Nieuw boek over Zeeuwse molens B-Sharp: dwars door de keuken Mann bespeelt theaterorgel Workshop Nieuwe Muziek Poppenspel in Middelburg 14 FEBRUARI T/M 20 FEBRUARI IN MIDDEN ZEELAND TO „Molens zijn een rijk bezit maar niet om rijk van te worden. Het vergt nogal wat financiële inspanningen om ze in een goede staat te brengen of te houden. Toch moeten we dat zien als een plicht tegenover deze monumentale herkenningstekens in het land schap." Deze woorden sprak de voorzitter van de Vereniging De Zeeuwse Molen, J.W.P. Cornelissen, vorige week dinsdag tijdens de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek Zeeuwse Molens. De plaats van handeling was de voor deze gelegenheid feestelijk versierde molen van Nieuwland. Het boek, dat is geschreven door Willem Staat, werd overhan digd aan de Middelburgse wethouder mr. J.A.R.M. Douwes. Macbeth gespeeld met poppen Belofte Compleet overzicht POPMUZIEK BESPROKEN Ad Lateveer Koffieconcert in Kloveniersdoelen DE FAAM DE VLISSINGER Woensdag 13 februari 1991 DU lïï m iw mm is? BURGH-HAAMSTEDE De Bewaerschole. (Weststraat 8). Ria Westmaas, kleuretsen, aquarel len, bloemstukken in zijde. 13.30 tot 16.30 uur, zondags gesloten, (vanaf 9 februari). GOES Galerie llona Schmit Expositie schilderijen en andere werken. Ge hele jaar: Za. 14.00-17.00 uur. Lunchcafe Jacqueline van Trirum, diverse werken. Di. t/m za. 9.00-18.00 uur. Bibliotheek Foto-expositie van het in- en exterieur van Duvekots graanhandel. Openingstijden bibli otheek. Art-Galerie "Le Loup" H.Visser, aquarellen en pastels. Do. 13.00-21.00 uur, vr. 13.00-18.00 uur, za. 10.00-17.00 uur (t/m 14 fe bruari). REC-gebouw (Zusterstraat). Cor Scheijde, "Hang eens wat anders op", foto-expositie. Rabobank. (Grote Markt). Leendert van der Pol, schilderijen en tekenin gen. Openingstijden Rabobank. Prins van Oranje. R. Baauw, olie verven en aquarellen. Geopend van 10.00-18.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis. Hanne- ke Kres, textieldessins. Gemeente archief. (Wijngaardstraat 3). "Recht en krom", beelddocumenta- tie over bestuur en rechtspraak van de 15e eeuw tot 1811. Ma.-vr. 9.00-12.00 en van 13.30-17.00. MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin De lano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Zeeuwsche Centrale Discotheek. (Langeviele 82) Joke F/oresse en Johan Sinke, foto's. Di. t/m vr. van 10 tot 17.30 uur, wo en do. van 19 tot 21 uur, za. van 10 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dinge mans, Rob de Haan, olieverfschil derijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunst handel De Witte Swaen-'t Zee paardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expositie oude- en mo derne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Grootmede 66). Staal/touw plastieken, op tel. afspraak geo pend. tel 01180-16323. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Van Zieken en van Wezen, zeven eeu wen Godshuizen in Middelburg. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur (t/m 17 februari). Restaurant Den Gespleten Arent (Vlasmarkt 25). Cobie Visschers,' textiele schilderijen. N.V. Delta Nutsbedrijven, (galerie. Pöelendae- lesingel 10). Ria Ruedisueli, Emo ties in klei. Tijdens kantooruren. Balans 17. (Balans 17). Teja van Hoften, beelden rond het thema Water en vuur. Wo. t/m vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. De Vleeshal. (Markt). Daniel Dutrieux. Tijdens openingstijden. Stichting Beeldende Kunst Zee land. (Kuiperspoort 22). Laura Bak ker en Birgit Laken, sieraden. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur. Rabo bank. (Lange Geere 3). Jo de Vis- scher, aquarellen. Openingstijden bank. Foto Verschuren. (Lange Delft 47). Camera Award expositie (t/m 16 fe bruari). Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteen- sedijk 7). Wim Hofman op schrift, tentoonstelling. Ma 17.30-21.00 uur, di t/m vr. 10.00 21.00 uur, za. 10.00-13.00 uur. NEELTJE JANS Delta Expo. wisselexpositie Zeespiegelrijzing, een bedreiging. Wo. t/m zo. van 10 tot 17 uur. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Ma. t/m zo. van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als the ma 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iede- reeen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planeta rium. NMB bank. (A. Dekenstraat 1). Het Nieuwe Vlissingen, historie, verkeer, wonen, werken, winkelen, overzicht van de ontwikkeling van Vlissingen. Bezichtiging tijdens ka- suren NMB bank. Bellamy 19. (Bel lamypark 19). Martin Mc Namara, hedendaagse kunst. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m zo. van 13 tot 17 uur (t/m 17 februari). DONDERDAG 14 FEBRUARI Jazz Improvisatiemuziek o.l.v. Herman de Wit, Centrum Nieuwe Muziek. Kloveniersdoe len, Middelburg. Poppentheater Robhetty speelt 'avonturen poppenspel', Wijkge- bouw Zuiderbaken, Ontmoeting scentrum Dauwendaele, Middelburg, 10 uur: Wijkgebouw Zuiderbaken, M. de la Pal- mastraat. Middelburg, 14 uur. Stichting Jeugdkomedie Am sterdam 'Dat had je gedroomd', musical voor kinderen vanaf 7 jaar. Stadsschouwburg, Molen water 99, Middelburg, 15 uur. Karin Bloemen, theatershow 'Bosje Bloemen', de Prins van Oranje, Goes, 20 uur. Toneelgroep Kameleon, klucht 'Samen verder'. Ontmoeting scentrum Dauwendaele Winkel centrum, Middelburg, 14 uur. Alex d'Electrique met 'Dramo- lette', theatervoorstelling, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 21 uur. VRIJDAGI5 FEBRUARI Organist John Mann bespeelt het Compton theaterorgel. Concert- en Gehoorzaal, Sin gelstraat. Middelburg, 20 uur. Alex d'Electrique met 'Dramo- lette', theatervoorstelling, Stads schouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20.30 uur, Stichting Jeugdkomedie Am sterdam 'Dat had je gedroomd', musical voor kinderen vanaf 7 jaar, de Prins van Oranje, Goes, 15 uur. Luc van de Lagemaat en Ella Snoep, 'Een Odyssee' toneel met objekten, maskers en marionet ten, Vestzaktheater, Bellamy park, Vlissingen, 20.30 uur. Jazz Improvisatie muziek o.l.v. Herman de Wit. Centrum Nieuwe Muziek, Kloveniersdoe len, Middelburg. Stichting Middelburgs Theater "Hooikoorts", blijspel, Middel burgs Minitheater, Verwerijstraat 53, Middelburg, 20.30 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. ZATERDAG 16 FEBRUARI Here comes Everybody, liveop treden, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 22 uur. The Sreaming Tribesmen, op treden, met in voorprogramma Charmin'Children, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22 uur. Stichting Middelburgs Theater "Hooikoorts", blijspel, Middel burgs Minitheater. Verwerijstraat 53, Middelburg, 20.30 uur. Sirtos, traditionele en eigentijd se Griekse muziek. Razzmatazz, Middelburgsestraat 113, Oost- Souburg, 21 uur. Jazz Improvisatie muziek o.l.v. Herman de Wit met om 19.30 uur slotpresentatie met het orkest De Boventoon, Cen trum Nieuwe Muziek, Kloveniers doelen, Middelburg. The Stuffed Puppet Theatre speelt 'Macbeth', nederlands poppentheater voor volwasse nen, Stadsschouwburg, Molen water 99, Middelburg, 20.30 uur. ZONDAG 17 FEBRUARI VRIJDAG 15 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen. 'Dances with wolves' 20.00 uur. Alhambra II Vlissingen. Kindergarten cop' 14.00. 19.00 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Witches', 14.00. 19.00 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Memphis Belle', 14.00, 19.00 en 21.30 uur. Grand theater Goes. 'Home Alone' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Teenage Mu tant Ninja Turtles' 14 en 20 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 19.30 uur 'The Sheltering Sky', 22 30 uur Wild at heart'. ZATERDAG 16 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Dances with wolves' 20.00 uur. Alhambra II Vlissingen. Kindergarten cop' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlis singen, Witches', 14.00, 19.00 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen. 'Memphis Belle' 14.00 en 19.00 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Home Alone' 14. 19 en 21.30 uur, 'Rocky 5' 23.30 uur. Electro Mid delburg. 'Teenage Mutant Ninja Turt les' 14 en 20 uur. Schuttershoftheater Middelburg. 'The Sheltering Sky' 19.30 uur. ^Wildjit heart22.30 uur. ZONDAG 17 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Dances with wolves' 14.00 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Kindergarten cop' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Witches' 14.00, 19.00 en 21.30 uur. Al hambra IV Vlissingen. Memphis Bel le' 19.00 en 21.30 uur Grand theater Goes. 'Home Alone' 14, 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg. Teenage Mu tant Ninja Turtles' 14 en 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, The Sheltering Sky 20.30 uur. MAANDAG 18 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, Dances with wolves' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Kindergarten cop' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Witches' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen. 'Memphis Belle' 20 uur. Grand theater Goes, 'Home Alone' 14 en 20 uur. Electro Middelburg. 'Teenage Mu tant Ninja Turtles' 20.30 uur.. Schuttershoftheater Middelburg. 'An Angel at my table 20.30 uur. DINSDAG 19 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Dances with wolves'. 20 uur. Alhambra II Vlissingen. 'Kindergarten cop' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Witches' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, Memphis Belle' 20 uur. Grand theater Goes, 'Home Alone' 14 en 20 uur. Electro Middelburg, 'Teenage Mutant Ninja Turtles' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'The Sheltering Sky^20.30 uur. WOENSDAG 20 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Dances with wolves', 20 uur. Alhambra II Vlissingen. 'Kindergarten cop' 14 en 20 uur. Alhambra III Vlissingen. Witches', 14 en 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Memphis Belle' 14 en 20 uur. Grand theater Goes. 'Home Alone' 20 uur. Electro Middelburg, 'Teenage Mu tant Ninja Turtles' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg. 'The Sheltering Sky' 20.30 uur DONDERDAG 21 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, Dances with wolves' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Kindergar ten cop' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Witches' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen. Memphis Belle' 20 uur. Grand theater Goes, 'Home Alone" 14 en 20 uur. Electro Middelburg. Teenage Mu tant Ninja Turtles' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Tilai' 20.30 uur Wi WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373. Dage lijks geopend. Ryoko Kondo verzorgt een pianoconcert. Ryoko Kondo (piano), koffie concert, Kloveniersdoelen, Mid delburg, 11.30 uur. Zeeuwse Koorschool met het R.K. Mannenkoor, R.K. Maria Magdalenakerk, Goes, 10.30 uur. DINSDAG 19 FEBRUARI 'Mijn kinderen! Mijn Afrika!, to neelstuk met Joseph Mosikili, Marjolein Macrander en Peter Hanson. Stadsschouwburg, Mo lenwater 99. Middelburg, 20 uur. Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. WOENSDAG 20 FEBRUARI Dansgroep Krisztina de Chatel brengt 'Sequence', dans. Stads schouwburg, Molenwater 99. Middelburg, 20.30 uur. VRIJDAG 15 FEBRUARI f3'' Alhambra IV Vlissingen, 'De kleine zeemeermin', 14.00 uur. Grand Theater Goes, 'Home alone' 14.00 1900 en 21.30 uur. ZATERDAG 16 FEBRUARI Alhambra IV Vlissingen, 'De kleine zeemeermin' 14 uur. Grand Theater Goes. "Home alo ne', 14.00. 19.00 en 21.30 uur Schuttershoftheater Middelburg, 'Mirakel in Valby' 14.00 uur ZONDAG 17 FEBRUARI Alhambra IV Vlissingen. 'De kleine zeemeermin' 14 00 uur. Grand Theater Goes. 'Home aio ne', 14.00, 19.00 en 21.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Mirakel in Valby' 14 uur. MAANDAG 18 FEBRUARI Schuttershoftheater Middelburg. 'Mirakel in Valby' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Home alo ne'. 20.00 uur DINSDAG 19 FEBRUARI Schuttershoftheater Middelburg, 'Mirakel in Valby' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Home alo ne. 20.00 uur WOENSDAG 20 FEBRUARI Alhambra IV Vlissingen, 'De kleine zeemeermin' 14 uur. Grand theater Goes. 'Home alone' 20.00 uur. Schuttershoftheater Middelburg. 'Mirakel in Valby' 14 uur. DONDERDAG 21 FEBRUARI Grand Theater Goes, 'Home aio ne'. 20.00 uur. Cornelissen noemde de molen het vroege begin van de huidige industrie, die nu zijn economi sche rol heeft verloren. Hij wees op het feit dat de molens nog een grote waarde hebben als cultuur en industrieel monument. Het is een herkenningsteken in het landschap voor de bevolking en de recreant en heeft voor groot De Engelse organist John Mann bespeelt vrijdag 15 februari het theaterorgel in de Middelburgse Concert- en Gehoorzaal. Mann is één van de populairste orga nisten in zijn land. Het conceert begint om 20 uur. Herman de Wit en het orkest De Boventoon verzorgen van don derdag 14 tot en met zaterdag 16 februari een workshop. Dat gebeurt op uitnodiging van de Stichting Nieuwe Muziek Zee land. Maximaal vijftig muzikan ten kunnen inschrijven. De workshop duurt elke dag van 12 tot 17 uur, een uitloop naar de avond is niet uitgeloten. De resul taten worden zaterdagavond in een concert gepresenteerd. Herman de Wit is tenorsaxofonist en aanzwengelaar van talrijke workshops voor geïmproviseerde muziek. Verder was hij actief in een aantal bekende ensembles zoals het Willem Breuker Kollek- tief, De Volharding en diverse muziektheaterproducties. De Bo ventoon is een ensemble onder leiding van De Wit. Het is een semi-professionele band die als springplank kan worden gezien naar een broodwinning in de mu ziek. Scene iut Macbeth van het Stuffed Puppet Theatre. De echte liefhebbers van theater mogen beslist niet vergeten za terdagavond 16 februari een plaats in de Middelburgse Stads schouwburg te reserveren. Daar treedt namelijk het Stuffed Pup pet Theatre op met Macbeth van Shakespeare. In de hoofdrol speelt Neville Tran ter, een man die al talrijke pro- dukties achter zijn naam heeft staan. Deze Australiër van ge boorte houdt er van om met he dendaagse kennis klassiekers van stal te halen. Daarmee heeft hij een gestaag groeiende aan hang opgebouwd. In Macbeth spelen poppen een belangrijke rol. De voorstalling zaterdag be gint om 20 uur. en klein een grote educatieve waarde. In zijn toespraak vestig de hij er bij de wethouder de aan dacht op dat er ten aanzien van de Middelburgse molens nog wel iets te verbeteren is. Zo pleitte hij voor een beter onderhoud door de gemeentelijke plantsoenen dienst van de hóge bomen op de wallen van Middel burg, die door hun lengte nogal wat wind wegnemen van de mo lens op de bolwerken. Een ander punt van kritiek vormde het ont breken van een maalwerk in drie van de vijf molens, die op Middel burgs grondgebied staan. „Een molen moet kunnen werken, dan pas kunnen we spreken van een complete molen", aldus de voor zitter. Wethouder Douwes probeerde de vereniging gerust te stellen met de mededeling dat de ge meente zorg heeft voor alle ge meentelijke eigendommen, dus ook voor haar molens. In dat ver band kon hij meedelen dat de ge meente naarstig op zoek is naar mogelijkheden om ook de molen De Koning aan de Veerseweg in haar bezit te krijgen. „Maar dat is een groot financieel offer dat we niet op korte termijn kunnen brengen zonder andere gemeen telijke zaken te kort te doen", be toogde hij. Voorts is de gemeente bezig met plannen om de Seismolen weer geheel bedrijfs klaar te maken. Tot op heden wordt de ruimte in de molen door de brandweer gebruikt voor het drogen van de slangen. Maar ook voor die plannen voorziet de ge meente geen mogelijk tot realisa tie op korte termijn, aldus de wethouder. Het boek is geschreven door ver enigingssecretaris Willem Staat en biedt een overzicht naar type en soort van de 75 min of meer complete molens, die Zeeland rijk is. Bovendien is er een beschrij ving in te vinden van de 20 mo lenrestanten die her en der nog aangetroffen worden. Het is een handzaam boekwerk met volledi ge beschrijvingen en veel histori sche gegevens over de molens. In vroeger tijden speelden de windmolens en de molens die door paarden of door het getij werden aangedreven, een voor aanstaande rol in het econo misch gebeuren. Ze waren onmisbaar voor de totstandko ming van een groot aantal uiteen lopende producten, zoals pannekoeken, boekweitpap, cho colade, bier, brandewijn, jenever, tabak, kruit, kleding en verfstof fen, papier en hout. Nu is de economische rol van de molens marginaal geworden. De molens in de provincie Zeeland zijn echter belangrijk gebleven. De moten van Nieuw tand was gepavoiseerd ter gelegenheid van de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek 'Zeeuwse Molens' van auteur Willem Staat. Als elk-weer-voorziening in re creatieve zin, als onmisbare ele menten in het landschap en, zij De jeugd kan donderdag 14 fe bruari terecht bij skw De Hayman in Middelburg. Voor die organisa tie speelt poppentheater Robhet ty dan twee keer het stuk 'avonturen poppenspel'. 's Morgens om tien uur wordt er een voorstelling gegeven in Ont moetingscentrum Dauwendaele en 's middags om twee uur in het Zuiderbaken. In Duitsland bestaat een ge recht dat - vertaald - heet: 'dwars door de keuken'. Bij dit menu stopt de huisvrouw alle resten in een pan, giet er wat kruiden, drank en andere lif- lafjes in en klaar is kees, smul len maar. De vergelijking met de Middelburgse (pop)groep B-Sharp is gemaakt. Viool, mandoline, bas, saxofoon, gi taar, drums, percussie zijn de instrumenten die in popmu ziek als combinatie niet voor de hand liggen. Toch willen de vijf B-Sharpers zich graag in de rij van de popmuziek op stellen, maar dan wel op een bijzondere manier. Hoewel... B-Sharp ontstond toen Peter Wessel (gitaar, bas, zang) sa men met Alex van Hootegem (gitaar, zang, mondharmoni ca) bedacht dat anders wel licht leuker was. Hun wortels zaten in de rock. Nu had Wes sel al eens stiekem bedacht dat een viool, en dan bespeeld door Aagje Ffeld- brugge, voor dat andere en leukere zou kunnen zorgen. En toeval oh toeval, Aagje Feldbrugge (viool, mandoline, mandola en zang) piekerde over het zelfde. Tot dan had ze zich beziggehouden met folk en klassiek, maar ze wilde wel eens wat met een gitaar, en bij voorkeur met Peter Wessel. Het trio stond er, maar moest gecompleteerd worden met mensen die hetzelfde wilden - iets anders en leukers dus. Jan Koopman (drums, zang, percussie) en Jacquelijne van den Berg (bas, saxofoon) wer den snel gevonden, zodat een vijftal bijeen was gebracht dat kon steunen op jarenlange er varing. Jan Koopman kwam uit de scene waar louter Zuid amerikaans werd gespeeld en gedacht en Jacquelijne van den Berg had haar muzikale uurtjes doorgebracht met klassiek en big band. B-Sharp bestaat nu zo'n twee jaar. Op (pop)festivals hebben B-Sharp, vlnr: Aagje Feldbrugge, Alex van Hootegem, Jan Koopman, Peter Wessel en Jacquelijne van den Berg. ze zich al laten horen. Ook café-optredens heeft de for matie meegepakt. Hun meest opvallende uitvoering staat in de agenda van het Festival Nieuwe Muziek genoteerd. Tijdens dat festival vorig jaar waanden ze zich in eerste in stantie als een vreemde eend in de bijt, maar allengs voel den ze zich kiplekker. Op B-Sharp kan geen etiket worden geplakt. Rock en folk draven door de zelfgeschre ven stukken als hoofditem, al lerlei andere invloeden zweven er doorheen als algen in een aquarium. Nagenoeg alle leden schrijven ruw de nummers op, de uitwerking is een collectief verhaal. Er wordt geschaafd en geslepen, alles mag. Ook 'valse noten' worden getolereerd. En dan blijkt vals mooi te kunnen zijn als de muzikanten maar be reid zijn te luisteren en hun 'maatjes' serieus nemen. Zo ontstaat met vallen en opstaan iets moois, zo valt te beluisteren. Bijvoorbeeld 'Take your money to love', een swingend nummer dat wat mij betreft elke dag op de ra dio mag worden gedraaid. Beweerd wordt dat B-Sharp feitelijk genomineerd kan wor den als Zeeuwse band die in staat moet zijn landelijk door te breken. De gemiddelde leeftijd en ervaring in de mu ziek zijn evenwel zo hoog dat het relativerend vermogen evenredig groot is. Landelijk doorbreken is wel leuk, maar geen doel. Op muzikaal ni veau goed met elkaar bezig zijn, staat hoog in het vaan del. En daarnaast moet de uit voering tegelijkertijd een voorstelling zijn. Dus, niet als zoutzakken op het podium staan, maar een cabareteske saus toevoegen, zodat de man/vrouw die met zijn/haar pilsje naar B-Sharp luistert, ook echt luistert en meebe leeft. En die doelstelling lukt kennelijk. B-Sharp is namelijk uitgenodigd op de Theaterdag in Zierikzee. het in moderne vorm, als produ centen van electriciteit. Zeeuwse Molens is, ook voor de leek, een leerzaam boekwerkje dat wordt uitgegeven door de Stichting Natuur- en Recreatieinformatie, in samenwerking met Vereniging De Zeeuwse Molen. Het kost f 17,50. Op zondag 17 februari wordt in de Kloveniersdoelen in Middel burg een koffieconcert gegeven door Ryoko Kondo. Het concert begint om 11.30 uur en op het programma staan werken van Beethoven. Liszt en Ginastera. De Japanse Ryoko Kondo heeft verschillende prijzen op haar naam staan waaronder de Piano Teachers National Association, behaald in Japan, en de Vrien denkrans van het Concertge bouw in Nederland. Op het onlangs gehouden Eduard Flipse Concours in Rotterdam behaalde zij de derde plaats. Sinds haar verblijf in Nederland gaf Ryoko verschillende recitals, onder an dere in het Paleis het Loo, de IJs breker en het Concertgebouw. Het koffieconcert wordt georga niseerd door de Stichting D.E. Koffieconcerten, die zich ten doel heeft gesteld om aanko mend jong talent de gelegenheid te geven om podiumervaring op te doen en zich te presenteren aan het publiek. Here Comes Everybody bezoekt De Piek Als het aan jongerencentrum De Piek in Vlissingen ligt zit niemand stil in het weekend van 15 en 16 februari. Naast de gebruikelijk Jamsession op vrijdag 15 februa ri om 14 en om 20 uur heeft De Piek weer een live-band op het progamma staan. En wat voor één. Here Comes Everybody is een band die alle muziekelemen- ten van de afgelopen 25 jaar heeft samengevat zodat de groep zijn stijl ontleent aan die van vele anderen. Blijkbaar schrikt de groep er niet voor terug stemmen en muziek van anderen klakke loos te gebruiken. De groep Here Comes Everybody bestaat al sinds de zomer van 1989. De bandleden zijn Theo The Bass, Martin The Treble, Ron B. The Rythem en D. The Rebel. Een criticus zei eens over de band: 'Here Comes Everybody is een snel in kwaliteit stijgende crossover-band die gitaarfuzz met heavy funk vermengt en met een hartverwarmende mentaliteit het optreden een doeltreffende trap onder de kont geeft'. Het valt niet te ontkennen dat deze omschrijving zelfs de meest fa natieke muziekhater nieuwgierig zou maken. De groep treedt op zaterdag 16 februari op en de eerste noten zijn om 22 uur te horen. Here Comes Everybody.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7