sssss Vlissings bier een feit Dierenspeciaalzaak Poppe in Vlissingen verbouwd DOE HET ZELF Burgervaders willen meer Kinderen leggen kransen Kruiswoordraadsel Discoboatdansen bij De Viking Primavera nu nog meer trendy Pet's Place eerste supermarkt voor dieren in Zeeland Chauffeurs geslaagd Introductie programma voorbereiding pleegzorg Vliegtuigen KLASSIEKE BOEKENKAST Thema-avond OM ZELF TE MAKEN Sociale Vernieuwing 11U111 Themamiddag arbeids- en ontslagrecht Radio Walcheren bestaat 25 jaar IH ARTGRON DIG Ad Hanneman Woensdag 10 april 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 9 UIT HET ZAKENHART Een lekker biertje. Dat was de eensgezinde reactie van het ge zelschap dat vorige week don derdag bijeen was gekomen in café De Brasserie om voor het eerst kennis te maken met het 'Flesse-Bier uit Vlissingen'. De associatie van Vlissingen, de stad van De Fles en bier was een juiste, zei burgemeester Jaap van der Doef nippend van een glas met het lichtbruine vocht.„Het bier proeft eerst zoet en daarna wat bitterder. Het laat de smaak na voor een volgende slok", con cludeerde Jan van Schaik, lid van de Walcherse Bier Academie. Hij was enkele jaren geleden Neder lands kampioen bier brouwen. Tijdens een informele bijeen komst in de Stadsschouwburg te De rubriek "Hartgrondig" in uw bladen van 3 april j.l. heb ik met belangstelling gelezen. De ironie is dat één van de vorige bewoners van het boerderijtje van professor Boender, jaren geleden, even eens in hevige mate geïrri teerd raakte. Echter om een heel andere reden. Die vorige bewoner/eigenaar was een oom van mij. En het was halverwege de bezetting dat mijn oom's boerderijtje werd gevorderd door de Duit se weermacht. Mijn oom werd van huis en haard ver dreven en heeft hélaas zijn geliefde plekje nooit meer te rug gezien. Ik neem aan dat de professor graag wil (blijven) wonen waar hij dit wenst. En daar om vliegen nu die lesvliegtui- gen van de Koninklijke Luchtmacht af en toe boven Walcheren. Ze vliegen voor het behoud van vrede, vrij heid en veiligheid. Ook voor die van de professor. Als u begrijpt wat ik bedoel. J.C. van Winkelen Noordweg 59 Serooskerke (W) Middelburg zal op vrijdag 12 april om 15.30 uur het TOP - voorbe reidingsprogramma - voor pleegouders worden geïntrodu ceerd door de Centrale voor Pleegzorg Zuid-Holland/Zeeland. Tevens zal dan informatie worden verstrekt over het voorjaarsactivi teiten-programma Zeeland 1991. De bijeenkomst is bedoeld voor pleegouders, aspirant-pleeg ouders, medewerkers van erken de plaatsende instellingen en overheden. Op 3 mei zullen schoolkinderen uit Arnemuiden in het kader van de actie 'Adopteer een monu ment' kransen leggen bij de drie oorlogsmonumenten aan de Sloedam. De kransleggingen vinden plaats ter gelegenheid van de jaarlijkse overdracht aan de leerlingen van groep 7 van de school die het monument heeft geadopteerd. Dat zijn voor het Schotse monu ment de obs De Polderburcht, voor het Franse monument de cbs Het Baken en voor het Cana dese monument de cbs Konin- ging Beatrix. De kransleggingen vinden plaats om 10 uur waarna er een korte ontvangst wordt ge houden in het gemeentehuis. Dat plaatsen als Veere, Oost- Souburg en Middelburg wel hun eigen merk bier brouwen en Vlis singen de grootste stad bij deze traditie achterwege bleef was voor Frits Lourens, de eigenaar van De Brasserie, een doorn in het oog. Hij stelde daarom een recept samen foor een bier dat in België gebrouwen en gebotteld moest worden. Na ruim ander half jaar zoeken had hij uiteinde lijk een optimale en plezierige smaak gevonden. Lourens: „Het is geen Turbo-Bier, maar een bier om eens echt voor te gaan zitten en zalig van te genieten". Afgelopen weekend werd het bier, dat ook op fust verkrijgbaar is in Breda en Rotterdam, gepre senteerd. Op het ogenblik is het te koop bij de Ouwerkerkse slijte rijen en in De Brasserie zelf. De flesjes zijn voorzien van een origi neel en herkenbaar etiket waarop de afbeelding van Michiel de Ruyter prijkt. Burgemeester J.C.Th, van der Doef Het zich het V/issingse Flessenbier goed smaken tijdens de openingsceremonie in Vlissingen van het feest rond 6 april 1572. Voorzitter van de Stichting Vesting Vlissingen M.G.W. Wiessner wacht vol spanning op de mening van de burgemeester. Na zes weken in een container hun winkel te hebben gedreven, konden Peter Poppe en zijn vrouw Inge eindelijk vorige week donderdag hun geheel vernieuw de dierenspeciaalzaak in de Aag je Dekenstraat aan hun klanten tonen. Alleen de winkelpapagaai Jakko bleek nog wat moeite te hebben met de andere indeling en de gladde vloertegels. Het echtpaar Poppe toonde zich ech ter meer dan tevreden met de nieuwe opzet. „Vier jaar geleden nam ik de zaak van mijn vader over, die dertig jaar terug met een winkel in vo gels en zaden begon", vertelt ei genaar Poppe. „Er kwamen steeds meer afdelingen bij, on dermeer artikelen voor de rui tersport. Dat is een groeiende markt, terwijl de hengelsport ge heel op zijn retour is. Er valt nau welijks meer iets te vangen en als het lukt zijn de vissen vaak ziek en niet eetbaar". „Bij de verbou wing", vult zijn vrouw hem aan, „is de zaak beter ingedeeld en kwam de trap die nog steeds midden in de winkel stond, te vervallen. De hele winkel werd ruimer en lichter door de witte tinten. In de dierenwinkels zijn steeds meer uiteenlopende arti kelen verkrijgbaar, maar sommige dingen als joggingpakjes en schoenen voor honden zal je bij ons nooit vinden. Zoiets is in Zee land onverkoopbaar, daar zijn wij veel te nuchter voor". Twaalf chauffeurs van touring- carbedrijf Carlier te Middelburg zijn op 4 april geslaagd voor het rijkserkende diploma touringcar chauffeur. Het examen werd afgelegd na het volgen van een 1-jarige cur sus, waarin ondermeer aandacht wordt besteed aan topografische kennis, voertuigenkennis, EHBO, hartreanimatie en reisdocu menten. De twaalf geslaagden zijn: J. Bour, W. Craanen, H. Diks, W. van Dalen, P. van Haaren, E. de Kindt, J. Minderhoud, S. van der Meulen, M. Roelse, P. Suijker- buijk, W. Vergouwe en P. de Wilde. Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? 36-54- 13- 39-72-52-57-29-46-65- 11 HORIZONTAAL: 1 vervelend; 4 guineas biggetje; 7 verbinding; 10 voorzetsel; 11 hengst; 12 intrige; 14 kwajongen; 17 beroemdheid; 19 vis; 20 brassière; 21 mejuffrouw; 23 Europeaan; 24 lumen; 25 kaart; 28 Fr. lidwoord; 29 myth, figuur; 31 papegaai; 32 niet vroeg; 35 in orde. 37 levensroof; 40 gereed; 41 wattuur; 42 voorzetsel; 43 getal; 44 rangtelwoord; 47 sporter; 49 meisjesnaam; 50 kunst; 52 meisjes naam; 54 muzieknoot; 55 pl. in Overijssel; 58 te koop; 60 familielid; 62 meisjesnaam; 63 op erewoord antwoord; 64 uitwas; 65 myth, figuur; 67 groep mensen; 69 automerk; 70 vrucht, 71 onbedekt; 72 drank; 73 lage diersoort; 74 nachtmerrie. VERTIKAAL: 1 pl. in Azië; 2 eiland; 3 troep; 4 groep kunstenaars; 5 dessert; 6 myth, figuur; 7 holte; 8 tegen; 9 schrale; 13 priester; 15 plant; 16 Bijb. naam; 18 verharde huid; 20 vogel; 22 zijrivier v.d. Donau: 25 waterkoud: 26 bijwoord; 27 plaaggeest; 30 piek; 33 nauwe doorgangen; 34 vr. munt; 36 in dit teken, 38 dienovereenkomstig, 39 org. v.d. Ver. Naties: 45 Eng. bier; 46 werktuig; 47 massa; 48 honger; 49 kegelvormig, 51 rhodium; 53 plaats; 54 gids; 56 geen enkele zaak; 57 volgorde; 59 doorschijnend; 61 adem, 64 feestgewaad; 66 pape gaai; 68 esperanto; 69 beroerd. De heer en mevrouw Poppe met winkelpapagaai Jakko: geen joggingpakjes voor honden. Sinds enkele weken is de mode winkel Primavera aan de Ooststraat te Domburg geheel vernieuwd weer geopend. De verbouwing heeft aan de vorm van de winkel niets veranderd, enkel het interieur heeft een ge daante verwisseling ondergaan. „De winkel was voorheen wat rommelig en onoverzichtelijk", zegt Ronald Vonk, die samen met zijn vrouw de zaak runt. „Het was echt hard nodig dat er eens rigoureus ingegrepen werd". In één week was de verbouwing, op enkele kleine dingen na, een feit. De stenen vloer werd ver vangen door een parketvloer, voor de verschillende spotjes kwam één belichtingssysteem en de muren werden in een warme zalmtint geschilderd, in plaats van het kille wit van voorheen. Het ingrijpen heeft tot gevolg dat het geheel nu meer open is en een rustigere, wat meer trendy sfeer uitademt. De nieuwe collectie kleren hangt overzichtelijk uitgestald aan de verschillende rekken. De mode zaak, die zich onderscheidt van andere zaken door de verkoop van wat exclusievere kléding heeft ongeveer 20 verschillende merken in huis. Zo is er voor de vrouwen op middelbare leeftijd het klassieke merk Gardeur, voor de jongeren zijn er leggings, ber- mudas en korte strakke rokjes te koop van de merken Di Bari, Pig- na en het Duitse merk Joye and Fun. Van al deze kledingstukken is van iedere maat slechts één exemplaar in voorraad. Diegene die slaagt bij Primavera is er dus zeker van dat zij iets unieks heeft. Het modehuis trekt hiermee klan ten aan uit heel Midden-Zeeland. „Bovendien zijn de touristen na tuurlijk belangrijk", verklaart Joke Vonk. „Met wat sportievere kle ding richten wij ons voornamelijk op de vakantiegangers. Boven dien is er ook een kleine afdeling herenmode". Met het nieuwe uit erlijk van hun zaak denken Joke en Ronald beter aan de image te voldoen die hun kledingcollectie uitstraalt. Recreatiepark De Viking heeft er een nieuwe attractie bijgekregen, de zogenaamde 'discoboat'. Een waterbassin van tien bij vijf tien meter is de locatie voor dit ontwerp van Italiaanse afkomst, dat vergelijkbaar is met de bots autootjes op de kermis. Gezeten in één van de vier rubberen boot jes die worden aangedreven door een electro-motortje, is het de bedoeling de anderen te raken of juist te ontwijken. Door twee gul den in te werpen kan men vijf mi nuten op het water 'ronddiscoën'. Samen met de aanleg van een nieuwe midget- golfbaan, een speelhal en een nog aan te leggen speeltuin bete kent dit een aanzienlijke verrijking van het recreatiecentrum. Als houtbewerking uw hobby is dan is deze mooie boekenkast een ideaal werkstuk om te ma ken. Met wat planken, een paar afwerklijsten, hang- en sluit werk en de gedetailleerde Kar- weipost tekening maakt u hem in een paar avonden. Het ont werp is klassiek zodat de kast tijdloos is en goed zal staan in zowel een klassiek als modern interieur. De boekenkast is ca. 188 cm hoog en 92 cm breed, met drie open planken en één plank in de onderkast. Op de tekening zijn de onregelmatig gevormde de len op ware grootte afgebeeld, een materiaallijst geeft u precies aan wat u nodig hebt en de uit voerige bouwbeschrijving zorgt ervoor dat er niets mis kan gaan. De tekening kunt u bestellen door f 12,50 over te maken op postrek.nr. 3567600 van Kar- weipost, Vleuten, onder vermel ding van bestelnr. 1048 (F/VI Na ontvangst van uw overboe king krijgt u hem per omgaande toegestuurd. Wilt u meer weten of maakt u liever iets anders, bestel dan de Karweipost katalogus met af beeldingen van meer dan 300 werkstukken door 10, over te maken op bovengenoemd gi ronummer onder vermelding van Kat. 89. Op dinsdagavond 16 april houdt de afdeling Middelburg van de FNV om 19.30 uur een thema avond over Sociale Vernieuwing in de Stadsschouwburg te Mid delburg. In het forum op die avond heb ben zitting de voorzitter van de interdepartementale projectgroep Sociale Vernieuwing Jan Schae- fer, de Middelburgse wethouder F. Smitskamp en haar Vlissingse collega L. C. Poppe-de Looff, de nieuwe FNV-bestuurder in Zee land C. Damen en forumvoorzit ter Jan Bouma. Wie huisdieren heeft kan sinds vorige week voor alle benodigd heden terecht bij Pet's place in het Middelburgse Dauwendaele. Aan de Vrijlandstraat opende Pe ter Zuidweg zijn dierenspeciaal zaak die een onderdeel vormt van een keten van winkels onderge bracht in de Vendex Food groep. Pet's Place is de 55ste vestiging in Nederland en de eerste in Zee land. In de zaak wordt een zelfbedienings-systeem gehan teerd met 66 bakken dierenvoe- ding, waardoor volgens de eigenaar de prijzen extra aantrek kelijk zijn voor de klant. Pet's Pla ce is hiermee de eerste dieren-supermarkt in Zeeland. In de de nieuwe dieren speciaalzaak, die als logo een hond, kat en konijn met strik voert, zijn naast de losse dieren- voeders ook verpakte merkartike len, accessoires, geneesmiddelen en boeken verkrijgbaar. Eigenaar Peter Zuidijk deed ervaring in de ze branche op via zijn echtgeno te, die reeds zeven jaar een Pet's Place in Dauwendaele: de klant schept zelf dierenshop annex trimsalon voert in Arnemuiden. Pet's Place, Vrijlandstraat 43-45 in Dauwendaele, Middelburg, is op maandag geopend van 9.00 tot 13.00 uur. Dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag van 9.00 tot 21.00 en op zaterdag tot 17.00 uur. een terugblik en veel muziek. Op vrijdag 12 april is er in het Mid delburgse Jacob Roggeveenhuis een gezellige avond waarbij ook de luisteraars uit andere tehuizen te gast zijn. De derde dag van de jubileumviering is zaterdag 13 april en is bestemd voor de me dewerkers. Van 17 tot 19 uur wordt een receptie gehouden in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg met aansluitend een feestavond. Het komende weekeinde viert Radio Walcheren, de omroep voor zieken, bejaarden en gehan dicapten, haar 25-jarig bestaan met een driedaags programma. Het jubileumfeest begint op don derdag 11 april met een marathon-uitzending in de Wal cherse ziekenhuizen. De uitzen ding is van 10 tot 22 uur met een eigen nieuwsdienst, interviews, studiogasten, een praatshow, De Kamer van Koophandel houdt op 18 april een themamiddag over arbeids- en ontslagrecht in hotel Arneville te Middelburg. De middag bestaat uit twee workshops, die worden geleid door de heren J. Vermeulen, di recteur van het arbeidsbureau Walcheren, en mr. D. Madna van De Klerk Adviesbureau. Deelna me aan één of beide workshops is mogelijk. De themamiddag wordt gehouden van 14.15 tot 17 uur. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel, tel. 01180-35536. In de knipselkrant van de gemeente Vlissingen lees ik regelma tig stukjes die ik in dagbladen heb gemist, dus stomweg over heen heb gelezen. Zo'n knipselkrant is makkelijk, het maakt je gemiste honger naar nieuwsvoer weer goed. Zo stond er in de knipselkrant van 23 maart een heel aardig bericht over onderbetaalde burgemeesters. Die brave eerste burgers vinden hun materiële positie niet slecht, maar de ho norering is onder de maat. Dat had hun vakbond vastgesteld, de Vereniging tot Behartiging der Belangen van Burge meesters, na een enquete. Nu heb ik steeds gedacht dat burgemeesters boven de partijen verheven opppergoden waren, die hun ooit gekoesterde poli tieke idealen in de diepvries hadden begraven om ze pas te voorschijn te halen als ze tweede kamerlid zouden worden. Na dat bericht denk ik er anders over. Het blijken gewone ambi- teuze - oftewel ontevreden - burgers, die niks boven de partij en staan, maar partij blijken te zijn. Natuurlijk had hun vakbond goed nagedacht alvorens kond te doen van 'het gegeven'. Re presentatie, onregelmatige uren, donaties die na Oort niet meer aftrekbaar zijn etcetera, etcetera werden opgevoerd als argument voor meer poen. Het was allemaal heel zielig en de burgemeesters hadden het er maar moeilijk mee. Ik vroeg me uiteraard af wat zouden burgemeesters als Rutten (Middelburg) en Van der Doef (Vlissingen) verdienen. Ik denk meer dan een ton en onze andere zes Walcherse ketendragers mogen toch gauw geschat worden op 75- tot 80 duizend gul den per jaar, exclusief onkosten. Niet mis dus, maar dat is nog altijd meer in het handje dan de onregelmatig werkende smel ter in het Sloegebied en zeker meer dan de vuilnisman die da gelijks de rotzooi van anderen moet aanpakken. Eigenlijk is het een hele afgang voor deze ambtsdragers, dat ze zichzelf zo te koop zetten. Mannen van stand horen dat niet te doen. En misschien is dat wel de grootste onthulling in de melding van de burgemeestersvakbond. t

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 9