kent z'n klassiekers X X slager!} snel exclusiviteit ten top SPECIALIZED TOON'S RIJWIELSHOP ""POE W "PESTf 'rmïïOQg FOTO VIDEO KEES DE GRAVE SOUBURG WIE WIL IN VENL0 VIS VERKOPEN? VISVAKVROUW ot VISVAKMAN mniB mziEï} R00MB0TERK0EK B. TULLENAAR 3.95 MOEDERDAG JAMIN GEMEENTE VALKENISSE axel cVOM CISAY t/m 25 mei FOTO DERT GEEFT HET (BIJNA) KADO! GRATIS 6UrODr) LET OP! Deze rra aanbiedingen zijn geldig WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN KENNISGEVING VAN DE BESCHIKKING TOT HET WIJZIGEN VAN EEN VERGUNNING VERWEN MOEDER nu 4,95 Elke dag is 'n verwendag bij Jamin. OPENSTELLINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Burgemeester en wethouders maken bekend dat de openstellingsuren van het gemeentehuis op donderdagmid dag zijn verlengd tot 18.00 uur. Alleen gedurende de maanden juli en augustus geldt deze regeling, in ver band met vakanties, niet. Dan blijft de sluitingstijd 16.00 uur. Koudekerke, 24 april 1991 in zeeuws-vlaanderen Chinees-Indisch specialiteiten restaurant MEI MENU 20,75 Tel. 01184-13025 voor vers naar uw eigen slager Wij kopen ons vee nog steeds rechtstreeks van de Walcherse boer. Dit vee graast nog in de heerlijke weilanden of loopt los in de zeer ruime loopstallen en wordt grootgebracht zonder groeihormonen of andere flauwekul. "Toch een gezonde gedachte" Vrijdag Zaterdag MAGERE RUNDERLAPPEN 500 gram9,75 SCHOUDERKARBONADE 500 gram5,25 KIPPEB0UTEN kilo6,25 JONG BELEGEN KAAS 500 gram5,65 natuurlijk...van uw slager 1-UUR-SERVICE BRUIDSREPORTAGES PORTRETFOTOGRAEIE AUDIOBANDEN alleen zondags gesloten, tel. 01155-2010, belgië 00-3111552010 dan kijk je toch zeker niet op een kilometer Winkelcentrum "Papegaaienburg" 4386 DA Vlissingen. Tel. 01184-79565 ALLE MERKARTIKELEN voor horeca en grootverbruiker EVENEMENTENKALENDER ■"NBr VOOR VLISSINGEN voor 6 personen Vrijdag en zaterdag van 5.45 voor Paul Krugerstraat 65 Vlissingen - telefoon 12859 AUTOWASSERETTE STOFZUIGEN GRATIS AVIA Benzinestation de Muynck "decoratie" VOOR UW VASTE Woensdag 1 mei 1991 DE VLISSINGER 3 (Normaal 75 ct.) prachtig boekje over UhB fototips bij besteding v.a. 25,—) Nieuwendijk 35-39, Vlissingen. (bij nieuwe jachthaven) Tel. 01184 12209. Oók op maandag middag geopend Bij beschikkingen d.d. 23 april 1991 van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn: a. aan Atochem Vlissingen B.V. te Vlissingen vergun ningen verleend voor het bewaren van - van andere afkomstige - chemische afvalstoffen op een terrein, gelegen aan de Europawpq Zuid te Vlissingen. b. de op 24 augustus 1990, onder DGM/A nrs. 1210510/6 en 1210510/17 aan M T Chemicals B.V. te Vlissingen verleende vergunningen voor het bewaren en verwerken van - van andere afkomstige - chemische afvalstoffen op een terrein, gelegen aan de Europaweg Zuid te Vlissingen, ingetrokken. De beschikkingen en de daarbij behorende stukken lig gen ter inzage vanaf 3 mei 1991 bij de Afdeling Milieuza ken van de gemeente Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur, alsmede op woensdag in het Stafbureau Voorlichting en Inspraak van 17.15-20.15 uur na telefonische afspraak, tel. 01184-87204. Tegen een besluit kan tot 4 juni 1991 beroep worden ingesteld door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die tegen de kennisgeving van het voornemen tot wijziging van de vergunning bezwaren hebben inge bracht en enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs geen bezwaren kon inbrengen tegen de kennisgeving van het voornemen tot wijziging van de vergunning. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Raad van State, afdeling voor de Geschil len van Bestuur, Binnenhof 1,2513 AA 's-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan eveneens een ver zoek worden gedaan tot schorsing van het besluit of het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien gedurende die termijn een verzoek tot schorsing danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Indien gewenst kan een afschrift van het/de stuk(ken) worden opgevraagd bij het Bureau Vergunningen Wet chemische afvalstoffen (tel. 04194-3224). MET EEN KADO UIT DE: Gevulde kop en schotels (gevuld met bonbons) geldig t/m 3 mei VERWENWINKEL alleen Jamin 0. Souburg Dorpsplein 28, Koudekerke Tel. 01185-1555 Fax 01185-3025 Kleine Markt 13 - Vlissingen (centrum) Bestaande uit: Gebakken Chinese garnalen, Babi Pangang, Tjap Tjoy en Chinese Loempia mm rn (afgehaald) 2 personenU&.üU Verder GRATIS keus uit één van de volgende gerechten: Foe Yong Hai Koe Loe Yoek Kip met ananas Kip met kerry Varkenshaas met champ. Varkenshaas met sambalsaus Dubbel gebakken vlees met speciale pikante saus of ketjap saus per persoon. en keus uit nasi - bami of witte rijst! Hogeweg 138 01184 13971 VLISSINGEN St.Jacobsstraat 3 01184 12570 een klassieker van massief eiken bij pot in axel. prachtige gestyleerde ei kenhouten meubelen in een woónprogramma naar authentiek ontwerp, de ze uitgebreide kollektie wordt u getoond in onze repro-afd.: bij de receptie, met bijpassende fraaie zithoeken en gekombineerd met, ja, u leest het goed, anthieke engelse kommodes, ladekastjes, secretaires en bergmeu bels. een kijkje in onze zaak vertelt u alles over de charme van deze "repro- kollektie". tot ziens. De Opstapper f SPECIALIZED SPECIALIZED MOEDERDAG (MAX. 2 PERS.) LEUK KADOOTJE VOOR TOT EN MET 4 MEI KANAALSTRAAT 67 4388 BK - OOST-SOUBURG TEL. 01184-61762 Jumbo Grootverbruikersmarkt in Venlo heeft onmiddellijk plaatsingsmogelijkheden voor een die met enthousiasme mee wil werken aan de verdere uitbouw van de verse vis-afdeling van het bedrijf. Om voor deze functie in aanmerking te komen moet je beschikken over een afgeronde be roepsopleiding. Daarnaast moetje liefde hebben voor het vak; accuraat en hygiënisch kunnen werken; goede omgangsvormen hebben; klantgericht kunnen denken; zelfstandig kunnen werken (onder andere om de chef van de afdeling bij afwezigheid te ver vangen). Jumbo biedt: een goede honorering; hulp bij het vinden van huisvesting; een goede verhuiskostenvergoeding; de mogelijkheid om je vakbekwaamheid op te voeren onder andere door het volgen van cursussen; - uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden; - grote eigen zelfstandigheid; - een plezierige werkomgeving. Heb je belangstelling? Schrijf dan meteen een sollicitatiebrief aan: Jumbo Grootverbruikersmarkt, t.a.v. de heer A. Berendsen, Buys Ballotstraat 7, 5916 PC Venlo. Telefoon: 077-549200. GROOTVERBRUIKERSMARKT donderdag 2 tot en met woensdag 8 mei 1991 Do. 2 mei Happy Buccaneer, A. Dekenstr. 5, 1991,1 CALL BOYS (rock jaren 60/70). Toe 21J0 u. gang gratis. Org.: Happy Buccaneer. Vr. 3 mei Wijkc. Open Hof, A. Gogelweg 59, 1991, LENTEBAL MET DUO SOUND EN 20.00 u. VERLOTING. Kaarten a f 5,— in voor verkoop bij de beheerder en 's av. aan de zaal. Org.: Aktiviteitenkommissie Open Hof. Vr. 3 mei Aldegonde, Westerzicht 386, AL- 1991, LEENSTAANDENAVOND 45-55 JR. 20.00 u. Org.: Club- en buurthuis Aldegonde. Vr. 3 mei Clubgebouw Zeeland Sport, Baskens- 1991, burgplein, PRIJSKLAVERJASSEN. 20.00 u. Org.: De Doordouwers. Vr. 3 mei COSMO, Voltaweg, GOUD VAN OUD- 1991, AVOND MET BAND. Min. leeftijd 25 jr. V 21.00 u. Toegang gratis. Org.: COSMO. Za. 4 mei Rijwielc. Vlissingen, Koudekerkseweg 1991, 51, BLOESEMTOCHT (125 KM). Deel- 08.30- name f 8,50 incl., f 4,50 excl. herinn. 09JO u. Org.: Toerclub Walcheren. Zo. 5 mei De Schuur, Oost-Souburg, PLANTEN- 1991, VERKOOP. 13.00-23.00 uur: 5-MEI- 10.00 u. VIERING VOOR JONG EN OUD. Org.: Buurtver. Van Duyvenvoorde. Zo. 5 mei De Piek, Hellebardierstr. 11-13, 1991, KUNSTBENDE ZEELAND. Toegang 14.00 u. gratis. Org.: Culturele Raad Vlissin gen. 21.00 uur: De Piek, OPTREDEN TUFI PAZO EN ABA'S. Toegang f 7,50. Org.: Jongerencentrum De Piek. Zo. 5 mei Vestzaktheater,FINALE KUNSTBEN- 1991, DE ZEELAND. Toegang gratis. Org.: 15.00 u. Culturele Raad Vlissingen. 21.00 uur: Vestzaktheater, "FRANK", EEN THEATER/DANSSOLO DOOR MI CHAEL MATTHEWS. Kaarten f 12,50, passen f 10,—, zijn verkrijg baar bij de VVV Vlissingen en a.d. zaal. Org.: Uit in Vlissingen. Wo. 8 mei De Lammerenburcht, Zuidbeekseweg, 1991, PRIJSKLAVERJASSEN. Deelname 19J0 uur f 2,50. Org.: VCB Lammerenburg. Een ieder kan activiteiten en evenementen voor pu blicatie in dit blad opgeven tot uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de verschijningsdatum bij de Stichting Vlissingen Promotie, Nieuwendijk 15, 4381 BV Vlissingen, telefoon 01184 - 16874 Die zijn zo lekker, de makers zouden ze eens moeten belonen. Wij zijn al tevreden als u ze lekker vindt en gewoon aan een tweede stukje begint. Goede waar koopt u bij: Brood- en banketbakkerij Doe-het-zelf Spaar onze zegels! P. Krugerstr. 237, Vlissingen. Tel. 19010 tapijtcentrale woninginrichting NIEUWE Hobemstraat 69 telefoon 01184-17919 TAPIJTEN HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 23.580 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissin gen, Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koude kerke, Biggekerke, Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 47.060, verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV. Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: redactie vrijdag 16.00 uur. advertenties vrijdag 17.00 uur. Boekhandel Bikker, 16.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 161.750

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 3