Beach Pop Festival moet eigen plaats in popcircuit veroveren Hedendaagse poppenkunst in Stadsschouwburg Middelburg Flat Bassery en de onvolprezen hokjesgeest Concert Zeeuws Orkest Norman Experience in Happy Buccaneer Mozart Concert Concertzaal Middelburg Kerkdienst in Grote Kerk van Veere Promotie van Nationale Jeugd Hengelsportdag in vijver De Middelburcht Kerkconcert in Kapelle Reddings Honden Werkgroep op televisie Tentoonstelling wandobjecten van textiel 16 MEI T/M 22 MEI IN MIDDEN ZEELAND Sponsors Schotse Woldag in Veere Expositie 700 jaar wonen in Veere POPMUZIEK BESPROKEN Jan Koopman Woensdag 15 mei 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER lïï IM lïf iS1 lïï iS" lïï Exploitant Paul de Blok van Paviljoen restaurant De IMolle in Vlissingen is duidelijk. Het Beach Pop Festival 1991 is niet commercieel. „Natuurlijk is het leuk als ik er wat aan overhoud, of quitte speel, maar de opzet is niet om er geld aan te verdienen". Tweede Pinksterdag (20 mei) schrijft Vlissingen weer eens pophistorie. Met het Beach Pop Festival '91 probeert de exploi tant van het strandpaviljoen op het Nollestrand zich een plaats te veroveren naast Klomppop in Heinkenszand, Hofpop in Middel burg en Anywave in Zierikzee. Geen gemakkelijke opgave, geeft hij toe, omdat de doelstelling - Zeeuwse bands een kans geven - ook al eigen is aan die andere festivals. „Daarom hebben we dit jaar nog bands die ook elders op een Zeeuws festival optreden. Dat willen we volgende jaren voorkomen". Emmerroijt Blues, een geziene gast op het Beach Pop Festival 1991 Om de begroting rond te krijgen heeft De Blok een bedelrondje langs bedrijven gemaakt. Subsi die was er niet te verkrijgen", be treurt hij. Ook niet uit de ruif van een toeristenpot die bij de over heid nu al tot de bodem leeg is. „Die wordt wel gebruikt om Duit se en Belgische toeristen hier te krijgen. Maar als de mensen een maal hier zijn, kan ze niks anders worden geboden dan zee en strand. Evenementen voor die toeristen krijgen geen hulp van die overheden of semi- overheden". Van een aantal be drijven staat nu de naam op het affiche onder de noemer spon sor, maar een vetpot heeft hij er niet uit los kunnen peuteren. Niettemin biedt Paul de Blok de bezoekers van het Nollestrand een aardig programma tijdens het Beach Pop Festival. Begonnen wordt om 16 uur met een nieuwe band en vervolgens betreden de ervaren groepen het podium. Om 17 uur opent Lace Wing (power- rock) het festival en vervolgens komen Emmeroijt Blues, Fatnose (beide blues), Rock Balloon (hard rock) en Strakvlak (funk- hardrock) op het podium. Voor de rest van de zomer heeft Paul de Blok nog een aantal Zeeuwse popgroepen gecontrac teerd. Topper is evenwel de Marl boro on the Road Music Tour waar Tony Scott en Girlstreet tot publiekstrekkers zijn benoemd. Deze show wordt op 2 augustus gehouden, als op de boulevard de zomermarkt wordt gehouden en elders in de stad het straatfesti val op volle toeren draait. Donderdag 16 mei treedt de Vlis- singse Rythm Bluesformatie Norman Experience om 21.30 uur op in de Happy Buccaneer aan de Aagje Dekenstraat in Vlis singen. Norman Experience is ontstaan uit dè vroegere rockformatie Stormbringer en bestaat uit Brian Quite (gitaar), Jefta Bakker (bas), Jaimy Quite (drums) en Norman van der Muil (zang). Het repertoi re bestaat uit een pittige Rhythm blues-muziek uit de jaren ze ventig met covers van onder an dere Jimi Hendrix en Police. Maandag 20 mei is de Stads schouwburg in Middelburg van 10.30 tot 16.30 uur het decor voor de jaarlijkse poppenbeurs van atelier Niesje Wolters-van Bemmel uit Wissel, waaraan der tig poppenmaaksters medewer king zullen verlenen. Er zullen honderden poppen te zien zijn die van verschillende materialen zijn gemaakt, zoals zelfdragende klei, porselein, houtpoeder, fimo en stof. Daar van zijn karakterpoppen, mario netten, kinderpoppen, mode- en fantasiepoppen en droomfiguren gemaakt. De poppenmaaksters, die op de beurs aanwezig zijn komen voor een deel uit Zeeland en hebben met hun poppen een goed tot uitstekend niveau bereikt. Velen hebben internationale bekend heid en een aantal is ook auteur van boeken over poppenmaken. De dames geven ook demonstra ties hoe een pop geboetseerd kan worden, hoe een pruik of on derdelen zoals een lijf, armen en De kunststof poppen Lisa en Kathe van Anette Himstedt. benen gemaakt kunnen worden. Ook bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor een cursus poppen maken. Er zijn stands met materialen voor het zelf ma ken van poppen en een stand met alle tot nu toe verschenen li teratuur over dat onderwerp in het Nederlands, Engels en Duits. Tijdens de beurs zijn allerhande stoffen en materialen verkrijg baar, presenteert zich de Neder landse Teddy-beren Club, is er een echte poppendokter: Hans van Erve uit Tilburg, en kunnen poppen uit privé-bezit gratis op hun waarde worden getaxeerd. De Koninklijke Oratoriumvereni ging Tot Oefening en Uitspannig geeft zaterdag 18 mei om 20 uur een concert met als thema Mo zart in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. Uitgevoerd worden de werken Vesperae solennes de confesso- re. Exultate Jubilate, Divertimen to in C Groot KV 157 en de Krönungsmesse van Wolfgang Amadeus Mozart. Solisten zijn Hanneke Kaasschieter (sopraan), Ans van Dam (alt), Jos van der Lans (tenor). Math Dirks (bas), Tijn van Eyk (orgel) en het orkest Chapelle de Lorraine olv Jo Ivens. De Evenementencommissie van de Middenstands Vereniging in Veere houdt op zaterdag 18 mei een zogenaamde Schotse Wol dag. Het evenement betreft oude volksspelen voor senioren en ju nioren, zijde schilderen voor kin deren, demonstraties pottenbakken, een rondvaart over het Veerse Meer, VVV- wandeltochten en een tochtje met een koets door Veere. In de haven Veere wordt elk uur een historisch vrachtschip gelost door 'heudelieden' vanaf 12 uur. Er is bovendien een levendige presentatie van allerhande zaken over de in- en uitvoer van wol, zoals die eeuwenlang het leven in Veere hebben beheerst. Een Schotse band zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Op Pinksterzondag 19 mei wordt in de Grote Kerk van Veere om 10 uur een kerkdienst gehouden op initiatief van de zendingscom missie van de Gereformeerde en Nederlands Hervormde Kerk. Voorganger tijdens de dienst is ds. W.P. Jansen uit Veere en mu zikale medewerking wordt ver leend door het interkerkelijk jongerenkoor Or Tamim uit Ter- neuzen en een gelegenheidsor kest. Het thema is: Uit alle windstreken. De hengelsportvereniging Mid delburg haakt op zaterdag 25 mei in op de Nationale Jeugd Hengelsportdag door het organi seren van een zoetwater wedstrijd in de vijver De Middelburcht in Middelburg. Op tweede Pinksterdag zal om 20 uur in de Nederlands Her vormde Kerk van Kapelle een concert worden gegeven door or- ganist/clavecinist Stoffel Gunst en fluitiste Trudi Gunst. Het programma van het concert in de Middeleeuwse dorpskerk van Kapelle omvat werken voor orgelsolo, orgel en dwarsfluit, cla- vecimbel en dwarsfluit van o.a. J.G. Walther, G.Ph. Telemann, J.A. Stamitz, J.Chr. Bach, C.Ph.E. Bach, F.X. Mozart, L. van Beethoven en W.A. Mozart. In het stadhuis van Veere wordt donderdag 16 mei om 14.30 uur de tentoonstelling '700 jaar wo nen in Veere' geopend. De tentoonstelling is samen gesteld door leden van de werk groep 'Bewoningsgeschiedenis Veere', bestaande uit een aantal vrijwilligers die sinds enige jaren onderzoek doen naar het Veerse woonhuis. Voor de jeugd tot en met 17 jaar wordt van 13 tot 15 uur een vis wedstrijd gehouden in deze vij ver; om 15.15 uur is de prijsuitreiking. Omdat het die dag gaat om een promotie van de hengelsport is het lidmaatschap van de vereniging geen vereiste, wordt er geen inschrijfgeld ge vraagd en zullen vanuit een spe ciale informatie-stand de nodige inlichtingen worden verstrekt. Wel moet de jeugd vanaf 15 jaar in het bezit zijn van een geldige visakte die bij elk postkantoor verkrijgbaar is. Inschrijving is mo gelijk bij Brammetje Dump in Middelburg tot donderdag 23 mei of tot uiterlijk 1 uur voor aan vang van de wedstrijd in de infor matiestand ter plaatse De Reddings Honden Werkgroep Zeeland zal op tweede pinkster dag, maandag 20 mei, om 19.45 uur op televisie te zien zijn in het AVRO-programma 'Alle dieren tellen mee' op Nederland 2. De opnamen zijn gemaakt op 12 mei in Utrecht tijdens een regu liere training van de vereniging. De RHWZ is al ruim zes jaar bezig met de opleiding van Reddings Honden Teams en zijn al vele ma len daadwerkelijk ingezet. "Terug naar af was wel het laatste wat ik wilde. Oké ik was 'bandloos' maar dacht snel over te kunnen stappen naar een andere band en door te kunnen gaan waar m'n vori ge was gestrand". Er volgt een licht schouderop halen, Forget it. Niks. Nada. En als ik al iets vond, klikte het niet en dat moet het toch doen in een band. "John van de Horst (drums) wijst op de an deren". Gelukkig stuitte ik op deze mannen". Erik Janson (bas), Dimitrie van Wezel (gitaar/zang) en Leo de Pan (zang), nieuwe namen in ons Zeeuws popwereldje en een nieuwe formatie: Flat Bassery. Het was wennen. Vooral voor Erik, Dimitrie en Leo die nooit eerder in een band hadden gespeeld. Maar het bevalt ze uitstekend; wat mede komt door de prima onderlinge vestandhouding die gegroeid is, ook buiten de muziek gaan ze frequent met elkaar om. In hun eigen oefenruimte is het afgelopen jaar hard gewerkt. Eerst om op elkaar ingespeeld te raken en te leren hoe het voelt als je gezamenlijk musi ceert en vervolgens om het ge kozen repertoire te proberen, waar nodig te arrangeren en uiteindelijk tot in den treure te repeteren. Er is bewust gekozen voor een start met covermateriaal om dat het schrijven van eigen nummers een lange samen werking vereist en veel tijd vergt, welke nu nog volledig benut wordt om binnenkort goed voor de dag te kunnen komen. Na verloop van tijd, daar zijn ze van overtuigd, zul len eigen nummers de hoofd moot van het repertoire gaan vormen. De oerneerlandse drang alles te benoemen (onze onvolpre zen hokjesgeest) brengt het viertal in de problemen. Hun muziek omschrijven vinden ze best moeilijk. Aarzelend vallen namen als The Pixies, Wire, maar ook The Incrowd en Brian Ferry. Ze houden het toch maar op rock, maar dan enigszins al ternatief; in ieder geval krachtig en met emotie. Nog even en we kunnen het zelf beoordelen. Deze maand doen ze hun eerste try-out's en hopen in de tweede helft van 1991 enige voorprogramma's of festivaloptredens te kunnen verzorgen. In het seizoen daar op zijn ze dan klaar voor het volledige werk. Of ze succes zullen hebben, misschien zelfs een wereld band worden, wie zal het zeg gen, niets is minder voorspel baar. Enthousiasme, flair en onbevangenheid hebben ze in ruime mate, het wachten is op de muziek; mijn nieuwsgierig heid is in ieder geval gewekt. GOES Galerie Nona Schmit Expositie schilde rijen en andere werken. Gehele jaar: Za. 14.00-17.00 uur. Gemeente-archief. (Wijngaardstraat 3). "Recht en krom", beelddocumentatie over bestuur en rechtspraak van de 15e eeuw tot 1811. Ma.-vr. 9.00-12.00 en van 13.30-17.00. Grote kerk. Amateur beeldende kunste naars Zeeland expositie. Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur. 's Zondags gesloten, (t/m 21 mei). MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Le ven en werk van drie Roosevelts: presi dent Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Ramschip De Schorpioen, Loskade t.o. station, expositie aquarellen van Mevr. Jenny Buikhuizen. Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van JW. van Tri- rum, Dingemans, Rob de Haan, olie verfschilderijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunst handel De Witte Swaen:t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expositie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. DagelijksNgeopend. Ga lerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dage lijks geopend. Atelier Anneke Ruim- schotel. (Grootmede 66). Staal/touw plastieken, op tel. afspraak geopend, tel 01180-16323. Zeeuws Documentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). 2e verdieping: Staatsbosbeheer op Walcheren, ten toonstelling. Ma. 17.30 - 21.00 uur, di. t/m vr. 10.00 - 21.00 uur, za. 10.00 - 13.00 uur. (t/m 22 mei). Balans 17. (Balans 17). Marenne Wei ten. Wo.-vr. 12 tot 17 uur, za. 11-16 uur. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Wim Hof man, overzichtstentoonstelling van il lustratief en vroeger werk van Wim Hofman: 'De kleine Hofman - Wim Hof man vertelt', (t/m 20 mei). Aanwinsten 1989/1990, hedendaagse kunst. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. Stichting Beeldende kunst. (Kui perspoort 22) Marina Binkhuysen. tentoonstelling "Reisbeeld", olieverfschetsen. "Lam de Wolf", (wand-)objekten van textiel, (vanaf 18 mei). Di. t/m za. van 13. tot 17 uur. Vleeshal. (Markt). Peter Vermeulen, in stallatie Amor en Psyche, Di. t/m za. van 11 tot 17 uur, zo. van 13 tot 17 uur. Francois Ryckhalshuis. (Dam 71). Miems van Citters, plastieken en aqua rellen, Tie Hof, schilderijen. Do. t/m za. van 13 tot 17 uur en op afspraak. Multi Colour, weefatelier en expositie ruimte. (Torenweg 4a). Anneke Ruim- schotel, staal- en touwplastieken. keramiek, van Atlier Katroen. (t/m 21 mei). Geopend op werkdagen van 10 tot 17 uur, s'maandags gesloten. N.V. Delta Nutsbedrijven, (galerie Poe- lendaelesingel 10). Jacht in pastel. Hans de Brouwer, pasteltekeningen. Tijdens kantooruren. Galerie B. Witte. (Vlasmarkt 11). Adria Geelen, objecten, schilderijen en tekeningen. Di. t/m za. van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur. "Stadsschouwburg", (Mo lenwater 99a). Poppenbeurs, Maandag 20 mei van 10.30 - 16.30 uur. NEELTJE JANS Delta Expo. Zeespiegelrijzing, een be dreiging, wisseltentoonstelling. Kof fieshop van Delta Expo: Fotograaf Wim Koets, overzicht van tien jaar vrije foto grafie. Dagelijks geopend van 10 tot 17 OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. (Duin- vlietweg 6). "Blij met een dode mus", aanwinsten-tentoonstellling. (Wlonder- waterwereld, minitentoonstelling alge meen beeld van drinkputten en info over flora en fauna en onderhoud, (tot 21 mei). Di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 13.30-17.00 uur, zo. 10.00-17.00 uur, maandag gesloten. OOST-SOUBURG Openbare Bibliotheek. (Kanaalstraat 58). "Ontbossing-Herbebossing op Am- bon", openingstijden bibliotheek. SEROOSKERKE Atelier-Expositie, (Oostkapelseweg 55). Ida Picket en Bram Francke, olieverf schilderijen. Openingstijden: van 10.00-12.00 uur en 15.00-18.00 uur, of na telefonische afspraak. veere Grote Kerk. Geschiedenis van de joden op Walcheren. Tentoonstelling. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende rep tielen, amfibieën en insekten. Ma. t/m zo. van 14 tot 17.30 uur Veerboot Vlis- singen/Breskens. Op dubbeldeksveer boot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iedereen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetarium. NMB bank. (A. De kenstraat 1). Het Nieuwe Vlissingen, historie, verkeer, wonen, werken, win kelen, overzicht van de ontwikkeling van Vlissingen. Bezichtiging tijdens ka- suren NMB bank. Bellamy 19. (Bella mypark 19). Charles Vreuls, hedendaagse kunst. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m zo. van 13 tot 17 uur. Stedelijk Museum. (Bellamypark 19). Ter illustratie, orgineel werk van 19 il lustratoren. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. en zo. van 13 tot 17 uur. Restaurant de Gevangentoren. (Boul. de Ruyter 1a) Tijdsbeeld Ie installatie van Peter Ter horst. Ma. t/m vr. van 12 tot 14 uur, en 17 tot 21 uur, za. t/m zo. 17 tot 21 uur. Watertoren. (A58, invalsweg Vlissin- gen/Oost-Souburg). Het Klimaat, he dendaagse kunst. Wo. t/m za. van 12 tot 17 uur. Openbare Bibliotheek, Etty Hillesum, tentoonstelling over leven en werk aan de hand van foto's en teksten, openingstijden bibliotheek, ft/m 22 mei). WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schil derijen. tel. 01192-1373, Dagelijks geopend. DONDERDAG 16 ME! Jazz festival met o.a. The Salt Lake Jazz Band, binnenstad Mid delburg, 19 uur; The Climax Jazzband, Concert en Gehoor zaal, Singelstraat Middelburg, 21 uur; Lillian Boutte and her friends. Concert en Gehoorzaal, Singelstraat, Middelburg, 23.15 uur. Zuid-Bevelands Dameskoor, concert. Ter Valcke, Goes, 10 uur. 'De Muisjes', toneelstuk met o.a. Nellie Frijda, Lot Lohr, Rick Nicolet, Harry Slinger, Cox Hab- bema en Cees Linnebank, Stads schouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20 uur. Vlissingse Rhytm Bluesfor matie Norman Experience, live optreden, Tapperij/Happerij de Happy Buccaneer, Aagje De kenstraat 5, Vlissingen, 21.30 uur. VRIJDAG 17 MEI Jazz-festival, kroegentocht in bijna alle cafe's van Middelburg, vanaf 21 uur. Engelse band Gallon Drunk, rock 'n roll, 't Beest, Beesten markt 3, Goes, 22 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. ZATERDAG 18 ME! Jazz-festival, streetparades en podiumconcerten, binnenstad Middelburg, vanaf 13 uur; Geza- melijk optreden in de grote Jam session, Markt, Middelburg, 16.30 uur; Jazz-happening in de Stadsschouwburg, Molenwater 99, Middelburg, vanaf 21 uur. Muziekavond met o.a. Jonge renkoor Walcheren, Jongeren koor Het Kleinood, diverse instrumentalisten en Jan Wisse (orgel). Koorkerk, Middelburg, 19.30 uur. Steel Against Steel, heavy-metal. Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 22 uur. ZONDAG 19 ME! Biohazard/Wargasm, me tal/hardcore, 't Beest, Beesten markt 3, Goes, 15.30 uur. DINSDAG 21 ME! Klaas J. Mulder, orgelconcert. Nieuwe Kerk, Middelburg, 20 uur. Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. WOENSDAG 22 ME! Poppentheater Parabel, voor stelling, theaterzaal Zeeuwse Bil- biotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, 15 uur. Het Zeeuws Orkest o.l.v. Lex Vee- lo geeft vrijdag 24 mei een con cert in de Grote Kerk van Goes en zondag 26 mei in Middelburg. De aanvang is om 20 uur. Tijdens het concert wordt extra aandacht geschonken aan de jeugd. Er wordt uitleg gegeven over de uit te voeren werken, over hoe een compositie in elkaar zit, wat de rol is van de strijkers en de blazers of wat een compo nist met het werk heeft bedoeld. Het programma omvat werken van Mendelssohn, Mozart, C. Nielsen en Edw. Grieg. Als so listen treden op John Groeneveld, Marco van Duimen, Hans Au- sems en René Bogaarts. In het pand van de Stichting Beeldende Kunst Zeeland aan de Kuiperspoort 22 in Middeburg wordt van 18 mei t/m 29 juni een tentoonstelling gehouden van (wand (objecten van Lam de Wolf. De kunstenares Lam de Wolf ge bruikt als favoriet materiaal tex tiel. Ze beschildert het zelf en gebruikt het ook dikwijls in com binatie met hout en soms met ij zer vanwege de roestige kleur. Bij haar werk gaat ze intuïtief en heel direct met het materiaal aan de slag en, omdat de kwaliteit van het materiaal bij haar voorop staat, probeert ze dat ook zoveel mogelijk in zijn waarde te laten. Haar abstracte composities zijn zowel aan de muur, als object of draagbaar te gebruiken. VRIJDAG 17 ME! Alhambra I Vlissingen, 'Awake nings' 19 en 21.30 uur. Alham bra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen' 'Silence of the lambs' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Look who's talking too' 19 uur, 'De onfatsoenlijke vrouw' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Look who's talking too' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Oh Boy' 19.30 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wilde aardbeien' 20 uur, 'Le Mari de la Coiffeuse' 22.30 uur. ZATERDAG 18 ME! Alhambra I Vlissingen, 'Awake nings' 14, 19 en 21.30 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Silence of the lambs' 14, 19 en 21.30 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'Look who's talking too' 14 en 19 uur, 'De on fatsoenlijke vrouw' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Look who's talking too' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Oh Boy' 19.30 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Glimlach van een zomer nacht' 20 uur, 'Le mari de la coiffeuse' 22.30 uur. ZONDAG 19 ME! Alhambra I Vlissingen, 'Awake nings' 19 en 21.30 uur. Alham bra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 14 en 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Silence of the lambs' 14, 19 en 21.30 uur. Al hambra IV Vlissingen. 'Look who's talking too' 14 en 19 uur, 'De on fatsoenlijke vrouw' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Look who's talking too' 14, 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Oh Boy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Le Mari de la Coiffeuse' 20.30 uur. MAANDAG 20 ME! Alhambra I Vlissingen, 'Awake nings' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Silence of the lambs' 14 en 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Look who's talking too' 14 uur, 'De onfatsoenlijke vrouw' 20 uur. Grand theater Goes, 'Look who's talking too' 14 en 20 uur. Electro Middelburg, 'Oh Boy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Le Mari de la Coiffeuse' 20.30 uur. DINSDAG 21 ME! Alhambra I Vlissingen, 'Awake nings' 20 uur. Alhambra II Vlis singen. 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Si lence of the lambs' 20 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'De onfatsoenlijke vrouw' 20 uur. Grand theater Goes, 'Look who's talking too' 20 uur. Elec tro Middelburg, 'Oh Boy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Le Mari de la Coiffeuse' 20.30 uur. WOENSDAG 22 ME! Alhambra I Vlissingen, 'Awake nings' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Silence of the lambs' 14 en 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Look who's talking too' 14 uur, 'De onfatsoenlijke vrouw' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Look who's talking too' 14 en 20 uur. Electro Middelburg, 'Oh Boy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Le Mari de la Coiffeuse' 20.30 uur. DONDERDAG 23 ME! Alhambra I Vlissingen, 'Awake nings' 20 uur. Alhambra II Vlis singen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Si lence of the lambs' 20 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'De onfatsoenlijke vrouw' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Look who's talking too' 20 uur. Electro Middelburg, 'Oh Boy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Le Mari de la Coiffeuse' 20.30 uur. ZATERDAG 18 ME! Alhambra II Vlissingen, 'Duckta- les' 14 uur. Schuttershoftheater burg, 'Laurel and Hardy tie' 14 uur. Middel- complica- ZONDAG 19 MEI Alhambra I Vlissingen, 'Duckta- les' 14 uur. Schuttershoftheater burg, 'Laurel and Hardy tie' 14 uur. Middel- complica- MAANDAG 20 ME! Alhambra II Vlissingen, 'Duckta- les' 14 uur. WOENSDAG 22 ME! Alhambra II Vlissingen, 'Duckta- les' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 8