WM DOE HET ZELF Kom in de Kas 1991 in tien Walcherse bedrijven Het buitengebied is schoon Kruiswoordraadsel Parkeerbon? naar de gevangenis Visagiste en fotograaf maken samen een portret Tien bedrijven op Walcheren Geboorte tegels in kruissteek Gewijzigde openingstijden postkantoor Oost-Souburg Contracten ondertekend Ronde van Midden-Zeeland adoptieproject van MAVO Oranje-Nassau Voorlichting bij SOSA over deeltijdstudie Geld voor Bij goede oplossing krijgt u op de opgegeven nummers een spreekwoord. 14-7-5 60-65-59-33-56-21-73-7 56-50-11-65-1 I HARTGRONDIG Ad Hanneman JONG ONDERNEMEND „ALS EEN FILMSTER OP DE FOTO" Inhaaleffect bij reisboekingen Uniek DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 20 maart 1991 UIT HET ZAKENHART HORIZONTAAL: 1 bewoner v.h. hoge Noorden; 8 insekt; 12 kerkge zang; 13 afgebroken deel van iets; 14 eerstkomende; 16 kleine drie hoekige vlag met stervormige banen op de voorplecht; 17 waterplant; 18 pers. vnw.; 19 aarden vaas; 21 noordwest; 22 edelknaap; 23 meertje met helder water; 24 herbergier; 26 drank; 27 lange, brede sjaal; 29 stad in Frankrijk; 30 boomloze vlakte in Z.-Amerika; 32 stap, pas; 34 gevierde zangeres; 36 schijngehalte v.d. maan; 38 deel v.h. jaar; 39 klein kind; 41 zangvogel; 42 onbeheerst, onstuimig; 44 de onbekende; 45 splitsingproduktv.e. molecule; 47 deel v.h. lichaam; 49 slotwoord; 51 deel v.h. lichaam; 53 puntig uitlopend; 56 boom; 58 bevestigingsmiddel; 60 sierlijk dier; 61 rand a.h. eind van buizen; 63 moed, durf (bargoens); 64 stuk chocolade; 66 paardeslee; 67 knaag dier; 68 ofschoon, hoewel; 69 vierkant behakt of gezaagd stuk hout; 70 bijplaneet v.d. aarde; 72 muzieknoot; 73 roeibank; 74 beroemd muziekwerk van Bizet; 76 pl. in Zuid-Holland; 77 kaarsdrager. VERTIKAAL; 1 roofdier; 2 arbeidsvermogen van machines; 3 dik en plomp; 4 roofvogel; 5 met weinig ruimte; 6 halsdoek; 7 oude lengte maat; 8 angst, bangheid; 9 loterijbriefje; 10 pers. vnw.; 11 soort limo nade; 13 jong dier; 15 nauwsluitend; 17 groot ongeluk; 18 pl. in Limburg; 20 verbinding 22 lage vrouwenschoen; 23 uiterlijke gedaante; 25 harig, borstelig; 26chem. symbool; 28 sportevenement; 30 stad in Frankrijk; 31 schertsende bijnaam; 33 deel van Europa; 35 oude lap; 37 Ned. luchtvaartmaatschappij; 40 halfvormige overwei- ving v.e. gebouw; 43 dorsvloer; 46 familielid; 48 vaargeul tussen wadden; 50 klierachtig orgaan; 52 namelijk; 54 plezier; 55 voorzetsel; 57 geluid dat gehoord wordt bij een ontploffing; 59 woede; 61 deel v.e. fiets; 62 oogziekte; 65 boomloot; 66 inborst, karakter; 69 besmettelijke ziekte; 70 Engels eiland; 71 troefkaart; 73 inhoudsmaat; 74 ongeveer 75 voorzetsel. Oplossing van Puzzelkrant 13/3 HORIZONTAAL: 1 nijptang; 6 ver hoor; 12 haal; 14 buil; 15 e.k.; 17 ar; 18 els; 20 we; 21 LO; 22 trui; 24 taats; 26 lood; 28 sok; 29 weg, 30 aap; 32 pek; 33 BM; 34 zeel; 35 adem; 37 Po; 38 Seine; 39 rotor; 41 trog; 42 dank, 43 lever; 47 ribes; 50 KB; 52 noga; 53 edel; 54 na, 55 elf; 57 dek; 58 gek, 59 keu; 60 naar; 62 lelie, 64 kauw; 65 e.d.; 66 ai; 68 toe; 69 la; 70 si; 71 duel; 73 halm; 75 der wisj; 76 saffier. VERTIKAAL: 1 nietsbetekend; 2 PH; 3 taai; 4 aar; 5 nl.; 7 eb; 8 ruw; 9 hiel;10 OL, 11 roodkopklauwier; 13 vla; 18 krom; 18 eagle; 19 staar; 21 loep, 23 uk; 24 teen; 25 sado; 27 op; 29 wei; 31 pet 34 zegen; 36 model; 38 sol; 40 ras; 44 vod; 45 egel; 46 raket; 47 regie; 48 idee; 49 bek; 51 blad; 54 neus; 56 fa; 59 ka; 61 rauw; 63 los; 64 kalf; 67 lei, 69 laf;71 Dr.; 72 LS; 73 ha; 74 mi. Winwoord: OLIEBOLLENKRAAM Wie voortaan een verkeerso vertreding maakt en betrapt wordt, moet meer betalen. Rij den door een rood licht gaat met vijftig procent omhoog en wie op een parkeerplaats van een invalide gaat staan krijgt een boete van honderd in plaats van 35 gulden nu. Ook wie gesnapt wordt bij te hard rijden moet voortaan bijna het dubbele betafen. In eerste instantie was ik ver heugd over deze nieuwe re gels. Want er dient orde op de verkeersmat te heersen. Ons gekoesterde blik neemt im mers een zo belangrijke positie in dat huis, economie en vrij heid grondig aan banden moet worden gelegd. Toen mijn blik 's avonds laat op de grote stapel bonnen voor parkeerovertredingen viel, kon ik toch enige woede jegens de procureurs-generaal die vorige week donderdag via het dag blad kond deden van hun besluit niet onderdrukken. De parkeerwachter in Middelburg doemde op, een man met wel iswaar oog voor menselijke waarden, zoals hij me ooit toe vertrouwde, maar die onder het motto regels zijn regels kwistig met bonnen strooit. Vooral op donderdag en in het bijzonder in de maanden dat de r niet in de maand is en Zee land voller is, kan de eigenhei mer de Zeeuwse hoofdstad het best maar te voet begaan, wil hij niet de kans lopen bestraft te worden omdat'ie op tijd op z'n werk wil komen, een af spraak nakomt of gewoon na tien rondjes zoeken de auto er gens neerkwakt om voor wat voor reden dan ook te doen wat'ie er moet doen. De overtredingen van mij zijn namelijk allemaal op donder dag geconstateerd. Dan is Middelburg al vol voordat er één bezoeker de boodschap penmand of actetas met boter hammen op de achterbank van zijn auto heeft gezet. Dan staat de Markt vol met kramen en de neringdoenden in die kraam bezetten met hun bestel auto's de halve parkeerzones. Dan rij je - hoe vroeg ook - de stad in en zoekt je te pletter. En als je dan licht zondigt, je kar retje op een verdekt plekje stalt, ben je de pineut. Dan krijg je bonnen en een paar maanden later belt een vrien delijke ambtenaar in dienst van de politie of je je nog herinnert dat je toen en toen een geel vodje onder je ruitewisser vond. Ik betaal die boetes niet. Ik weiger en laat me oppakken. Nu de anderen meer gaan be talen kan ik zonder schuldge voel op kosten van de schatkist een paar dagen per bon vakantie houden achter de tralies. Hoe het er daar uitziet, daar schrijf ik dan nog wel over. Sinds kort is het in Middel burg mogelijk om op z'n paas- best op de foto te gaan. Visagiste Marleen van Waar de en fotograaf Saks Heij- mans hebben gezamenlijk een plan bedacht dat zij uniek voor Zeeland noemen. In de schoonheidssalon van Mar leen kan de klant zich des kundig laten opmaken, waarna fotograaf Saks er een professionele portretfoto van maakt. Wie zou niet eens als een filmster te kijk willen staan? Wie een portretfoto laat maken moet meestal maar afwachten hoe zij of hij erop komt. Gewone make up voldoet niet altijd en na afloop blijken de wallen onder de ogen of de pukkel bij de neus wel erg sterk naar voren te komen. En zo'n foto doe je niet graag ca deau. „Wij willen van de klant een mooi portret zien te maken, waarop deze er zo flatteus moge lijk op staat en dat voor een rede lijke prijs", vertelt Marleen van Waarde in haar beautysalon. „Vo rig jaar deed ik mijn opleiding voor visagiste, maar afgezien van het opmaken van een enkele bruid, kan ik het geleerde zelden in praktijk brengen. En dat vond ik jammer. Zo is het plan geboren om samen met Saks Heijmans mooie portretfoto's te gaan ma ken. Eén of tweemaal per maand houden we daarvoor de dinsdag Op Walcheren hebben tien bedrijven hun deuren tijdens de Kom in de Kas 1991 ge opend op zaterdag 6 april. Middelburg: P. Ton, Nadorstweg 10, tomaten; Fa. de Boks, Nadorstweg 73, chrysanten; W. Marinussen, Nwe Hoven- seweg 1, Alstroemeria; Fa. Marinussen-yan Ijzeren, Wilgenhoekweg 39, pot planten; J. Koole, Golsteinseweg 6, boomkwekerij; J. Kwekkeboom, Prooyense- weg 26, veehoude rij/kaasmakerij; L. Brasser, Noordweg 509, mechanisatiebedrijf. Veere: S. Besuyen, Vioskeweg 3, fresia's; A. in 't Anker, Veerseweg 85, komkommers; A. Breel, Bieweg 8, vee houderij. "•COM IKX.E K£S." die graag ingaan op vragen van hun bezoekers en uitleg geven over het levende materiaal waar mee ze dagelijks omgaan. De deelnemers aan Kom in de Kas stellen hun kassen open van 's ochtends tien uur tot 's mid dags vier uur. De toegang is gra tis. Over het algemeen is er voldoende parkeerruimte, maar het is wel zo plezierig om per fiets naar de glazen stad te gaan. De bedrijven langs de route zijn goed bereikbaar. Waar mogelijk zijn voorzieningen aangebracht voor rolstoelers. Hier en daar is gelegenheid om wat te drinken en te proeven van de kasprodukten. Wie iets wil ko pen van de kersverse voortbreng selen van onze glazen steden krijgt daartoe de kans, al neemt de commercie een heel onderge schikte plaats in op dit eve nement. In de tuinbouwgebieden zijn de Kom in de kas-routes duidelijk aangegeven. Voor de bezoekers zijn de kassen bij teksten ge plaatst met informatie over wat er is te zien. Wilt u meer weten, dan is er altijd wel iemand van het tuinbouwbedrijf in de buurt. Wordt het een jongen of een meisje? De hier afgebeelde ontwerpen van geboorte tegels staan beide op één telpatroon. Ze zijn geborduurd in hele kruissteken op een grootte van 20 x 30 cm indien u stof gebruikt van 8 draden op 1 cm. De kleuren zijn in lichte pasteltinten. Indien u het borduurwerk inlijst achter ontspiegeld glas zal het een welkom geschenk zijn bij de ge boorte van de kleine wereldburger. Natuurlijk staat het hele alfabet eveneens op het telpatroon zodat u op het laatste moment de juiste namen en datum kunt inborduren. U kunt het borduurpatroon bestellen door f 12,50 over te maken op postrekening nr. 3567600 van Karweipost, Vleuten, onder vermel ding van bestelnr. 4043 F/VL. Na ontvangst van uw overboeking, krijgt u het patroon per omgaande toegestuurd. Een feest van kijken, ruiken en proeven. Dat is Kom in de Kas. Dit jaar lijkse door de Vereniging van Nederlandse Tuinbouwstudiegroepen (NTS) georganiseerde evenement wordt deze keer op zaterdag 6 april gehouden. Een dag lang gaat in bijna alle tuinbouwgebieden van Ne derland een aantal kassen open voor bezoekers. Wie maar wil kan urenlang rondwandelen en genieten van de overvloed aan bloemen, potplanten en groenten die in de glazen tuinen worden geteeld. De gemeente Westkapelle kan met een opgeruimd hart de zomer tegemoet zien want haar zo genaamde buitengebied is schoon. Zaterdag zijn ongeveer vijftig vrijwilligers, waaronder de voltal lige gemeenteraad, druk in de weer geweest om al het zwerfvuil uit het buitengebied te verwijderen. In totaal werd tien kubieke meter rotzooi verzameld en afgevoerd. De initiatiefnemer van deze voorbeeldige actie was wethouder Jan Bostelaar (rechts op de foto). Een deputatie van de Oranje Nassau-Mavo te Middelburg zal op dinsdag 26 maart in het Mid delburgse stadhuis een geldbe drag overhandigen ten behoeve van het adoptieproject op de Kaapverdische Eilanden. In de maquettekamer van het stadhuis neemt de voorzitter van de Bestuurscommissie Ontwik kelingssamenwerking, wethou der E.M.J. van Brummelen, om 15.30 uur een bedrag van f 1.300,- in ontvangst. Samen met de zustersteden Vilvoorde, Folkstone en Nagasaki adopteer de Middelburg enkele jaren gele den een jongereninstituut op de Kaapverdische Eilanden. OpP zaterdag 23 maart wordt in de SOSA-vestiging aan de Dwarskaai 2 in Middelburg een voorlichtingsdag over de moge lijkheden voor deeltijdstudie ge houden van 10 tot 14 uur. De SOSA, Sector Opleidingen Sociale Arbeid van de Hoge school Haarlem verzorgt in Mid delburg deeltijd middelbare beroepsopleidingen voor Sociale Dienstverlening (MBO-SD), In richtingswerk (MBO-IW) en Acti viteitenbegeleiding (MBO-AB). Ook kan in Middelburg de deeltijd hogere beroepsopleiding inrich tingswerk (HBO-IW) worden gevolgd. De ANWB constateert dat er di rect na het beëindigen van de Golfoorlog sprake is van een groot inhaaleffect bij het boeken van vliegreizen. Het ministerie van buitenlandse zaken ontraadt overigens nog steeds een aantal landen in het Midden-Oosten te bezoeken als het niet uiterst noodzakelijk is. In formatie daarover kan men be luisteren via de ANWB Informatielijn 06-32037020. Aglow - Women's Aglow Fel lowship houdt op maandag 25 maart haar maandelijkse samen komst in de stadsschouwburg te Middelburg om 20 uur. Spreekster is Nannie Ketel uit Schiedam. Inlichtingen 01180-36333. In Goes werden drie contracten voor de 32e Ronde van Midden- Zeeland ondertekend. Samen met voorzitter van het organise rend comité Piet Louwerse te kenden Chris Jebbink als directeur van hoofdsponsor ZHV Ziektekostenverzekeringen, Cees Priem als ploegleider van TVM en Jan Raas namens de Buck- lerploeg. Voor de TVM-ploeg van Cees Priem zullen op 1 juni in ieder ge val starten Johan Capiot, Eddy Schurer en de Russische topper Dmitri Konychev. Andere deelne mers konden door Priem nog niet worden genoemd. De TMV-ploeg neemt in dezelfde periode ook deel aan de Ronde van Italië. Buckler-ploegleider Jan Raas ver telde niet te zullen deelnemen aan de ronde van Italië. Dat bete kent dat zijn formatie op 1 juni in ieder geval weer een gooi zal doen naar de overwinning. Raas die zelf in 1983 de Ronde won heeft al meerdere keren de win naar mogen leveren. Jelle Nijdam, Jean-Paul van Poppel en Gerrit Solleveld gingen ook al zegevie rend over de streep. Die "tradi tie" wil de Buckler-ploegleider wel voortzetten. Een andere traditie wordt voort gezet door ZHV Ziektekostenver zekeringen, die voor het zevende jaar sponsor is van de Ronde van Midden-Zeeland. Directeur van ZHV Chris Jebbink wil graag de hoge naamsbekendheid en goe de naam van de beide organisa ties met elkaar verbinden. Ziektekostenverzekeraar ZHV zal daarom ook in 1991 het organi serend comité met raad en daad bijstaan. Bezoek bijvoorbeeld eens een kommerbedrijf tijdens de aktie- dag Kom in de Kas op 6 april. Kom in de Kas is een schitteren de gelegenheid om eens rond te neuzen in de bonte wereld waar de spullen groeien die we bij de groenteman en de bloemist aan- schaffen. Techneuten kunnen hun hart ophalen aan de verfijnde staaltjes van techniek die de tuin ders helpen bij hun werk. Wie het koud laat of het kasklimaat door een computer wordt geregeld, kan zich helemaal concentreren op wat er groeit en bloeit. Maar waar de aandacht ook op is ge richt, het zal niemand ontgaan hoeveel werk en zorg worden be steed aan ook het eenvoudige kropje sla en aan het vertrouwde plantje voor de vensterbank. Bij alle techniek, bij alle verscheiden heid van gewassen, kleuren en geuren, zijn het toch mannen en voruwen die de hoofdrol spelen in de kassen. Het zijn vakmensen Met ingang van 18 maart zijn de openingstijden van het postkan toor Oost-Souburg gewijzigd. Oorzaak daarvan is onder andere de daling van het aantal loket handelingen in de afgelopen jaren door toename van het gebruik van de giromaat. De openingstij den zijn sinds 18 maart op maan dag tot en met vrijdag van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30 uur. RONDE VAN MIDDEN-ZEELAND Staand (v.l.n.r.j: Piet Louwerse, Cees Priem en zittend Jan Raas en Chris Jebbink. Marleen van Waarde en Saks Heijmans staan garant voor een mooie portretfoto. vrij. De klant wordt hier opge maakt waarna de fotograaf zijn beelden schiet", vertelt de visa giste, die sinds drie jaar haar ei gen schoonheidssalon aan het Damplein voert. Fotograaf Saks Heijmans is nu zes maanden als zelfstandig foto graaf werkzaam in de hoofdstad. „Ik leg mij vooral toe op reporta ges, reclame- en industriële foto grafie. De laatste tijd krijg ik steeds meer opdrachten van be drijven uit de omgeving. Zo maakte ik onlangs een diaserie voor het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs, die voor voor lichtingsdoeleinden gebruikt gaat worden", vertelt Heijmans die in Apeldoorn vier jaar de fotovak school volgde en samen met zijn yrouw Charlotte zijn bedrijf leidt. „Aan huis heb ik een fotostudio en een kleine winkel waar ik ook fotomaterialen, posters en kaar ten verkoop. Geen camera's, want die markt is zo groot. Het plan om samen met Marleen iets op touw te zetten spreekt mij erg aan omdat ik graag mooie por tretfoto's maak en deze combina tie zeker uniek voor Zeeland is. Voor rond de vijftig gulden, waar- j in het opmaken is inbegrepen, j maak ik zes foto's, waaruit de klant zelf de mooiste kan kiezen".

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13