DOE HET ZELF Niet zomaar in een gespreid bedje TELEFOONREKJE De Schelde werft nieuwe leerlingen WWV Cotton Club: slim bekeken avondje voor 25 plussers Bruidshuis Fiësta aangesloten Bruidsmode IMol Selektief bij Kruiswoordraadsel Kerstboetiek groeit uit tot André's kadowinkel Opening van werkplaats Middelburg INITIATIEF OUDEREN IN DISCOTHEEK SLAAT AAN Griekenland informatie in Schouwburg Nederlanders sluiten Valentijnsdag in hart JAN VERHEIJ DE ZEEUWSE MAN VAN AQUARAMA JONG ONDERNEMEND Gedegen opleiding Vooroordelen m ij 'W CURSUS CAFÉBEDRIJF 295.- DE FAAM DE VLISSINGER Woensdag 30 januari 1991 UIT HET ZAKENHART Wie aan de weg timmert zit in elk geval niet bij de pakken neer en ziet resultaat. Die spreekwoorden gaan duidelijk op voor Pol van Aertssen em Frank Versluys. directeuren van Frapo Hore cabedrijven. Vorige week vrijdag zagen ze hun initiatief om één keer per maand hun discotheek Cosmo voor 'ouderen' open te zetten gehonoreerd. Tussen de vijf- en zeshonderd vijfentwin tig plussers namen zonder scrupules de disco in bezit. Het was voor de vijfde keer dat deze maandelijkse club werd gehouden. Naast drankjes, gratis hapjes en spelletjes waren stijldansen de belangrijkste ingrediënten. Aan het eind van de avond liet de muziekgroep horen ook funk en pop tot in de puntjes te be heersen. Rust en orde en grijze haren in de jeugdsoosharen „Sommigen vinden het leuk om eens te komen kijken waar hun zoon of dochter in het weekeind bivakeert. Als ze dit zien, zijn ze meteen verkocht", oordeelde Versluys, woord voerder omdat zijn partner va kantie viert. Volgens de horeca-exploitant, die nog drie namen van uitspannin gen op zijn visitekaartje heeft staan, is met deze Cotton Club een gat in de markt aangeboord. „Maar je moet het wel goed aan pakken, wil deze mensen hier krijgen. Voor vijfentwintig plus sers is er nog altijd een drempel in een discotheek". Versluys wijst naar de bar in De Pub, het café in Cosmo, en stelt vast dat de gemiddelde leeftijd eerder te gen de veertig ligt dan rond de vijfentwintig. „De meesten hebben trouwens een persoonlijke uitnodiging ge kregen. Dat werkt", zegt hij met de toevoeging dat wil je iets groot opzetten dat het dan altijd slim bekeken moet zijn. „We heb ben van alles overwogen. In het land zie je veel avonden die herin neren aan de jaren zestig. Dat is volgens ons te beperkt. De naam Cotton Club herinnert aan de ja ren vijftig. De romantiek daarin spreekt meer tot de verbeelding". Problemen met het vaste, jongere publiek heeft de Cotton Club op vrijdag niet. „De jeugd gaat op vrijdag niet zo veel naar de disco theek. Overigens wel als we hier klappers hebben, zoals Lois Lane onlangs en Clouseau binnenkort. Maar we gaan ons versterken. We werken momenteel aan thema-avonden waarbij een be paald soort muziek of iets derge lijks centraal staat. Ook dat gaat op vrijdagavond gebeuren en is uiteraard bestemd voor een bre der publiek dan jeugd alleen". Frank Versluys. Her en der in de discotheek en in De Pub onmtmoeten mensen el kaar weer na jaren. 'Wat leuk. Jij ook hier', klinkt het uitbundig. „Kijk", lacht Versluys tevreden. „Die mensen hebben elkaar vroe ger veel gezien in uitgaansgele genheden. Nu zijn ze getrouwd, hebben kinderen en gaan dus nauwelijks meer uit.Op deze avonden zien ze elkaar weerr. En wellicht worden oude banden aangehaald". De bruidsmode is een boeiende maar gecompliceerde branche in de modewereld. Bruidsmode artikelen worden immers maar één keer aangeschaft en hebben daarom een andere betekenis dan zo maar een jurk of pak. Een aantal bruidsmodezaken is nu tot vergaande samenwerking over gegaan. Onder de naam Bruidsmode No. 1 Selektief pre senteren geselecteerde bruidsmodezaken zich nu aan het publiek. De overkoepelende orga nisatie heet NVGB en dat staat voor Nederlandse Vereniging Ge renommeerde Bruidsmodehui zen. Bruidshuis Fiësta in Middelburg is er één van. Leden van de NVGB zijn al jaren bestaande bedrijven die hun spo ren ruimschoots hebben ver diend. Vakkennis en goede naam zijn de voorwaarden om te kun nen meedoen voor het lidmaat schap. Verder zijn ze gehouden om een totaalcollectie te presen teren met bruidsmode van toon aangevende nationale en interna tionale ontwerpers. Daarnaast brengt de vereniging een aantal exclusieve eigen bruids creaties. Ook de consument krijgt meer Bruidsmode wordt kritischer gekocht dan gewone mode. handvaten. Er zijn weliswaar niet zo gek veel klachten, maar als die er wel zijn gaat het meestal om onjuiste behandeling van de aan staande bruidsparen. Bij Bruidsmode No 1 Selektief zijn dergelijke klachten feitelijk onmo gelijk, omdat juist vanuit een ge degen vakkennis wordt gewerkt en waar voorlichting één van de hoofdfactoren in de service is. Holland International Reisburo (vestigingen Langeviele Middel burg en Kreukelmarkt Goes) in formeert dinsdag 5 februari reislustigen voor Griekenland over de mogelijkheden van dat land. Het gebeurt allemaal in de Middelburgse Stadsschouwburg, aanvang 20 uur. Griekenland biedt veel variaties, meldt het reisbureau. Talrijke reis organisaties komen naar de Stadsschouwburg om de consu ment te informeren. Ze bieden luiervakanties, maar ook actieve vakanties zoals de gecombineer de eilandtochten. Kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar bij de reisbureaus, maar ook aan de zaal. Vanuit Goes is gratis bus vervoer geregeld. Wat in november 1990 begon als een extra kerstuitstalling van An dré's Bloemenhal is inmiddels uit gegroeid tot een cadeauwinkel van formaat. „Er was zoveel te koop aan leuke kerstartikelen, dat we besloten om één van de pandjes die André in de Wijn gaardstraat heeft te gebruiken om die spullen op de markt te brengen", legt Linda Daniëlse uit. Zij heeft het beheer van de win kel op zich genomen. „De reak- ties waren eigenlijk zo goed dat we besloten door te gaan. Je moet het zien als een aanvulling op André's Bloemenhal". Terwijl de Bloemenhal zich bijna uitsluitend richt op een breed scala aan bloemen en planten, kan de consument die op zoek is naar de zogenaamde bloemisterij-artikelen zich richten tot de nieuwe cadeau-winkel. Rieten manden, terracotta pot ten, blauw glas, droog-, en zijde- bloemen, een kleine greep uit het assortiment van de geschenken zaak. „We zijn nog druk bezig met de uitbreiding van het assor timent. Zo willen we nog meer natuurlijke produkten en binnen kort komen er ook terracotta pot ten uit Spanje en Griekenland", vertelt de 28-jarige be drijfsleidster. Echt lang heeft de verandering van een leeg pand naar een nostalgische cadeaushop niet ge duurd. Al met al nam de verbou wing anderhalve week in beslag, aldus Daniëlse. „We hadden natuurlijk nooit ver wacht dat het zo aan zou slaan, en nu zijn we nog steeds bezig met de uitbreiding, alhoewel we al hartstikke veel hebben". Een nostalgische geve! bij een al even nostalgisch winkeltje Middelburg krijgt er per vrijdag 1 februari een nieuwe werkplaats bij. Deze komt aan de Grevelin- genstraat 16 in Middelburg te lig gen en beleeft 1 februari om 15 uur de officiële opening. Die han deling zal verricht worden door de Middelburgse wethouder van onder andere sociale zaken, me vrouw S. Smitskamp, die tevens het voorzitterschap van het bestuur van Werkplaatsen Wal cheren op zich heeft genomen. Het nieuwe magazijn, dat in to taal zo'n 1,5 miljoen gulden heeft gekost, beslaat 1500 vierkante meter en is ingericht als stel lingsmagazijn. Met behulp van een reachtruck wordt het interne verkeer in het magazijn geregeld. Verder is de werkplaats uitgerust met een electrisch bediende loopkraan met een hefvermogen van 3,2 ton en electrisch bedien de magazijndeuren die ook nog eens voorzien zijn van een doek- shelter om het warmteverlies tij dens het laden en lossen aan banden te leggen. PTT Post verwacht dat de sterke toename in het postverkeer ter gelegenheid van Valentijnsdag, die de afgelopen jaren kon wor den vastgesteld, ook dit jaar weer zichtbaar wordt. Vorig jaar stuurden 2,1 miljoen mensen een Valentijnskaart. Dit was ongeveer 30 procent meer dan het jaar daarvoor. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari. Ter gelegenheid van die dag sturen mensen die een ander bijzonder waarderen of lief hebben aan deze persoon een wenskaart. De afzender is in de regel anoniem. Met name in de Verenigde Staten en Groot- Brittannië is Valentijnsdag een begrip. Het gebruik om elkaar een attentie te sturen, raakt ook in Nederland ingeburgerd getuige de snelle toename van het aantal verzonden Valentijnskaarten: 1,4 miljoen in 1988, 1,6 miljoen in 1989 en 2,1 miljoen in 1990. De sterke stijging in 1990 wordt verklaard door de intensivering van een op de jeugd toegesne den campagne in dat jaar. Door middel van een grote promotie campagne zal PTT Post ook nu weer de aandacht vestigen op de naderende Valentijnsdag. Hierbij zal - net als vorig jaar - veel aan dacht worden geschonken aan de jeugtb Als Jan Verhey (31) straks op 1 februari aan de Walstraat 25 in Vlissingen 'zijn' Aquarama opent is Zeeland weer een jonge ondernemer rijker. „Een unieke kans", noemt de geboren Amsterdammer deze gelegenheid om zijn ondernemerslust te kunnen botvieren. Eerder zat hij in verzekeringen in Goes. Dat was anders. „Met deze waterbedden verkoop je iets tastbaars, iets waar de mensen op staan te wachten. Met die verzekerin gen werd ik er wel eens uitgeschopt". Dit leuke wandrekje dient niet alleen voor uw telefoon maar ook voor uw telefoonboeken, voor een aardige plant en voor die mooie vaasjes waarvoor u nog nooit een geschikte plaats hebt gevonden. Op het brede werkblad is er, naast de telefoon, voldoende ruimte om notities te maken. De telefoonboeken passen in het stevige laatje en het leuke galerijtje bovenaan vormt een geschikte plaats voor een plantenbak. De maten zijn 66 cm hoog x 62 cm breed. Maak het rekje van vure- hout of van een mooie kwaliteit hardhout en behandel het met blanke lak of beits in een kleur naar keuze. De bouwtekening is met duidelijke instrukties en materiaallijsten. U kunt hem bestellen door f 8,— over te maken op postrek.nr. 3567600 van Karweipost, Vleuten, onder vermelding van bestelnr. 497/FA/l. U krijgt de tekening dan per omgaande toegestuurd. Voor meer infor matie kunt u ons ook bellen. Wij zijn van Ma. t/m Vr. iedere ochtend bereikbaar tussen 9h en 12h onder nr. 03407-3855. Met de komst van Aquarama in Vlissingen komt een unieke win kel in de Scheldestad. Waterbed den met ombouw is het hoofditem in de zaak, daarnaast worden Texeler dekbedden ver kocht. Het is de eerste Aquarama in Zeeland, andere Aquarama's zijn vooral in Noord-Hollandse steden te vinden. Aquarama is onder meer eigendom van de Zeeuw Ad Weststrate (Alham- bra). De volgende zaak moet in Goes verrijzen en daarna volgt Middelburg. Deze Zeeuwse uit breidingen moeten binnen nu en een jaar gerealiseerd zijn. Verhey zal in het Zeeuwse dé man worden. Hij woont al een groot aantal jaren in Goes en heeft zich de gewoontes en eigenaardigheden van zijn nieu we provinciegenoten al aardig ei gen gemaakt. Hij kent ze dankzij het verzekeringsvak. „Dat Vlis singen de eerste Zeeuwse vesti ging wordt is stomtoevallig, geen strategie", merkt hij op. „Het had net zo goed Goes kunnen zijn". Waterbeddden verkopen is niet zomaar een artikel over de toon bank schuiven. „Je moet goed op de hoogte zijn. Bij Aquarama- vestigingen elders in het land heb ik een gedegen opleiding kunnen volgen. Ik heb alles wat je er over moet weten kunnen leren". Over de waterbedden zelf is hij bepaald niet kort van stof. Sa mengevat komt het er op neer dat de Nederlandse consument het produkt feitelijk nog moet le ren kennen. Bovendien dienen er nog bergen vooroordelen te wor den opgeruimd. „Er zijn veel mis vattingen over waterbedden. Dat komt vooral omdat het door za ken wordt verkocht die het als bijprodukt in huis hebben. Wij kunnen, zeg maar, op maat advi seren. We hebben zo'n vijftien modellen permanent in huis en kunnen onmiddellijk leveren. On ze specialisten bouwen zo'n bed in elkaar en als er problemen mochten zijn, komen we meteen om die te verhelpen". Veel problemen zijn er niet, be zweert Jan Verheij. Zo'n bed wordt op de juiste manier door onze specialisten in elkaar gezet, punt uit. Dat waterbedden gaan lekken of dat je er zeeziek op wordt zijn - zo is op te maken uit zijn woorden - praatjes uit onwe tendheid. „In Amerika en Canada slaapt bijna iedereen op een wa terbed. Daar is het gemeen goed". Waterbedden zijn bovendien niet anno nu. De oude Perzen sliepen er al 2000 jaar voor Christus op. Het bestond toen uit een grote zak van geite huiden, die gevuld was met wa ter. „Tegenwoordig worden uiteraard moderne materialen ge bruikt. Bovendien zit er een ver- warmingsspriaal in zo'n waterbed, zodat het steeds de juiste temperatuur heeft". Verheij verheugt zich er op de markt te kunnen aanpakken. „Ik heb altijd als zelfstandig onderne mer willen werken. Ik kom hier niet in een gespreid bedje. Dat is zonder meer een uitdaging. Maar ik geloof er in. De markt voor wa terbedden is een groeiende. En met dit kwaliteitsprodukt moet het wel slagen. Vooral omdat we service en voorlichting hoog in het vaandel hebben staan. De Zeeuwen zijn daar gevoelig voor. En zo hoort het ook". Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? 69-18-13-12 - 58 - 30 - 31 -13 - 34 - 33 - 53 HORIZONTAAL: 1 afgemeten; 11 Oosters kleed; 12 gevangenis; 14 Eng. munt; 15 inhoudsmaat; 17 grappenmaker; 18 aardr. aand.; 20 kern; 22 plant; 25 vogel; 26 ongeschonden; 28 evenaar; 29 alleen; 30 ondersteboven; 32 zangstem; 33 verzoek; 34 trekdier; 35 opening; 37 vr. dier; 38 vervoersmaatschappij; 39 spuitwaterfles; 40 knorrig;'41 sint; 43 grondsoort; 45aanw. vnw.; 46 boksterm; 47 hijswerktuig; 49 omhulsel; 51 visgebeente; 53 bezieldheid; 54 halfgod; 56 heilige; 57 alvorens; 58 planteziekte; 60 landmaat; 61 de onbekende; 62 tuime ling; 63 zoogdier; 65 bijwoord; 66 deel v.e. breuk; 69 gevangenis; 71 gewas. VERTIKAAL: 1 milliampère; 2 boom; 3 niet wijd; 4 vrucht; 5 de jongere; 6 stoomschip; 7 kleurstof; 8 rijstbrandewijn; 9 bloeiwijze; 10 chem. symbool; 11 rivier in Engeland; 13 plaats a.d. Vecht; 14 rook kanaal; 16 plaats in Limburg; 19 vaartuig; 21 vr. munt; 23 projectie plaatje; 24 tocht; 25 soort slee; 27 menigte; 29 kersesoort; 31 losge raakte draad; 33 smerig 36 insekt; 37 bejaard; 42 begaafdheid; 44 kernspreuk; 46 strandloper; 48 voertuig; 49 mannetjesbij; 50 door; 52 houding; 54 geneesmiddel; 55 jongensnaam; 58 lichaamsdeel; 59 wedspel; 62 naspijs; 64 oude lap; 67 landbouwwerktuig; 68 muziek noot; 69 chem. symbool; 70 voegwoord. Oplossing van Puzzelkrant 23/1 HORIZONTAAL: 1 ellepijp; 6 novelle; 12 re; 13 bek; 15 vis; 16 O.L.; 17 vim; 19 geweten; 22 nee; 23 adie; 25 radar; ?6 gong; 27 renet; 29 map; 30 Korea; 31 en; 32 roze; 34 idee; 36 NN; 37 abeel; 38 rondo; 40 kris; 41 menu; 43 meter; 46 trens; 49 la; 51 demi; 52 hard; 53 re; 54 april; 56 beo; 58 kater; 60 toog; 61 Weert; 63 gist; 64 alk; 65 massaal; 67 lei; 68 al; 69 oud; 70 aap; 72 de; 73 Nomaden; 74 timpaan. VERTIKAAL: 1 ervaren; 2 Leiden; 3 eb; 4 peg; 5 ijker; 7 over; 8 vin; 9 es; 10 Loenen; 11 elegant; 14 veda; 18 min; 20 Wamel; 21 tapir; 22 nor; 24 eerbie dig; 26 goedendag; 28 toestel; 30 ken merk; 33 ze; 35 do; 37 arm; 39 ons; 42 plataan; 44 Em.; 45 ribes; 46 thora; 47 Ra; 48 derlien; 50 Apollo; 53 reseda; 55 rok; 57 eest; 59 til, 61 wade; 62 taai; 65 mud; 66 lam; 69 o.a.; 71 p.p. Winwoord: PLAKMIDDEL Ook de bedrijfsschool van De Schelde in Vlissingen doet mee aan de landelijke open dagen 'Kies voor techniek'. Dat gebeurt vrijdag 1 en zaterdag 2 februari. De vrijdag is vooral bedoeld voor leraren en leerlingen van LTS, MTS, Mavo en Havo om in klas- verband kennis te maken met de bedrijfsschool. Er wordt dan een aanidi proüuktie afdelingen ge toond. Zaterdag is er echt open huis van 10 tot 16 uur. Wie een kijkje wil nemen kan terecht via het Schel- dekwartier aan de Van Dis- hoeckstraat. Landelijk worden zo'n 50.000 scholieren verwacht op de open dagen van bedrijven in de metaalindustrie, metaalbe werking en de electrotechniek. Binnenkort start o.a. in Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen de cursus Vakbekwaamheid Cafébedrijf. Deze opleiding bestaat uit 10 wekelijkse lesavonden en kost in totaal 295,-. Men kan zich nog aanmelden. Er is geen vooropleiding nodig en het examen is op 5 juni. De zeer afwisselende cursus wordt zowel door vrouwen als mannen uit pure hobby gevolgd. Sommigen hebben in hun achterhoofd om ooit nog eens 'n eigen bedrijf(je) te beginnen. Er is tegen woordig een groot tekort aan gediplomeerd Horecapersoneel. De lessen worden levendig gebracht met dia's, vrijblijvend wijnproeven en men bezoekt ook een Brouwerij. Met dit Diploma kan men zelfstandig een Café, Petit-Restaurant, Disco, Kantine, etc. beheren. De cursus is zowel monde ling als schriftelijk te volgen. SUBSIDIE TOT 100% MOGELIJK!!! Voor gratis Brochure of aanmelden, bel Stichting Horeca Onderwijs, Postbus 1161, Breda. Telefoon 076-710078. O» SMMM» II nim flooi CM MMiiM, Mn OiH»i»ll 1 «•MmclKUMn co 9COKT «IIF HUM Om»~,im.Mllin9«o Jan Verheij bij een ombouw van een waterbed. De mascotte van het Texeler dekbed naast hem.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 9