Foto Verschuren in Middelburg krijgt dealerschap Nikon en opent video afdeling DOE HET ZELF ii 12 Tweede prijs Delta college bij het landelijk project '\I8lD klapt uit de school' Geraniummarkt en terracotta bij Groenleer in Serooskerke Mini-cursus huidverzorging in uw Extra Apotheek Apotheek Papegaaienburg Open huis M.I.K.V. Vijfjarige Linda wint kleurwedstrijd Van Haren Oude zeilvaart herleeft Kruiswoordraadsel ..J 2 9 8 Ril. iiife ■tv E f Korfbalclinic op Voorborch in Middelburg Woensdag 8 mei 1991 DE VLISSINGER 10 b ROND KLOKJE MET TREKVOGELS, OM ZELF TE BORDUREN Papegaaienburgweg 24-26 - Vlissingen - 01184-66345. 40-3-55-7-48-37-33-5-31 9 UIT HET ZAKENHART Wie de winkel van Foto Verschu ren in Middelburg binnen gaat kan voortaan aan verschillende toonbanken geholpen worden. Achterin werd een nieuwe video- hoek gecreëerd waar de klant op z'n gemak verschillende came ra's uit kan testen. In het midden gedeelte kwam een zitje om fotoreportages te bespreken en aan de Presto Printbalie kunnen fotorolletjes worden ingeleverd. Bij de ingang tenslotte valt de nieuwe vitrine met Nikoncame- ra's direct in het oog. „De winkel bleek ook na de laat ste verbouwing, acht jaar gele den, nog niet ideaal", vertelt bedrijfsleider Adri van de Velde als de verbouwingsperikelen bij na achter de rug zijn. „De zaak bleef een lange pijpela, die bij sommige bezoekers zelfs drem pelvrees opriep. Door de nieuwe indeling met verschillende toon banken werd de lengte gebroken en kreeg elk deel zijn eigen func tie. Omdat het reportage werk: bruidreportages, familiefoto's en dergelijke weer helemaal in is, hebben wij daar een speciale in- formatiehoek voor ingeruimd", vertelt Van de Velde, die al sinds 1970 aan de fotozaak verbonden is. Foto Verschuren mag zich sinds kort de enige Nikon-dealer van Middelburg en omstreken noe men, waardoor het assortiment camera's flink werd uitgebreid. Ook in de videohoek vallen de vele modellen videocamera's op, die door de klant persoonlijk kun nen worden uitgetest. Daarnaast werd de afdeling albums en foto- lijsten flink vergroot, zodat voor iedere foto ook weer een passen de omlijstijg kan worden geko zen. Op de feestelijke heropeningsda gen, 10 en 11 mei zal een promo tieteam op straat in de omgeving van de zaak lootjes uitdelen, waarmee aantrekkelijke prijzen te winnen zijn. Zo wachten een aantal camera's, videobanden en filmrolletjes op een nieuwe eige naar. In de vernieuwde zaak van Foto Verschuren werken ondermeer: vlnr Francesca Rianna, Adri van de Velde, Leon Vermeulen (inrichter van de videohoek en afkomstig uit Oosterhout), en Rei- nier Strooberg. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei wordt voor de zevende keer de Oosterschelderace gevaren waaraan ruim 25 oude zeilsche pen zullen deelnemen: klippers, tjalken, klipperaken, hagenaars, hoogaarzen, kotters en botters. De start is op vrijdag om 12.30 uur en op zaterdag om 13 uur. Passagiers kunnen bij de VVV- kantoren van Zierikzee en Veere inschrijven om mee te varen aan boord van één van de deelne mende schepen. Ook bestaat de mogelijkheid om van 12 tot 18 mei mee te varen met een traditioneel, aan het be gin van deze eeuw gebouwd zeil schip. Men kan op 12, 14, 16 of 18 mei varen van Zierikzee naar Veere en op 13, 15 of 17 mei in tegenovergestelde richting. Deze beurtvaart wordt uitgevoerd door de YE 36, één van de oudste hoogaarzen in Zeeland. Een derde mogelijkheid om de oude zeilvaart te beleven is er op zondag 19 mei als de Veerse Meer-race wordt gevaren. Passa giers kunnen dan mee aan boord van één van de deelnemende schepen die tussen 9 en 10 uur uit Veere vertrekken of om 11 uur vanuit Kamperland. mm mn jr Jfs fc^r 3, 4 5,éf De Nationale Jeugdselectie van het Kon. Ned. Korfbalverbond o.l.v. bondscoach Ben Crum brengt vrijdag 17 en zaterdag 18 mei een bezoek aan Zeeland voor het geven van een korfbalclinic. De clinic wordt gehouden op het sportpark Voorborch in Middel burg op initiatief van de afdeling Zuid-West van het KNVK in sa menwerking met de vereniging Swift in het kader van de Zeeland Sportmaand mei 1991. Vrijdagavond 17 mei start het programma om 20 uur met een demonstratietraining van de na tionale selectie, voorafgegaan door een specifieke korfbal- warming-up. Een wedstrijd van deze selectie tegen het senioren- afdelingsteam van Zeeland zal deze avond besluiten. Zaterdag ochtend wordt de clinic voortge zet om 10 uur met een aantal trainingen, die de bondscoach geeft aan pupillen, aspiranten en junioren met medewerking van spelers van de nationale selectie. De ochtend wordt afgesloten met een demonstratiewedstrijd tegen een Zeeuws jeugdteam tot en met 23 jaar. De heer A. Heemskerk van V&D Middelburg overhandigt de cheque aan de leerlingen Annema- rie Schel/ en Eric Kruizinga. De landelijke projectweek 'V&D klapt uit de school', waarbij leer lingen van handelsscholen het in de week van 9 tot 16 maart min of meer voor het zeggen hadden op bepaalde afdelingen van Vroom en Dreesmann, heeft het Deltacollege in Middelburg een tweede prijs opgeleverd. Tijdens een feestelijke bijeen komst in de school overhandigde de filiaalmanager van V&D Mid delburg, de heer A. Heemskerk deze prijs, een bedrag van vijftien honderd gulden, symbolisch aan twee leerlingen van de beide klassen die deelnamen aan het project. De scholieren zullen de cheque besteden aan een bezoek per bus aan Parijs op 31 mei. In het juryrapport werd vol lof gesproken over de inzet van de leerlingen. Met name het thema: de jaren vijftig en zestig, was door het hele warenhuis terug te vinden. Jukeboxen, motorfietsen en posters uit die tijd brachten de juiste sfeer in de winkel, die gro tendeels in handen was van de jongeren. Door een groot scala aan activiteiten en een openings- act waarbij een namaak-Demis Roussos werd onhuld, was de toeloop van het publiek enorm. Ook de etaleurs van de etalage kregen van de jury een pluim op de hoed. Alleen al op de parfumerie-afdeling was er met de verkoop van één speciaal promotie-artikel dertienhonderd gulden verdiend. Bart de Visser en Leo Groenleer bij een gedeelte van het plantenassortiment voor de Geranium- markt op 10 en 11 mei. Het wordt weer tijd om tuin en balkon op te fleuren met potten en fleurige plantenbakken. Daar om houdt Groenleer bv in Se rooskerke op 10 en 11 mei een Geraniummarkt bij zijn zaak aan de Wilgenhoekweg. De naam is wat misleidend want naast twaalf soorten geraniums zullen ook allerlei andere éénjarige en vaste planten te koop zijn. Van wege Moederdag is er bovendien een ruime keuze aan terracotta en vazen in verschillende uitvoe ring. „Pas als de nachtvorst definitief geweken is mag het éénjarige plantgoed de grond of de pot in", zegt Leo Groenleer van de gelijk namige zaak die alles te koop heeft voor de tuin, het recreatie gebeuren en het boerenbedrijf. „Rond half mei vallen de IJsheili- gen en daarna is het gevaar voor bevriezing voorbij. Daarom leek Het hier afgebeelde klokje van ca. 24 cm diameter kunt u zelf maken door de wijzerplaat te borduren in kruissteek. De zachte pastelkleuren die voor dit ontwerp zijn gebruikt, van licht blauw tot beige, maken dit klokje tot een echt aparte en sfeervolle wandversiering. Het borduurwerk wordt om een stuk triplex of dik kar ton gespannen en ingelijst in een ronde lijst waarna achter de wijzer plaat een ultra dun kwarts uurwerkje wordt bevestigd dat heel nauw- keurig loopt en waarvan u de batterij slechts eens per jaar hoeft te wisselen. Het borduurpatroon voor dit klokje kunt u apart of tesamen met het kwarts uurwerkje bestellen door het betreffende bedrag over te ma ken op postrek.nr. 3567600 van Karweipost, Vleuten, onder vermel ding van het bestelnr. Na ontvangst van uw overboeking krijgt u het per omgaande toegezonden. Wilt u meer weten? Bel dan tussen 9 h en 12 h, 03407-3855. Wij zijn van ma. t/m vr. bereikbaar. Borduurpatroon, bestelnr. 4037 F/VI., prijs f 5,75. Borduurpatroon uurwerkje, bestelnr. P4037 FA/I., prijs f 26,95. Als Extra Apotheek doen wij graag iets meer voor onze clienten. Dat merkt u elke keer als u bij ons bent. Maar wij doen toch graag nóg iets extra's. Zo organiseren wij binnenkort een mini-cursus huidverzorging. Van een deskundige schoonheidsspecialiste krijgt u een individueel advies over uw huidtype en hoe u uw huid het best kunt verzorgen. De Extra Apotheek heeft •een uitgekiend assortiment huidverzorgingsprodukten.Wij organiseren deze gratis mini-cursus op Op al uw vragen over uw huid en de verzorging daarvan krijgt u een V antwoord. Reserveer snel, want het aantal plaatsen is beperkt. U kunt uzelf telefonisch opgeven, of in de apotheek. het ons een goede tijd om een plantenmarkt te houden, die ook nog aansluit op Moederdag", zegt Groenleer die dit jaar voor het eerst zo'n markt organissert. „Wij hebben zeker rond de veer tig soorten perkplanten, dus keus is er genoeg". De Geraniummarkt bij Groenleer bv aan de Wilgenhoekweg 13a in Serooskerke wordt gehouden op vrijdag 10 mei van 8.30 tot 18.00 uur en op zaterdag 11 mei van 8.30 tot 16.00 uur. Het Middelburgs Instituut voor Kunstzinnige Vorming (M.I.K.V.) houdt van 13 tot en met 17 mei een open huis in haar pand in de Kuiperspoort te Middelburg. Op nr. 18 komen de beeldende acti viteiten aan bod en op nr. 21 de dans. Er wordt gelegenheid geboden om kennis te maken met cursus sen op het gebied van tekenen, schilderen, pottendraaien, kera miek, boetseren en beeldhou wen. Ook is er informatie over fotografie, video, theater, weven en kunstbeschouwing. Bij de af deling dans worden de cursussen klassieke dans, jazz-dans en voor de allerkleinsten vanaf 4 jaar de dansexpressie toegelicht. De open dagen worden gehouden van 9 tot 15 uur. Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? HORIZONTAAL: 1 sport; 4 deel v.h. been; 7 vr. schaap; 8 stoot; 10 overdekking; 12 gevuld; 13 reeks; 15 inh. maat; 17 titel; 18 kaartspel; 20 niet bevestigd; 22 verbrandingsrest; 23 vrucht; 24 vruchtennat; 26 laatstleden; 27 danspartij; 28 uitroep; 29 gezichtseinder; 31 viervoe ter; 35 vloeibare spijs; 37 wijs persoon; 38 muziekuitvoering; 39 gebak; 41 gesteldheid; 43 ingebeeld meisje; 45 kreet; 46 oude lap; 47 hoewel; 49 laag; 51 breibenodigdheid; 52 op het ogenblik; 53 lijm- stof; 55 ambtenaar; 58 in grove trekken; 59 stof; 61 bloem; 62 mann. dier; 63 ingezet stuk; 65 water doorlatend; 66 bovenafsluiting; 67 etensbak; 68 van tijd tot tijd. VERTIKAAL: 1 zeilvaartuig; 2 bolgewas; 3 niet gesloten; 4 wapen; 5 pers. vnw.; 6 gedwee; 7 gehoororgaan; 9 kleur; 11 vaasje; 12 water dier; 13 schutsluis; 14 wandversiering; 16 onbezonnen; 17 volks overlevering; 18 gevangenishok; 19 vaartuig; 21 los neerhangend; 23 soort vloerzeil; 25 handvuurwapen; 27 vr. roofdier; 30 levensroof; 32 hemellichaam; 33 dwaas; 34 waterkering; 36 verklaring; 39 fijnge- korven tabak; 40 eindstrijd; 42 tijdvak; 44 Europeaan; 46 roofdier; 48 loterijbriefje; 50 zandheuvel; 51 vragend vnw.; 52 vlaag van eigen zinnigheid; 54 patroon; 56 afstammeling; 57 rijksdaalder; 58 kle dingstuk; 60 modegek; 62 zangstem; 64 de oudere; 66 lengtemaat. Oplossing van Puzzelkrant 1/5 HORIZONTAAL: 1 kanarie; 6 wolfram; 12 plan; 14 loep; 15 as; 17 mandoline; 20 VN; 21 rob; 23 diamant; 24 hei; 25 teen; 27 diep; 28 Essen; 29 gal; 31 panne; 32 s.g.; 33 water; 35 ad.; 36 zeemijl; 37 verlet; 39 nr.; 40 noren; 42 Dr.; 44 ijkwet; 46 non; 47 bende; 49 krijn; 52 riet; 53 zon; 54 palmiet; 58 set; 59 AP; 60 kakkerlak, 62 Ni; 63 vore; 64 vaal; 66 elegant; 67 aanslag. VERTIKAAL: 1 kwartel; 2 NP; 3 alm; 4 raad; 5 innig; 7 oline; 8 lont; 9 fee; 10 RP; 11 manipel; 13 tomaat; 16 soes; 18 da: 19 la; 20 veen; 22 bessenwijn; 24 hindernis; 26 negeren; 27 daalder; 29 galon; 30 leven; 33 wijn; 34 ren; 38 dijkzate; 41 rommel; 43 zetting; 45 krop; 48 Deen; 50 laken; 51 selva; 54 para; 55 LK; 56 Ir.; 57 taan; 60 kog; 61 kas; 63 v.e.; 65 II. Winwoord: BEZIELING De kleine Linda Theune (5) is de winnares geworden van de Van Haren kleurwedstrijd voor kinderen. Linda kreeg afgelopen vrijdag haar prijs, een echte My first Sony, overhandigd door be drijfsleider Simons van het Van Haren-filiaal in Vlissingen. Bij aankoop van een paar schoenen kregen alle kinderen een kleur plaat met daarop een schoen die naar eigen smaak ingekleurd kon worden. Van de ongeveer 2.500 inzendingen kwam de schoen van Linda a/s mooiste uit de bus. De troostprijs was voor Nora Aarah.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 9