Benefiet-concert in Stadsschouwburg voor arme kinderen in Brazilië Delta String Band speelt in Razzmatazz Fatnose uit Vlissingen brengt Rhythm Blues Beierse avond in Middelburg Kerkconcert in Kapelle Paashazen, eieren en boeken Romantisch Lenteconcert 21 MAART T/M 27 MAART IN MIDDEN ZEELAND TO Op zaterdag 23 maart wordt in de Stadsschouw burg in Middelburg een benefiet-concert gehouden waarvan de opbrengst ter beschikking komt van de arme kinderen in Brazilië. Er werken een aantal be kende artiesten aan mee en er wordt een veiling van kunstwerken gehouden. Het concert begint om 20 uur. Amsterdams Renaissancekoor geeft concert KINDER BOEKEN DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 20 maart 1991 iïï is» ij? is» Hï \m ij? \m ite DONDERDAG 21 MAART Mozart, mmv. Bastien Bastien- ne, St.Kameropera, Stads schouwburg, Molenwater 99 Middelburg, 20.00 uur. Fatnose (blues/rock roll/soul). Happy Buccaneer A.Dekenstraat 5, t Vlissingen 21.30 uur "Dialect als omgangstaal", Ie zing door dhr. Franken, Ter Vale ke, Valckeslotlaan 200 Goes 10.00 uur. "Wonderkinderen, de genieen van alledag", theatervoorstelling door cabaretgroep "Niet uit het raam", 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 21.00 uur. VRIJDAG 22 MAART Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. Introdans, ballet. Stads schouwburg, Molenwater 99 Middelburg, 20.00 uur. Kabaret N.U.H.R. "Wonderkin deren, de genieen van alledag". Vestzaktheater, Vlissingen, 20.30 uur. Slagwerkensemble Attacca, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 21.00 uur. Muz.Ver. "De Echo", "Een reis rond de wereld", Wil- helminahuis. Brugstraat -4, Wil- helminadorp, 19.30 uur. CJP-Wolphaartsdijk, "Moe Bet te", Ons Dorpshuis, Villa No vastraat 29, Wolphaartsdijk, 19.30 uur. Jamsessie, Jongerencentrum Midgard, Kuiperspoort 12, Mid delburg, 21 uur. ZATERDAG 23 MAART "Nieuwe Muziek, ook de moei te waard". Programma mani festatie, Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, v.a. 11.00 uur. Muziekschool, werken van Bernstein, Britten en Schubert, v.d. Spiegelstraat 4, Goes, 20.00 uur. Circus Custers, Scheldekwar- tier, v.Dishoeckstraat, 14.30 uur. Swing-avond, De Piek, Helle bardierstraat 11-13, Vlissingen, 20.00 uur. "De Vrek" van Moliere, Vestzak theater, Bellamypark 5 Vlissin gen, 20.30 uur. Delta String Band, Razzmatazz, Middelburgsestraat 113 O- Souburg, 21.00 uur. Solistenconcours fanfare "De Echo", Wilhelminahuis, Brugstraat 4, Wilhelminadorp, 13.30 uur. Poppentheater "Sim Bolus" "Naar Dromenland", Ambacht centrum, Kattendijksedijk 27, Goes, 14.30 uur. "The Nightblooms", popcon cert, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22.00 uur. Amsterdams Renaissancekoor, concert. Nieuwe Kerk, Middel burg, 20.00 uur. "Juliana Blaasorkerst" mmv. "Heinzander Muzikanten", Beier- seavond, in/om molen De Hoop, Vlissingsbolwerk te Middelburg, 19.30 uur. "Country and Western-avond", De Schuur, Middelburgsestraat 113, O-Souburg, 20.00 uur. Mannenkoor St. Gregorius, concert. Concert- en Gehoorzaal, Singelstraat 13, Middelburg, 20.00 uur. "Beatle Hans The Paisley Perverts" en "The Night blooms", optreden in 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22.00 uur. ZONDAG 24 MAART Amsterdams Renaissancekoor, koffieconcert, Grote of Maria Magdalenakerk, Goes, 12.00 uur. Riet Keppel, concert. Kapel van St. Maarten, Hoogelande, 14.30 DINSDAG 26 MAART Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. "Lace Wing", optreden van powerrock-formatie, Frapo's, Bel lamypark 7, Vlissingen, 22.30 uur. "Carillonbespeling" Sjoerd Tamminga, Toren Grote Kerk, Goes 13.30-14.30 uur. WOENSDAG 27 MAART Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. Bibliotheek, Goes, 14.00-14.45 uur. "Mozart" Kameropera Neder land, Prins van Oranje, Goes, 20.00 uur. Poppentheater Parabel, thea terzaal van de Zeeuwse Biblio theek Middelburg, 15.00 uur. Gebroeders Karamazov, to neelstuk, Schouwburg, Molen water 99 Middelburg, 20,00 uur. dhr. L. de Koning, lezing: Spaanse en Belgische invloeden in de Zeeuwse geschiedenis. De Gevangentoren, BI. De Ruyter, Vlissingen, 20.00 uur. VRIJDAG 22 MAART Alhambra I Vlissingen, 'The Godfather part 3' 20 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 21 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Sleeping with the enemy' 19 en 21.30 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'Three men and a little lady' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Dances with wolves' 19 uur. Electro Middelburg, 'Home Alone' 19 uur, 'Eline Vere' 21 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Ran' 19 uur, 'The hot spot' 22.30 uur. ZATERDAG 23 MAART Alhambra I Vlissingen. 'The Godfather part 3' 20 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 21 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Sleeping with the enemy' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Three men and a little lady' 14, 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'The Witches' 14 uur, 'Dances with wolves' 19 uur, 'Flatliners' 22.45 uur. Electro Middelburg, 'Home Alone' 14 en 19 uur, 'Eli ne Vere' 21 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Himatsuri' 19 uur, 'The hot spot' 22.30 uur. ZONDAG 24 MAART Alhambra I Vlissingen, 'The Godfather part 3' 20 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 14 en 21 uur. Al hambra III Vlissingen, 'Sleeping with the enemy' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Three men and a little lady' 14, 19 en 21 uur. Grand theater Goes, 'The Wit ches' 14 uur, 'Dances with wol ves' 19 uur. Electro Middelburg, 'Home Alone' 14 uur, 'Eline Vere' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Taxi Blues' 20.30 uur. MAANDAG 25 MAART Alhambra I Vlissingen, 'The Godfather part 3' 20 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Sleeping with the enemy' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Three men and a litt le lady' 20 uur. Grand theater Goes, 'Flatliners' 20 uur. Electro Middelburg, 'Eline Vere' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Taxi Blues' 20.30 uur. DINSDAG 26 MAART Alhambra I Vlissingen, 'The Godfather part 3' 20 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Sleeping with the enemy' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Three men and a litt- Ie lady' 20 uur. Grand theater Goes, 'Flatliners' 20 uur. Electro Middelburg, 'Eline Vere' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Filmkollege IV' 19 uur, 'The Ceremony' 20.30 uur. WOENSDAG 27 MAART Alhambra I Vlissingen, 'The Godfather part 3' 20 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Sleeping with the enemy' 14 en 20 uur. Alham bra IV Vlissingen, 'Three men and a little lady' 14 en 20 uur. Grand theater Goes, 'The wit ches' 14 uur, 'Flatliners' 20 uur. Electro Middelburg, 'Eline Vere' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Taxi Blues' 20.30 uur. DONDERDAG 28 MAART Alhambra I Vlissingen, 'The Godfather part 3' 20 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Dances with wolves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Sleeping with the enemy' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Three men and a litt le lady' 20 uur. Grand theater Goes, 'Flatliners' 20 uur. Electro Middelburg, 'Eline Vere' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Taxi Blues' 20.30 uur. ZATERDAG 23 MAART Schuttershoftheater Middel burg. 'Jungle Book' 14 uur. ZÓNDAG 24 MAART Schuttershoftheater Middel burg, 'Jungle Book' 14 uur. Aan het programma werken mee: het Zeeuws Jazz Collectief met Frank Deurvorst (saxofoon), Frans Lemaire (piano), Karei Haa- ze (trompet), Matthijs van der Feen (drums) en Tony Wesdijk (contra-bas). Spaanse invloeden worden ge bracht door Musica Espanola, een flamengo-gitarist die samen werkt met een flamengo- danseres. De Feen-brothers bestaan uit Mark van der Feen (piano), Mat thijs (drums), Paul (klarinet) en Clemens (zang). Nicky en Martin Robinson zingen onder andere een dramatisch lied over de straatkinderen in Brazilië. Dat is geschreven door Ron en Elma Steenbeek, die vroeger in Middelburg woonden maar nu in Brazilië werkzaam zijn. Een deel van de opbrengst van het con cert is bestemd voor hun werk in gezinsvervangende dagverblij ven, waar arme kinderen worden verzorgd, gevoed en onderwijs krijgen of in staat gesteld worden een school te bezoeken. Karen Lafferty, een Amerikaanse zangeres, is werkzaam onder pa raplu van Youth with a Mission. Zij zingt songs en laat dia's zien van straat kinderen uit verschil lende werelddelen. En tot slot treedt nog op de gi taarvirtuoos Marijn Slager, die sa men met zijn band de Stadsschouwburg voor korte tijd op stelten gaat zetten. Er is overigens niet alleen een muzikale happening want onder leiding van veilingmeester/anti quair Ab Verhage worden er een aantal kunstwerken geveild ten bate van dit goede doel. Zo zal er een beeldje worden geveild dat is gemaakt door burgemeester Chr. G. J. Rutten ten behoeve van het gemeentelijk ontwikkelingspro ject Granja Sao Filipe. En Emmie Stokvis, schilderes van minia tuurtjes die vooral in Japan aftrek vinden, en initiatiefneemster van deze veiling brengt ook een De Amerikaanse zangeres Karen Lafferty treedt op tijdens het Benefiet-concert voor arme Braziliaanse kinderen. aantal werken in. De organisato ren hopen dat nog veel meer ar tiesten werk ter beschikking van deze veiling willen stellen. Het Mannenkoor St. Gregorius uit Borgharen-Maastricht zal op zaterdag 23 maart een bezoek brengen aan Middelburg, 's Och tends is er een ontvangst aan boord van het Ramschip Schor pioen door wethouder J. Douwes en het Zeeuws Vrouwenkoor en 's avonds zal het mannenkoor sa men met het Zeeuws Vrouwen koor uit Goes een concert geven. In dit Lenteconcert zal de roman tiek hoogtij vieren: de werken die ten gehore worden gebracht staan in het teken van de liefde en ontluikende natuur. Het Man nenkoor staat onder leiding van Toine Cremers en wordt begeleid door de pianist Fried Dobbelstein en brengt werken uit het opera- en musical-repertoire. Het Zeeuws Vrouwenkoor zal onder leiding van Han Beekman een ge varieerd semi-populair program ma brengen. Het concert vindt plaats in de Concert- en Gehoor zaal te Middelburg en begint om 20 uur. De Vlissingse viermans-formatie Fatnose geeft op donderdag 21 maart een optreden in de Happy Buccaneer te Vlissingen vanaf 21.30 uur. Met hoofdzakelijk eigen nummers en een aantal originele covers valt swingende Rhythm Blues te beluisteren waarin ook de nodige Rock 'n Roll en Soul-inv/oeden duidelijk naar voren komen. Fatnose heeft een uitstekende reputatie opgebouwd met ruim zestig optredens in Zuid-West-Nederland en Zeeland. In een competitie tussen Zeeuwse popgroepen behaalden ze in het voorjaar 1990 een finaleplaats. Na de democassette's 'Introdu cing Fatnose' en 'Kicks' is in januari in de studio van Ron Ko- nings de single 'Stronger Love' opgenomen, die in mei op een verzamel-CD verschijnt. Het Juliana's Blaasorkest uit Mid delburg houdt op zaterdag 23 maart een zogenaamde Beierse Avond in samenwerking met de blaaskapel de Heinzander Muzi kanten. Vanaf 19.30 uur zullen beide or kesten zorgen voor Beierse sferen in en rond de molen De Hoop op het Vlissingsbolwerk in Middel burg. Behalve van alle bijbehoren de culinaire geneugten valt er ook te genieten van een muzikaal repertoire van walsen, hollandse muziek en Beierse blaasmuziek. In de Nederlands Hervormde Kerk te Kapelle begint op zater dag 23 maart om 20 uur met een nieuwe serie Kerkconcerten. Bram Beekman, organist van 'de Grote of St. Jacobskerk te Vlis singen en docent aan het Bra bants Conservatorium te Tilburg, opent de nieuwe concertserie. Hij speelt een programma dat goed deels in het teken zal staan van de Lijdenstijd. Het programma vermeldt werken van J.S. Bach, C.Ph.E. Bach, F. Mendelssohn, M. Reger en van Jacob Bijster. De concertserie in Kapelle staat dit jaar mede in het teken van het 125-jarig bestaan van het Batz- Witte-orgel en bestaat uit 15 con certen. Het Amsterdams Renaissance koor geeft op zaterdag 23 maart om 20 uur een concert in de Nieuwe Kerk te Middelburg. Tijdens dit concert zullen werken ten gehore worden gebracht van Josquin des Prez, Antoine Bru- mel, Antoine de Fevin, Adriaan Willaert, Jan Pieterszoon Swee- linck en Claudio Monteverdi. Op de laatste na zijn allen compo nisten uit de Renaissance-tijd. Het Amsterdams Renaissance koor bestaat uit achttien zangers en is in 1978 opgericht door de huidige dirigent Henk van Ben- them. Aan het concert wordt medewerking verleend door Mar jan van Giel, sopraan, Francesca Heikens, viola da gamba, Willem Mook, luit en Wilbert Berendsen, orgel. De Delta String Band. Op zaterdag 23 maart treedt de Delta String Band uit Rotterdam op in Razzmatazz aan de Middel burgsestraat 113 te Oost- Souburg. De Delta String Band bestaat uit drie muziek-fanaten. Zij hebben een jarenlange ervaring met voor al Amerikaanse, swingende jaren- dertig-muziek. Het repertoire is door Jan Smeekens Nog even een dan is het Pasen. Met pasen is de winter voorgoed voorbij, want pasen wordt gevierd op de eer ste zondag, nadat de maan door het lentepunt (begin van het voorjaar) is gegaan. De paashaas en het paasei kunnen heel belangrijk zijn in de paastijd. In sommige landen is de paashaas het teken van vruchtbaar heid, terwijl het ei het symbool voor nieuw leven is. Deze informatie haalde ik uit het boek KNUTSELEN MET DE PAASHAAS van Sabine Lohf. Naast achtergron dinformatie over het paasfeest geeft het boek vooral een schat aan ideet jes voor allerlei mooie dingen, die je zelf kunt maken, zoals paaskippen, ei erdopjes en versierde eieren. Dit alles kan gemaakt worden van eenvoudige wegwerpmaterialen (vroeger noem den we dat waardeloos materiaal, te genwoordig kosteloos- of wegwerpmateriaal). Door middel van duidelijke foto's en tekeningen wordt van alles, wat gemaakt kan worden, een voorbeeld gegeven. Paaseieren zijn al heel lang bekend. In 1842 verscheen het boekje "De Paa scheijeren" van de auteur C. Schmid, dat destijds bedoeld was als paasge- schenk voor de jeugd. Het beschrijft de herkomst van het paasei. Het verhaal vertelt over een kolen brandersgezelschap, dat in een ber gachtige streek woonde en het bestaan van hoenders en dus ook van de eieren niet kende. Enkele vreemde lingen brengen een haan en een paar kippen mee. Al gauw ontstaat er een hele kippenkolonie, zodat de bewo ners een overvloed aan eieren heb ben. In dit oude verhaal wordt deze door vreemdelingen meegebrachte gift als een geschenk van God be schouwd en als herinnering kregen alle kinderen met pasen een nestje met vijf eieren. Nog altijd verschijnen er regelmatig boeken over "Het ei" op de markt. Enkelen daarvan zal ik hier beschrij ven. Misschien een leuk kadootje voor de paasdagen, hoewel ze lang niet allemaal speciaal met pasen te maken hebben. Het kind kan van zo'n boek een heel jaar plezier hebben. HET ALLERMOOISTE El is één van de negen prentenboeken van Helme Heine. Drie kippen hebben ruzie over de vraag, wie van hen het mooist is. Omdat ze er niet uitkomen besluiten ze de koning om raad te vragen. Die antwoordt: Het mooie zit niet aan de buitenkant, maar wie van binnen mooi is, die is dat pas echt. Hij stelt voor om te bekijken, wie van de drie het mooiste ei kan leggen. Wie wint zal prinses worden. Een boek met een verrassend slot. Omdat Helme Heine in april 50 jaar wordt, is er een prijsvraag uitgeschre ven. ledereen tot en met 10 jaar mag hieraan meedoen. Een folder is ver krijgbaar bij de boekhandel. In TIK TIK TIK... HIER BEN IK van Etienne Bruneel komt op de eerste bladzijde een kuiken uit het ei. Hoe het dit kuiken vergaat en hoe hij zich vergaapt aan alle poten van sommige dieren verhaalt dit boekje. Zo staat hij verbaasd te kijken naar de eend in het water (zonder poten, hoe kan dat?) en naar de duizendpoot (zoveel po ten, dat gaat niet goed, laat eens zien hoe je dat doet?). Uiteindelijk komt hij een ander kuiken tegen en ontdekt dat er dus ook nog dieren zijn met twee poten. HET El van Dick Bruna kunnen we al bijna een klassieker noemen. Er lag een ei, zo wit als sneeuw midden in het gras. En niemand van de dieren wist van wie dat ei wel was.... Zo be gint dit boek, dat verder verhaalt over diverse dieren, die beweren, dat het hun ei is: de poes, de hond.... Maar het blijkt een eendje te zijn dat uit het ei komt. En met zijn allen zorgen de dieren er voor dat het eendje gezond, groot, dik en rond wordt. Tenslotte nog een voorleesboek voor kleuters. DRIE El IS EEN PAASEI van Jacques Vriens en Dagmar Stam is een boekje uit een serie van drie (sint, kerst en pasen) over de kinderen Mie- ke en Wouter, die het nodige beleven. Dit boekje beschrijft de twee weken voor pasen. Het maken van een palm- paasstok op school, het wegbrengen daarvan naar het bejaardentehuis, de achtergronden van het paasfeest, zo wel vanuit de christelijke cultuur als vanuit het gegeven van de komst van de lente Het boekje eindigt op paasmorgen, als er eieren gezocht worden in de tuin, die de dag ervoor door de kinderen zelf beschilderd zijn. een soort vergaarbak van mu ziekstijlen afkomstig van totaal verschillende bevolkingsgroepen in Noord-Amerika. Het trio speelt onder meer Ragtime, Western Swing, Blues, Old Time, Country en Blue Grass. De Delta String Band bestaat uit Arie van der Klooster - gitaar/zang, Walter Kui pers - viool/mandoline en Johan Lammers - vier- en vijfsnarige banjo. KNUTSELEN MET DE PAAS HAAS door Sabine Lohf, Uitgeverij Casterman, Dronten f 19,90. HET ALLERMOOISTE El door Helme Heine, Gottmer, Bloemen- daal f 21,50 (momenteel in herdruk). TIK TIK TIK... HIER BEN IK door E. Bruneel, Infodok, Leuven f 17,90. HET El door Dick Bruna, De Co con, Houten f 7,90. DRIE El IS PAASEI door Jacques Vriens/Dagmar Stam Van Holke- ma en Warendorf, Houten f 9,90. Margreet Meulmeester GOES Galerie llona Schmit Expositie schil derijen en andere werken. Gehele jaar: Za. 14.00-17.00 uur. Galerie Bekens. C. van Grimsbergen, olieverven en pentekeningen. Gezondheidscentrum Magnolia. foto-expositie composities en gebou wen in Goes, Antwerpen en Middel burg. ma. tot vr. van 8 tot 17 uur. Prins van Oranje. Janny Witte-de Regt, schilderijen, tijdens ope ningsuren. Gemeente-archief. (Wijngaardstraat 3). "Recht en krom", beelddocumen- tatie over bestuur en rechtspraak van de 15e eeuw tot 1811. Ma.-vr. 9.00-12.00 en van 13.30-17.00. HAAMSTEDE De Bewaerschole. rond pasen, expo sitie. Ma. t/m za. 13.30 tot 16.30 uur. MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Galery Vin cent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dingemans, Rob de Haan, olieverfschilderijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op af spraak. Kunsthandel De Witte Swaen:t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expositie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Ga lerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Grootmede 66). Staal/touw plastieken, op tel. af spraak geopend, tel 01180-16323. Stichting Beeldende Kunst Zeeland. (Kuiperspoort 22). Laura Bakker en Birgit Laken, sieraden. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteensedijk 7). Expositieruimte: Wim Hofman op schrift, literair werk. Hal begane grond: Gezond en veilig binnen milieu, (t/m 22 maart). Ten toonstelling over het werk van de Ne derlandse Luister- en Braillebibliotheek, (vanaf 25 maart). Ma. 17.30-21.00 uur, di t/m vr. 10.00-21.00 uur, za. 10.00-13.00 uur. Zeeuws Documentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). 2e verdieping: Amateurmuziek, tentoonstelling. Er zit 'muziek' in Zeeland, tentoonstel ling. Ma. 17.30 - 21.00 uur, di. t/m vr. 10.00 - 21.00 uur, za. 10.00 - 13.00 uur. Galerie B. Witte. (Vlasmarkt 11). Regi van Driel, tekeningen, de mens achter het masker. Di. t/m za. van 10.30 tot 12.30 uur, 13.30 tot 18.00 uur. Galerie Delta Nutsbedrijven. (Poelen- daelesingel 10). Artistieke Trots, aar dewerken bodemvondsten uit vervlo gen tijden. Tijdens openingstijden. Cafe Restaurant Du Theatre, Stads schouwburg. (Molenwater 99). Wil lem F. van de Kop, decoupages (papier- snij- en plakwerk). Tijdens de schouwburguren, zondags gesloten. Balans 17. (Balans 17). Verplanke. Wo. t/m vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. Zeeuws Museum. (Abdij 3). W/es de Bles, earthworks, recente sculpturen. Wim Hofman, overzichtstentoonstel ling van illustratief en vroeger werk van Wim Hofman: 'De kleine Homfan - Wim Hofman verteldt'. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. Rabobank, (hal Lange Geere 3). Trui- da Kesselaar en Ellen Smith, perga- manotechniek en schilderijen. Tijdens openingsuren bank. (tot 28 maart). Vleeshal. (Markt). Vleeshal II, Joseph Semah. Tijdens openingsuren. NEELTJE JANS Delta Expo. wisselexpositie Zeespie gelrijzing, een bedreiging. Wo. t/m zo. van 10 tot 17 uur. OOST-SOUBURG Openbare Bilbiotheek. Alfabetisme, woordwijs, op 26 panelen wordt het analfabetisme in binnen en buitenland belicht met behulp van 26 trefwoor den. Ma., wo. en vr. van 13.30 tot 17.30 uur, di. van 9 tot 12.30 uur, 13.30 tot 17.30 en 18 tot 20 uur. do. van 18 tot 20 uur, za. van 9.30 tot 12.30 uur. OOST KAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. (Duin- vlietweg 6). "Blij met een dode mus", aanwinsten-tentoonstellling. di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 13.30-17.00 uur, zo. 10.00-17.00 uur. Maandag gesloten. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Ma. t/m zo. van 14 tot 17.30 uur. Veer boot Vlissingen/Breskens. Op dub beldeksveerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakan tieland voor iedereeen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetarium. NMB bank. (A. Dekenstraat 1). Het Nieuwe Vlissin gen, historie, verkeer, wonen, werken, winkelen, overzicht van de ontwikke ling van Vlissingen. Bezichtiging tij dens kasuren NMB bank. Bellamy 19. (Bellamypark 19). Toer van Schaijk, hedendaagse kunst. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m za van 13 tot 17 uur. Restaurant Gevangentoren. (Boulevard de Ruyter). Tijdsbeeld, historisch overzicht. Ma. t/m vr. van 12 tot 14 uur, 17 tot 21 uur, za. en zo. van 17 tot 21 uur. Paauwenburgschool. IA. Googhel weg 65). Ascon de Nijs, tien beschil derde autodeuren, (tot 28 maart). WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373, Dage lijks geopend. f

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 9