jMïia Gerard C. van Loo wringt zich schrijvend Tussen de noten door' Concert Koninklijke Militaire Kapel Bison Kids treden op in Happy Buccaneer Popmuziek in Midgard tijdens Braderiedagen Gevangentoren als onderwerp voor bijzonder poststempel 13 JUNI T/M 19 JUNI IN MIDDEN ZEELAND GELEZEN Orgelconcert Bram Beekman Zuidamerikaanse muziek in Dangeroe The Evergreens in Zuiderbaken Ad Hanneman FESTIVAL NIEUWE MUZIEK IN MIDDELBURG Drie weken Woensdag 12 juni 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 13 ÊföW® VRIJDAG 14 JUNI Alhambra I Vlissingen, Mer maids' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Not wi thout my daughter' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Hava na' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dan ces with wolves' 20 uur. Grand theater Goes, 'Silence of the lambs' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Kindergar ten Cop' 19.30 uur, 'Awakenings' 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Come see the Paradise' 20 uur, 'Hidden Agenda' 22.30 uur. ZATERDAG 15 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'Mer maids' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Not wi thout my daughter' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Hava na' 20 uur. Alhambra IV Vlissin gen, 'Dances with wolves' 20 uur. Grand theater Goes, 'Silen ce of the lambs' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Kindergar ten Cop' 14 en 19.30 uur, 'Awake nings' 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Come see the Paradise' 20 uur, 'Hidden Agenda' 22.30 uur. ZONDAG 16 JUNI Alhambra I Vlissingen. 'Mer maids' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Not wi thout my daughter' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Hava na' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dan ces with wolves' 20 uur. Grand theater Goes, 'Look who's talking too' 14 uur, 'Silence of the lambs' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Kindergar ten Cop' 14 uur, 'Awakenings' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Come see the Paradise' 20.30 uur. MAANDAG 17 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'Mer maids' 20 uur. Alhambra II Vlis singen, 'Not without my daughter' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Hava na' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dan ces with wolves' 20 uur. Grand theater Goes, 'Silence of the lambs' 20 uur. Electro Middelburg, 'Awake nings' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Come see the Paradise' 20.30 uur. DINSDAG 18 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'Mer maids' 20 uur. Alhambra II Vlis singen, 'Not without my daughter' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Hava na' 20 uur. Alhambra IV Vlissin gen, 'Dances with wolves' 20 uur. Grand theater Goes. 'Silence of the lambs' 20 uur. Electro Mid delburg, 'Awakenings' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Come see the Paradise' 20.30 uur. WOENSDAG 19 JUNI Alhambra I Vlissingen, Mer maids' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Not wi thout my daughter' 14 en 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Hava na' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dan ces with wolves' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Look who's talking too' 14 uur, 'Silence of the lambs' 20 uur. Electro Middelburg, 'Awake nings' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Come see the Paradise' 20.30 uur. DONDERDAG 20 JUNI Alhambra I Vlissingen, 'Mer maids' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Not wi thout my daughter' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Hava na' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dan ces with wolves' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Silence of the lambs' 20 uur. Electro Middelburg, 'Awake nings' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Come see the Paradise' 20.30 uur. ZATERDAG 15 JUNI Alhambra III Vlissingen, 'Duck- tales' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Oliver and Company' 14 ZONDAG 16 JUNI Alhambra III Vlissingen, 'Duck- tales' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Oliver and Company' 14 WOENSDAG 19 JUNI Alhambra III Vlissingen, 'Duck- tales' 14 uur. Wat doet een journalist als hij met pensioen is? Precies. Hij gaat boeken schrijven. Zo ook Gerard van Loo. Jarenlang volgde hij het Zeeuwse nieuws voor de PZC. En nu hij dat niet meer hoeft schrijft hij boeken. De ene keer onder de naam Jo ris van Hoedekenskerke en re cent onder zijn eigen naam. Van Loo volgt in zijn nieuweling 'Tussen de noten door' zijn ei gen muzikale leven. Chronolo gisch zet hij op een rijtje waarom en waar hij begon en hoe hij cornetist werd bij het Leger des Heilskorps. „De club waar ik zo'n afkeer van had bracht redding", schrijft hij hoewel de door hem omschre- DONDERDAG 13 JUNI Mannenkoor "Comt nu met sangh", concert, Catharina Kerk, Zoutelande, 20 uur. Trouble Every Day, live optreden, Strandpaviljoen De Nolle, Nollestrand, Vlissingen, 19 uur. Bison Kids (blues/reag- gae/country/rock/funk), Happy Buccanneer, A. Dekenstraat 5, Vlissingen, 21.30 uur. Groove-café met dj Joshua, Jongerencentrum De Piek, Helle- bardierstraat 11-13, Vlissingen, 20 uur. Original Sin. popconcert. Jon gerencentrum "Midgard", Kui perspoort 12, Middelburg, aanvang: 23.00 uur. VRIJDAG 14 JUNI Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. Demogyjada, demonstratie Jazzgymnastiek en jazz dans, m.m.v. diverse groepen uit Zee land, Sporthal Baskenburg, Vlis singen. 20.15 uur. Cotton Club Night met Blueset- te en duo Rubato, Cosmo, Volta- weg 3, Vlissingen, 21 uur. Koninklijk Militaire Kapel, con cert, Grote Kerk, Veere, 20 uur. Juke Joints, Bar American, Plein 1940, Middelburg, 21.30 uur. Emmerroyt Blues, concert Rythm Blues, Jongerencen trum "Midagrd", Kuiperspoort 12, Middelburg, aanvang: 23.00 uur. ZATERDAG 15 JUNI Ulan Bator, (psychedelic metal house). Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 22 uur. Muziekve reniging Vlijt en Volharding, het Walchers Fanfare Festival m.m.v. alle walcherse fanfarekorpsen, van Duyvenvoordezaal, Oost- Souburg. Zomerconcert, Het Middel burgs Kamerkoor en het Beauvar- letkoor, Johanneskerk, Vlissingen, 20 uur. Demogyjada, demonstratie Jazzgymnasteik en jazz dans, m.m.v. diverse groepen uit Zee land, Sporthal Baskenburg, Vlis singen, 13.30 en 19 uur. Dance Big Band "The Ever greens", concert. Zuiderbaken, Middelburg, 20 uur. Orgelconcert door Henk G. van Putten, Ned. Hervormde Kerk, Kapelle, 20 uur. Orgelconcert door Bram Beekman, recital, Oostkerk, Middelburg, 20.30 uur. Mother, concert. Jongerencen trum "Midgard", Kuiperspoort 12, Middelburg, aanvang: 23.00 uur. DINSDAG 18 JUNI Happy Smiles Session Band, (jazzavond, div. gastoptredens). Happy Buccanneer, A. De kenstraat 5, Vlissingen, 21.30 uur. Jamsessie, Frapo's, Bella- mypark, Vlissingen, 11 uur. WOENSDAG 19 JUNI Poppentheater Parabel, voor stelling, Theaterzaal, Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, 15 uur. Optreden van het koor van de Bishop Strachan School uit To ronto, Ramschip Schorpioen, Middelburg, 11 uur. De Koninklijke Militaire Kapel olv P. Kuijpers geeft vrijdag 14 juni om 20 uur een concert in de Gro te Kerk van Veere. Het repertoire van dit goodwill- concert is overwegend ernstig maar ook het lichtere genre komt aan bod. Vaak treden de leden van het orkest solistisch op de voorgrond. De gratis toegangs kaarten zijn af te halen tijdens de openingsuren van de exposities in de Grote Kerk. Organist Bram Beekman geeft zaterdag 15 juni om 20.30 uur een concert in de Oostkerk in Middelburg. Op het programma staan uitslui tend orgelwerken van Johann Se bastian Bach: koralen uit het Orgel-Büchlein, de Toccata en Fuga in d (bwv 565) en een concerto. Gerard van Loo zoals ook hij op de omslag van het boek wordt getoond. WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373, Dage lijks geopend. De Zuidbevelandse formatie Bi son Kids treedt donderdag 13 ju ni op in de Happy Buccaneer in Vlissingen. De band speelt blues, rock 'n roll, reggea, ballads en funk met co vers van onder andere The Beat les, Chris Spedding, Jimi Hendrix, The Rolling Stones en Stranglers, maar ook eigen werk. De bezetting is Jaco van Zweden (gitaar/zang), Frans Braat (gi- ludii^uiiy), Joop Rotte (bas/zang) en Leo van Hulsteijn (drums). Het optreden begint om 21.30 uur. De huisband Happy Smiles Ses sion Band vormt dinsdag 18 juni een onderdeel van een session, die in het teken van de jazz zal staan. Er zijn gastoptredens van verschillende artiesten uit Zeeuwse bands; aanvang 22 uur. De Bison Kids. maandag gesloten. Rabobank. (Lantsheerstraat 1). Peter Consemulder, beeldhouwwerk in houten panelen. Tijdens openingstij- den bank. VEERE Grote Kerk. Geschiedenis van de jo den op Walcheren. Tentoonstelling. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo. ma. en da van 14 tot 17.30 uur, di. wo. vr. en za. van 10 tot 12.30 en 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissin- gen/Breskens. Op dubbeldeksveer boot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promo tie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iedereen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetarium. Restaurant de Gevan gentoren. (Boul. de Ruyter 1a) Tijdsbeeld, Ton Lamper. Ivanaf 16 ju ni). Ma. t/m vr. van 12 tot 14 uur, en 17 tot 21 uur, za. t/m zo. 17 tot 21 uur. Stedelijk Museum. (Bellamypark 21). Kapers op de kunst, tentoonstel ling over kaapvaart en piraterij in Ne derland 1500-1800. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. en zo. van 13 tot 17 uur. Openbare Bibliotheek Vlissin gen. (Lange Zelke 91). Abstrakt Wer ken en Tekenen/Schilderen, een beeldend proces, werken van kur- sisten van deze kursus van Kunstzin nige Vorming Vlissingen. Tijdens openingstijden. ven redding door de medesol daten anders werd omschreven dan door de jonge cornetist zelf, die alleen aan de muziek dacht. 'Tussen de noten door' is het persoonlijk getinte verhaal. Ook als dwangarbeider in Duitsland (Berlijn 1944) bleef de jonge Van Loo de muziek volgen. En zo zag hij de Berliner Philharmoniker en andere con certen, ook van de (verboden) jazzorkestjes. In die oorlog leende hij van een muzikant die speelde in het orkest van ge heelonthouders een trompet om mee te spelen in een dans- orkest. Maar het instrument stond een halve toon te hoog, zodat de dansleraar maar snel een grammofoonplaat opzette. Eigenlijk - zo blijkt - houdt Van Loo van allerlei soorten muziek. Donderdag 13 juni wordt de spits afgebeten door Original Sin, een meidenband uit Engeland die zich manifesteert met hardrock en heavymetal. De volgende dag is het de beurt aan de Walcherse band Emmerroyt Blues met rhythm blues. Zaterdag 15 juni brengt de Arnhemse formatie Mother virtuoze jazz en funk. Original Sin. NEELTJE JANS Delta Expo. Zeespiegelrijzing, een be dreiging, wisseltentoonstelling. Kof fieshop van Delta Expo: Fotograaf Wim Koets, overzicht van tien jaar vrije fotografie. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. OOST KAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. (Duin- vlietweg 6). "Blij met een dode mus", aanwinsten-tentoonstelling. Vlindert u mee?, minivlindertentoonstelling. Di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 13.30-17.00 uur, zo. 10.00-17.00 uur, Hij heeft zijn muziek van alle kanten beleefd. De twee meest interessante hoofdstukken - vind ik - zijn die over zijn oor logstijd. Misschien had Van Loo daar wat meer aandacht aan moeten besteden, mis schien door er een roman over te schrijven. Maar zo is het ook goed. En als je leest dat nazi's - dom en onwetend als ze meestal zijn - een staande ova tie geven voor muziek die ei genlijk verboden is, dan voelt de lezer victorie. Van Loo zal het ook wel zo bedoeld heb ben. 'Tussen de noten door' is een uitgave van Drukkerij Van der Peijl-Kruiningen bv. Illustraties werden verzorgd door A.J. Kodde. Het boek kost f 19,50. Eetcafé Dangeroe is tijdens de Braderiedagen het decor voor op tredens van groepen met Zuid Amerikaanse muziek, leder op treden begint om 22 uur. Donderdag 13 juni brengt E.Q.E. Braziliaanse muziek met samba, bossanova, gemixed met rock en jazz. Vrijdag 14 juni laten Los Me- renqueros horen hoe de muziek uit de Dominicaanse republiek, de Antillen, Venezuela en Cuba klinkt. Zaterdag 15 juni valt er la- tin salsa te beluisteren van het Trio Arturo Tamarinha. Dance Big Band The Evergreens, bestaande uit twintig Zeeuwse amateur-musici, geeft zaterdag 15 juni om 20 uur een concert in het Zuiderbaken in Middelburg. The Evergreens bestaat uit saxo foons, trompetten, trombones, zang, bas, gitaar en drums. Op het repertoire staat naast de tra ditionele big band jazz voorname lijk dansmuziek, van Hollands repertoire tot latin-american. Het programma meldt bekende num mers als Sweet Georgia Brown, Mac Arthur's Park en Fly me to the Moon, maar ook minder be kende nummers zoals Corazon van Woody Herman en Free Fall. Verschillende solisten uit de band zullen naar voren treden. De Gevangentoren in Vlis singen als poststempel. bijzondere poststempels. In 220 postkantoren met een filatelielo- ket worden dergelijke poststem pels afgegeven. De afbeelding op de stempel is altijd kenmerkend voor de plaats van herkomst. GOES Galerie llona Schmit Expositie schil derijen en andere werken. Gehele jaar. Za. 14.00-17.00 uur. Lunchcafe. Expositie bewoners Huize Den Berg. Di. - za. van 9 tot 18 uur. (hele maand juni). Molenplein Goes. Trechter 5, kon- frontatie tussen vijf beeldende visies van Johan Adriaanse, Wim Bakker, Dave Meijer, Ronald van Dokkum en Ineke Otte MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president'Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Ramschip De Schorpioen. (Loskade t.o. station). Mevr. Jenny Buikhuizen, aquarellen. Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Tri- rum, Dingemans, Rob de Haan, olie verfschilderijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunst handel De Witte Swaen;t Zeepaard je. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expositie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schil derijen. tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Groot mede 66). Staal/touw plastieken, op tel. afspraak geopend. tel 01180-16323. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteense dijk 7). Boekmerken, tentoonstelling. Tijdens openingstijden Bibliotheek. Zeeuwse Documentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). 2e verdieping: W. Spong, foto's, Vlissingen rond 1960. Tijdens openingstijden. Balans 17. (Balans 17). Peter Terhorst, ten toonstelling. Wo. t/m vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Balanszalen: Lig fietsen. Koninklijke vertrekken: Ronald Mullie. vanaf 15 juni). Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. Stichting Beeldende kunst. (Kui perspoort 22) Marina Binkhuysen. tentoonstelling "Reisbeeld", olieverfschetsen. (t/m 15 juni). "Lam de Wolf", (wand)-objekten van textiel. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur. Vlees hal. (Markt). L.A. Adriaans, ten toonstelling. Di. t/m za. van 11 tot 17 uur, zo. van 13 tot 17 uur. Multi Colour, weefatelier en exposi tieruimte. (Torenweg 4a). Staal en licht, siersmeedwerk van L. Meijers, staal en afdruk, etsen van Jan van den Broeke Di. t/m za. van 10 tot 17 uur. (t/m 18 juni). N.V. Delta Nutsbedrijven, (galerie Poelendaelesingel 10). Jacht in pastel, Hans de Brouwer, pastelteke ningen. Tijdens kantooruren. Galerie B. Witte. (Vlasmarkt 11). Adria Gee- len, objecten, schilderijen en tekenin gen. Di. t/m za. van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur. Rabo bank. (Lange Geere 3). Mevr. Gera Dauvillier, olieverfschilderijen. Ope ningstijden bank. Francois Ryckhals- huis. (Dam 71). Cor de Wolff, exclusieve particuliere verzameling van prachtige gravures. Do. t/m za. van 13 tot 17 uur en op afspraak. M.I.K.V. (Kuiperspoort 18). Weven, expositie eindwerk certificaatcursus Weven. Ma. t/m vr. van 10 tot 15 uur. Mozart origineel en eigentijds herdacht Tijdens de Braderiedagen in Mid delburg zal in het jongerencen trum Midgard aan de Kuiperspoort drie dagen te genie ten zijn van popmuziek. Elke dag begint er om 23 uur een pop concert. Franz Liszt liet zich destijds al in spireren door zijn muziek, aan het begin van de negentiende eeuw gebruikte Busoni de the ma's van deze componist en ook in dit decennium blijft Mozart van invloed op jonge musici. Dat Wolfgang Amadeus Mozart tweehonderd jaar geleden stierf wordt in 1991 wereldwijd her dacht. Ook Het Festival Nieuwe Muziek dat ieder jaar in de zo mermaanden in de Kloveniers doelen in Middelburg plaatsvindt, sluit zich hierbij aan. Het festival onderscheidt zich dit jaar van de voorgaande vanwege het feit dat dit keer niet alleen aandacht wordt besteed aan de nieuwe muziek maar dat ook klassieke stukken van Mozart vertolkt zul len worden. „Het goede van de combinatie van oude en nieuwe muziek is dat mensen, die voor de klassie ke muziek van Mozart komen, ook geconfronteerd worden met de nieuwe muziek", verklaart Ad van 't Veer, directeur van De Stichting Nieuwe Muziek. „Vooral in het jaar van Mozart moet er veel aandacht besteed worden aan de hedendaagse compo nisten. Per slot van rekening was Mozart in zijn tijd ook een ver nieuwer. En ook Brahms en Bach maakten voor hun tijd muziek van een heel nieuw genre". De hedendaagse Nieuwe Muziek is van de grond gekomen aan het begin van deze eeuw", legt Ad van 't Veer uit. „De componist Schönberg zorgde voor een om mekeer in de muziekgeschiede nis. Hij liet het gebruik van één toonsoort los en gebruikte er ver schillende door elkaar". Dat het muziekonderricht nog steeds op de klassieke leest geschoeid is betreurt hij. De aandacht moet meer gericht zijn op nieuwe com ponisten. De oprichting van De Stichting Nieuwe Muziek 20 jaar geleden was een stap in die rich ting. Dat Mozart zelf 35 jaar is gewor den wordt in het festivalprogram- Willem Breuker is één van de muzikanten op Het Festival Nieuwe Muziek ma verwerkt. Enkele 35-jarige componisten zijn uitgenodigd. Andere musici dragen stukken voor die zij op die leeftijd compo neerden of brengen bewerk^ composities van Mozart ten ge hore. Het Festival Nieuwe Muziek dat dit jaar voor de vijftiende keer ge organiseerd wordt duurt in totaal drie weken, van donderdag 27 ju ni t/m zaterdag 20 juli. Vele im provisaties op en bewerkingen van het werk van Mozart zijn er te horen. Enkele voorbeelden uit het programma volgen hierna. Zondag 30 juni speelt Het Orkest van de 18e Eeuw onder leiding van Frans Brüggen in de Grote Kerk in Veere. „Frans Brüggea is onder andere bekend om zijn in terpretatie van Mozart", zegt Ad van 't Veer. „Normaal speelt hij klassieke muziek. In Veere zal hij de drie Steden-symphonieën van Mozart: De Parijse, De Linzer en de Praagse Symphonie dirige ren". Tijdens het tweede week end, dat van 6 juli, treedt het Willem Breuker Kollektief op in de Oostkerk te Middelburg. Dit Amsterdamse ensemble speelt een arrangement van Mozarts pi ano concert. In het derde week end is er een Masterclass waarbij vier pianisten ieder een eigen le zing geven over Mozart. Program maboekjes met een uitgebreide agenda van de activiteiten zijn verkrijgbaar in de Kloveniersdoe len en bij de VVV's. Twee tentoonstellingen over Mo zart begeleiden het festival. In de Zeeuwse Bibliotheek is de expo sitie 'Mozart en zijn Reizen' te be zichtigen. En in de Kloveniersdoelen hangt de ten toonstelling "Mozart en de Fami lie Mozart". Vanaf 19 juni krijgt het postkan toor Vlissingen Stadhuisplein de beschikking over een filate- liestempel. Als kenmerk voor de stad Vlissingen is gekozen voor een afbeelding van De Gevan gentoren omdat dit monument vanwege het 500-jarig bestaan volop in de belangstelling staat. In restaurant De Gevangentoren zal de Vlissingse wethouder L.C. Poppe-de Looff woensdag 19 juni om 19.30 uur de eerste afdruk van het filateliestempel plaatsen. Naast het verzamelen van post zegels bestaat er ruime belang stelling voor afdrukken van Restaurant - öt <£>ebangEnlorcn-

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13