ARTOPRENT KUNSTCOLLECTIEF - UTRECHT KVK 95369 - HR UTRECHT kan worden ^n omdat de bus da gelijks elk uur rijdt. Het Project Recreatie Toerisme en Mobiliteit is een vervolg op eerdere experimenten, die in 1990 werden uitgevoerd. Die ex perimenten boden kennelijk vol doende soelaas om verder te gaan. ZWN en Carlier Tours wer ken als busondernemingen sa men in dit project dat de hele Zeeuwse kuststrook omvat met een grensoverschrijdende dienst naar het Belgische Knokke-Heist. Twee gedeputeerde zullen dit mi lieuvriendelijke project officieel van start laten gaan in Sluis. Het zijn: G. de Vries-Hommes en .J.l. Hennekeij. Het gaat goed met Omroep Zee land. As deze ruim anderhalf jaar oude regionale omroep uitzendt, stemmen veel Zeeuwen af op die golflengte. Alleen Radio 3 wordt op die tijden beter beluisterd. Dat blijkt uit een NOS kijk- en luister-onderzoek van AGB-Media dat in maart en april werd uitge voerd. Van iedere luisteraar bo ven de dertien jaar stemmen er negentien hun zender af op de Zeeuwse omroep. Het is voor de eerrste keer dat de regionale omroepen hun luister dichtheid hebben onderzocht in deze periode. Het is gebeurd om dat sommige regionale omroepen binnenkort reclame gaan uitzen den. Directeur-hoofdredacteur Flip Feij van Omroep Zeeland is tevreden met het resultaat van het onder zoek. Omdat de recente cijfers nauwelijks verschillen van die in november - zo oordeelt hij - blijkt dat hij en zijn medewerkers in Zeeland trouwe luisteraars heb ben. De cijfers zullen volgens hem veranderen als er meer wordt uitgezonden, bijvoorbeeld in de ochtenduren. Dat is in de toekomst de bedoeling. Een zuidelijke ambiance in het tuinterras van 't Karrewiel. De ANWB heeft een aantal han dige tips voor u, wanneer u deze zomer met de auto naar het bui tenland reist. Houdt u tijdens de rit regelma tig rust: na twee uur rijden een kwartier rust. Slaat u zeker de eerste rustpauze niet over. Uit een onderzoek van de ANWB alarmcentrale bleek, dat op de heenreis op de eerste 250 km. al 31 procent van de ongelukken was gebeurd. Op de terugreis be droeg het percentage voor die eerste afstand maar liefst 55 procent.... Zorgt u er voor, dat u voldoen de beweging neemt tijdens de rustpauzes. Eet onderweg geen zware maaltijden en natuurlijk geen alcohol... Acht tot elf uur per dag rijden is absoluut het maximum, dat nog verantwoord is. Als u met zijn tweeën rijdt, kunt u langer rijden. 's Nachts rijden vergt grotere concentratie dan overdag. Zorg ervoor dat u goed uitgerust bent. Rijdt u niet te hard, al is er mis schien weinig verkeer op de weg. De tijd vóór en vlak na zonsop gang noemen de Engelsen 'the killing hour"; er gebeuren naast tientallen bijna-ongelukken he laas ook echte ongelukken. Zoekt u tijdig een overnach tingsadres, als u niets heeft gere serveerd. Probeert u vóór 16.00 uur op uw overnachtingsbestem ming te zijn. Als u de tijd heeft, neemt u dan een alternatieve route en ver mijdt de vakantiefiles. Op de ANWB kantoren zijn (voor leden gratis) daarnaast onmisba re zaken als routekaarten, het blad 'autoservice/verkeersinfor matie" en de landen informatiebladen verkrijgbaar. Voor diegenen die gebruik maken van de snelwegen, is het handige boekje "Links und rechts der Au tobahn" voor f 12,50 te koop. Hierin vindt u informatie over rustplaatsen, overnachtingsmo gelijkheden, tankstations, ho tels/pensions, recreatieterreinen en bezienswaardigheden. Voor wie het rustig aan wil doen, zijn er talloze landkaarten, detail kaarten en gidsen op het ANWB kantoor te koop. En....denkt u er aan: de autoreis is ook vakantie! Monique van Liere was er al heel lang mee bezig en toen de Havo niet haalbaar (b)leek, schreef ze zich onmiddellijk in voor de opleiding uiterlijke verzorging van het MDGO in Goes. Nu heeft ze sinds de cember vorig jaar een eigen zaak. Eerst achter die van haar ouders (verlichting en binnenhuisarchitectuur) aan de Noordweg, nu - sinds kort - er boven. En om die te laten zien houdt de 22-jarige Mid delburgse op zaterdag 29 juni open huis, van 10 tot 16 uur. De schoonheidsspecialiste heeft de wind mee. „Ik had inderdaad een riante start. Ik kan hier ge woon in het huis van m'n ouders, het huis waar ik trouwens gebo ren en getogen ben, zonder al te veel kosten beginnen. Als je in de stad een pand moet huren of ko pen moet je minstens honderd klanten hebben om de vaste kosten te kunnen dekken", be seft ze. Riante start of niet, uiteindelijk gaat het er om klanten binnen te krijgen. „Dat lukt prima", zegt de jonge onderneemster. „Ik ben be gonnen met een kleine klanten kring. Die breidt zich uit. Gelukkig maar". Haar klandizie is geme- leerd. „Ik heb ooit een jongen van dertien binnen gehad. Die moest behandeld worden voor jeugd puistjes. Maar ook een mevrouw van tachtig die slecht ter been was heb ik als klant". Mannen ziet ze niet zoveel. Na even denken: „Ik denk dat ne gentig procent van mijn klanten uit vrouwen bestaat. Dat is jam mer. Mannen hebben namelijk een veel gevoeligere huid dan vrouwen. Dat komt onder meer door het scheren. Bovendien staan mannen vaak veel meer onder spanning. Ook dat is slecht voor de huid. Zo'n anderhalf uur tje behandelen ontspant enorm. Daar hebben ze heel lang profijt van. Ik hoop dat mannen leren beseffen wat een schoon heidsspecialiste voor ze kan be tekenen". Onder meer daarvoor houdt ze ook een open dag. Om te laten zien wat het vak schoon heidsspecialiste inhoudt. „De meesten denken dat het om een beetje make up en zo gaat. Maar er komt meer bij kijken. Een schoonheidsspecialiste geeft je eigenlijk gewoon een grote schoonmaakbeurt. Schoonma ken, stomen met een kruiden- damp, massage van huid en hals, zodat nuttige werkstoffen voor de huid opgenomen kunnen wor den". Daarnaast wordt er uiter aard aan opmaken gedacht in de salon van Monique van Liere. On langs behaalde ze het diploma vi- agiste bij het opleidingsinstituut Mieke Petiet. De schoonheidssalon van Moni que van Liere is dagelijks ge opend (maandag tot en met zaterdag) van 10 tot 16 uur. Bij goede oplossing krijgt u op de opgegeven nummers een beroep. 58-39-74-8-50-41 -33-36- 19 HORIZONTAAL: 1 trouweloze handeling; 6 kind; 12 deel v.d. arm; 14 plezier; 15 schaakterm; 17 eerstkomende; 18 huisdier; 20 klein kind; 21 was getekend; 22 niet mis; 24 argument; 26 voertuig; 28 stof; 29 modegek; 30 metaal; 32 grondsoort; 33 titel; 34 overwinning; 35 sprookjesfiguur; 37 muzieknoot; 38 roofdiertje; 39 kaartenboek; 41 vrucht; 42 deel v.e. schip; 43 klier; 47 kleine kerk; 50 voorzetsel; 52 schouwburgrang; 53 stad in Rusland; 54 Bescherming Bevolking; 55 muurholte; 57 scheepsvloer; 58 glansloos; 59 vr. dier; 60 dors vloer; 62 niet fraai; 64 matig koud; 65 bijwoord; 66 eminentie; 68 verbinding; 69 muzieknoot; 70 muzieknoot; 71 vogel; 73 vistuig; 75 mann. beroep; 76 hofmeester. VERTIKAAL: 1 telwoord; 2 antwoord betaald; 3 vogel; 4 zwemvogel; 5 overblijfsel; 7 voorzetsel; 8 rauw; 9 toverkol; 10 sportevenement; 11 beginselen v.e. regering; 13 kikvorsachtig dier; 16 tweetal; 18 vaat werk; 19 ontvlekkingsmiddel; 21 ouderloos kind; 23 klaar; 24 bevlie ging; 25 klinknageltje; 27 soort onderwijs; 29 hoofddeksel; 31 tel woord; 34 stoel; 36 gereedschap; 38 breibenodigdheid; 40 muziek noot; 44 oude lap; 45 zoogdier; 46 ondeugende jongen; 47 kruiderij; 48 rijstbrandewijn; 49 hoofddeksel; 51 wandelhoofd; 54 landbouwer; 56 chem. symbool; 59 boksterm; 61 zonder inhoud; 63 lichaam; 64 kraai; 67 bloeimaand; 69 tovergodin; 71 soort onderwijs; 72 stoom schip; 73 chem. symbool; 74 rondhout. Oplossing van puzzelkrant 19/6 ZONNEBAARS HORIZONTAAL: 1 grijs: 4 gaper; 8 eest; 11 sober; 13 bodem; 15 St.; 17 kim; 18 zon; 19 re; 20 pad; 22 esp; 24 nel; 25 mee; 26 lier; 28 ode; 30 koen; 32 toer; 33 Fries; 35 lief; 37 in; 38 gal; 40 tam; 42 t.o.; 43 ram; 44 dal; 45 Ru; 47 pan; 49 aks; 51 de; 52 adie; 54 ka jak; 57 oker; 59 dors; 61 bar; 62 vlak; 63 ben; 64 lot; 66 kol; 68 rek; 70 al; 71 dar; 72 zot; 74 na; 75 libel; 77 motor; 79 Inka; 80 Latijn; 81 rijst. VERTIKAAL: 1 gesp; 2 ijs; 3 sok; 4 gems; 5 ar; 6 eb; 7 roze, 8 een; 9 Em.; 10 twee; 12 bier; 14 dolk; 16 talon; 19 renet; 21 die; 23 por; 24 nee; 25 mei; 27 erg; 29 dik; 31 olm; 32 tiara; 33 flank; 34 staak; 36 foyer; 39 ara; 41 alk; 46 Uddel; 47 per; 48 tja; 50 sol; 51 deken; 53 ion; 55 abt; 56 ark; 58 kar; 60 slab; 62 vlot; 63 baai; 65 Orel; 67 ozon; 69 kast; 71 dia; 73 tor; 75 L.K.; 76 la; 77 mij; 78 rij. Fa. C.J.M. Hackenberg aan de Nieuwe Burg in Middelburg hield tijdens de Braderiedagen een kleurwedstrijd voor de jeugd. Uit de vele inzendingen kwamen vijf prijswinnaars naar voren. De eerste prijs, een wekker, werd ge wonnen door de 9-jarige Sandra van der Hiele uit Middelburg. De tweede en derde prijs, een horlo ge gingen naar de 7-jarige Adri- aan Boone en de 6-jarige Sandra Gideonse uit Middelburg. De 8-jarige Suzanne Bosselaar uit Vlissingen won de vierde prijs: een paraplu. De vijfde en laatste prijs, een paar handpoppen, werd gewonnen door de 4-jarige Na- tasja Wouters uit Middelburg. Monique van Liere: „Een schoonheidsspecialiste geeft je gewoon een grote schoonmaakbeurt". In Domburg spelen maandag 1 juli twee muzikanten uit India. Ze doen dat daar voor de wereldvrede. Ze gebruiken muziek omdat er zoveel kracht van uitgaat, zeggen ze. Dat klopt. Mu ziek verhevigt gevoelens, vind ik, hoewel onze psychologisch medewerker Henk Hermans daar wat genuanceerder over denkt. In zijn rubriek elders in deze krant houdt hij ons steeds voor dat we onze gevoelens kunnen bepalen met ons ver stand. Maar goed. Muziek bepaalt en versterkt je gevoel. Als ik door de Duitse heuvels (bergen) rijd zoek ik de cassette op met de Negende Symfonie van Beethoven. Ik vind het slotkoor heel passend in dat gebied. Voel ik me thuis op m'n gemak en is er niks op de televisie dan draai ik de Kronungsmesse van Mo zart. De melancholie wordt versterkt als ik een strijkerskwartet van Buch of een pianostukje van Satie draai en met de stem van Mick Jagger van de Rolling Stones verhoog ik de strijd vaardigheid voor als er ergens om geknokt moet worden. En als ik het niet meer weet zet ik een stukje hardrock op. Dat verpoost. De muziek doet het dan. In winkelcentra of in restaurants hoor ik ook regelmatig mu ziek. Heel zachtjes, zo maar fijntjes uit een verborgen luidspre ker. Ik weet nooit wat ik ermee aanmoet. Meestal zijn het strijkers die de een of andere populaire hit nabootsen. Onecht en hinderlijk, als ik er naar ga luisteren. En als ik dat hoor ver lang ik terug naar die pianist in een theekamer (tearoom). Vroeger in een stad waar ik woonde, werkte en studeerde was zo'n room met pianist op doordeweekse dagen en op zondag middag een strijkje er bij. Daar bleef ik voor thuis. Ik bedoel: ik ging in het weekeinde niet meer naar m'n moeder om de was te laten doen. Ik ging op zo'n zondagmiddag naar die tea room om er koffie met gebak te laten serveren en om te luiste ren naar de muziek die ik thuis nooit zou opzetten. In Domburg musiceert dat duo voor de wereldvrede. Ik vind dat nogal pretentieus, maar goed ze mogen van mij - je weet maar nooit - ze hebben in ieder geval een doel. Als de winkel centra en restaurants nou ook eens wat beter nadachten over hun muziek en er wat meer 'life' in zouden willen brengen, zou bij mij - althans als ik er naar luister - wat meer vrede zijn. En vrede begint toch bij jezelf, zeggen de wereldverbeteraars.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 23