Twee popfestivals in mei met veel Zeeuwse inbreng Blue Jeans Big Band in Openluchttheater Domburg Korfbaltoernooi op Hemelvaartsdag Symfonische rockband Target in Middelburg Amateur beeldende kunstenaars exposeren "Deutschland' verovert Zeeland, de Duitse inval in Zeeland mei 1940 HOFPOP EN KLOMPPOP Russische zanggroep in Zendingshuis Middelburg 9 MEI T/M 15 MEI IN MIDDEN ZEELAND GELEZEN FOTO- EN TEKSTBOEK VAN HANS HOUTERMAN UIT MIDDELBURG Objectief Woensdag 8 mei 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 7 I® im is? is* las is* IÏÏ rzvr GOES Galerie Nona Schmit Expositie schilderijen en andere werken. Ge hele jaar: Za. 14.00-17.00 uur. Gemeente-archief. Wijngaardstraat 3). "Recht en krom", beelddocu- mentatie over bestuur en recht spraak van de 15e eeuw tot 1811. Ma.-vr. 9.00-12.00 en van 13.30-17.00. Grote kerk. Amateur beeldende kunstenaars Zeeland ex positie. Ma. t=m za. van 10 tot 17 uur. 's Zondags gesloten. DONDERDAG 9 ME! WOENSDAG 8 MEI MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin De lano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dingemans, Rob de Haan, olieverfschilderijen, aquarellen. Di. t=m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunsthandel De Witte Swaen-t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expo sitie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Da gelijks geopend. Galerie Willem Va der. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Da gelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Grootmede 66). Staal/touw plastieken, op tel. af spraak geopend, tel 01180-16323. Zeeuws Documentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). 2e verdieping: Staatsbosbeheer op Walcheren, tentoonstelling. Ma. 17.30 - 21.00 uur, di. t/m vr. 10.00 - 21.00 uur, za. 10.00 - 13.00 uur. Balans 17. (Balans 17). Marenne Wetten. Wo.- vr. 12 tot 17 uur, za. 11-16 uur. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Wim Hofman, overzichtstentoonstelling van illustratief en vroeger werk van Wim Hofman: 'De kleine Hofman - Wim Hofman verteldt'. Aanwinsten 1989/1990, hedendaagse kunst. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. Stichting Beeldende kunst. (Kui perspoort 22) Marina Binkhuysen. tentoonstelling "Reisbeeld", olie- verfschetsen. Di. t/m za. van 13. tot 17 uur. Vleeshal. (Markt). Peter Vermeulen, installatie Amor en Psyche, Di. t/m za. van 11 tot 17 uur, zo. van 13 tot 17 uur. Francois Ryckhalshuis. (Dam 71). Miems van Citters, plastieken en aquarel len, Tie Hof, schilderijen. Do. t/m za. van 13 tot 17 uur en op af spraak. Multi Colour, weefatelier en expositieruimte. (Torenweg 4a). Anneke Ruimschotel, staal- en touwplastieken. keramiek, van At- lier Katroen. Geopend op werkda gen van 10 tot 17 uur, s'maandags gesloten. N.V. Delta Nutsbedrijven, (galerie Pöelendaelesingel 10). Jacht in pastel, Hans de Brouwer, pasteltekeningen. Tijdens kantoo ruren. Galerie B. Witte. (Vlasmarkt 11). Adria Geelen, objecten, schil derijen en tekeningen. Di. t/m za. van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur. (vanaf 11 mei). NEELTJE JANS Delta Expo. Zeespiegelrijzing, een bedreiging, wisseltentoonstelling. Koffieshop van Delta Expo: Foto graaf Wim Koets, overzicht van tien jaar vrije fotografie. Dagelijks geo pend van 10 tot 17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. (Duinvlietweg 6). "Blij met een do de mus", aanwinsten- tentoonstellling. (W)onderwaterwe- reld, minitentoonstelling algemeen beeld van drinkputten en info over flora en fauna en onderhoud. Di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 13.30-17.00 uur, zo. 10.00-17.00 uur. Maandag gesloten. VEERE Grote Kerk. Geschiedenis van de joden op Walcheren. Ten toonstelling. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Ma. t/m zo. van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als the ma 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iede- reeen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planeta rium. NMB bank. (A. Dekenstraat 1). Het Nieuwe Vlissingen, historie, verkeer, wonen, werken, winkelen, overzicht van de ontwikkeling van Vlissingen. Bezichtiging tijdens ka- suren NMB bank. Bellamy 19. (Bel lamypark 19). Charles Vreuls, hedendaagse kunst. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m zo. van 13 tot 17 uur. Stedelijk Museum. (Bellamypark 19). Ter illustratie, or- gineel werk van 19 illustratoren. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. en zo. van 13 tot 17 uur. Restaurant de Gevangentoren. (Boul. de Ruy- ter 1a) Zeeuwse kunstenaars. Tijds beeld 1e installatie van Peter Terhorst. Ma. t/m vr. van 12 tot 14 uur, en 17 tot 21 uur, za. t/m zo. 17 tot 21 uur. (vanaf 12 mei). Waterto ren. (A58, invalsweg Vlissin- gen/Oost-Souburg). Het Klimaat, hedendaagse kunst. Wo. t/m za. van 12 tot 17 uur. (vanaf 11 mei). WEMELDINGE Oisterwijkse symfonische rock band Target, Klarenbeek LTS, Gen. Eisenhouwerlaan, Middel burg, 20 uur. VRIJDAG 10 MEI Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373, Dage lijks geopend. Trio Italiona d'Obo, Alfredo Ber- nardini (hobo), Paolo Grazzi (ho bo) en Marco Mencoboni (engelse hoorn), burgerzaal Stad huis, Middelburg, 20 uur. Stichting Middelburgs Theater, komische triller 'Moordkuil' Mid delburgs Minitheater, Verwe- rijstraat 53, Middelburg, 20.30 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. ZATERDAG 11 ME! Stichting Middelburgs Theater, komische triller 'Moordkuil', Mid delburgse Minitheater, Verwe- rijstraat 53, Middelburg, 20.30 uur. Jan Rot, try-out theaterpro gramma 'Jan Rot gaat nooit uit elkaar', Vestzaktheater, Bellamy park, Vlissingen, 20.30 uur. Blue Jeans Big Band, concert. Openluchttheater Domburg, 20 uur. Rave-on Party, m.m.v. dj Jos hua, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissin gen, 21 uur. Popconcert door 'Hip-Hop met 24 K', rap-formatie, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22 uur. ZONDAG 12 ME! Huisconcert door het Blokfluit trio Dick Boon, Edgar van Boven en Riaan van 't Veer, Francois Ryckhalshuis, Dam 71, Middel- burg, 17 uur. DINSDAG 14 ME! Amadeus, toneelstuk met o.a. Willem Nijholt, Paul Röttger, Wil- ke Durand en Will van Seist, Stadsschouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20 uur. Carillonbespeling door stads- beiaardier Sjoerd Tamminga, To ren Grote Kerk, Goes, 13.30 uur. Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. WOENSDAG 15 ME! Amadeus, toneelstuk met o.a. Willem Nijholt, Paul Röttger, Wil- ke Durand en Will van Seist, de Prins van Oranje, Goes, 20 uur. Scheldeloodsenkoor, optreden, Bachten Reede, Vredehoflaan 42, Vlissingen, 19.30 uur. Poppentheater Sim Bolus, voorstelling 'Ei, ei, dit ben jij'. Ambachtscentrum, Goes, 14.30 Zeeuwse amateur beeldende kunstenaars houden tot 21 mei een expositie van hun werk in de Grote Kerk in Goes. De tentoonstelling omvat olie verfschilderijen, acryl, pastel, pentekeningen, houtsnijwerk en beeldhouwwerk in hout. De kunstuitingen zijn figuratief: land schappen en stillevens, bloemen, dieren en de mens; ook abstracte werken worden geëxposeerd. De expositie is dagelijks geopend van 10 tot 17 uur behalve zon dags. In het Zendingshuis aan de Dam 6 te Middelburg zal op 8 mei om 19.30 uur een Russische zang groep, bestaande uit zes jonge leden, geestelijke liederen ten ge hore brengen die worden uitge voerd in de stijl van Russische volksmuziek. De zanggroep is in Rusland ver bonden aan de zendingsorgani satie DVIM, één van de eerste in Rusland officieel geregistreerde charitatieve instellingen die evan gelisatie in met name Russische gevangenissen als hoofddoel heeft. Ook worden door DVIM veel hulpgoederen zoals kleding, voedsel en medische voorzienin gen verspreid. De zanggroep is overigens nog drie avonden be schikbaar om in de regio op te treden. Inlichtingen 01180-14746. Alhambra I Vlissingen, Look who's tal king too' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlis singen, Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'De onfatsoenliflte vrouw' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen. 'Silence of the lambs' 14 en 20 uur. Grand Theater Goes. 'De onfatsoenlijke vrouw' 20 uur. Electro Middelburg, 'Oh Boy' 19.30 uur premiere en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middelburg. 'Ju Dou' 20.30 uur. DONDERDAG 9 MEI Alhambra I Vlissingen. 'Look who's tal king' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissin gen. 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen. 'De onfatsoenli|<e vrouw' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen. Silence of the lambs' 14 en 20 uur. Grand Theater Goes. 'De onfatsoenlijke vrouw' 20 uur. Electro Middelburg. 'Oh Boy' 19.30 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middelburg. 'Ju Dou' 20 uur, 'Fanny Alexander' 22.30 uur. VRIJDAG 10 MEI Alhambra I Vlissingen, 'Look who's tal king' 14. 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen. Dances with wolves' 19 uur. Alhambra III Vlissingen, 'De onfatsoen lijke vrouw' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen. Silence of the lambs' 14, 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, Three men and a little lady' 19 uur. Dan ces with wolves' 21.15 uur. Electro Middelburg. 'Oh Boy' 20.30 uur, aansluitend talkshow met Orlow Seunke. Schuttershoftheater Middelburg, 'Ju Dou' 20 uur, 'Postcards from the Edge' 22.30 uur. ZATERDAG 11 MEI Afhambra I Vlissingen, Look who's tal king' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen. 'Dances with wolves' 19 uur. Alhambra III Vlissingen, 'De onfatsoen lijke vrouw' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen. 'Silence of the lambs' 14, 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes. 'Three men and a little lady' 19 uur, 'Dan ces with wolves' 21.15 uur. Electro Mid delburg. 'Oh Boy' 19.30 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middelburg. 'Ju Dou' 20 uur, 'Postcards from the Edge' 22.30 uur. ZONDAG 12 ME! Alhambra I Vlissingen, 'Look who's tal king' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 14 en 19 uur. Alhambra III Vlissingen, 'De on fatsoenlijke vrouw' 19 en 21.30 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'Silence of the lambs' 14, 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Three men and a little lady' 19 uur, 'Dances with wolves' 21.15 uur. Electro Middelburg, 'Oh Boy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Ju Dou' 20.30 uur. MAANDAG 13 ME! Alhambra I Vlissingen. 'Look who's tal king' 20 uur. Alhambra II Vlissingen. 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen. 'De onfatsoenlijke vrouw' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen. 'Silence of the lambs' 20 uur. Grand theater Goes, 'De onfatsoenlijke vrouw' 20 uur. Electro Middelburg. 'Oh Boy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg. 'Ju Dou' 20.30 uur. DINSDAG 14 ME! Alhambra I Vlissingen. 'Look who's tal king' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen. 'De onfatsoenlijke vrouw' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Silence of the lambs' 20 uur. Grand theater Goes. 'De onfatsoenlijke vrouw' 20 uur. Electro Middelburg, 'Oh Boy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Ju Dou' 20.30 uur. WOENSDAG 15 ME! Alhambra I Vlissingen, Look who's tal king' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissin gen. Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'De onfatsoenlijke vrouw' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Silence of the lambs' 14 en 20 uur. Grand Theater Goes. 'De onfatsoenlijke vrouw' 20 uur. Electro Middelburg. 'Oh Boy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Ju Dou' 20.30 uur. DONDERDAG 16 MEI Alhambra II Vlissingen. Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen. 'De onfatsoenlijke vrouw' 20 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'Silence of the lambs' 20 uur. Grand Theater Goes. 'De onfatsoenlijke vrouw' 20 uur. Electro Middelburg. 'Oh Boy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg. 'Ju Dou' 20.30 uur. WOENSDAG 8 ME! Alhambra III Vlissingen, 'Ducktales' 14 uur. Grand theater Goes, 'Ducktales' 16 uur. Electro Middelburg, 'De kleine zeemeer- min' 14 uur. DONDERDAG 9 MEI Alhambra III Vlissingen, 'Ducktales' 14 uur. Electro Middelburg. 'De kleine zeemeer min' 14 uur. Schuttershoftheater Middelburg. 'Ronja de Roversdochter' 14 uur. VRIJDAG 10 MEI Alhambra III Vlissingen, 'Ducktales' 14 uur. Electro Middelburg, 'De kleine zeemeer min' 14 uur. Schuttershoftheater Middelburg. 'Ronja de Roversdochter' 14 uur. ZATERDAG 11 ME! Alhambra III Vlissingen, 'Ducktales' 14 uur. Electro Middelburg. 'De kleine zeemeer min' 14 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Ronja de Roversdochter' 14 uur. ZONDAG 12 MEI Alhambra III Vlissingen. 'Ducktales' 14 uur. Grand theater Goes. 'Ducktales' 16 uur. Electro Middelburg, 'De klein zeemeer min' 14 uur. Schuttershoftheater Middelburg. 'Ronja de Roversdochter' 14 uur. WOENSDAG 15 MEI Alhambra III Vlissingen, 'Ducktales' 14 uur. Grand theater Goes, 'Ducktales' 16 Deze week verscheen het foto- /tekstboek "Deutschland" ver overt Zeeland: de Duitse inval in Zeeland mei 1940 van de 26 jarige amateur-historicus Hans Houterman uit Middelburg. Het boek handelt over de Duitse militaire activiteiten bij de be zetting van de Zeeuwse eilan den in de periode van 14 tot 19 mei 1940. Aan de hand van ooggetuigenverklaringen en originele archiefstukken wordt een beeld geschetst van de strijd om Zeeland zoals die aan Duitse kant werd beschreven. De tekst, die voor een groot deel betrekking heeft op Zuid- Beveland is aangevuld met eni ge bijlagen over onder andere de militaire organisatiestruc tuur, gesneuvelde Duitse mili tairen, het bombardement van Middelburg en verkennings vluchten van Duitse vliegtui gen boven Zeeland. De tekst is gebaseerd op docu menten uit binnen- en buiten landse archieven, op (Duitse) publicaties met verhalen van oudgedienden en op cor respondentie die is gevoerd met enige oudgedienden. Het werk is rijkelijk geïllustreerd met ruim honderd nagenoeg onbekende foto's, enige docu menten en kaarten. De basis van het fotomateriaal komt uit de collecties van de oorlogs verzamelaars Jan de Jonge uit Sinoutskerke en Kees Klooster man uit Eversdijk en bestaat uit opnamen van Duitse oorlogs verslaggevers, aangevuld met foto's uit andere privé- collecties, het Duitse Bunde- sarchiv en enige Duitse publi caties. Hans Houterman: „Door de foto's wordt het in de tekst geschetste beeld verle vendigd zodat beide elementen elkaar uitstekend ondersteu nen. De kracht ligt echter in het unieke fotomateriaal". Op Hemelvaartsdag houdt de korfbalvereniging Swift uit Mid delburg haar traditionele interna tionaal bekende korfbaltoernooi op de velden van sportpark Voorborch. Van 9 tot 16.30 uur zullen dui zenden korfballers onderling uit maken wie in hun afdeling met de hoogste eer mag gaan strij ken. Aan het toernooi wordt deel genomen door 51 seniorenteams, 14 junioren teams, 44 aspirantenteams, 49 pupillenteams en 8 welpen teams. Het toernooi wordt 's avonds afgesloten met een brui sende disco in het clubhuis. J.B. (Jack Boldoot) vrijdag om 20.30 op Hof pop. „Door de eenzijdigheid (de Duitse kant) van de studie wordt een helder en (voor zo ver mogelijk) objectief beeld verkregen van het Duitse aan deel in de mei-oorlog, terwijl dit beeld in eerdere publicaties door wrokgevoelens veelal ver troebeld of opzettelijk gekleurd werd weergegeven", stelt Hou terman. Hij zegt zich er wel van bewust te zijn dat voor een ob jectieve geschiedschrijving bei de zijden in een conflict beschouwd moeten worden maar meent tegelijkertijd dat dit door het tot op heden ont breken van de Duitse kant van het verhaal nauwelijks mogelijk is geweest en dat hierdoor het verschijnen van het boek zeker gerechtvaardigd is. Het boekwerk is verkrijgbaar bij de auteur. Herengracht 44, 4331 PX Middelburg, 01180-25849; het ISBN luidt 90.73921.01.5 en de prijs be draagt 29,95. Daarvan wordt een rijksdaalder afgedra gen aan de Stichting Expositie en Documentatie Walcheren 1940-1945 (ix>.) die wil trach ten om binnen de gemeente Valkenisse de aanwezige bun kers te behouden en te conser veren, hierlangs een historische fiets- en wandel route aan te leggen en tevens een bevrijdingsmuseum te rea liseren. Voor het zesde achtereen volgende jaar verzorgt de Blue Jeans Big Band op uitnodiging van de VVV Domburg een concert in het Openluchtthea ter van deze Wa/cherse bad plaats. Dat staat dit jaar te gebeuren op zaterdag 11 mei om 20 uur. De band, met een bezetting van twintig muzi kanten, speelt een selectie van bekende en minder be kende nummers uit het reper toire van de befaamde big bands van Count Basie, Duke Ellington en Glenn Miller, zoals Route '66, Lullaby of Birdland, Jumping at the woodside, In a mellow tone en It don't mean a thing if it ain't got that swing. Op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, zal in de Klarenbeek LTS aan de Gen. Eisenhouwerlaan te Middelburg om 20 uur'een optre den plaatsvinden van de Oister wijkse symfonische rockband Target. Target is een zesmansformatie die zich beweegt in het symfoni sche rockgebeuren binnen de gospelwereld en laat zich beïn vloeden door jazz en funk en bal lads. Alle composities zijn van eigen hand. De bezetting bestaat uit Ralph van Manen (zang en pi ano), Hetty Klumpenaar (zang), Cees de Vreede (keyboards), Frank de Vroome (gitaar), Gert Jan Hiensch (bas) en Arjan van den Bijgaart (drums). De band werd opgericht in 1987 en heeft al een aantal successen geboekt. Hoogtepunten waren het winnen van de Flevo Podium Prijs 1988, een optreden op het hoofdpodi um van dit festival in 1989, een tour met de Zweedse zangeres Charlotte Hoglund Band in no vember 1989 en een optreden tij dens de Gospel March 1990 in Barneveld. In juli 1990 bereikte hun eerste CD de eerste plaats in de Nederlandse gospel top-tien. De Oisterwijkse symfonische rockband Target. Wie op de hoogte wil blijven van het Zeeuwse popgebeuren gaat op Hemelvaartsdag en de twee dagen daarna naar De Stenge in Heinkenszand en naar het Hof van Tange in Middel burg. Twee popfestivals die de toon zetten voor het komende roek-seizoen in de provincie. Eerst, op Hemelvaartsdag, is het de beurt aan het Klomppopfestival in Heinkenszand. In de elf de editie treden maar liefst dertien bands op. Een non-stop programma op twee podia met ook nog eens vier nationaal- en internationaal gerenommeerde groepen. Hofpop in Middelburg op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei biedt dit jaar in totaal negen bands. Het Klomppopfestival heeft al een rijke traditie. In het Zuidbeve- landse Heinkenszand traden in de loop van het bestaan van dit eve nement al meer dan honderd Zeeuwse bands op. Na de eerste jaren heeft de organisatie Jeugd soos De Klomp uit Ovezande, het programma aangevuld met ook internationaal bekende groepen. Dit jaar is die formule weer wat verder uitgebouwd. Naast negen Zeeuwse rockbands komen vier top-acts naar De Stenge. Uit Ne derland zijn dat Sjako, The Bob Color en The Scene, uit Amerika komen The Sundogs. Het aandeel uit de provincie komt dit jaar op Klomppop van A No One, Treasure, Nixtrix, Mother Vandenberg Faboulous Four, M.I.G., Lace Wing, Vicious Velvet, The Passenger en Check It Out. Een programmering waarin alle popstijlen, van hard rock tot rock abilly, zijn terug te vinden. Het popevenement begint om twaalf uur 's middags en gaat door tot middernacht. In de voorverkoop kosten de kaarten van het Klomppofestival zeventien gulden-vijftig. Hofpop heeft met haar Zuidbeve- landse tegenhanger gemeen dat Zeeuwse bands het leeuwedeel van het programma voor hun re kening nemen en dat de belang stelling ieder jaar weer goed is voor een volle tent. De toegang voor het Walcherse festival is echter gratis. Bovendien wordt het programma over twee dagen uitgesmeerd. Vrijdag 10 mei zorgt een Molukse sessieband om vier uur 's middags voor de opening van het festival. De Zeeuwse groepen Angin en Sad Eyed Lady leveren vervolgens een bijdrage met hard-core rock en rhythm and blues. De Neder landse bluesband J.B. Mazzola sluit de eerste festivaldag af. Om twee uur zaterdag 11 mei gaat het programma weer verder met de Bevelandse formatie Myr midon. Daarna treedt Emmeroit Blues op, een aardige opwarmer voor het eveneens bluesy reper toire van de Nederlandse Blues- Vb Party met onder meer Rudi de Queljoe, Hans Laffaye en Herman Deinem. Uit Zuid-Beveland en Walcheren komen de leden van Crush. Het is de laatste Zeeuwse groep, die in het avondprogram ma speelt voordat de Kees Schip per Band Hofpop met blues-power-pop afsluit. Op bei de festivaldagen stopt het pro gramma in Middelburg om tien uur 's avonds. Lace Wing, in De Stenge te gast bij Klomppop

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7