WWV Pannekoekenhuis Vlissingen biedt meer mogelijkheden Angèla Rijken kreeg creatieve genen mee Super Mix Middelburg reorganiseert buurtwinkel Multi Colour wil ook multifunctioneel zijn Lentefeest geslaagd Kruiswoordpuzzel Focus Optiek introduceert primeur Voorlichting scharrelvlees Jantje Beton steunt jeugdwerk op Walcheren WEEFATELIER EN EXPOSITIERUIMTE IN OUDE BOEREN SCHUUR IHARTGRONDIG Kleingeld voor de rood-witten Ad Hanneman Woensdag 24 april 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 11 UIT HET ZAKENHART Een midgetgolfbaan met restaurant moet de gouden combinatie worden voor het Pannekoeken- huis in Vlissingen. Barbecuen in een serre, dat is het laatste nieuwtje dat het Panne koekenhuis in Vlissingen in huis heeft gehaald om klanten te trek ken. Vorig jaar al werd de midget golfbaan vernieuwd, dit jaar werd het restaurant uitgebouwd en de menukaart aangepast. Om de nieuwe gerechten, de vlees- én visspecialiteiten en 's ochtends de lunch te kunnen be reiden is de keuken twee keer zo POPPENATEUER/GALERiE IN MIDDELBURG GEOPEND Angèla Rijken in haar nieuwe atelier. Angèla Rijken was de naaimachi ne zat, ging meer op de kunstzin nige toer. Een poppenatelier aan de St. Jansgang 5 is het resul taat. „Ik heb er geen opleiding voor gevolgd. Bij mijn geboorte kreeg ik wat prettige creatieve genen mee", luidt haar uitleg. Bij de opening op zaterdag 13 april bleek bovendien duidelijk dat haar plannen niet definitief waren. „Mijn vader (de kunste naar Piet Rijken red.) stelde me voor om de volgende expositie in te richten. Dat leek me wel wat. Dus maak ik er maar een galerie van. Dan kunnen meer kunste naars exposeren en hoef ik niet zo snel poppen te maken". In het fris ogende atelier toont Angèla Rijken haar poppen. De gezichten en handen zijn ge maakt van klei en haar naai- ervaring is terug te zien in de pas sende kleding van de poppen. Haar creaties doen wat, zo zijn er muzikanten te zien en een scha ker onder een stolp peinst over de volgende zet. In november nam mevrouw Rij-' ken de voorhamer en begon met de verbouwing. „Het was eerst een garage. Ik heb er een muur uitgehaald en een stuk bijgetrok ken, waardoor het allemaal wat royaler is geworden. Ik heb inder daad bijna alles zelf gedaan. Al leen de ramen zijn door een timmerman er in gezet". Het atelier is van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur, de po ppenex positie is te bekijken tot en met 11 mei. groot geworden. De grote serre, die al bestond, werd omgetoverd tot restaurant. Enkele grote schuifdeuren kunnen bij mooi weer helemaal open worden ge zet. Op een open barbecue kun nen de gasten zelf hun vlees bereiden. Volgens eigenaar Jerry van Zuylen is de ruimte zeker voor personeelsfeesten en feesten waarbij de gasten bezig moeten zijn erg geschikt. Het Pannekoekenhuis aan de Van Woelderenlaan organiseert ook verjaardagsfeesten voor kinde ren. Daarvoor wordt samenge werkt met Alhambra. De kleintjes gaan eerst naar de film waarna ze in het Pannekoekenhuis ont vangen worden met poffertjes en pannekoeken. Naderhand mogen ze zich op de midgetgolfbaan gaan vermaken. De banen wer den afgelopen seizoen vernieuwd en zijn dit jaar geëgaliseerd. In de zes jaar dat Jerry van Zuylen nu eigenaar is van het minigolfter rein heeft hij de zaak grondig ver anderd. Wat begon als een houten hok met een verouderde golfbaan is nu uitgegroeid tot een modern complex. „De belangrijk ste wijzigingen zijn nu doorge voerd", besluit een tevreden Jerry van Zuylen, „maar kleine aanpassingen zullen er altijd wel blijven." De Vlissingse scharrelslagerij Muilwijk, gevestigd aan de Scheldestraat, heeft een voor lichtingsavond over het slachtrijp maken van het scharrelvarken gehouden voor de Vereniging Ne derlandse Katholieke Vrouwen. De avond werd verzorgd in sa menwerking met Marijke Dee- gens van de Stichting Promotie Scharrelvlees en de Internationa le Scharrelvlees Controle Met behulp van een videofilm werd het verschil getoond tussen het opfokken van varkens in de bio- industrie en het fokken van scharrelvarkens. Aan deze avond was tevens een prijsvraag verbonden waarmee een pakket scharrelvlees ter waarde van 50 gulden kon wor den gewonnen. Winnares werd E.J.H. Bik uit Vlissingen. De supermarkt van de heer G.M. Mix aan de Euromarkt in Middel burg ging vorige week danig op de schop. De winkel werd totaal anders ingedeeld, er kwam een gedeeltelijk nieuwe inventaris en ook de witkwast werd kwistig gehanteerd. Dit alles resulteerde in een veel ruimer loopgedeelte en een assortimentsopstelling, die duidelijk ook is afgestemd op de kleinere huishoudens. De her opening vond plaats op 14 april. „Ook in onze wijk, de Griffioen, neemt de vergrijzing zienderogen toe en daar moet je als buurt- supermarkt op inspelen", zegt eigenaar Mix aan de vooravond van de heropening. „Het koopge drag verandert, de huishoudens worden kleiner en de vraag naar bepaalde artikelen als reform- en dieetvoeding neemt toe. Daar heb ik dan ook een zeer uitge breid assortiment van in huis. Op mijn vlees- en groenteafdeling is alles vers en ook in zeer kleine Eigenaar G.M. Mix in de vernieuwde supermarkt. hoeveelheden verkrijgbaar eg daarbij werd de afdeling in kleine huishoudelijke artikelen met ga ren, naalden, nagelborstels en dergelijke weer in ere hersteld. Bij de nieuwe, meer efficiënte inde ling van de zaak kregen wij goed advies van het Superconcern, waar de driehonderd Super winkels bij zijn aangesloten. Vooral door de Sterspot, die Su per momenteel op de tv draait, mag ik niet klagen over de toe loop in onze zaak", zegt de heer Mix, die al 18 jaar aan de Euro- markt zijn winkel drijft. Middelburg heeft er weer een ex positieruimte bij. Morgen wordt aan de Torenweg het weefatelier Multi Colour geopend. In de voormalige schuur waar het weefatelier van Rineke de Groes werd ondergebracht, is ook ruim te geschapen voor exposities en het houden van lezingen of dia avonden. Tijdens de Open-huis- dagen op 25, 26 en 27 april geeft Multi Colour tien procent korting op alle garens en is er te vens een tentoonstelling te zien van staal- en touwplastieken die vervaardigd werden door Anneke Ruimschotel en van handge- vormde keramiek uit atelier Ka- troen van de Belgische Jeanine de Prez. De tentoonstelling duurt tot en met 21 mei. Na een jaar van zweten en zwoe gen, zoals op de uitnodiging staat, is het dan zover voor Rine ke de Groes-Oversloot. De oude schuur waarin wonen en werken wordt gecombineerd, is klaar om getoond te worden aan het pu bliek. Haar hobby van weven en spelen met garens resulteerde in een drie jarige opleiding aan het Stedelijk Textiel Instituut in Gent en zo maakte Rineke de Groes van een liefhebberij haar beroep. In het nieuwe weefatelier vindt de bezoeker een keur aan Noorse garens om zelf aan het weven te gaan. Ook is er volop keuze in door haar zelf geweven truien en jackjes. De meeste kledingstuk ken werden gemaakt met katoe nen of katoen-linnen garens, waar momenteel de grootste vraag naar is. Rineke de Groes aan het werk in haar nieuwe weefatelier. „Omdat er veel ruimte overbleef in het atelier, besloten wij om aan kunstenaars, die nog naamsbe kendheid moeten krijgen, exposi tieruimte ter beschikking te stellen. Tot 21 mei is dat de wel zeer bekende Anneke Ruimscho tel, maar van atelier Katroen uit België zullen veel minder mensen gehoord hebben. Daarna volgt de expositie Staal en Licht, siersmeedwerk van de heer L. Meiers uit Veere, ondermeer lan tarens, en Staal en Afdruk, etsen van Jan van den Broeke en aqua rellen van Carla van de Puttelaar en Jos Staalenhoef. Deze ten toonstelling loopt door tot 22 ju ni", vertelt Rineke de Groes. Voor het exposeren werd een speciale, wand met goede lichtin val gereserveerd, maar ook de rest van de ruimte kan worden afgehuurd voor het houden van lezingen of dia-avonden. Er is plaats voor groepen tot 25 perso nen. Multi Colour aan de Torenweg 4a in Middelburg, afslag Arnestein- Veere, telefoon 01180-35641, is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Op zondag en maan dag is het weefatelier gesloten. VERTIKAAL: 1 huisdier; 2 onbep. hfdtelw.; 3 doortochtgeld; 4 hel dendicht; 5 stuk hout. 6 landbouwwerktuig; 7 schrede; 8 hoofdkerk; 11 gewricht; 12 ziekte; 13 stand; 14 niet breed; 16 sportterm; 17 zeevis; 18 langzaam; 20 graansoort; 22 voorspel, 24 muzieknoot; 25 uitstalkast; 26 krokodil; 27 per adres; 29 serie 31 vette stof; 33 projektieplaatje; 35 weinig samenhangend; 37 telwoord; 42 leger plaats; 44 officieel stuk; 47 voorzetsel; 48 Europeaan; 50 ongaarne; 51 en andere; 53 boom; 56 muzieknoot; 58 zinnebeeld van kracht; 60 vuurwapen, 62 insekt; 64 duw; 66 vr. dier; 67 hoop, stapel; 68 man netjesbij; 70 muzieknoot; 72 uitroep van pijn. Oplossing van Puzzefkrant 17/4 HORIZONTAAL: 1 roebel; 7 robber; 13 appel; 14 neb: 16Fulda; 17 Luik; 18 morel; 20 loep: 21 Se; 22 wijnrood: 24 nl.; 26 keel; 28 goud; 31 ik; 33 TT; 34 gul: 36 Mr; 37 Ba; 38 nors; 40 merel; 42 krat; 44 cru; 45 pas; 46 gom; 47 aar 48 hals; 50 peper; 52 stro; 53 en; 54 L.K.; 56 las; 57 te; 58 N.N.; 59 raar; 61 bits: 63 me; 64 festoen; 67 la; 69 tape; 71 moord: 72 kade: 74 arend; 76 sok; 77 linie: 78 Belgiè; 79 jonker. VERTIKAAL: 1 ral; 2 opus: 3 epiek; 4 bek; 5 el; 6 terreur 8 of; 9 bul; 10 blond; 11 edel; 12 rap; 14 non; 15 beo: 18 mijl; 19 log; 22 wet; 23 dom; 25 pincher; 27 ets; 29 Urk; 30 matrone; 32 Koran; 34 gesel; 35 leges; 37 Baarn; 39 rul; 40 map; 41 lor 43 rat: 49 sla; 51 pastoor 52 set; 55 kaf; 57 tin; 59 repel; 60 rem; 61 bed: 62 slank; 63 mare; 65 SOS; 66 ork; 68 adie; 69 tab; 70 eng; 72 kin; 73 eer; 75 d.i.; 77 L.O. Winwoord: OUDE LIEFDE ROEST NIET Als ik twee ton in m'n achterzak had zou ik die aan de voetbal club Vlissingen geven. Waarom? Dat weet ik ook niet precies. Gewoon voor m'n gevoel, omdat er profvoetbal nodig is in Zeeland, vind ik, en omdat - en dat weet ik zeker - straks gefu seerd gaat worden. Minimaal moet de toekomstige kampioen Middelburg er bij. Maximaal mag Goes achter het groene laken, maar op z'n Watchers zou voor mij het leukste zijn. Eén bedrijf - Groenendijk, zo meldde de krant maandag - heeft van die twee ton tekort voor de laatste in de eerste divisie al dertigduizend afknabbeld. Een mooi voorbeeld van zaken doen en oog hebben voor klasse. Wie volgt weten we niet. Mis schien dat zo'n multinational in het Sloegebied oog krijgt voor het probleemgeval in het betaalde voetbal aan de Irislaan. Of die lijmenfabrikant in Goes. Dat zou pas echt leuk zijn. Maar misschien kunnen de Walcherse winkeliers een actie be ginnen. Op hun toonbank naast de kassa zou dan zo'n collec tebusje kunnen staan met het opschrift 'Vlissingen, een dubbeltje op z'n kant'. Het klein- en/ of wisselgeld verdwijnt dan gegarandeerd in het gleufje en aan het eind van de week zou de winkelier op zaterdagavond een kaartje voor een thuis wedstrijd kunnen kopen en de kwartjes dubbeltjes en stuivers aan voorzitter Dieleman overhandigen, gekregen van de lieve huisvrouwen die hun man betaald voetbal gunnen op zater dagavond zodat ze zelf het eigen net op de tv kunnen kiezen. Er zou ook een wedstrijdje ingebouwd kunnen worden. Wie het meeste inlevert, krijgt een gratis kaartje en na afloop gratis drinken in de kantine. Wedden dat zo'n actie werkt? In m'n café heb ik de kroegbaas gepolst, hij zag het wel zitten. Ook de uitbater van een gerenommeerd hotel-restaurant wilde er wel aan meedoen. Alleen het grootwinkelbedrijf keek op te gen de actie, er moesten dan teveel busjes worden neergezet omdat ze natuurlijk veel meer kassa's hebben en de CAO van de bedrijfsleider liet niet toe dat'ie op zaterdagavond werkte. Zo'n busje inleveren ligt immers in het verlengde van werk, werd me gezegd. Maar waar een wil is, is een weg, werd er onmiddellijk aan toegevoegd. Stel dat honderd Walcherse winkeliers mee zouden doen, goed voor gemiddeld vijftig gulden. Dat scheelt (a) weer hon derd toeschouwers, (b) 100 keer 50 is wekelijks 5.000 gulden en (cl keer acht is dat toch maar weer 40.000 gulden. Het lijkt inderdaad op het ouderwetse zendings- en missiebus je zoals dat vroeger op de toonbanken stond. En dat heeft per slot van rekening ook geholpen. Het Nationaal Jeugd Fonds, het fonds van Jantje Beton, stelt een financiële bijdrage beschikbaar aan een drietal instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van het jeugdwerk op Walcheren. De Speeltuinvereniging Vlissingen-Oost krijgt 10.000 gulden alsmede een laagrente- dragende lening van 4.000 gul- den vooi de renovatie van net speeltuingebouw. De Stichting Peuterspeelzaal Hummelhonk in Domburg krijgt 1.750 gulden voor de aanleg van een bui- tenspeelvoorziening bij de speel zaal. De derde gelukkige is de Stichting Peuterspeelzaal Veere met een gift van 6.500 gulden die ook bestemd is voor de aan leg van een buitenspeelvoor- ziening. schoots gebroken was. Ook kon er weer extra geld gegeven wor den aan de gestelde doelen: de Stichting Vakantiekampen voor Kinderen uit Tsjernobyl en de Stichting Zeeuwse Inspan. In de nacht van zaterdag op zondag kon Bikker nog niet exact zeggen hoeveel het Lentefeest had opge leverd, hij verwachtte zo'n f 35.000,-. Op de foto's impressie van het feest in Britannia aan de Vlissing se Bouelevard. Peter Bikker Uiteraard hadden de organiseren de Lions Vlissingen weer voor topartiesten gezorgd. René Fro- ger - zo werd eensluidend vast gesteld - was wel leuk, maar viel een beetje tegen. Daartegenover werden de uiterst charmante The Sisters geroemd. De dames tra den op aan het begin van de Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? 18 - 25 - 71 - 64 - 66 - 38 - 21 - 31 - 22 - 73 - 68 - 25 HORIZONTAAL: 1 soort meloen; 8 laagte; 9 familielid; 10 bittere stof; 12 niet scherp; 13 eensklaps; 15 Eng. titel; 17 gewrichtsholte; 18 lich, oefening; 19 lengtemaat; 21 tweetal, 23 voltooid; 24 tijdelijke toestand; 26 landpunt; 28 heden; 29 projektiel; 30 bijnaam; 32 pl. o.d. Veluwe; 34 papegaai; 36 honingdrank; 38 snarenspeeltuig; 39 blaas instrument; 40 zoogdier; 41 rund; 43 weide; 45 boomloot; 46 staaf; 49 deel v.e. klok; 52 bolgewas; 54 struisvogel; 55 rekening: 56 de ou dere; 57 flauwhartig; 59 rivier in Italië, 61 lidwoord; 62 gesloten; 63 vogelziekte; 65 koers; 68 onbezonnen; 69 sleepnet; 71 rivier in Rus land; 72 bloeiwijze; 73 spelleider. avond. Het had wat hem betreft nog uren kunnen duren, meende een man uit Goes, die voor de eerste keer naar Vlissingen was gekomen voor het Lentefeest omdat hij er zoveel van had gehoord. Peter Bikker vertelde namens de organisatie dat het Lentefeest niet meer weg te denken viel. Het is een traditie, zei hij toen de kleine uurtjes zich aandienden en het ijs voor veel bezoekers ruim- De optiplex vergemakkelijkt de keuze van een brilmontoor voor de klant. Focus Optiek aan de Nieuwe Burg in Middelburg hield eind vo rige week drie open dagen ter in troductie van een nieuw systeem voor de juiste keuze van een bril montuur waarmee de zaak is uit gerust, de optiplex. De optiplex is een spiegel met In- gemonteerde camera. Het princi pe is dat de klant, terwijl hij in de spiegel kijkt, zelf op een knop drukt om zijn eigen beeltenis vast te leggen. Dit beeld verschijnt op een televisiescherm dat met de optiplex verbonden is. Naderhand kunnen vier foto's, waarop de klant met verschillende monturen te zien is, tegelijkertijd op het scherm worden getoond. Hier door wordt de keuze vergemak kelijkt. Met het optiplexsysteem, dat pas in maart in Nederland geintroduceerd werd, heeft Fo cus Optiek een primeur voor Zee land in huis gehaald. De reactie van het publiek was erg positief, hoewel veel mensen er zich ei genlijk niet van bewust waren dat het een nieuw systeem be treft. Behalve de optiplex zijn bij de brillenzaak nu ook nieuwe montuurmodellen te bezichtigen en een collectie zonnebrillen, waaronder de allernieuwste Ray- Ban modellen. Zien en gezien worden. Zo lijkt het parool te luiden van de be zoekers aan het Lentefeest. Chic en vrolijk uitgedost - „Het on derste uit de kleerkast", merkte een jeugdige bezoekster op - werd zaterdagavond in het Vlis singse Britannia opwachting ge maakt.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 11