32.5-^ C VERSCHOORE HEEFT UW AUTO'TAL EENS MET EEN ECHTE PROF GEDAAN? PROFITEER NU!! Uitgebreide Rai-bijlage Nog geen stormloop van bejaarden SPRINT PHOTO Van Duyvenvoordeschool op televisie NU EXTRA UITVERKOOP KORTINGEN: 20 - 30 - 40 - 50 J.P.A. Rossël tandprotheticus VANAF: f 5.50 EN NOG MEER PROCENTEN KELTUM W COMBI BACK OPEN TAFEL: GEKEUVEL MET LEEFTIJDGENOTEN CASSETTES ROBBE BERKING WILKENS BSF Mf VLISSINGEN C0P»EÉIi BADHUISSTRAAT 60 NIEUWE KUNSTGEBITTEN ESSOSELF SERVICE STATION BASKENSBURGI HONDERDEN HAND- EN SCHOUDERTASSEN IN LEER EN KUNSTSTOF VOOR EXTRA LAGE PRIJZEN! Amsterdam is de komende dagen (donderdag 7 tot en met zondag 17 fe bruari) weer helemaal het bezit van de autoliefhebbers. De Auto Rai pre senteert dan allerlei noviteiten uit autoland. Om u alvast een voorproefje te geven over de nieuste snufjes van aan en om de heilige koe in deze krant drie pagina's boordevol nieuws, waar elke liefhebber ongetwijfeld van zal smullen Rock Rollavond met de Donuts koudekerke Galgeweg 5, tel. 01185-1623 fcgvice; Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft 1b Goes, Lange Vorststraat 36 PZC WEEKBLADEN Gezellig Aanvulling De Stichting Jacob Roggeveen en de Stichting Welzijn voor Ouderen Mid delburg hebben de handen ineen geslagen voor de 65-plussers die al leenstaand zijn, net uit het ziekenhuis komen of voor wie het zelf koken erg bezwaarlijk is. Open Tafel heet het pro ject en dat betekent dat maximaal tien ouderen gedurende drie middagen in de week onder het gemoedelijk gekeu vel met leeftijdsgenoten van een war me maaltijd kunnen genieten. De spanning was te snijden. De 15 leerlingen van j de Souburgse Van Duyvenvoordeschool die mee doen aan de Disneyclub clip stonden er wat ze nuwachtig bij toen de NCRV kwam om proefopnames te maken. Maar na een paar keer was de spanning er een eind uit en werd er volop gedanst, gezongen en muziek gemaakt. Marianne Entius, producer van de Disneyclub, stond naar ei- gen zeggen perplex. „Dit is helemaal af", kreette ze, „dat maak ik niet zo vaak mee. Meestal moet I ik er nog een boel aan veranderen". Singeltje Meesterkok Sfeervol tafelen Keuze uit 90 modellen bij de cassette specialist: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 gr Direct één of meer prachtige kleurenprints van uw foto, tekening, collage of drukwerk - ook vergroten/verkleinen 21e JAARGANG NUMMER 6 6 FEBRUARI 1991 Vrouwenvakschool - In het voorjaar bestaat in verschillende plaatsen de mogelijkheid om een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen over de mogelijkheden van dc Janvieke-Oiepjrschool. Dat kan in Middelburg op 27 februari in de Janneke Dierxschool, in Ter- neuzen op 8 maart in de Janneke Dierxschool, in Zierikzee op 20 maart op het Arbeidsbureau en in Goes op 10 april op het Arbeids bureau. Alle bijeenkomsten wor den gehouden van 10 tot 12 uur. Op de Janneke Dierxschool is kinderopvang mogelijk. Inlichtin gen 01180-23518. lias™ FOTO VIDf O AUDIO V» iSSJtoGf N MiOOf t tufte GOS Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN In onze wasstraat kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. KEUZE UIT 8 PROGRAMMA'S Vraag naar onze spaarkaart en was- abbonnement, voor nog voordeliger autowassen. LET OP: woensdag AUTO WASDAG 10% EXTRA KORTING op alle wasprogramma's! Pres. Rooseveltlaan 731, 4383 NG Vlissingen 01184-14926 LEDERWAREN Vee/ nationaal, internationaal nieuws en zelfs wereldprimeurs op de Auto Hat 1331. Met de gebruikelijke ruime mate van enthousiasme zal de Vlis- singse vijfkoppige rock'n rollband The Donuts vrijdag 8 februari in podium De Walk-lnn aan de Mi nister Lelystraat 4 een optreden verzorgen. Voor de liefhebber van de rock'n roll en rockabilly een leuke mogelijkheid voor een ge zellig avondje uit. De musici van De Donuts hebben door de jaren heen een uitstekende reputatie opgebouwd; zo waren ze te zien in het KRO-programma Ruwweg op de televisie en zijn ze te be luisteren op de LP/CD Holland Bil ly 2, samen met zestien Nederlands beste rock'n roll- bands. De aanvang is om 21.30 uur. Sjoeltoernooi - De Souburgse sjoelvereniging Schijf '83 houdt op zaterdag 2 maart een open toernooi. De wedstrijd wordt ge houden in buurthuis De Zwaan en begint om 11 uur; inschrijving is mogelijk tot 12 uur. De deelne mers worden onderverdeeld in een jeugdklasse tot en met 16 jaar en vijf klassen bij de dames 138n bij de heren. Ook kan er worden gespeeld op verschiilen- de variantbakken. Bijeenkomst - Humanisme en milieu is het onderwerp van een bijeenkomst, die door het gewest Zeeland van het Humanistisch Verbond wordt gehouden op zon dag 17 februari om 10 uur. De plaats van handeling is het Jacob Roggeveenhuis aan de Noordsin gel 106 te Middelburg. Tijdens deze bijeenkomst zal een korte inleiding worden gehouden waar na er ruime gelegenheid bestaat tot discussie. Geldig t/m wo 13 leb a s. Het beste adres voor kwaliteit en service. Oplage: 23.950. Gratis huis-aanhuis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184 84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Haal de lente in huis met primula's in frisse voorjaars- kleuren. 3 stuks voor (excl. mandje) verzorgingstehuis Jacob Rogge veen. „Een maaltijd bestaat altijd uit een voor-, hoofd-, en nage recht, we kunnen rekening hou den met een dieet, en, we bazuinen dat niet rond, maar hier in de keuken staat een befaamde meesterkok". Het blijkt Sjaak Jobse te zijn, die op concoursen steeds hoog scoort. Voor de prijs hoeft niemand het te laten. De gemiddelde prijs van een maaltijd is f 6,50 of f 7,50. Een subsi- diële bijdrage van de gemeente maakt het mogelijk om het eten zo goedkoop te houden. Voor Jones is het een begrijpelij ke zaak dat er tot op heden nog geen complete stormloop van be jaarden is geweest op het pro ject. „Kijk", verklaart hij dat, „we zijn in de eerste plaats heel voor zichtig geweest met de publici teit, we wilden even afwachten hoe het zou gaan, en dat is ook één van de redenen dat we dit nog maar drie middagen per week doen. Uitbreiding kan altijd nog. Ten tweede is er sprake van een zekere drempel bij de oude ren. Het is voor die mensen nogal wat om met vreemden te gaan eten". De adjunct-directrice vult hem aan: „En als ze dan eenmaal over die drempel zijn, zo is onze ervaring tenminste, is het bij die mensen of hartstikke leuk, of he lemaal niet. Een tussenweg is er niet". „Zalig", klinkt het als uit één mond, als ik twee heren vraag hoe de middagmaaltijd deze keer gesmaakt heeft. Capucijners stond deze keer op het menu. Meneer Van den Boomgaard is van meet af aan een trouwe be zoeker geweest tussen de mid dag. Hij is alleenstaand en heeft daarom voor deze vorm van eten gekozen. „Gezellig hoor, samen een hapje eten". Zijn voornaam en leeftijd wil hij niet verklappen, zijn grootste hobby daarentegen wel, bridge. Als lid en oprichter van een paar clubs brengt hij al kaartend zijn dagen door. Op de dagen dat er geen gezamenlijk middageten is, 'smeert hij wel een boterhammetje'. De andere heer is oud chartermeester (een soort archi varis) jonkheer dr. G.F. Sandberg. „Waarom ik hier eet? Nou, mijn vrouw heeft kanker en kan haar rechterarm niet meer gebruiken. Ze houdt momenteel het bed. Dus is dit voor mij een prima oplossing. In de dagen dat hij niet kan eten in het verzorgingstehuis Jacob Roggeveen, eet hij de diepvriesmaaltijden die te koop zijn bij het UVV, de Unie van Vrij willigers. Hij is 68 en houdt, in te genstelling tot zijn vrouw, niet van bridge. Ondanks dat hebben de beide heren elkaar genoeg te vertellen, blijkt tijdens de lunch. „Het is een aanvulling op alle voorzieningen die er al zijn, zoals Tafeltje dekje van de UVV en de 65-plus maaltijdexpress van de Stichting Welzijn voor Ouderen Middelburg", legt Annet Kruger uit. Zij is hoofd huishouding en heeft de coördinatie van de Open Tafel in handen. „We werken nu met zes vrijwilligsters. En als er dus iets is, dan komen ze naar mij. We hebben nog nooit één klacht ontvangen". Ondernemers - Afgelopen jaar heeft de Kamer van Koophandel weer een groot aantal cursussen georganiseerd, die door de on dernemers goed zijn bezocht. Een aantal van deze bijeen komsten zijn, naast de nieuwe onderwerpen daarom dit jaar weer onderdeel van het progam ma. Voor het eerst gaat dit jaar de cursus 'Opleiding voor de on dernemers in de kleine kernen' beginnen, ook staan er een aan tal seminars op het progamma zoals Succesvol adverteren voor midden- en kleinbedrijf en Spon soring voor verenigingen en stichtingen. In de maand februari zijn er de volgende cursussen: op maandag 18 februari is de voor lichtingsbijeenkomst Milieu en accountant op Schouwen- Duiveland. Ook op maandag 18 februari begint de cursus Onder neming en fiscus. Op dinsdag 19 februari is er een startersbijeen- komst, en op donderdag 21 fe bruari gaat de voorlichting over Bedrijfsgerichte scholing. Inlich tingen via Paula Raessens 01180-35536. De beide heren laten het zich goed smaken. Kinderen blij met een compliment van de regisseur. Borstvoeding - De Vereniging Borstvoeding Natuurlijk organi seert eenmaal per maand een informatie-avond over borstvoe ding. Maandag 11 februari staat het thema Rondom de Bevalling centraal. Moeders en aanstaande moeders die meer willen weten over borstvoeding en met vragen rondlopen, zijn hier welkom van 20 tot 22 uur. Op het telefoon nummer 01184-67224 kan meer informatie worden verkregen als mede het adres van genoemde bijeenkomst. HET GROENE WARENHUIS Dat was een compliment aan het ken de tekst en de dans rond adres van lerares Mieke Roelse, had. Zij werd daarbij bijgestaan die in een tijdbestek van vier we- door twee andere juffen. Lenny Meeuwsen, die in haar vrije tijd veel danst en Ank Tany-Hatu die toneel als hobby heeft. Zij werk ten aan de uitstraling van de groep. „En als je dan bedenkt dat we vier weken lang maar een halfuurtje na schooltijd hebben geoefend, vind ik het nog heel wat", vertelt Ank Tany-Hatu. De trots is van de gezichten van de juffen en ook de kinderen af te lezen als opnieuw de hit van Phil Collins inzet en de kinderen be ginnen met hun 'clip'. „Het was helemaal niet moeilijk om een se lectie te maken, want dat deden de kinderen zelf", legt Meeuw sen uit, „heel democratisch en eerlijk, ze keken gewoon wie het beste was, en de rest viel af. Ik ben wel blij dat wij dat niet hoef den te doen, dat was heel moei lijk geworden". Het idee om mee te doen aan de Disneyclub van de NCRV werd geboren toen de klas tijdens een muziekles van Mieke Roelse naar een aflevering keek van het kin- derprogamma. Een kaartje was zo ingestuurd en de redactie van de omroep was er vrij snel. Op woensdag 20 februari vertrekt er een grote touringcar vol leerlin gen naar Hilversum voor de op names. Op zaterdag 23 maart komt de van Duyvenvoorde school dan op televisie. De school krijgt van de jury een aan tal punten toebedeeld en de school die aan het eind van het seizoen de meeste punten heeft gescoord wordt winnaar en mag een singeltje maken. Het hoogst aantal punten wat tot nu toe is gehaald door een school is 244, dus daar probeert de Souburgse school bovenuit te komen. Open Tafel bestaat nu zo'n twee weken en, alhoewel be gonnen met vijf belangstel lenden, is het aantal deelnemers door ziekte en andere redenen teruggelopen tot drie. „We zijn heel lang zaam van start gegaan met de promotie, want het is na tuurlijk niet de bedoeling dat het hier een restaurant wordt", verduidelijkt Martin Jones van de Stichting Wel zijn voor Ouderen Middel burg. Dat er wel enorm veel belangstelling bestaat voor het initiatief staat voor de beide stichtingen als een paal boven water. „We hebben genoeg te bieden, dacht ik zo", vertelt Janny de Leeuw, adjunct-directrice van het v

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1