Muzikale burgemeester Rutten opent vernieuwde Lange Noordstraat DOE HET ZELF Kadoshop 't Opschikje geopend in Oostkapelle Opening eerste Edah-zaak in Zeeland Intolerant tegen onze weldoeners Parfumerie en schoonheidssalon Jan Laban biedt klant exclusiviteit Kruiswoordraadsel Succesvol adverteren De grootste kiep-(speel) auto van Nederland AAN DE COOSJE BUSKENSTRAAT/SPUISTRAAT IN VLISSINGEN Produkten Concurentie Opening Gevonden Cultuur I HARTGRONDIG Ad Hanneman 20 DE FAAM DE VLISSINGER Woensdag 15 mei 1991 UIT HET ZAKENHART Zaterdagochtend 11 mei is het in de Lange Noordstraat ter hoogte van het stadhuis een drukte van jewelste. Nieuwsgierige voorbijgan gers blijven staan voor het visrestaurant "Bij het Stadhuis". Tot ieders verbazing zit burgemeester mr. C.G.J. Rutten op de nieuwe stoep achter een orgel en speelt virtuoos een klassiek muziekstuk. De verbazing bereikt een hoogtepunt als de burgemeester plotseling zijn handen in de lucht steekt en het orgel doorspeelt. De winkeliers van de Lange Noordstraat houden van een grapje, zeker als het gaat om de feestelijke opening van de ver nieuwde Lange Noordstraat. Voordat de burgemeester zijn muzikale "kwaliteiten" aan het publiek liet zien, sprak hij de win keliers en het publiek toe over de vernieuwing van de Lange Noordstraat. "Zeker," zo sprak de burgemeester, "Middelburg is een van de mooiste steden van Nederland. En de gemeente wil dat graag zo houden." Maar waarschuwde hij, dan moeten de middenstanders van Middelburg wel actief en alert blijven. Uit een rapport van het Middelburgs Centrum van Ondernemers blijkt dat de koopkracht van de Neder lander in de toekomst zeker niet zal toenemen. Alleen door in te springen op de wensen van het publiek en een "upgrading" van het winkelge bied in de stad kan de mid denstand zich handhaven. De winkeliers van de Lange Noordstraat zijn een goed voor beeld van ondernemende mid denstanders die hun winkelstraat op een hoog niveau willen brengen. De heer Temme van de radio- en huishoudelijke-apparatuur winkel "Expert" in de Lange Noordstraat zag zes jaar geleden al dat zijn winkelstraat achteruit ging. "Het was er koud en kil, bussen denderden door deze ver keersader en de stoepen waren te smal en te hoog om er gezellig te winkelen. Er was zelfs sprake van verpaupering van de straat. Sommige panden konden drie jaar geleden niet eens verhuurd worden," aldus de heer Temme. De negen winkeliers van de straat bundelden hun krachten en probeerden de gemeente er van te overtuigen dat een pu blieksvriendelijke Lange Noordstraat niet alleen beter is voor de daar gevestigde winke liers, maar ook voor Middelburg als winkelstad. Door veel druk op de ketel te houden van het ge meentelijke apparaat is het nu zo ver dat de Lange Noordstraat werkelijk behoort tot het winkel hart van Middelburg. Kleurrijk Voor elke winkel zijn fietsklem- men geïnstalleerd en op de hoe ken staan kleurrijke bloemenbakken. Het trottoir is verbreed en verlaagd zodat ook minder valide mensen makkelijk de winkels kunnen betreden. Dat het publiek de Lange Noordstraat weet te vinden blijkt wel op deze zonnige zaterdag. Tussen het massaal toe gestroomde publiek blaast het looporkest "Achterste veure" een vrolijk deuntje en verkoopt een Zeeuws meisje in klederdracht Zeeuwse babbelaars. Het Zeeuwse publiek geniet niet al leen gratis van de muziek. Tussen de menigte delen lieftallige meis jes plantjes uit aan iedereen die maar even stil staat, 's Middags klinken accordeonklanken door de straat. De acordeonist Ad, beter bekend als de kok van Grandcafé Dange- roe, speelt en het publiek blijft toestromen. Voor de winkeliers van de Lange Noordstraat reden om door te gaan op de weg die zij samen zijn ingeslagen: een pu blieksvriendelijke winkelstraat waar iets te beleven valt. Burgemeester mr. C.G.J. Rutten van Middelburg spreekt tij dens de officiële opening van de vernieuwde Lange Noordstraat het toegestroomde publiek toe. De heer Temme van de verenig de winkeliers luistert aandachtig toe. Jan Laban in zijn parfumerie en schoonheidssalon. Jan Laban viert dit jaar zijn twin tig jarig jubileum als zelfstandig ondernemer in Middelburg. Dat hij nog steeds een onderne mingsgeest heeft, blijkt uit de verbouwing van de parfumerie en schoonheidssalon aan de Se- geersstraat in het hartje van Mid delburg. Na een grondige verbouwing van drie weken is de winkel omgetoverd in een luxe Italiaans gestileerd parfumhuis waarin de klant en de produkten centraal staan. Jan Laban, zoon van een bakker uit Schouwen, nam in 1971 de winkel over van zijn ouders aan de Maasstraat in de Middelburg se Stromenwijk. Jan Laban ver telt dat het een moderne buurtwinkel was waar de men sen uit heel Middelburg kwamen om iets te kopen. Toen de Stro menwijk door een verandering van de verkeerssituatie enigszins geïsoleerd raakte, besloot hij zich te gaan toeleggen op een par fumhuis in de binnenstad. In kor te tijd opende hij een zaak in de Segeersstraat en de Lange Geere. Het interieur van de winkel in de Segeersstraat is ontworpen door de bekende architect Theo Hage- meier. De winkel is ruim opgezet. Dit wordt versterkt door de ruim telijke werking van de rondingen en driehoeken die terugkomen in het plafond en de aankleding van de winkel. Jan Laban vindt dat zijn klanten een optimale begeleiding moeten krijgen in hun keuze van huidver zorging en eau de toilette artike len. Het personeel van Jan Laban volgt daarom wekelijks een trai ning om de klanten van een goed advies te bedienen. Onder de klanten bevinden zich steeds meer mannen. Jan Laban ziet een duidelijke stijging van de ver koop van produkten voor de man, zoals crèmes voor het scheren en mannelijke eau de toi lette geurtjes. Bij Jan Laban kan men terecht voor alle topmerken. Daardoor wint de zaak aan exclu siviteit. In de luxe ambiance van gemarmerde kasten, zachte ver lichting en professionele bedie ning voelt de klant zich snel thuis. En dat is precies de bedoe ling van Jan Laban. Binnenkort verdwijnen de houten lokeenden uit de vensterbanken van de Nederlandse huizen. Vol gens Betsie de Visser, eigenares se van de nieuwe Kadoshop 't Opschikje in Oostkapelle gaat de pluche beer het helemaal maken. In haar kadoshop aan de Dorpsstraat 46 zitten de pluche beertjes lieflijk naast elkaar in een grote rieten stoel. "Elke beer kijkt anders en daarom zijn ze zo leuk", aldus Betsie de Visser. In 't Opschikje heeft de klant een grote keuze uit allerlei cadeautjes en opschikjes. Betsie de Visser heeft voor ieder wat wils, iets leuks tussen de 10 en 20 gulden. Voor de zomer heeft zij een stel lage ingericht met allerlei kleurrijk glaswerk. En in een paar prachti ge houten kasten, die ook te koop zijn, staan kruidenpotjes en mooi versierde rieten mandjes. Volgens Betsie de Visser willen de mensen telkens iets nieuws in hun huis. Daarom reist zij alle beurzen af om zoveel mogelijk nieuwe artikelen in haar winkel te presenteren. De toerist kan terecht in de ka doshop voor ansichtkaarten en strandspeelgoed. Maar Betsie de Visser richt zich voornamelijk op de bewoners van Oostkapelle. En voor die klanten heeft zij mate riaal voor kunstnijverheid. "Wij verkopen papier voor Origami, een Japanse vouwtechniek en linten voor Filigraan, een opschik- techniek om cadeautjes te versie ren". Betsie de Visser is tevens van plan om in de wintermaan den voor huisvrouwen cursussen te organiseren op dit gebied. Ka doshop 't Opschikje is een aan winst voor Oostkapelle. Dat blijkt alleen al door de mooi ingerichte etalage, waarin de beertjes de nieuwsgierige klanten met grote ogen aanstaren. Betsie de Visser bezig met enkele klanten in haar kadoshop 't Opschikje. Met zijn lengte van maar liefst 105 cm is dit wellicht de grootste speelgoed kiepauto die ooit gemaakt werd. Daardoor is hij niet alleen geschikt om vrachtrijder te spelen doch ook ideaal om het overige speelgoed in op te bergen als uw kind is uitgespeeld. Voor de stevige konstruktie hebt u een plaat 6mm multiplex van 60 x 160 cm en wat houten latjes nodig. De duidelijke tekening met materiaalspecificaties en uitvoerige bouw- beschrijving maakt het maken ervan tot een plezierig karweitje en u zult een beter ontworpen en gekonstrueerd stuk speelgoed hebben dan u ergens kunt kopen. De wielen met assen kunt u desgewenst van Karweipost betrekken. Informatie hierover ontvangt u bij de tekening. De tekening kunt u bestellen door f 13,75 over te maken op postrek.nr. 3567600 van Karweipost, Vleuten, onder vermelding van bestelnr. 1393. F.VI. Na ontvangst van uw overboeking krijgt u hem per omgaande toe gestuurd. Wilt u meer weten over ons uitgebreide hobby programma? Bestel dan de Nationale Hobbygids '91 door f 10,— over te maken op bovengenoemd gironr. onder vermelding van NHG 91 FA/1. Het pand aan de Coosje Buskenstraat, op de hoek met de Spuistraat in Vlissingen, waarin de afgelopen jaren de zaak Torro huisde heeft een nieuwe bewoner gekregen. Dinsdag 14 mei werd daar de nieuwste Edah van Nederland feestelijk geopend. De zaak heeft het genoegen zich de eerste Edah-vestiging in Zeeland te mogen noemen. Edah behoort evenals Torro tot de Vendex Food-groep. De Torro su permarkt kampte echter, door het grote assortiment dat zij wil len bieden, met een gebrek aan ruimte. „Zij willen graag alles on der één dak hebben, zowel food- als non-food producten", ver klaart J. Boxem, bedrijfsleider van de nieuwe Edah-zaak. „In het pand is daar echter geen ruimte voor. Daarom is besloten om er een Edah-zaak in te vestigen. De ze beperkt zich tot foodproduc- ten en biedt maar een klein assortiment non-food artikelen aan". Edah bestaat al 75 jaar en heeft inmiddels 250 supermarkten ver spreid door heel Nederland. De Edah-zaak in Vlissingen is de eer ste vestiging in Zeeland. De su permarkt beroept zich op het feit dat de meeste produkten vers zijn. Zo is er een aparte bakkerij die vers brood bakt en een groente- en fruitafdeling met veel exotische vruchten en panklare maaltijden. Daarnaast is er een kaasafdeling, een notenhoek waar de pinda's vers gebrand worden en uiteraard een plaats waar het vlees vers van het mes komt. De droge kruidenierswaren staan uitgestald in de diverse rek ken. In hetzelfde gebouw zijn de fotoservice Kliek, de kledingzaak Kien, een bloemenshop en de Mister Minute hakkenbar gehuis vest. Voor concurentie van de andere supermarkten in de omgeving is Boxem niet bevreesd. „Wij staan bekend om een goede service en klantvriendelijkheid. Bij andere grootwinkelbedrijven moeten de mensen hun boodschappen soms zelf uit kartonnen dozen halen en staan zij lang in de rij voor de kassa. Door het feit dat wij met een scanningsysteem werken is dat bij ons niet het ge val. De vestiging in Vlissingen is het zestigste Edah-filiaal dat met dit systeem werkt." De grote parkeerruimte achter het gebouw betekent een groot voordeel voor de zaak. Het ABC- complex, dat nog in aanbouw is, is voor Boxem geen probleem: „Dat grote zaken als Albert Heyn, C&A en Blokker zich in de bin nenstad vestigen spreekt juist in ons voordeel. Daardoor ontstaat een zuigkracht naar de bin nenstad van Vlissingen. Boven dien betekent' het een grote concurrentie voor Middelburg." Gisteren werd het Edah filiaal of ficieel geopend door wethouder T.R.K. Meijers. De eerste 500 klanten, die de zaak bezochten, kregen een geurige en kleurige verrassing en een clown deelde de hele dag ballonnen, uit. Voor de kinderen ging er een kleur- wedstrijd van start. Na de ope ningsdag is alles echter nog niet voorbij. Drie weken lang duurt het feest, dat gekenmerkt wordt door veel openingsaanbiedingen. Aanstaande zaterdag deelt een clown gratis ballonnen uit. Zater dag 25 mei lopen er twee clowns rond die gratis alle kindergezicht jes schminken. Bovendien is er een gratis grabbelton met prijs jes. Ter afsluiting van de feestelij ke openingsweken staat er op 1 juni een milk-shake-stand waar de kinderen gratis milk-shakes kunnen halen. Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? 56- 33- 18-62-4-55-16-67-8-5 HORIZONTAAL: 1 trommelslager; 6 zoogdier; 11 zijaanzicht; 12 vogelprodukt; 13 ijsneerslag; 14 herkauwer; 15 voorzetsel; 17 voeg woord; 19 goudgehalte; 21 ambtenaar; 24 vruchtengelei; 26 voe dingsstof; 29 stilte; 30 zijkant; 32 toespraak; 33 zangstem; 34 diere- geluid; 35 pers. vnw.; 37 oude lap; 38 vreugdekreet; 39 landbouw werktuig; 40 tweetal; 42 per adres; 44 voorzetsel; 45 boom; 48 op alle plaatsen; 50 ooruil; 53 les; 54 kers; 56 toiletartikel; 57 uitroep; 58 laagtij; 60 boksterm; 61 oude lengtemaat; 62 deelbaar; 64 rustplaats; 65 bolgewas; 67 rond kaasje; 69 oefenmeester; 70 groente. VERTIKAAL: 1 vlakte; 2 muzieknoot; 3 bedoeling; 4 eer bewijzen; 5 cilindervorm; 6 jong dier; 7 ondeskundige; 8 kleine groep; 9 insekt; 10 beroep; 16 vlinder; 18 akelig; 20 pestkop; 22 weinig samenhan gend; 23 sint; 24 jongstleden; 25 met name; 27 titel; 28 hervormd Esperanto; 30 Egyptische koning; 31 kilheid; 34 boom; 36 zoogdier 40 hert; 41 onderwijs; 43 tabak; 46 tennisterm; 47 chocolade bon bon; 49 vorm van mij; 51 eerstkomende; 52 voorzetsel; 53 muziek noot; 55 herrie; 57 scheepswand; 59 verzoek; 60 dapper; 63 hans worst; 64 opleidingsinstituut; 66 voorzetsel; 68 eerstvolgende. Oplossing van Puzzelkrant 8/5 HORIZONTAAL: 1 judo; 4 kuit; 7 ooi; 8 por; 10 kap; 12 vol; 13 serie; 15 mud; 17 sir; 18 canasta; 20 los; 22 as; 23 bes; 24 sap; 26II; 27 bal; 28 tja; 29 kim; 31 ezel; 35 soep; 37 orakel; 38 taptoe; 39 snit; 41 orde; 43 nuf; 45 gil; 46 vod; 47 al; 49 min; 51 wol; 52 nu; 53 gom; 55 notaris; 58 ruw; 59 taf; 61 lelie; 62 bok; 63 las; 65 lek; 66 dak; 67 trog; 68 soms. VERTIKAAL: 1 jol; 2 ui; 3 open; 4 kris; 5 ik; 6 tam; 7 oor; 9 oranje; 11 pul; 12 vis; 13 sas; 14 ets; 16 dol; 17 sage; 18 cel; 19 aak; 21 slap; 23 balatum; 25 pistool; 27 berin; 30 moord; 32 zon; 33 gek; 34 dam; 36 eed; 39 shag; 40 finale; 42 eeuw; 44 Fin; 46 vos; 48 lot; 50 nol; 51 wie; 52 nuk; 54 mal; 56 telg; 57 riks; 58 rok, 60 fat; 62 bas; 64 Sr.; 66 dm. Winwoord: FONOLOGIE De Kamer van Koophandel houdt dinsdag 4 juni om 19.30 uur een seminar over het onderwerp Suc cesvol adverteren voor Midden- en Kleinbedrijf in hotel Arneville in Middelburg. Tijdens het seminar zal door des kundigen worden ingegaan op een aantal zaken die betrekking hebben op het opstellen, van een pakkende advertentie. Aan de or de komen vragen: welke tekst moet erin staan, moet ik illustra ties gebruiken, wat wordt de kopregel, waar plaats ik mijn ad vertentie. Ook de keuze van het medium komt aan de orde aan de hand van een media-rapport over de Zeeuwse media. Vlissingen - Bij de gemeentepo litie van Vlissingen zijn de volgen de gevonden voorwerpen aangegeven: handschoenen, wanten, portemonnee, herenring, ring met steentjes, sleutels, etui met sleutels, sleutels aan een schoentje. Creativiteitsproject - Vrijdag 17 mei vindt in het gebouw van Kunstzinnige Vorming Vlissingen aan de Braamstraat 3a te Oost- Souburg om 19.30 uur de eind presentatie plaats van het creati viteitsproject verstandelijk gehandicapten. Gedurende 18 weken hebben 25 deelnemers aan het project deelgenomen. Het pand aan de Coosje Buskenstraat, hoek Spuistraat in Vlissingen, waarin de gevestigd. Edah zich heeft Ze komen weer, de toeristen. Of eigenlijk zeg ik het verkeerd, ze zijn er al. Met Pasen en Hemelvaartsdag bestreken ze weer onze provincie die zo lang de rust had gekend. Met argusogen volgen we ze, vullen onze zakken en wensen ze naar gener zij de. Met Pinksteren en de zomer in het verschiet komen er nog meer. Zijn we daar nu echt gelukkig mee of Ik vroeg me dat af toen vorige week een Duitser, enigszins op jaren, in de buurt van Aagtekerke de weg naar een bestem ming zocht. De man nam de tijd, knikte vriendelijk excuserend naar een boos toeterende vol gas passerende horeca-uitbater in een dikke limousine, haastig op weg om wellicht diezelfde man 's avonds van piepers met vlees en jus te bedienen en er zelf een dik belegde boterham aan over te houden. De man - die Duitser dus - converseerde aandoenlijk vriendelijk met z'n vrouw die de kaart van Nederland onhandig raadpleegde en (hij) bleef z'n slakkegangetje voortzetten, achter hem wel tien auto's, waarvan minstens de helft de claxon om het hardst probeerde. Uiteindelijk nam die Duitser het heft in eigen han den en draaide op z'n dooie akkertje een B-weg in. In zijn rich ting ging per auto de middenvinger de lucht in of de wijsvinger naar het voorhoofd. Hoe tolerant zijn we eigenlijk, vraag ik me dan af. Oké. Als het om sex en drugs gaat kunnen we veel hebben. Maar als het om begrip voor een bezoeker gaat, zo goed als niks. Dan heb ben we haast, luisteren niet, betrekken ons ego-bastion, slui ten de muren en foeteren op alles dat in de weg staat. Niemand nam de moeite om die Duitser te helpen, ik dus ook niet. We hadden immers haast om onze zakken te vullen, kun nen niet vijf minuten later aankomen omdat 'onze weldoeners' even moeten zoeken naar wat ons bekend is. Intolerant zijn, heet dat. En die naam hebben we nog niet als 'Hollanders'.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 22