12 mei MOEDERDAG! [leuke i GANGMAKERS 4». 3 BETALEN B. TULLENAAR £}-. v. d. 3*Cettery MAAK ZELF WAT MOOIS VOOR MOEDER keuring anno slagerij snel DE OPEL-DEALER BETAALBAAR BETER z JANSSENS VLISSINGEN B.V. mm mnw« FOTO DEBT VRUCHTENBROODJES 3 BETALEN ORANJE GEBAK SS BINNEN 5 MINUTEN! f 595,- inclusief B.T.W. maakt donderdag 2 meVa.s. een IS KWALITEIT....!!! Nieuwendijk 35-39, Vlissingen. (bij nieuwe jachthaven) Tel. 01184 12209. Oók op maandag-middag geopend Lekker voor tussendoor U eet ze thuis of op het kantoor Daarom doen wij er 4 in een pak voor uw en ons gemak, Vrijdag en zaterdag Paul Krugerstraat 65 Vlissingen - telefoon 12859 A.s. zaterdag 4 halen Maandag 29 april (winkel open tot 17.00 uur) Brood- en Banketbakkerij Scheldestraat 58 VLISSINGEN VLISSINGEN Badhuisstraat 60 01184-14081 AUTOBEDRIJF "BRITANNIA" B.V. De NSG heeft ook iets tegen do-re-"1'"13 do-re-mi .fa doorklinken. gratis informatie. voor vers naar uw eigen slager RUNDER en/of LAMSHART vaste lage prijs, kilo4.90 Donderdag VERSE NASI/BAMI 500 gram3.50 MAGERE SPEKLAPJES 500 gram4.45 CORDON BLEU 100 gram1.75 Vrijdag Zaterdag MALSE RIBLAPPEN 500 gram9.25 MAGERE HAMLAPPEN 500 gram6.95 VERSE KIPFILET 500 gram7.95 natuurlijk.~van uw slager! ■0- EVENEMENTENKALENDER sH®r VOOR VLISSINGEN "decoratie" VOOR UW VASTE Woensdag 24 april 1991 DE VLISSINGER 3 Logisch toch: voor zo'n keuring ben je bij je eigen garage toch stukken beter uit? i v V ÉÉN tg® t - T Goede waar koopt u bij: Brood- en banketbakkerij fantastische vergrotingen van uw eigen negatief. Deel ver groten ook mogelijk. Ten eerste omdat die uiterst nauwkeurig alle verplichte punten bekijkt. En ten tweede niets voor zo'n APK rekent als u komt voor APK specifieke Fiat know-how originele Fiat onderdelen vakkundig opgeleide monteurs klaar terwijl u wacht een grote beurt. Komt u alleen voor zo'n APK, dan kunt u erop wachten. Daar komt nog bij dat niemand uw Fiat beter kent dan een Fiat monteur. En moet er wat vervangen worden, dan gaat er natuurlijk niets boven een origineel Fiat onderdeel. VLISSINGEN. INDUSTRIEWEG 19. TEL. 01184 -1 77 36 De Nederlandse Stichting Geluidhinder heeft iets tegen lawaai: NSG, Postbus 381.2600 AJ Delft. Tel.: 015-562723 Hogeweg 138 01184 13971 VLISSINGEN St.Jacobsstraat 3 01184 12570 ONDERHOUDSVRI|E ACCU'S Een snelle start. Scherp licht. Snelwer kende achterruitverwarming. Aanjager en radio. Allemaal zaken waarbij de accu een belangrijke rol speelt. Prijs? Al vanaf f134,- heeft u een onderhoudsvrije accu, inclusief montage en 3 jaar garantie. OPEL-SPORTBOX Niet alleen te gebruiken voor het opbergen van ski's. Maar ook voor tenten, rugzakken, koelboxen. Vrijwel alles past erin. Dus zowel 's winters als 's zomers een ideaal accessoire. Prijs ZONNEDAK Meer licht en frisse lucht in uw auto. Past op iedere Opel. Montage bin nen 1 dag! Maak gauw- een afspraak, want dit kwaliteitsdak kost slechts f 499,- inclusief montage. Met onze geav»nceerde aPParatvUr *0nfr°'«*n*io.a *°°dpleeg uv Opel-deaJer. UEOPEL DEALER ZEKERHEID V(X>R ALLES. Pres. Rooseveltlaan 772, Vlissingen, tel. 01184-17100 donderdag 25 april tot en met woensdag 1 mei 1991 Do. 25 apr. Sted. Museum Vlissingen, Bellamy- 1991, park 19, LEZING NICO OUT, CONSU- 20.00 u. LENT CULT. VORMING, DOCENT KUNSTBESCHOUWING/KUNSTGE SCHIEDENIS EN RECENSENT BEELDENDE KUNST MET ALS TI TEL "VISIES OP KUNST". Toegang leden gratis, niet-leden f 2,50. Org.: Ver. Vrienden van het Stedelijk Mu seum. Do. 25 apr. Happy Buccaneer, A. Dekenstr. 5, 1991, OPEN 301 DARTTOURNOOI. Deelna- 20.00 u. me f 5,—. Org.: Happy Buccaneer. Vr. 26 apr. Wijkc. Open Hof, A. Gogelweg 59, 1991, SLOTAVOND. Org.: Diaporamaclub, 2030 u. regio Middelburg. Vr. 26 apr. Cosmo, Voltaweg, COTTON CLUB 1991, MET DEZZ EN RENÉ FROGER. En- 21JJ0 u. tree f 7,50. org.: Cosmo. Za. 27 apr. "De Blazer", Ritthemsestr. 45, Oost- 1991, Souburg, FANCY-FAiR T.B.V. UNIFOR- 10.00- MENFONDS. Org.: Muziekver. Vlijt en 18.00 u. Volharding. Za. 27 apr. Britannia-Watertoren, Piccard, Sols- 1991, kin, SHANTYFESTIVAL. M.m.v. "Sta- 1430- re Dzwony" met Stan Hugill, Stuart en 17.00 u. Mary Frank, "S.O.S.-Blootland", Hugh en Fiona Kennedy, Windkracht 8, Tony en Beryl Davis. Elke groep zal in elke zaal een programma van 25 min. verzorgen. Toegang gratis. Org.: Scheldeloodsenkoor Vlissingen. Za. 27 apr. De Zwaan, STEC speelt "Anna 1991, Christie". Zie 13 april. 20.00 u. Zo. 28 apr. Happy Buccaneer, A. Dekenstr. 5, 1991, OPEN-POOL-BIUART. Deelname 14.00 u. f 2,50. Org.: Happy Buccaneer. Di. 30 apr. KONINGINNEDAG. Zie voor de activi- 1991 teiten in de wijken de huis-aan- huisbladen. Di. 30 apr. Vanaf 08.00 uur, Binnenstad, 1991 VRIJMARKT. Di. 30 apr. Wijkc. Open Hof, KINDERSHOW MET 1991, O.A. POPPENKAST, KWIS, SONG- 10.00 u. FESTIVAL, CLOWN. Toegang gratis. 12.00 uur - Optreden muziekkorps Blue Spirit. Org.: Aktiviteitenkomissie Open Hof. Di. 30 apr. Oranjeplein, Oost-Souburg, CON- 1991, CERT FANFARE VLIJT EN VOLHAR- 1030 u. DING. 18.30 uur - Vertrek Oranjeplein, GEKOSTUMEERDE KINDEROP TOCHT M.M.V. VLIJT EN VOLHAR DING EN MAJORETTENPELOTON SCHOONENBURG. Di. 30 apr. Oprit t.h.v. het Nollebos, ORANJE- 1991, 11.00 LOOP: PRESTATIELOOP 2,5 EN 7 en 11.15 u. KM. Inschrijven op het parkeerterrein van het Nollebos. Kosten tot 12 jr. f 2,—, 12 jr. en ouder f 3,50. Inl. 01184-62159. Org.: Atletica. Di. 30 apr. Inschrijven 13.00 - 15.00 uur, Tissink 1991 Bandenhandel, Gildeweg, ORANJE- RIT. Inschrijfgeld f 10,— en f 12,50 (na-inschr.). Org.: MAC De Zeeuwen. Di. 30 apr. Engelandweg, Vlissingen-Oost, 1991, CLUBWEDSTRIJDEN. Toegang gra- 12.30 u. tis. org.: MSV De Uitlaat. Di. 30 apr. De Lammerenburcht, ORANJEBAL 1991, M.M.V. BREAK-OUT. Toegang f 5,—. 2030 u. Org.: VCB Lammerenburg. Bellamy 19 hedendaagse kunst Vlissingen: 13 april t/m 26 mei SCHILDERIJEN VAN CHARLES VREUIS. Org.: Culturele Raad Vlissingen. Café Soif, Bellamypark 14, tot 28 april, ANNEMIEK VAN ROOYEN, TEKENINGEN EN SCHILDERIJ EN. 28 april tot 2 juni, BERT QUITE. Wo. 1 mei Bachten Komme, RUILAVOND I.S.M. 1991, "DE VERZAMELAAR". Tevens an- 19.00- sichtkaarten en munten en bijeen- 21.00 u. komst jeugdafd. Org.: Philatelica, afd. Vlissingen. Wo. 1 mei Vestzaktheater, LEZING DOOR PIET 1991, QUITE OVER ZIJN BOEK "BARSTEN 20.00 u. IN DE FLES", JONGENSJAREN IN VLISSINGEN 1940-1947. Gratis toe gangskaarten zijn verkrijgbaar bij de bibliotheek. Org.: Openbare Bibl. Vlis singen. Een ieder kan activiteiten en evenementen voor pu blicatie in dit blad opgeven tot uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de verschijningsdatum bij de Stichting Vlissingen Promotie, Nieuwendijk 15, 4381 BV Vlissingen, telefoon 01184 - 16874. tapijtcentrale woninginrichting NIEUWE Hobemstraat 69 T»ni irru telefoon 01184 17919 TAPIJTEN HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 23.580 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissin gen, Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koude- kerke, Biggekerke, Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 47.060, verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV. Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: redactie vrijdag 16.00 uur. advertenties vrijdag 17.00 uur. Boekhandel Bikker, 16.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 161.750

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 3