19 JUNI I DE RACE TEGEN AIDS HEEFT SPONSORS NODIG. WIN-EEN-MILJOEN 'n PZC abonnement is óók 'n evenement. /fexXi^ies VERKOOPSTER Henk Sies JAN HOP JAN HOP GEZAMENLIJKE OPEN INSCHRIJFDAG DAG en AVONDSCHOOL ZEELAND en de ST. BASISEDUCATIE weekendhulp afwaskeuken m/v Instituut De Witte Swaen Randstad heeft volop werk AIDS FONDS: GIRO 8957 •fev Banen op de weg •Ji I Wegvervoer RECEPTIONIST/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V Streekziekenhuis Walcheren Heb oog voor je toekomst...! r randstad uitzendbureau Vier weken voor: WOENSDAG 19 JUNI 1991 OPEN INSCHRIJFDAG u LATIJNSE SCHOOLSTRAAT 10-12 MIDDELBURG 9.00-12.00 19.00-21.00 ZEELAND Jj Kies een goede opleiding Schoonheidsverzorging - Voetverzorging - Visagie VRAAG ONZE BROCHURE 01650 - 60801 ÏL Postcode Loterij naar de dierentuin J 1 lot 10,-) per maand Jloten (a 10,-) per maand NATIONALE 1 ^(Q)®T(ê®il In samenwerking met diverse organisatoren zorgt de PZC voor uitstekende evenementen. De organisatoren van evenementen stellen de lezers van de PZC een aantrekkelijk voordeel in het vooruitzicht. Dat is mooi meegenomen, nietwaar? En daarmee zal duidelijk zijn dat u die PZC eigenlijk niet kunt missen. U hebt 'm zo in huis. U hoeft alleen maar de bon in te vullen. Dan krijgt u al het nieuws dagelijks in de bus. Voor onze winkel vragen wij met spoed: Ben je 21 jaar. Heb je interesse en/of ervaring in deze branche en een middelbare opleiding gevolgd. Schrijf dan je sollicitatiebrief met foto naar: Pottenmarkt 7 4331 LM Middelburg Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Plaats: Ik wil de PZC vier weken lang voor f 12,50 Handtekening: In envelop zonder postzegel opsturen naar: PZC, Afdeling abonnementen Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen Bellen gaat sneller: 01184-84216 Chauffeurs m/v leer-/ werk project Zeeuws-Vlaanderen ZEELAND VOLWASSENONDERWIJS DAS-ZEELAND JUBILEUMLOTERIJ VC VLISSINGEN Ft - opl. M.E.A.O. - Computervaardigheid gewenst - Lft. 20 - 30 jr. Uw schriftelijke sollicitatie vóór 15 juni a.s. voorzien van C.V. te richten aan: A U D Ft Voor spoedgevallen kunt U vanaf 17 juni terecht bij ons bedrijf in Goes. Woensdag 12 juni 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 25 Stichting voor Basiseducatie en Vormings- en Ontwikkelings werk Middelburg en de Plattelandsgemeenten op Walcheren Aanmelden nieuwe cursisten! Start: augustus/september 1991 Afdeling: Basiseducatie Basiseducatie is de kans voor mensen waarbij de lagere schoolkennis is weggezakt of die enkele jaren voort- B gezet onderwijs hebben gehad, maar daar weinig voordeel van hebben (gehad). K Basiseducatie is ook de mogelijkheid voor anderstaligen om, bijna gratis, kwalitatief goed onderwijs te volgen in de Nederlandse taal. h ^E—Voor het schooljaar 1991/1992 kan men zich aanmelden voor o.a. de volgende cursussen Opstap-/opfrlscursussen - waaraan men op 2 niveaus kan deelnemen aan Nederlands, Engels, rekenen en eenvoudige wiskunde, sociale kennis en sociale vaardigheden, waarna doorstroming naar bijv. vakopleiding en HAVO mogelijk is. - 3 klokuren per week lesplaatsen: Middelburg (dag/avond) Gapinge (avond) Koudekerke (dag) Nederlands voor anderstaligen intensieve taalcursus Nederlands voor anderstaligen, op 4 niveaus (maatwerk dus) - 9 klokuren per week - lesplaats: Middelburg (dag/avond) Alfabetiseringscursus voor anderstaligen - anderstaligen die ook in hun eigen taal onvoldoende kunnen lezen en schrijven - 3 klokuren per week - lesplaats: Middelburg Lezen, schrijven en rekenen - voor Nederlandstaligen die onvoldoende kunnen lezen, schrijven of rekenen - 3 klokuren per week - lesplaats: Middelburg (dag/avond) Basiseducatie Is niet duur!! Grijp die kans!!! De contributie bedraagt I 250 per week Alle ingeschreven cursisten kunnen, zolang er plaats is, bovendien geheel gratis deelnemen aan de oriëntatiecursus informatiekunde (2 klokuren per week: 16 weken). Ook is deelname in principe mogelijk aan cursussen en projecten welke wij uitvoeren in samenwerking met andere scholen en/of instanties, zoals o.a. Nederlands op de werkvloer Project Additionele Scholing "Aan de Slag" Opleiding handelskennis "Ambulante Handel" De Vaktaalschool Jeugdbanenplannen Dagopleidingen MAVO en HAVO in Middelburg. Dag/avondopleidingen MAVO, HAVO, MEAO en VWO in Vlissingen. Vakken in Middelburg: Dagmavo (duur 3 jaar) Nederlands, Engels, Frans, Duits, Biologie, Geschiedenis, Handel, Wiskunde, Tekenen, en Aardrijkskunde. Daghavo (duur 2 jaar) Nederlands, Frans, Duits, Engels Geschiedenis en Biologie. ngels, Aardrijkskunde, Computerlessen In september start er weer een computercursus voor beginners; twintig lessen van 1VSt uur op de woensdagmorgen. STUDEREN PER VAK, MEER KANS OP SLAGEN! Tevens informatie over studiefinanciering. Telefonische informatie en aanmelding: 01180-35198 of 01184-66186 Aanmelden en informeren kan in het gebouw van de Stichting: Latijnse Schoolstraat 10-12, Middelburg. Telefonische informatie en aanmelding: 01180-16278 (tijdens kantooruren). Momenteel hebben wij in de afwaskeukens plaats voor een oproep (1 x per drie weken) Taakinhoud: Het reinigen van de centrale afwas en schoonmaakonderhoud in de keukens. Funktieeisen: Leeftijd 16 a 18 jaar en opleiding op L.B.O.-niveau. De funktie is tijdelijk tot 1 oktober 1992. Informatie over de funktie kan worden ingewonnen bij de heer F.D. Steutel, hoofd Keuken, tel. 01180 - 85357 óf 01184 - 25357. Sollicitaties richten vóór 24 juni a.s. aan Personeel Organisatie, onder vermelding van advertentienummer -C33-. Korrespondentie-adres: Postbus 640, 4330 AP Middelburg. Duur opleiding: slechts één tot twee jaar o M.B.O. opleiding o wettelijk erkende school o Stivas of Sepvo staatsexamen o vakbekwame docenten o door de branche erkend o ruime financiering Lid V.A.K.O.S. en V.O.V. Spoorstraat 104 - Roosendaal t/o station r Boekhoudkundig medewerker m/v Bent u in het bezit van een MEAO BA-diploma of PDB, dan hebben wij een afwisselende boekhoudkundige baan voor u bij een administratiebureau in Terneuzen. Informatie bij Anita Meerdink, tel. 01150-14 488. Assistent-radiograaf m/v Voor een groot bedrijf in Terneuzen zoeken wij technisch personeel op LTS C-, MTS- of HAVO Exact-niveau. U krijgt een interne opleiding. Deze baan is voor lange tijd. Informatie bij Louise Beduwé of Sabine Verburg, tel. 01150-30 045. Terneuzen, Herengracht 9. (Storten op bankrekeningnummer 70.70.70.228 kan ook.) Aandacht voor Artis Vanaf de vroegste tijden hebben mensen altijd al dieren verzameld 'tot leeringh ende vermaeck'. Zo werd meer dan 150 jaar geleden Natura Artis Magistra gesticht, de eerste dierentuin op het vasteland van Europa. Maar wat doet de Postcode Loterij met Artis? Het antwoord is heel eenvou dig. Vandaag de dag spelen dierentuinen als Artis een belangrijke rol bij het in standhouden van het dieren rijk. Natuurlijk, het is altijd ontzettend leuk om al die vreemde en uitheemse dieren te zien in zo'n aardige én eer biedwaardige dierentuin als Artis. Maar minstens even belangrijk is het werk van Ar tis voor het beschermen van De befaamde stokstaartjes staren al even nieuwsgierig naar ons als wij naar hen. bedreigde diersoorten. Ook verspreidt Artis heel veel in formatie over dier en milieu. Daarom steunt de Postcode Loterij de dierentuin met een bijdrage voor de oprichting van een Geologisch Museum. Daar kunnen we het ontstaan van het leven op de voet vol gen, vanaf het ontstaan van de aarde tot aan de bedreigin gen van ons hedendaags mi lieu. Daarom steunen we dit project van Artis van harte. wordt vervolgd) Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven. A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters dhr. mevr. Postcode: Postbanknummer: V'~v Banknummer: i 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Handtekening: 11 LOTERIJ lil Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag 3 De Gemeenschappelijke Personeelsdienst Wegvervoer verzorgt werk en scholing voor chauffeurs in het Beroepsgoederenvervoer Het werk kan zowel op uitzendbasis als in vaste dienst via de GPdW bij verschillende opdrachtgevers worden verricht. Heeft u interesse in het behalen van het rijbewijs C of CCV B of bent u hiermee bezig? Dan bestaan er mogelijkheden geschoold te worden tot chauffeur beroepsgoederenvervoer. De GPdWegvervoer kan de noodzakelijke opleidingen verzorgen. Deze worden aangevuld met praktische scholing en stageperioden. Duur van de opleiding: ca. 6 maanden. Voor informatie kunt u contact opnemen met: Toni Lammers, arbeidsbureau Terneuzen, tel.: 01150 13 055, of Joop van Gijs, GPdWegvervoer Goes, tel.: 01100 31 834. Vestigingen in: Amsterdam, Alkmaar, Rotterdam, Breda. Nieuwegein, Apeldoorn, Heerenveen, Venlo en Goes DAG- EN AVONDSCHOOL VOOR VOLWASSENEN Verlengde Bonedijkeslraat 277-279, 4383 BC Vestigingen: Middelburg - Goes - Zierikzee Opleidingen: Mavo - Havo - Atheneum - Meao Cursussen: Diverse mogelijkheden op aanvraag. verzorgt op Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland mavo-, havo-, atheneum- en meao-onderwijs voor volwassenen. VLISSINGEN: Verl. Bonedijkestraat 277-279; tel. 01184-66186; MIDDELBURG: Latijnse Schoolstraat 10; tel. 01180-35198; GOES: Leliestraat 106; tel. 01100-15972; ZIERIKZEE: Jannewekken 19; tel. 01110-16368; In alle vestigingen: 's morgens van 09.00 uur tot 12.00 uur en 's avonds van 19.00 uur tot 21.00 uur. STUDIEADVISEURS EN VAKDOCENTEN ZIJN AANWEZIG. STUDIEFINANCIERING IN BEPAALDE GEVALLEN MOGELIJK. DAS-ZEELAND, óók voor versnelde opleidingen, automatiseringsopleidingen, boekhouden (ook op de computer), notuleren, tekstverwerken. Uitslag 7e trekking: 1e prijs 079 2e prijs 103 3e prijs 056 en 401 4e prijs 318 en 515 5e prijs 136, 262, 292, 538 en 725 6e prijs 135, 162, 215, 278, 280, 289, 391, 400, 472 en 750 Uitslag 8e trekking: 1e prijs 479 2e prijs 195 3e prijs 117 en 494 4e prijs 358 en 689 5e prijs 079, 193, 243, 408 en 472 6e prijs 091, 155, 240, 272, 302, 311, 405. 493, 552 en 654 Prijzen af te halen bij C. Lindenberg, Will. Druckerlaan 15, Vlissingen, tel. 01184-66174 Nissan dealer AZN Lease 4 WD Specialist van het Zuiden te Etten-Leur zoekt voor haar nieuw te openen Nissan-vestiging aan de Dirk Dronkersweg 18 te Goes (Poel III), per 1 juli 1991, ambitieuze medewerkers die bereid zijn om onze nieuwe vestiging goed en snel mee op te starten. afd. Administratie: Nissan dealer AZN Lease 4 WD Specialist van het Zuiden Penningweg 1, 4879 AE Etten-Leur t.a.v. dhr. J. Hop tel. informatie 01608 - 16150

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 25