Problematiek van ouderen op de planken gebracht Orkest De Volharding brengt nieuwe muziek Student en festival win naar treden samen op in Schouwburg HARRY BOER ZIET ABRAHAM EN ZIT 40 JAAR 'IN HET VAK' r Oude muziek in Burgerzaal 31 JANUARI T/M 6 FEBRUARI IN MIDDEN ZEELAND Mondorgeltje Portugal Wending DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 30 januari 1991 IS lËÏ lïï IM lïï lEf Muzikaliteit is een virus, er zijn geen pilletjes voor Tegenwoordig zou het kinderarbeid worden genoemd, maar toen hij tien was, vond iedereen het gewoon. Harry Boer wordt donderdag 31 januari vijftig en viert dan tegelijkertijd zijn veertig-jarig jubileum als muzikant-entertainer. „Amateur hoor", benadrukt hij. Hoewel hij later toegeeft dat hij er trots op is het pure amateurisme ontgroeid te zijn. „Muzikaliteit is een virus dat zich vermenigvuldigt. Er zijn geen pilletjes voor. Veertig jaar bruiloften en partijen - zoals in het vakjargon vaak wat minachtend omschreven wordt - maar ook recepties en solo optredens zoals onlangs met de Blue Jeans Big Band waar hij de vibrafoon weer eens van zolder haalde. „Vroeger speelde ik vaak met een cabaretgroep. Dat was ook heel solistisch. Toch speel ik graag met mijn trio omdat het meer muzikale discipline vereist". Harry Boer voelde de eerste pas sie voor muziek op een simpel klein mondorgeltje, dat hij „van opoe, tegenwoordig heet dat oma" kreeg. „Dat had ze bij de zeeppoeder cadeau gekregen". Vervolgens leerde hij snel spelen op een mondharmonica. „Mijn vader kwam uit een gezin van elf kinderen. Die speelden bijna alle maal autodidact op een accorde on. Als hij thuis speelde luisterde en keek ik heel aandachtig. Zo heb ik het geleerd. Later kreeg ik nog wat pianoles, maar die wa ren aan mij niet besteed. Ik keek heel geleerd naar die noten, maar speelde iets heel anders. Wat ik hoorde speelde ik na. Dat was toen en is nu nog het geval. Ik kan weliswaar noten lezen, maar ben daar een beetje lui in. Ik ben er best trots op dat ik het me hoegenaamd allemaal zelf heb geleerd". Het eerste optreden was op straat. „We woonden op het Fort in Vlissingen. Daar was een soort sfeer a la Jordaan in Amsterdam. Het kon toen nog gebeuren dat de mensen op mooie zomeravon den met elkaar op straat dansten. En ik dan maar tekeer gaan op die accordeon. Later werd ik ge vraagd voor optredens. Ik was nog maar veertien toen ik in aller lei gelegenheden speelde. Zelf had ik toen een oude accordeon, zo lek als een zeef. En de drum Harry Boer bij zijn vleugel. Inzet: de kleine Harry op accordeon. De Volharding. Het orkest De Volharding treedt zaterdag 2 februari op in de Klove niersdoelen in Middelburg. Dit ensemble brengt sinds 1972 voorna melijk nieuwe muziek, van bij voorkeur nieuwe getalenteerde componisten. Behalve blazers speelt er ook een bas en een piano mee. was dichtgeplakt met ouwe kran ten". Hij denkt even en peinst: „Tja. Zo ging dat toen. Zoiets bestaat tegenwoordig niet meer". Later ging hij over op pia no, hoewel het accordeon een grote liefde bleef. Veertig jaar muziek. „Ik kan er geen dag zonder. Het is een pas sie voor me. Zelfs als ik met va kantie ga neem ik mijn kleinste accordeon mee. Dat noem ik m'n kleine Steinway. Die gaat eerst in m'n koffer. En een lol wat we daar al mee hebben gehad... Zo zat ik de laatste keer in Portugal. In het hotel zat een uitstekend jazz-trio. Ik kon het natuurlijk niet laten en mocht meedoen. Binnen een mum van tijd was het dolle pret. Dat trio speelde ook Neder landse nummertjes mee. En ge noten dat we daar met z'n allen hebben". Behalve muzikant, noemt Harry Boer zich ook entertainer. „Dat is een metier dat uitsterft. Jammer maar wel mogelijk met de heden daagse mogelijkheden van toe ters en bellen. Ik speel dolgraag poppenkast voor kinderen. Naast muziek maken is dat een aparte Scène uit Samen verder. Ze zijn op één uitzondering na al lemaal boven de vijftig en ze spe len de sterren van de hemel. De toneelgroep 'Kameleon' van de Stichting Welzijn voor Ouderen gaat zijn derde seizoen in met de klucht Samen Verder. Het stuk behandelt de problematiek van ouderen, aldus de 52-jarige regi- seusse Hanna Sarink. De klucht is op dinsdag 12 februari in de Open Club 50-plus in de Ma- gistraatwijk in Middelburg en op donderdag 14 februari in Ont moetingscentrum Dauwendaele te zien. Het verhaal speelt zich af in een cafeetje, dat gerund wordt door een moeder en haar dochter. In dat cafeetje komen allerlei oude ren en worden de algemene pro blemen besproken. Een freule, die niet te zien is in het toneelstuk, besluit op een gegeven moment een goede daad te doen voor de ouderen. Ze verkoopt haar villa en met het geld wordt er een stichting (Samen Verder) in het leven geroepen om een bejaar dencomplex van de grond te krij gen. Ondertussen loopt de moeder van het cafeetje de zaak behoorlijk te flessen. Ze doet net of ze dement is en drijft dat zover door dat de dochter besluit het cafeetje van de hand te doen. „Er zit niet echt een thema in", legt Hanna Sarink uit. „Het zijn een beetje twee verhalen die door elkaar lopen. De moeder en dochter en de opzet van het he- jaardencomplex. Maar ja, alles wordt besproken in het cafeetje". De regiseusse heeft nu al twintig jaar ervaring met regisseren en is over de prestaties van de oude van dagen zeer tevreden. „Kijk, die ouderen leven helemaal op bij zoiets. Ze stoppen er werkelijk heel veel energie in. Ze zijn in mijn ogen dan ook vreselijk rol vast. Veel meer dan de jeugd denk ik". In totaal werken er 12 mensen mee aan de opvoering. Er zijn ne gen spelers, twee souffleurs en natuurlijk de regisseuse. De 74-jarige Nel van Lieve zet een overtuigende moeder neer en Linda de Wolf neemt de rol van dochter op zich. Het zijn de twee belangrijkste speelsters van de klucht. Aan mannen ontbreekt het de Kameleon nog wel. Er zijn er nog maar drie, dus er wordt driftig gezocht naar creatieve oudere mannen. Op dinsdag 12 februari begint het toneelstuk om 14 uur en op donderdag de 14-de vangt het spel ook om 14 uur aan. dimensie. Het is ontzettend leuk om met kinderen te spelen. Kin deren bedrieg je niet. Die vinden het leuk of niet. Die wisselwer king is daar veel emotioneler dan bij volwassenen. En dat is na tuurlijk een enorme uitdaging. Soms kan ik trouwens zelf ook niet ophouden als ik met kinde ren bezig ben". Hij voegt er aan toe: „Dat komt omdat ik zelf nog niet volwassen ben en het nooit zal worden ook. Misschien be grijp ik die kinderwereld daarom zo goed". Zijn 50e verjaardag betekent een zekere wending in zijn artistieke loopbaan. „Ik neem afscheid van het woeste bruiloft-gedoe. Ik heb gewoon geen zin meer om bij voorbeeld op een biljart in Kou- kappel als een soort draaiorgel tekeer te gaan. Een beetje ca chet, een prima ambiance, een chique partij. Daar houd ik van. Ik hou van een beetje nette kleding. Dat inspireert me. Hoewel...Als een mevrouwtje me belt met de mededeling dat ze me daar en daar heeft zien spelen en of ik misschien wil komen, dan zal ik nooit nee durven zeggen. Ik kan dat ook niet. Maar mijn voor keur...enfin.. Dat heb ik net ge zegd". Bij het zien van Abraham - zo had hij zich voorgenomen - had „ik met mezelf afgesproken definitief te stoppen. Maar nu heb ik het gevoel dat ik het eigenlijk pas echt een beetje goed door begin te krijgen hoe het op de piano moet. „Als ik voor een zaal van pakweg 300 mensen speel, voel ik me absoluut niet nerveus. Zo lang ik die piano maar tussen m'n benen voel. Toch ben ik behoor lijk neurotisch. Dat zijn trouwens de meeste artiesten. En niet ver geten ik ben een echt oorlogs kindje. Weet je wat nou nog leuk zou zijn", vraagt hij tot slot. „Als de mensen die ik een leuk mu ziekje heb bezorgd in al die jaren de foto's eens zouden opsturen die ze me beloofd hebben, zou ik toch nog een plakboek kunnen aanleggen. Daar zag ik nooit de noodzaak van in.Ik heb daar nu wel een beetje spijt van. Nu ik zelf een dochter heb die piano speelt en van wie ik alles verza mel wat maar te verzamelen is, besef ik dat het reuze leuk zou zijn om een overzicht te hebben van mijn artistieke bezigheden in al die jaren". Viola de Hoog (violoncello), Ageet Zweistra (idem) en Fred Jacobs (theorbe en ba- rokgitaar) treden woensdag 6 februari op in de Burgerzaal van het Middelburgse stad huis. Het ensemble brengt er werken van Frescobaldi, Sel- ma, Antonii en Boccherini, muziek uit de 17e en 18e eeuw. Voor de organisatie van dit concert tekent de Stich ting Organisatie Oude Muziek in samenwerking met Uit in Zeeland. Een beetje jazz, wat eigen com posities en gewoon 'mooie lied jes'. Zo laat het repertoire van twee jonge muzikanten die elkaar op muziekgebied pas gevonden hebben, Timothy Boyd (zang) en Mark van der Feen (piano) zich omschrijven. Op zaterdag 2 fe bruari geven ze van dat repertoire een voorproefje in de vorm van een 'try-out' concert in de foyer van de Middelburgse Schouw burg. Vaste tv-kijkers zullen zich de Zeeuwse Timothy Boyd wellicht nog kunnen herinneren. Hij won in de zomer van 1990 de Flevo Podium Prijs tijdens het Flevo To taal Festival van de NCRV. Daar mee kreeg hij de kans om zijn GOES Galerie llona Schmit Expositie schil derijen en andere werken. Gehele jaar: Za. 14.00-17.00 uur. Lunchcafe Jacqueline van Trirum, di verse werken. Di. t/m za. 9.00-18.00 uur. Bibliotheek Foto-expositie van het in- en exterieur van Duvekots graanhan del. Openingstijden bibliotheek. Galerie v.d.Berge Sander Uttel, schil derijen. Wo. t/m vr. 13.00-17.00 uur, za. 11.00-17.00 uur. Art-Galerie "Le Loup" H.Visser, aqua rellen en pastels. Do. 13.00-21.00 uur. vr. 13.00-18.00 uur, za. 10.00-17.00 uur. REC-gebouw (Zusterstraat). Cor Scheijde, "Hang eens wat anders op", foto-expositie Rabobank. (Grote Markt). Leenden van der Pol, schilderijen en tekenin gen. Openingstijden Rabobank. Prins van Oranje. R. Baauw, oliever ven en aquarellen. Geopend van 10.00-18.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis. Hanneke Kres, textieldessins. <Gemeente- archief. (Wijngaardstraat 3). "Recht en krom", beelddocumentatie over bestuur en rechtspraak van de 15e eeuw tot 1811. Ma.-vr. 9.00-12.00 en van 13.30-17.00. MIDDELBURG NEELTJE JANS Delta Expo. wisselexpositie Zeespie gelrijzing, een bedreiging. Wo. t/m zo. van 10 tot 17 uur. OOSTKAPELLE CD-debuut te realiseren, waarop eigen werk van de jeugdige zan ger te beluisteren zal zijn, die zich het beste als maatschappij kritisch laten kenmerken. Mark van der Feen -ook in Zeeland ge boren en getogen- is momenteel nog student aan het Rotterdam se Conservatorium. Sinds de twee muzikanten elkaar gevonden hebben, treden ze re gelmatig op. Ook Radio Zeeland merkte het duo op, en besteedde volop aandacht aan hun muziek in het programma Op Delta Hoogte van Helge Prinsen. Ook op het drukke programma van de jongens staat een benefietcon cert op 8 maart, eveneens in de Middelburgse Schouwburg. Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Zeeuwsche Centrale Discotheek. (Langeviele 82) Joke Floresse en Johan Sinke, foto's. Di. t/m vr. van 10 tot 17.30 uur, wo en do. van 19 tot 21 uur, za. van 10 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Tri- rum, Dingemans, Rob de Haan, olie verfschilderijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunst handel De Witte Swaen-'t Zeepaard je. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expositie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schil derijen. tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Groot mede 66). Staal/touw plastieken, op tel. afspraak geopend. tel 01180-16323. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Van Zie ken en van Wezen, zeven eeuwen Godshuizen in Middelburg. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. Restaurant Den Gespleten Arent (Vlasmarkt 25). Cobie Visschers, tex tiele schilderijen. N.V. Delta Nutsbe drijven. (galerie, Pöelendaelesingel 10). Ria Ruedisueli, Emoties in klei. Tijdens kantooruren. Cafe Dangeroe. (Vlasmarkt). Rolf Fanselau, foto's, tij dens openingstijden, (t/m 31 januari). Balans 17. (Balans 17). Teja van Hof- ten, beelden rond het thema Water en vuur. Wo. t/m vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. De Vleeshal. (Markt). Daniel Dutrieux. Tijdens ope ningstijden. Stichting Beeldende Kunst Zeeland. (Kuiperspoort 22). Laura Bakker en Birgit Laken, sieraden. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur. (vanaf 1 februari). Adele Bloemendaal treedt woensdag 30 en donderdag 31 januari op in Zeeland. Van daag in de Stadsschouwburg in Middelburg, morgen in Goes. DONDERDAG 31 JANUARI Adèle Bloemendaal, solo-show 'Adèle op de Orinoco', de Prins van Oranje, Goes, 20 uur. De Fanaat, mime, dans en tekst door Arjen Egmond, Vest zaktheater, Bellamypark, Vlissin gen, 20.30 uur. Timothy Boyd en zijn muzikale partner Mark van der Feen. Zeeuws Biologisch Museum.(Duin- vlietweg 6) De laatste der Hanekam- men, tentoonstelling over bedreigde paddestoelen. Tien zeeuwen zien de natuur 4, Openingstijden Za. t/m Ma. 13.30 tot 17 uur, Di. t/m Vr. 10 tot 17 uur. Rabobank. (Lantsheerstraat 1). Jac ques Willems, "Spanje, de natuur.... en de mens", Tijdens openingstijden, (t/m 4 februari). VEERE Atelier Galerie Paul de Vries. (Capel- lestraat 1). schilderijen. Dagelijks geo pend. tel. 01181-1361. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Ma. t/m za van 14 tot 17.30 uur. Veer boot Vlissingen/Breskens. Op dub beldeksveerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakan tieland voor iedereeen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetarium. Restaurant Va- lentijn. (Nieuwendijk 14). Diane Ca- pello, aquarellen. Tijdens openingsuren. Atelier De Galerie. (Hobeinstraat 95). Tekeningen, hand werken en andere kruissteken. Ope ningsuren tussen 14 en 18 uur. NMB bank. (A. Dekenstraat 1). Het Nieuwe Vlissingen, historie, verkeer, wonen, werken, winkelen, overzicht van de ontwikkeling van Vlissingen. Bezichti ging tijdens kasuren NMB bank. Alte- na Interieurverzorging. (Scheldestraat 25-29). Hollands gra fiek. expositie. Tijdens openingstij den. Bellamy 19. (Bellamypark 19). Martin Mc Namara, hedendaagse kunst. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m zo. van 13 tot 17 uur. Arjen Egmont in zijn nieuwe soloprogramma De Fanaat. VRIJDAG 1 FEBRUARI Engelse band The Whisky Priests, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22.30 uur. Eddy Franken (gitaar) en Guido Verduit (gitaar), spelen werken van o.a. Bach, Giuliani, Grana- dos. Museum voor Zuid- en Noord-Beveland, Goes, 20 uur. Harry Sacksioni (gitaar), akoestisch solo-theaterconcert. Stadsschouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20.30 uur. Dubbelconcert bands M.I.G en Cenobite, Jongerencentrum Mid- gard. Kuiperspoort 12, Middel burg, 21.30 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. ZATERDAG 2 FEBRUARI Wibi Soerjadi, pianoconcert. Concert- en Gehoorzaal, Sin gelstraat 13, Middelburg, 20.15 uur. Friese band The Serenes, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22 uur. The Bone Machine, live optre den, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissin gen, 22 uur. Op Glad IJs, klucht met o.a. Joop Doderer en Diana Dobbel- man, de Prins van Oranje, Goes, 20 uur. Orkest De Volharding, Centrum Nieuwe Muziek, Kloveniersdoe-, len. Achter de Houttuinen. Mid delburg, 20.30 uur. Timothy Boyd (zang) en Mark van der Feen (piano), try-out con cert, Stadsschouwburg, Molen water 99, Middelburg, 20 uur. Polluted Inheritance, Bar Ameri can, Plein 1940, Middelburg, 20.30 uur. ZONDAG 3 FEBRUARI Middelburgs Theater met "Hooikoorts", Middelburgs Mini- theater, Verwerijstraat 53, Mid delburg, 14.30 uur. De Stukgedanste Schoentjes, gedanst sprookje door jazz- en tapdance groep Opus One, de Prins van Oranje, Goes, 15.30 uur. Pete Morton Band, eigentijd se folk uit Engeland, Vestzak theater, Bellamypark, Vlissingen, 16 uur. Henderson, blues/rock. Bar American, Plein 1940, Mid delburg, 15.30 uur. DINSDAG 5 FEBRUARI Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. WOENSDAG 6 FEBRUARI Martine Bijl, theatershow. Stadsschouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20 uur. Italiaanse cellomuziek van Vio la de Hoog Ensemble, Burger zaal Stadhuis, Middelburg, 20 VRIJDAG 1 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Blue Steel' 19 en 21.30 uur. Alham bra II Vlissingen, 'Problem Child' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Home Alone' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dark man' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Rocky 5' 19 uur, 'Arachnophobia' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'The Shel tering Sky' 19 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The Freshman' 20 uur, 'Wild at heart' 22.30 uur. ZATERDAG 2 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Blue Steel' 19 en 21.30 uur. Alham bra II Vlissingen, 'Problem Child' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Home Alone' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Never ending story' 14 uur, 'Dark Man' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Rocky 5' 19 uur, 'Arachnophobia' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'The Sheltering Sky' 19 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The Freshman' 20 uur, 'Wild at heart' 22.30 uur. ZONDAG 3 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Blue Steel' 19 en 21.30 uur. Alham bra II Vlissingen, 'Problem Child' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Home alone' 14, 19 en 21.30 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'Never en- ding story' 14 uur, 'Dark Man' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Rocky 5' 19 uur, 'Arachnophobia' 21.30 uur.. Electro Middelburg, 'The Shel tering Sky' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'The Freshman' 20.30 uur. MAANDAG 4 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Blue Steel' 20 uur. Alhambra II Vlis singen, 'Problem Child' 20 uur. Alhambra III Vlissingen.. 'Home Alone' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dark Man' 20 uur. Grand theater Goes, 'Arach nophobia' 20 uur. Electro Middelburg, 'The Shel tering Sky' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'The Freshman' 20.30 uur. DINSDAG 5 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Blue Steel' 20 uur. Alhambra II Vlis singen, 'Problem Child' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Home Alone' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dark Man' 20 uur. Grand theater Goes, 'Arach nophobia' 20 uur. Electro Mid delburg, 'The Sheltering Sky' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The Freshman' 20.30 uur. WOENSDAG 6 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'Blue Steel' 20 uur. Alhambra II Vlis singen, 'Problem Child' 14 en 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Home Alone' 14 en 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Never ending story' 14 uur, 'Dark Man' 20 uur. Grand theater Goes, 'Arach nophobia' 20 uur. Electro Middelburg, 'The Shel tering Sky' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The Freshman' 20.30 uur. DONDERDAG 7 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen. 'Blue Steel' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Pro blem Child' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Home Alone' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Dark Man' 20 uur. Grand theater Goes, Arach nophobia' 20 uur. Electro Middelburg, 'The Shel tering Sky' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The Freshman' 20.30 uur. ZATERDAG 2 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'De klei ne zeemeermin' 14 uur. Grand theater Goes, 'De kleine zeemeermin' 16 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Lady en de vagebond' 14 uur. ZONDAG 3 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'De klei ne zeemeermin' 14 uur. Grand theater Goes, 'De kleine zeemeermin' 16 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Lady en de vagebond' 14 uur. WOENSDAG 6 FEBRUARI Alhambra I Vlissingen, 'De klei ne zeemeermin' 14 uur. Grand theater Goes, 'De kleine zee meermin' 16 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7