Bijzondere uitvoeringen van het Zeeuws Orkest Concert voor wereldvrede in Dorimare Domburg Expositie Zeeuws Museum stelt ligfiets centraal Miles Browning live in Happy Buccaneer Concert B-Sharp in Dangeroe Poppentheater Aad Peters in Klarenbeek-LTS |p Pat Mears met country en blues in De Piek Brassband en dameskoor geven samen een concert Musical in schouwburg Middelburg 27 JUNI T/M 3 JULI IN MIDDEN ZEELAND MET JAAP VAN ZWEDEN EN VIKTOR UBERMAN mm \.M W' f i-, Mi/es Browning en Alex Leon van de formatie Miles Browning. Woensdag 26 juni 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 11 m m M w® Het Zeeuws Orkest geeft op drie plaatsen in Zeeland een bijzonder concert in samenwerking met Jaap van Zweden en Viktor Li- berman. Beiden zijn concert meester van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Viktor Liberman. Donderdag 4 juli concerteert het orkest in de Nieuwe Kerk in Zie- rikzee, zaterdag 6 juli in de Grote Kerk van Veere en zondag 7 juli in de St. Baafskerk in Aardenburg. Vrijdag 5 juli is er in de Grote Kerk van Goes een besloten con cert. Alle concerten beginnen om 20 uur. Het zijn bijzondere muzi kale avonden omdat Jaap van Zweden en Viktor Liberman bei den solistisch optreden en tevens leiding geven aan het orkest. Het wordt de vierde maal dat Jaap van Zweden met het Zeeuws Or kest een concertreeks verzorgt. Op het programma staan een vijftal werken. Van Wolfgang Amadeus Mozart wordt gespeeld het Divertimento nr. 18 in D voor strijkers; het is één van de drie Salzburger Symfonieën. Het tweede werk is het Vioolconcert van Luca Antonio Prediere met als solist Viktor Liberman. Daarna is het de beurt aan Johan Se bastian Bach; hij componeerde het Concert voor twee violen en strijkorkest in d kl.t. Het vierde werk, na de pauze, is het Viool concert in E gr.t. van Johan Se bastian Bach. Tot slot wordt gespeeld de Kamersimfonie opus 110 a van Dmitry Shostakovich. Jaap van Zweden. De Zeeuwse popgroep B-Sharp geeft vrijdag 28 juni om 22.30 uur een speciaal concert in eet café Dangeroe aan de Vlasmarkt in Middelburg. Het concert wordt gegeven ter gelegenheid van de presentatie van de onlangs verschenen album-cassette Land of Meeh van de formatie. D. Thijs uit Middelburg bouwde deze roei fiets. Domburg is één van de Neder landse plaatsen waar een Maha- rish Muziekfestival plaatsvindt in het kader van - wat wordt ge noemd - wereldvrede. In de thea terzaal van recreatiecentrum Dorimare concerteert maandag 1 juli een duo uit India dat op zijn gebied tot de beste van de we reld behoort. Het zijn Sanjo Ba- nerjee (sitar) en Vivek Deshmukh (tabla) die vanaf 20.15 uur con certeren in de zaal aan de Schelpweg 7. Van de muziek die het duo laat horen wordt gezegd dat ze volle dig in harmonie is met de oer- klanken van de natuur. Volgens Wim van den Berg, organisator van deze concerten, is het van belang dat mensen de kracht die uitgaat van de muziek opnieuw leren beleven. „Van muziek gaat een enorm effect uit", zegt de man die ook verbonden is aan de Maharishi School voor Gandhar- va in Lelystad. „Zonder dat we er ons vaak bewust van zijn horen we muziek. In de supermarkt of tijdens reclamespots om ons In het Zeeuws Museum aan de Abdij in Middelburg wordt t/m 25 augustus een tentoonstelling ge houden over de ligfiets. Aanlei ding daarvoor is de hobby van twee Middelburgse ligfietsbou wers, de heren B. Moens en D. Thijs. Moens is de bouwer van de zo genaamde M5-ligfiets (Meer Me ters Met Minder Moeite) en Thijs ontwierp de Nederlandse versie van de roeifiets. Regelmatig wor den hun modellen door henzelf en door vrienden uitgetest op de Zeeuwse wegen waarmee zij, met hun snelheden van 40 tot 60 km een opmerkelijk schouwspel vormen voor de inwoners en toe risten. De beide heren zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Human Powered Vehicles (NVHPV); leden van deze vereni ging ontwikkelen allerlei voertui gen die zijn gebaseerd op het Les Miserables - Vrijdag 14 juni is de kaartverkoop voor de musi cal Les Miserables in het Circus theater in Scheveningen van start gegaan. Het regio-hoofdkantoor van de Verenigde Spaarbank aan de Lange Delft in Middelburg is een verkooppunt. principe van de fiets en die zich kunen voortbewegen op de weg, het water en in de lucht. De tentoonstelling in het Zeeuws Museum toont 19 fietsmodellen, die ontwikkeld en vervaardigd zijn in Nederland en hun ge bruikswaarde hebben bewezen. Deze ligfietsen verschillen in ge bruik van materiaal en construc tie, plaatsing van trapas, wielaandrijving, stoel en stuur. Het Zeeuws Museum is geopend van zaterdag t/m maandag van 13.30 tot 17 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 17 uur. Delta Expo op het eiland Neeltje Jans besteedt in een kleine ten toonstelling van 15 juli t/m 30 au gustus aandacht aan de waterfiets. Zaterdag 31 augustus houdt de NVHPV op Neeltje Jans een ligfietsevenement met een behendigheidswedstrijd, een record-tijdrit over 200 meter en een kilometertijdrit. Op zondag 1 september zal er een toertocht rondom het Veerse Meer worden verreden en bij voldoende deelna me wordt er nog een symposium en een waterfietsevenement ge houden. De M5-ligfiets, die de Middelburger B. Moens heeft ont worpen. Aad Peters en zijn poppen. Het poppentheater Het Gespeel de Woord van Aad Peters geeft vrijdag 28 juni om 20 uur een voorstelling in de Klarenbeek-LTS in Middelburg. Het programma van Aad Peters, bekend van tv-programma's van NCRV en EO, is getiteld De Sla pende Ridder en wordt gespeeld met grote poppen. De voorstel ling wordt gekenmerkt door zo wel humor als serieuze diepgang en is gericht op jongeren en vol wassenen. Van 19 tot 20 uur bestaat bovendien de mogelijk heid om een creatieve markt te bezoeken. De opbrengst van de ze avond komt ten goede aan zendingsprojecten in Joegoslavië en Roemenië. De Brassband van de muziek vereniging Oefening Kweekt Kunst uit Westkapelle en het Westkappels Dameskoor geven zaterdag 29 juni om 20 uur een gezamenlijk concert in de Neder lands Hervormde Kerk op de Markt in Westkapelle. Vorig jaar werd ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het dameskoor een gezamenlijk con cert gegeven en het grote succes is aanleiding geweest om er een jaarlijks terugkerende gebeurtenis van te maken. Zowel het dames koor als de brassband geven meerdere malen een staaltje van hun kunnen weg; er is ook so listisch optreden en wel van de dames L. Minderhoud, D. Ver meulen, W. van Wageningen en B. de Rooij. Het Westkappels Da meskoor staat onder leiding van Riet Westerweele en de brass band heeft als dirigent Ronnie de Rooij. Sanjo Banerjee en Vivek Deshmukh concerteren voor wereld vrede in Domburg. koopgedrag te beinvloeden", al dus Van den Berg. De Indiase muzikanten spelen hun stukken volgens vaste patro nen en werken met improvisatie naar de climax. ALs ze aan een stuk beginnen weet de luisteraar niet wanneer ze ophouden. En wie de stukken vaker heeft ge hoord weet dat ze steeds anders klinken. Dat verhoogt de attentie- waarde en zegt iets over de ge voelens van de muzikanten. Van den Berg onthult nog dat een stuk ook in de ochtenduren heel anders kan klinken dan 's avonds. Deze concerten worden momen teel overal in Europa gehouden om de wereldvrede te bevorde ren. Dat kan met deze muziek - meent Van den Berg - omdat „mensen die nog nooit naar deze muziek hebben geluisterd er door worden aangegrepen. Een warm gevoel van geluk en harmonie ontstaat bij het luisteren er naar". De Vlissingse funk/rock-formatie Miles Browning treedt donderdag 27 juni live op in de Happy Buc caneer in Vlissingen. Miles Browning staat garant voor een stevige funk/rock met een vleugje blues en wordt gevormd door Miles Browning (lead- zang/gitaar), Alex Leon (basgi taar/zang), Paul Hessing (piano/synthesizer), Frank Berens (drums/zang) en Harrie van der Aa (percussie). Het optreden be gint om 21.30 uur. Pat Mears. De Texaanse zangeres Pat Mears treedt donderdag 27 juni om 22 uur op in het jongerencentrum De Piek in Vlissingen. Pat Mears is een aanstormend blues-talent uit Austin in het Amerikaanse Texas. Zij omschrijft haar muziek als blues-rock, voor zien van een vleugje progressieve country. Songtitels als 'Why do I always find myself with a drow ning man' en 'Someone is cryin' for you' geven al aan dat Mears haar inspiratie vooral haalt uit te genslagen en met haar songs wil zij de mensen een hart onder cfe riem steken. BURGH-HAAMSTEDE De Bewaerschole. (Weststraat 18). Hetty de Wette, schilderijen-expositie, (vanaf 29 juni). GOES Galerie llona Schmit Expositie schilde rijen en andere werken. Gehele jaar: Za. 14.00-17.00 uur. Molenplein Goes. Trechter 5, konfrontatie tussen vijf beeldende visies van Johan Adriaanse, Wim Bakker, Dave Meijer, Ronald van Dokkum en Ineke Otte. Gezondheids centrum "Magnolia oude prenten over Goes, (t/m 28 juni). Galerie v.d. Berge "Het Klimaat, expositie objecten, tekeningen en beelden, wo.- vr. 13.00-17.00 en za. 11.00-17.00 uur. (t/m 29 juni). Galerie "De Hoekweide Wolphaartsdijk Schilderijen van Gerard Menken. Di.-do. en za. 12.00-17.00 en vr. 12.00-21.00 uur. (t/m 29 juni). Huis kamergalerie "Arts Hair" Mies Callenfels-Carsten, olieverven, Marian van Puijvelde, bronzen beelden. Za. 13.30-16.30 uur. (t/m 30 juni). MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Le ven en werk van drie Roosevelts: presi dent Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Ramschip De Schorpioen. (Loskade to. station). Mevr. Jenny Buikhuizen, aqua rellen. Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dinge- mans, Rob de Haan, olieverfschilderij en, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunsthandel De Witte Swaen't Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expositie oude- en moder ne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Da- gel. geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Ate lier Anneke Ruimschotel. (Grootmede 66). Staal/touw plastieken, op tel. af spraak geopend, tel 01180-16323. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteensedijk 7). Boekmerken, tentoonstelling.Wel- saamgevoegd en welgebouwd, ten toonstelling van architect Arend Rothuizen (1906-19901. Tijdens ope ningstijden Bibliotheek. Zeeuwse Do cumentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). 2e verdieping: W. Spong, foto's, Vlissingen rond 1960. Tijdens ope ningstijden. Balans 17. (Balans 17). Pe ter Terhorst, tentoonstelling. Wo. t/m vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Ba lanszalen: Ligfietsen. Koninklijke ver trekken: Ronald Mullie. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur. Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. Stichting Beeldende kunst. (Kuiperspoort 22) "Lam de Wolf", (wandl-objekten van textiel. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur. (t/m 29 juni) Vlees hal. (Markt). L.A. Adriaans, ten toonstelling. Di. t/m za. van 11 tot 17 uur, zo. van 13 tot 17 uur. N.V. Delta Nutsbedrijven, (galerie Pöelendaelesin- gel 10). Jacht in pastel. Hans de Brou wer, pasteltekeningen. Tijdens kantooruren, (t/m 27 juni). Galerie B. Witte. (Vlasmarkt 11). Adria Geelen, objecten, schilderijen en tekeningen. Di. t/m za. van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur. (t/m 29 juni). Ra bobank. (Lange Geere 3). Mevr. Gera Dauvillier, olieverfschilderijen. Ope ningstijden bank. (tot 28 juni). Francois Ryckhalshuis. (Dam 71). Cor de Wolff, exclusieve particuliere verzameling van prachtige gravures. Do. t/m za. van 13 tot 17 uur en op afspraak. M.I.K.V. (Kui perspoort 18). Weven, expositie eind werk certificaatcursus Weven. Ma. t/m vr. van 10 tot 15 uur. (t/m 28 juni). Ver enigde Spaarbank. (Lange Delft 32/36). Miems van Citters en Els Holle- brandse, zomertentoonstelling door le den vzJ. Zwse Kunstkring, (t/m 28 juni). NEELTJE JANS Delta Expo. Zeespiegelrijzing, een be dreiging, wisseltentoonstelling. Kof fieshop van Delta Expo: Fotograaf Wim Koets, overzicht van tien jaar vrije foto grafie. Dagelijks geopend van 10 tot 17 OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. (Duin- vlietweg 6). Vlindert u mee?, minivlin- dertentoonstelling. Di. t/m vr. 10.00-17.00 uur. za. 13.30-17.00 uur, zo. 10.00-17.00 uur. maandag geslo ten. (t/m 30 juni). Rabobank. (Lants- heerstraat 1). Peter Consemulder, beeldhouwwerk in houten panelen. Tij dens openingstijden bank. VEERE Grote Kerk. Geschiedenis van de joden op Walcheren. Tentoonstelling. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende rep tielen, amfibieën en insekten. Zo. ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, di. wo. vr. en za. van 10 tot 12.30 en 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Julia na' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakan tieland voor iedereen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde. Zeeuws Planetarium. Restaurant de Gevangentoren. (Boul. de Ruyter 1a) Tijdsbeeld, Ton Lamper, tentoonstel ling. Ma. t/m vr. van 12 tot 14 uur, en 17 tot 21 uur. za. t/m zo. 17 tot 21 uur. Stedelijk Museum. (Bellamypark 21). Kapers op de kunst, tentoonstelling over kaapvaart en piraterij in Nederland 1500-1800. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. en zo. van 13 tot 17 uur Open bare Bibliotheek Vlissingen. (Lange Zel- ke 91). Abstrakt Werken en Tekenen/Schilderen, een beeldend pro ces, werken van kursisten van deze kursus van Kunstzinnige Vorming Vlis singen. Tijdens openingstijden. ABN- Bank. (Coosje Buskenstraat 141). Re- nee Mink, expositie van lid van de Zeeuwse Kunstkring, (t/m 28 juni). DONDERDAG 21 JUNI "Miles Browning", funk/rock. Happy Buccaneer. Aagje De kenstraat 5, Vlissingen, 21.30 uur. "Hervormd Kerkkoor", zo meravondconcert, Hervormde Kerk, Zoutelande, 20.00 uur. "Rubber Soul", Strandpaviljoen De Nolle, Vlissingen. Festival De Nieuwe Muziek "De Nieuwe Mozard", pianocon cert, Centrum Nieuwe Muziek, Kloveniersdoelen, Achter de Houttuinen, Middelburg. Beiaardconcert, Toren Grote Kerk, Goes, 19.30-20.30 uur. "Euphonia", jeugdorkest, Ter Valcke, Goes. "Pat Mears", Texaanse zange res, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlis singen. VRIJDAG 28 JUNI Festival De Nieuwe Muziek "De Nieuwe Mozard", pianocon cert, Centrum Nieuwe Muziek, Kloveniersdoelen, Achter de Houttuinen, Middelburg. Cotton Club Night m.m.v. "Stardust", Cosmo, Voltaweg, Vlissingen, 21.00 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14.00 en 20.00 uur. Zomeravondzang, Ned. Herv. Kerk, Aagtekerke, 20.00 uur. Poppentheater "Het Gespeelde Woord", Klarenbeek Lts, Gen Ei- senhowerlaan 25, Middelburg, 20.00 uur. Musical "Paniek in de Luie Lift", gespeeld door 36 kinderen van de Zeeuwse Muziekschool. Stadsschouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 19.30 uur. ZATERDAG 29 JUNI Orgelconcert, Grote of Maria Magdalenakerk, Goes, 8.00 uur. "Beats Bizarre", Jongerencen trum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 22.00 uur. Dansen m.m.v. een band. De Lammerenburcht, Zuidbeekse- weg, Vlissingen, 20.30 uur. Westkappels Dameskoor en Brassband O.K.K., Ned.Herv.Kerk, Westkapelle, 20.00 uur. "Thee Headcoats", 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22.00 uur. "Mayflower" en "Concord", drumcorps, festival voor show formaties, Sportcomplex "De Hoghe Hilt", Zoutelande, 19.00 uur. Musical "Paniek in de Luie Lift", gespeeld door 36 kinderen van de Zeeuwse Muziekschool, Stadsschouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 19.30 uur. ZONDAG 30 JUNI Orkest van de 18e eeuw, con cert, Grote Kerk, Veere, 20.00 uur. Grandpa Nick Sessionband met als gast zanger Sacha van As, Cafe Dangeroe. Vlasmarkt, Middelburg, 17 uur. DINSDAG 2 JUU Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 11 uur. Vincent de Vries, orgelconcert. Nieuwe Kerk, Middelburg, 20.00 uur. WOENSDAG 3JUU Poppentheater Parabel, voor stelling, Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk, Middelburg, 15.00 uur. VRIJDAG 28 JUNI Festival Nieuwe Muziek wenste geen medewerking te verlenen bij de opgave van de aanvangstijden. WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schil derijen. tel. 01192-1373, Dagelijks ge opend. Leerlingen van de Zeeuwse Mu ziekschool in Middelburg voeren vrijdag 28 juni en zaterdag 29 ju ni in de Stadsschouwburg in Middelburg de musical Paniek in de Luie Lift op. Beide keren be gint de voorstelling om 19.30 De dialogen en liedteksten zijn van Paul Fenger en de muziek is van Frans Luyt. Voor de muzikale begeleiding en arrangementen te kent Lenie Stokman en de regie is in handen van Wil Koelewijn. De musical wofdt gespeeld door 36 kinderen in de leeftijd van 7 tot 15 jaar. Voorafgaand aan de musical is er een liedjesprogramma, verzorgd door de AMV ll-klassen, getiteld Oom Arend vertelt en staat onder leiding van Ineke de Geer, Hetty Mens en Truus Wight. Ook hier heeft Lenie Stokman de muzikale begeleiding. Alhambra I Vlissingen, 'The Hardway' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Mer maids' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Not wi thout my daughter' 19 en*21.30 u. Alhambra IV Vlissingen, 'Young Guns 2' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Dances with wol ves' 20 uur. Electro Middelburg, 'Sleeping with the enemy' 19 uur, 'Awake nings' 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Betty Blue' 20 en 22.30 u. ZATERDAG 29 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'The Hardway' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Mer maids' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'The Hardway' 14 uur, 'Not without my daughter' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen. 'Young Guns 2' 14, 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Dances with wolves' 20 uur. Electro Middel burg, 'Sleeping with the enemy' 19 uur, 'Awakenings' 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The unbearable lightness of being' 20.30 uur. ZONDAG 30 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'The Hardway' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Mer maids' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'The Hardway' 14 uur, 'Not without my daughter' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Young Guns 2' 14, 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Dances with wolves' 20 uur. Electro Middelburg, 'Sleeping with the enemy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The last Island' 20.30 uur. MAANDAG 1 JUU Alhambra I Vlissingen, 'The Hardway' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Mer maids' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Not without my daughter' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Young Guns 2' 20 uur. Grand theater Goes, Dances with wolves' 20 uur. Electro Middelburg, 'Sleeping with the enemy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Paura et Amore' 20.30 uur. DINSDAG 2 JULI Alhambra I Vlissingen, 'The Hardway' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Mer maids' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Not without my daughter' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Young Guns 2' 20 uur. Grand theater Goes, 'Dances with wolves' 20 uur. Electro Middelburg, 'Sleeping with the enemy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'La Traviata' 20.30 uur. WOENSDAG 3 JUL! Alhambra I Vlissingen, 'The Hardway' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Mer maids' 14 en 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'The Hardway' 14 uur, 'Not without my daughter' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Young Guns 2' 14 en 20 uur. Grand Theater Goes, 'Dances with wolves' 20 uur. Electro Middelburg, 'Sleeping with the enemy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg. 'Time of the Gypsies' 20.30 uur. DONDERDAG 4 JUL! Alhambra I Vlissingen, 'The Hardway' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Mer maids' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Not without my daughter' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Young Guns 2' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Dances with wolves' 20 uur. Electro Middelburg, 'Sleeping with the enemy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'New York Stories' 20.30 u. ZATERDAG 29 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur. ZONDAG 30 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur. Grand theater Goes, 'Ducktales' 14 uur. WOENSDAG 3 JUU Alhambra I Vlissingen, 'Asse poester' 14 uur. Grand theater Goes. 'Ducktales' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 11