'De sirene uit die brandende auto deden de rillingen over mijn rug lopen" Dealers voor Walcheren "ALEXANDER" TWÏNNY iLOAD De compact rijwieldrager MITSUBISHI Sentiment nodig om old-timers tot leven te brengen AUTOSCHADE KOMT GEGARANDEERD WEER GOED! BOSSELAAR Autowasbeurt Auto v.d. Vliet - Goes BRINK Gebruikte Wagens Plus Systeem auaa Herstellen Old timer rit DE AUTO ZONDER BLA BLA BOVAG GARAGEBEDRIJF HET adres voor uw AUTO-ONDERDELEN: BRINK-TREKHAKEN Bij F0CWA Garantiebedrijf AUTOSCHADE BOSSf 1AAH! FOCWA EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE BLAAS Rij nü, betaal 1 jaar later Tramper Uw Nissandealer NISSAN NISSAN DIESEL - LPG ANDERE MERKEN BEDRIJFSWAGENS KOOPJES APK-GEKEURD Autobedrijf van Damme Wissenkerke, telefoon: 01107-1477 Goedkope auto's Erkend Koni service center 18 DE FAAM - DE VLISSINGER Daar achterin de garage staat hij, zijn parade paardje, verborgen onder een wit laken opdat er geen stof of vuil bij kan komen. Met zorg wordt de doek verwijderd en een glanzende zwarte vierwieler wordt onthuld. De Soubur ger Frits van der Hoek tovert een echte old timer, Citroën type 8, gebouwd in 1933 te voorschijn, herkenbaar van de oude Engelse series op televisie, waarin adelijke families, de enigen die zich in die tijd een auto konden ver oorloven, erin over hun landgoed rijden. Om vandaag de dag nog zo'n klassieker te be zitten moet men wel een echte liefhebber zijn: alleen al vanwege het geld en de tijd die men erin moet steken om deze wagens weer in oude staat te brengen. „Bovendien is er wel een bepaald sentiment voor nodig en enige vindingrijkheid om ze weer tot leven te bren gen", beweert Frits van der Hoek, eigenaar van de Citroën. „Een behoorlijke kennis van de automobielwereld is vereist. Oude auto's zijn namelijk vaak verwaarloosd als ze opge kocht worden. Ze staan dan al enkele jaren er gens achterin een schuur en veel onderdelen zijn verroest of ontbreken. Voor het opknap pen van een dergelijke auto kun je al snel één a twee jaar zetten. Mits je het als hobby naast gewoon werk doet". Dat het herstel van een old-timer aardig wat geld kost spreekt uiteraard voor zich. Aan een De Citroën Type 8, één van de old timers uit de rit gemiddelde klassieker van tussen de f 10.000 en f 20.000 wordt toch al snel voor duizenden guldens gerepareerd. „De onderde len voor deze wagens worden nog maar in een zeer kleine oplage, op speciale plaatsen, gemaakt. Daardoor is de prijs die je betaalt vrij hoog. Voor een wiel van een oude Citroën be taal je bijna drie keer zoveel als voor een wiel van een recente auto. Bovendien moeten alle deurknoppen en spatborden natuurlijk ver chroomd worden, wat ook een aardige duit kost". Naarmate de interesse voor oude auto's groeit ontstaat er ook vaak een voorkeur voor een bepaald merk. Frits van der Hoek koestert een voorliefde voor het Citroën-merk. Behalve een Citroën type 8 bezit hij ook nog een zoge naamde Traction uit 1955. Deze auto wil hij nog wel eens voor een bruiloft verhuren. In een andere hoek van de garage staan de losse delen van nog een ander Citroën-merk. Het is moeilijk te geloven dat dit er over enkele jaren waarschijnlijk net zo fraai uitziet als de andere wagens. Het opkopen van de auto's gebeurt meestal doordat een liefhebber een bepaald model op een beurs tegenkomt of via contac ten. Eens in de zoveel tijd neemt Van der Hoek deel aan een tentoonstelling of aan een old timer-rit. Op 15 juni zal hij met de Citroën type 8 meerijden in de old-timer-rit door Walche ren. Zo'n honderd old-timer-bezitters uit Ne derland en België zullen aan deze rit, die dit jaar voor de 15e keer plaats heeft, deelnemen. Alle auto's zijn ouder dan 30 jaar. De stoet vertrekt om 9 uur vanaf het Baskenburgplein in Vlissingen en doet vervolgens de plaatsen Souburg (9.30), Vlissingen (10.30), Kamper land (12.30), Westkapelle (15.30) en Zoutelan- de (16.00) aan. In deze plaatsen stopt het gezelschap waardoor het publiek de mogelijk heid krijgt de exemplaren van dichtbij te bekij ken. Na het bezoek aan de Schotsman in Kamperland keert het gezelschap terug over de Veerse dam. De toeschouwers in Middel burg, Veere, Vrouwenpolder, Oostkapelle, Domburg en Koudekerke kunnen de wagens bezichtigen tijdens de doortocht in deze plaat sen. HENK MOLENAAR OVER RENTON ROVER: Maandag 27 mei om 9.15 uur rinkelt de tele foon. Stanny Molenaar neemt op. Het is de buurvrouw. Het volgende moment gooit Stan ny de hoorn neer en rent gillend „brand, brand" naar de deur, haar man in vertwijfeling achterlatend of de brand in de flat is of bij de garage. Hoe dan ook hij moet in beide geval len naar buiten. Op de galerij aangekomen, wachtend op de lift, ziet hij aan de overkant van de weg grote rookwolken opstijgen: de garage. Renton Rover, de garage van Henk Molenaar is compleet uitgebrand. De brand, die ont stond bij het bedrijf ernaast, Rhodante heeft het gebouw veranderd in een zwartgeblakerd ineengestorte puinberg. De wagens zijn of volkomen verbrand of tot gedrochten ver vormd door het druipende kunststof. „Een spookachtig beeld", geeft Henk toe. „Het is alsof er een kind van je overlijdt. Alles wat je in zeven jaar hebt opgebouwd gaat in één keer in vlammen op". „Mijn eerste reactie was zo snel mogelijk naar binnen rennen en zien te redden wat er nog te redden viel. Ik wilde de sleutels van de occa sions zien te halen. Het is gek, op zo'n mo ment denk je niet na. Normaal ben ik altijd de gene die tegen de mensen zegt als ze een opgeblazen motor hebben of iets dergelijks, "oppassen, de motorkap niet open doen, want dan komt er zuurstof bij en ontvlamt hij". En nu ren je als een idioot naar binnen in een brandende garage. Ver ben ik niet geko men, want op het moment dat ik de deur opende explodeerden er overal ruiten om me heen. Het enige wat ik heb kunnen redden was een klantenauto die buiten stond". Ver der was het enige wat overbleef toekijken. "Het was echt angstaanjagend", gaat hij ver der, "op een gegeven moment ging er in één van de brandende auto's een sirene af. De ril lingen liepen over mijn rug". "We zijn de hele nacht opgebleven. De vol gende morgen wilde ik in het kantoor kijken omdat ik dacht dat het daar misschien nog wel meeviel. Alles was weg alleen de rails en hangers van de ordners hingen er nog. Dat is eigenlijk één van de ergste dingen van alles. Je hele administratie en klantenbestand is weg. De wagens, die kun je wel weer bestel len nadien, maar alle gegevens over de klan ten en over reparaties, die zijn weg. Dat moet weer helemaal opnieuw opgebouwd wor den". Op het ogenblik zijn Stanny en Henk continu druk bezig. „Zo krijg je niet veel tijd om terug te denken aan het gebeurde", zegt Stanny. 's Avonds na een dag vol telefoneren en formali teiten is er pas tijd om over de plannen voor de toekomst te denken. „We willen in ieder geval de werkplaats breder opzetten dan de vorige en meer ruimte hebben om ook de oc casions binnen te kunnen zetten. In de afgelo pen jaren stonden die altijd buiten in de regen en het stof. In feite groeide het bedrijf toch al uit zijn jasje en is een uitbreiding geen slecht idee. We moeten alleen nog wachten tot Na tionale Nederlanden over de brug komt. We hopen op een snelle afhandeling, want pas als dat rond is kan met het opruimen begonnen worden". In tegenstelling tot Rhodante dat al met de opruimingswerkzaamheden begonnen is moet Renton Rover nog op de verzeke ringsmaatschappij wachten. Henk en Stanny hebben in ieder geval goede moed voor de toekomst. Het bedrijf heeft voorlopig zijn intrek genomen bij het buurbe drijf Focke en heeft vanaf die plek afgelopen week zijn werkzaamheden weer hervat. „Je moet altijd kunnen blijven lachen", beweert Henk,"zelfs in deze situatie. Getuige hiervan het grapje de ochtend na de brand toen hij een verbrande Mini Cooper tot zijn verbazing in één keer kon starten: „Hij startte zonder te choken....". Alfa Romeo Klip B.V. Industrieweg 17 4382 NA VLISSINGEN Ford Joosse Gildeweg 20 4383 NK VLISSINGEN Joosse Oude Rijksweg 60 4339 BD NW. EN ST. JOOSLAND Mitsubishi Tramper Vlissingen CV Mercuriusweg 29 4382 NC VLISSINGEN Saab Seat Autobedrijf Melse Industrieweg 31 4382 NA VLISSINGEN Audi Auto Poppe Walcheren B.V. Gildeweg 22 4383 NK VLISSINGEN Honda Autobedrijf Berbo Gildeweg 21 4382 NJ VLISSINGENi Nissan Van de Vliet Klein Frankrijk 23 4461 ZN GOES Subaru Autobedrijf Francke Rapenburgweg 1 4365 ND MELISKERKE BMW Zwartepoorte Industrieweg 27/29 4382 NA VLISSINGEN Lada Vermeulen B.V. Dorpsplein 21-23 Nisse Subdealer: Bovag garage Alexander 4384 EV Vlissingen (Dealer Yogol Opel Janssens Vlissingen B.V. Pres. Rooseveltlaan 772 4382 NB VLISSINGEN Louisse Auto B.V. Kalverstraat 1 4331 LZ MIDDELBURG Suzuki Autorama Walcheren Klein Vlaanderen 91-93 4331 RJ MIDDELBURG Citroën Dijkwel Middelburg B.V. Veerseweg 104 4332 BJ MIDDELBURG Lancia Sonke B.V. Industriestraat 8/10 4462 EZ GOES Peugeot Dijkwel Vlissingen B.V. Pres. Rooseveldtlaan 745 4383 NG VLISSINGEN Toyota Cevaal Industrieweg 23 4382 NA VLISSINGEN Cevaal Klein Vlaanderen 97 4331 RJ MIDDELBURG Daihatsu Automobielbedrijf Maritiem Gildeweg 33 4383 NJ VLISSINGEN Mazda H.J. Rijk J. Weyermanweg 19 4462 GB GOES Renault Dijkwel B.V. Gildeweg 16 4383 NK VLISSINGEN Volvo Van Fraassen Pres. Rooseveltlaan 768 4382 NB VLISSINGEN Fiat Britannia B.V. Industrieweg 19 4382 NA VLISSINGEN Eerste Zeeuwse Autogarage Blaas Herculesweg 12 4338 PL MIDDELBURG Mercedes-Benz Van Oeveren Vlissingen B.V. Mercuriusweg 25 4382 NC VLISSINGEN Rover Autobedrijf Renton Noordmonsterweg 4 4332 SC MIDDELBURG Volkswagen Auto Poppe Walcheren B.V. Gildeweg 22 4383 NK VLISSINGEN 1LADA ALEXANDER GOGELWEG 18 4384 EV VLISSINGEN - 01184-65262 FAX: 01184-71911 Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.15 uur. Zaterdag van 10JÏ0 tot 15.00 uur. Technische handelsonderneming Kromme Weele 6-8 Middelburg 01180-13915-13031 telefax: 01180-39142 I Bij autoschade altijd rechtstreeks naar een FOCWA Garantiebedrijf Dat zijn de enige gespecialiseerde scha- deherstelbedrijven die een vol jaar schriftelijke garantie geven, die de fabrieksgarantie op de herstelde^—-^"" y delen volledig overnemen, die alles voor u x regelen met de verzekering, en die nog een^ ruilauto kunnen aanbieden ook Karreveld 1, 4371 GA Koudekerke (Zld.). Tel. 01185-1218 MIDDELBURG. HERCULESWEG 12. f INDUSTRIETERREIN ARNESTEIN.TEL.01180-12918, MERK JAAR PRIJS Fiat Panda 750 CL 1989 9.900,— Fiat Panda 750 L 1988 8.750,— Fiat Uno 45 S 1987 10.900,— Fiat Uno vanaf 4.500.— Fiat Uno 45 S i.e. kat. 1990 17.500,— Fiat Uno 45 Champ. 1988 12.900,— Fiat Uno 45 1989 14.750 Fiat Regata 85 1987 13.500,— Fiat Regata 85 S 1987 14.750 - Fiat Panda Selecta automaat nieuw Fiat Fiorino bestelwagen nieuw Fiat Ritmo AGT Abarth nieuw Fiat Uno 60 S 1986 8.000, Fiat Tipo 1.6 DGT 28.000 km1988 23.500, Fiat Tipo 1.4 1988 18.750, Fiat Tipo 1.4 DGT 1989 22.900, Fiat Croma 2.0 1988 25.500, Fiat Fiorino bestelwagen 1986 6.750, Volvo 340 automaat 1987 14.750, Peugeot 309 GL Profil 1987 13.900, Streng gekeurd. Maanden BOVAG garantie. V Maanden extra BOVAG garantie voor auto's van max. 4 jaar mogelijk 14 Dagen ornruilgarantie. Dealer voor Noord- en Zuid-Beveland, Walcheren en Schouwen GOES VLISSINGEN D. Dronkersweg 18 Mercuriusweg 29 01100-30768 01184-19051 VERTEGENWOORDIGER: J.W. de Voogd, 01184-71839 BENZINE Mitsubishi Galant 1.8 GL HB LPG... "89 V Mitsubishi Galant 1.8 GL LPG"88 G Mitsubishi Galant 1.6 GL LPG'85 G Mitsubishi Galant 1.8 GL..'88 V Mitsubishi Galant 2.0 EXE8" V Mitsubishi Galant 1.6 GL8? V Mitsubishi Lancer 1.2 GL..'84 V Mitsubishi Lancer 1.3 Gl'89 G Mitsubishi Colt 1.5 EXE"88 G Mitsubishi Colt 1.5 GLX86 V Mitsubishi Colt 1.2 GL "O.ÜÜO km.'84 G Mitsubishi Colt 1.3 EL 16.000 km....... '89 G Mitsubishi Sapporo 1.6 GLX'85 G Honda Civic 1.3 de luxe'83 V Ma/da 626 2.0 GLX HB LPG88 V Mazda 626 1.6 GLX86 V Nissan Sunny 1.3'83 V Nissan Sunny 1.5'86 V V.W. Jetta 1.6 CL"87 V Ford Sierra 2.0 Laser..........'86 V Ford Sierra 2.0 GL.'85 G Lada 2105 1.5 LPG'85 V Peugeot 309 XE'8"' G Toyota Camry 1.8 DX LPG'86 V Volvo 340 5-drs86 V' Volvo 340 DL 3-drs..."83 V DEMONSTRATIE-AUTO'S Mitsubishi Galant 2.0 GLSi/X aut'90 G DIESEL Mitsubishi Galant 1.8 GL TD'88 G Mitsubishi Galant 1.8 GLS TD'88 G Mitsubishi Galant 1.8 GI, TD'87 G Mitsubishi Lancer 1.8 GLD Wagon'90 G Volvo 740 2.0 GL stationwagon 48.000 km'88 G VW Golf Diesel autom'87 V G Goes V Vlissingen Garantie boven f 7.500,- 3 tot 12 mnd. Bovag garantiebewijs Financiering-Leasing Schadereparaties Q- Reparatie en onderhoud IALLE MERKEN APK II KEURING Bij Tramper Vlissingen onze wasstraat.... voor een flonkerend resultaat! Nissan Micra LX. 15.000 km '89 Nissan Sunny coupé 1600i SGX pakket'89 Nissan Sunny 1 7 HB diesel '88/'89 Nissan Sunny 13 LX 5-drs'87 Nissan Sunny SLX 1 7 diesel "89 Nissan Sunny 1.5 GL 4-drs '86 Nissan Sunny Florida SLX station'88 Nissan Fionda 17 diesel stationcar 87 Nissan Bluebird 2 0 LX. 4-drs.. diesel Trend 88 Nissan Bluebird 2 0 LX diesel11/ 87 Nissan Bluebird 2 0 GL LPG '85 Nissan Bluebird 16 LX'87 Citroen BX 1.9 TZD diesel automaat'90 Citroën BX 1600 met LPG'87 Lada 1200 m. LPG'86 Mitsubishi Colt diesel'88 Mitsubishi Lancer Wagon 1.8 diesel'88 Toyota Carina diesel'83 VW Golf turbo diesel, veel extra's'87 VW Golf Turbo Diesel'89 Alfa Romeo 33 1.3'89 BMW 316, zeer mooi '83 Fiat Regaia 85 S de luxe '88 Ford Scorpio 2 0 CL open dak '86 Ford Sierra 2 0 CL Sedan '88 Honda Accord 2 0 Sedan de luxe '87 Mazda 626 1600 LX '87 Opel Ascona 1 6 S 7/'86 Opel Kadett 1 8 4-drs '88 Opel Kadett (automaat) '82 Peugeot 309 Allure S6 '88 Toyota Cehca 16 ST'88 Volvo 340 Luxe Spec 87 Vw Jetta 53 Kw 1600'88 Citroën BX 1.9 Diesel'87 Citroën GSA'82 Renault 18 GTL"81 Toyota Camry'83 Opel Rekord 2300 diesel '79 Hyundai Pony 1.2'84 Nissan - Lease - Inruil - Financiering Klein Frankrijk 23, tel. 01100-28751 Ringbaan bij TV toren Donderdag koopavond tot 21.00 uur Austin Metro1987 Daihatsu Mini bestel 8501986 Fiat Uno 45 i.e1990 Honda Civic 1300 Luxe1986 Mazda 626 GLX 5-drs. LPG1988 Lada 2105 1.5 4-drs1990 Mazda 323 GLX 1.5 H.B. 20.000 km... 1988 Mercedes 190 Diesel1985 Mitsubishi Lancer 1800 GL Diesel1986 Nissan Micra1988 Nissan Sunny 1600 SLX1989 Opel Kadett GT 1800i 5-drs1988 Opel Kadett Sedan Diesel1986 Opel Kadett 4-drs1985 Opel Kadett stationcar LPG1985 Opel Kadett 1600i 4-drs1989 Opel Kadett 1.3 N 3-drs1987 Opel Omega 2.3 Caravan 5-drs. Diesel12-1987 Peugeot 309 5-drs1986 Peugeot 405 GL1988 Toyota Corolla 1300 5 drs. autom1984 VW Golf turbo diesel GL1987 VW Golf GTi 3-drs1986 VW Golf Diesel1983-1986 VW Golf Automaat 16001987 VW Golf Avance 16001987 VW Golf CL, Diesel1988 VW Golf C 3-drs1984 VW Jetta 1600 4-drs1986 VW Passat Variant Diesel1984 Lada 1200 S 4-drs07-1986 Opel Rekord 2.0 S 4-drs. LPG06-1983 BMW 316 2-drs1979 Ford Fiësta 1100 S 3-drs1980

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 18