ZATERDAG 23 MAART AANVANG 15.30 UUR ORGANISEERT: 's 'Boutevard-City-'Run rDe (J{uyter ScfioCierenCoop Lia Melis heeft er weer zin in osWf Rabobank S Pearle ALGEHELE INFORMATIE SCHOLIERENTEAM DE RUYTER-RUN Het parcours Premies voor parcours-records Het gouden dames-trio Vele handen maken licht werk skandia sauna Jan de Wilde, de winnaar van de eerste Frapo's Run in 1990 LES JE DORST BIJ SOIF Ik sta op eigen benen. En de Rabobank staat achter me. HQLUiND VIDEOTHEEK VLISSINGEN 'DE NOLLE' V.O.F. "MARJA" Even aan uw conditie werken SKATE- BOARDERS Libris. Uw Complete Boekhandel snooker bv ;rbv i Bellamypark 14, Vlissingen Tel. 01184-10516 Specialist in: COMPUTERBOEKEN COMPUTERTIJDSCHRIFTEN STUDIEBOEKEN de Ruiter Meer bank voor je geld Frituur *t Stadhuis •ypy DISCOTHEEK Paviljoen i restaurant Nollestrand Vlissingen Tel.: 01184-19346 LEUKE ATTENTIE voor de EERSTE GEBRILDE LOPER die over de finish komt Uw tabaks-specialist Sigaretten Automaten Exploitatie Tel. 01184-10555 SAÖM^JLILIIAMCE De drie dames-veteranen op een rijtje. V.ln.r. Huquette Declerq, Jopie Daane en El/ie Westerweele. Huquette Declerq, Ellie Westerweele en Jopie Daane vormen het 'gulden-trio' van de atletiekvereniging Atletica. Zij waren het die tij dens de veteranenkampioenschappen van Nederland, dat onlangs werd afgewerkt in het Schouwen-Duivelandse Westenschouwen, clubkampioen van Nederland werden. Het is een zeer sportief trio dat in binnen- en buitenland ruime bekendheid heeft verworven. Ronald Harte, eigenaar van Fri tuur 't Stadhuis in Vlissingen, sponsort dit trio door hen onder andere te voorzien van een tege moetkoming in de reiskosten. Want wie veel aan de weg wil timmeren, dient soms verre rei zen te maken. Dit sportieve ge baar wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld door de drie dames en vormt zeker een extra stimu lans tot het leveren van prestaties. Uiteraard zullen ze alle drie aan de start verschijnen bij de Frapo's Boulevard-City-Run. Van hen is Jopie Daane tevens lid van het organisatie-comité, dus voor haar is het van extra groot belang dat het evenement een groot succes wordt. Naast de genoemde veteranen heeft Atletica nog twee grote troeven, die hoog kunnen eindi gen. Bij de dames is dat Tina Kats en bij de heren Rian v.d. Broeke. Lia Melis is één van de atleten, die hoge ogen gooit voor de zege in Frapo's Boulevard-City-Run. Na een langdurige blessure aan de rech tervoet is zij nu weer volop in voorbereiding voor de Marathon van Rotterdam, die op 21 april wordt gehouden. Als de weersomstandig heden gunstig zijn, hoopt zij daar haar persoonlijk record van 2.53.24 uur te verbeteren. Maar ook in de Frapo's Run hoopt zij een goede prestatie te kunnen leveren als de voorberei dingen geheel volgens wens ver lopen. De zin is duidelijk aanwezig: „De vorige Frapo's Run was een wedstrijd met sfeer. Het was alleen jammer dat de storm en regen roet in het eten gooiden; hopelijk is dat nu wat beter want goed weer verhoogt natuurlijk wel de gezelligheid. Lia Melis, hier in actie tijdens de Marathon van Rotterdam in 1990. Binnen een atletiekvereniging zijn er niet alleen atleten die prestaties neerzetten, maar wordt er ook door veel anderen werk verricht om die atleten te begeleiden en te stimuleren. De vereniging Atletica kent naast een bestuur de nodige commissies en afdelingen. En ook zijn er wekelijks een flink aantal trainers in de weer. Kort samengevat be tekent het dat er heel wat werk aan voorafgaat voordat een atleet een prestatie kan leveren. Zo ook vergaat het de Frapo's Boulevard-City-Run. Een aantal vergunningen dient te worden aangevraagd en ook de assisten tie van de gemeentepolitie van Vlissingen is onontbeerlijk om vooral bij start en finish de zaken ordelijk en veilig te laten verlopen. Even onontbeerlijk is echter de steun van de sponsors en de ad verteerders want door hun bijdra ge wordt het Atletica mogelijk gemaakt om voor een paar hon derd mensen: scholieren, skate- boarders en hardlopers, een be hoorlijk evenement te orga niseren. Hopelijk werkt ook het weer mee zodat sporters en publiek dit O A F E sportief evenement als een ple zierig sportgebeuren zullen ervaren. Voor de doorlopende informatie naar het publiek op het Bellamy park nabij start en finish toe zorgt Pierre Eysackers. De alom beken de microfonist, die ook veel wie- Ierevenementen van uitstekend commentaar voorziet, komt ook dit jaar weer naar Vlissingen om alle omstanders op boeiende wij ze van het verloop van de Run op de hoogte te houden. Het escorteren en het mede- beveiligen van de knelpunten in de route voor de deelnemers neemt een aantal leden van de Zeeuwse Motor Tour Club 'Elec tron' voor hun rekening. MEER DAN 1500 COMPUTERBOEKEN* IN VOORRAAD Paul Krugerstraat 55-5? 4382 MB Ulissingen, tel.01184-12733 is ER ZIJN MAAR TWEE HUIZEN WAAR U igSê? LEKKER EET THUIS py? V EN BIJ - PAUL KRUGERSTRAAT 12 (ruime parkeergelegenheid) r BELLAMYPARK^^VLISSINGEN TELEFOON 01184-12110 Iedere woensdagavond LIVE JAZZ Showroom: Dam 21, 4331 GE Middelburg Telefoon: 01180-11455 Scheldestraat 22 - Vlissingen Tel. 01184-17657 Iedere dag geopend van 73.00-20.30 uur. Vrijdag tot 22.00 uur. OPTICIENS umxmnnrm zorgt heel goed voor uw ogen Lange Delft 13-15, Middelburg Tel. 01180-28886 Lange Zelke 20, Vlissingen Tel. 01184-10064 ZWANENBLRGSEWEG 11 - 4384 LW VLISSINGEN TELEFOON: 01184-72500 TELEFAX: 01184-72628 Zaterdag 23 maart om 15.30 uur: de start van Frapo's Boulevard-City-Run over een af stand van 20 kilometer. Het bijprogramma van de Frapo's Run vermeld onder andere een rol-run-wedstrijd over 1.500 me ter voor skate boarders. De start is om 16 uur op het Bellamyplein. Inschrijving is mogelijk tot 15 uur op de dag van de wedstrijd tegen betaling van f 2,50 in Frapo's en alle deelnemers krijgen een herin nering. Voor de snelsten liggen er drie ere-prijzen klaar. De start en finish zijn ter hoogte van Frapo's op het Bellamypark in Vlissingen. Jan de Wilde uit Driewegen is één van de kanshebbers voor de overwinning in de Frapo's Boulevard-City-Run. Hij zal aanstaande zaterdag weer van start gaan op de 20 kilometer loop van Frapo met de bedoeling om de in zijn bezit zijnde wisselbeker na afloop van de wedstrijd opnieuw mee naar huis te kunnen nemen. We hebben het dan over atleet Jan de Wilde. Jan de Wilde is lid van de atle tiekvereniging A.V. '56 uit Goes, woont in Driewegen op Zuid- Beveland en verkeert in een bla kende vorm. De Frapo's Boulevard-City-Run gebruikt hij tevens als test- en trainingsloop op weg naar de Westland Mara thon op 13 april aanstaande in Maassluis. Hij zette vorig jaar in de 'voor- jaarsstorm' een tijd neer van 1.10.16 uur, een tijd die hij zeker zal verbeteren. Of het ook een overwinning voor hem zal opleve ren blijft vooralsnog een vraag maar hij weet dat er een premie op de overwinnaar ligt te wachten. Tussen de start en finish van de Run houden scholierenteams en skate boarders hun eigen wed strijd over een afstand van 1.500 meter. Een scholierenteam bestaat uit vijf deelnemers, 3 jongens en 2 meisjes, in drie verschillende leef tijdsgroepen. Alle teams starten tegelijkertijd om 15.45 uur op het Bellamypark. Daarna begint om 16 uur de skate board-wedstrijd, waarbij echter geen leeftijdsgroepen gelden. Het secretariaat van de Frapo's Boulevard-City-Run is 'boven' Frapo's. Het secretariaat voor de scholieren en skate-boarders is 'in' Frapo's gevestigd. De prijsuitreiking is, bij goed weer in de open lucht, bij Frapo's. mm Een onderdeel van het spektakel rond de Frapo's Run is een loop voor scholierenteams over een afstand van 1.500 meter. De loop is ge noemd naar de sponsor, boekhandel De Ruyter. De start van de Frapo's Boulevard-City-Run is tegenover Frapo's op het Bellamypark. Via het Beursplein wordt de gehele Boulevard gelopen om daarna via de Burgemeester Van Woelde- renlaan en het Nollebos in Zwa nenburg te belanden. Over de B-weg langs de duinen, de Ver lengde Dishoekweg, de Kaap- duinseweg, de Westerscheldelaan en de Strand weg voert het parcours de atle ten via de provinciale weg naar Koudekerke en Biggekerke. Daar na wordt het keerpunt bereikt na bij de Koolesweg. De atleten hoeven dan alleen nog maar het gehele parcours in omgekeerde volgorde te lopen om bij de finish op het Bellamypark te komen. De scholierenteams bestaan uit twee meisjes en drie jongens van dezelfde school en worden inge deeld in drie leeftijdscategoriën: onder groep A vallen de 9- en 10-jarigen, groep B is samen gesteld uit 11- en 12-jarigen en in groep C lopen de 13- en 14-jarigen. De deelnemende teams moeten vóór 15 uur hun startnummers afhalen in Frapo's; de start van de De Ruyter Run is om 15.45 uur op het Bellamypark. In elke categorie zijn drie prijzen te win nen die zijn'beschikbaar gesteld door boekhandel De Ruyter, één van de vele sponsors die het At letica mogelijk maken om een aantrekkelijk programma samen te stellen. Zowel voor de snelste heer als de snelste dame, die tijdens de Fra- po's-20 km-loop het bestaande parcoursrecord verbetert, is door Diwassport uit Middelburg een premie uitgeloofd. De snelste tijd van vorig jaar bij de heren was 1.10.16 uur en bij de dames 1.15.17 uur. Gezien de slechte weersomstandigheden van vorig jaar zal er ongetwijfeld dit jaar sneller worden gelopen. De organisatie heeft er geen bin dende afspraken over kunnen maken, maar ze verwacht wel dat het weer dit jaar beter zal zijn.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 16