Avondje griezelen met komische thriller Concert Oude Muziek Via de schuifdeuren nu op weg naar serieus amateurtoneel Blues op zondag Koperen jubileum buurthuis De Paraplu Concert BZN in Vlissingen Zeeuws Bierfestival met Beste Zeeuws Amateurbier STEC-THEATER BRENGT STUK VAN AMERIKAANSE TOPAUTEUR 11 APRIL T/M 17 APRIL IN MIDDEN ZEELAND ÏM MIDDELBURGS THEATER SPEELT 'MOORDKUIL' Benefietconcert ten bate van Multiple Sclerose Conflict Unieke weeftentoonstelling in Kloveniersdoelen Middelburg Expositie Charles Vreuls in Bellamy 19 Kaartverkoop Les Misérables Woensdag 10 april 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 7 IÏÏ is» is? lïï im I® In het Middelburgs Minitheater aan de Verwerijstraat kan er bin nenkort weer flink gegriezeld en gelachen worden. Vanaf 13 april In de Burgerzaal van het Middel burgs Stadhuis wordt op vrijdag 19 april om 20 uur een concert van oude muziek gegeven. Aan het concert werken mee Montserrat Figueras (sopraan), Jordi Savall (viala da gamba) en Rolf Lislevand (tokkelinstrumen- ten). Er zal Spaanse muziek ten gehore worden gebracht uit de 17e en 18e eeuw, die werd ge componeerd ten zuiden van de Pyreneeën. brengt het Middelburgs theater gedurende een maand de komi sche thriller Moordkuil van Ira Le vin voor het voetlicht. Het stuk speelt zich af in twee bedrijven en één decor. De vijf spelers zijn begin januari onder leiding van regisseuze Josien de Graaf aan de repetities begonnen. Een schrijver zoekt vruchteloos inspiratie voor een nieuw boek, dat hij wil gaan schrijven. Iemand uit zijn omgeving biedt hem een thriller aan, die hij persoonlijk in het afgelegen huis van de schrij ver komt afgeven. Niemand heeft hem daar zien komen dus nie mand zal merken als hij er ook niet meer vertrekt. En de schrijver heeft een nieuw verhaal hard no dig. Een verhaal dat hij onder zijn eigen naam kan uitgeven. Maar zijn vrouw wil die wel meewer ken? En hoe zit het met de voor spellingen van een Duitse helderziende? Genoeg vraagte kens om er een spannende avond van te maken. Het toneelstuk werd geschreven door Ira Levin, die ondermeer be kendheid kreeg door het ijzing wekkende verhaal over Rosemary's baby. De voorstellin gen van 'Moordkuil' vinden allen plaats in het Minitheater aan de Verwerijstraat 53 in Middelburg s'avonds om 20.30 uur op 13, 19, 20, 26, en 27 april en op 3, 10 en 11 mei. Op 5 mei is er een matinee dat om 14.30 uur be gint. Kaarten kunnen worden ge reserveerd bij Loek's Boekhandel en de VVV in Middelburg. Voor een uitverkocht huis geeft de groep BZN op zaterdag 13 april een concert in Vlissingen. Het concert zal gegegeven wor den in de sporthal Baskenburg te Vlissingen om 20.15 uur. Het is de derde maal dat BZN Vlissin gen aandoet tijdens hun toernee door Nederland. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Ma. t/m zo. van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als the ma 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iede- reeen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planeta rium. NMB bank. (A. Dekenstraat 1). Het Nieuwe Vlissingen, historie, verkeer, wonen, werken, winkelen, overzicht van de ontwikkeling van Vlissingen. Bezichtiging tijdens ka- suren NMB bank. Bellamy 19. (Bel lamypark 19). Charles Vreuls, hedendaagse kunst, (vanaf 13 april) Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m zo. van 13 tot 17 uur. Restaurant Gevangentoren. (Bou- 'evard de Ruyter). Tijdsbeeld, histo risch overzicht. Ma. t/m vr. van 12 tot 14 uur, 17 tot 21 uur, za. en zo. van 17 tot 21 uur. Stedelijk Museum Vlissingen, Bel lamypark 19, "Vlissingen, 6 april 1572", expositie originale tekenin gen van Cees van der Burght. (t/m 14 april). Van 10 tot 17 uur, za. en zo. 13.00 tot 17.00 uur. WEMELDINGE Ank Tanihatu, één van de spelers in de komische thriller. Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373, Dage lijks geopend. DONDERDAG 11 APRIL Kabaretvoorstelling Job Schu ring met 'Ezels en kwasten'. Vestzaktheater, Bellamypark, Vlissingen, 20.30 uur. Het Zuidelijk Toneel, 'Eindspel', Stadsschouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20 uur. VRIJDAG 12 APRIL Het Nederlands Kamerkoor m.m.v. Wyneke Jordans en Leo van Doeselaar, piano, Gehoor zaal, Middelburg, 20 uur. Rob van Houten Feike Boschma, mime en marionet tenspel, Stadsschouwburg, Mo lenwater 99, Middelburg, 20 uur. Job Schuring, solo-kabaret 'Ezels en Kwasten', 't Beest, Beestenmarkt, Goes, 21 uur. Cabaretier Marcel Boon, pro gramma 'Sjampoo in de ruimte'. Jongerencentrum Midgard, Kui perspoort 12, Middelburg, 20.45 uur. Jongerencentrum De Piek, Hel- lebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. ZATERDAG 13 APRIL Rave-on Party m.m.v. D-J's Ty rone Joshua, Jongerencen trum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 22 uur. Mathilde Santing Ensemble in 'Carried away'. Stadsschouw burg, Molenwater 99, Middel burg, 20 uur. STEC speelt 'Anna Christie', De Zwaan, Oost-Souburg, 20 uur. Stichting Middelburgs Theater, thriller 'Moordkuil', Middelburgs Minitheater, Verwerijstraat 53, Middelburg, 20.30 uur. Myrmidon, Zeeuwse hardrock band, Bar American, Plein 1940, Middelburg, 21 uur. Toneelvereniging Walichrum, thriller 'Het Fresness-mysterie', De Couburg, Koudekerke, 20 uur. Zeeuwse Muziekschool, bene fietconcert, Kloveniersdoelen, Achter de Houttuinen, Middel burg, 19.30 uur. ZONDAG 14 APRIL Bluesrockband Bullit, Bar Ame rican, Plein 1940, Middelburg, 15.30 uur. MAANDAG 15 APRIL The Amsterdam Mozart Play ers, kamerorkest m.m.v. piano duo Sepp Grotenhuis en Ellen Corver, Concertzaal, Middelburg, 20 uur DINSDAG 16 APRIL Toneelgroep Kameleon, klucht 'Samen verder', Bachten Reede, Vreedenhoflaan 42, Vlissingen, 19.30 uur. Jamsessie, 'Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. WOENSDAG 17 APRIL De Ivanovs, absurdistisch mu ziektheater, Stadsschouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20.30 uur. De Stichting Vrienden MS Re search houdt op zaterdag 13 april een benefietconcert in de Zeeuwse Muziekschool in Mid delburg ten bate van Multiple Sclerose. Aan het concert werken mee Maaike Bom (dwarsfluit), Saskia Boon (piano), Pierre de Nijs (gi taar), Moreno Beverini (saxo foon), blokfluittrio Dick Boon, een strijkersensemble olv Rien Hillebrand, de Swinging Sax's olv Moreno Beverini en een kinder koor olv Leny Stokman-de Graaf. Het concert begint om 19.30 uur. In het Ambachtencentrum van de Hollandse Hoeve in Goes wordt zaterdag 13 april vanaf 13 uur het tweede Zeeuwse Bier festival gehouden. Organisatoren zijn de Deltabrouwers en het Walcherse Gilde. Het festival bestaat uit een bier markt met onder andere bierbrouw-demonstraties en het proeven van allerlei soorten bier. Keurmeesters en een gespeciali seerde jury zullen bepalen welk bier uiteindelijk zal worden uitge roepen tot Beste Zeeuwse Ama teurbier 1991. De brouwer van dit bier staat zijn recept af aan brouwmeester Ad Schoenmakers en brouwt samen met hem dui zend flesjes bier met op het eti ket de naam van de winnaar. VRIJDAG 12 APRIL Alhambra I Vlissingen, 'Silence of the lambs' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Three men and a little lady' 19 uur, 'Slee ping with the enemy' 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'The godfather part 3' 20 uur. Grand theater Goes, 'Kindergarten Cop' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'The wit ches' 19 uur, 'Misery' 21 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Eline Vere' 19.30 uur, 'Easy Rider' 22.30 uur. ZATERDAG 13 APRIL Alhambra I Vlissingen, 'Silence of th'e lambs' 14, 19, 21.30 en 23.30 uur. Alhambra II Vlissin gen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Three men and a little lady' 14 en 19 uur, 'Sleeping with the enemy' 14 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissin gen, 'Ducktales' 14 uur, 'The god father part 3' 20 uur. Grand theater Goes, 'Kindergarten Cop' 19 en 21.30 uur. Electro Middel burg, 'The witches' 14 en 19 uur, 'Misery' 21 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Eline Vere' 19.30 uur, 'Easy Rider' 22.30 uur. ZONDAG 14 APRIL Alhambra I Vlissingen, 'Silence of the lambs' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 14 en 20 uur.. Alhambra III Vlissingen, 'Three men and a little lady' 14 en 19 uur, 'Sleeping with the enemy' 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Ducktales' 14 uur, 'The godfather part 3' 20 uur. Grand theater Goes, 'Ducktales' 16 uur, 'Kindergarten Cop, 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'The wit ches' 14 uur, 'Misery' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Eline Vere' 20.30 uur. MAANDAG 15 APRIL Alhambra I Vlissingen, 'Silence of the lambs' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, Dances with wol ves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Slee ping with the enemy' 20 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'The godfather part 3' 20 uur. Grand theater Goes, 'Kindergar ten Cop' 20 uur. Electro Middelburg, 'Misery' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Eline Vere' 20.30 uur. DINSDAG 16 APRIL Alhambra I Vlissingen, 'Silence of the lambs' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wol ves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Slee ping with the enemy' 20 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'The godfather 3' 20 uur. Grand theater Goes, 'Kindergar ten Cop' 20 uur. Electro Middel burg, 'Misery' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Eline Vere' 20.30 uur. WOENSDAG 17 APRIL Alhambra I Vlissingen, 'Silence of the lambs' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Three men and a little lady' 14 uur, 'Slee ping with the enemy' 14 en 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Duck tales' 14 uur, 'The godfather 3' 20 uur. Grand theater Goes, 'Ducktales' 16 uur, 'Kindergarten Cop' 20 uur. Electro Middelburg, 'Misery' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Eline Vere' 20.30 uur. DONDERDAG 18 APRIL Alhambra I Vlissingen, 'Silence of the lambs' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Slee ping with the enemy' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'The godfather part 3' 20 uur. Grand theater Goes, 'Kindergar ten Cop' 20 uur. Electro Middelburg. 'Misery' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Eline Vere' 20.30 uur. ZATERDAG 13 APRIL Schuttershoftheater Middel burg, 'Lady en de vagebond' 14 ZONDAG 14 APRIL Schuttershoftheater Middel burg, 'Lady en de vagebond' 14 uur. GOES Galerie llona Schmit Expositie schilderijen en andere werken. Ge hele jaar: Za. 14.00-17.00 uur. Prins van Oranje. Janny Witte-de Regt, schilderijen, tijdens ope ningsuren. Gemeente-archief. (Wijn gaardstraat 3). "Recht en krom", beelddocumentatie over bestuur en rechtspraak van de 15e eeuw tot 1811. Ma.-vr. 9.00-12.00 en van 13.30-17.00. MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin De lano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dingemans, Rob de Haan, olieverfschilderijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunsthandel De Witte Swaen;t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expo sitie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Da gelijks geopend. Galerie Willem Va der. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Da gelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Grootmede 66). Staal/touw plastieken, op tel. af spraak geopend, tel 01180-16323. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteen- sedijk 7). Expositieruimte: Aat Ver hoog, aquarellen. Souterrain: len van den Berg, Geweven wandkle den. Ma. 17.30-21.00 uur, di t/m vr. 10.00-21.00 uur, za. 10.00-13.00 uur. Zeeuws Documentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). 2e verdieping: Er zit 'muziek' in Zeeland, ten toonstelling. (t/m 13 april) Staats bosbeheer op Walcheren, tentoonstelling, (vanaf 15 april). Ma. 17.30 - 21.00 uur, di. t/m vr. 10.00 - 21.00 uur, za. 10.00 - 13.00 uur. Galerie Delta Nutsbedrijven. (Poelendaelesingel 10). Artistieke Trots, aardewerken bodemvondsten uit vervlogen tijden. Tijdens ope ningstijden. Balans 17. (Balans 17). Verplanke. Wo. t/m vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. (t/m 13 april). Zeeuws Museum. (Abdij 3). Wies de Bles, earthworks, recente sculp turen. (t/m 14 april). Wim Hofman, overzichtstentoonstelling van il lustratief en vroeger werk van Wim Hofman: 'De kleine Hofman - Wim Hofman verteldt'. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. Vleeshal. (Markt). Vleeshal II, Jo seph Semah. Tijdens openings uren. Francois Ryckhalshuis. (Dam 71). Passie en Pasen in de Prentkunst, Do. t/m za. van 13 tot 17 uur en op afspraak. Den Gespleten Arent. dhr. J Schier, pentekeningen. Maand april. Rabobank. (Hal Hoofdkantoor Lan ge Geere). Dicky Gast-Koning, aquarellen en olieverfschilderijen. Tijdens openingstijden bank. NEELTJE JANS Delta Expo. wisselexpositie Zeespiegelrijzing, een bedreiging. Dagelijks geopend 10 tot 17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. (Duinvlietweg 6). "Blij met een do de mus", aanwinsten- tentoonstellling. di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 13.30-17.00 uur, zo. 10.00-17.00 uur. Maandag gesloten. Toneelvereniging STEC uit Oost-Souburg stort zich met steeds groter enthousiasme op het serieuze amateurtoneel. Trad zij in het verleden veelal op met kluchten en andere tranentrekkers, met de opvoering van 'Anna Christie' van de beroemde Ameri kaanse auteur en Nobelprijswinnaar Eugene O'Neill mikt het ruim veertig jaar oude amateurgezelschap hogere ogen. De première van het toneelstuk, dat geregisserd wordt door Dick Zwitser, vindt plaats op zaterdag 13 april in buurthuis De Zwaan in Oost-Souburg. „Toneelvereniging STEC is bezig weg te komen van tussen de schuifdeuren, waar het al veel te lang heeft vertoefd, want er schuilt werkelijk talent onder de spelers van deze nu al meer dan veertig jaar oude amateurclub die tot één van de oudste van Zee land behoort", zegt Dick Zwitser, sinds anderhalf jaar vaste regis seur van het toneelgezelschap. „De keuze viel in het verleden vaak op kluchten en tranentrek kers, die zeer dicht bij het volkstoneel lagen en ook bij de streekromans, die het publiek thuis las. Voor de bezoekers vormt deze jaarlijkse voorstelling vaak het enige uitje op theaterge- bied en het is een publiek dat zeer trouw terugkomt. Toen ik bij mijn komst niettemin voorstelde wat serieuzere stukken te gaan spelen van goede schrijvers, vond ik onmiddellijk gehoor. Met de keuze van 'Anna Christie' wa gen wij ons aan een produktie die normaal gesproken alleen door beroepsgezelschappen wordt gespeeld en ik ben dan ook be hoorlijk gespannen," zegt de re gisseur niettemin lachend. Het toneelstuk 'Anna Christie' werd geschreven in 1921 door de toen 33-jarige Eugene O'Neill. Zelf was hij de zoon van een to neelspeler, maar tot zijn 25ste leed hij een zwervend bestaan totdat hij in een sanatorium be landde met TBC. Daar begon hij te schrijven. Al het werk van In de Kloveniersdoelen te Middel burg wordt van maandag 22 april tot en met zaterdag 4 mei een unieke weeftentoonstelling ge houden van amateurwevers/sters uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De tentoongestelde werken zijn gemaakt door leden van de regio Zuid-Nederland van de Landelijke Federatie Weefkontakt. De aan leiding tot het houden van de tentoonstelling is het feit dat de ze regio tien jaar bestaat. Uit de drie genoemde provincies wordt door amateur- en enige beroeps weefsters weefmateriaal bijeen gebracht dat in drie zalen van de Kloveniersdoelen wordt tentoon gesteld. Te zien zijn wandtapijten in verschillende technieken, kle dingstukken, linnengoed en an dere artikelen. Tevens zal de tentoonstelling worden verrijkt met enige weefgetouwen, waar op door bezoekers kan worden geweven onder leiding van erva ren weefsters. De tentoonstelling is geopend op maandag tot en met vrijdag van 11 tot 17 uur en op zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur. In Bellamy 19 te Vlissingen wordt van 13 april tot 26 mei een ten toonstelling gehouden van het werk van Charles Vreuls. De expositie van Charles Vreuls omvat recente schilderijen, die evenals zijn voorgaande werk sterk verbonden zijn met heden daagse muziek. Muziek zal dan ook een onderdeel uitmaken van de presentatie die in Bellamy 19 plaatsvindt. De officiële opening van de expositie is op zaterdag 13 april om 15.30 uur. De bluesrockband Bullit verzorgt zondag 14 april een optreden in Bar American, Plein 1940 te Mid delburg, vanaf 15.30 uur. Bullit brengt muziek die het best te omschrijven valt als stevige rock met een knipoog naar de blues. Het repertoire bestaat voornamelijk uit covers van The Rolling Stones, Stevie Ray Vaughn, ZZ Top, Albert Collins, Jeff Healey en Frankie Miller. Zaterdag staat in Bar American om 21 uur de Zeeuwse hardrock band Myrmidon op het program ma. Het repertoire bestaat uit eigen werk en covers van Van Halen, Thin Lizzy, Dio en Suicidal Tendencies, onder de noemer lek ker stevig en met een rauwe en ongetemde stijl. Stek tijdens de repetitie. O'Neill draait om hetzelfde the ma: De tegenstelling in iedere mens tussen zijn begeerten en verlangens en het fatsoen, wat mag en wat niet mag. In dit stuk ontmoeten wij een zootje mense lijk wrakhout dat maar voortdrijft in het schuim van het leven, zoals de regisseur in zijn voorwoord van het programma plastisch be schrijft. Hun onderlinge relaties zijn geblokkeerd door schijn en leugenachtigheid. Niemand durft eigen verantwoordelijkheid aan. De drie hoofdfiguren, de zeeman Chris, zijn dochter Anna en haar vriend Mat verliezen alle grip op hun omstandigheden en elkaar. De conflicten worden toege schreven aan het noodlot, waar niemand iets aan kan doen of veranderen. Hoe dit stuk vol menselijke zwakheden en emo ties tenslotte afloopt moet het publiek zelf gaan zien. De première van 'Anna Christie' vindt plaats op zaterdag 13 april in buurthuis De Zwaan in Oost- Souburg. Daarna volgen nog twee voorstellingen op 20 en 27 april. Aanvang 20.00 uur. Kaar ten zijn aan de zaal verkrijgbaar en bij Dick Schinkel Assurantiën, Paspoortstraat 18, Kakatoe, Ka naalstraat 37 en aan de Regen- tessestraat 20 in Oost-Souburg. Op 3 april startte Carré de ver koop van kaarten voor de tweede voorstellingsperiode van de musi cal Les Misérables, die loopt van 23 juli tot en met 27 oktober. De kaarten voor de eerste perio de zijn nagenoeg uitverkocht. De kaarten voor de tweede periode zijn verkrijgbaar aan de balies van alle twintig regio-hoofdkantoren van de Verenigde Spaarbank, tij dens de openingstijden van de bank. Het buurthuis De Paraplu aan de Alexander Gogelweg 59 in Vlis singen viert deze week haar 12,5-jarig jubileum onder het motto '12,5 jaar buurthuiswerk'. Aanleiding voor deze festiviteiten is het feit dat het buurthuis offi cieel afscheid neemt van haar be roepskracht Fred Hanny. Hanny is na 12,5 jaar werkzaam te zijn geweest in De Paraplu per 1 maart jl. in dienst getreden van de gemeente Vlissingen en heeft daar de taak om alle buurthuizen in Vlissingen te ondersteunen bij hun activiteiten. Ter gelegenheid daarvan wordt een expositie ge houden die een overzicht geeft van de activiteiten van de afgelo pen jaren. Ze omvat een ten toonstelling en een dia- en videopresentatie. De expositie is te bezichtigen op 10, 11 en 12 april van 14 tot 22 uur. Tevens wordt op vrijdag 12 april een multiculturele feestavond ge houden waarop afscheid wordt genomen van Fred Hanny. Ook heeft deze avond het karakter van een reünie bestemd voor een ieder die in de afgelopen periode met het buurthuis te maken heeft gehad. Van 19.30 tot 21 uur is er een informele receptie en aan sluitend een feestprogramma met onder andere muziek en dansvoorstellingen. Eén van de vele activiteiten van buurthuis De Paraplu is een handenarbeidc/ub voor kinderen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7