Sportfondsenbad Vlissingen trekt veel zwemliefhebbers op Zwemfandag Restaurant De Bakkêête opent haar deuren Minet geheel gemoderniseerd nu scharrelvarkenshouderij eindelijk ook in Zeeland De jagers in de luren leggen Open dag Zeeland Campings Kruiswoordraadsel ipt op Met caravan of tent Unicef AAN DE BOERENDUK IN HE/NKENSZAND KRIJGEN VARKENS WEER EEN DIERWAARDIG BESTAAN KAMPEREN JONG ONDERNEMEND Diervriendelijk Opbrengst Slager I HARTGRONDIG Ad Hanneman Woensdag 5 juni 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 15 UIT HET ZAKENHART Zaterdagochtend lopen mannen en vrouwen met natte haren en waterige ogen het Sportfondsen- bad in Vlissingen uit. Zij hebben 'meegedaan aan de nachtzwem- marathon. Tegelijk lopen een paar jonge kinderen vrolijk het sportfondsenbad binnen. Een meisje ziet een vriendinnetje en roept "Ik ga zwemmen voor de medaille!". Het bruist van de activiteiten op de vroege ochtend in het Sport fondsenbad in Vlissingen. In het kader van de Landelijke Zwem fandag hebben Jaap Keymel, be drijfsleider van het Sportfondsenbad en zijn mede werkers diverse activiteiten geor ganiseerd om het publiek kennis te laten maken met het Sport fondsenbad. Vrijdagavond vieren scholieren in het golfslagbad hun eindexamen party. In een exotische sfeer dan sen en zwemmen zo'n honderd jongeren op de muziek van Funky Town Drive-in Show. In het in- structiebad start de jaarlijkse nachtzwemmarathon. Maar liefst 16 teams proberen zoveel moge lijk kilometers bij elkaar te zwemmen. I Het team van café Frapo's uit Vlissingen behaalt met 51 kilo meter zwemmen de eerste prijs. Op de tweede plaats eindigt de zwemvereniging De Stormvogel uit Vlissingen met 45 kilometer. En wie had dat gedacht, het team dat zelf zoveel raad weet met water, het Piccard Brand weer team, belandt op de laatste plaats. Voor het medaillezwemmen heeft Jaap Keymel 700 medailles besteld. Jong en oud trekken de hele dag baantjes om die begeer de medaille te behalen. Gezien de drukte in het water is Jaap Key mel er zeker van dat hij weinig medailles zal overhouden. De zwemvereniging de Stormvo gel laat in een demonstratie zien wat kinderen kunnen gaan doen bij de vereniging als zij hun A of B diploma hebben. In het Sterren plan van De Stormvogel kunnen kinderen op speelse wijze gedu rende een jaar kennis maken met wedstrijdzwemmen, waterpolo, kunstzwemmen en schoonspringen. Als een dolfijn met een bal schiet een zwemmer van De Stormvo gel door het water richting doel en scoort op een flitsende ma nier. Het kunstzwemmen is prachtig en doet denken aan een waterballet uit een oude Holly wood film. Eén van de onderdelen van de Zwemfandag in het Sport fondsenbad Vlissingen was een duik-demonstratie door le den van de Vlissingse brandweer. Afgelopen woensdag vond de feestelijke opening plaats van restaurant De Bakkêête op de Markt in Middelburg. Door een vers vaatje bier naar binnen te sjouwen openden Kees en Anne ke Louws hun restaurant. Kees en Anneke Louws zijn de afgelo pen weken dag en nacht bezig geweest met de verbouwing om hun deuren van het restaurant De Bakkêête voor het Zeeuwse publiek te openen. De fiaam De Bakkêête doet al vermoeden dat het hier gaat om een typisch Zeeuws restaurant. Niet alleen de gerechten zijn op z'n Zeeuws bereid, ook de nostalgische inrichting is afkom stig uit een Zeeuwse boerderij. Anneke Louw vertelt hoe zij aan de naam De Bakkêête zijn geko men. "12 Jaar hebben wij het strandpaviljoen Kampduin bij Dis hoek gehad. Mijn man Kees bak te daar friet in een kotje en zo'n kotje noem je een Bakkêête. Op boerderijen had je vaak ook zo'n apart hokje waar de boerin het vlees braadde." Haar man Kees, nu kok van de Bakkêête, vult lachend aan dat er wel meer gebeurde in de bakkêê te: "Voor de meiden en de knechts was dat dé ontmoe tingsplaats." Aan de muren van het verbouw de restaurant is nostalgie gecom bineerd met hedendaagse schil derijen. Tussen oude rieken, dors vlegels en melkkannen hangen bontgeschilderde afbeeldingen van boertjes en boerinnen. Deze schilderijen zijn gemaakt door Giel Louws een neef van dit culi naire echtpaar. Anneke Louws heeft de inrichting voor in het Anneke en Kees Louws ope nen op feestelijke wijze restaurant "De Bakkêête". restaurant bewust licht gehou den. "Da's een lekker hoekje om 's ochtens koffie te drinken, met een prachtig uitzicht over de markt," aldus een trotse Anneke Louws. Naast de mogelijkheid om er te eten, kan er ook een drankje worden gedronken aan de ruime bar in het restaurant. Vlees- en visgerechten zijn de specialiteiten van De Bakkêête. Een topper is de Zeeuwse vis schotel, die uitsluitend voor mini maal twee personen wordt geserveerd. Voor nog geen dertig gulden is het mogelijk een heer lijk dagmenu te nemen, met maar liefst drie gangen. Voor deze week staat op de kaart: Ardenner ham met meloen als voorgerecht, asperges met zalm als hoofdge recht en als toetje een Parfait, een ijsje uit eigen keuken. Zwemmen doe je voor de lol en de sport. Maar de jeugd uit Vlis singen zwemt voor méér! Name lijk voor Unicef. Tijdens de zwemvierdaagse in april had de Vlissingse schooljeugd maar liefst 17.000 gulden bij elkaar ge zwommen. Dit jaar neemt burgemeester Chris Rutten van Middelburg het bedrag in ontvangst. Hij is ver baasd en blij dat de jeugd op een sportieve manier zijn energie ge bruikt voor Unicef. Jaap Keymel heeft ter gelegenheid van de overhandiging van dit enorme geldbedrag een aantal leerlingen van Vlissingse scholen speciaal hiervoor uitgenodigd. In het mid delpunt staat de basisschool Graaf Jan van Nassau, want deze school haalde in totaal 1200 gul den op tijdens de zwemvier daagse. Jaap Keymel heeft na afloop van de Zwemfandag al weer zin in een volgend zwemfestijn. "Het is belangrijk dat mensen weten wat je allemaal kunt doen in het Sportfondsenbad. Dat is vandaag wel duidelijk geworden, vooral voor de jeugd. In oktober houden we een ander festijn en dat is vooral bedoeld voor de oudere mensen. Deze mensen zouden ook eens wat meer moeten gaan zwemmen. Want naast de gezel ligheid is het ook nog eens goed voor de gezondheid." Het personeel van Minet bij elkaar, vlnr: Robert Minet, verko per, Rinus Dellebeke, monteur, Marina Minet, echtgenote van bedrijfsleider Eric, Jacco Back, verkoper, Eric Minet, bedrijfslei der, Jean-Paul Vreeke, eveneens verkoper en mevrouw B. Minet, eigenaresse van de zaak. Het heeft een maand geduurd, maar nu is het Middelburgse Mi net, speciaalzaak in radio, tv, elektro, verlichting en videoappa ratuur weer helemaal 'up to da te'. Door het uitbreken van het voorportaal en de wit-rode kleu rencombinatie van wanden en vloer, die in de gehele zaak werd doorgevoerd, is de bijna 30 jaar oude winkel aan de Se- geersstraat nu veel ruimer en lichter geworden. „Bovendien", vertelt bedrijfsleider Eric Minet, „werd de zaak veel ef ficiënter ingedeeld door nieuwe schappen, waarmee de grote huishoudelijke apparaten een ei gen plek kregen, evenals de tv- en videohoek. Door de verlichting achter in de winkel onder te bren gen, kunnen de klanten de lam pen beter op afstand bekijken op een hoogte zoals zij ook in de huiskamer hangen. Er was sinds mensenheugenis niets aan de winkel gedaan, maar nu zijn wij dan ook zeer tevreden". Twaalf campings in Zeeland, die samenwerken onder de naam Zeeland Campings, houden za terdag 8 juni van 10 tot 17 uur een open dag. Iedere belangstellende wordt dan in de gelegenheid gesteld om de campings, met hun mogelijkhe den, nader te bekijken. Tevens bestaat voor de inwoners van de vestigingsplaats van de desbe treffende camping de mogelijk heid om in het weekend van 7 tot 10 juni gratis te kamperen. Op Walcheren gaat het om de volgende campings: Dishoek in Koudekerke, Oranjezon in Vrou wenpolder en In de Bongerd en Ons Buiten in Oostkapelle. Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? 6- 25-28-4 - 16- 36- 15-43- 11 -63-8 HORIZONTAAL: 1 vogel; 6 pronknaald; 12 stad in Zwitserland; 13 deelbaar door twee; 14 hoewel; 16 schoon; 18 uitschot; 19 uitroep; 20 pulverig; 22 vitziek mens; 24 café; 25 grappenmaker; 27 veldge was; 28 wijnsoort; 29 holte; 31 pluisje; 32 dichter; 33 boordsel; 35 bedrag; 36 opslagplaats; 37 stuk vis; 39 slimheid; 41 beroepssporter; 44 afgekondigd besluit; 46 zangtoon; 48 schaatsen; 50 stad in Italië; 51 zangstem; 53 toespraak; 54 bladplant; 55 ulevel; 57 gedwee; 58 pers. vnw.; 59 oorlogsvoertuig; 60 deel v.e. uurwerk; 62 soort onder wijs; 63 zomerverblijf; 64 dier; 66 onderworpenheid; 67 reptiel. VERTIKAAL: 1 toiletartikel; 2 chem. symbool; 3 alvorens; 4 eer bewijzen; 5 onvergelijkelijk; 7 bouwstof; 8 wild zwijn; 9 water doorla tend; 10 voorzetsel; 11 viertal; 15 stad in België; 17 element; 18 vloeibare spijs; 19 orgaan; 21 lading; 23 slaginstrument; 24 veelkleu rig; 26 dienstbetoon; 28 geestelijke; 30 vorm; 32 plaats in Utrecht; 34 tennisterm; 35 speelgoed; 38 likeursoort; 39 hoofdstad van Peru; 40 ten naaste bij; 42 schroefboor; 43 plant; 45 stootwapen; 46 arbeid; 47 van tijd tot tijd; 49 plaats in Noord-Holland; 51 familielid; 52 interest; 55 vaartuig; 56 zonder inhoud; 59 tot en met; 61 biljartstok; 63 sportevenement; 65 muzieknoot. Oplossing van puzzelkrant 29/5 HORIZONTAAL: 1 keelgat; 6 paktouw; 12 bars: 14 roof; 15 O.L.; 17 fa; 18 sas; 20 el; 21 bij; 22 pen; 24 patroon; 27 d.a.v.: 28 pump; 30 forel; 31 baai; 32 es; 33 ik; 35 ras; 36 Sr.; 37 N.N.; 38 kelim; 40 talud; 43 manie: 44 later; 46 sterk; 48 staak; 50 os; 52 er; 53 rol; 55 p.a.; 56 me; 57 ster; 59 Japan; 61 lias; 63 tak; 64 mecénas; 66 dal; 67 Em.; 68 ha; 69 hek; 70 T.H.; 72 nu; 73 aard; 75 vies; 77 drukken 78 cellist. VERTIKAAL: 1 kropper; 2 eb; 3 laf; 4 grap; 5 as; 7 ar; 8 koen; 9 tol; 10 of; 11 wrijving; 13 tarra; 16 leus; 18 storm; 19 Soest; 21 baan; 23 n.m.; 25 af; 26 O.L.; 27 da; 29 pienter; 31 brutaal; 34 klier; 36 slaap; 38 kas; 39 Ier; 41 alt; 42 dek; 45 mosterd; 47 krach; 48 slank; 49 besluit; 51 stam; 54 opeen; 56 maan; 58 e.k.; 59 je: 60 na; 62 id.; 64 mark; 65 stil; 68 hak; 71 hel; 73 au; 74 de; 75 v.e.; 76 si. Wlnwoord: WEERDINGERMOND Er zijn er momenteel 139 van in Nederland, maar Zeeland moest het tot voor kort zonder één scharrelvarkenshouderij stellen. Aan de Boe- rendijk in Heinkenszand houdt Hendrika Huijsmans echter sinds enige tijd varkens die voordat ze naar de slager gaan, eerst een dierwaardig bestaan krijgen op stro, zonder antibiotica in het voer, zonder afge knipte staarten en tanden, en met een uitloop in de frisse lucht. Nederlanders zijn sinds jaar en dag enthousiaste kampeerders. Overal ter wereld treft u landge noten, die er bewust voor kiezen er op uit te trekken met caravan of tent. Uit eigen onderzoek is de ANWB bekend, dat bijna de helft van zijn leden regelmatig in binnen- of buitenland kampeert. Vöor de ANWB dus reden genoeg om veel aandacht te besteden aan deze vorm van vrijetijds besteding. Als lid van de ANWB kunt u op de kantoren en bij de afdeling Centrale Informatie in Den Haag terecht voor uitgebreide informa tie en advies. Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de vakafdeling Caravans en Kamperen op ons hoofdkantoor in Den Haag. Wanneer u de aanschaf van een tent, caravan, vouwwagen of kampeerauto overweegt, kunt u zich oriënteren aan de hand van de zogenaamde aankoopgidsen, die verkrijgbaar zijn op onze kan toren. Deze gidsen geven een duidelijk overzicht van wat er op oe marKt is en vermeiden ue be langrijkste produktgegevens. Daarnaast zijn er voor ANWB- leden op de kantoren gratis in lichtingenbrochures te verkrijgen, die voor de kampeerder van be lang kunnen zijn. Om er enkele te noemen: "Rijden met auto en ca ravan", "Hellingpercentages", "Caravan en de wet" en "Kam peren met de tent". U kunt bij de ANWB uiteraard ook terecht voor een verzekering voor uw tent, caravan of kam peeruitrusting. Of het internatio naal kampeercarnet, waarmee u zich voor een gering bedrag ver zekert voor schade die u onver hoopt aan andere kampeerders zou toebrengen. Niet onvernoemd mag blijven de bekende internationale Reis- en Kredietbrief, die onmisbaar is in die gevallen, waarin zich proble men van technische of persoon lijke aard voordoen. Kortom allemaal zaken, die bijdra gen aan een zorgeloze vakantie! Komt u voor meer informatie ge rust eens langs op een van onze kantoren. Veel plezier tijdens uw kampeervakantie en natuurlijk vooral goed weer! Binnenkort wordt er gebouwd aan een nieuwe stal in Wolp- haartsdijk met plaats voor 30 zeugen en 250 biggen op het ak- kerbedrijf van haar partner Johan Klompe. Van daaruit hoopt zij ook de Zeeuwse bevolking inclusief de Zeeuwse slagers warm te kunnen maken voor het kopen en verkopen van varkensscharrel- vlees. Want in onze hele provin cie is er momenteel slechts één slager, in Vlissingen, die zich offi cieel scharrelslager mag noemen. Wat begon als een grap voor de Wageningse ingenieur Hendrika Huijsmans groeide uit tot de overtuiging dat de bio-industrie een niet ethisch verantwoorde manier van veehouderij is. Met haar professioneel opgezette scharrelvarkensstal wil zij bewij zen dat ook diervriendelijk boeren rendabel kan zijn. Beiden hebben zij de titel Ir. voor hun naam en beiden studeerden zij in Wageningen af op planten teelt. „Maar", zegt de jonge inge nieur Hendrika in de oude hoeve in Heinkenszand, waar ze nu nog met haar vriend Johan Klompe woont, „die studie daar viel me eigenlijk behoorlijk tegen. Met le vend materiaal heeft het weinig meer te maken. Eigenlijk is het woord bio-industrie een goede uitdrukking, want alles is tot een product verworden, dieren en planten. De gehele manier van denken sprak me daar niet aan". Dertien voortdurend kwispelende staartjes rollebollen door het stro en klimmen als jonge puppies over moeder zeug die zich alles gemoedelijk laat welgevallen. Verderop is de afdeling van de grotere jongens. Jonge beren van rond de drie maanden, die hier niet gecastreerd worden en al be hoorlijk opgewonden worden als de zeugen in de buurt van hun hek verschijnen. Over nog eens drie maanden zullen ze honderd kilo wegen en gaan ze net als de anderen op die leeftijd richting slager in het dorp. Wat beweegt een Wagenings in genieur, specialiste in planten teelt, over te stappen naar de scharrelvarkenshouderij. Huijsmans: „Op het vijftig hecta re grote bedrijf van mijn vriend Johan was genoeg ruimte om iets voor mezelf te doen. Toen ik voor de grap een big cadeau kreeg en later nog één merkte ik hoe leuk werk het opfokken ei genlijk was. Ik liet de 'herenboer' met zijn wagentje komen en bin nen de kortste keren hadden we een flink aantal biggen rondlo pen. Zo werd het idee geboren het professioneel aan te pakken en me aan te sluiten bij de Neder landse Vereniging van Scharrel varkenshouders. Daarmee koos ik voor een diervriendelijke ma nier van veehouden. Het verschil tussen het leven van een bio- varken en een dier dat volgens onze richtlijnen is groot gewor den is enorm. Alles wordt boven dien door de vereniging uiterst streng gecontroleerd op het be drijf". Het leven van de kleine bio-big is van het begin af aan veel minder rooskleurig dan dat van zijn scharrelbroertje of zusje. Binnen drie dagen is zijn vrolijke krulstaart afgeknipt en later vol gen zijn tanden. Dat alles ter voorkoming van het staartbijten, waartoe het bio-varken uit pure verveling altijd overgaat. Terwijl de biozeug haar hele leven ligt vast gebonden, het liefst in het donker om haar rustig te houden, mag de scharrelmoeder vrij met haar kroost op stro rondlopen en ook nog van de buitenlucht ge nieten. „Ik heb nu verschillende worpen gehad en nog nooit is er één big dood gelegen, zelfs niet bij een nest van dertien. Boven dien blijven de jongen zeven in plaats van vier weken bij de moe der, hetgeen vooral voor de laat ste veel prettiger is, vanwege het zog", legt boerin Huijsmans uit. „Naast het verbod op betonnen roosters, die de hoeven vaak be schadigen mogen wij ook geen hormoonpreparaten en antibioti ca in het voer verstrekken. In het begin was ik zo benauwd voor ziektes, maar er gebeurde ge woon niets. De dieren krijgen hier ook naast brokken volop ruw- voer, hooi en mais". Niemand zal tegen een bedrijf zijn dat mens-, dier- en milieuvriende lijk te werk wil gaan, maar hoe zit het met de opbrengst. Huijsmans: „Het houden van scharrelvarkens is arbeidsinten sief. In de nieuwe behuizing op Wolphaartsdijk willen wij een potstal bouwen die met de trek ker leeg te scheppen is. De mest blijft daarbij liggen op het stro, waar steeds weer een nieuwe laag van bovenop komt. Dat bespaart al een hoop werk. Toch blijft ook het voeren en schoon maken een hele klus. Je moet er als scharrelboer op rekenen dat je per kilo vijf en zeventig cent tot een gulden duurder uit bent dan de reguliere varkensfokker. De consument betaalt in de winkel uiteindelijk per kilo rond de twee gulden meer voor zijn diervrien delijke varkenslapje". Zes maanden lang scharrelen de jonge dikzakken op het bedrijf van Hendrika rond en dan volgt ook voor hen de yang naar de slachter. „Ik heb daar geen moei te mee, want de dieren hebben een goed leven gehad. De slager van het dorp komt de dieren met zijn wagentje ophalen. Dat ge beurt in alle rust. Bio-varkens ra ken daarbij volkomen overstressed omdat zij ineens uit het donker in het felle licht wor den gejaagd, terwijl deze dieren vaak nog nooit echt gelopen heb ben. Ik zie dat als pure mishande ling. Bij de slacht van scharrelvarkens worden de oor nummers gecontroleerd en door gegeven aan de vereniging, die ook op de bedrijven zelf vaak komt controleren. Momenteel heb ik nog te weinig dieren om aan de grossier of aan schar relslager Muilwijk in Vlissingen te leveren, en bedien ik vooral parti culieren, maar met de uitbreiding op Wolphaartsdijk gaat dat be ginnen". „Ik wil dan ook bijvoorbeeld in samenwerking met Muilwijk open dagen op mijn bedrijf orga niseren, want de mensen hebben geen idee hoe anders een schar relvarken opgroeit. Ze zien een varkenslapje in de winkel maar weten of willen vaak niet weten langs wat voor lijdensweg dat daar gekomen is. Ik heb gemerkt dat varkens heel intelligente die ren zijn, die je beslist niet als bio- varken mag houden, dan worden ze stapel gek". En dan vertelt Hendrika Huijsmans lachend over de twee dikke zeugen die de wei uitbraken en zich de hele dag ver maakten aan de Stelleplas bij Goes, maar keurig om half zes te gen voedertijd over de dijk terug kwamen kuieren op weg naar de stal. „En als ik dan hoor dat er mensen zeggen dat ze geen ver schil proeven tussen scharrel- en bio-vlees, denk ik je hebt er ook niets van begrepen, Want daar gaat het toch helemaal niet om", besluit Hendrika die zeven jaar vegetarisch leefde en nu uitslui tend nog vlees van haar eigen bedrijf eet. Valerie Schepers Hendrika Huijsmans: „Scharrelvarkens krijgen hier een dierwaardig bestaan". Het kan aan mij liggen, maar volgens mij kun je geen flauwe onoverzichtelijke bocht meer passeren of er staat wel autootje opvallend onopvallend geparkeerd om je op de foto te zetten als je ook maar even de maximum toegestane snelheid bent gepasseerd. Volgens mij is de jacht geopend op de automobi list die gewoon op tijd op z'n afspraak moet komen omdat'ie is opgehouden bij z'n vorige vergadering. Smoezen kun je niet meer verzinnen tegen de agent die je tegenhoudt, je wordt niet meer aangehouden. Een paar weken na die bocht valt er wel een brief met acceptgiro op de vloermat (rare uitdrukking trou wens, ik heb zo'n ding niet eens, ik heb zo'n groen plastic bus je buiten hangen) met het verzoek binnen zes weken honderd en zoveel over te maken van je rekening. Toch kunnen we die jagers op ons in de luren leggen. Maar dan moeten we wel allemaal meedoen. Stel dat we nu eens een half jaar lang braaf blijven rijden, vaker op de klok kijken bij een vorige afspraak en gedisciplineerd naar huis gaan, dus de vijf uur borrel in het café heel letterlijk nemen zodat onze vrouwen of vriendinnen ook al niet boos worden en zij dus het vers gekookte avondeten kunnen serveren. Als we ons aan die afspraak houden zullen de jagers op ons werkeloos worden. Want als je niemand meer kunt kieken, le vert het ook niks op. En in ons no nonsens-staatje ligt de na druk immers op effectief werken, van niets kunnen die jagers niet worden betaald. Als Kok dan maar niet gaat bedenken dat we twee in plaats van één kwartje meer moeten betalen voor een litertje brandstof. Dan zou onze actie tegen ons worden gebruikt, uit eindelijk en dan schieten we niks op. Toch maar proberen? Vanaf vandaag de voorgeschreven snel heid, ons houden aan de afspraakjes en op tijd naar huis? Ik begin er morgen mee. Denk ik.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15