Mabelis in het nieuw Paashaas in Middelburg maakte veel mensen blij Scharrelboerderijen voor Vijvervreugd in Middelburg Bruidshuis Fiësta zet het bruidspaar in de schijnwerpers Trouwringen-show Kruiswoord raadsel Tien jaar Ad Doornen I 1 2 De stadse professor wil ons de weg wijzen Topslager Verboom verbouwde winkel Modijefsky 25 maart - 7 april MARTINSHOF TROUWRINGEN GLANSRIJK DE BESTE Juweliers Regionale ontmoetingsdag Zeeland Jubileum Ad Hanneman DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 3 april 1991 *De overhandiging van de beide boerderijen in Vijvervreugd. V.ln.r mevr. JL. Beije, Ine Kerstens, Caroline Zwiers en het echtpaar Muilwijk. „Ja, trouwen is weer helemaal in", glundert Trudie Autermans- Weug, eigenaresse van het bruidshuis Fiësta aan de Dam in Middelburg. „Het heeft een jaar of vier een beetje stilgelegen, maar het komt weer helemaal te rug." De twee bruidsshows die op dinsdag 26 en woensdag 27 maart in hotel Walcheren in Kou- dekerke werden gehouden waren dan ook zeer druk 'bevolkt' met aanstaande bruiden en bruide- gommen. Tijdens de shows werd een greep uit de omvangrijke col lectie van het bruidshuis getoond. Alhoewel wit nog steeds de meest verkochte kleur in bruids jurken is, veroveren ook andere kleuren langzamerhand wat ge bied. Mintgroen, zwart, cerise, blauw, niets is onmogelijk. „Jur ken die erg in zijn momenteel, zijn de zogenaamde 'Sissy' jurken", vertelt de 66-jarige eigenaresse. „Met van die grote pofmouwen, of strapless, en dan een wijde rok. Natuurlijk met veel kant en applicaties. Dat zijn geborduurde roosjes en andere dingen. Wat ook erg aanslaat zijn de nauwsluitende jurken." En niet allen de dames, maar ook de heren bekennen kleur. De geijkte smoking en het jaquet hebben plaats gemaakt voor spencer-jackets. Korte jasjes in verschillende kleuren en motie ven. Ook voor het vlinderdasje is een alternatief gevonden, name lijk een kort stropdasje dat meestal in dezelfde kleur als de revers van het jasje worden ge dragen. „Het is merkwaardig", zegt Trudie Autermans-Weug, „dat de bruidsparen er tegen woordig een werkelijk festijn van maken en daar ook heel veel geld ■svr GRATIS VIIDEOFILM Alles wat u weten moet voor een geslaagde huwelijksdag De mooiste gelegenheid om uw dierbaarste ring te kiezen natuurlijk bij: Wal straat 75, VLISSINGEN Tel. 01184-12385 Tops!age r Joh an Verboom en zijn zoon in de vernieuwde winkel Eén van de schitterende creaties, die werden geshowd tijdend de bruidsmodeshow van Fiësta. voor over hebben. Terwijl ze soms al jaren samenwonen. Leuk is dat." De vereniging 'Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941-1949' houdt op zaterdag 6 april een ontmoetingsdag in het Ontmoetingscentrum Dauwen- daele aan de Vrijlandstraat te Middelburg. De bedoeling van de ontmoe tingsdag is dat de bezoekers met elkaar ervaringen uitwisselen over de jaren die zij hebben door gebracht in het voormalig Nederlands-lndië. De schrijfster mw. Doorenbos-Swaving uit Mid delburg leest voor uit eigen werk en vertoont dia's uit voormalig Nederlands-lndië. Ook is er een foto-reportage te bezichtigen van de heer Andela uit Middelburg. De bijeenkomst begint om 13.30 Dit jaar bestaat de zaak 39 jaar. Dat betekent dat het volgend jaar feest is in huize Fiësta. „Ja, dat wordt fëèst hoor", glundert de ei genaresse. „Mijn zoons zijn er al volop mee bezig. Ik weet nog niet wat er precies te gebeuren staat, maar dat het groots wordt is ze ker." Ze vertelt verder: „In 1952 ben ik begonnen met de zaak. Toen verhuurde ik enkel nog maar jurken. Pas in 1957 verkocht ik de eerste trouwjurk. Aan een meisje uit Terneuzen. Naar dat meisje en naar andere meisjes die bij ons gekocht hebben zijn we op zoek, met het oog op het jubi leum." De show van bruidshuis Fiësta kwam mede tot stand dankzij de medewerking van kapsalon Chistian uit Vlissingen, bloemist Frans van de Paal uit Middelburg, schoenenzaak Shoerette uit Mid delburg, juwelier Van De Ree uit Middelburg, banketbakkerij Mostert uit Middelburg en huid verzorgingsinstituut José en Ce del uit Middelburg. De muzikale omlijsting van de avonden werd verzorgt door Passé Partout. Topslager Johan Verboom uit Vlissingen heeft zijn zaak een flinke 'facelift' gegeven door het plafond in de winkel te vernieu wen en achter de toonbank een kleurige strook lichtbeelden aan te brengen, waarop smakelijke vleesproducten staan afgebeeld. „De winkel toont daardoor op tisch veel ruimer en alles komt beter tot zijn recht", vertelt de slager, die samen met zijn echt genote, zijn zoon en dochter de slagerij bestiert, waarbij zij ook nog geholpen worden door twee personeelsleden. Tegelijk met de vernieuwing werd ook een grote oven in gebruik ge nomen, waarin verschillende ge rechten ter plaatse worden bereid. Zo werd het winkelassor timent uitgebreid met verschillen de gebraden vleessoorten, pizza's, stokbroodjes en quiches, die het de klant extra gemakkelijk maakt een smakelijk gerecht kant en klaar mee naar huis te nemen. Henk-Jan Mabelis, het creatie ve brein achter Maison Bollen van Zwienen, heeft voor deze keer zichzelf eens in een nieuw jasje gestoken. De ge renommeerde modezaak aan de Vlissingse Sint Jacobspas- sage is omgebouwd tot Ma belis Design. Mabelis noemt het liefkozend zijn "modetuin". Winkel en atelier zijn één ge heel geworden. In rustig antra ciet en wit met roze contrasten doet de zaak groter aan dan eerst. Pergola's, de doorkijk naar het atelier en een aparte glazen dakkoepel zor gen voor een intieme sfeer. K Uj et T Mabelis heeft de extra ruimte die is ontstaan benut door de merken Kipling en Fong Leng in zijn collectie op te nemen. Kipling is een jong, vlot en kwalitatief merk, de Fong Leng kleding zijn elegant en dragen duidelijk het stempel van de Nederlandse ontwerpster. Oplossing van Puzzelkrant 27/3 HORIZONTAAL: 1 smaragd; 6 ijsblink; 12p.a.; 13 ara; 15 pol. 16o.a.. 17 ent; 19 malaria; 22 per; 23 niet; 25 fagot; 26 lama; 27 camee; 29 sol. 30 vadem; 31 e k.; 32 grijs; 34 Deen; 36 re; 37 Venlo; 38 Eelde; 40 kans; 41 dank; 43 lotte. 46 terug; 49 e.a.; 51 vier; 52 aval: 53 do. 54 vlieg; 56 dak; 58 tegel; 60 Oder; 61 ke rel: 63 Togo; 64 top; 65 koralijn; 67 men; 68 i o.; 69 pop, 70 sen; 72 Ne; 73 ereprijs; 74 stengel. VERTIKAAL: 1 spencer; 2 maniak; 3 Ra; 4 arm; 5 gaaf; 7 spit; 8 boa; 9 11:10 noemer; 11 karamel; 14 sago; 18t.e.m.; 20 lasso; 21 Rolde; 22 pad; 24 tegen over; 26 landaulet; 28 ernstig; 30 veld rat; 33 ijl: 35 Ee, 37 val; 39 eng; 42 devotie; 44 te; 45 order: 46. takel; 47 e.v.; 48 kolonel. 50 aldoor; 53 degene; 55 iep; 57 arak; 59 gom: 61 kopij; 62 lijst; 65 kor; 66 nee; 69 p.p.. 71 N.N. Winwoord: RIJKSACADEMIE Moet nou een stadse meneer, een professor, ons komen ver tellen hoe we de Walcherse lucht kunnen schoonhouden van oefenende legervliegtuigjes? Dat kunnen we toch zeker zelf!! Toch werden we weer eens niet voor vol aangezien. Dat doen wel meer stadse meneren en mevrouwen in Zeeland. Vorige week zaterdag stond het zelfs in de krant afgedrukt. Iemand die heel ver in het milieu heeft doorgeleerd, in Rotterdam op de Erasmusuniversiteit werkt en het zich kan permiteren om in Vrouwenpolder te wonen wist dat we teveel over ons heen laten komen. Hebben wij Zeeuwen niet zo'n beetje het protesteren uitge vonden professor dr C. J. Boender? Wij kunnen ons eigen luchtruim toch wel schoonboenen. Net zoals wij tegen de eer ste kerncentrale hebben geprotesteerd. Precies. Die staat er en werkt, volgens sommigen tegen beter weten in en weer an deren zeggen dat geen vuiltje aan de lucht is. Maar we hebben ook tegen de Spanjaarden gevochten. Met succes. Ook de moffen in 40-45 hadden aan de Zeeuwen geen makkie. Alleen hebben we er nooit zoveel ophef over gemaakt zoals die stad se mensen doen. Het was opgelost en we gingen door met waar we gebleven waren. Professor Boender wil ons per limousine in Den Haag hebben, waar we dan eens flink aan de bel moeten trekken van de een of ander minister, die ons vervolgens verwijst naar het lands belang, Saddam Husayn als voorbeeld stelt en het leger verge lijkt met een dijk tegen wassend water. Niet meer doen dan naar Den Haag gaan heeft geen zin. We moeten het op onze manier doen. Ik stel voor dat we de han den in elkaar slaan en die oefenende vliegtuigjes op dinsdag avond eens flink de les lezen, ook de professor daar in Vrou wenpolder kan op z'n Zeeuws lekker meedoen. Wat te denken van massaal ballonnetjes oplaten met lekker licht gas, zodat ze hoog in de lucht ons leger zeer burgerlijk ongehoorzaam en anoniem de les kunnen lezen. Of de vuurpijlen die we van Nieuwjaar hebben bewaard om te gebruiken als Vlissingen in de beker tegen Ajax zou voetballen. Die kunnen we als 'ze' er aankomen afsteken. We kunnen daarnaast dat speciaal ingestelde 06-nummer (06-0226033) bellen en onze grieven spuien zoals op de klaagbox van de Vara op dinsdagmiddag, lekker fris van de le ver. En onze commissaris Boertien mag wat mij betreft per li mousine een dagje naar Den Haag gaan belletje trekken bij de minister. Maar dat is allemaal er naast. Misschien weet de professor nog meer middeltjes om de vlieg tuigjes te pesten behalve lekker veilig thuis of per telefoon zich te laten ondervragen door een journalist. Wat mij betreft mag hij het voortouw nemen in burgerlijk ongehoorzaam zijn. Maar dan wel op z'n Zeeuws. Lekker knus, overzichtelijk en niet al te hoog van de toren. Tenminsteals we echt willen dat dat leger-speeltuig maar boven het Ruhrgebied of waar dan ook moet gaan oefe nen. De afdeling Bezigheidsactivering van het Centrum voor Geestelijk Gehandicapten Vijvervreugd in Middelburg werd vorige week maandag verblijd met twee scharrelboerderijen van Playmo- bil. De aanzet tot dit gebaar werd gegeven door de vaste klanten kring van scharrelslagerij Muil wijk aan de Scheldestraat in Vlis singen. Gedurende een aantal maanden hielden de scharrelslagerijen in Nederland gezamenlijk een zegel actie waarbij de klanten voor een scharrelboerderij konden sparen. Na afloop van de actie bleek dat een aantal klanten zegels over hield waar niets mee kon worden gedaan. Een spontane actie on der de klanten van slager Muil wijk leidde toen tot het inzamelen van die zegels zodat er voldoende waren om twee zegel boekjes vol te plakken. De daar voor verkregen twee boerderijen werden vervolgens die maandag middag aangeboden. De over handiging werd verricht door het slagersechtpaar Muilwijk samen met één van de initiatief neemsters, mevr. II. Beije. Blij verrast namen het hoofd van de afdeling Bezigheidsactivering Ine Kerstens en teamlid Caroline Zwiers de speelgoederen in ont vangst. De grootste modezaak van Sou burg bestaat deze maand 10 jaar. Reden voor een bescheiden feestje voor de klanten in de vorm van een aantal drukbezoch te shows afgelopen donderdag. Kleding en klanten heeft Ad Doo rnen in allerlei soorten maten. Ei genlijk is alles in huis op het gebied van kleding. Ad en Yvonne Doornen (respec tievelijk 52 en 43 jaar) zijn nog steeds enthousiast. "Als je terug kijkt is de meest opvallende ver andering dat de mensen zich leuker kunnen en willen kleden. Ze komen niet per definitie meer voor het soort japonnetje dat ze altijd hebben, maar zoeken ge woon iets leuks uit en gaan jon ger de deur uit dan ze binnenkwamen," vertelt Ad Doo rnen. "Dat is ook veel leuker om te verkopen," vult echtgenote Yvonne aan. "Het is een stuk ge varieerder en persoonlijker dan vroeger." De zaak heeft voor de gelegen heid een facelift ondergaan. Een frisgekleurd logo siert de gevel, en de luifel is opgefleurd. De nieuwe voorjaarscollectie is ook al fris en fleurig. Volle pastelkleu ren en bloemmotieven voor vlot te modellen, leren jacks in mooie bruintinten, herenpantalons en nog te veel om op te noemen. "Afschuwelijk veel," verzucht Doornen. "Duizend pantalons op voorraad, tot en met 62 kwart. En dat is nog maar een klein stukje." Wat zijn de plannen voor de toekomst? "We blijven eraan bouwen hè. Er kan altijd nog iets beter." „Dat vind ik hartstikke leuk!" of: „Dat is nog eens een leuke mee valler!". Deze en vele soortgelijke uitspraken waren zaterdag te be luisteren in het winkelcentrum Lange Delft en omstreken waar een viertal paashazen aan het winkelend publiek verrassingsei eren uitdeelde. Vanaf tien uur werden in de Lan ge Delft, Segeersstraat, He renstraat, St. Jansstraat, Koor kerkstraat en Korte Delft ieder uur zo'n tweehonderd eieren 'aan de man of vrouw gebracht'. Voor deze actie, die door het publiek zeer op prijs werd gesteld, waren in totaal zeshonderd prijzen be schikbaar in de vorm van waar debonnen, taarten, kleding, parfums en dergelijke. De prijzen konden dezelfde dag worden af gehaald bij een podiumwagen te genover de vestiging van V D.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7